Vrbové stavby
Stavíme z živého vrbového proutí
Některé druhy vrb mají jako užitkové rostliny dlouhou
tradici. Ohebné pruty se od pradávna používaly k pletení
a jako spojovací materiál a vyráběly se z nich užitečné
pomůcky pro dům i zahradu. Možnosti použití tohoto
přírodního stavebního materiálu jsou velmi různorodé.
Ze suchých i živých vrbových prutů lze vytvářet
nejrůznější umělecká a stavební díla. Ploty, odpočívadla,
domky na hraní, tunely, nádoby na rostliny, zástěny,
oblouky, skulptury, pavilony, loubí a dokonce i vysoké
záhony – paleta je široká a fantazii se nekladou
žádné meze.
Jako ekologický stavební materiál se vrbové proutí skvěle
hodí pro přírodní zahrady: materiál se bere z přírody
a rychle zase dorůstá. Především však prutové houští
poskytuje spoustě zvířat životní prostor, možnosti
úkrytu a rozmnožování.
Získávání vrbového materiálu
Vrby najdeme většinou na březích vod nebo
vlhkých loukách. Před řezem bychom měli získat
svolení vlastníka pozemku nebo příslušné obce,
vodohospodářského úřadu nebo povodí.
Vrbové pruty se řežou během vegetačního klidu od
listopadu do začátku března (v období začínajícím krátce
po opadu listí a končícím před novým rozpukem).
V přírodě jsou vrby zastoupeny mnoha druhy (zhruba
tři desítky), ne všechny jsou však vhodné jako materiál
ke stavění. Obecně dáváme přednost spíše druhům
s úzkými listy před širokolistými druhy. Vhodné pro
vrbové stavby jsou keřovité, ale i některé stromové
druhy vrb.
Některé druhy vrb a jejich použití
Název
Vzrůst
Použití
vrba trojmužná (Salix triandra)
keř (1–5 m), listy podlouhlé, svěže zelené
mladší pruty jsou velmi ohebné, vhodné pro
hrubší pletení
vrba košíkářská (Salix viminalis)
vzrůstný keř nebo malý strom (2–10 m),
listy úzké, na horní straně matně zelené
větvičky jsou velmi pružné, vhodné pro menší
stavby a velmi vhodné pro jemné pletení
vrba nachová (Salix purpurea)
velký keř, vzácně malý strom (2–10 m),
listy úzké, na horní straně modrozelené
pruty jsou velmi pružné, vhodné pro jemnější
pletení i větší stavby
vrba bílá (Salix alba)
strom (až 30 m), úzké, šedozelené listy
větvičky jsou ohebné, vhodné pro větší stavby
Doba stavění
Stanoviště a příprava stavby
Stavění z vrb je možné od října do listopadu, kdy jsou
listy již z větší části opadané a půda dosud není zmrzlá.
Ideální je však předjaří, před vyrašením listů. Půda již
nesmí být zmrzlá. Vrbové pruty pak po zasazení do země
tvoří rychle kořeny a raší.
Pro vrbovou stavbu jsou vhodná slunná až mírně stinná
místa. Při výběru stanoviště bychom měli brát v potaz
konečnou velikost plánované stavby a dbát na dostatečný
odstup od citlivých zahradních rostlin; vrby mají totiž
velmi silné kořeny a jsou značně vzrůstné, a mohou tak
ostatní rostliny vytlačovat. Vhodné je proto dodržet
vzdálenost alespoň 3 m. Také bychom měli od začátku
počítat s prostorem pro pozdější nezbytnou údržbu. Nejprve se stanoví a vyznačí půdorys stavby. Větvičky se pak
zapichují alespoň 30–40 cm hluboko do země. Hloubka
se řídí výškou budoucí stavby. Ihned po dokončení stavebních prací větve vydatně zaplavíme vodou.
Sběr prutů
Vrbové pruty by měly být rovné a pokud možno
nerozvětvené. Ostrou pilkou je uřízneme těsně nad zemí.
Čistý řez a nepoškozená kůra jsou zárukou dobrého
vyrašení a tvorby kořenů. Podle účelu použití se na různé
části stavby používají pruty různého stáří. Jednoleté až
dvouleté pruty, zhruba na prst silné, se hodí na pletení.
Dvouleté až čtyřleté pruty jsou o něco méně ohebné,
zato však pevnější, a používají se proto na ploty a menší
vrbové stavby. Starší a tím i silnější materiál se používá
především kvůli statice a na vyšší stavby. Po sběru
bychom měli pruty co nejrychleji „prostavět“, jinak by
mohly zaschnout a nemusely by již vyrašit. Pokud se
stavba zdrží, můžeme pruty svázat a uložit. Musíme je
pak ale zakrýt plachtou a udržovat ve vlhku. Přednost
dáváme uložení ve stínu nebo na místě se severní
expozicí. Pokud se v blízkosti nachází vodní plocha,
můžeme proutí celé nebo alespoň řeznými plochami
ponořit do vody.
Údržba živých vrbových staveb
✔ Vydatné zalévání v prvních týdnech po dokončení
stavby napomáhá tomu, aby se pruty ujaly.
✔ Vrby dávají obecně přednost vlhkým stanovištím.
V oblastech s nízkými srážkami proto musíme podle
potřeby, především v létě, zalévat.
✔ Vrstva mulče kolem zapíchaných vrbových větviček potlačuje zarůstání plevelem a udržuje půdu déle vlhkou.
✔ Vyrůstající výhony můžeme vplétat do stavby; časem
tak vznikne husté a stabilní, živé pletivo. Pokud je
obrůstání příliš silné, výhony prostě ustříháme.
✔ Holá místa lze uzavřít dodatečným vložením prutů.
Hloubka otvorů se řídí výškou stavby. Čím vyšší stavba,
tím hlouběji musíme větve vložit do země (základní
pravidlo pro minimální hloubku: 30 cm u 30–80 cm
dlouhých řízků, 60 cm u 300 cm dlouhých prutů)
Vrbové týpí
Vrbový tunel
Vrby mají schopnost zakořeňovat na obou koncích.
Z jedné řady prutů v oblouku zastrčených do země
mohou časem vzniknout živé vrbové tunely (obrůstající
výhony neustále zaplétáme).
S trochou zručnosti a cviku můžeme vytvořit také
vrbové týpí. Pro zajištění nezbytné stability silnější
větve v horní části stáhneme k sobě a svážeme.
Děti si v takovém zeleném kuželovitém stanu velmi
rády hrají nebo se v něm prostě jen schovávají před
pohledy dospělých.
V případě dalších dotazů navštivte webové stránky www.prirodnizahrada.eu.
Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu „Přírodní zahrady bez hranic“. Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF Evropské
unie v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika-Rakousko 2007-2013
Impressum: Vydali: Land Niederösterreich, Abt. RU3, A-3109 St. Pölten, Landhausplatz 1; Foto: J. Brocks UBU „Natur im Garten“, Natur im Garten/Alexander Haiden; Nákresy: Rainer Burger/"die umweltberatung", E. Piribauer UBU „Natur im Garten“; Logo „Zajíc Leo“: Christian Moisl; Text: B. Haidler UBU „Natur im
Garten“, Peter Kunert/NÖ Gartentelefon, Redakce: G. Gundacker UBU „Natur im Garten“, Elisabeth Koppensteiner/NÖ Gartentelefon, Magdalena Recheis/"die umweltberatung"; Překlad: Radomil Hradil; Redakce překladu: Iveta Machátová/Chaloupky, o.p.s., Martina Petrová/Občanské sdružení Přírodní zahrada.
Výsadba vrbových řízků
Download

VrboVé staVby - umweltberatung