Obsah
2
ÚVOD4
Víkend otevřených zahrad
v přírodních zahradách
4
JIŽNÍ ČECHY
5
Sobota 14. června 2014
Ukázková přírodní zahrada – KY.BY
Ukázková přírodní zahrada „U Vyšaty“
Přírodní zahrada Hlinice
Přírodní zahrada „U JEŽKA BODLINKY“
Přírodní zahrada „Na Přehájku“
Ukázková přírodní zahrada
Trvalková školka Florianus
Ukázková přírodní zahrada – Bochníčkovi
Ukázková přírodní zahrada
ATELIÉR Z&J GEBR
Ukázková přírodní zahrada
Venkovská přírodní zahrada, Višňová
Přírodní zahrada
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
5
5
5
5
6
6
Neděle 15. června 2014
Ukázková přírodní zahrada
Trvalková školka Florianus
Ukázková přírodní zahrada – Bochníčkovi
Ukázková přírodní zahrada
ATELIÉR Z&J GEBR
Ukázková přírodní zahrada – KY.BY
Ukázková přírodní zahrada – U Vyšaty
Přírodní zahrada Hlinice
Zahrada Rudolfov
10
7
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
PRAHA
12
Sobota 14. června 2014
Přírodní zahrada – Zázemí v Písnici
Ukázková přírodní zahrada
Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje
12
12
STŘEDNÍ ČECHY
14
Neděle 15. června 2014
Ukázková přírodní zahrada Inspirace
14
14
12
JIŽNÍ MORAVA
15
Sobota 14. června 2014
Přírodní zahrada
Vlaďka Suchá, Říčany u Brna
Bylinková zahrada Tiree Chmelar
ve Valticích
Ukázková přírodní zahrada – Salaš Travičná
TyMyJáNová zahrada
Základní školy v Rousínově
Ukázková přírodní zahrada
Včelařské arboretum Kratiny
15
Neděle 15. června 2014
Bylinková zahrada Tiree Chmelar
ve Valticích
Ukázková přírodní zahrada - Salaš Travičná
18
Obsah
15
15
16
16
17
18
18
OLOMOUCKÝ REGION 19
Neděle 15. června 2014
Přírodní zahrada Základní škola Přerov,
Trávník 27
19
ZLÍNSKÝ REGION
20
Sobota 14. června 2014
Přírodní zahrada – Užitečná krása
Přírodní zahrada
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků
Přírodní zahrada
Permazahrada Kouzlenka
20
20
Neděle 15. června 2014
Přírodní zahrada – Užitečná krása
Přírodní zahrada
Permazahrada Kouzlenka
Přírodní zahrada Pasekářská idylka
21
21
19
20
21
21
22
3
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
v Čechách
ÚVOD
4
ÚVOD
Víkend otevřených zahrad
v přírodních zahradách
Certifikované přírodní zahrady se zapojují do celoevropské
akce „Víkend otevřených zahrad“.
Využijte jedinečné příležitosti a přijďte nahlédnout do převážně soukromých přírodních zahrad. Na některých přírodních zahradách Vás čeká i speciální program.
Více informací k zahradám a celé akci naleznete na: www.
vikendotevrenychzahrad.cz nebo www.prirodnizahrada.
eu.
JIŽNÍ ČECHY
Sobota 14. června 2014
Ukázková přírodní zahrada – KY.BY
Chlumany 60
9:00 – 16:00
Den otevřených dveří
Bylinková a květinová zahrada založená v roce 2011 nabízí
návštěvníkům nejen prostor pro relaxaci, poznání a odpočinek, ale i čerstvě řezané bylinky a květiny přímo ze záhonu a také sezónní ovoce a zeleninu.
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
v Čechách
JIŽNÍ ČECHY
Kontakt: Obec Chlumany, tel.: 602 328 400,
web: www.kyby.cz
Ukázková přírodní zahrada „U Vyšaty“
Chlumany 61
Čas: 10:00 – 17:00
Den otevřených dveří
U rodného domu cestovatele a dobrodruha Františka Čecha Vyšaty v Chlumanech se nachází přírodní zahrada,
která je ukázkou tradiční venkovské zahrady. Nezbytnou
součástí zahrady jsou i domácí zvířata — kozy, králíci, slepice, křepelky ...
Kontakt: Ivana Vlková, tel.: 720 233 455
Přírodní zahrada Hlinice
Klikov – Hlinice
10:00 – 18:00
Den otevřených dveří s vernisáží a minikurzem malování květinových motivů
Komentovaná prohlídka naší mladé přírodní zahrady pěšky či z kánoe. Zahradu budujeme postupně od roku 2007
na místě bývalého lomu na hrnčířskou hlínu.
5
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
v Čechách
JIŽNÍ ČECHY
Minikurz malby suchým pastelem nebo akvarelem s tématem květinových a rostlinných motivů z naší zahrady. Kurs
je určen pro dospělé a děti od 10 let, vždy od 16 do 18 hodin nebo po dohodě (s sebou pastel + plast. gumu /akvarel, pracovní oděv, cena 100 Kč / osoba, rezervace místa
do 10. června 2014).
Minikavárna: čaj, káva a koláč.
Mluvíme německy a anglicky.
Kontakt: Leona Šňupárková a Martin Hadrava
tel.: 774 536 627, e-mail: [email protected]
web: www.leonasnuparkova.cz, www.hlinice.cz
Přírodní zahrada „U JEŽKA BODLINKY“
Radošovice 7, Hluboká nad Vltavou
12:00 – 16:00
Den otevřených dveří v zahradě s keramickým
tvořením
„Učebna pod širým nebem“. Slouží pro hru, zábavu a výuku
předškolních dětí. Najdete zde les ,,U moudré sovy“, bylinkovou spirálu ,,U babky Kořenářky“, jezírko ,,U vodníka
Česílka“, vřesoviště ,,U včelky Máji“, hmyzí hotel ,,U Ferdy
mravence“ a další zajímavosti. Děti se starají o záhonky,
mají své lopatky, hrabičky a kropáčky. Zahradu děti dotvořily svými výtvarnými díly.
Keramické tvoření — vyrobíte si nebo namalujete ptáčka,
motýlka, nebo sluníčko.
Kontakt: Karla Schusterová, tel.: 725 896 252, 739 175 407
Přírodní zahrada „Na Přehájku“
Všemyslice 37 U Týna nad Vltavou
13:00 – 15:00 (lépe domluvit se předem)
Komentovaná prohlídka zahrady s ochutnávkou
a prodejem medu a domácí medoviny, možnost
předání zkušeností s chovem indických běžců.
6
Zahrada je vybudována ve svažitém terénu, v malém údolíčku, které vzniklo po těžbě cihlářské hlíny. Po obvodu jsou
nasázeny různé keře a menší stromy, jejichž plody jsou na
podzim vítanou potravou pro ptáky z blízkého lesa. V zahradě jsou také staré vzrostlé ovocné stromy, které poskytují výborné ovoce a v létě příjemný stín. V další části se
pěstují drobné bobuloviny (rybíz, angrešt, josta, černý jeřáb, maliny, ostružiny, kanadské borůvky). Na svazích pak
rostou dříny, muchovníky, rakytník, ale i okrasné keře jako
bohyně a skalníky. Na části pozemku je nově založený sad,
v nejníže položené části zahrady je malé jezírko, v němž žijí
různé druhy žab a čolci. Vedle něj je zeleninová a květinová
zahrádka. Svah je upraven suchými kamennými zídkami,
na kterých se výborně daří různým bylinkám.
Kontakt: Jana Jungová, tel.: 603 966 977
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
v Čechách
JIŽNÍ ČECHY
Ukázková přírodní zahrada
Trvalková školka Florianus
Jindřichův Hradec, Pražská 1286/II
9:00 – 17:00
Komentované prohlídky po trvalkových záhonech
(v 10:00 a ve 14:00 hodin, malé občerstvení zdarma, psi
pouze na vodítku)
Trvalková školka a zahradnictví Florianus sídlí v areálu původní farské zahrady. Polovina rozlohy zahrady je určena
pro ukázkové květinové výsadby na různých stanovištích.
Obnova ploch probíhá postupně — prohlédnout si můžete
trvalkové rabato nebo suchomilný záhon. Průběžně vzniká
suchá štěrková nebo stinná lesní zahrada. Plánována je zahrada bylinková a zeleninová. Najdete zde staré osvědčené
druhy, rostliny atraktivní pro včely a motýly, nové odrůdy
trvalek, ale i domácí botanické a nově introdukované druhy vytrvalých květin.
Kontakt: Ing. Martin Charvát, tel.: 607 800 424,
e-mail: [email protected],
web: www.florianus.cz, www.prirodnizahrada.com
7
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
v Čechách
Ukázková přírodní zahrada – Bochníčkovi
JIŽNÍ ČECHY
Kontakt: Jana Bochníčková, tel. 384 493 885, 736 776 211,
e-mail: [email protected], web: www.bochnickovi.cz
Mutišov 18, Slavonice
9:00 – 19:00
Prohlídka zahrady s komentářem
Selská zahrada o rozloze téměř 0,5 ha. Majitelé pěstují
velké množství ovoce, zeleniny a velkou pozornost věnují
také bylinkám a trvalkám. Děti jistě uvítají chov drůbeže.
Je možné zakoupit sazenice bylin.
Ukázková přírodní zahrada
ATELIÉR Z&J GEBR
Plavsko 84, Stráž nad Nežárkou
9:00 – 19:00
Prohlídka zahrady s komentářem
Malá, ale členitá přírodní zahrada (cca 500 m2) je součástí
bývalé drobné zemědělské usedlosti. Každá část má svůj
zvláštní biotop. Jádro tvoří uzavřený dvůr, součástí jsou
vnější zahrádky a předzahrádky navazující na místní rybník.
Zahrada se vyznačuje vysokou biodiverzitou, vyrovnaným
ekosystémem, výskytem chráněných živočišných a rostlinných druhů. Snahou je vytvářet a udržovat přírodní typ
venkovské zahrady včetně přirozených biotopů v návaznosti na místní relativně neporušené prostředí. Atmosféru dotvářejí přírodní dekorace a staré užitkové předměty
a nástroje.
Kontakt: manželé Zdena a Jiří Gebr, tel.: 737 585 490,
e-mail: [email protected],
web: www.naturimgarten.at/cz,
www.trebonsko.cz/pronajem-chalupy-plavsko
8
Ukázková přírodní zahrada
Venkovská přírodní zahrada, Višňová
Višňová 35, Kardašova Řečice
10:00 – 17:00
Prohlídka zahrady s komentářem
Zahrada má tři části — předzahrádku (osázenou trvalkami,
bylinkami a ovocným stromem), dvůr (travnatá plocha,
malý ovocný sad a trvalkové záhony) a záhumenní zahradu (živý nestříhaný plot ze směsi keřů, listnaté okrasné
a ovocné stromy, zeleninové záhony, kompost, malý nově
založený ovocný sad vysokokmenných jabloní starých odrůd). K zahradě patří část louky, která je kosena cca 2-3krát
ročně. Stavení s přilehlými budovami je postupně rekonstruováno do původního stavu, avšak s novým využitím
(projekční ateliér, sušárna bylinek apod.).
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
v Čechách
JIŽNÍ ČECHY
Kontakt: Jana Kolková Rydvalová, Ing. arch. Petr Kolka,
tel.: 777 787 939, e-mail: [email protected],
web: http://alterstudio.cz/?page_id=2052
Přírodní zahrada
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Chelčice 1, Vodňany
10:00 – 19:00
Prohlídka zahrady s keramickým tvořením
Přírodní zahrada je situována v prostorách bývalé fary.
Průběžně se o zahradu starají klienti sociálně terapeutické
dílny “Chelčický domov sv. Linharta” a řada dobrovolníků.
Informace o bylinné přírodní zahradě s terapeutickými prvky zaměřenými na psycho-motorické dovednosti návštěvníků (Mgr. Klára Kavanová Mušková, ředitelka). Odpoledne
tvorba soch ze šamotové hlíny na téma „Má tvář nejen
v zrcadle“ (lektorka výtvarného klubu spolku Mája – Tvořivé Chelčice, z.s.). Vytváření prostorových objektů ze šamotové hlíny na sochařských stojanech přímo zahradě.
Kontakt: Mgr. Klára Kavanová Mušková, tel.: 776 13 46 86,
e-mail: [email protected],
web: www.linhart-chelcice.cz
9
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
v Čechách
Neděle 15. června 2014
JIŽNÍ ČECHY
Popis a kontakt: viz výše sobota 14. června 2014
Ukázková přírodní zahrada
Trvalková školka Florianus
Pražská 1286/II, Jindřichův Hradec
9:00 – 17:00
Komentované prohlídky po trvalkových záhonech
Ukázková přírodní zahrada – Bochníčkovi
Mutišov 18, Slavonice
9:00 – 19:00
Komentovaná prohlídka zahrady
Popis a kontakt: viz výše sobota 14. června 2014
Ukázková přírodní zahrada
ATELIÉR Z&J GEBR
Plavsko 84, Stráž nad Nežárkou
9:00 – 19:00
Komentovaná prohlídka zahrady
Popis a kontakt: viz výše sobota 14. června 2014
Ukázková přírodní zahrada – KY.BY
Chlumany 60
9:00 – 16:00
Den otevřených dveří
Popis a kontakt: viz výše sobota 14. června 2014
10
Přírodní zahrada Hlinice
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
v Čechách
Klikov – Hlinice
10:00 – 18:00
JIŽNÍ ČECHY
Ukázková přírodní zahrada – U Vyšaty
Chlumany 61
10:00 – 17:00
Den otevřených dveří
Popis a kontakt: viz výše sobota 14. června 2014
Den otevřených dveří s vernisáží a minikurzem malování květinových motivů
Popis a kontakt: viz výše sobota 14. června 2014
Zahrada Rudolfov
Polní 9, Rudolfov
10:00 – 12:00; 15:00 – 17:00
Putování po vílí stezce, komentovaná prohlídka
Přírodní zahrada má rozlohu necelých 0,5 ha. Najdete v ní
prvky permakultury a netradiční stavby (léčebná pyramida, meditační kaple, ukázková pasivní stavba – Měsíčnice).
Vílí stezka pro děti - zábavné putování přírodní zahradou, která přinese mnohá překvapující zjištění. V zahradě je 15 víl. Každá má svůj příběh, skrze který děti snáze
pochopí principy přírodních zahrad, ale i moudrost našich
předků. Na příběh navazují úkoly, které ověřují pochopení
předložených informací.
Komentovaná prohlídka pro dospělé – dozvíte se informace z oblasti přírodních zahrad, Feng-shui, moudrosti našich
předků a ekologické architektury.
Kontakt: Irena Kovářová, tel.: 731 508 814,
e-mail: [email protected],
web: www.zahrada-rudolfov.cz
11
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
v Čechách
PRAHA
PRAHA
Sobota 14. června 2014
Přírodní zahrada – Zázemí v Písnici
K Mejtu 200/22, Praha – Písnice
14:00 – 17:00 (po předchozí dohodě po e-mailu nebo
SMS)
Den otevřených dveří – prohlídka zahrady s komentářem
Soukromá, městská, rodinná zahrada byla založena
ve 30. letech 20. století, kdy se ještě nacházela ve venkovském prostředí, vně hranic Prahy. Prošla několika výraznějšími proměnami, důsledně přírodní zahradu buduje uživatelka zhruba od roku 2001. Zahrada je víceúčelová, slouží
pro rekreaci fyzickou i duševní a zároveň pro doplňkové
pěstování bylin, ovoce a zeleniny. Na části rodinného domu
v zahradě je extenzivní zelená střecha, která byla po prvním osazení sukulenty ponechaná přirozenému vývoji.
Kontakt: Hana Kolářová, e-mail: [email protected],
případně SMS na tel.: 731 179 913
Ukázková přírodní zahrada
Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje
Praha – Lysolaje, Žákovská 164/3
10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
Prohlídka zahrady
Zahrada s členitým reliéfem vhodným pro různé aktivity dětí - kopeček ve tvaru chobotnice, trychtýř vhodný
k honičkám, imitace vyschlého potoka s balvany a kmeny.
Množství biotopů - vodní (jezírko s rybami, žábami, vodními
rostlinami, napájené dešťovou vodou), křovinný (k úkrytu
ptactva i dětí), suchá zídka (pro ještěrky, střevlíky a jiné živočichy). Stavbičky z živého vrbového proutí – iglú, tunýlek
a altán. Divočina s jedlými dřevinami, loukou, broukovištěm a ptačími budkami. Majestátní atmosféru utváří množ-
12
ství vzrostlých stromů, dominuje nádherný buk. V užitkové
zahradě jsou zakládány čtverečkové záhonky a pěstovány
i netradiční plodiny. Výuka některých předmětů probíhá
ve venkovní učebně a je možné i relaxovat u ohýnku.
Z Dejvické bus 355,160 do st. Žákovská nebo 147, 107
do st. Kamýcká a asi 1 km pěšky (častější spoj).
Kontakt: ředitel školy Ing. Michal Hevák,
školník a průvodce Rostislav Kočiš, tel.: 725 386 242,
e-mail: [email protected], web: www.zs-lysolaje.net
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
v Čechách
PRAHA
13
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
na Moravě
STŘEDNÍ
ČECHY
STŘEDNÍ ČECHY
Neděle 15. června 2014
Ukázková přírodní zahrada Inspirace
Ouběnice, Bystřice
10:00 – 17:00
Den otevřených dveří - komentovaná prohlídka
zahrady (pro předem přihlášené účastníky ochutnávka
netradičních chutně upravených jedlých rostlin)
Zahrada obsahuje velké množství vyvýšených záhonů
s pestrou směsí zeleniny, keřů, stromů, terasy a jezírko.
Dále je možné si prohlédnout dům s rákosovou střechou
a hliněnými omítkami.
Kontakt: Miloš Gallovič, tel.: 604 293 493,
e-mail: [email protected],
web: www.inspirovanoprirodou.cz
Na kole nás najdete u cyklostezky 0093 z Bystřice do
Votic.
Pojedete-li autem - souřadnice 49°41’42.9‘‘N
14°41’33.1‘‘E. Zastavte před družstvem a následujte
směrovky.
14
JIŽNÍ MORAVA
Sobota 14. června 2014
Přírodní zahrada
Vlaďka Suchá, Říčany u Brna
U Hřiště 631, Říčany u Brna
9:00 – 18:00
Komentovaná prohlídka zahrady s občerstvením
Zahrada (cca 700 m2) u novostavby (montovaná dřevostavba) s permakulturními prvky – bylinkovou spirálou, vrbovým iglú pro děti, vanovým jezírkem a plotem z šípkových
keřů. Zahrada byla založená v roce 2012. Stále sázíme
a stále máme spoustu místa.
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
na Moravě
JIŽNÍ MORAVA
Kontakt: Vlaďka Suchá, tel.: 605 759 463,
e-mail: [email protected]
Bylinková zahrada Tiree Chmelar
ve Valticích
Zámek 1, Valtice
10:00 – 18:00
Komentované prohlídky v Bylinkové zahradě
(zdarma, začátek ve 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00)
Bylinková zahrada je navržena jako samostatně fungující
objekt zahrnující tematické záhony bylin s informačním
programem, okrasný parter s vodním prvkem, ornamentální záhony, odpočinkovou část s podrostovým záhonem,
sad a skleník s prodejnou bylin a suvenýrů s bylinkovou tématikou. V zahradě je pěstováno více než 300 druhů rostlin.
Kontakt: Ing. Jana Drochytková, tel.: 776 251 058,
e-mail: [email protected],
web: www.bylinkovazahradavaltice.cz
15
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
na Moravě
JIŽNÍ MORAVA
Ukázková přírodní zahrada – Salaš Travičná
vrch Travičná – pod rozhlednou Travičná nad RO Lučina
nad Tvarožnou Lhotou
10:00 – 17:00
Prohlídka zahrady
Prohlídka areálu o rozloze 1,5 ha: přírodní stanoviště, roubené stavby v přírodě, arboretum dřevin Bílých Karpat,
bylinná zahrádka a bylinné čaje, ovocnářská expozice, řezbářská expozice – interaktivní sochy, atrakce pro děti v přírodě.
Kontakt: Vít Hrdoušek, tel.: 724 162 265,
web: www.inexsda.cz/bk
TyMyJáNová zahrada
Základní školy v Rousínově
Habrovanská 312/3, 683 01 Rousínov
13:00 – 18:00
Komentované prohlídky, zahradní mikádo, pétanque
TyMyJáNová zahrada ZŠ Rousínov se proměňuje čtyři roky.
Vznikly v ní smíšené záhony ve tvaru motýla, voňavý pahorek s bylinkami, suchá zídka plná skalniček, pestrobarevná
květnatá louky, dvě jezírka. Vysázeno bylo přes třicet běžných i netradičních ovocných dřevin, například morušovník, oskeruše, mišpule, muchovník. Dominantou zahrady je
rozměrná mozaika objasňující vznik půdy. K posezení zvou
špalky pod vzrostlým ořešákem či altárium. Samozřejmostí
je využívání dešťové vody, kompostiště a živý plot z planých druhů keřů.
Kontakt: Mgr. Hana Pivečková, tel.: 775 699 692,
e-mail: [email protected]
16
Ukázková přírodní zahrada
Včelařské arboretum Kratiny
Havířská 587/8, 696 18 Lužice u Hodonína
9:00 – 12:00
Prohlídka zahrady, pozorování včel ve skleněném
úlu, táborák s opékáním špekáčků
Včelařské arboretum vzniklo z iniciativy hodonínské včelařské organizace, do jeho budování se zapojili místní včelaři,
dobrovolníci z řad lužických občanů a děti ze včelařských
kroužků. V roce 2011 byly vysázeny první dřeviny a vytvořeno zázemí pro včelařskou i osvětovou činnost. V současnosti najdeme na ploše asi 1 700 m2 významné včelařské
dřeviny. Vedle vysázených bylin lákají včely i volně rostoucí
pampelišky, vlčí máky, divizny či hvězdnice kopinatá. Plot
prorostlý hluchavkami je pastvou pro čmeláky. V areálu
arboreta se nachází dílna - medárna a včelín. Návštěvníci
zahrady mohou pozorovat včely v proskleném pozorovacím úlu a prohlédnout si historické typy úlů. Mohou také
nahlédnout pod pokličku získávání a zpracování včelích
produktů. Zejména pro děti je velmi lákavé žvýkání voští
s medem či možnost vlastnoručního odlití svíček a ozdob
ze včelího vosku.
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
na Moravě
JIŽNÍ MORAVA
Kontakt: Jiří Knapil, tel.: 608 329 984,
e-mail: [email protected], web: www.vcelarum.cz
17
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
na Moravě
JIŽNÍ MORAVA
Neděle 15. června 2014
Bylinková zahrada Tiree Chmelar
ve Valticích
Zámek 1, Valtice
10:00 – 18:00
Komentované prohlídky v Bylinkové zahradě (zdarma, začátek ve 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00)
Kontakt a popis: viz výše sobota 14. června 2014
Ukázková přírodní zahrada - Salaš Travičná
vrch Travičná – pod rozhlednou Travičná nad RO Lučina
nad Tvarožnou Lhotou
10:00 – 17:00
Prohlídka zahrady
Kontakt a popis: viz výše sobota 14. června 2014
18
OLOMOUCKÝ REGION
Neděle 15. června 2014
Přírodní zahrada Základní škola Přerov,
Trávník 27
Trávník 27 , Přerov
14:00 – 17:00
Návrat ke kořenům …
Komentovaná prohlídka zahrady, ukázky permakulturního
hospodaření, prezentace aktivit žáků: ukázka tvorby Encyklopedie školní zahrady, využití léčivých bylin v kuchyni
a v lidovém léčitelství.
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
na Moravě
OLOMOUCKÝ
REGION
Kontakt: Mgr. Dagmar Bouchalová, tel.: 608 467 366,
e-mail: [email protected]
19
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
na Moravě
ZLÍNSKÝ
REGION
ZLÍNSKÝ REGION
Sobota 14. června 2014
Přírodní zahrada – Užitečná krása
Kročákova 326, Rožnov pod Radhoštěm
13:00 – 20:00 (pro návštěvu zahrady je lépe se objednat,
telefonicky nebo na e-mail)
Prohlídka přírodní zahrady s komentářem.
Pro děti malování křídou a malování barvami na kameny.
Valašská přírodní zahrada s prvky dětského hřiště, klouzačka, houpačka, pískoviště.
Kontakt: Adéla Korniová, tel.: 777 652 458,
e-mail: [email protected]
Přírodní zahrada
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků
Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem
13:00 – 15:00
Den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou
Školní zahrada o výměře cca 2 200 m2 je rozdělena na část
s ovocnými stromy a keři, louku, zeleninové záhony, pařeniště, kompost, bylinkovou spirálu, okrasné stromy a keře,
listnaté stromy a keře, divoký koutek. Na zahradě jsou také
další prvky - hřbitov odpadků, krmítka pro přikrmování
ptáků v zimě, hnízdní budky, pítko pro ptáky, hmyzí hotel.
Pro lepší orientaci je zde informační tabule s plánkem školní zahrady.
Kontakt: Jitka Vašinová, e-mail: [email protected]
20
Přírodní zahrada
Permazahrada Kouzlenka
Provodov 307, Březůvky
10:00 – 16:00
Volný vstup do zahrady s případným komentářem
Zahrada se tvoří od roku 2012, jsou zde slepice, ovečky, kořenová čistírna odpadních vod, zvýšené záhony, brambory
pěstované v seně.
Kontakt: Lenka Žaláková, tel. 775 720 976
Neděle 15. června 2014
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
na Moravě
ZLÍNSKÝ
REGION
Přírodní zahrada – Užitečná krása
Rožnov pod Radhoštěm, Kročákova 326
13:00 – 20:00 (pro návštěvu zahrady je lépe se objednat,
telefonicky nebo na e-mail)
Prohlídka přírodní zahrady s komentářem. Pro děti
malování křídou a malování barvami na kameny.
Popis a kontakt: viz výše sobota 14. června 2014
Přírodní zahrada
Permazahrada Kouzlenka
Provodov 307, 763 45 Březůvky
10:00 – 16:00
Volný vstup do zahrady s případným komentářem
Popis a kontakt: viz výše sobota 14. června 2014
21
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
na Moravě
ZLÍNSKÝ
REGION
22
Přírodní zahrada Pasekářská idylka
Jaroslavice 56, Zlín
8.00- 12.00 hodin
Procházka po Pasekářské naučné stezce z Jaroslavic
s cílem v přírodní zahradě.
Zahrada zeleninová, bylinková, květinová, naleznete zde
vyvýšený záhon, sad se včelami, budky pro ptáky, velká biodiverzita.
Kontakt: Pavla Davidová, tel.: 731 106 507,
e-mail: [email protected]
Víkend
otevřených
zahrad
v přírodních
zahradách
Impressum
© Občanské sdružení Přírodní zahrada 2014
Vydalo Občanské sdružení Přírodní zahrada
Nám. Míru 138/I
377 01 Jindřichův Hradec
v roce 2014
web: www.prirodnizahrada.com
Texty: majitelé zahrad
Fotografie: Archiv Občanského sdružení Přírodní zahrada
a Chaloupky o.p.s.
Redakce: Zuzana Gregorová, Martina Petrová, Ivana Šímová
Sazba a grafika: Karel Ille – Ki-Vi Studio, www.ki-vi.cz
23
Download

přírodních zahrad