VUŤÁKOVINY
aneb prváci, seznamte se s VUT v Brně
Fakulta
podnikatelská
Michala & Honza
Co nás dnes čeká
Čas
AKTIVITA
10.00 - 10.15
Představení ICV
10.15 - 11.15
Seznamovací hry
11.15 - 11.30
Pauza
11.30 - 12.00
Prezentace – systém zápočtů a zkoušek, specifika fakulty, oborů,
učitelů + informační systém
12.00 - 12.30
Specifika fakulty, průběh studia, menzy, sport VUT, knihovny ukázka online, studentské prezentace 5 min organizace - BEST
12:30 – 13:30
ISIC, MHD, bus SA, IDS, společenské a jiné vyţití (projít s mapou)
13.30 - 14.30
Společný oběd
14.30 - 15.00
Prohlídka fakulty
15.00 - 17.30
Brnotour – začátek na fakultě, konec ICV
Vyhodnocení – ceny
Společenské a kulturní vyţití v Brně
17.30 - 18.00
Závěr, diskuze, předání kontaktů a společné foto
(moţná se protáhne)
18.00 - …
Volný program v hospodě pro zájemce (+ vedoucí skupin )
ICV: kdo jsme?
• Viz video
• ICV - Poradenství pro studenty
Seznamte se...
•
•
•
•
Jméno
Odkud jsi?
Jakou střední jsi studoval/a?
Proč jsi se hlásil/a na FP?
Předměty
•
•
•
•
•
Povinný předmět
Povinně volitelný předmět
Volitelný předmět
Volitelný mimooborový předmět
Kredity za předměty
• hlídat si kredity
– alespoň 15 kreditů po 1. semestru
– alespoň 143 kreditů za 3 roky
Studium VŠ
Přednášky
Cvičení
– Počítačové učebny
– Klasické učebny
• Jazyky
•
•
Systém zápočtů a zkoušek
• Zápočet
• Klasifikovaný zápočet
• Zkouška
• zkouška po předchozím udělení
zápočtu
Systém zápočtů a zkoušek
• Kreditový systém (ECTS)
•
hlídat si kredity
– alespoň 15 kreditů po 1. semestru
– alespoň 143 kreditů za 3 roky
• Známkování
Klasifikační stupeň
ECTS
Bodové
hodnocení
Číselná
klasifikace
Slovní ohodnocení
A
100-90
1
Výborně
Výborně (1)
B
89-80
1,5
Velmi dobře
Velmi dobře (2)
C
79-70
2
Dobře
D
69-60
2,5
Uspokojivě
E
59-50
3
Dostatečně
F
49-0
4
Nevyhovující
Dobře (3)
Nevyhovující (4)
Systém zápočtů a zkoušek stipendia
• nárok mají studenti 2. a 3. ročníků
bakalářských studijních programů
• stipendium je rozděleno do tří pásem dle
váţeného studijního průměru:
• pásmo 1: průměr 1,00 – 1,10
• pásmo 2: průměr 1,11 – 1,20
• pásmo 3: průměr 1,21 – 1,30
• výši stipendia stanoví pro aktuální
akademický rok děkan(ka)
• při splnění podmínek nutno podat ţádost
Kdyţ se zkouška nezdaří
• 1 řádný termín, 2 opravné termíny
• po neúspěšném 2. opravném pokusu – zapsání
předmětu v dalším semestru, kdy je vyučován
(je třeba ho absolvovat celý znovu), předmět si
lze znovu zapsat jen jednou
• neúspěšný 3. pokus podruhé zapsaného
povinného předmětu = ukončení studia
Rozvolnění a přerušení
studia
• Rozvolnění – nestíhám (např. Bc. na 4 roky)
• Přerušení – vycestování, osobní, finanční,
zdravotní důvody
•
•
•
•
pro přerušení se zasílá písemná ţádost děkanovi
v 1. semestru pouze výjimečně (zdravotní důvody)
maximální souvislá doba přerušení – 2 roky
přerušit lze i opakovaně (celkem nejvýš na polovinu
standardní doby studia)
• dnem přerušení přestává být osoba studentem
VUT a jeho části
O fakultě
Děkanka (do 7.11.2012):
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
– Facebook
– www.putnova.net
Děkan (od 7.11.2012):
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
FP – organizační struktura
Studijní oddělení
Studenti 1. ročníku
Studenti 1. ročníku
• obor Daňové poradenství • obory Management v
tělesné kultuře,
• Dana Straková,
Manaţerská informatika,
• tel: 541 143 761,
Ekonomika a procesní
• místnost P374,
managmenent
• [email protected]
• Iva Kříţová,
• tel: 541 142 503,
• místnost P376,
• [email protected]
Doporučení z praxe
•
•
•
•
tvorba rozvrhu, volba předmětů
přístup učitelů
větší volnost, větší odpovědnost
oslovování na akademické půdě (nejvyšší dosaţený titul
nebo funkce)
– Ing., Mgr., Bc.,...; Doc., Prof.,…
• příprava na zkoušky
• číslování učeben
• www.podfuck.net
• skříňky na desetikačku
Informační systém VUT
Vut login, vut heslo
Portál VUT – přehled studia, výsledky
studia, tisk el. indexu pro zápis do dalšího
ročníku, objednávka obědů, koleje
Studentská pošta– www.fbm.vutbr.cz,
záloţka Studenti – Studentská pošta
Informace pro prváky – broţura Průvodce
prváka od SK AS FP a oficiální broţura FP
VUT
Menzy a bufety
18 stravoven: kolejní menzy, fakultní restaurace, pizzerie,
kavárny
• Areál Pod Palackého vrchem (Kolejní 2): Pizzerie Mozzarela,
Caffe Bar Piccolo, Menza Kolejní
• Areál Purkyňových kolejí (Purkyňova 93): Menza Purkyňova,
Rychlé občerstvení Purkyňova
• FSI: menza
• FAST: menza, pizzerie Presto
Jídelníčky dostupné na webu http://www.kam.vutbr.cz/
záloţka On-line jídelníček
Platby: studentským průkazem VUT, hotově, stravenkami (Exit,
Sodexo), kreditní systém placení (pro ubytované na kolejích, útrata
se platí na konci měsíce najednou)
Ubytování při studiu
• Kolej
• Koleje Pod Palackého vrchem (Kolejní 2), Purkyňovy
koleje (Purkyňova 93), Listovy koleje (Kounicova
46/48), Mánesovy koleje (Mánesova 12)
• Sluţby na kolejích: sportovní místnost, venkovní
hřiště, kolárna, prádelna a sušárna, kolejnet,
ubytování návštěvy studenta
• Pokud kolej nevyjde
• Privát
• hledání přes inzeráty nebo realitní kancelář
• cena obvykle 2500 – 3500 Kč
• lokalita: celé Brno i příměstské části
Sportovní vyţití na VUT
www.cesa.vutbr.cz
Tělesná výchova - nepovinný předmět (0 kreditů ECTS)
Zápis elektronicky na začátku semestru
Více neţ 42 sportovních specializací na 5 výkonnostních úrovních
Výběr a příprava sportovní reprezentace VUT
Sportoviště VUT
•
•
•
•
•
•
Sportovní areál Pod Palackého vrchem – venkovní sporty, hala
Areál Purkyňova – halové sporty
Loděnice Jundrov (Veslařská 2)
Fit centrum Machina (Kolejní 2)
Areál Veveří (Veveří 95) - kondiční posilování, zdravotní TV
Areál Údolní (Údolní 53) – míčové sporty, tenis
Doprava v Brně
• IDS JMK: www.idsjmk.cz – univerzální jízdenka
• Vyřízení průkazky studenta: potvrzení o studiu
(studentský průkaz), průkazkové foto, průkaz totoţnosti
• Jednorázové jízdenky
Počet zón
Platnost
Základní
2 zóny
15 / 45 min
20 Kč
2 zóny
65 min
25 Kč
3 zóny
90 min
27 Kč
• Předplatní jízdenky nepřenosné
Měsíční
Čtvrtletní
pro zóny
základní
studenti
pro zóny
základní
studenti
100 + 101
550
275
100 + 101
1370
685
100 + 101 + 1 zóna
830
480
100 + 101 + 1 zóna
2090
1220
100 + 101 + 2 zóny
1090
670
100 + 101 + 2 zóny
2780
1730
Kulturní vyţití v Brně
Kina
•
•
•
•
•
•
Kino Art (Cihlářská 19)
Kino Lucerna (Minská 12)
Letní kino Na Dobráku (Dobrovského 29)
Starobrno letní kino na dvoře MdB (Lidická 16)
Cinema City Velký Špalíček (Mečová 2)
Cinema City Olympia (U Dálnice 77)
Divadla
• Divadlo Husa na provázku (Zelný trh 9)
• Národní divadlo Brno (Dvořákova 11)
• Městské divadlo Brno (Lidická 16)
Muzea
• Moravské zemské muzeum (Zelný trh 6)
• Technické muzeum v Brně (Purkyňova 105)
• Muzeum města Brna (hrad Špilberk)
ZOO (U Zoologické zahrady 46)
www.kamvbrne.cz
www.ticbrno.cz
Sportovní vyţití v Brně
Bazény a koupaliště
• Koupaliště Brno (Dobrovského 29) - tzv. „Dobrák“
• Koupaliště Kraví hora – koupaliště i bazén
(Kraví hora 1)
• Bazén TJ Tesla (Hallasovo náměstí 7)
• Bazén Kometa PS (Sportovní 4)
• Lázně města Brna - bazén, wellness, na Kopečné
i sauna (Ponávka 3a, Kopečná 3, Rašínova 12)
Sportovní vyţití v Brně
Sportovní centra
• Bluegym – posilovna, spinning,aerobic apod.
(Kotlářská 51a)
• Big One Fitness – tanec, bojové sporty, posilovna,
spinning apod. (Dornych 27)
• ZONE SPORTS– squash, posilovna, spinning,
aquaaerobic apod. (Třída Generála Píky 11)
• Sportovní centrum Srbská – fotbal, volejbal, tenis,
nohejbal (Srbská 24)
• Centrum Viktoria – beach volejbal, squash, bowling,
tenis (Vodařská 2)
Společenské vyţití v Brně
Restaurace a bary
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Steakový a pivní bar Modrá růţe (Kounicova 2)
Steakový a pivní bar Pod Lékárnou (Slovákova 1)
Varna (Solniční 3a)
Zelená kočka (Solniční 8)
Alterna (Kounicova 48)
Pegas (Jakubská 4)
Bláhovka (Gorkého 54)
Černohorský sklep (náměstí Svobody 5)
Pizzerie La Strada (Kounicova 53)
Šelepova No.1 (Šelepova 1)
Mamut – Pub – Cafe – Bar (Bašty 8)
Společenské vyţití v Brně
Kavárny a cukrárny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pod Obrazy (Moravské náměstí 1a)
Cafe 04 (Veveří 65)
La dolce Vita (Biskupská 3)
Cafe Sausalito (Veveří 10)
Cafe Encounter – nekuřácká (Kounicova 35)
Rendez-vous (Moravské náměstí 629/4)
Bakala Café (Ţerotínovo nám. 6)
Air Café (Zelný trh 8 – v budově MZM)
Dobrá čajovna (Františkánská 6)
Chajovna (Dominikánské náměstí 6/7)
Redwall Café – nekuřácká (Gajdošova 10)
Společenské vyţití v Brně
Kluby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yacht na Palackého vrchu
Semilasso – VUT MZLU MU Party (Palackého třída 126 )
Two faces (Biskupská 1)
7. nebe (Jánská 9)
Livingstone (Dominikánské náměstí 5)
Charlie´s Hat Bar (Kobliţná 63/12)
Ratejna (Dvořákova 13)
Bar Metro (Poštovská 6, Alfa-Pasáţ)
Fléda (Štefánikova 24)
Stará Pekárna (Štefánikova 8)
Musilka (Musilova 2a)
Faval Music Circus (Kříţkovského 22)
Pomalý bar (Úvoz )
Studentský průkaz
• Průkaz studenta VUT
• Průkaz studenta s licencí ISIC
• Vyuţití studentského průkazu
•
•
•
•
•
identifikace v učebnách a knihovnách VUT
placení v menzách a bufetech
vstup na sportoviště a do kolejí VUT
jako potvrzení o studiu
s licencí ISIC na slevy pro studenty
(www.alive.cz, www.gtsint.cz)
Studentské organizace
• Studentská komora akademického senátu (pro kaţdou
fakultu)
• BEST (Board of European Students of Technology) mezinárodní organizace sdruţující studenty evropských
technických univerzit
• ACSA (Akademické centrum studentských aktivit)
• SK RVŠ (Studentská komora rady vysokých škol)
Brigády
• Hledání přes web
•
•
•
•
•
•
http://brigady.vbrne.com
http://www.brigadavbrne.cz
www.jobs.cz
www.prace.cz
www.sprace.cz
www.jobpilot.cz
• Personální agentury
•
•
•
•
Grafton Recruitment (www.grafton.cz)
Start People (www.startpeople.cz)
Manpower (www.manpower.cz)
SODAT (www.sodat.cz)
Knihovny v Brně
• Ústřední knihovna VUT, Antonínská 1 (www.lib.vutbr.cz)
• knihy, elektronické zdroje, databáze na CD-ROM
• Po-Čt: 9-17 hod, Pá: 9-15 hod
• Knihovny jednotlivých fakult
• Knihovna FP: Po-Čt: 8:00-19:00, Pá: 8:00-15:00
• Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a (www.mzk.cz)
• obsahuje úplnou domácí produkci knih, časopisů a dalších tiskových
dokumentů od r. 1935
• výpůjčky knih, studovny vybavené literaturou různých vědeckých oborů,
licencované onlinové databáze
• Knihovna Jiřího Mahena, Kobliţná 4 (www.kjm.cz)
• síť poboček po celém Brně
• krásná literatura, naučná literatura, noviny, časopisy, AV média a
hudebniny
Katalog knihovny VUT
• Systém ALEPH500
• Aleph nabízí dvě základní formy vyhledávání:
1. veřejný online katalog (OPAC)
2. Common Command Language (CCL)
• Od 15. března 2007 se přihlásíte do OPACu takto:
přihlašovací jméno = VUT Login
heslo = VUT Pin
• Vyhledávání bibliografických záznamů publikací (knihy,
skripta, AV média, mapy, atd.)
• Správa údajů o čtenáři (zobrazení transakcí, nastavení
formátu zobrazení záznamů, prodluţování výpůjček,
monitorování historie výpůjček, zobrazení pokut,
aktualizaci kontaktních údajů )
Přejeme vám mnoho
úspěchů při studiu :o)
www.lli.vutbr.cz
Download

FP_2013