Sdružení Nemoforum ve spolupráci s Komorou geodetů a kartografů Vás srdečně zvou na seminář
Činnost soukromé sféry v oboru
zeměměřictví a katastru
pátek 26. září 2014, 9:30 – 13:00 hodin
konferenční sál v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8
------------------------
Cílem semináře je seznámit veřejnost s oborem zeměměřictví, inženýrské geodézie a katastru
z pohledu soukromých zeměměřičů, rozsahu jimi prováděných prací a služeb a možnosti dalšího
rozvoje služeb a prací v oboru zeměměřictví, katastru a inženýrské geodézie i v evropském kontextu.
PROGRAM
9:30 Zahájení semináře
Ing. Veronika Nedvědová, Nemoforum; Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK
9:40 Zapojení soukromé sféry do rozvoje oboru a činnosti v rámci evropské integrace
Ing. Jan Fafejta, předseda Komory geodetů a kartografů
10:10 Požadavky na práce vykonávané soukromými zeměměřiči
Ing. Jan Plavec, GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Ing. Jan Nedoma, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
10:30 Působnost zeměměřičů v inženýrské geodézii
Ing. Václav Kafka, Geodetická kancelář KAFKA A SYN
Ing. Denisa Petříková, GKS - geodetická kancelář, s.r.o.
10:50 – 11:10 přestávka
11:10 Mapování technických map a využitelnost dat pro katastr nemovitostí
Ing. Jaroslava Kraftová, předseda představenstva GIS-STAVINVEX, a.s.
11:25 Školení soukromých geodetů
Ing. Jiří Drozda, VÚGTK, v.v.i Zdiby
11:40 Koncepční záměry a zamyšlení do budoucna
Ing. Martina Poláková, HRDLIČKA spol. s r.o.
12:00 Diskuse
(Ing. Jan Fafejta, Ing. Karel Štencel )
------------------------
Přihlášky formou e-mailu na adresu sdružení Nemoforum do pondělí 22. září 2014.
(jméno a titul účastníka, instituce/firma, e-mail – přihlášku Vám potvrdíme).
Registrace účastníků v místě konání od 8:45 hodin. Vložné se neplatí. Bez přihlášky místa negarantujeme.
Kontakt: Nemoforum – sekretariát
e-mail: [email protected]
www: http://www.cuzk.cz/nemoforum
Download

Činnost soukromé sféry v oboru zeměměřictví a katastru