VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav
Označení
pozemku
Výměra parcely
parc. číslem
Druh pozemku
Nový stav
Označení
pozemku
Výměra parcely
Způsob využití parc. číslem
ha
m2
Druh pozemku
Typ stavby
Způsob využití Způsob využití
Způs.
určení
výměr
m2
ha
Porovnání se stavem evidence právních vztahů
Díl přechází z pozemku
označeného v
katastru
dřívější poz.
nemovitostí
evidenci
Číslo listu
vlastnictví
Výměra dílu
ha
1559/1
1559/1
1588
1559/27
1559/27
7213
1559/28
1559/28
7213
1559/29
1559/29
1588
1559/30
1559/30
1588
1562/37
1562/37
1588
1567/2
1567/2
1
1568/2
1568/2
1
m
Označení
dílu
2
Oprávněný : dle smlouvy
Druh věcného břemene : právo vstupu a vjezdu na pozemky pro údržbu, provoz a odstraňování poruch na plynovodním vedení
Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
GEOMETRICKÝ PLÁN
pro
Jméno, příjmení:
vymezení rozsahu věcného břemene k části
pozemku
Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:
Dne:
Ing. Petr Staněk
18.2.2015
650/1995
Číslo:
44 / 2015
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.
Vyhotovitel: GEOMETRICKÉ PLÁNY v.o.s.
Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.
Rumjancevova 3
460 01 Liberec 1
tel.: 482 710 141
Číslo plánu: 2311 - 26 / 2015
Okres:
Liberec
Obec:
Liberec
Kat. území:
Rochlice u Liberce
Mapový list: Liberec 4-7/33
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost
seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,
které byly označeny předepsaným způsobem:
----------------------
KÚ pro Liberecký kraj
KP Liberec
Ing. Eva Baráková
PGP-188/2015-505
2015.02.23 15:44:00 CET
Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Jméno, příjmení:
Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:
Dne:
Číslo:
Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému
v dokumentaci katastrálního úřadu.
Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.
Seznam souřadnic (S-JTSK)
Číslo
bodu
Souřadnice pro zápis do KN
Y
X
Kód kv.
k.ú. Rochlice u Liberce (682314)
830-53
687214.51
975563.15
1954-34
687225.23
975554.23
1954-37
687240.23
975541.54
1954-40
687255.23
975528.84
2188-44
687250.52
975538.13
2188-50
687255.19
975534.16
2188-54
687260.50
975529.68
2285-16
687256.44
975535.71
1
687220.48
975557.98
2
687225.34
975562.84
3
687226.79
975561.39
4
687245.31
975537.40
5
687222.05
975556.66
6
687227.79
975552.06
7
687230.53
975555.14
8
687231.96
975556.60
9
687233.41
975555.30
10
687229.35
975550.74
11
687230.70
975549.60
12
687235.26
975554.45
13
687236.69
975553.12
14
687235.36
975551.57
15
687232.26
975548.28
16
687237.94
975543.48
17
687242.07
975548.18
18
687243.61
975546.82
19
687239.50
975542.16
20
687240.78
975541.08
21
687245.16
975545.90
22
687246.67
975544.54
23
687242.33
975539.76
24
687248.03
975535.25
26
687251.92
975539.61
27
687253.48
975538.12
28
687249.59
975533.93
29
687250.36
975533.23
30
687251.17
975532.49
31
687254.64
975537.15
32
687255.05
975534.28
33
687252.70
975531.13
34
687257.69
975526.63
35
687257.84
975526.80
37
687261.61
975530.94
38
687263.19
975529.43
39
687259.46
975525.53
40
687259.16
975525.21
41
687260.31
975524.02
42
687258.82
975522.59
43
687257.02
975524.46
44
687250.62
975530.21
45
687247.47
975533.07
46
687240.14
975538.80
47
687237.37
975541.27
48
687230.08
975547.37
49
687227.22
975549.84
50
687219.86
975555.78
51
687213.21
975561.66
52
687212.20
975562.54
53
687211.97
975562.75
54
687210.50
975564.69
55
687208.49
975567.50
56
687208.34
975567.72
57
687210.02
975568.92
58
687210.51
975568.23
59
687212.16
975565.91
60
687213.49
975564.15
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Poznámka
roh
roh
roh
roh
budovy
budovy
budovy
budovy
roh budovy
Download

Geometrický plán věcné břemeno