Mezinárodní konference
Geodézie a Důlní Měřictví 2015
XXII. konference Společnosti Důlních Měřičů a Geologů, z. s.
Zasedání odborných komisí ISM
POD ZÁŠTITOU
prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc. - děkana HGF, VŠB-TU Ostrava
24. - 26. ČERVNA 2015
Novotného lávka 5, sál 319 - Křižíkův sál
Praha 1
Organizátoři konference
Společnost Důlních Měřičů a Geologů, z. s.
International Society for Mine Surveying
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Česká republika
www.sdmg.cz
Mezinárodní společnost důlních měřičů
www.ism-minesurveying.org
Institut Geodézie a Důlního Měřictví
Komora geodetů a kartografů
Hornicko-geologická fakulta
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Česká republika
igdm.vsb.cz
Česká republika
www.kgk.cz
Katedra geodézie, Stavebná fakulta
Slovenská technická univerzita Bratislava
Slovenská republika
www.stuba.sk
Ústav geodézie, kartografie a geografických
informačných systémov, Fakulta BERG
Technická univerzita v Košiciach
Slovenská republika
www.fberg.tuke.sk
Tematická zaměření
Geodézie, kartografie a důlní měřictví:
Legislativa, organizace a výchova v oboru geodézie, kartografie a důlní měřictví, metody, technologie a přístroje,
kartografické aspekty geodézie a důlního měřictví, digitální kartografie, geodynamika, inženýrská geodézie,
deformační měření a další aplikované aspekty v geodézii a důlním měřictví, družicová, kosmická a astronomická
geodézie, geodetické sítě a zpracování měření.
Geografické informační systémy (GIS):
Historie a současné trendy v GIS, modely dat a struktur, 3D vizualizace prostorových dat, plánování a projektování
GIS technologií.
Katastr nemovitostí:
Legislativa, organizace a aktuální problémy v katastru nemovitostí, katastrální základ a katastrální systémy,
aplikace katastrálních dat, 3D katastr - perspektivy využití.
Programový výbor
Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA
Dr. h. c. prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.
Předseda SDMG, z. s.
Vršanská uhelná a.s.
[email protected]
Technická univerzita v Košiciach
[email protected]
doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Místopředseda SDMG, z. s.
Institut kombinovaného studia Most
VŠB-TU Ostrava
[email protected]
Institut geodézie a důlního měřictví
VŠB-TU Ostrava
[email protected]
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
dr hab. inž., prof. Andrzej Kowalski
Slovenská technická univerzita v Bratislave
[email protected]
Glówny Instytut Górnictwa, Katowice
[email protected]
Organizační výbor
doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Sylva Talácková
Administrátor SDMG, z. s.
tel.: +420 725 551 841
[email protected]
tel.: +420 597 323 149, +420 724 009 892
[email protected]
Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D.
Záležitosti ve věci sborníku
Ing. Petr Jadviščok
tel.: +420 597 323 326
[email protected]
tel.: +420 597 323 326
[email protected]
Důležité termíny:
Zaslání závazné přihlášky
do 15. 4. 2015
Zaslání anotace (max. 15 řádků)
Zaslání konečného znění příspěvku
do 15. 4. 2015
do 17. 5. 2015
Referát musí mít následující strukturu:
Název, anotace a klíčová slova česky (slovensky, polsky) a anglicky.
Samotný text článku česky nebo anglicky. Šablonu najdete na www.sdmg.cz
Sborník referátů bude formou CD. Tištěn bude sborník anotací.
Referáty budou recenzovány, prosíme o dodržení termínu odevzdání.
Referáty poslané po termínu nebudou zveřejněny ve sborníku.
Časový rozvrh dne 24. 6. 2015
12:00-13:00 oběd na Novotného lávce
od13:00 prezence
13:30 zahájení konference
Poplatky
Účastnický poplatek do 30. 4. 2015
3 500,- Kč
Na místě a po termínu
3 800,- Kč
Ve vložném jsou zahrnuty náklady na organizaci konference a stravování.
Pro firmy: Panel / stánek: 5 000,- Kč / 10 000,- Kč
Nabídka reklamy ve sborníku: 1 strana A5 černobílá 1 000,- Kč
1 strana A5 barevná
2 000,- Kč
Pokyny pro ubytování
Pro účastníky konference je rezervováno ubytování v hotelu „NH Prague“
Mozartova 261/1
150 00 Praha
www.nhprague.com
Hotel se nachází 20-25 minut (MHD) od místa konání konference.
Ubytování si účastníci konference zajišťují sami pomocí přiloženého rezervačního formuláře.
Součástí ceny za ubytování je snídaně formou bufetu.
Upozornění: Možnost rezervace ubytování končí dne 2. 6. 2015. Při rezervaci ubytování věnujte
pozornost termínům storno poplatků. Veškeré termíny jsou uvedeny v rezervačním formuláři.
Parkování je možné na hotelovém parkovišti 550 Kč/den – nutné rezervovat společně s ubytováním.
V okolí hotelu se nachází další parkoviště - www.bezpecneparkovani.cz
Dotazy adresujte na: Sylva Talácková, e-mail: [email protected]
telefon: +420 597 323 149, +420 724 009 892
Veškeré informace k připravované akci najdete na www.sdmg.cz
Download

Mezinárodní konference Geodézie a Důlní Měřictví 2015