Vliv aplikace stimulátorů TRISOL na výnos řepky ozimé
Influence of application biostimulators TRISOL on yield of winter rape
(Wpływ aplikacji biostymulatorów TRISOL na plonowanie rzepaku ozimego)
Marcin KOZAK, Władysław MALARZ, Aneta WÓJTOWICZ, Monika BIAŁKOWSKA
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Souhrn:
V letech 2008-2011 byly ve Výzkumném zemědělském ústavu Pawłowice nedaleko
Wrocławi založeny polní pokusy sledující reakci výnosu řepky ozimé na stimulátory
TRISOL. Tříletý pokus potvrdil pozitivní vliv aplikace stimulátorů TRISOL na výnos semen
řepky ozimé. Nejvyšší výnosy semen byly potvrzeny po aplikaci přípravku Trisol Aktivátor
ve fázi jarní regenerace + Trisol Stimul Plus ve fázi počátku dlouživého růstu.
Výsledky:
PŘÍPRAVEK - DÁVKA / HA
JARNÍ
REGENERACE
PRODLUŽOVACÍ
RŮST
KONTROLA
AKTIVÁTOR - 2 lit.
KONTROLA
AKTIVÁTOR - 2 lit.
STIMUL PLUS - 1 lit.
STIMUL PLUS - 1 lit.
2008 / 09
VÝNOS rozdíl
(%)
(t/ha)
4,33
4,55
4,59
4,64
0,0%
5,1%
6,0%
7,2%
2009 / 10
VÝNOS
(t/ha)
rozdíl
(%)
3,45
3,53
3,51
3,99
0,0%
2,3%
1,7%
15,7%
2010 / 11
VÝNOS rozdíl
(%)
(t/ha)
3,39
3,61
3,59
3,70
0,0%
6,5%
5,9%
9,1%
PRŮMĚR
VÝNOS
(t/ha)
rozdíl
(%)
3,72
3,90
3,90
4,11
0,0%
4,7%
4,7%
10,4%
Závěr:
1. Byl zjištěn příznivý vliv aplikace přípravků TRISOL na všechny zkoumané
morfologické znaky řepky ozimé, kromě výšky k I. plodné větvi a počtu větví I. řádu.
2. Stimulace řepky ozimé zvýšila výnos semen oproti kontrole.
3. Aplikace stimulátoru Trisol Aktivátor + Trisol Stimul Plus způsobila průměrný nárůst
výnosu semen o 10,4% v porovnání s kontrolou.
Kontaktní adresa:
dr hab. Marcin Kozak prof. nadzw. UP, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu,Wrocław University of Environmental and Life Sciences,
50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24a, e-mail: [email protected]
Poznámka společnosti TRISOL,s.r.o.:
Od roku 2011 nabízí společnost TRISOL, s.r.o. novou řadu vysoce koncentrovaných přípravků, které
svým složením a účinky plně nahrazují přípravky aplikované ve výše popsaných pokusech. Jejich
výhodou je díky nižším hektarovým dávkám zejména jednodušší aplikace pro obsluhu postřikovačů,
dále pak snížení nákladů na přepravu a skladování, ale například také úspora při likvidaci obalových
materiálů.
Dávka 2 litry přípravku AKTIVÁTOR je nahrazována dávkou 0,4 litry přípravku IMPULS.
Dávka 2 litry přípravku STIMUL PLUS je nahrazována dávkou 0,2 litry přípravku SENTINEL.
Download

Vliv aplikace stimulátorů TRISOL na výnos řepky ozimé