Dovolená
pro seniory
55+
Dovolená ušitá na míru
právě Vám, mimo hlavní
turistickou sezónu
a za skvělé ceny.
Vítejte na ostrově
s velkolepou historií,
na místě neobvyklé
přírodní krásy, kulturního
bohatství a skvělého
jídla a pití.
Sicílie
PO STOPÁCH VELKOLEPÉ HISTORIE
I ZA ODPOČINKEM
Sicílie
Status: Autonomní oblast Itálie
Hlavní město: Palermo
Rozloha: 25 703m2
Počet obyvatel: 5 108 000
Hustota zalidnění: 199/km2
Měna: EURO
Jazyk: italština
den
Segesta – Je
rámů
ch
ch
čí
z nejhez
zlí
ou
na ostrově ok
m
ký
ic
on
rm
svým ha
em
ed
vzhl
a jedinečným
ajině.
umístěním v kr
ického
or
st
Součástí hi
sty
ge
Se
u
ex
pl
kom
y
tk
ta
jsou i pozůs
a.
dl
va
di
ho
antické
ro –
rvace Zinga
Přírodní reze
ou
js
i
dní rezervac
V krásné příro
é plošiny
ov
as
kr
é
ruhodn
k vidění pozo
nské
ne
pa
odré moře,
ská
a tyrkysově m
oř
m
do
ře
st
á
a bujn
ch
pláže, palmy
ný
ně
nožstvím chrá
íky
vegetace s m
vn
ilo
m
o
pr
í
ideáln
rostlin. Výlet je
.
dy
a krásné příro
pěší turistiky
Hotel Città
del Mare

Erice
Trapani Segesta

ších
jedna z největ
Monreale –
anské
rm
no
památek
dochovaných
ale
re
on
M
.
tě
vě
s
architektury na
tnějších
os
kv
dnu z nejs
představuje je
zvláště
a ba
av
st
jí
py, je
katedrál Evro
ný
ol
ch
vr
edstavují
její mozaiky př
.
poklad Sicílie
Taormina
Palermo
Cefalú
Etna
Monreale
Corleone
malebném
Taormina – O
mina se říká,
městečku Taor
jkouzelnějších
ne
z že je jedno
větě.
jších míst na s
a nejromantičtě

Selinunte
Etna – Etna je
sopka
nejvyšší činná
ý
ám
zn
v Evropě a lie
cí
Si
l
symbo
Itálie
Sicílie
PODNEBÍ
Podnebí na Sicílii je typicky středomořské.
Během léta je počasí na Sicílii velmi horké.
Teploty tady někdy na slunci dosahují až 45°C.
Příjemnější klima vládne od dubna do června
nebo v září a říjnu. Dá se koupat, slunit, ale
zároveň není velké horko jako v průběhu
července nebo srpna. Teploty se pohybují mezi
20 a 25°C.
V zimě teploty dosahují okolo 15°C, takže vám
dovolí dlouhé procházky, při kterých poznáte
okolí. Sicílie je místo, kde je nejmenší výskyt
srážek z celé Itálie.
Průměrná teplota v květnu: 22°C
Průměrná teplota v červnu: 27°C
Průměrná teplota v září: 27°C
Průměrná teplota v říjnu: 22°C
Průměrný počet slunečných
dní v roce: 330
Sicílie | Itálie
are
Castellamm
den
Je
–
fo
ol
G
l
de
livů
zá
ch
čí
z nejhez
ebné
al
m
a ílii
ic
S
na
s
městečko Vá
račným
ůz
pr
e
hn
nadc
ou
lk
mořem a ve
í
písečnou pláž
omě
Guidaloca. Kr
jsou
přírodních krás
lturní
zde k vidění ku
mátky
i historické pa
adonny
M
el
st
ko
ko
ja
staven
del Rosario vy
1100.
ce
ro
v y
an
m
Nor
Agrigento
rice – Hlavní
Trapani a E
u, Trapani,
on
gi
město re
ným
se pyšní maleb
rem.
nt
ce
m
historický
i do Erice
an
ap
Tr
z tě
es
Selinunte je
Po c
Selinunte –
sné
rá
ek
př
í
ůležitějších
Vás okouzl
jd
Erice se jednou z ne
v.
ro
st
o
na
y
výhled
gických lokalit
n
mem Venuše archeolo
ází se zde jede
proslavilo chrá
na Sicílii, nach
zde
je
ů
ý
m
er
rá
kt
,
ch
h
em
ckýc
a hrad
z největších ře
dnes.
lepé
ní jsou i velko
možné vidět do
vůbec. K vidě
ěsta
m
ho
ké
arořec
pozůstatky st
.l.
.n
př
8
62
ku
založeného ro
níky.
dórskými osad
íci
tečko se 13 tis
Cefalú: Měs
éry
é
sk
an
m
or
za n
obyvatel bylo
m
ve
žitým přísta
na Sicílii důle
druhým
tem. Cefalú je
ěs
m
ím
a sídeln
em
sk
anějším letovi
nejnavštěvov
lturněte zde velmi ku
ne
ez
al
ý dóm
Sicílie. N
sk
amný norman
.
historicky význ
m
ru
nt
ce
historické
a udržované
14+1513+13+15+15+16+18+18+22+22+27+25+30+26+30+25+27+23+22+20+17+16+14
Teplotní tabulka
průměrné hodnoty ve stupních Celsia
leden
Únor
březen
duben
květen
červen
Červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Voda
14 15 15 16 18 22 25 26 25 23 20 16
Vzduch
13 13 15 18 22 lavní město
Palermo – H
můžete
Sicílie, kde se
ů“
ístních mafián
m
h
„po stopác
ra
nt
ce
ídku
vydat na prohl
iček
malebných ul
s množstvím
a obchodů.
27 30 30 27 22 17 14
osti
o bylo v minul
klidné městečk
.
ě
ty
liv
ris
án
tu
Zd
bí
–
vá
proto tak
Corleone
inců a možná
lské
ci
oč
si
zl
f
ní
šé
líh
ší
a
yš
ov
dosl
iina, nejv
narodil Toto R
Právě zde se
e.
on
le
or
C
Vito
mafie či Don
stejnojmenné
hlavní město
Agrigento je
sko
di
ře
znamné st
provincie a vý
áno
ov
tu
si
Je
chu.
turistického ru
ie nad tzv.
ér
přírodní scen
do nádherné
ežím ostrova.
bř
po
m
ní
ů a již
Údolím chrám
vabné
pů
mu podnebí,
Díky příjemné
tří Agrigento
pa
lí,
ko
o
ledu do
tických
krajině a rozh
ris
tu
jznámějších
k jednomu z ne .
icílii
středisek na S
Zajímavosti
Věděli jste, že Sicílie je jednou z nejdůležitějších země✓
dělských oblastí v Evropě? Díky
přítomnosti Etny je zde velmi
kvalitní půda, ve které se skvěle
daří citrusům, mandlím i pistáciím. Právě pistácie tvoří důležitou
část místní kuchyně a přidávají se
do sladkých i slaných pokrmů. Jejich kvalita je opravdu výjimečná.
jste, že Sicílie je také důležitým producentem korku?
Aleje korkových dubů jsou zde vidět po celém ostrově.
✓ Věděli
Věděli jste, že Sicílie je kolébkou Mafie? Tajná společnost
Mafie, na Sicílii označována jako „Cosa Nostra“ ✓
„Naše věc“, zde vznikla na konci 19. století, kdy Sicilané čelili
stálému útlaku a potřebovali ochranu. Protože ji nedostávali od oficiálních autorit, vznikla skupina místních obyvatel, kteří vzali spravedlnost do svých rukou.
Itálie | Sicílie
destinace:
{
3
nej
Největší ostrov ve Středozemním moři
Ostrov s nevětší činnou sopkou v Evropě Etnou - 3350 metrů výška;
210 kilometrů obvod
Místo s nejmenším výskytem
srážek z celé Itálie
O Sicílii
Sicílie - úchvatný středomořský ostrov se nachází jen 3 km
od italské pevniny a 140 km od Afriky. Ostrov je jednou
z velkých hádanek historie, místem neobvyklé přírodní
krásy a kulturního bohatství.
Sicílie je světem sám pro sebe, oddělený od hlavního
proudu evropského života svými bouřlivými dějinami, které
po sobě zanechaly překrásné památníky své slavné minulosti,
jedinečnost plnou požitků a umění, výbornou
gastronomii, víno a nedotčenou přírodu.
Kromě nádherného pobřeží s průzračným mořem či
starobylých staveb po dávných civilizacích, patří mezi další
lákadla tohoto hornatého ostrova bezesporu úchvatné
hlavní město Palermo, tolik známé pro svou pověst
mafiánského sídla, nebo svéráz místních obyvatel.
GASTRONOMIE
hotel
Città del Mare 3* / 4*
Nechte se okouzlit úchvatným výhledem na moře a záliv Castellammare z hotelového komplexu rozkládajícího se na útesech přírodního parku lemujícího
od severozápadu sicilské pobřeží…
Hotel nabízí kompletní zázemí a vybavení pro různé druhy aktivit. Kromě jiného jsou zde k dispozici tři bazény včetně dlouhého vytápěného
bazénu olympijské velikosti, zóna wellness, tobogán se čtyřmi skluzavkami vedoucí až k moři či soukromá písečná pláž určená pouze klientům
hotelu.
Hosté zde dále naleznou možnosti bohatého sportovního vyžití, jako jsou
tenisové kurty a sportovní hřiště se vstupem zdarma, klub vodních sportů,
stolní tenis, minigolf či kuželky.
Na hotelu jsou pořádány zábavné večery volně přístupné všem jeho hostům.
Komplex má výhodnou polohu jen 19 km od letiště v Palermu a je obklopen 27
hektarovým přírodním parkem.
Hotel Città del Mare je ideálním místem pro Vaši dovolenou.
Sicílie | Itálie
Pokoje:
Všechny pokoje v komplexu mají balkon a nabízí
krásný výhled na moře a záliv Castellammare.
Vybavení pokojů:
✓ balkón
✓ telefon
✓ trezor (za poplatek)
✓ minilednička
✓ TV
Vybavení hotelu:
✓ Tři venkovní bazény
✓ Soukromá písečná
pláž
✓ Tenisové kurty
✓ Minigolf
✓ Sportovní hřiště
✓ topení/klimatizace
✓ WC,sprcha
✓ fén
✓ minibar na vyžádání
✓ Ping pong, šipky
✓ Fitness centrum,
solárium (za poplatek)
✓ Směnárna, bankomat
✓ Minimarket
✓ Půjčovna aut i kol
Sicilská kuchyně je jednou z nejlepších z celé Itálie,
neboť na základ samotné skvělé italské kuchyně se
na Sicílii navršily vlivy všech civilizací a kultur, které
na tomto ostrově našly útočiště.
Čerstvé zelené či černé olivy, které nesmějí chybět
na žádném stole, pocházejí z Řecka stejně jako slaný
tvarohový sýr ricotta. Aromatická kořeněná masa
mají svůj prapůvod v Orientu a Byzanci. Neomezené
zásoby čerstvého ovoce a zeleniny v kombinaci se
všemi myslitelnými druhy velmi kvalitních ryb poskytly
hojnost surovin pro unikátní lahodnou směsici sladkých,
kyselých a pikantních chutí, kterou z nich ve 12. století
vytvořili Arabové.
Na žádném stole nikdy nesmí chybět čerstvý chléb.
Pro obyvatele Sicílie byl základem jídelníčku po staletí
a zůstal jím dodnes.
Důležitou složkou místních pokrmů jsou výtečné
pistácie, které se zde hojně pěstují.
Na Sicílii je běžným zvykem poobědvat a pak si zajít
do cukrárny na kávu a zákusek. Milovníci sladkého
mohou ochutnat závitky z těsta (cannoli), plněné
kandovaným ovocem, tvarohem a čokoládovým krémem
či skvělou sicilskou zmrzlinu.
Itálie | Sicílie
pro
seniory 55+
Sicílie
Pobytový program
zájezdu (dobrovolný)
Den 1
Den 2
Den 3
Den 4
Den 5
Den 6
Den 7
Den 8
Přílet
Výlet do města Castellammare del Golfo,
seznámení se s okolím
„Na skok do starověku“
Segesta a Selinunte
Do hlavního města regionu
Trapani a na bájnou horu
Eryx (městečko Erice)
 Majestátní sopka Etna
a romantická Taormina
 „Na návštěvu k mafiánům“ - Corleone a okolí
Hlavní město Sicílie
Palermo a skvostná
katedrála Monreale
 Za přírodou do Národního parku Zingaro
 Za historií, atmosférou a nákupy – letovisko Cefalú
Odlet
Celodenní fakultativní výlet
s průvodcem na sopku Etnu,
nejznámější symbol Sicílie. Etna
je nejvyšší činná sopka v Evropě. Procházka po lávovém poli
pod vrcholem kráteru je opravdový zážitek. Podíváme se také
do městečka Taormina, o kterém se říká, že je jedno z nejromantičtějších míst na světě.
Cena: 75 EUR
Celodenní fakultativní výlet
s průvodcem do hlavního města Sicílie. Po prohlídce Palerma
návštěva katedrály v Monreale,
jedné z největších památek normanské architektury na světě.
Katedrála je italskou národní památkou a jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů Sicílie.
Cena: 45 EUR
Celodenní fakultativní výlet s průvodcem do přírodního parku
s rozlohu 1650 ha. Jsou zde k vidění pozoruhodné panenské pláže i bujná středomořská vegetace
s množstvím chráněných rostlin.
Výlet je ideální pro milovníky pěší
turistiky a krásné přírody.
Cena: 25 EUR
Snídaně, transfer na letiště Palermo a přílet do Prahy.
8
3
1 2 4 567
Odlet z Prahy, přílet na letiště
Palermo, transfer do hotelu Cittá
del Mare 3*/4*, ubytování, informační schůzka s delegátem (seznámení s lokalitou a nabídkou
výletů), večeře.
Doporučení na denní
aktivity:
Každý den na hotelu probíhá
bohatá nabídka doprovodných
programů zdarma:
Sportovní aktivity: stretching,
aquaerobic, minigolf.
Výuka tanců: salsa, bachata,
skupinové tance, samba.
✓
✓
Sicílie | Itálie
Odpoledne polodenní fakultativní výlet do města Castellammare
del Golfo, kde na nás dýchne ta
pravá italská atmosféra. Po cestě seznámení s okolím, prohlídka
města, muzea a místního zálivu.
Dále osobní volno, možnost procházky, nákupů nebo koupání.
Cena: 10 EUR
Večer prom í t á n í
dokumentárního snímku o Sicílii spojené
s degustací sicilských vín a typických produktů Sicílie.
ZDARMA
Celodenní fakultativní výlet s průvodcem k Segestě - jednomu
z nejdochovalejších řeckých
chrámů na ostrově z 5. století př.
n. l. Poté navštívíme Selinunte,
jednu z nejdůležitějších archeologických lokalit ostrova. Pozůstatky rozlehlého starořeckého
města založeného roku 628 př.n.l.
dórskými osadníky Vás uchvátí.
Milovníci starověku si tuto podívanou nemohou nechat ujít.
Cena: 45 EUR
Večerní
ochutnávka italštiny.
Základní lekce jazyka, kterým
budete obklopeni po celý týden
a své znalosti tak můžete vyzkoušet v praxi.
ZDARMA
Celodenní fakultativní výlet
s průvodcem do hlavního města a důležitého přístavu provincie Trapani. Po prohlídce města
vyjedeme do Erice, malebného
městečka založeného na bájné
hoře Eryx již za dob řecké kolonizace ostrova. Z Erice se nám
naskytnou jedny z nejkrásnějších výhledů, které jsou na Sicílii
k vidění.
Cena: 45 EUR
Doporučení na denní
aktivity:
V hotelu k využití všechna
hřiště ZDARMA! Zahrajte si
tenis, fotbal, volejbal, nebo mini
golf. S rezervací sportoviště Vám
rád pomůže delegát na místě.
✓
Polodenní
fakultativní
výlet
s průvodcem do městečka, kde
se narodili nejvyšší šéfové sicilské mafie a samozřejmě také
slavný Kmotr – Don Vito Corleone.
Cena: 40 EUR
Doporučení na denní
aktivity:
Zahrajte si ping pong. O pálky a rezervaci stolů se postaráme. Zapůjčení je zdarma.
Zdarma je také hřiště
na petanque – moderní hra
původem z Francie.
✓
✓
Celodenní fakultativní výlet
s průvodcem do proslulého přímořského letoviska, kde si projdeme původní historické centrum vystavené již za středověku.
Poté volno a možnost koupání
na krásných písečných plážích
či nakupů suvenýrů.
Cena: 30 EUR
Poznámka k výletům:
■ Změna programu vyhrazena.
■ Nabídka a ceny jsou
orientační. Aktuální nabídka
na místě u delegáta.
■ V cenách nejsou zahrnuty
vstupy.
Itálie | Sicílie
Pojištění
K seniorským zájezdům 55+ do všech nabízených
destinací lze přiobjednat pojištění od společnosti
Generali Pojišťovna a.s. ve variantě EXKLUZIV.
Cena:
Pro klienty do věku 69 let včetně: 225 Kč/pobyt
Pro klienty od věku 70 let: 675 Kč/pobyt
Rozsah pojistného krytí
Pojištění ExkluZIV
1 700 000 Kč
10 000 Kč
pojištěny
Léčebné výlohy včetně repatriace  zubní ošetření  teroristické útoky 50 000 Kč
Přivolání opatrovníka Rekreační zimní a letní sporty nepojištěny
Úrazové připojištění:
 trvalé následky úrazu od 0,001 %  smrt následkem úrazu 500 000 Kč
500 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
5 000 Kč
Osobní věci a zavazadla  limit na jedno zavazadlo  limit na jednu položku  pojištění zpoždění zavazadel 2 050 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
50 000 Kč
Odpovědnost za způsobenou škodu:  na zdraví  na majetku  finanční náhrada za ušlý zisk zrušení cesty (storno) 80 % skutečných nákladů
max. 10 000 Kč1)
Maximální limit pojistného plnění pro fakultativní připojištění zrušení zájezdu (Storno) lze
zvýšit za paušální příplatek k celkovému pojistnému podle následujícího klíče:
✓ zvýšení limitu na 20 000 Kč ........................... 100 Kč
✓ zvýšení limitu na 30 000 Kč ........................... 200 Kč
1)
DOTOVANÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY
CENÍK SVOZŮ NA PRAŽSKÉ LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA A ZPĚT
MORAVA
OSTRAVA................................................................................................................................................................................................800 Kč
OLOMOUC..............................................................................................................................................................................................750 Kč
BRNO.......................................................................................................................................................................................................600 Kč
JIHLAVA..................................................................................................................................................................................................500 Kč
Dle individuální poptávky možnost nástupních míst: Frýdek-Místek, Nový Jičín, Prostějov. Cena 800 Kč za obousměrný transfer.
ČECHY
HRADEC KRÁLOVÉ..............................................................................................................................................................................800 Kč
PARDUBICE ..........................................................................................................................................................................................800 Kč
Přesné odjezdové časy a místa budou upřesněny v Pokynech k odletu.
Sicílie | Itálie
Download

Sicílie - Dovolená pro seniory 55+