Sviton Plus®
Rostlinný stimulátor pro zvýšení výnosu a kvality rostlinné produkce, pro omezení stresů
rostlin během vegetace, pro rychlejší regeneraci poškozených kultur.
Účinná látka: 1,4-nitrofenolát sodný 9 g/l
1,2-nitrofenolát sodný 6 g/l
5-nitroguajakolát sodný 3 g/l
Doba použití: 3 roky od data výroby
Balení: 1 l, 5 l, 15 l, 1 000 l
Působení přípravku
Sviton Plus je rostlinný stimulátor určený ke zvýšení výnosu a kvality rostlinných produktů,
ovlivňuje pohyb plasmy v buňkách rostlin, což se projevuje lepším zakořeňováním, lepším příjmem živin a intenzivnějším růstem, výrazně pomáhá rostlinám překonávat stres (např. po negativním působení některých pesticidů, po poškození rostlin mrazem, krupobitím, přesazením
apod.)
Rozsah a způsob použití
Sviton aplikujte postřikem na list v níže uvedených dávkách a termínech dle jednotlivých
plodin.
Návod k použití
Plodina
Dávkování
Aplikace
Řepka ozimá
0,2 l/ha
200–400l vody
2×
brzy z jara
před květem
Jarní řepka a hořčice
0,2 l/ha
200–400l vody
2×
ve fázi listové růžice
před květem
Cukrovka
0,2 l/ha
200–400l vody
2×
ve stádiu 4–6 párů pravých listů
při (po) zakrytí řádků
0,2 l/ha
600 l vody
3–4×
1. ve fázi dlouživého růstu
2. 7 - 10 dní po první aplikaci
před květem
po odkvětu
Brambory
0,2 l/ha
200–400l vody
2–3×
1. ve fázi zakrývání řádků
2. asi 14 dní po první aplikaci
3. asi 14 dní po druhé aplikaci
Ozimé obiloviny
0,2 l/ha
200–400l vody
2×
brzy z jara
před metáním
Jarní obiloviny
0,2 l/ha
200–400l vody
2×
v průběhu odnožování
před metáním (vyjma slad. ječmene)
Slunečnice
0,2 l/ha
200–400l vody
2×
1. ve fázi hvězdičky
2. v květu
Mák
0,2 l/ha
200–400l vody
2×
1. ve fázi listové růžice
2. ve fázi dlouživého růstu až háčkování
Kmín
0,2 l/ha
200–400l vody
2×
ve druhém roce brzy z jara
asi 14 dní po první aplikaci
Chmel
126
Termín aplikace a účinnost
Plodina
Len
Rajčata
Dávkování
Aplikace
Termín aplikace a účinnost
0,2 l/ha
200–400l vody
2×
při výšce rostlin cca 10 cm
na začátku rychlého růstu
3×
1. po výsadbě
2. ve fázi butonizace
na začátku kvetení prvního vijanu
0,2 l/ha
600 l vody
Okurky
0,2 l/ha
500 l vody
3×
1. ve fázi dvou pravých listů
2. 14 dní po první aplikaci
14 dní po druhé aplikaci
Paprika
0,2 l/ha
500 l vody
2×
před květem
14 dní po první aplikaci
0,2 l/ha
600 l vody
0,1 % roztok
2–3×
Jahody
0,2 l/ha
600 l vody
2×
Jádroviny
0,2 l/ha
600 l vody
2–3×
před květem
asi 14 dní po první aplikaci
asi 14 dní po druhé aplikaci
Vinná réva
0,2 l/ha
600 l vody
3–4×
1.
před květem
dále v intervalu 14 dní
Máčení semen květin a zeleniny
0,05%
-
Máčení 4–6 hodin
Karafiáty,
okrasné rostliny
0,33%
0,1%
-
Máčení řízků po dobu 12 hodin,
urychlení zakořeňování a růstu, zvýšení
násady květů a lepší vybarvení listů.
Cibule a česnek
STIMULÁTORY RŮSTU
Sviton Plus®
ve fázi dvou pravých listů (výška 15 cm)
asi 14 dní po první aplikaci
asi 14 dní po druhé aplikaci
brzy z jara
před květem
Příprava postřikové kapaliny
Sviton je mísitelný s vodou. Odměřené množství přípravku nalijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na požadovaný objem. Pro zvýšení
účinnosti Svitonu doporučujeme přidat smáčedlo.
Mísitelnost s pesticidy a hnojivy
Sviton je mísitelný se všemi herbicidy, fungicidy a insekticidy po konzultaci s jejich výrobci.
Sviton je možné též mísit s listovými hnojivy nebo s kapalným hnojivem DAM po konzultaci
s jejich výrobci.
Skladování
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných
skladech při teplotě 5–30 oC odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem,
ohněm a přímým slunečním svitem. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
127
Download

Sviton Plus®