zve učitele hudební výchovy v ZUŠ a konzervatořích, MŠ, ZŠ a SŠ
a vychovatele na seminář
který se uskuteční 17. 3. 2014
od 9,00 do 16,20 v budově PedF UK v Praze, v ulici M. D. Rettigové
Cílem semináře je uvědomění si relevantních fyziologických aspektů
instrumentální a vokální hudební pedagogiky, ochrana dětí před zakořeňováním
špatných pohybových návyků, poučení o strategii nácviku hudebních skladeb
a o možnostech přebudování nevhodných motorických stereotypů, osvojení si
způsobu práce s příslušnými hudebními nástroji s minimalizací zdravotních rizik
(ergonomie).
Obsah kurzu:
• Zdravotní aspekty profesionální hudební činnosti, omezení funkce a bolesti
pohybového aparátu hudebníků, jejich příčiny a možnosti fyzioterapie
• Anatomicko-fyziologické základy řízení pohybu v souvislosti s hudbou a zpěvem,
ergonomie hry na hudební nástroje, které si účastníci kurzu mohou přinést
• Strategie terapie, prevence a podpory zdraví - co by měl hudebník a učitel znát
• Cvičení hudebníků pro obnovení zdravých pohybových návyků
lektor: Mgr. Miroslav Vencel
Poplatek za kurz: 900,- Kč
Kurz je akreditován MŠMT. Účastníci obdrží Osvědčení UK - PedF o jeho
absolvování.
Elektronickou přihlášku a více informací naleznete na adrese
http://www.pedf.cuni.cz/uprps
v části Průběžného vzdělávání – semináře a kurzy
Download

http://www.pedf.cuni.cz/uprps