HNOJIVO ES * Hnojivo NPK obsahující močovinoformaldehyd * Směsné hnojivo
SILVAMIX®R30S
*
NPK(MgO,PGR) 10-7-18(7.5) s růstovými regulátory
34% celkového dusíku z močovinoformaldehydu
Princip:
Močovinoformaldehyd, fosfáty draselno-hořečnaté
Vzhled:
Hnědá
Forma:
Tablety nebo prášek
Hmotnost tablet:
10 g; 15 g
pH:
Neutrální až slabě alkalické
Určení:
Individuální zásobní hnojení a přihnojování víceletých rostlin
Bezpečnost:
Netoxické, nehořlavé, nevýbušné
Balení:
20 kg PE/PP pytle, 10 kg kartony
Skladování:
Udržovat v suchu
Složení
%
Celkový dusík (N) ……………………………….. 10.0
Močovinoformaldehydový dusík (N) ….……
3.4
Rozpustný ve studené vodě (N)…………..
1.2
Rozpustný pouze v horké vodě (N)………
1.2
Močovinový dusík (N) .……………………….
3.6
Nitrátový dusík (N) ………..............................
2.5
Amoniakální dusík (N) ………………………..
0.5
Celkový fosfor (P2O5) ……………………………
7.0
P2O5 rozpustný v neutr. citr. amonném…….
4.2
P2O5 rozpustný ve vodě ………………………
3.3
Vodorozpustný draslík (K2O) ………………..... 18.0
Celkový hořčík (MgO) …………………………… 7.5
Síra (S) …………………………………………….. 4.3
Václavské náměstí 1
669 02 Znojmo
www.silvamix.com
[email protected]
tel. +420 515 226 254
fax. +420 515 221 702
+
Kyselina naftyloctová (NAA Na ) …………….. 0.15
Diethylaminoethyl hexanoát (DA-6) ………….. 0.10
+
Nitrofenolát sodný (SNP Na ) …………………. 0.075
+
Kyselina indolylmáselná (IBA K )…………….. 0.025
PGR – Plant Growth Regulator
Kadmium (Cd) <50 mg Cd/kg P2O5; Olovo (Pb) <15 mg/kg; Rtuť (Hg) <1,0 mg/kg; Arsen (As) <10 mg/kg; Chrom (Cr) <
150 mg/kg;
Download

SILVAMIX R30S