Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
(ČR se hlásí mobilem či mailem na garanty z Česka)
dr inż. Magdalena Serafin-Andrzejewska, sekretariat Katedry Szczegółowej
Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu [email protected]
tel. + 48 71 320 16 40
mgr inż. Monika Białkowska Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu [email protected]
tel. +48 71 320 16 22
Organizační garant (ČR)
Organizační garant (Polsko)
Ing. David Bečka, Ph.D.
prof. dr hab. Marcin Kozak
Česká zemědělská univerzita v Praze
dr hab. Władysław Malarz prof. nadzw.
165 21 Praha 6 – Suchdol
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
tel. +420224382531; mobil +420608171805;
50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24A
[email protected]
mobil +48601783195
[email protected]
Odborný garant (ČR)
prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze
tel. +420224382534; mobil +420607758458;
[email protected]
Odborný garant (Polsko)
prof. dr hab. Andrzej Kotecki prof. zw.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24A
tel. +48713201637; [email protected]
Orientační plánek, (viz http://mapy.cz/s/9HRj)
U NIWERSYTET P RZYRODNICZY WE W ROCŁAWIU ,
Katedra rostlinné výroby
Č E S K Á Z EM Ě D Ě L S K Á U N I V E R ZI T A
V
P R A Z E , SPU N I T R A ,
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
STACJE DOŚWIADCZALNE OCENY ODMIAN W ZYBISZOWIE I GŁUBCZYCACH,
TOP FARMS GŁUBCZYCE SP. Z O.O.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
Proteinové plodiny
 nové pěstitelské technologie
 integrovaná ochrana
 nové odrůdy
Místo konference:
SALA NOWE GOŁUSZOWICE 2
48-150 Nowe Gołuszowice
SMĚR: Krnov - Głubczyce (asi 16 km od Krnova)
GPS: 50°11'5.1"N, 17°47'39.768"E
Termín:
7. 5. 2014 – středa
čas: 8.30 h. příjezd, registrace, občerstvení
9.00 h. zahájení konference
Pozvánka ke stažení: http://svri.agrobiologie.cz/
PROGRAM
8.30 – 9.00 – – příjezd, registrace, občerstvení
9.00 – prof. Andrzej Kotecki, mgr inż. Marta Gas – Otevření
konference – Deficit bílkovin v Polsku a zemích EU
9.10 – mgr inż. Krzysztof Gawęcki – Pěstování rostlin v TOP
FARMS GŁUBCZYCE Sp. z o.o.
9.20 – prof. Marcin Kozak, mgr inż. Monika Białkowska –
Pěstování směsí luskovin s obilninami
9.35 – dr inż. Kazimierz Pyziak – Pěstování sóji v jiho-západní
oblasti Polska
9.50 – dr hab. Władysław Malarz prof. nadzw., dr inż. Magdalena
Serafin-Andrzejewska – Role síry v technologii pěstování
řepky ozimé
10.00 – přestávka na kávu
10.20 – prof. Jan Vašák – Technologie pěstování řepky ozimé
(překlad prof. M. Kozak)
10.30 – Ing. David Bečka, Ph.D. – Luskoviny a sója v České
republice (překlad prof. M. Kozak)
10.45 – Ing. Peter Bokor, Ph.D. – Choroby a škůdci luskovin
(překlad prof. M. Kozak)
11.00 – 12.00 – firemní prezentace AGRA GROUP,
AGROFERT, FARMET, CHEMAP, AGRO-SILESIA,
Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o., PRP
12.00 – 14.00 – odjezd na pole, ukázka pěstitelských technologií
(mgr inż. Krzysztof Gawęcki, prof. Marcin
Kozak, prof. Jan Vašák, CSc., Ing. David Bečka,
Ph.D. Ing. Peter Bokor, Ph.D.)
14.15 – diskuze, oběd
ORGANIZAČNÍ INFORMACE A PLATBY

Veřejná prohlídka polních pokusů a učast na konferenci je
bezplatná díky finanční podpoře společností z Polské a České
republiky, zemědělského podniku a Ministerstva zemědělství
Polska.
CO MŮŽE ZVLÁŠTĚ ZAUJMOUT





Perspektivy pěstování bílkovinných plodin v Polsku, ČR a EU
Nejnovější informace o agrotechnice a odrůdách luskovin,
olejnin a obilnin
Integrovaná ochrana rostlin – nové výzvy
Nové produkty a řešení v pěstitelských technologiích
Ukázky polních pokusů s odrůdami a moderními pěstitelskými
technologiemi
ODRŮDY ZASETÉ V TOP FARMS GŁUBCZYCE




Pšenice ozimá - Dekan, Julius, Pamier, Cubus, Mulan, Bogatka,
Bamberka, Brillant
Řepka ozimá - Sherlock, Vision, Andie, Visby, PR45D03,
PR45D04, PR45D06
Ječmen jarní - Quench
Sója - Annushka, Aldana, Klaxon
Download

Proteinové plodiny