Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa pomorskiego w
roku 2015
Zboża ozime
Lp
Pszenica ozima
Jęczmień ozimy
1
Toras
2009
Antonella
2
Mulan
1
201
KWS
2014
3
Ostroga
4
Bamberka
2
201
5
Jantarka
2012
6
Kredo
2
201
7
KWS
Ozon 2012
8
Skagen
3
201
9
Sailor
3
201
1
0
Astoria
2014
1
1
Julius
2014
Artist
2015
1
2
1
3
2011
2014
Meridian
Dańkowskie
Diam. 2008
Domir
Holmes
2015
Dańkowskie
Rubin 2013
ZenekR
2015
Brasetto F1
SU
Melania
2015
SU
Drive F1
Lp
2014
Borwo
2012
Pizarro
2
201
Tulus
2
201
Fredro
2
201
Tur
F1
Tomko
4
201
Twingo
5
201
2015
Rzepak ozimy
2012
2010
Borowik 201
4
Rzepak ozimy, rzepak jary, groch siewny na gleby dobre
Lp
2011
Algoso
SU Stakkato
F1
2015
R
Patras
Pszenżyto
ozime
Żyto ozime
Rzepak jary
2015
1
Pamela
2013
1
Osorno F 1
2012
2
Lohana
2013
2
Kaliber F 1
2012, 2013, 2015
3
Visby F 1
2011
3
Delight F 1
2012, 2013, 2015
4
DK Exquisite F 1
2013
4
Doktrin
5
SY Kolumb
2014
6
SY Cassidy
2014
Lp
Groch siewny na gleby dobre
7
DK Extorm
2015
1
Tarchalska
2011
8
Marathon
2015
2
Lasso
2011
9
SY Carlo
2015
3
Ezop
2014
10
ArsenalR
2015
4
Akord
2014
5
Mecenas
2014
2015
R
Odmiana wstępnie rekomendowana
Rok za nazwą odmiany to rok włączenia na LOZ w województwie pomorskim
Zboża jare
L
p
Pszenica jara
Jęczmień jary
Owies
Pszenżyto jare
1
Tybalt
2007
KWS Olof
2012
Bingo
2011
Milkaro
2009
2
Trappe
2010
Iron
2012
Komfort 2015
Milewo
2013
3
KWS Torridon 2013
Ella
2013
Nagus
Dublet 2012,
2015
4
Struna
5
Natasia
2014
5
HarendaR
Olympic
2015
6
Penguin
2015
7
Soldo
201
2015
Ziemniaki
Odmiany jadalne
2015
2015
Odmiany skrobiowe
L bardzo
p wczesne
wczesne
średniowczesne
Denar 200 Owacja 201 Satina 2008
8
4
Lord
2008 Vineta
200 Tajfun 2008
2
8
Cyprian 200
3 Arielle 2013
Tetyda 2013
9
Michalina
4 Impala 2014
2013
1
5
R
średniośredniopóźne
wczesne
i późne
Jelly
20 Zuzanna
09
2012
Mondeo 2 Glada 20
014
14
Gwiazda 2014
Odmiana wstępnie rekomendowana
Rok za nazwą odmiany to rok włączenia na LOZ w województwie pomorskim
późne
Kuras 20
12
Pokusa 20
12
Download

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze