Měkkýši
(Mollusca)
Plži
Schéma tělesné stavby plže
Stavba schránky měkkýšů
Chodidlo plže
Radula na jazyku měkkýšů
Typy očí u měkkýšů
(ploché, miskovité, pohárkovité, komorové)
Larva glochidie
Larva-veliger
Předožábří plži
Přílipka
Ušeň mořská
Ušeň mořská - schránka
Zavinutec tygrovaný-živý jedinec
Zavinutec tygrovaný - schránky
Homolice mramorovaná
Kotouč
Ostranka jaderská
Křídlatka
Jehlanka
Tritonka římská
Tritonka indická
Bahenka živorodá
Zadožábří plži
Zej obrovský
Valovka plžovitá – mořský motýl
Hvězdnatka
Plicnatí plži
(stopkoocí)
Hlemýžď
zahradní
Plamatka lesní
Páskovka keřová
Páskovka hajní
Suchomilka obecná
Jantarka obecná
Plzák zahradní
Plzák lesní
Vajíčka plzáka
Slimák největší
Slimáček polní
Plicnatí plži
(spodnoocí)
Plovatka bahenní
Okružák ploský
Bahnatka malá
Mlži
Schéma tělesné stavby mlžů
Vnitřní strana lastury
Stavba perly
Tvary perel
Larva-veliger
Larva glochidie
Larva glochidie
Škeble rybničná
Škeble rybničná – vnitřek lastury
Velevrub malířský
Velevrub malířský – vnitřek lastury
Perlorodka říční
Perlorodka říční – vnitřek lastury
Okružanka říční
Slávička mnohotvárná
Perlotvorka mořská
Ústřice jedlá
Slávka jedlá
Srdcovka jedlá
Hřebenatka
Střenka jedlá
Zéva obrovská
Zéva obrovská
Skulař vrtavý
Skulař vrtavý v akci
Sášeň lodní
Hlavonožci
Schéma tělesné stavby sépie
Loděnka hlubinná
Komůrkovitá struktura schránky loděnky
Sépie obecná
Oliheň obecná
Krakatice
obrovská
Obávané krakatice v mýtech námořníků
Argonaut pelagický
Chobotnice pobřežní
Chobotnice kroužkovaná
Amoniti
-vůdčí
zkameněliny
prvohor
(devon)
a druhohor
Belemniti-druhohory
Download

Měkkýši