CityCaravan
Light
Sport
Active
Prestige
Cargo
CityCaravan - C1 L
CityCaravan - C2 L
CityCaravan - C3 L
CityCaravan - C4 L
CityCaravan - C5 L
Tento typ se speciálně připravuje pro
připojení za TRIKE a terénní čtyřkolky.
Pro 1 až 2 osoby.
Minikaravan pro 2 osoby. Dveře
o rozměrech 1100 x 1380 mm.
Dostupný i v nákladní variantě C2
Cargo.
Je šípového tvaru pro 3 osoby s koly
umístěnými do obytného prostoru.
Dveře o rozměrech 1000 x 800 mm.
Dostupný i v nákladní variantě C3
Cargo.
Pro 3 až 4 osoby, identický s C3, ale
navíc má pevnou zdvihací střechu,
což umožní volný vzpřímený pohyb
v zadní části. Dveře o rozměrech 1180
x 1000 mm.
Podobného tvaru jako C3 Light
s většími zadními dveřmi 1180 x 1000
mm a pevnou střechou. Pro 3 osoby.
Dostupný i v nákladní variantě C5
Cargo.
It is arrow shaped with wheels located
inside the living space. Door size 1000
x 800 mm. Designed for 3 persons.
Available also in C3 Cargo variation.
Identicaly shaped as C3 Light, but
featuring fixed lifting roof. The lifted
roof allows you stand in back section.
Door size 1180 x 1000 mm. For 3 or 4
persons.
Similiar shaped as C3 Light, but
featuring bigger back doors 1180 x
1000 mm and fixed roof. For 3 persons.
Available also in C5 Cargo variation.
This version is designed especially for
attaching to TRIKE or qads. For 1 or 2
persons.
Minicaravan for 2 persons. Door size
1100 x 1380 mm. Available also in C2
Cargo variation.
CityCaravan
KARAVAN-SERVIS s.r.o.
Klenecká průmyslová zona, 52
552 03 Kleny
Czech Republic
CityCaravan - C6 L
CityCaravan - C7 L
CityCaravan - C8 L
CityCaravan - C9 L
Stejného tvaru jako C5 Light
s velkými zadními dveřmi 1180 x 1650
mm a možností volby otevření nahoru
nebo dolu. Pro 3 osoby. Dostupný
i v nákladní variantě C6 Cargo.
Karavan pro 3 osoby o rozměrech
1680 x 4200 x 2110 mm a dveře 1650
x 1180 mm. Dostupný i v nákladní
variantě C7 Cargo.
Karavan pro 3 osoby o rozměrech
1880 x 4200 x 2110 mm a dveře 1650
x 1180 mm. Dostupný i v nákladní
variantě C8 Cargo.
Karavan pro 4 osoby o rozměrech
2080 x 4200 x 2110 mm a dveře 1650
x 1180 mm. Dostupný i v nákladní
variantě C9 Cargo.
Caravan for 3 persons. Door size 1650
x 1180 mm. Total size is 1680 x 4200
x 2110 mm. Available also in C7 Cargo
variation.
Caravan for 3 persons. Door size 1650
x 1180 mm. Total size is 1880 x 4200
x 2110 mm. Available also in C8 Cargo
variation.
Caravan for 4 persons. Door size 1650
x 1180 mm. Total size is 2080 x 4200
x 2110 mm. Available also in C9 Cargo
variation.
Identicaly shaped as C5 Light, but
featuring big back doors 1180 x 1650
mm. The doors can be optionally
opened up or down. For 3 persons.
Available also in C6 Cargo variation.
CityCaravan typů C1 až C9 dostupný ve variantách Sport, Active a Prestige.
Ceny od 69 800 Kč
The CityCaravan C1 to C9 is available also in Sport, Active and Prestige variation.
From 2800 €
Více naleznete na:
Find out more at:
www.citycaravan.eu
Váš prodejce / Your Reseller
Download

CityCaravan