MaestroPanel PureVPN Modülü
13.06.2014 [email protected] Servis sağlayıcı olarak kullanıcılarınıza katma değerli servisleri sunmak işletmeniz açısından son derece önemlidir. İşte MaestroPanel tam burada devreye girerek PureVPN (www.purevpn.com) servisi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği bu çalışma ile müşterilerinize VPN hizmeti sunmanızı sağlıyor. Standart bir VPN servisi sunmak isterseniz sunucu, konfigürasyon, trafik, güvenlik ve işletme sorunları ile karşı karşıya kalırsınız, stabilite sorunları her an ortaya çıkabilir ve hizmet kaliteniz sekteye uğrayabilir. MaestroPanel'in PureVPN modülü sayesinde herhangi bir altyapı maliyetine gerek duymadan müşterilerinize kısa sürede VPN hizmeti sağlayabilirsiniz. Gereksinimler ● MaestroPanel ● PureVPN üzerinde reseller hakları ● PureVPN Reseller Kullanıcı Adı ● PureVPN Reseller Parolası ● PureVPN API URL PureVPN Üyelik Modülü kullanabilmek için PureVPN servisinde bayi haklarına sahip olmanız, sistemde kullanıcı oluşturabilecek krediniz ve API erişiminizin açık olması gerekmektedir. Üye olmak için kullanabileceğiniz MaestroPanel referanslı adres aşağıdadır. http://www.purevpn.com/rs­signup.php?ref=maestro Kurulum
PureVPN modülü MaestroPanel ile birlikte varsayılan olarak gelmemektedir. Bu modülü kullanmak isterseniz ayrıca yüklemeniz gerekir. Aşağıdaki adresten son sürümü edinebilirsiniz www.maestropanel.com/maestropanel/modules/purevpn Kurulum 2 adımdan oluşmaktadır ve "Next, Next, Finish" olarak kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda kurulum ile ilgili ekran görüntülerini bulabilirsiniz. Modül Değişkenleri
PureVPN API'nin görevini yerine getirebilmesi için ana parametreleri modül değişkenleri alanına girmeniz gerekmektedir. Modül değişkenleri alanına erişmek için aşağıdaki menüyü kullanabilirsiniz. Sunucular > [sunucu] > Servisler > PureVPN Modül Değişkenleri Ekranı API Username Bu alana PureVPN üzerinde tanımlı API kullanıcı adınızı girmelisiniz. API Password PueVPN üzerinde tanımlı API parolası API Endpoint (Host) PureVPN tarafınfa kullanılan API URL'si. Renew Account VPN kullanıcısının süresi bittiğinde yenilenebilmesini sağlayan alandır. İşaretlenirse VPN kullanıcısının süresi sonlandığında yenilenebilir. VPN kullanıcısının yenilenebilmesi için 10 günü doldurmuş olması gerekir. Allowed Period Domain kullanıcıların PureVPN üzerinde kullanıcı oluştururken kaç günlük kullanıcı oluştura bilecekleri ile ilgili parametredir. Burada günler arasına virgül konularak birbirinden ayrılır. Modül Araçları
PureVPN üzerinde kullanıcıları oluştururken seçilecek ürün tiplerini Araçlar alanından yönetebilirsiniz. Bu alandan yeni bir paket oluşturabilir veya mevcut paketlerin kredisini belirleyebilirsiniz. Araçlar alanına ulaşmak için Araçlar > PureVPN menüsünü takip etmeniz yeterlidir. Varsayılan olarak PureVPN'in API'de sunduğu STANDARD, SSTP, HIGH­BW tiplerine sahip paketler gelmektedir. Bu paket tipleri kendi içinde farklılık gösterdiği gibi fiyatları da farklılık gösterir. Krediler 1 günlük ücrete göre varsayılan olarak belirlenmiştir. Araçlar Ekranı Yeni Paket (Product) Ekleme
PureVPN dahilinde yapmış olduğunuz özel bir kampanya veya özel bir ürüne sahipseniz yine Araçlar bölümünden yeni bir paket tipi eklemeniz mümkündür. Not: Buraya ekleyeceğiniz paketin PureVPN tarafında da bilinir olması gerekmektedir. Yeni Paket Ekleme Ekranı
Name: Paket ismidir domain kullanıcısının yeni bir VPN kullanıcısı oluşturulurken karşısına çıkacak isimdir. Key: Paket tanımlanan key değeridir. Bu değer ile sistem bu paketin kredisini alarak kullanıcının seçtiği dönem ile çarparak o VPN kullanıcısı için ne kadar kredi harcayacağını hesaplar. Credit Price: Paket için tanımlanan kredidir. Bu kredi aylık olarak geçerlidir. Kullanıcı Yönetimi
Modül'ün kullanıcı yönetimi domain seviyesinde gerçekleşmektedir. Domain kullanıcısı gereksinim duyduğu özelliklerdeki kullanıcıyı istediği zamanda oluşturabilir, parolasını değiştirebilir veya aktif/pasif yapabilir. PureVPN kullanıcı yönetimine ulaşmak için aşağıdaki menüyü kullanabilirsiniz. Domainlar > domain.com > PureVPN Domain Alanındaki PureVPN Logosu Domain Seviyesindeki PureVPN Ekranı Yukarıdaki ekranda PureVPN kullanıcılarının listesi görülmektedir. Bu listede kullanıcı adları, şifreleri, hesaplarının ne zaman sonlanacağı, kullanıcının paket tipinin ne olduğu ve kullanıcının aktif olup olmadığı bilgisi yer almaktadır. Yeni Kullanıcı Oluşturma
Yeni bir VPN kullanıcı oluşturmak için aşağıdaki menüyü takip edebilirsiniz. Domainler > domain.com > PureVPN > Kullanıcı Oluştur Kullanıcı oluştur butonuna basıldıktan sonra karşımıza gelen ekrandan oluşturulacak olan kullanıcının Paket tipi ve Dönemi seçilir ve kaydet tuşuna basılır. Not: Dönem alanındaki Kredi ve Dönem isimleri Araçlar bölümünden yapılandırılabilmektedir. Kullanıcı Fonksiyonları
Modül üzerinde mevcut olan bir kullanıcıya özel işlem yapabilmeniz mümkün. Bunun için Kullanıcı Yönetimi ekranındaki tablo üzerinden Araçlar ulaşabilirsiniz. ikonuna tıklayarak fonksiyonlara Ekler
Gerekli olduğu taktirde PureVPN modülünün MaestroPanel Veritabanın da yaptığı değişiklikler aşağıdaki gibidir. MsSQL Script
●
https://gist.github.com/maestropanel/bc97a990876d0b7b6e0d CREATE TABLE [dbo].[PureVpn](
[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[DomainId] [int] NOT NULL,
[Username] [nvarchar](15) NOT NULL,
[Password] [nvarchar](255) NOT NULL,
[Status] [bit] NULL,
[DomainStatus] [bit] NULL,
[Period] [int] NULL,
[ExpirationDate] [datetime] NULL,
[PackageType] [nvarchar](10) NULL,
[IsDeleted] [bit] NULL)
CREATE TABLE [PureVpnProduct](
[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[FriendlyName] [nvarchar](10) NOT NULL,
[Name] [nvarchar](15) NOT NULL,
[CreditValue] [int] NOT NULL
)
Insert into PureVpnProduct values (N'Standard',N'STANDARD',30)
Insert into PureVpnProduct values (N'SSTP',N'SSTP',30)
Insert into PureVpnProduct values (N'HIGH-BW',N'HIGH-BW',30) SQLite Script
●
https://gist.github.com/maestropanel/9402a8e17c87348b2b0c CREATE TABLE "PureVpn" (
"Id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL ,
"DomainId" INTEGER NOT NULL ,
"UserName" VARCHAR NOT NULL ,
"Password" VARCHAR,
"Status" BOOL,
"DomainStatus" BOOL,
"Period" INTEGER,
"ExpirationDate" DATETIME,
"IsDeleted" BOOL,
"PackageType" VARCHAR )
CREATE TABLE "PureVpnProduct"
("Id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"FriendlyName" VARCHAR NOT NULL,
"Name" VARCHAR NOT NULL,
"CreditValue" INTEGER NOT NULL)
Insert into PureVpnProduct values ('Standard',N'STANDARD',30)
Insert into PureVpnProduct values ('SSTP',N'SSTP',30)
Insert into PureVpnProduct values ('HIGH-BW',N'HIGH-BW',30) Net Projelerinizde kullanabileceğiniz PureVPN C# Kaynak Kodu ● https://github.com/maestropanel/PureVpnApi 
Download

PureVPN Modül Dokümantasyonu [pdf]