Bilgi Merkezi
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
KURUMSAL ARŞİVİ
Oya Arus
22.10.2014
Sabancı Üniversitesi
–
–
–
–
–
Vakıf üniversitesi
Kuruluş: 1996
İlk Akademik yıl: 1999‐2000
3500 öğretim üyesi + öğrenci + idari çalışan
Öğretim dili İngilizce
Sabanci Üniversitesi Bilgi Merkezi
• Bilgi Merkezi (Sakıp Sabancı Müzesi + Eğitim Reformu Girişimi)
• 28 kişi
• Koleksiyon: %70’i elektronik
– + 200.000 Basılı + Elektronik Kaynak
– + 20.000 Multimedya Koleksiyonu
– + 35.000 Üniversite Tarihi Özel Koleksiyonu
• Kullanılan Programlar: –
–
–
–
Innopac ‐ Millennium
Exlibris – Primo
OCLC – Contentdm
Kurumsal Arşiv ‐ Eprint Kurumsal Arşiv - Tarihçe
– 1998 ‐ 2003 – E‐ Lit ‐ Özel veritabanı (Perl)
– 2003 – 2007 – E‐Lit ‐ Innovative Milenyum
– 2006 – E‐Lit ve Kişisel Araştırma Fonu entegrasyonu (Araştırma Lisansüstü Politikaları Birimi / Fakülteler)
– 2007 – E‐Print’e geçiş çalışmaları
– Eylül 2007 – E‐Print uygulamasına geçildi
– Ocak 2008 – Uygulama dış dünyaya açıldı
E-lit ve Kişisel Araştırma Fonu Entegrasyonu Amaç
• Öğretim üyelerinin kısa sürede, birçok bilgiyi girmesine gerek kalmadan formu doldurmasına olanak sağlamak
• Öğretim üyelerinin ayrı ayrı form doldurmasını engellemek
• Sabancı Üniversitesi “Kurumsal Arşivi”ni oluşturmak
• Bibliyografik bilgilerde standartlaşmayı sağlamak
• Atıf alma olanağını arttırmak
• Dublikasyonu engellemek
• Sabancı Üniversitesi bilimsel mirasının tümünün denetim altına alınmasını sağlamak
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Arşivi –
Çalışmalar - 1
• Araştırma Veritabanı Grubu oluşturuldu.
• Kurumsal Arşiv’in Önemi
– Araştırma Veritabanı Grubu
– Dekanlar Kurulu
– Üniversite Araştırma Konseyi
• Yazılım Seçimi – E‐Print
• Sorumluluklar belirlendi.
– Bilgi Merkezi: Kurumsal Arşiv’in editör ve geliştirme sorumluluğu ile ana koordinasyon
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Arşivi –
Çalışmalar - 2
• Kişisel Araştırma Fonu • Bilgi Merkezi’ne Raporlama ‐ toplantı, konferans ve etkinlikler
• Bibliyografik Kayıt Ögeleri Belirlendi
• Tüm Veriler E‐Print’e Aktarıldı
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Arşivi – İş Akışı
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Arşivi - Hedefler
• Yönetsel Hedefler
– Öğretim üyelerinde açık erişimin farkındalığını arttırmak
– Açık erişim politikasının güncellemek
– Yayınları konusal açık arşiv veritabanlarına eklemek
• Veritabanın İçeriğine Yönelik Hedefler
–
–
–
–
Bibliyografik kayıt öğe tanımlarını güncellemek
Kurumsal Arşiv’deki mevcut yayın türlerini güncellemek
Yardım Kılavuzlarının güncellemek
Sosyal medyayı eklemek
Teşekkürler…
[email protected]
Download

sabancı üniversitesi kurumsal arşivi