www.rmol.cz
Reseller Magazine
První časopis na trhu soustředěný výhradně na prodejní kanál ICT
Číslo 9, ročník 11, vyšlo 4. září 2013
TISK JEDINÝM DOTYKEM
Technologie NFC PRINT
NOVÝ
PŘÍSTUP
K BUSINESSU
Samsung
multifunkční tiskárna
C460FW
Nikdo nerozumí vaší potřebě být stále v pohybu tak, jako Samsung.
Proto vaše nová barevná laserová tiskárna obsahuje funkci NFC* (Near Field
Communication). Multifunkční tiskárna Xpress C460FW změní jediným
dotykem dokumenty z vašeho smartphonu v tištěné stránky - bezdrátově,
bez čekání a bez problémů. A její výkonnost a přesnost je zárukou dokonalé
a spolehlivé činnosti po dobu mnoha let.
www.samsung.cz
© 2013 Samsung Electronics Co. Ltd.
* NFC je krátkodosahové, vysokofrekvenční, bezkontaktní spojení, umožňující výměnu dat mezi zařízeními do vzdálenosti okolo 10 cm.
Děkujeme za podporu partnerům akce:
editOriAl
inzerce
nový
Od zpravodajství ke komunitnímu portálu
100%
complete....
Jste na RMOL.CZ?
Reportáž ze závodu na www.rmol.cz/lode2013
Průměrně jednou za den čelím dotazům typu „U koho se dá
koupit tohle zboží?“ nebo „Nevíš, jestli má tenhle notebook dva,
nebo tři USB porty 3.0?“ případně „Nechystá se teď nějaká akce?“.
Nyní mám pro všechny univerzální odpověď: „RMOL.CZ“ – šest
magických písmen, pod kterými se skrývá náš nový Reseller
Magazine OnLine.
Naleznete zde nejen zpravodajství ze světa ICT, ale nově
i mnoho zajímavostí, článků na téma obchodních příležitostí,
rozhovorů, anket, promoakcí, videí, zpráv psaných výrobci a distributory, prezentací,
možnost v den vydání stáhnout si časopis v PDF formátu a spoustu dalšího obsahu.
Plně k dispozici je vám jedinečný online katalog distribucí aktualizovaný samotnými
výrobci rozdělený podle firem a obsahující jejich sortiment, vylepšený kalendář akcí
a promoakcí, a každá produktová zpráva je nyní opatřena referenční kartou Icecat se
všemi dostupnými informacemi a specifikacemi o výrobku. Nyní máte vše k dispozici
na pár kliknutí. A nezapomeňte hlasovat v anketě o nejoblíbenějšího IT distributora
roku, která byla právě spuštěna!
Stačí se jen přihlásit, případně napřed zaregistrovat. Takže nezapomeňte, moře informací přináší komunitní portál denní potřeby resellerů. A nyní mě omluvte, jdeme
si dát v redakci šťopičku něčeho dobrého na oslavu. Štěpán Feik, redaktor, [email protected]
Reseller Magazine
První časopis na trhu soustředěný výhradně na prodejní kanál ICT
Číslo 9/2013, ročník 11. Vychází jednou měsíčně, toto číslo vyšlo 4. září 2013
Ředitel pro strategii:
Šéfredaktor:
Redaktor:
Šéfredaktor RM OnLine:
Redaktor RM OnLine:
Jazyková korektura:
Stálí spolupracovníci:
Grafika a sazba:
Obchod a inzerce:
Marketing:
Zpravodajství:
Promoakce:
Kalendář akcí:
Objednávky:
Produkce:
Distribuce:
Registrace:
DCD Publishing, Lublaňská 1730/21, 120 00 Praha 2, IČ: 25560701,
tel.: 224 936 895, fax: 224 936 908, www.reseller.cz,
www.rmol.cz, www.dcd.cz
Karel Rumler, [email protected]
Ing. Richard Voigts, [email protected] (vox)
Bc. Štěpán Feik, [email protected] (fes)
Pavel Gregor, [email protected] (GP)
Bc. František Doupal, [email protected] (dof)
Mgr. Kateřina Skokanová
Ing. Ľuboslav Lacko, Ing. Martin Černý
Radek Štěpánek, [email protected]
Ing. Magdalena Čupková, [email protected]
Alexandra Kubová, [email protected]
Lenka Hortvíková, [email protected]
Mgr. Petra Beranová, [email protected]
[email protected]
www.rmol.cz/node/add/promoakce
www.rmol.cz/node/add/akce
[email protected], www.dcd.cz
Tomáš Brejša, [email protected]
SEND Předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
MK ČR E 14482, ISSN 1214–3146
© DCD Publishing, s. r. o.
Redakce si vyhrazuje právo redakční úpravy textů, případně jejich zkrácení.
září 2013 | www.rmol.cz
inzerce
Vydavatel:
Reseller Magazine
OBsAh
ROZHOVOR
16
Chceme být tou nejlepší firmou!
RoZhoVoR
16 Agora: Josef Javora
34 IDC: Steven Frantzen
42 Veracomp: Petr Janda a Jan Václavík
60 Lenovo: Petr Toman
68 Janus: Martin Januš
70 Microsoft: Martin Tolar
74 Comguard a Brocade: Frank Koelmel
a Bernd Lemme
77 Dell: Stanislav Hájek a Petr Zajíček
Agora je dominantním distributorem navigační
a mobilní techniky na českém trhu, co více si
může jeden přát, že? Předseda představenstva
Josef Javora to vidí jinak – chce firmu ještě více
posílit a zdokonalit. Jak to chce udělat, jaká je
jeho vize a umí hrát na nějaký hudební nástroj?
A co ten nadupaný sporťák zaparkovaný před
kanceláří?
Máte nějaké koníčky?
Patřím mezi lidi, kteří rádi něco vyzkouší a pak
toho nechají. (smích) Baví mě toho hodně, ale
trvalých koníčků mám velmi málo. Jedním z nich
je focení, ale to už asi nebude koníček, protože fotím převážně rodinu, příležitostné chvíle,
které stojí za zvěčnění – anebo prostě krásné
věci kolem sebe. Aktivně nic nevyhledávám.
KULATÝ STŮL
KUlaTÝ sTŮl
18 Tiskárny a tisková řešení
18
Tisknu, tiskneš, tiskneme…
Co stojí za úspěchem multifunkcí? Stagnuje trh?
Jaké problémy trápí prodejce tiskáren? Proč se
těžko prosazuje tuhý inkoust? Odpovědi dávali
a u Kulatého stolu diskutovali Šárka Sakařová
(Xerox), Pavel Kelča (Konica Minolta), Marcel
Divín (Epson), Jiří Sedláček (Oki), Robert Šárik
(Hewlett-Packard), Daniel Míka (Canon), Petr
Horák (Elites MDS) a Michal Jozífek (SWS).
Pomoci jim za resellery přišli Petr Jirchář (Incopy)
a Michal Štrunc (Unico). Moderování se ujal
Richard Voigts, pomáhal mu Štěpán Feik (oba
Reseller Magazine).
Stav trhu v roce 2013
Robert Šárik (Hewlett-Packard): Pro nás celkově...
ŽENY V IT
Dámy z divize enterprise
Zatímco se Praha potýkala s velkou vodou, výpadkem proudu, omezeným provozem metra
a s neustávajícím deštěm, my se vydali navštívit Evu Svobodovou a Míšu Mertovou – dámy
z divize enterprise společnosti Hewlett-Packard.
Eva se věnuje klientům z HP networking, Míša
má zase na starosti marketingovou podporu
celé divize. Jedna ráda leze, druhá miluje běhání. A když jsme je fotili, tak slunce konečně
protrhlo mraky.
Máte nějaké koníčky?
Míša: Mým koníčkem je především běhání – maratonský běh, horský běh a horské maratony.
Eva: Mimo práci se snažím hodně věnovat
sportu. Kancelářský život je poněkud v rozporu
s touto aktivitou...
4
Reseller Magazine
ZpRaVodaJsTVÍ
6 Distribuce, krátce z trhu, produkty,
personálie
pŘÍleŽITosT
24 Zebra: Nejširší portfolio stolních tiskáren
čárového kódu
38 Microsoft: Office 365 SBP
40 Lenovo: ThinkPad Akademie
47 ABB: Inteligentní elektroinstalace Ego-n
52 Diskus: Nevratná likvidace dat
56 Hewlett-Packard: Elitebook Revolve 810
58 Casablanca: UniversAll
61 Aastra: Videokonference pro SMB
62 Alwil Trade: avast! Premier
72 Symantec: Norton AntiVirus 2013
75 Infor ERP: Řešení pro expanzi
na nové trhy
76 is4Security a Sophos: United Threat
Management
pŘehled TRhU
26 Stav distribučního IT trhu v pololetí 2013
32 Zdeněk Bárta, GfK: Stav trhu v pololetí
2013
54 Český trh kancelářské techniky
podle GfK
48
BaRoMeTR
36 Stav trhu v pololetí 2013
TÉMa čÍsla
44 Sci-fi v médiích aneb chytrá vize
64 Tisk v domácnosti
66 Tisk ve firmách
ŽeNY V IT
48 Hewlett-Packard: Eva Svobodová
a Míša Mertová
seTKáNÍ
78 Partnerské setkání Honeywell Scanning
& Mobility 2013
80 Představení produktů a řešení atlantis
telecom na Moravě
80 Letné stretnutie Eset partnerov pri
Hodruši-Hámroch
81 DNS 9ers Golf Cup v Motole
září 2013 | www.rmol.cz
hrdý partner ankety
Český a Slovenský IT distributor 2013
přeje všem svým klientům
zúčastněným v anketě hodně úspěchů!
Ověřená kvalita služeb
www.geis-group.cz
Zákaznické centrum: +420 951 277 777
distriBuce
Šest distribucí
u 100Mega Distribution
Společnost 100Mega Distribution se stala v ČR
i SR distributorem značek Patona, Immax,
Planet, Rollei, SilentiumPC a Sumdex.
Produktovým manažerem značek Patona
a Immax je Petr Saska ([email protected]),
manažerem pro značku Planet je Lukáš Tuček
([email protected]), produkty Rollei
má na starosti Jaroslav Mestek a produkty
SilentiumPC a Sumdex pak manažersky zaštiťuje Jana Čtvrtníčková ([email protected]).
ABC Data
distributorem PocketBook
Společnost ABC Data se stala autorizovaným
distributorem produktů PocketBook pro Českou
republiku a Slovensko. Společnost PocketBook
patří mezi největší světové výrobce elektronických čteček s technologií elektronického
inkoustu (E-Ink). Výrobky značky PocketBook
jsou servisovány v Českém servise. Produktovým
manažerem pro tuto značku v ABC Data je
Alena Liberská.
Agem CZ
distributorem Palit
Společnost Agem CZ se stala výhradním distributorem značky Palit pro Českou republiku
a Slovensko. Palit Microsystems je v současné
době jedničkou na světovém trhu grafických
karet a zároveň nejstarším výrobcem v tomto
segmentu. Produktovým manažerem v Agem CZ,
který má značku na starost, je Jan Bára.
Askon
distributorem SafeNet
Askon se v červenci stal autorizovaným distributorem enterprise produktů a řešení SafeNet
pro Českou republiku. Změna statutu firmy
Askon z Gold Partnera na autorizovaného
distributora SafeNet Enterprise produktů
pro Českou republiku je logickým završením
mnohaleté aktivity Askonu na českém trhu
bezpečnostních řešení.
Comguard
distributorem iStorage
Comguard zahájil distribuci řešení iStorage
na českém a slovenském trhu pro zajištění
bezpečného přenosu dat na cestách. USB flashdisky a harddisky naplní představy náročných
uživatelů díky své jednoduchosti a mobilitě
použití při zajištění maximální bezpečnosti.
Splňují nejpřísnější bezpečnostní kritéria, jako
jsou šifrování AES včetně příslušných certifikací FIPS i NATO nebo autorizace uživatele
6
Reseller Magazine
prOdukty
zadáním PINu či hesla přímo na samotném
zařízení. Uživatel nemusí instalovat žádné
ovladače. Výhodou tohoto řešení je spolupráce
se všemi zařízeními, která mají USB port, bez
ohledu na to, jaký operační systém využívají
nebo k jakému účelu slouží.
Lama Plus distributorem
tiskáren Lexmark
Společnost Lama Plus rozšířila stávající autorizovanou distribuci spotřebního materiálu
Lexmark nově také o distribuci laserových
tiskáren. Produktová manažerka pro tuto
značku je Denisa Bakalíková ([email protected]).
OR-Next distributorem
řešení Infor M3
Infor uzavřel partnerství se společností OR-Next na českém trhu v oblasti dodávek řešení
Infor M3, které patří do portfolia firmy Lawson
Software získané akvizicí v loňském roce.
PB Com distributorem
značky Altaro
PB Com rozšířil v České i Slovenské republice své portfolio o distribuci produktů značky Altaro Software, která vyvíjí a dodává
zálohovací řešení zaměřená na segment malých a středně velkých podniků. Aktuálně
společnost Altaro Software uvedla nejnovější, čtvrtou verzi zálohovacího řešení Altaro
Hyper-V Backup. Během prvního čtvrtletí
2013 vzrostl globální obrat z prodeje tohoto
řešení o 300 % v porovnání se stejným obdobím vloni, a proto se očekává, že nová verze
produktu s novými funkcemi povede k dalšímu silnému nárůstu prodeje.
Setos distributorem ZTE
ZTE podepsala smlouvu o autorizované distribuci svých výrobků se společností Setos.
Nadále také ZTE využívá služby velkoobchodního distributora Agora plus.
Tech Data Distribution
distributorem iiyama
Společnost Tech Data Distribution se stala
autorizovaným distributorem monitorů japonské značky iiyama pro Českou i Slovenskou
republiku. Uzavřená distribuční smlouva
zahrnuje celé portfolio značky iiyama, tedy
domácí a kancelářské monitory, dotykové
monitory, profesionální herní monitory i velkoformátové zobrazovače. Produktovým manažerem, který v Tech Datě o značku iiyama
pečuje, je Martin Chudoba.
Nokia:
chytrý telefon Lumia 625
Nokia uvedla smartphone Lumia 625 se
systémem Windows
Phone 8 vybavený
4,7" displejem a podporou 4G sítí. Telefon uživatelům nabídne
řadu doplňkových aplikací přímo od společnosti Nokia, mezi které patří např.
aplikace Smart Camera, Cinemagraph či
Here. Díky slotu pro paměťové karty je
možné vnitřní paměť rozšířit až o dalších
64 GB. Telefon bude dostupný v pěti barevných variantách, navíc bude disponovat
možností výměny krytů.
Distribuce ČR: Agora DMT, Setos
Distribuce SR: ADN
Netgear: datová úložiště
ReadyNAS 516
Netgear uvedl datová úložiště ReadyNAS 516 založená
na OS ReadyNAS 6.0 a souborovém systému BTRFS.
Úložiště nabízejí funkce,
jako je např. ochrana dat
prostřednictvím snapshotů,
integrovaná antivirová ochrana, integrace
s Active Directory, certifikace VMware,
cloudová replikace dat či nativní šifrování. Osadit je možné až šest pevných disků.
Součástí výbavy je nástroj pro synchronizaci souborů ReadyDROP a integrovaný
Dropbox. Utilita ReadyNAS Remote zajistí
přístup k souborům z téměř libovolného
zařízení umožňujícího připojení k webu.
Distribuce ČR: ABC Data, AT Computers,
eD‘ system Czech, SWS, Tech Data
Distribution
Distribuce SR: ABC Data, ASBIS SK,
AT Computers, SWS Distribution
Logitech: reproduktory
Bluetooth Speakers Z600
Společnost Logitech uvedla bezdrátové reproduktory
umožňující připojení až tří
zařízení současně. Díky použití technologie je možné
hudbu bezdrátově přenášet
nejen z počítače či notebooku, ale také
z chytrého telefonu, tabletu a dalších zařízení. Reproduktory jsou vhodné pro sledování filmů, poslech muziky, chatování
i hraní her. Kromě Bluetooth je možné
k připojení použít také audio jack 3,5 mm
nebo rozhraní USB.
Distribuce ČR: AT Computers, eD‘ system
Czech, Fast ČR, SWS
Distribuce SR: ASBIS SK, AT Computers,
SWS Distribution
září 2013 | www.rmol.cz
www.ciscoucs.cz
s procesorem Intel® Xeon®
Svobodně pracovat a hrát si.
Kdykoliv. Kdekoliv.
Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
Ve spolupráci s:
krátce z trhu
Cloud v ČR je čím dál tím oblíbenější –
průzkum společnosti Ipsos Mori pro společnost Microsoft na konci prvního čtvrtletí letošního roku ve 23 evropských zemích mezi
firmami do 25 zaměstnanců ukázal, že 75 %
malých a středních firem v Česku již využí„Štíhlý IT Service management“
vá cloudové služby.
8. Výroční konference itSMF Czech Republic
V e-shopech nakupuje každý měsíc 59 %
mladých lidí – dle Heureka.cz si pak online
kdy:
23.10.2013 od 9:00 - 18:00
nákupy nejvíce oblíbili internetoví uživatelé
kde:
TOP Hotel Praha
z Prahy, nejméně z Libereckého kraje.
Elektronice se na slevových serverech
Můžete se těšit na spousty zajímavých řečníků, jak za
daří – jako kategorie se v oblibě zákazníků
stranu IT tak za stranu businessu, vyhlášení soutěže
ITSM Projekt roku 2013 a samozřejmě na velké množumístila na čtvrtém místě.
ství profesionálů z oboru.
Prodeje počítačů, tabletů a mobilů letos
porostou – dle Gartneru celkový počet prodaných počítačů, tabletů a mobilních telefonů Soutěž ITSM Project of the Year – Sdružení
v roce 2013 v porovnání s loňským rokem
Czech Republic vyhlašuje již třetí ročník
Bez názvu-1itSMF
1
16. 8. 2013 8:29:11
vzroste o 5,9 % a bude činit 2,35 miliardy soutěže o nejlepší projekt z oblasti IT Service
zařízení.
Managementu. Projekty je možné přihlásit
Trh s bezpečnostními zařízeními v prvním do 30. 9. 2013. Tři nejlepší budou oceněny.
čtvrtletí 2013 vzrostl o 3,4 % – dle IDC se Vyhlášení proběhne 23. 10. 2013 na výroční
příjmy výrobců zastavily na dvou miliardách konferenci itSMF Czech Republic s podtitudolarů. Počet prodaných zařízení klesl v po- lem „Štíhlý IT Service management“ v TOP
rovnání se stejným obdobím loňského roku hotelu Praha. Podmínky účasti naleznou zájemci na ww.itsmf.cz.
o 6,8 % a činil 472 306 kusů.
Češi preferují tuzemské e-shopy – potvrdil Oki Systems v České republice a na Slovensku
to výzkum Asociace pro elektronickou komer- roste – meziročně zvýšilo obrat téměř o pěci ve spolupráci s agenturou Mediaresearch. tinu a potvrdilo svoji silnou pozici v oblasti
V ČR se prodalo v prvním čtvrtletí 570 000 profesionálních kancelářských tiskáren a mulmobilů – dle společnosti GfK tvořily chytré tifunkčních zařízení.
Prodeje PC ve druhém čtvrtletí 2013 klestelefony více než polovinu z nich.
Čeští IT distributoři mezi nejlepšími – ly o 11,4 % – dle IDC během druhého čtvrtv žebříčku Czech Top 100 se mezi stovkou letí roku 2013 se celosvětově prodalo 75,6
nejvýznamnějších českých firem za rok 2012 milionu PC.
objevily hned dva IT (AT Computers a SWS)
a jeden CE distributor (HP Tronic).
Nejnavštěvovanější B2B
Canon a Océ v ČR završily integraci – slouportál pro prodejce ICT
čený podnik nese název Canon CZ. Společnost
Océ jako samostatný subjekt zaniká, značka
Océ však bude používána i nadále.
AutoCont partnerem roku Microsoftu –
společnost získala ocenění Country Partner
of the Year 2013, tedy cenu pro nejlepšího Třetina českých firem zvažuje využívání
českého partnera.
veřejných cloudů – z výsledků průzkumu
Výdaje na IT v roce 2013 dosáhnou společnosti VMware vyplynulo, že 33 % firem
3,7 bilionu dolarů – dle Gartneru tak vzros- působících v České republice zvažuje možtou oproti loňskému roku o 2 %.
nost hostování svého IT nebo jeho části mimo
AT Computers s ekologickým osvědčením – vlastní společnost ve formě veřejného cloudu.
společnost získala osvědčení o efektivní re- Lenovo se ve druhém čtvrtletí 2013 stalo
cyklaci systému Eko-Kom.
jedničkou na trhu s PC – vyplývá to z výMalé a střední firmy objevují význam di- sledků, které uveřejnily analytické společnosti
gitalizace dokumentů – podle průzkumu IDC a Gartner.
Konica Minolta společnosti usilují o další ze- Prodej PC klesl ve druhém čtvrtletí 2013
fektivnění svých činností a snížení nákladů, o 10,9 % – celkově se ve druhém čtvrtletí
a proto hledají nové příležitosti.
prodalo 76 milionů PC. Pokles pokračuje již
Slováci si nákupy v e-shopech oblíbili – páté čtvrtletí v řadě.
téměř polovina slovenských zákazníků naku- D-Link pokračuje v podpoře Boxee Boxu –
puje přes internet alespoň pětkrát do roka. akvizice softwarové společnosti Boxee jihokoPodle průzkumu společnosti Mediaresearch rejskou firmou Samsung neovlivní distribuci
Slovakia splnil online nákup očekávání u více a prodej Boxee Boxu.
než 90 % respondentů.
Počítače a tablety Samsung jsou nejspolehFirmy poskytující cloud rostou rychleji – livější – podle zprávy o spolehlivosti počítastudie IDC ukázala, že společnosti, jejichž čů společnosti Rescuecom za první čtvrtletí
zisk tvoří z více než 50 % cloudové služby, roku 2013 kralují PC a tablety od Samsungu.
rostou dvojnásobně rychleji než zbytek trhu. Dosažené skóre spolehlivosti 1 170 bodů je
8
Reseller Magazine
téměř pětinásobkem výsledku druhého nejspolehlivějšího výrobce v pořadí.
Avnet s nejvyšší certifikací pro Avaya
Radvision – Avnet nabízí jako jediný
VAD v ČR a SR služby odborníků s nejvyšší možnou certifikací pro navrhování
a implementaci produktů a infrastruktury
Avaya Radvision.
Cisco koupilo Sourcefire – společnost Cisco
koupila Sourcefire, výrobce inteligentního
softwaru pro kybernetickou bezpečnost.
Trafiky jako výdejní místa pro e-shopy –
zavedeným službám pro výdej zásilek z tuzemských e-shopů vyrostla konkurence,
buduje ji Mediaprint & Kapa s Popron holdingem, jmenuje se E-shop partner a v ČR
má již nyní nejhustější síť podobných výdejních míst – je jich již 340.
Prodej mobilů stoupl ve druhém čtvrtletí 2013 o 6 % – podle údajů společnosti
IDC se prodalo 432,1 milionu mobilních
telefonů.
SMB podniky špatně zálohují – průzkum
GFI Software ukázal, že téměř jedna třetina SMB podniků netestuje účinnost svých
zálohovacích řešení.
Čechy baví nakupovat přes mobil – Přes
76 % dotazovaných v průzkumu portálu
Aukro nakupuje přes mobilní telefon.
Arrow školicím partnerem společnosti
IBM – společnost byla vybrána jako celosvětový školicí partner IBM Global Training
Provider (softwarové a technologické divize
společnosti IBM).
Fujitsu doplnilo své cloudové portfolio
o správu IT jako službu – díky řešení
Fujitsu ITMaaS mají organizace možnost
získat operativní přehled nezbytný pro
poskytování efektivnějších, vstřícnějších
a spolehlivějších služeb zákazníkům a koncovým uživatelům.
Slováci platí za nákupy na internetu nejraději dobírkou – dle průzkumu společnosti
Mediaresearch ji využívá 51 % uživatelů.
Recyklační poplatek musí být součástí
konečné ceny – obchodník musí zákazníkům vždy poskytnout informaci o konečné
ceně produktu včetně všech daní a poplatku za recyklaci.
Fortinet rozšířil partnerský program –
jeho nová varianta je vytvořena tak, aby
se shodovala s obchodní strategií Fortinetu
v poskytování kompletních bezpečnostních řešení.
Prodej serverů ve střední a východní
Evropě v prvním čtvrtletí 2013 klesl
o 12,9 % – dle IDC se v tomto období prodalo 70 168 kusů v hodnotě 348,09 milionů dolarů.
Chystají se mobilní platební terminály –
společnost Telefónica Czech Republic s partnery připravuje spuštění pilotního projektu mobilních POS terminálů určených pro
zájemce z řad drobných podnikatelů a živnostníků, kteří neměli možnost akceptovat
bezhotovostní platby.
září 2013 | www.rmol.cz
prOdukty
Zebra Technologies: mobilní Lenovo: tablet Miix
Lenovo
tiskárny QLn220 a QLn320 Společnost
rozšířila své port-
Nvidia: grafická karta
GeForce GTX 760
Společnost Zebra Technologies
uvedla tiskárny QLn220
a QLn320 určené k přímému termálnímu tisku štítků
na 2", resp. 3" média a vhodné např. do maloobchodu
nebo zdravotnictví. Tiskárny
přicházejí s přepracovaným
designem, přehlednějším
displejem krytým tvrzeným sklem, delší výdrží a funkcemi, které zvýší efektivitu a produktivitu práce. Díky technologii ZebraLink
je pak výrazně usnadněna jejich integrace
do stávajícího firemního IT portfolia i jejich
následná údržba a správa. K dispozici je také
široká škála příslušenství.
Distribuce ČR: RRC-CZ
Distribuce SR: RRC-CZ
Nvidia uvedla na trh
kartu GeForce GTX 760
vhodnou pro hraní moderních her ve vysokém
rozlišení. Karta je založena na architektuře Kepler
a disponuje hrubým výpočetním výkonem
2,4 gigaflops. Technologie GPU Boost 2.0
automaticky zvyšuje frekvence jádra, díky
čemuž je schopna zvýšit výkon, přičemž
přidává možnost nastavení hlídání teploty
a ovládání ventilátoru. Karta dále podporuje
kompletní řadu herních technologií Nvidia
včetně fyzikálních enginů PhysX a TXAA
nebo nový software GeForce Experience.
Distribuce ČR: 100Mega Distribution, ABC
Data, ASBIS CZ, AT Computers, eD‘ system Czech
Distribuce SR: 100Mega Slovakia, ABC Data,
Agem Computers, ASBIS SK, AT Computers,
eD‘ system Slovakia
folio o tablet Miix
s operačním systémem Windows 8, který
kombinuje výkon tabletu a plnohodnotného notebooku v jednom
jediném zařízení při použití snadno odnímatelného pouzdra s integrovanou klávesnicí.
Lenovo Miix s tloušťkou 10 mm disponuje
10,1" HD IPS displejem s rozlišením 1 366 ×
× 768, dvoujádrovým procesorem Intel Atom,
64 GB vnitřní (dále rozšiřitelné) paměti a integrovaným Wi-Fi, Bluetooth a volitelně také
3G. Výdrž při práci na baterie činí až deset
hodin provozu.
Distribuce ČR: AT Computers, SWS
Distrubuce SR: ASBIS SK, AT Computers,
eD‘ system Slovakia
APC: záložní zdroj
Philips: monitor 242G5DJEB MGE Galaxy 300i UPS
MMD uvedlo monitor
Philips 242G5DJEB
určený především
pro hráče počítačových her a vybavený
snadno dostupným
speciálním režimem
SmartImage, který poskytuje mnoho možností nastavení.
Obnovovací frekvence je při Full HD rozlišení 144 Hz, doba odezvy činí 1 ms. Vstupní
rozhraní jsou zastoupena analogovým VGA
konektorem a digitálními vstupy DVI Duallink,
HDMI a DisplayPort. Dále je k dispozici také
čtyřportový USB 3.0 hub s jedním konektorem pro rychlé nabíjení. Technologie MHL
umožní připojit mobilní telefon a jeho obsah
zobrazovat na velké ploše monitoru. Pohodlí
zvyšuje ergonomická základna s výškově
nastavitelnou polohou monitoru, náklonem,
otočením a funkcí pivot.
Distribuce ČR: 100Mega Distribution, ABC
Data, AT Computers, SWS
Distribuce SR: ASBIS SK, eD‘ system
Slovakia
Colorovo:
tablet CityTab Vision 3D
Společnost Colorovo představila tablet CityTab
Vision 3D vybavený 8" displejem IPS schopným zobrazovat filmy a hry trojrozměrně bez
použití speciálních brýlí. Přístroj dále disponuje dvoujádrovým procesorem s frekvencí
1,5 GHz a 16 GB uživatelské paměti. Zařízení
lze připojit k internetu prostřednictvím Wi-Fi
nebo pomocí kompatibilního externího GSM
modemu připojeného přes USB.
Distribuce ČR a SR: ABC Data
10
Reseller Magazine
Schneider Electric uvedl na trh
záložní zdroj UPS APC MGE
Galaxy 300i, který poskytuje
třífázovou ochranu při výpadku napájení vhodný pro
malé a střední firmy, komerční
budovy i technická zařízení.
Systém UPS s dvojitou konverzí
používá online topologii, která
poskytuje regulovanou a spolehlivou dodávku
elektrické energie. Záložní zdroj je vybaven
integrovaným transformátorem a vnitřním
mechanickým bypassem, díky nimž poskytuje
vyšší úroveň dostupnosti napájení. Zařízení
dovoluje sledovat a spravovat požadavky
na napájení lokálně i vzdáleně přes webové/
/SNMP rozhraní.
Distribuce ČR: AT Computers, eD‘ system
Czech, SWS, Tech Data Distribution (Azlan)
Distribuce SR: ASBIS SK, eD‘ system
Slovakia
HP: mikroservery ProLiant
HP představilo servery
ProLiant vyvinuté pro potřeby malých a středně
velkých firem (SMB), jimž
nabízí jednodušší nasazení,
správu i údržbu jejich IT
infrastruktury. Server je malý a tichý a lze
jej umístit skutečně kdekoli včetně podlahy,
vybraných pracovních míst či přímo na pracovních stolech. Mikroservery HP ProLiant
jsou dostupné v provedení rack i tower.
Distribuce ČR: AT Computers, Avnet, DNS, eD‘
system Czech, Tech Data Distribution (Azlan)
Distribuce SR: ASBIS SK, AT Computers,
Avnet, eD‘ system Slovakia
Verbatim: úložiště
MediaShare Wireless
MediaShare Wireless
je přenosné zařízení,
ke kterému lze pomocí
Wi-Fi připojit až pět dalších přístrojů a na nich
následně prohlížet, přehrávat, streamovat
a zálohovat fotografie, videoklipy a hudbu.
Zařízení neobsahuje vnitřní paměť, díky
USB konektoru a slotu na paměťové karty
si uživatel doplní paměť podle vlastních
požadavků. Vestavěná baterie umožňuje přístroji až devět hodin nepřetržitého provozu. Připojit lze iPady, iPhony, iPody Touch
a zařízení využívající OS Android.
Distribuce ČR a SR: Diskus, eD‘ system
Czech, IT Trade
Symantec: software Norton
Mobile Security
Symantec uvedl aktualizovanou verzi mobilního bezpečnostního řešení, které poskytuje
efektivní ochranu chytrých telefonů a tabletů se systémem Android a iOS. Technologie
Norton Mobile Insight odhaluje možná bezpečnostní rizika spojená s únikem osobních
dat a detekuje mobilní aplikace, které mohou ohrozit osobní informace o uživateli.
Poslední aktualizace Norton Mobile Security
rozšiřuje ochranu proti krádeži pro iPhone
a iPad a vzdálené spouštění alarmu usnadňuje nalezení ztraceného mobilního zařízení.
Distribuce ČR: AT Computers, eD‘ system
Czech, SWS
Distribuce SR: eD‘ system Slovakia
září 2013 | www.rmol.cz
DVĚ MOUCHY
JEDNOU RANOU
HP ProLiant
Microserver
HP ProLiant
ML310 Gen8
Tichý, kompaktní, snadno rozšiřitelný a velmi snadno spravovatelný
server s certifikací na non-stop provoz, integrovaným RAID řadičem
a podporou ECC pamětí.
Technicky nejpokročilejší server ve své třídě. Vysoce úsporný a tichý
provoz. Bezprecedentní úroveň spolehlivosti a redundance (kterou
znáte především ze serverů střední a vyšší třídy, určených pro byznys
kritická datová centra, jako např. technologie hot-plug, redundance,
iLO4, prediktivní předvídání HW i SW závad a další).
Nejlevnější server v ČR! Cena pouze do vyprodání limitovaného
množství – tato akce se již nebude opakovat!
Procesor:
Paměť:
LAN:
RAID:
Pevné disky:
Max storage:
Napájení:
AMD Turion™ II (2.2 GHz, 15W, 2MB)
2GB (1 x 2GB) PC3-10600E DDR3 UB ECC
NC107i PCI Express Gigabit Ethernet
Embedded SATA Controller RAID (0, 1)
1x250GB Non-hot plug LFF SATA
Non-Hot Plug SATA 8.0TB (4 x 2TB) Maximum
150W Non-Hot Plug
Procesor:
Paměť:
RAID:
Pevné disky:
Optika:
LAN:
Správa:
Servisní služba:
Intel® Xeon® E3-1220v2 (3.1GHz/4-core)
1x 4GB DR x8 PC3L-10600E (DDR3-1333)
HP SmartArray B120i SATA (RAID 0/1/10)
2x HP 1TB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5“)NHP
HP Half-Height SATA DVD-RW
HP 330i Gigabit Eth. Server Adapt. (2x 1Gbit)
iLO4 s možností plného vzdál. monitoringu
3letá garance zásahu technika v místě
instalace nejpozději příští pracovní den
Objednací číslo: 704941-421
Dealerská cena:
Doporučená EUP:
4 799 Kč
5 199 Kč
Objednací číslo: 470065-772
Dealerská cena:
Doporučená EUP:
11 399 Kč
12 499 Kč
Akční cena platí pouze do vyprodání aktuálních skladových zásob! Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Zakoupíte u těchto distributorů:
AT Computers a.s.
www.atcomp.cz
září 2013 | www.rmol.cz
eD’system a.s.
www.edcz.cz
Tech Data s.r.o.
www.techdata.cz
Reseller Magazine
11
prOdukty
Samsung:
SSD disky 840 EVO
Samsung představil SSD
disky série 840 EVO, které
jsou dostupné ve variantě
pro běžné použití (rozhraní SATA, kapacita až 1 TB)
i datová úložiště (rozhraní
NVMe, kapacita až 1,6 TV). Disk pro běžné
použití nabídne rychlost až 540 MB/s při čtení
a 520 MB/s při zápisu dat. Disk NVMe XS1715
pro podnikové paměťové systémy pak nabízí
sekvenční rychlost čtení na úrovni 3 000 MB/s.
Distribuce ČR: 100Mega Distribution, AT
Computers, eD‘ system Czech, Tech Data
Distribution
Dist ribuce SR : 100Mega Slova k ia,
ASBIS SK
Canon: kamery Legria Mini
Canon představil digitální videokameru
Legria Mini, lehký
a snadno přenosný
přístroj vybavený např.
širokoúhlým objektivem, výklopným multifunkčním displejem
či připojením Wi-Fi pro živé streamování či
sdílení. Lehká a snadno přenosná kamera
díky svému inovativnímu provedení přináší
nový rozměr natáčení videa. Vestavěný stojan
je vhodný pro pořizování videí bez nutnosti
držet kameru v ruce. Systém HS kombinuje
citlivý back-iluminated CMOS snímač s platformou DIGIC DV 4. Canon Legria nabízí
záznam Full HD videa (1 920 × 1 080) a fotografování v rozlišení 12,8 Mpx.
Distribuce ČR: AT Computers, BossCan,
eD‘ system Czech, Moravia Europe, SWS, Tech
Data Distribution
Distribuce SR: AT Computers, BossCan,
eD‘ system Slovakia, Moravia Europe,
SWS Distribution, Tech Data Distribution
Zyxel: powerline adaptéry
PLA5000
Zyxel uvedl na trh rodinu
produktů PLA5000 Gigabit
Ethernet HD Powerline,
která zahrnuje powerline ethernetové adaptéry PLA5205 a PLA5215
o rychlosti až 600 Mb/s určené pro domácí
uživatele. Produkty této řady byly navrženy
s využitím technologie HomePlug AV2 umožňující současně, na různých zařízeních a bez
jakýchkoli prodlev, sledovat streamovaná videa, hrát hry a prohlížet si webové stránky.
Adaptéry jsou schopny fungovat také jako opa-
12
Reseller Magazine
kovače pro ostatní powerline adaptéry v síti,
díky čemuž lze dosáhnout širšího pokrytí.
Distribuce ČR: AT Computers, Atlantis
Telecom, eD‘ system Czech, SWS
Distribuce SR: ASBIS SK, AT Computers,
eD‘ system Slovakia, SWS Distribution
Acer: projektory K132,
K135 a K335
Acer představil řadu
cestovních projektorů
K335, K135 a K132,
které umožňují prezentovat a přehrávat
multimediální soubory i na cestách. Hmotnost
projektorů se pohybuje od 0,42 do 1,30 kg a jejich rozměry jsou menší než papír formátu A5.
Maximální jas projektorů činí 1 000 ANSI lumenů, dynamický kontrast je pak 10 000 : 1.
Projektory disponují HDMI vstupem (s podporou technologie MHL) a možností připojení
adaptéru pro bezdrátovou komunikaci. Díky
slotu na paměťové karty (SD) a USB konektoru je možné přímo zobrazovat dokumenty
(včetně PDF a Office) a přehrávat podporovaná multimédia.
Distribuce ČR: ABC Data, AT Computers,
eD‘ system Czech, SWS
Distribuce SK: ABC Data, Agem Computers,
AT Computers, eD‘ system Slovakia, SWS
iiyama:
monitor ProLite E2282HS
Iiya ma představila
21,5" Full HD monitor
ProLite E2282HS s LED
podsvícením, kontrastem 1 000 : 1, jasem
250 cd/m2 a odezvou
2 ms. Monitor je vybaven dvěma digitálními
vstupy (HDMI a DVI-D) a jedním analogovým
(VGA) vstupem. Monitor obsahuje také stereo
reproduktory s výkonem 2 W a vstup pro připojení sluchátek.
Distribuce ČR a SR: AT Computers, Tech
Data Distribution
Oki: multifunkce MC332dn,
MC342dn a MC342dnw
Společnost Oki uvedla tři nová všestranná
multifunkční zařízení.
Standardně jsou vybavena automatickým
oboustranným tiskem,
skenováním a kopírováním a nechybí ani
síťové rozhraní pro integraci do počítačové sítě. Model MC342dn
disponuje i faxem a MC342dnw kromě toho
nabízí i připojení přes bezdrátovou Wi-Fi
síť. Předpokládané využití uvedených modelů pro malé pracovní skupiny je okolo
100 vytištěných stran denně. Tiskárny obsahují zásobník na 250 listů a víceúčelový
na 100 listů.
Distribuce ČR: ABC Data, AT Computers,
eD‘ system Czech, JVM Computers, SWS,
Tech Data Distribution
Distribuce SR: ABC Data, ASBIS SK,
eD‘ system Slovakia, JVM Computers, SWS
Distribution, Tech Data Distribution, Westech
D-Link: síťový rekordér
JustConnect DNR-2060-08P
D -Link rozšířil
portfolio dohledových systémů o síťový videorekordér
JustConnect DNR-2060-08P, který umožňuje přímé připojení
až osmi IP kamer. Všech osm síťových portů
podporuje technologii napájení po Ethernetu
(PoE+). Připojené kamery jsou díky technologii Zero Configuration rozpoznány zcela
automaticky. Rekordér může být osazen
šesti 3,5" pevnými disky s rozhraním SATA
I/II. Obraz z jednotlivých kamer lze díky
rozhraní VGA a HDMI zpřístupnit na displeji monitoru či televize. Videorekordér
JustConnect umožňuje jak ovládání pomocí
dálkového ovladače s podporou zobrazení
přímo na displeji monitoru či televize, tak
i pomocí webového rozraní a speciální aplikace dostupné pro chytré telefony a tablety.
Distribuce ČR: ABC Data, AT Computers,
eD‘ system Czech
Distribuce SR: ABC Data, ASBIS SK, AT
Computers, eD‘ system Slovakia
Asus: hybridní notebook
Transformer Book TX300
Společnost Asus začala na českém trhu
prodávat Transformer
Book TX300, zařízení se systémem
Windows 8 a úhlopříčkou 13,3 palců,
kombinující tablet a notebook. Komplet se
skládá z tabletu s procesorem Intel Core i5
a 128GB SSD diskem, který se po zapojení
do dokovací stanice stává plně vybaveným
notebookem se samostatným pevným diskem, prodlouženou výdrží baterie a celou
řadou portů.
Distribuce ČR: AT Computers, eD‘ system
Czech, SWS
Distribuce SR: Agem Computers, eD‘ system Slovakia
září 2013 | www.rmol.cz
září 2013 | www.rmol.cz
Reseller Magazine
13
persOnálie
Arbes Technologies: Michal Houštecký
Ředitelem divize podnikových
informačních systémů ve společnosti Arbes Technologies
se stal Michal Houštecký.
Do Arbes Technologies nastoupil v roce 2011 na pozici manažera oddělení Business Intelligence.
Po dvou letech strávených v této roli přebral
vedení celé divize podnikových informačních
systémů, která kromě BI řešení nabízí zákazníkům z oblasti finančnictví, zdravotnictví
a obchodu ERP systémy a specializované systémy pro leasingové a úvěrové společnosti.
Newton Technologies: Pavel Barták
Obchodním ředitelem společnosti Newton Technologies
a členem užšího managementu firmy se stal Pavel
Barták. Na starosti má
vedení obchodního týmu,
přípravu obchodní strategie, odbornou technickou
podporu a projektové řízePavel Barták
ní. Pavel Barták dosud působil ve společnosti
Newton Technologies na pozici key account
managera.
Microsoft: Biljana Weber a Lenka Čábelová
Generální ředitelkou české pobočky společnosti
Microsoft se stala Biljana
Weber. Povede českou
pobočku s cílem podpořit
strategii a vedoucí postavení
Microsoftu na českém trhu
v oblasti zařízení a služeb.
Lenka Čábelová
Do českého Microsoftu přišla ze slovinské pobočky, kde poslední tři roky působila na pozici
generální ředitelky. PR manažerkou se stala
Lenka Čábelová. Vedle PR komunikace je
zodpovědná i za aktivity společnosti v oblasti společenské odpovědnosti. Lenka Čábelová
přišla do Microsoftu z PwC Česká republika.
Eset: Miroslav Dvořák
Na pozici technického ředitele české pobočky antivirové společnosti Eset nastoupil Miroslav Dvořák.
Zodpovědný je za veškerá
technická a technologická
aktiva společnosti, což znamená řízení vývoje interMiroslav Dvořák
ních systémů pro Eset ČR, řízení provozu IT
a v neposlední řadě také technickou a technologickou podporu produktů Eset.
Avnet: David Tejkal
Společnost Avnet posílila
svůj tým o Davida Tejkala.
Ten začátkem července nastoupil na pozici account
managera v divizi HP. Jeho
hlavním cílem ve společnosti Avnet je vytvářet
14
Reseller Magazine
David Tejkal
a udržovat vztahy s vybranými zákazníky
a navazování vztahů se zákazníky novými.
D-Link: Robert Rudolph
D-Link přijal na novou pozici
business development manager pro IP dohled Roberta
Rudolpha. Důvodem k vytvoření pozice je cíl neustále
rozvíjet a rozšiřovat tento
rostoucí segment trhu o nová
partnerství a nové projekty.
Robert Rudolph
D-Link plánuje poskytovat stávajícím partnerům ještě vyšší úroveň podpory specifických
projektů v oblasti business kamer a zároveň
se zaměřit na sektor retailových prodejců
tradičních analogových technologií CCTV.
Axis: Irena Luxová
Do rozrůstajícího se týmu
pražské regionální kanceláře společnosti Axis
Communications nastoupila na pozici inside sales
account manager pro Českou
republiku a Slovensko Irena
Luxová, která v oblasti
Irena Luxová
prodeje pracuje již sedm let. Ve své pozici je
zodpovědná za autorizované partnery Axisu
v České republice a na Slovensku.
TP-Link: Tomáš Mathauser
Na pozici key account
manager ve společnosti
TP-Link nastoupil Tomáš
Mathauser, který je zodpovědný za rozvoj prodeje
SMB produktů ve spolupráci s partnery s cílem zvýšit
úroveň spokojenosti zákazTomáš Mathauser
níků. Do TP-Linku přišel z podobné pozice,
kterou zastával ve společnosti D-Link.
Prestigio: Mark Horyl
Provozním ředitelem společnosti Prestigio se stal
Mark Horyl. Mezi jeho
hlavní úkoly patří dohled
nad optimalizací dodavatelského řetězce produktových
skupin, zajišťování transparentnosti dodávek, prosaMark Horyl
zování odbytu produktů přímo od výrobce,
zajišťování případných patentů, podpora klíčových projektů/tendrů a dohled nad vývojem
produktové skupiny příslušenství Prestigio.
Gartner: František Balogh
Tým společnosti KPC-Group, která je zastoupením společnosti Gartner
pro Českou republiku,
Slovensko a Rumunsko,
posílil František Balogh.
Na pozici senior account
executive má zodpovědnost
František Balogh
za strategické řízení vztahů s předními IT
manažery a klienty Gartner v České republice a na Slovensku. Dále se bude podílet
na rozvoji lokálních výzkumných a poradenských projektů.
AVG: Gary Kovacs
Gary Kovacs byl jmenován na pozici chief
executive officer a managing director ve společnosti AVG. Kovacs přešel
z Mozilla Corporation, kde
působil jako CEO a byl
Gary Kovacs
zodpovědný za růst společnosti v oblasti stolních počítačů a mobilů.
Infinity: Martin Hruška
Posilou týmu Infinity se
na pozici obchodního ředitele pro podnikové aplikace stal Martin Hruška.
Do Infinity, kde patří
mezi jeho úkoly rozvoj
obchodních aktivit, přišel
ze společnosti Microsoft
Martin Hruška
a s více než dvacetiletou zkušeností v oblasti
podnikových aplikací. V letech 2002–2013
působil ve společnosti Microsoft na pozici
partner account manager.
DNS: Petr Václav, Petr Plodík, Aleš
Komárek, Jiří Dobeš, Tomáš Pokorný
a Zdeněk Matyášek
K několika personálním
změnám došlo ve společnosti DNS. Šéfem divize
IBM se stal Petr Plodík,
Aleš Komárek je v této
divizi produktovým manažerem. Šéfem divize Dell
je Jiří Dobeš, produktovým
manažerem se zde stal Petr
Václav. Tomáš Pokorný
a Zdeněk Matyášek v DNS
z divize IBM přestoupili
do divize Solutions Sales
and Delivery.
Computerlinks: Petr Bobek
Na pozici business development manager ve společnosti Computerlinks
nastoupil Petr Bobek.
Jeho hlavním úkolem je
rozvoj prodeje produktů
a řešení Citrix. Prodej
Petr Bobek
bude rozvíjet ve spolupráci
s existujícími partnery, ale bude vyhledávat
i nové partnery a pomáhat jim v budování
obchodních a znalostních dovedností spojených s prodejem řešení Citrix. Petr Bobek
má mnohaleté zkušenosti z technologického
prostředí a do Computerlinks přichází ze
společnosti Microsoft, kde pracoval devět
let na pozici product marketing manager
a byl zodpovědný za marketing produktů
Office v České republice.
září 2013 | www.rmol.cz
Uložte si
do paměti
Všechna úložiště ETERNUS
se slevou 20 % pro nové zákazníky!
Představujeme First Fujitsu ETERNUS Program
zaměřený na podporu prodeje úložišť ETERNUS DX/LT/CS
Podmínky:
Procesor Intel® Xeon®
Platí pro všechny platformy úložišť ETERNUS DX/LT/CS kromě systémů Value4You.
Platí pro zákazníky, kteří během posledních 36 měsíců nezakoupili úložiště ETERNUS.
Platí pro objednávky do výše 150 000 €.
Slevu lze každému zákazníkovi přiznat pouze jednou.
Slevu nelze kombinovat s dalšími akčními programy Fujitsu.
Slevu nelze uplatnit pro projektové ceny.
Nabídka platí pro všechny nákupy realizované od 24. 4. 2013 do 31. 3. 2014 včetně.
fujitsu.cz
Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
ROZHOVOR
Agora
Chceme být tou nejlepší firmou!
Richard Voigts
Agora je dominantním distributorem navigační
a mobilní techniky na českém trhu, co více si může
jeden přát, že? Předseda představenstva Josef
Javora to vidí jinak – chce firmu ještě více posílit
a zdokonalit. Jak to chce udělat, jaká je jeho vize
a umí hrát na nějaký hudební nástroj? A co ten
nadupaný sporťák zaparkovaný před kanceláří?
Máte nějaké koníčky?
Patřím mezi lidi, kteří rádi něco vyzkouší a pak
toho nechají. (smích) Baví mě toho hodně, ale
trvalých koníčků mám velmi málo. Jedním
z nich je focení, ale to už asi nebude koníček,
protože fotím převážně rodinu, příležitostné
chvíle, které stojí za zvěčnění – anebo prostě
krásné věci kolem sebe. Aktivně nic nevyhledávám. Kdysi jsem se dal na potápění – udělal jsem si několik úrovní zkoušek a pár let
se potápěl… Dnes už je to aspoň deset let, co
jsem měl poslední ponor. Asi jsem takový –
dojdu k nějakému cíli, a pak potřebuji nějakou
další motivaci jít dál.
Josef Javora, předseda představenstva společnosti Agora
Čím fotíte?
Mám fotoaparát Nikon D800 – tady na stěně
můžete vidět kalendář Nikon, na kterém je
napsáno „Má srdeční záležitost“ – to je pravda. A byla to značka mého srdce daleko dříve,
než jsem ji začal prodávat.
Máte automobil Ford Mustang – to je také jeden z koníčků?
Ne, to je dopravní prostředek. (smích)
Zmínil jste potápění, děláte i jiný sport?
Mohu hrdě prohlásit, že běhám! Ale začal
jsem s tím letos, a to mi za chvilku bude 50.
Zatím mám naběháno kolem 500 km. Dělám
to kondičně, na maraton se zatím nechystám. (úsměv)
Zajímá vás literatura? Máte oblíbeného autora?
Čtu! Poměrně dlouho mi trvalo, než jsem se
k tomu dostal – přijdete domů, přečtete dvě
stránky a usnete – tento stav jsem měl roky
a ke čtení jsem se dostal jen o dovolené. Ale
nějak se mi povedlo si zařídit život, že jsem
si na čtení opravdu čas udělal. Nečtu vše, co
mi přijde pod ruku, a vyloženě oblíbeného
autora nemám. Pod ruku mi naštěstí chodí
samé zajímavé knížky.
Papír, nebo čtečka? Inkoust, nebo e-ink?
Mám rád elektronické knihy, ale nabídka titulů, zejména těch českých, je na můj vkus
16
Reseller Magazine
příliš malá. Chráněné formáty se mi moc nelíbí, jejich omezení vnímám jako nekomfortní,
ale pořídil jsem si oskenované knihy, které se
mi čtou na iPadu velmi dobře.
Máte rád hudbu? Co posloucháte?
Hudbu mám velice rád a mám i velmi široký
rozsah – od vážné hudby až po klasický rock
i jazz. Možná jsem tak trochu náročný posluchač, protože nemohu hudbu poslouchat jako
kulisu – například v autě mě vyloženě ruší. Ale
chvil, kdy bych si vyloženě sednul a poslouchal, je málo. To už spíše zajdu na tu živou.
Hrajete na nějaký nástroj?
Nevím, jestli se to tak dá nazvat, ale umím
zahrát na kytaru. Ne koncert, ale spíše k táboráku…
Provozuje třeba i nějaký adrenalinový sport?
Ne. (smích) Mám dost adrenalinu v práci,
proto podobné aktivity nijak nevyhledávám.
Jak si na své koníčky děláte čas?
Nemám na to žádnou sofistikovanou metodiku – prostě mi to vychází. (úsměv)
Máte rád trendy věci jako třeba elektroniku
nebo módu?
Nedá se tomu vyhnout – navíc tím, že moderní věci prodávám, je mám z první ruky.
A mám je rád – zejména když zlepšují
a usnadňují život.
Před vámi na stole leží MacBook Air…
Je to báječný nástroj! Doma i v práci jej
jednoduše připojím k velkému displeji, přes
který je připojeno vše ostatní – a mohu pohodlně pracovat všude, kde je třeba. Velkému
displeji ale skutečně dávám přednost.
Plánujete dovolenou? Nebo raději jezdíte
na last minute?
Last minute nepřipadá v úvahu, protože
mám velkou rodinu a přibíráme i kamarády – dohromady nás je potom deset a to je
na last minute trochu moc. (úsměv)
Co jste si naplánovali letos?
Posledních několik let jezdíme pravidelně
do Chorvatska, půjčíme si lodičku a máme
hezkou kombinovanou dovolenou – souš
a moře.
Kdo z vás má kapitánské zkoušky?
Já!
Platíte přes internet? Nebojíte se?
Ano, platím přes internet a nemám strach.
Zabezpečení dnes máme na úrovni, kterou
současné technologie umožní. A na podezřelé stránky nechodím!
září 2013 | www.rmol.cz
ROZHOVOR
Mohl byste zhodnotit uplynulé období ve firmě a srovnat jej s obdobím předchozím?
Kdybych měl pocitově srovnat polovinu
letošního roku s tou předchozí, tak jsme
zaznamenali růst v obratu asi o 20 %. Ale
celkově je vše hektičtější, cítíme větší tlak
od zákazníků i dodavatelů.
seli dělat ten největší obrat a neustále se
za něčím hnát. Rád bych, aby nás neminula
žádná dobrá příležitost. Aby v nás měl každý
dodavatel firmu první volby, která mu zajistí
nejrychlejší proniknutí na trh. Právě tuto vizi
chci naplnit a ještě zdokonalit. Tato hodnota
musí být trvalá a rozvíjet se!
V čem jste zaznamenali onen 20% růst?
Především v mobilní technice. Těžko ale
rozlišíme, zda to bylo v e-tailu nebo retailu nebo na IT trhu. Dnes totiž všichni
prodávají všem. Obchod se posunuje právě
ve prospěch e-tailu a retailu.
Prodáváte i koncovým zákazníkům?
Ve velmi výjimečných případech. Podnikové
zákazníky máme, ale ne jednotlivce.
Které události uplynulého období považujete
za nejvýznamnější?
Politika a povodně určitě ovlivňují trh, ale
zejména politiku komentovat nebudu. (smích)
Z obchodního hlediska považuji za nejvýznamnější novinky, které přicházejí na trh.
A protože je naším největším dodavatelem
Samsung, tak si myslím, že to byly právě
jeho novinky, protože velmi výrazně ovlivňují náš obchod. Na druhou stranu se nám
slibně rozbíhá mimo jiné i prodej produktů
firmy Huawei.
Co bylo z uplynulého období nejvýznamnější
pro vás osobně?
Asi tisíc malých drobností, ale nejzajímavější mi přijde, že člověk se stále učí, získává
nové zkušenosti a tempo se neustále zrychluje. Když mi bylo 25, tak jsem si myslel, že
touto dobou již budu v klidných vodách, to
nejbouřlivější budu mít již za sebou. Dnes
to vidím úplně obráceně. (smích)
Co nejvýznamnějšího plánujete pro další
období?
Nechystáme revoluci, chceme dobře dělat
to, co děláme, a být v tom ještě lepší. Víme
kam jít, víme, co zlepšit, a vidíme cestu,
po které chceme jít. Stavíme novou administrativní a skladovou budovu a fyzicky tak
rozšíříme své možnosti. Ostatní hledáme
ve svých hlavách.
Můžete prozradit, v čem se chcete zlepšit?
Nemůžu. (úsměv) Ve schopnosti jít dál a zlepšovat se je naše konkurenční výhoda. Stejně
tak i ve schopnosti vidět příležitost v oblastech, které již ostatní považují za vytěžené.
Budou nově budované sklady více automatizované?
Ne, potřebu více automatizovat zatím nepociťujeme. Stále používáme regálové zakládání
a adresný sklad, který se ovládá ručně. Nic
nás do automatizace netlačí.
Kde vidíte vaši společnost ve střednědobém
a dlouhodobém horizontu?
Chceme být tou nejlepší firmou v našem
segmentu! To neznamená, že bychom muzáří 2013 | www.rmol.cz
Jakou roli vidíte pro distributora vašeho typu
v cloudovém prostředí? Nebojíte se, že tento
model dodávek obchodních služeb koncovým
zákazníkům může ohrozit distribuční byznys?
Nebral bych to jako ohrožení, spíše jako nové
příležitosti. Obchod jde totiž více do služeb,
ale to nutně neznamená, že si někdo pořídí
datový prostor či server na Amazonu. Cloud
může být i v České republice, Amazon je daleko. Pokud si zákazník skutečně zvykne, že
bude mít svá data uložena mimo svoje prostory, pak je cloud opravdu větší příležitostí
než rizikem.
Máte už pro cloud připravenou obchodní
strategii?
Nabízíme cloudové řešení i vybudování vlastního cloudu – zákazník si může vytvořit svou
vlastní cloudovou infrastrukturu. Už léta máme
službu czBackup – ještě dlouho předtím, než
se to jmenovalo cloud, jsme nabízeli dálkovou úschovu dat běžnému zákazníkovi. Nyní
službu rozšiřujeme a rádi bychom od podzimu nabídli zálohu i malého kancelářského či
domácího NASu do cloudu automatizovaným
způsobem.
Nesmírně si ceníme toho, že nás zákazníci
vnímají jako zajímavou firmu a dají nám svůj
hlas v této prestižní anketě. Snažíme se budovat naše dobré jméno na všech frontách a anketa IT distributor roku nám v tom pomáhá.
Sledujete i Reseller Magazine OnLine a newsletter 168 hodin v IT?
OnLine pochopitelně sleduji a na newsletter
jsem si zvykl natolik, že už si byznys bez něj
asi ani neumím představit. Tak, jako sleduji
internet či televizi – bez toho to nejde!
Co pro vás znamená prezentace vaší firmy
v Reseller Magazinu?
Není mnoho periodik, které se zabývají tímto druhem obchodu a kde se objevují názory
firem, zákazníků, konkurence – je to pro nás
kontakt s trhem.
Kdy jste ho četl naposledy?
Vždy, když mi dorazí, udělám si čas, v klidu
si sednu a celý si ho projdu – to nejzajímavější samozřejmě přečtu. (úsměv)
Prozradil o sobě
Jaký používáte počítač?
MacBook Air.
Jak velký má disk?
128 GB SSD.
Jak své aktivity ventilujete směrem k partnerům?
Snažíme se být v tomto ohledu velice kreativní, popustit uzdu fantazii a hledat prostředky
komunikace, které jsou nejúčinnější.
Jak velkou má pamět?
8 GB.
Které z těchto marketingových aktivit se vám
vyplácejí nejvíce?
Každý produkt vyžaduje něco jiného. Důležité
je měřit účinnost reklamy – na to máme vypracovaný systém a pokaždé, když proběhne
nějaká akce, se snažíme zjistit její dopad –
a podle výsledků se následně řídíme.
A telefon máte také od Applu?
Ano.
Dotkly se vašeho byznysu katastrofy v Japonsku
a ve východní Asii?
Ano, dotkly. Například výroba firmy Nikon
byla zasažena a postihlo to její dodávky –
nejvíce chyběly zrcadlovky. Digitální fotoaparáty sice nejsou dominantní součástí našeho
byznysu, ale vliv přírodních katastrof jsme
určitě pocítili.
Nejoblíbenější jídlo?
Jsem gurmán, takže takové, které je připraveno s láskou a péčí.
Účastníte se soutěže IT distributor roku, kterou pořádá Reseller Magazine? V čem vám
pomáhá umístění v této anketě?
Jaký používáte prohlížeč?
Mám Apple, takže Safari!
Jakou značku automobilů máte nejraději?
Jsem velmi nevěrným zákazníkem, protože neustále zkouším nové. Obecně mám
rád kvalitní auta.
Oblíbený nápoj?
Asi víno.
Nejméně oblíbená věc?
Nejsem trvale vymezen vůči ničemu a nikomu. S věkem se zmenšuje moje netrpělivost, že vše musí být hned ideální. To
platí i pro politiku.
Reseller Magazine
17
Tiskárny
a tisková
řešení
TISKNU, TISKNEŠ, TISKNEME...
RIChaRd VoIgTs, ŠTěpáN FeIK
Co stojí za úspěchem multifunkcí? Stagnuje trh? Jaké problémy trápí prodejce tiskáren? Proč se těžko prosazuje tuhý inkoust? Odpovědi dávali a u Kulatého stolu diskutovali Šárka Sakařová (Xerox), Pavel Kelča (Konica
Minolta), Marcel Divín (Epson), Jiří Sedláček (Oki), Robert Šárik (Hewlett-Packard), Daniel Míka (Canon), Petr
Horák (Elites MDS) a Michal Jozífek (SWS). Pomoci jim za resellery přišli Petr Jirchář (Incopy) a Michal Štrunc
(Unico). Moderování se ujal Richard Voigts, pomáhal mu Štěpán Feik (oba Reseller Magazine).
18
Reseller Magazine
září 2013 | www.rmol.cz
kulAtÝ stŮl
Stav trhu v roce 2013
Robert Šárik (Hewlett-Packard): Pro nás celkově
trh klesal, v inkoustech více, v laserech naopak
stagnuje a stoupá. Odhady naplnily očekávání,
ještě ve druhém kalendářním kvartálu má být
trh na stejné úrovni a pak snad bude i pozvolna
stoupat. Nechci být nějak negativní, ale v tomto
směru věřím více prognózám GfK než IDC.
Marcel Divín (Epson): V oblasti inkoustových
tiskáren je trend v celé České republice v tuto chvíli klesající. Klesá hlavně spotřebitelský segment
(consumer), v inkoustovém tisku však dochází
k růstu. „Malý consumer“ tisk zajímá Epson čím
dál méně a směr, kterým jdeme, jsou tiskárny pro
malé a středně velké kanceláře nebo i domácnosti, které tisknou více – 300–400 stran měsíčně.
Daniel Míka (Canon): Trh mírně klesá a zajímavé je, že více klesá v kusech, méně v obratu.
I z pohledu našich zákazníků, respektive prodejců,
se zájem o střední segment zvětšuje: zákazník si
více hlídá cenu za výtisk a preferuje multifunkční
zařízení oproti singlefunkcím.
Richard Voigts (Reseller Magazine): Takže ceny
jsou stabilní spíše v kancelářském segmentu?
Daniel Míka (Canon): Pokud jde o laser, trh
v České republice a na Slovensku celkově silně
klesal. Laser klesal určitě víc než například v západní Evropě. Podíl Canonu se přitom zvyšoval
všude. Je to dáno i tím, že jsme měli problémy kvůli
přírodním katastrofám na konci roku 2011, takže
dodávky se nyní podstatně zvýšily. Nárůsty Canon
jsou tedy dramatické, až dvojnásobné.
Pavel Kelča (Konica Minolta): Trh v Česku se
jeví jako stabilní, i první čtvrtletí letošního roku
bylo velice podobné tomu, jaké to bylo před rokem. Došlo sice k posunu mezi kategoriemi, ale
pokles byl velice malý.
Robert Šárik (Hewlett-Packard): Hewlett-Packard je lídrem trhu,
prodávejte HP a buďte
jím také.
levné tiskárny jsou na ústupu, prodávají se
kvalitnější a dražší s nižšími náklady na tisk,
což znamená, že se sice prodá méně kusů, ale
je větší obrat.
Richard Voigts (Reseller Magazine): Jak to
vypadá u koncových zákazníků?
Marcel Divín (Epson):
Prodávejte nová inovativní
řešení s nadstandardní
marží.
Michal Štrunc (Unico, reseller): Velká tisková
řešení jdou mimo nás – spíše se specializujeme
na klasický segment, ať už pro koncové zákazníky
z ulice nebo pro zákazníky typu škol, advokátních
kanceláří, lékařských ordinací apod. Právě u nich
se velmi projevuje nedostatek financí, dochází tam
ke snižování výdajů do obnovy hardwaru a spíše
se snaží udržovat stávající techniku, protože jim
mnohdy vyhovuje a nechtějí investovat do větších nebo novějších strojů. Od začátku roku trh
stagnuje, prodeje jsou hodně malé, zvláště proti
předloňskému roku je pád skutečně hodně velký.
Zda se to zlepší, nevím, doufám, že ano.
Petr Jirchář (Incopy, reseller): U strojů formátu
A3 skutečně došlo k velkému propadu, a to jak
v monochromu, tak v barvách.
Jiří Sedláček (Oki): V Oki se zaměřujeme spíše
na kancelářský segment a korporátní sféru, takže jsme zažili přesun od klasických laserových
a ledkových tiskáren do segmentu multifunkcí.
Klasických tiskáren se proto prodá čím dál méně.
Robert Šárik (Hewlett-Packard): Zhruba před
rokem jsme se jako korporace rozhodli, že půjdeme cestou systémové marže, tzn. že budeme
více sledovat náklady, a proto jsme téměř opustili
low-endový trh. Myslíme na profitabilitu a zároveň
s tím jsme uvedli i celé nové portfolio.
Úspěch multifunkcí
Šárka Sakařová (Xerox): U laserového tisku
využíváme čísla IDC, která říkají, že tento trh meziročně hodně klesá, a co se obratu týče, zůstává
stejný. Xerox roste v menších strojích A4 – ale je
pravda, že segment A3 pro nás není v současné
době úplně šťastný.
Petr Horák (Elites MDS): Vzhledem k tomu,
že naše práce začala v loňském roce novým zastoupením, čerpáme nyní data u Infosource, která
ukazují, že rosteme. Nemáme však logicky starší
data, se kterými bychom mohli současnou situaci srovnávat. I tak čísla ukazují, že trh v počtu
prodaných kusů klesá. Obrat se však, navzdory
předpovědím, daří držet.
Michal Jozífek (SWS): Jestliže porovnám prvních pět měsíců tohoto roku s rokem minulým, zaznamenali jsme mírný nárůst v kusech i v obratu,
kolem 3 %. Kdybych ale měl srovnat vývoj na trhu,
září 2013 | www.rmol.cz
Daniel Míka (Canon): Trh a poptávka po singlefunkcích klesá. Pokud jde o strategii Canonu, ta
odpovídá požadavkům zákazníků, což je 100%
zaměření na ekonomiku provozu – střední a vyšší
segment a nízké náklady na tisk.
Michal Jozífek (SWS): Naše nabídka je širší, ale
platí, že levnější stroje jsou na ústupu, prodávají se
dražší. Nedá se také říct, že by třeba nějak zásadně
klesaly monochromatické tiskárny a multifunkce.
Richard Voigts (Reseller Magazine): Poměr
multi- a singlefunkcí u tiskáren je tedy vyrovnaný?
Michal Jozífek (SWS): Stále jsou zákazníci, kteří si laserovou multifunkci koupit nechtějí. Pokud
prodávám inkoust a laser, pak inkoustové singlefunkce jsou na ústupu, multifunkce také trochu
klesají, ale jsou na tom přece jen líp. Oproti tomu
v laseru je u nás single stále číslem jedna, multifunkce v laserech jdou spíše lehce nahoru v barvě.
Michal Štrunc (Unico, reseller): Je to odvislé od segmentu zákazníků – do rodin a malých
Reseller Magazine
19
kulAtÝ stŮl
kanceláří se kupují multifunkce, většinou v barvě,
a v důsledku toho vzhledem k pořizovací ceně
to pro zákazníky vychází výhodně. Pro firmy, obzvláště do jednotlivých kanceláří, jasně dominuje
laserový monochromatický tisk se singlefunkčními
zařízeními. Tam, kde si zákazník dříve vybavoval
kancelář multifunkcemi, se dnes, pokud obnovuje,
vrací k řešení se singlefunkcí, protože pracovníci mají méně možností toto zařízení využívat pro
soukromé účely.
Marcel Divín (Epson): Inkoustové multifunkce
tvoří možná 85–90 % prodejů. U laserového tisku v České republice, kde máme stále dost velký
objem prodeje, je typickým zákazníkem státní
správa, sektor krajských úřadů. V segmentu laserového tisku bude prodej „singlů“ zachován,
v případě běžných zákazníků nebo menších firem
se z důvodu úspory místa a kompetence funkcí
více prodávají multifunkce.
Petr Horák (Elites MDS): Hodnoty prodejů
bude mimo jiné ovlivňovat i nasazení technologií
LED. U Toshiby ve středním segmentu tvoří možná
70–80 % prodaných multifunkčních strojů – technologie LED umožňuje v dlouhodobějším horizontu
oproti laseru snížit náklady. Laser u multifunkce
může vykazovat technické potíže, jako je prašnost
nebo nestabilita barevného tisku na celé stránce –
ať už A3 nebo A4.
Jiří Sedláček (Oki): Oki vyrábí technologii LED
už 23 let, takže jsme rádi, že se k nám přidávají
i další konkurenti. (úsměvy)
Šárka Sakařová (Xerox):
Pojďte s námi prodávat
produkty značky Xerox,
rádi vám pomůžeme
ve všech směrech.
Okrajové technologie
Šárka Sakařová (Xerox): Tuhý inkoust se stále
prodává dobře a čísla prodaných kusů meziročně
rostou – hlavně v segmentu A3. Původně to byly
pouze barevné tiskárny, asi před pěti až sedmi lety
začal Xerox vyrábět i multifunkce a před třemi až
čtyřmi lety dokonce multifunkce A3. V segmentu
A3 je to určitě zajímavé řešení – právě z pohledu
úspory nákladů na tisk – a prodáváme jich stále víc. Toner musí mít plastovou kazetu, zatímco
u tuhého inkoustu jsou to pouze kostky bez dalšího balení. Typičtí koncoví zákazníci jsou ti, kteří
tisknou kancelářské dokumenty, potřebují tisknout
barevně a ve větších objemech – více než 2 000
výtisků za měsíc. V barvě jsou pak na třetinových
nákladech oproti laseru nebo technologii LED.
Richard Voigts (Reseller Magazine): Jaké jsou
pořizovací náklady takové tiskárny?
Šárka Sakařová (Xerox): Multifunkční zařízení
samozřejmě mají vyšší pořizovací náklady. Řešení
je sofistikovanější, a proto náročnější na výrobu,
ale pro zákazníky, kteří tisknou ve větších objemech, je návratnost investice do takového stroje
otázkou několika měsíců.
20
Reseller Magazine
Zleva: Štěpán Feik, Daniel Míka, Petr Horák, Marcel Divín, Michal Štrunc, Petr Jirchář, Jiří Sedláček, Pavel Kelča, Šárka Sakařová,
Robert Šárik, Michal Jozífek, Richard Voigts a Lenka Hortvíková
Michal Štrunc (Unico, reseller): Jestliže je mezi
koncovými zákazníky určitá nedůvěra k inkoustovému tisku oproti laserovému nebo LEDkovému,
o to větší je pak předsudek vůči tuhým inkoustům,
takže říkám: „Zařízení s tuhým inkoustem jsme
neprodali.“ I když jsme se o to několikrát snažili,
narazili jsme na neznalost technologie a předsudek zákazníka.
Richard Voigts (Reseller Magazine): Jak stabilní je trh s jehličkovými tiskárnami?
Jiří Sedláček (Oki): S Epsonem máme už dlouhou
dobu v České republice, možná i ve světě, rozdělený trh. Přestože si ostatní myslí, že jehličky jsou
záležitost minulosti, tam, kde se tiskne v prašném
prostředí nebo kde potřebují tisknout na průklep,
jsou tyto tiskárny nenahraditelné.
Marcel Divín (Epson): Za minulý rok se prodalo
3 500 jehličkových tiskáren, takže trh neklesá,
dokonce za poslední dva tři roky zaznamenal nárůst. Máme zde několik velkých zákazníků, kteří
opět uvažují o návratu k jehličkovým tiskům právě z důvodů nákladů a použitelnosti v jakémkoliv
prostředí. Jsou zde také další velcí zákazníci, kteří
od jehličkových tisků s velkou pravděpodobností
v nejbližší době neodejdou. Jiná technologie by
pro ně znamenala vyhodit neskutečné peníze.
Richard Voigts (Reseller Magazine): Kdo je
typický zákazník na „jehličky“?
Michal Štrunc (Unico, reseller): Nejčastější
odběratelé jsou lékařské ordinace. Vloží recept,
Daniel Míka (Canon):
Kvalitu rozumem, Canon
srdcem.
vytisknou na něj potřebné údaje, i na popis
rentgenu apod.
Marcel Divín (Epson): Většina obvodních lékařů používá jehličkovou tiskárnu na tisk malých
samolepek k vzorkům, které posílají na testy.
Používají letitý software, sestřička jen vloží lístek, stiskne tlačítko, a je hotovo.
Richard Voigts (Reseller Magazine): Další
okrajovou technologií je termosublimační tisk.
Jak se prodává ten?
Daniel Míka (Canon): Canon má dlouhodobě významnou pozici na trhu. Jde o důležitý
sortiment především z pohledu speciálek, pro
Petr Horák (Elites MDS):
Toshiba si zaslouží lepší
pozici na trhu, protože
máme co nabídnout.
foto-video atd. Funguje bezvadně, ale má svůj
speciální okruh zákazníků, takže není středobodem naší strategie. Nicméně jej udržujeme
a funguje výborně.
Marcel Divín (Epson): Termosublimační tisk
v současnosti získává na důležitosti, proto jsme
uvedli na trh novou řadu velkoformátových tiskáren na bázi termosublimace na potiskování
triček apod. Do budoucna plánujeme vrátit se
do segmentu tiskáren A3, případně A4.
E-tail versus retail
Michal Štrunc (Unico, reseller): Velmi vhodný přístup zvolila firma Epson v souvislosti se
změnami, ke kterým nyní došlo z hlediska prodeje a distribuce. Doufám, že i ostatní výrobci
září 2013 | www.rmol.cz
Více
méně?
za
S námi ANO.
Spolehlivost
Jednoduchost
Výkonnost
Be business agile
Odměňujeme za nákup laserových zařízení Canon!
Získejte výkonné a chytré zařízení pro svou kancelář a navíc hodnotný dárek – voucher Tesco nebo Sodexo
v hodnotě až 1 500 Kč!
i-SENSYS MF9280Cdn
i-SENSYS MF9220Cdn
voucher
i-SENSYS MF8540Cdn
voucher
1500 Kč
1500 Kč
voucher
750 Kč
i-SENSYS LBP7210Cdn
voucher
500 Kč
Ke všem uvedeným produktům je k dispozici prodloužení záruky až na 3 roky.
Bližší informace u vašeho distributora nebo na www.canon.cz/zaruka.
www.atcomp.cz
www.atcomp.sk
www.bosscan.cz
www.bosscan.sk
září 2013 | www.rmol.cz
www.edcz.cz
www.edsystem.sk
www.techdata.cz
www.techdata.sk
www.sws.cz
www.swsd.sk
Více informací u vašeho distributora.
kulAtÝ stŮl
Pavel Kelča (Konica
Minolta): Neprodávejte tiskárny, nabízejte kompletní
zajištění tisku ve firmě.
Michal Štrunc (Unico, reseller): Jde například
o nastavení tiskových řešení, dovoz k zákazníkovi,
nainstalování tonerů, inkoustů, připojení do sítě
včetně Wi-Fi, nastavení uživatelských práv, oprávnění tisku, management zařízení atd.
Podpora prodejců
se k nim přidají, protože to je jediná šance, jak
zachránit ceny a prodej. Retail a zejména e-tail
nás neustále bombarduje, umoří a zničí všechny
prodejce, kteří o technice něco vědí a dokážou
zákazníkovi najít vhodné řešení a servis.
Michal Jozífek (SWS): Výrobce by si měl tyto
prodejce hýčkat, protože představují stabilní základnu a stabilní obrat, což stále je a bude důležité, protože dealerů jsou tisíce, zatímco velkých
retailerů a e-tailerů desítky. Za SWS bych byl určitě
nerad, aby dealerský kanál klesal.
Přidaná hodnota
Petr Jirchář (Incopy, reseller): Nejde prodávat jen
samotné stroje, musí se prodávat s přidanou hodnotou – zákazník si musí přijít pro řešení. Pokud
ke mně někdo přijde a řekne, že chce inkoustovou
tiskárnu, pošlu ho do Makra.
Daniel Míka (Canon): Pro nás jsou retail
a e-tail jako obchodní kanál určitě důležité z hlediska specializovaných dealerů. Přidaná hodnota
je však přesně to, čím rozvíjíme nepřímý prodej
snažíme se poukazovat na jedinečnost služeb
připojených k technologii, což e-tail nemůže nabídnout.
Richard Voigts (Reseller Magazine): U kterých
výrobců je podpora nejznatelnější?
Michal Štrunc (Unico, reseller): Nejznatelnější
podpora je z Epsonu, což je dáno segmentem menších strojů. Čím je řešení dražší, přidaná hodnota
může být vyšší, zatímco u malých zařízení není
takový prostor. Kromě klasických velkých e-tailových prodejů nás velice zlobí malí prodejci, kteří
přes den chodí do fabriky, večer přijdou a vyřizují
objednávky, které jim prostřednictvím e-shopu
přišly. Mají půl procenta marže, distributor pošle
zboží sám přímo k zákazníkovi a oni si berou jen
minimální marži.
Petr Jirchář (Incopy, reseller): Tragédie vzniká v okamžiku, kdy váš nákup u oficiálního distributora je vyšší než částka, se kterou ke mně
zákazník přijde a řekne: „Za tuhle cenu to mohu
koupit v Makru.“
Richard Voigts (Reseller Magazine): Jak se
bráníte proti zmíněným e-shopovým prodejcům?
Michal Jozífek (SWS): Pokud víme o zákazníkovi,
který dělá malé objemy, určitě je zařazen do skupiny partnerů, kteří s cenou moc hýbat nemohou.
Pokud jde o dovozy ze zahraničí, což už zde také
zaznělo, jsme stále ještě vnímáni jako Východ.
Důsledkem toho je, že se sem navalí kvantum
zboží prostřednictvím velkých západních firem,
které zde bojují s lokálním zastoupením. To si výrobci musejí vyřešit sami u sebe.
Richard Voigts (Reseller Magazine): Co je
ve vašem případě přidanou hodnotou?
22
Reseller Magazine
Robert Šárik (Hewlett-Packard): Pro podporu
prodejců máme spoustu programů. Snažíme se
partnerům zajistit stabilní spolupráci, která je
postavena na skutečně férových podmínkách.
Chceme, aby měli marži, a chceme, aby měli
perfektní servis a především motivaci. Zároveň
od nich také čekáme, že nám pomohou udržet
dobré jméno a značku.
Šárka Sakařová (Xerox): Také Xerox se samozřejmě snaží své partnery hýčkat. Máme partnerské programy, náš partnerský kanál je rozdělen
na smluvní partnery, kteří mají marketingovou
podporu, a na menší resellery. Snažíme se našim
prodejcům zajistit takovou marži, aby si na našich
produktech vydělali.
Jiří Sedláček (Oki): Pokud
chcete mít spokojené firemní zákazníky, nabídněte Oki s tříletou zárukou.
Petr Horák (Elites MDS): Loajální partner, který
využívá partnerských programů, z nich pochopitelně dokáže získat více.
Daniel Míka (Canon): Pro dealery máme speciální partnerský program. V něm jsou odměňováni
dle zásluh a dle strategického vývoje. U segmentu
B2B je Canon jednou z mála společností, která
v České republice a na Slovensku dlouhodobě
posiluje nepřímý prodej. Máme dokonce speciální akce pro nejlepší partnery, kteří rychle rostou.
Zhruba před týdnem jsme si pro ty nejlepší partnery pozvali zástupce japonského vedení na evropské úrovni, které má zkušenosti i z Ameriky.
Snažíme se jim tak dávat to nejlepší ze světa, ať
už jde o nápady, jak prodávat a na co se zaměřit,
nebo způsob odměňování. Pro nás je partnerská síť
a tomu přizpůsobené programy klíčová záležitost.
Pavel Kelča (Konica Minolta): Aby partner přežil,
nemůže nabízet krabice, ale rovnou celá řešení i se
službami. My mu nabízíme dvě cesty, jak to může
fungovat – takovou podporu, aby mohl poskytovat
služby sám a aby se tím intenzivně zabýval, nebo
pro partnery, kteří chtějí začít, ale nechtějí se věnovat byznysu naplno, nabízíme naopak způsob,
kdy zajišťují obchodní stránku a my se postaráme
o stránku technickou a produktovou – takže jsme
schopni každému partnerovi nabídnout řešení, jaké
mu bude vyhovovat.
Marcel Divín (Epson): Pro je nás důležité najít
do budoucna partnery, kteří skutečně chtějí Epson
prodávat. Chceme stavět na těch, kteří jsou na tom
schopni pracovat, zatímco my budeme přivádět
nové technologie, které nikdo jiný nemá.
Jiří Sedláček (Oki): Dnes se opravdu potvrzuje, že končí éra „šoupačů krabic“, takže se
opravdu budou dělit na dvě skupiny, kdy určité
portfolio budou prodávat e-taileři, zatímco jinou
část portfolia budou prodávat sofistikovaní dealeři s přidanou hodnotou.
Michal Jozífek (SWS):
Pojďme společně prodávat periferie!
Problémy prodejců
Petr Jirchář (Incopy, reseller): Vědí vůbec výrobci, jaká je naše prodejní marže? Prodávám
tiskárny od roku 1986, a rok od roku je marže
menší a menší – a když na něčem dnes máme
4 %, maximálně 5 %, tak to jdeme zapít.
Jiří Sedláček (Oki): Prodejce si přijde na 4–5 %
marže klasickým prodejem, víc určitě neudělá.
Retailer mu víc šancí nedá. Ale díky partnerským
programům si může na zpětných rabatech, poukázkách nebo na dalších motivačních věcech
přijít až na pohádkových 10–15 % marže.
Petr Jirchář (Incopy, reseller): Abychom byli
schopni na zákazníka okamžitě reagovat, musíme mít velké sklady spotřebního materiálu.
Nikdo z výrobců nebere v úvahu, že máme řádově statisíce mrtvých korun ve spotřebáku, protože pokud si chcete zákazníky udržet, musíte
reagovat na to, když zvednou telefon, objednají
a vy musíte sáhnout do regálu. Jestliže to totiž
neuděláte, zákazníka ztratíte.
Michal Štrunc (Unico, reseller): V okamžiku,
kdy výrobce provozuje přímý prodej, je pro mě
nedůvěryhodným partnerem – proč se má zákazník obracet na kovaříka, když může jít ke kováři?
Ohledně podpory výrobce ve vztahu k resellerovi musím pochválit Xerox, se kterým je výborná
spolupráce s výbornou podporou. Na prodeji se
ale v současné době skutečně vydělávat nedá.
Shrnutí kulatého stolu:
trh s tiskárnami klesá v prodaných
kusech, ale zůstává stabilní v obratu;
levné tiskárny jsou ve firmách
na ústupu – uživatelé dávají přednost dražším modelům s nižšími
provozními náklady;
zákazníci stále více preferují multifunkce oproti single tiskárnám;
okrajové technologie jako tuhý
inkoust a jehličkový tisk získávají
na důležitosti;
prodejce se bez podpory ze strany
výrobce a partnerského programu
s bonusy neobejde.
září 2013 | www.rmol.cz
Více
zážitků
z tisku!
Využijte naši nabídku kancelářských
multifunkčních tiskáren
bizhub 185 a bizhub 215.
Ke každému zakoupenému stroji
dostanete dárkový poukaz
v hodnotě 3000 kč na
nevšední zážitek z nabídky
na www.firmanazazitky.cz
Vyberte si
ten pravý zážitek
pro Vás!
bizhub 185
bizhub 215
výkonné tiskové a kopírovací
zařízení pro každodenní práci
všestranná černobílá A3 multifunce
s barevným skenováním
a flexibilními zásobníky papíru
– rychlost 18 stran/min
– formáty papíru: A5–A3 a vlastní
formáty
– intuitivní ovládací panel
– vynikající kvalita tisku díky
polymerizovanému toneru Simitri HD
– velmi nízké náklady na tisk
– rychlost 21 stran/min
– formáty papíru: A5–A3 a vlastní formáty
– barevné skenování pro digitalizaci
a elektronickou archivaci
– velmi nízké náklady na tisk
– možnost rozšíření až na
5 zásobníků papíru / 1350 listů
koncová
cena
10 990 kč
koncová
cena
14 990 kč
+ VOucher na zážitkY V hOdnOtĚ 3 000 kč
Využít také můžete:
1
ZDARMA
nabídku odborné
instalace a toneru pro
tisk až 22 000 stran A4
ObjednáVejte u Vašich distributOrů
kontakt: [email protected]
září 2013 | www.rmol.cz
2
VĚRNOSTNÍ AKCI
se zpětným bonusem
za nákup zařízení bizhub 185
3
DEMO KuS
na vaši prodejnu
za poloviční cenu
příležitost
Zebra Technologies
Nejširší portfolio stolních tiskáren čárového kódu
V celé řadě odvětví je kladen důraz na vysokou kvalitu tisku čárového kódu
při použití papírových a syntetických materiálů a zároveň na minimální
náklady na provoz. Pro mnoho aplikací je také velice důležitým faktorem velikost takového zařízení, v tomto případě tiskárny, a její spolehlivost, včetně
intuitivního ovládání a obsluhy.
Koncový zákazník chce mít také možnost vybrat si takovou tiskárnu
čárového kódu, která bude plně odpovídat jeho požadavkům na použití,
prostředí a vytížení a kterou lze pořídit za konkurenceschopnou cenu –
přesně to nabízí rodina stolních tiskáren čárových kódů od společnosti Zebra Technologies, která patří již více než 40 let k předním
výrobcům zařízení pro automatickou identifikaci. Jsou to průmyslové, stolní a mobilní tiskárny čárového kódu; RFID tiskárny; tiskárny
plastových karet nebo řešení na bázi aktivního RFID a RTLS.
GC420
Model GC420 je základním typem tiskáren pro přímý termotisk
(GC420d) i pro termotransferový tisk prostřednictvím barvicí pásky
(GC420t). Propracovaná konstrukce modelu GC420 poskytuje nejvyšší
rychlost a výkon ve své třídě, a proto jsou tyto tiskárny vhodné pro
celou řadu odvětví. Tiskárny GC420 nabízejí vynikající poměr cena/
/výkon a představují ideální volbu při požadavku na menší objem tisku.
GK420, GX420 a GX430
Tiskárny GK420t, GX420t a GX430t pro termotransferový tisk se vyznačují velmi intuitivním systémem zakládání barvicí pásky a bohatou funkční výbavou. Řada GK nabízí standardní rychlost tisku až
127 mm/s a rychlé vydání prvního štítku. Sada funkcí je doplněna
o automatické rozpoznání sériového rozhraní a volitelné rozhraní
10/100 Ethernet.
Jako doplněk k funkcím řady GC a GK se u řady GX uživatel setká s ještě vyšším výkonem – standardní rychlost tisku dosahuje až
152 mm/s. Tiskárny řady GX rovněž podporují více variant kabelového
a bezdrátového připojení (Wi-Fi, Bluetooth), což je zárukou snadné
integrace. Při manipulaci s médii můžete využít volitelný řezač nebo
odlepovač. Pořídit lze také verzi s vyšším rozlišením tisku (300 dpi)
nebo hodinami reálného času.
GX420s
Modelem řady GX se zabezpečeným zásobníkem médií je kompaktní tiskárna GX420s pro přímý termální tisk nabízející funkce, jako
jsou přístup pomocí klíče (odolný zámek, který uchová citlivá nebo
cenná média v bezpečí) nebo zámek Kensington (otvor pro kabelový
zámek, který může být využit k upevnění tiskárny k nepohyblivému
objektu a předejít tak jejímu odcizení).
2824 Plus a HC100
Obě tiskárny jsou charakteristické svou malou velikostí, a proto se
hodí do celé řady odvětví, kde je kladen důraz na úsporu prostoru.
Model 2824 Plus slouží primárně pro tisk štítků s maximální šířkou
do 56 mm, a najde tak uplatnění především v maloobchodě, lékárnách a laboratořích. Naproti tomu model HC100 slouží zejména pro
tisk pacientských identifikačních náramků na zápěstí ve zdravotnických zařízeních.
Model HC100 se vyznačuje speciálním zakládáním médií, která
jsou uložena v plastovém zásobníku, a lze tak jednoduše měnit typy
náramků (např. různé velikosti a barvy), což urychluje odbavení
a vyžaduje minimální nároky na zaškolení obsluhy. Díky velkému
výběru originálního spotřebního materiálu lze s pomocí náramků
24
Reseller Magazine
na zápěstí Z-Band Fun a Splash využít tiskárnu HC100 také v oblasti sportu a zábavy (např. plavecké bazény, hudební festivaly
nebo sportovní akce).
Řada ZT200
Tiskárny řady ZT200 navazují na úspěšné modely Stripe a S4M
a jsou charakteristické svým elegantním a kompaktním provedením a bezproblémovou obsluhou.
Modely ZT220 (plastové provedení) a ZT230 (celokovové provedení) se vyznačují skládacími dvířky, která vyžadují pouze 102 mm
pro otevření a skvěle se hodí do stísněných prostředí, kde je volný
prostor přepychem. Řada tiskáren ZT200 nabízí bohatou volbu komunikačních rozhraní (USB, paralelní, 10/100 Ethernet, Wi-Fi 802.11
b/g/n) a stavový LED displej s ikonami, který poskytuje okamžitý
přehled o stavu zařízení. Tiskárny nabízejí přesnější nastavení,
jemnější a ostrý tisk textu, včetně čárových kódů, a tudíž se také
hodí do logistiky a lehkého průmyslu. Zakládání médií je snadné
a rychlé díky bočnímu zavádění a barevně označeným vnitřním
částem zařízení. Servis a výměna tiskové hlavy je jednodušší, čímž
se urychluje vykonávání pravidelné údržby.
Proč prodávat stolní tiskárny Zebra:
nejširší portfolio stolních tiskáren na trhu pro mnoho odvětví –
výrobu, logistiku, maloobchod, zdravotnictví, zábavu, služby
nebo státní správu;
velké množství konfigurací a typů tiskáren – možnost nabídnout zákazníkovi vždy správný produkt;
možnost zvýšení zisku prodejem originálního spotřebního materiálu (etikety, termotransferové barvicí pásky nebo náramky
na zápěstí) či prodejem servisních služeb a softwaru.
Argumenty pro koncového zákazníka:
spolehlivá a kvalitní zařízení s důrazem na minimalizaci
celkových nákladů na provoz, jednoduchou obsluhu a konkurenceschopnou cenu;
v případě požadavku na pokrytí dalších aplikací existuje řešení v podobě ostatních produktů (průmyslové a mobilní tiskárny nebo tiskárny plastových karet), včetně zpětné kompatibility se stolními tiskárnami a podpory platformy Link-OS;
ochrana investice prostřednictvím pořízení rozšířené záruky,
která kryje funkční i mechanické poškození tiskárny a tiskové hlavy.
Distribuce pro ČR a SR:
RRC-CZ
-feszáří 2013 | www.rmol.cz
PEČUJEME O
PSANÉ SLOVO
Od vynálezu písma hledá lidstvo cestu, jak uchovat a zpřístupnit psané informace. Zpracováváte měsíčně tisíce dokumentů?
My známe způsob, jak Vám zpříjemnit práci…
Pro každou firmu je správný tok dokumentů velice důležitý a to od vytvoření dokumentů přes jejich evidenci, distribuci, uspořádání až po zpřístupnění. My jsme hodnotu a
důležitost těchto dokumentů rozpoznali; chápeme potřeby firem a máme řešení, díky kterému budou Vaše dokumenty vždy ve správný čas na správném místě.
Pro více informací, navštivte: www.kyocera.cz
Distributor pro ČR: JANUS spol. s r.o., Tel.: (+420) 222 562 246 - www.kyocera.cz
Distributor pro SR: JANUS SK, spol. s r.o. Tel.:(+421) 233 595 470 - www.kyocera.sk
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - www.kyoceradocumentsolutions.eu
KYOCERA Document Solutions Inc. - www.kyoceradocumentsolutions.com
Přehled trhu
Stav distribučního IT trhu v pololetí 2013
Richard Voigts
Pokles pokračuje, všichni ale rostou. Tak by se
dal charakterizovat absurdní stav českého i slovenského IT trhu. Analytické agentury vydávají
optimistické předpovědi do budoucna, aby pak
potichu uvedly reálná čísla. Takže všichni, jak tvrdí, rostou, ale stav trhu tomu prostě neodpovídá.
Prodejci (reselleři) si už ani příliš nestěžují
na velké e-taily, jimž vévodí démonizovaný
belzebub Alza.cz. Dokonce od nich nakupují, podle průzkumů Reseller Magazinu
mnohdy levněji než od distributorů. Dokonce
to došlo tak daleko, že s komoditizací IT
produktů a se změnou nákupních zvyklostí nakupují u e-tailů i firmy ze segmentu
SMB, viz vyjádření Zdeňka Bárty (GfK). Jak
český a slovenský distribuční IT trh v pololetí 2013 vypadá, ukážeme opět jak čísly,
tak pohledem distributorů, IDC, GfK a vás,
resellerů.
Vnější a vnitřní vlivy
Ekonomickou „krizi“, stav EU a české politické
scény nemá smysl příliš rozebírat a démonizovat. Podniky i lidé šetří. Nevyzpytatelný
zákazník jménem stát téměř nenakupuje,
protože nemá kdo rozhodnout.
Mezi další klíčové vlivy, kromě pokračující
komoditizace produktů, se dá počítat nástup
cloudových řešení, který odstartovala virtualizace před více lety. Dnešní největší IT hráči,
včetně poskytovatelů IT služeb (včetně připojení), čelí poklesu prodeje serverů, kromě
toho budou čelit novým konkurentům, ať už
z jiných sektorů nebo ze strany levnějších dodavatelů z Východu, viz rozhovor se Stevenem
Frantzenem (IDC) v RM 5/2013. Co prozradil
dalšího, následuje za tímto přehledem.
Petr Poláček, DNS: „Negativní vlivy vycházejí primárně z makroekonomických trendů,
vývoje projektů ve státní správě související jak
s rozpočtovou konsolidací ČR, tak s koncem
programovacího období EU. Rovněž tak je
zde stále patrné stěhování některých IT provozů mimo hranice ČR.“ Aleš Pikora, PCS
(VAD v oblasti bezpečnosti): „Trh ovlivnila
obava z klesající ekonomiky, investiční
opatrnost, a tudíž velmi silný tlak na cenu –
přednost dostává nízká cena před kvalitní
technologií.“
Vysvětlení rozporu růstu
Jak je to s růstem českého i slovenského distribučního trhu ve skutečnosti? Vždyť napří-
klad pokles prodejů PC, stále ještě klíčové
IT komodity, byl v prvním kvartále dvouciferný, a podle IDC (opět viz rozhovor se
Stevenem Frantzenem v RM 5/2013) rostl
trh se síťovými produkty, storage a službami, avšak málo a z poklesu daného propadem v minulosti. Přitom téměř všichni
tvrdí, že obratově rostou. Petr Vaněk, AT
Computers: „Rozpor vidím v relevanci
obratových čísel – analytické agentury se
soustředí většinou na daný lokální trh, určitého výrobce či segment trhu. Distribuční
čísla často v sobě zahrnují různé přeprodeje, prodeje do zahraničí atd., proto nutně obraty distributorů nemusejí souhlasit
s výsledky daného trhu. ATC se zaměřuje
z drtivé většiny na český a slovenský trh.“
Radim Galvánek, eD‘ system Czech: „To
by mě tedy taky fakt zajímalo. Tenhle paradox si opravdu neumím vysvětlit – kdyby
to bylo o nízké jednotky procent, pak bych
to ještě nějak vzal, ale pokud jsou ty rozdíly dvojciferné, tak to opravdu, ale opravdu
nechápu. Ale třeba někdo z kolegů přijde
s vysvětlením, které mě nenapadlo – a rád
se poučím.“ Jan Kočíř, Elko Trading: „Ono
totiž záleží, jaká data se vyhodnocují. Státní
orgány zadají do svých statistik data v době,
kdy firmy ještě nemají uzavřeno účetnictví
Reseller Magazine – zpráva o stavu distribučního IT trhu v ČR v pololetí 2013
Firma
Obrat
2007
Obrat
2008
AT Computers
SWS
ABC Data
Avnet
100Mega Distribution
Agora Group (3)
Lama Plus
Alef Distribution
ASBIS CZ
Elko Trading (5)
Agem CZ
Diskus
7 300
4 680
2 235
1 850
1 800
1 576
1 250
NA
1 076
670
NA
NA
8 000
4 806
2 607
1 528
1 800
1 581
1 280
NA
1 323
550
NA
308
eD' system (1)(2)
Tech Data Distribution
DNS
Arrow ECS (4)
Amos Software
Penta
Comstor (6)
Westcon (7)
Ingram Micro
10 114
6 500
1 843
924
261
753
x
x
x
11 961
6 400
2 050
1 127
245
741
x
x
x
Obrat 2009 Obrat 2010 Obrat 2011
7 850
4 560
2 233
1 895
1 620
1 717
1 320
1 105
1 302
400
461
290
8 650
5 472
2 234
1 800
1 892
1 760
1 050
1 184
1 465
350
444
298
9 450
5 735
2 319
2 106
1853
1 950
1054
1 376
1 337
500
474
255
13 198
13 177
11 722
4 929
4 050
3 443
1 910
1 710
1 725
1 148
1 094
1 183
184
232
220
634
503
447
nezveřejňuje nezveřejňuje nezveřejňuje
x
x
x
nezveřejňuje nezveřejňuje nezveřejňuje
Obrat
H1/2012
Obrat 2012
Obrat
H1/2013
Projekce
2013
4 200
2 436
975
990
1021
967
600
674
560
230
202
101
10 013
6502
2536
2 177
2 220
2 500
1 300
1 614
1 378
517
407
255
4 515
2646
1 863
1 110
1083
865
800
757
639
290
196
120
11 288
6 615
4 658
2 776
2 708
2 163
2 000
1 893
1 598
725
490
300
nezveřejňuje
nezveřejňuje
nezveřejňuje
nezveřejňuje
nedodali
nedodali
nezveřejňuje
nezveřejňuje
nezveřejňuje
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
4861
11 523
nezveřejňuje
3 633
nezveřejňuje
1951
nezveřejňuje
1 124
nedodali
nedodali
194
457
nezveřejňuje nezveřejňuje
nezveřejňuje
nezveřejňuje nezveřejňuje
Srovnatelnost
Konsolidovaný
s výsledky
za ČR a SR
za H1/2012
ano
ČR + SR
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ČR + SR
ano
ano
ČR + SR
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ano
ne
ano
ne
ano
ne
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
ČR + SR
ČR + SR
ne
ne
ne
ČR + SR
NA
NA
NA
Obraty v mil. Kč Zdroj: Reseller Magazine 2013
Srovnatelností výsledků se rozumí použít stejné metody výpočtu. V případě ANO lze z výsledku přímo odvodit meziroční změnu.
Údaj „nezveřejňuje“ – firma zpravidla s ohledem na své interní procesy není oprávněna publikovat výsledek, případně nezveřejňuje pololetní výsledky
(1)
Do roku 2008 (včetně) obsahuje obrat jen samotné společnosti eD' system Czech.
(2)
Od roku 2009 (včetně) obsahuje obraty společností eD' system Czech a eD' system Slovakia.
(3)
Konsolidovaný obrat za Agora plus, Agora DMT a Agora plus SK.
(4)
Arrow ECS – samostatně nezveřejňuje, údaje od roku 2009 čerpány z Justice.cz.
(5)
Do roku 2010 reportovali jen za ČR.
(6)
Comstor začal působit na trhu v ČR v roce 2009, údaje nezveřejňuje.
(7)
Westcon začal působit na trh v ČR v roce 2012, údaje nezveřejňuje.
Nedodali: přes opakované urgence nedodali požadované údaje.
NA: údaj nedostupný, nebo nelze vypočítat.
26
Reseller Magazine
září 2013 | www.rmol.cz
Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows 8.
ZPĚT DO PRÁCE
S NOVOU ENERGIÍ
Lenovo ThinkPad Edge S440 je univerzální, velmi výkonný
Ultrabook™ s dotykovým ovládáním, který je stvořen
pro vaši budoucnost. Tento Ultrabook™ je vybavený až
nejnovějším procesorem Intel® Core™ i7, který vám zaručí
maximální výkon v elegantním provedení. Jedinečný zážitek
při práci i zábavě.
ELEGANTNÍ. RYCHLÝ. DOTYKOVÝ.
Lenovo ThinkPad Edge S440
• až procesor Intel® Core™ i7
• Windows 8 Pro
• 14.0“ HD+ dotykový displej
• 8 GB DDR3, 500 GB HDD nebo 256 GB SSD
• grafika Radeon HD 8670M 2GB
cena od 20 850 Kč bez DPH*
*Orientační dealerská cena
Autorizovaní distributoři:
www.lenovo.cz
© Lenovo Copyright 2013. Uvedeny jsou očekávané ceny v Kč s DPH, které se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nabídka může být modifikována nebo stažena bez předchozího upozornění. Uvedené informace nemají smluvní závaznost. Lenovo,
Lenovo logo, For Those Who Do, ThinkPad, ThinkPlus, TrackPoint, ThinkVantage and Active Protection System jsou ochranné známky společnosti Lenovo. Intel, Intel Logo, Intel Inside, Intel vPro, vPro Inside, Intel Core and Core Inside jsou ochranné známky
společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
září 2013 | www.rmol.cz
Reseller Magazine
27
Přehled trhu
Reseller Magazine – zpráva o stavu distribučního IT trhu v SR v pololetí 2013
Firma
Obrat 2007
Obrat 2008
Obrat 2009
Obrat 2010
Obrat 2011
Obrat
H1/2012
Obrat 2012
Obrat
H1/2013
Projekce
2013
112,30
50,40
81,99
NA
3,86
NA
19,65
6,22
203,70
110,11
54,40
52,72
NA
16,29
NA
21,31
6,03
223,75
137,00
47,90
58,40
7,85
21,80
16,38
17,90
6,90
172,00
154,60
51,40
63,50
12,55
22,00
24,32
20,14
7,11
176,00
162,65
53,50
60,40
17,07
22,46
19,08
20,18
5,85
155,00
81,90
27,00
26,50
11,80
9,82
7,77
6,69
2,72
69,50
200,23
60,20
53,70
24,27
21, 27
21,61
15,20
5,38
160,40
84,76
25,8
21,7
12,43
10,70
9,52
7,36
3,30
nezveřejňuje
211,90
64,50
54,25
31,08
26,75
23,80
18,39
8,25
NA
ASBIS SK
AT Computers
Westech
Agora plus
ABC Data
Alef Distribution
SWS Distribution
Lama Plus Slovakia
eD' system Slovakia (1)
Avnet Technology
Solutions
Agem Computers
Srovnatelnost
s výsledky
2012
ano
ano
ano
ano
ano
NA
ano
ano
ano
NA
NA
NA
NA
NA
10,00
22,30
nedodali
NA
NA
72,62
81,05
56,00
60,30
50,15
nedodali
nedodali
nedodali
NA
ano
Obraty jsou v milionech EUR. Zdroj: Reseller Magazine 2013
Nedodali: přes opakované urgence nedodali požadované údaje.
NA: údaj nedostupný (nelze vypočítat)
(1)
Skupina eD' system Czech a eD' system Slovakia se rozhodla pololetní výsledky nezveřejňovat.
z předešlého roku, a tak dochází ke zkreslení. Dalším problémem je interpolace statistik.
Samozřejmě určitě hraje roli i zaokrouhlování
výsledků ze strany reportujících.“ Stanislav
Skalička, SWS: „Základní rozpor asi vzniká v exportech. Pokud by ve statistikách byl
striktně uveden prodej v Česku oproštěný
od vývozů nejen na Slovensko, ale i do jiných
států, vznikla by statistická data, která je
možné porovnávat s mnohem větší relevancí,
než je tomu v současnosti.“ David Petrovič,
100Mega Distribution: „Rozpor vidím v tom,
že většina distributorů uvádí čísla včetně svých
exportních aktivit. Nám však kupodivu podíl
exportu v pololetí 2013 klesal.“ Někteří vysvětlili růst tím, že buď mají štěstí na komoditu,
nebo si vytvořili podmínky. Josef Javora,
Agora Group: „Trh v distribuci GSM produktů
podle průzkumů GfK roste. Adekvátně k tomuto vývoji roste i obrat naší společnosti.“ Petr
Jandík, ABC Data: „Nevím jak ostatní, ale
my opravdu rosteme a máme pro to logické
vysvětlení. V minulosti jsme prodávali pouze
přes náš společný sklad v Polsku, ale od čtvrtého čtvrtletí 2012 jsme se lokálně rozhodli
pro zásadní změnu a začali jsme nakupovat
a prodávat i samostatně přes naši českou pobočku, což je obrovský přínos pro další růst.
Nevím, co zásadního udělali ostatní, ale držím jim palce.“ Vlastimil Rusek, Agem CZ:
„Já žádný rozpor nevidím, my máme mírný
pokles.“ Martin Hrubeš, Diskus: „My mírně
rosteme rovněž. Ale marže je menší než v roce
2012. Rosteme díky retailu a exportu mimo
SR.“ Roman Lamacz, Lama CZ: „Jediné rozumné vysvětlení je v koncentraci obratu právě u firem, kterých se ptáte a označujete je
jako ,všichni‘.“ Za všechny shrnuje Jaroslav
Brandejský, ASBIS CZ: „Napadají mne tři
možnosti. Prodávají převážně portfolio, jehož
prodeje aktuálně na trhu rostou. Obchodují
i na jiných trzích než lokálním. V uváděných
výsledcích je chyba.“ Stejná situace je na distribučním trhu na Slovensku.
Klíčové produkty
Bohužel nedošlo k oživení trhu s PC s nástupem Windows 8. Lidé nový OS od Microsoftu
28
Reseller Magazine
nepřijímají (průzkum RM mezi resellery)
a podniky vyčkávají. Windows XP byl prostě
příliš dobrý produkt a Windows 7, zdá se, také.
Produkty Microsoftu prostě vyzrály. Office 365
také bohužel není prodejním trhákem, přestože by byl pro mnohé firmy doslova požehnáním. Reselleři pravděpodobně přeslechli
na setkáních s distributory správné prodejní
argumenty od zástupců Microsoftu, neporozuměli jim, nebo je zapomněli. Připomínáme je
v tomto čísle v rubrice Příležitost (na str. 38).
Zázrak jménem ultrabook se také nekonal,
zejména ne co se týče chtěného narovnání
cen. Reselleři i distributoři naopak čekají, až
spadnou ceny a ultrabooky budou prodejnější.
Zejména však byly ultrabooky doslova tragicky (tj. vůbec) „komunikovány“ (tj. vysvětleny
jejich přednosti) ze strany výrobců. Zdejší
tým Intelu na setkáních s distributory a resellery předváděl argumentační koncert, bohužel se slabým výsledkem. Petr Vaněk, AT
Computers: „Zatím se celková čísla radikálně
nezměnila, bohužel. Věřím však, že reselleři
tyto produkty začnou prodávat intenzivněji,
i díky výraznému poklesu jejich cen, které
padají pod 20 000 korun v koncové ceně.“
Stanislav Skalička, SWS: „Ultrabooky jsou
stále segmentem, který se zdaleka neprosadil
tak, jak mu bylo předpovídáno. Stále se nedaří vymezit tento segment oproti klasickým
notebookům.“ Petr Jandík, ABC Data: „V komerční sféře je jejich nástup výrazný, avšak
ve spotřebitelském segmentu jsou vzhledem
k ceně málo prodejné.“ Asi někdo okopíroval
projekt MacBook Air špatně, především jeho
marketing.
Prodej stolních PC je sice malý, avšak stabilní. Petr Vaněk, AT Computers: „Překvapivě
stále prodáváme podobný počet desktopů,
dokonce vidíme i zajímavý nárůst, a to nejenom v námi vyráběných značkách, ale celkově
ve všech PC, která distribuujeme.“ Stanislav
Skalička, SWS: „K našemu překvapení je
segment PC stále významný a stabilní.“ Jan
Kočíř, Elko Trading: „PC neprodáváme, podle prodejů počítačových skříní by se mohlo
zdát, že je situace (v lokální asembláži) stabilizovaná.“
Ceny některých IT produktů dokonce
stoupají, a sice u tiskárenských multifunkcí a vybraných inkoustových tiskáren
a MFP s propagovanými velkokapacitními
náplněmi (Epson, HP, Canon). Podle IDC
(Reseller Magazine OnLine – www.RMOL.cz,
květen 2013) rostou díky nenasycenosti
zdejšího trhu.
Existuje nějaký vztah mezi prodejem
klíčové komodity PC a prodejem tiskáren, případně jiných produktů? Stanislav
Skalička, SWS: „Ano, dá se říct, že korelace prodeje tiskáren a ostatních zařízení
s prodejem PC a notebooků je stále vysoká.“
Petr Jandík, ABC Data: „Nijak výrazně,
neboť zákazníci zatím kupují spíše jednotlivé
komponenty a moc neuvažují v synergiích
produktů. Ale to se bude měnit.“ Vlastimil
Rusek, Agem CZ: „V prodejích se tyto
korelace těžko analyzují, protože výrobci
často výrazně ovlivňují trh uměle a prodejní čísla se pak markantně zkreslují.
Zcela zřetelně se to projevilo například
u tiskáren.“
Prodejní trhák?
Některé IT produkty v prodejích rostou,
a sice tablet PC. Petr Vaněk, AT Compuers:
„Celkově již tabletový trh pomalu dosahuje
v kusech PC a notebooky, a trend je jasný –
tablety porostou. Dle predikce Gartneru
celosvětově poroste tabletový trh o cca
70 %, ve srovnání let 2012 a 2013 na téměř 200 milionů kusů, PC a notebooky
na 315 milionů kusů.“ Stanislav Skalička,
SWS: „Tablety se na jednu stranu stávají třetím osobním zařízením, nicméně je
i pravdou, že významně ukrajují část trhu
s notebooky.“ Křivka nárůstu jejich prodeje se však stává plošší, trh se podle GfK
postupně nasycuje. Dokonce rostou tak,
že kanibalizují notebooky, což se ani netbookům nepodařilo, a ty jsou tablety kanibalizovány nejvíce. Jozef Hegyi, ASBIS SK:
„Tablety v podstate zrušili výrobu netbookov.
Nenahrádzajú však klasické notebooky a sú
ďalším zariadením. Ich ceny a aplikácie rozšírili aj trh používateľov.“
září 2013 | www.rmol.cz
Technologická obnova
serverových služeb
i v době utahování opasků?
Víte, že v ČR je aktuálně cca 12 tisíc standalone serverů, starších 3 let, které
zákazníci používají jako své jediné servery, a které beží na systémech Windows
Server 2003?
Obnovte vašemu zákazníkovi serverové služby za pomocí nového stroje HP
ProLiant ML350p Gen8 a operačního systému Windows Server 2012 Standard:
■
■
■
■
■
Průměrná roční úspora provozu serveru Gen8 např. oproti G5 stroji je 25 700 Kč
Úspora při rozšíření o 4B RAM a 1TB HDD je 37 000 Kč
Návratnost investice do nového serveru je < 1rok (!)
A co přináší nový operační systém? Kupříkladu zabezpečení dat, pokročilé
zálohování, virtualizace v ceně, přístup k datům odkudkoliv, propojení
s Office 365, integrovaná deduplikace, či daleko širší podpora aplikací
Akce! Odkup starého serveru v hodnotě 8 000 Kč (www.hp.cz/tradein)
www.proliant.cz/techrefresh
Akce pro odkup starého serveru v hodnotě 8 000 Kč platí do 31. 1. 2014
a je vztažná na jakýkoliv starý server, který bude zákazník vracet oproti nákupu
nového serveru ML350p Gen8.
Uvedené produkty/řešení zakoupíte u těchto distributorů:
AT Computers a.s.
www.atcomp.cz
září 2013 | www.rmol.cz
eD’system a.s.
www.edcz.cz
Tech Data s.r.o.
www.techdata.cz
Reseller Magazine
29
Přehled trhu
Roste i prodej smartphonů a obavy z jejich
(ne)bezpečnosti. Kralují operační systémy iOS
od Apple a Android, mobilní Windows 8 se
zatím příliš nechytily, tablet od Microsoftu
se k nám ani nedostal. Podíl Microsoftu je
u smartphonů v jednotkách procent. Aleš
Pikora, PCS (VAD v oblasti bezpečnosti):
„V bezpečnostních produktech obratově vidíme stagnaci, v počtech prodaných licencí pak
mírný růst. Ceny však plošně klesají. Od minulého roku zaznamenáváme zvýšený zájem
o bezpečnostní produkty zaměřené na mobilní
zařízení a tablety. To se týká jak domácností,
tak i firemního prostředí, kde se stále častěji
musejí vypořádávat s problémem BYOD (bring
your own device /to the company/).“
Jaroslav Brandejský, ASBIS CZ: „Prodeje
mobilních zařízení vykazují největší dynamiku
růstu, nesrovnatelnou s ostatními produktovými skupinami. Produkty Wi-Fi pro SOHO
a zařízení NAS patří mezi rostoucí a rozvíjející se skupiny. Především u NAS očekáváme
další nárůst prodejů.“
Inspirací pro aktivní prodej může být prodejní akce jednoho z retailů. Za výlohou
K+B elektro je vidět leták s nabídkou Norton
a Office 365 za 1 korunu. To v případě, že
se zákazník prokáže prodejním dokladem, že
mu tyto produkty nebyly prodavačem s novým notebookem nabídnuty. Je to sice vůči
personálu brutální, ale přijít o několik tisíc
z výplaty prodavače určitě motivuje probrat
se z letargie a vzpomenout si, stejně jako je
milý bonus při prodeji softwaru za plnou
cenu. I tak lze „vyrobit“ prodejní trhák, viz
netbooky u Mountfieldu před několika lety –
nejslabší prodejny byly školeny na prodej doplňků k nim (myši, větší monitory, MS Office…)
„za odměnu“ o víkendech, aby se do dvou tří
týdnů rády umístily mezi nejlepšími.
Slovenský trh v pololetí
Podle Petra Jandíka (ABC Data), Jana Kočíře
(Elko Trading), Petra Piskače (SWS Distribution)
a Marka Timury (AT Computers) slovenský trh
stagnoval až klesal a je s českým „jako přes
kopírák“. Za všechny Jozef Hegyi, ASBIS
SK: „Trh podľa mňa neklesal, ale stagnoval.
Mnoho ľudí si mýli pokles trhu s poklesom
predaja PC a notebookov. Ale aj tieto klesali
v predaji počtu kusov, nie obratovo.“
(Ne)stabilita prodejního IT kanálu
Jak se na resellerech podepisuje pokles trhu?
Neubývá jich? Petr Vaněk, AT Computers:
„K úbytku počtu resellerů dochází celkovou
situací na trhu, dominancí velkých hráčů,
finančními problémy, zaměřením na prodej
hardwaru a nepřizpůsobením rychlejšímu
prodeji služeb.“ Martin Hrubeš, Diskus:
„Malí prodejci mají problémy.“ Petr Jandík,
ABC Data: „Na poklesu počtu resellerů se
podepisuje nástup e-tailu a retailu a řízená
likvidace SMB resellerů ze strany výrobců.“
Jaroslav Brandejský, ASBIS CZ: „Pod vlivem konkurenčního a cenového boje někteří z dealerů ukončují svoji činnost, nebo se
začínají specializovat na oblast služeb. Proti
tomu i v této složité situaci vznikají a začínají
noví dealeři.“ Jan Kočíř, Elko Trading: „Trh
se spíše saturuje a firmy se spojují.“ David
Petrovič, 100Mega Distribution: „Resellerů
neubývá ani nepřibývá, pouze se mění a vyvíjí jejich obchodní model dle situace na IT
trhu.“ Vlastimil Rusek, Agem CZ: „Počet
resellerů stagnuje.“
Kolik je vlastně resellerů na českém a slovenském trhu? Jaroslav Brandejský, ASBIS
CZ: „Prvně by bylo asi dobré jednoznačně
specifikovat, kdo je nebo není reseller. Pokud
se držíme spíše označení SMB dealer, které je
z pohledu distributora asi přesnější, pak bych
jejich reálný počet v ČR viděl větší než 5 000.“
Stanislav Skalička, SWS: „Na českém trhu
jich je zhruba 5 000.“ Petr Jandík, ABC Data:
„Odhaduji jich na 3 500.“ Petr Vaněk, AT
Computers: „V ČR odhaduji, že skutečných
resellerů bude kolem 4 000.“ Vlastimil Rusek,
Agem CZ: „Na 5 000.“ Radim Galvánek,
eD‘ system Czech: „Bude jich pod 10 000.“
Tabulka vývoje kurzu české koruny
EUR
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
změna 11/12
USD
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
změna 11/12
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
rok/pololetí
28,037
25,562
27,599
25,868
24,375
25,083
25,568
-5,8 %
28,266
24,826
26,677
25,589
24,321
25,261
25,831
-5,0 %
27,923
24,092
25,598
24,913
24,388
25,065
26,829
25,342
25,915
24,786
25,279
25,167
-2,1 %
2,0 %
27,76
24,94
26,44
25,29
24,586
25,17
25,699
-2,8 %
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
rok/pololetí
21,394
17,077
21,206
18,711
17,827
19,143
19,375
-4,7 %
20,971
15,887
19,591
20,158
16,901
19,728
19,778
-16,2 %
20,333
16,046
17,9
19,302
17,273
20,067
18,528
19,245
17,533
18,256
18,778
19,417
-10,5 %
2,9 %
20,308
17,035
19,057
19,111
17,688
19,429
19,575
-7,4 %
meziroční
změna
-2 %
-10,2 %
6,0 %
-4,3 %
-2,8 %
2,4 %
2,1 %
meziroční
změna
-10,20 %
-16,1 %
11,9 %
0,3 %
-7,4 %
9,8 %
0,8 %
čtvrtletní a roční průměry Zdroj: ČNB
30
Reseller Magazine
Skutečnou pravdu ohledně těch jistě pravých, těch, pro které je IT opravdu primárním zdrojem podnikání, poodhalil Jan
Kočíř, Elko Trading: „Někdy mám pocit,
že ty reálné dokážeme spočítat na prstech
všech našich končetin.“ Pavel Salák, Avnet
(VAD): „Z našeho pohledu jich je hodně.“
Kolik je resellerů na Slovensku? Jozef
Hegyi, ASBIS CZ: „Zhruba 2 000.“ Marek
Timura, AT Computers: „Asi 2 500.“ Peter
Remeník, Westech: „Na 5 000.“ Petr Piskač,
SWS Distribution: „Na 2 000.“ Ľubomír
Zlacký, Alef Distribution SK (VAD): „V našom segmente je aktívnych zhruba 120, potenciálnych tak 300.“
Co čeká český a slovenský trh?
Český trh – David Petrovič, 100Mega
Distribution: „Situaci ovlivní ekonomický
vývoj v ČR, další postupný rozvoj konektivity
a přístupu k internetu, vyžadující mobilitu
a přístup k datům odkudkoli.“ Vlastimil
Rusek, Agem CZ: „Ekonomická situace
v Evropě a politická situace v ČR. Sledujme
ekonomickou situaci v Německu, bude se
promítat se zpožděním i u nás.“ Jaroslav
Brandejský, ASBIS CZ: „Ekonomická a hospodářská situace v ČR a z toho se odvíjející
ochota koncových zákazníků nakupovat.
V našem případě zboží IT.“ Martin Hrubeš,
Diskus: „Politická situace a uvolnění rozpočtové politiky.“ Radim Galvánek, eD‘
system Czech: „Celková ekonomická situace
v Evropě, jelikož naše ekonomika je na ni dost
vázána. A pokud nastane růst, zvýší se i poptávka.“ Stanislav Skalička, SWS: „Zcela
určitě to bude vývoj hospodářství v Evropě
a celé republice. Změna k lepšímu nepřijde,
dokud bude v České republice recese.“ Jan
Kočíř, Elko Trading: „Akceptace stávající
situace a pevná politická scéna. Věříme, že
tento rok bude zase o krapet lepší, pokud
zase naše vláda neskončí v ,krimu‘.“
Aleš Pikora, PCS: „Trh ovlivní stav ekonomiky, pozitivní výhledy umožní vstup
nových technologií do IT bezpečnostních
infrastruktur firem.“ Petr Poláček, DNS:
„Nevládnutí znamená neinvestice ve veřejném i soukromém sektoru.“ Pavel Salák,
Avnet: „Odpovím obráceným citátem. Vždy
očekávám nejhorší, ale jsem samozřejmě připraven i na nejlepší. V současné době HDP
neroste a dle mého názoru ani neporoste.
Vývoj ovlivní nová vládní garnitura a její
snaha zalíbit se voličům i za cenu dalšího
zadlužování státu.“
Slovenský trh – Jozef Hegyi, ASBIS SK:
„Trh ovplyvní ekonomická situácia u nás
i vo svete, čerpanie EU fondov na rozvoj
IT. Ďalej určite mobilita, ktorá má najväčšiu dynamiku rastu, ďaleko väčšiu, ako
to bolo zavádzanie notebookov v minulosti. Od Windows 8 neočakávam žiadny
výraznejší vplyv.“ Marek Timura, AT
Compuers i Petr Piskač, SWS Distribution:
září 2013 | www.rmol.cz
www.ciscoucs.cz
s procesorem Intel® Xeon®
Svobodně pracovat a hrát si.
Kdykoliv. Kdekoliv.
Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
září 2013 | www.rmol.cz
Ve spolupráci s:
Reseller Magazine
31
přehled trhu
„Vývoj ekonomiky SR a celé EU.“ Peter
Remeník, Westech: „V našom prípade pôjde
o predstavenie nových produktov firmy Apple,
aké to budú produkty a ako zareaguje trh,
keď predaj tejto značky má značný podiel
na našich celkových tržbách.“
Ľubomír Zlacký, Alef Distribution SK:
„Naštartovanie hospodárskeho rastu v SR ale
aj celej EU, zrýchlenie čerpania EU fondov
a zmenšenie byrokracie.“
Pomůže „stará páka Windows 8“?
Petr Jandík, ABC Data: „Pokud jde o technologie, budou to Windows 8.1 a jejich akceptace.“ Martin Hrubeš, Diskus: „Windows 8.1
by snad konečně mohly zvednout poptávku
po PC s tímto systémem. Pokud bude na trhu
i dostatek hardwaru, který W8 podporuje, jako
například dotykové monitory za rozumnou
cenu, může to být zajímavý prodejní trhák.“
Windows 8.1 dokonce prý už zase mají tlačítko Start...
Těžký přechod ke službám
O nutnosti poskytovat přidanou hodnotu
(služby) všichni hovoří léta. Mají ale reselleři vůbec vůli a dostatek sil na to, aby
přešli z prodeje komodit k poskytování
služeb a rozšířili řady VARů (value added
resellerů)? Petr Jandík, ABC Data: „Stále
ještě příliš mnoho resellerů přežívá na ,železe‘ a služby jsou jim velice vzdálené.“ Petr
Vaněk, AT Computers: „Ano, je zde snaha
spousty dealerů najít další prostor na trhu,
nabízet řešení. Skloňují se často slova mobilita, integrace mobilních přístupů a personální cloudy, bezpečnost sítí, kamerové
dohledové systémy, digitální domácnost.“
Stanislav Skalička, SWS: „Jen velmi malé
procento resellerů je schopno poskytovat
kvalitní služby, protože vstup do společnosti
VAR (value added reseller) představuje vysoké náklady na vyškolení profesionálů a získání potřebných zakázek, jejichž počet se
v absolutním počtu stále snižuje.“ Obdobná
situace je i na Slovensku. Marek Timura,
AT Computers: „Slovenský trh je príliš malý
na to, aby reseller uživil infraštruktúru potrebnú na poskytovanie služieb s vyššou pridanou hodnotou.“
Kdo ale může poskytovat služby? Reseller
Magazine opět provedl jeden z průzkumů
mezi prodejci. Na otázku, zda znají byznys svého zákazníka, jsme dostali kladnou,
avšak váhavou odpověď od většiny dotazovaných. Na další otázku, zda znají procesy
svých zákazníků, neodpověděl kladně nikdo.
Jistě, k instalaci serveru, sítě, není zapotřebí
znát byznys zákazníka. Avšak pro poskytování extra služeb už je nutné jeho procesy znát. Nejlépe to vědí ti, kteří prodávají
informační systémy. Bez znalosti procesů
zákazníků by neprodali nic. S tím souvisí
i specializace na specifické trhy, nelze totiž
znát vše.
32
Reseller Magazine
Stav trhu v pololetí 2013
ZdeNěK BáRTa, gfK
Jak se vyvíjel trh v prvním pololetí? Došlo
podle vás k oživení, stagnaci, nebo naopak
k poklesu? Pokud došlo k oživení či poklesu,
ve kterých produktových skupinách?
V České republice se IT trh po recesi v uplynulém roce v první polovině roku 2013 vzpamatoval a zaznamenal naopak mírný růst
ve srovnání se stejným obdobím roku 2012.
Velký podíl na tom má obrovský boom tabletů,
které svými prodeji už pomalu atakují počty
prodaných kusů notebooků. Inkjet – v letošním roce trh v celkovém objemu dále klesá,
ale prodaná hodnota už roste. Oproti loňsku
pokles trhu více tlumí nové řady zařízení,
které lákají spotřebitele na úspornější provoz –
jde o cartridge s velkou kapacitou. Tato zařízení se pohybují většinou od středních
cenových pásem výše, díky tomu trh roste
v hodnotě. Laser – rozdíl je mezi singlefunkcemi a MFD. V případě MFD je i po zbytek
roku očekáván růst trhu, především segment
MFD monolaser, v menší míře roste ale i trh
barevných multifunkcí. Trh laserových singlefunkcí dále klesá.
Trh IT se na Slovensku v první polovině
roku 2013 stále nese ve znamení stagnace.
Určité oživení na trhu přinášejí stejně jako
v České republice tablety, které mají obrovský potenciál situaci na trhu zvrátit.
Došlo k velkému poklesu prodeje notebooků, ale i stolních PC. Přičítáte to spíše krizi,
nebo spíše kanibalizaci ze strany tablet PC?
V České republice i na Slovensku se samozřejmě oba faktory nepříznivě projevují
na poklesech prodejů notebooků, ale parazitovaní tabletů na noteboocích je čím dál tím
silnější. Na trhu existuje obrovská skupina
uživatelů, pro které dokáže tablet plnohodnotně nahradit ať už stolní či mobilní PC.
Jaké je přijímání novějších technologií trhem?
Očekáváte, že některá technologie zásadním způsobem ovlivní příští polovinu roku?
Pokud ano, ve kterých produktových skupinách?
V České republice i na Slovensku by mohl
být zajímavý a hlavně očekávaný větší nástup
tabletů (hybridních/konvertibilních tabletů)
s plnohodnotným OS, jako jsou Windows 8,
což by zároveň nahrálo dalšímu vytlačování
notebooků z trhu, a to především z firemní sféry.
Jak se choval spotřebitelský segment? Který
prodejní kanál spotřebitelský segment preferoval?
Zdeněk Bárta
V Čechách dochází i kvůli pokračujícímu odlivu malých firemních zákazníků
ke computershopům k posilování podílu
retailového kanálu na úkor systemhousů.
Stále také sílí podíl internetového prodeje,
který již přesáhl například v noteboocích
v některých obdobích 50% hranici.
Na Slovensku ještě není podíl internetového prodeje tak výrazný jako v České
republice, nicméně trend je na obou trzích stejný.
Pokud sledujete i segment SMB, který
prodejní kanál tento segment preferoval?
Zůstává u dodávek od specializovaného IT
kanálu, nebo se už více přiklonil k e-tailu?
V České republice se SMB segment pomalu přesouvá směrem k e-tailingu. Naopak
u klasických systemhousů, ať už malých,
středních či velkých, meziročně vzrůstá
podíl velkých firemních zákazníků. Co se
týká SMB segmentu, v případě tiskových
zařízení je trend přechodu spotřebitelů
od specializovaného IT kanálu k e-tailu
ještě markantnější než u IT hardware.
Dá se očekávat, že dojde k oživení trhu
do konce roku, nebo že bude dále stagnovat až klesat?
V České republice neočekáváme navzdory
mírnému růstu v první polovině 2013 výrazné oživení trhu ve zbytku roku, a v celoročním porovnání tak trh bude spíše
stagnovat či velmi mírně růst.
Na Slovensku obdobně jako v České republice neočekáváme větší investice do IT
trhu a v celoročním porovnání půjde také
o stagnaci.
Zdeněk Bárta pracuje u analytické agentury
GfK Czech jako Consumer Choices Director
CZ&SK a v regionu CEE jako Commercial
Manager TC Consumer Choices
září 2013 | www.rmol.cz
Speciání nabídka pro prodejce – Office 365 Small Business
Premium se slevou 20 %
Platnost: Od 1. 9. 2013 do 30. 11. 2013
Dostupnost v distribuci: ABC DATA, AT Computers, eD´ system Czech, SWS,
Tech Data Distribution
Podmínky: Slevu je možno získat při společném nákupu s počítačem nebo
tabletem s Windows 8 Pro
Zapomeňme
na kompromisy
Office 365 si může dovolit opravdu každá firma.
Za měsíční náklad od 90 Kč za uživatele měsíčně získá
zákazník kompletní nástroje pro komunikaci a spolupráci.
Proč tento produkt prodávat:
• odlište se od konkurence – díky vysoké hodnotě služby za atraktivní cenu;
• získejte další příjmy za vaše služby:
– instalace, nastavení, migrace dat, průběžná servisní podpora,
– proškolení uživatelů, přizpůsobení firemním agendám (týmové weby, knihy jízd,
evidence majetku, schvalování faktur, apod.);
• získejte vyšší marži, než u standardních produktů Office;
• vytvořte si pravidelný příjem z prodeje ročního předplatného a vašich služeb.
Office 365
Small Business
Office 365
Small Business
Premium
Sada aplikací Office 2013 pro profesionály (5 instalací PC / MAC) – (Word,
Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote,
Access, Publisher a Lync)
X
√
Online verze aplikací Office
(Office Web Apps)
√
√
Aplikace Office Mobile pro Windows
Phone, iPhone a Android
Pouze Windows
Phone
√
Zabezpečený firemní e-mail s 25GB
schránkou
√
√
Firemní uložiště dokumentů s možností
online spolupráce a sdílení dokumentů
√
√
Chat a videokonference v HD rozlišení
√
√
Zabezpečená firemní sociální síť
√
√
Veřejný a týmový web
√
√
Sdílené kalendáře, plánování schůzek
a zdrojů
√
√
90 Kč
270 Kč
Orientační koncová cena ( jeden uživatel/měsíc) bez DPH
www.office365.cz
září 2013 | www.rmol.cz
Reseller Magazine
33
rOzhOVOr
IDC
Mobilita, cloud a jak z toho ven
RIChaRd VoIgTs
V krátké době přinášíme už druhý rozhovor se
Stevenem Frantzenem, senior vice prezidentem společnosti IDC v regionu EMEA, který je
uznávaným odborníkem na trhy informačních
a komunikačních technologií. Tentokrát jsme se
jej ptali na současný IT trh, který je poznamenán
mobilitou a cloudem, jak se mění uživatelský
model a kde jsou pravděpodobná východiska pro
vás, resellery.
Tablet PC jsou bez diskuze fenoménem, který
odstartoval Apple s iPadem. Která z platforem
se nejpravděpodobněji prosadí v byznysu? Kde
v této oblasti vidíte pozici společností Apple
a Microsoft oproti světu Androidu?
Tato otázka zní v poslední době čím dál logičtěji. Za prvé je však třeba opustit myšlenku,
co znamená použití v byznysovém prostředí
podniku a co je spotřebitelské použití. Vše
se dnes velmi silně prolíná – mobilita, telefony, tablety, každodenně vidíme využívání
sociálních aplikací. Ode všech zařízení očekáváme, že budou mít stejnou funkčnost, že
budou pracovat stejně. Očekáváme bezpečnost,
spolehlivé a bezpečné přihlašování do systému a identifikaci zařízení. Od poskytovatelů
služeb, jakým je například Facebook, očekáváme stejnou funkčnost jako od podnikových
aplikací, včetně bezpečnosti apod. Na nějaké
posouzení je ještě příliš brzy. Které z mobilních zařízení vyhraje, to dnes není tak
důležité. Můžete mít tablet, notebook nebo
smartphone od libovolného výrobce. Z tohoto
hlediska dochází ke sbližování zařízení. Co
je však důležité a mnohem zajímavější, to je
ekosystém a kdo jej nabízí největší, nejrozsáhlejší, kdo dosud nabízel nejvíce aplikací
pro mobilní zařízení, a to jak spotřebitelské
aplikace, tak podnikové. Nyní je největší
pozornost zaměřena na světy Apple iOS
a Android. Microsoft trochu zaspal, avšak
přišel s Windows 8 a také si chce vzít svůj
tržní podíl. Záleží především na tom, kolik
vývojářů se k němu přikloní. Díky operačnímu systému pro PC má Microsoft velkou
šanci, zejména v podnikovém světě. Ještě je
však příliš brzy na nějaké závěry a mobilní
svět zatím ovládly platformy Apple a Android.
Nemyslíte, že Microsoft přišel s novým mobilním OS Windows 8 trochu pozdě, skoro
až příliš pozdě?
Trochu pozdě ano, nikoliv však příliš pozdě.
Teprve teď totiž dochází ke zrychlení, které je
taženo spotřebitelskou poptávkou. Microsoft
34
Reseller Magazine
má 90% tržní podíl v podnikovém světě počítačů. Lidé jsou na Windows zvyklí, znají
svoje ikonky a budou se na ně orientovat
i v mobilních zařízeních.
Lidé však Windows 8 příliš nadšeně nepřijímají, že?
Microsoft určitě na Windows ještě zapracuje.
Lidé tento operační systém nakonec přijímat
budou a budou chtít všude vidět jeho tradiční prostředí. Zvyk na Microsoft a zkušenost
uživatelů s Windows je velká konkurenční
výhoda a jeho pozice je díky tomu stále velmi silná. Obraťme otázku na: „kdo Microsoft
vlastně nepoužívá?“. Každý, kdo někde pracuje, jej používá.
Stolní počítače utrpěly propadem prodeje
snad nejvíce. Můžete odhadnout další vývoj
jejich prodeje?
Je to poněkud specifický trh. Napřed byl kanibalizován notebooky, pak netbooky apod.
V poslední době se ale stabilizoval, stolní
PC jsou ve školách, ve státních organizacích, v podnicích, na grafických pracovištích, v účetních firmách... Svou roli sehrává
i nový segment stolních počítačů typu „vše
v jednom“. Poptávka po stolních PC je v poslední době stabilní, máme stabilní i předpovědi do budoucna.
Zaznamenali jste nějaké zásadní změny, které
s sebou přinesly Windows 8? Jaké měl tento
operační systém dopady na prodej hardwaru?
Strategií Microsoftu je zachytit nástup mobility. Je jen otázkou času, kdy k této velké
transformaci na obrovské instalované bázi
dojde, kdy lidé přejdou na jiné uživatelské
rozhraní. Když se podíváme na celkový obraz,
k zásadním změnám už došlo na straně spotřebitelů s příchodem Apple iOS a Androidu.
Výrobci hardwaru vyhlížejí moment, který
by je znovu nastartoval k růstu. Uvedení nových verzí operačního systému od Microsoftu
vždy v minulosti znamenalo tlak na trh zejména díky spuštění upgradů hardwaru. Trh
s PC byl v minulosti z tohoto ohledu velmi
dynamický. Teď je situace trochu odlišnější
a nová vlna se jen přehoupla. Lidé postupně přešli od tradičního prostředí Microsoftu
na nové platformy. Mnoho jich má v malých
firmách ještě Windows XP, stejně tak jako
doma. Otázkou je, zda vůbec budou chtít nějaký upgrade na Windows 8. Spousta firem
na to ani nebude mít čas. Windows 8 mají
navíc jiné uživatelské rozhraní, než jaké lidé
očekávali. Ekonomika není v dobrém stavu,
máte-li malou firmu a potřebujete investovat
do upgradů hardwaru a takového operačního
systému vypadajícího a chovajícího se jinak,
Steven Frantzen, senior vice prezident IDC regionu EMEA
je to riskantní. Firmy se toho bojí, nevyžadují to, nechtějí v této situaci přechod
na nové prostředí podstupovat.
Mohl byste se vyjádřit k výdajům na IT, zejména v České republice a na Slovensku?
Jak to letos bude vypadat?
Ohledně letošních výdajů na IT máme jak
pro Česko, tak pro Slovensko pozitivní výhled. Na českém trhu letos očekáváme růst
o 5–6 %, na Slovensku dokonce o 7 %, což
je realistické. Podívejme se teď na jednotlivé kategorie. Vidíme investice do softwaru,
které v poslední době zpomalovaly. Tablety
a zařízení do ruky jsou řídicím prvkem a souvisejí s přechodem na mobilitu, jejich podíl
na trhu stále vzrůstá na úkor PC. V obou
zemích vidíme výhled na tři až čtyři roky
jako stagnující až klesající. Vidíte to jak
u výrobců, tak v prodejním kanálu. Růst
prodeje tabletů bude klesat a v nadcházejícím roce bude jednociferný. K malému
růstu prodeje dojde u základních PC. Bude
docházet k upgradům a mnoho firem bude
stále přecházet ze stolních PC na notebooky.
V České republice dojde zhruba ke 2–3%
nárůstu hodnoty. Na Slovensku trh s PC
poroste o 12 %, je však třeba si uvědomit,
že tento trh klesl mnohem hlouběji a že
propad byl po několik let mnohem strmější. Na jednu stranu to vypadá jako hezký
růst, na druhou stranu se nedostaneme ani
na původní hodnoty z minulých let.
Jak mohou cloudové služby ovlivnit prodej
IT služeb a softwaru? Kde může tradiční
prodejní IT kanál vidět novou šanci?
Z dlouhodobého pohledu poroste podíl prodeje softwaru jako služby dramaticky až
do bodu, kdy se pro mnoho firem toto stane standardní platformou. Pro malou firmu
září 2013 | www.rmol.cz
ROZHOVOR
s omezenými možnostmi investovat do infrastruktury, služeb a aktualizací softwaru
se stane software jako služba východiskem.
Dodávky softwaru tím budou dramaticky
ovlivněny. Služby jsou však něčím jiným.
Musejí podporovat nasazení softwaru, jeho
zákaznické úpravy apod. Tyto aktivity nezmizí. Vždy bude zapotřebí něco vyměnit,
znovu nainstalovat. Tento druh partnerů
bude vždy zapotřebí, zejména v segmentu
SMB. Vždy bude potřeba poradit, pomoci
s podnikovými aplikacemi a jejich využitím. Hlad po hardwaru odezní, požadavky
na něj budou odlišné, většinou půjde o hosting. Dříve se prodávaly servery, počítače,
Windows a aplikace od Microsoftu, něco
bylo zapotřebí nainstalovat, dnes se budou
dělat podobné věci, avšak na jiné platformě. Sítě jsou dnes také jiné, stejně jako
přístup do nich. Aktivity prodejního kanálu
ale budou podobné jako dnes. Ekosystém,
který vytvářejí výrobci, bude pro partnery poskytovat dost prostoru, budou se ale
muset přizpůsobit, budou jiného druhu,
než dřívější „dodavatelé krabic“. Budou
muset provádět služby nasazování a údržby systémů. Všechny popsané oblasti jsou
zároveň příležitostí, jak poskytovat služby
a věnovat se profitabilním službám. V této
zemi je příliš mnoho prodejců výpočetní
techniky a příliš mnoho z nich se orientuje
na tradiční prodej hardwaru. Dojde proto
ke konsolidaci prodejního kanálu – přesouváním krabic si nikdo marži nezajistí,
budou muset začít dělat jiné věci. Budou
muset získat nějakou odbornost, specializaci, orientovat se na určité uživatelské segmenty, poskytovat unikátní hodnotu. Dalo
by se říci, že cloud tyto snahy komplikuje,
ale ve své podstatě však jde jen o jinou
platformu, která bude vyžadovat mnoho
znalostí a podpory. Vyvstala obrovská
vlna mobility, čímž došlo k zásadní změně
ve firmách. Potřebují spoustu konzultací
ohledně všech IT aktivit, potřebují správu
mobilních zařízení, správu mobilních aplikací. Toto jim výrobci neposkytnou, na to
potřebují partnery z prodejního kanálu.
Objevila se řada nových aplikací. Pro ma-
lou až středně velkou firmu (SMB) je velmi
obtížné odhadnout, co je užitečné, jakou to
má podporu. Ekonomické prostředí není dobré v celé Evropě. Vyvstává potřeba efektivně
spravovat data a maximálně je vytěžovat. Celý
prodejní kanál se musí změnit. Tradiční způsob, jakým dodáváme IT, potřebuje změnu,
marže z něj mizí. Pod tlakem jsou všechny
firmy, od malých po velké, a všechny musejí
vylepšovat svoje procesy. Se všemi vedeme
diskuze, včetně koncových uživatelů, jak utrácejí za IT, kdo jim co a jak nabízí – servery,
sítě. Dříve se investovaly do infrastruktury
obrovské prostředky. Dnes se pohybujeme
ve velmi konsolidovaném prostředí, které
bude chtít nové podněty, nové myšlenky,
vše se velmi zrychluje. Uvedu vám příklad
Prodeje PC podle IDC – trendový vývoj
Desktop PC [jednotky]
2010
2011
366 088
330 552
Česká republika
107 308
95 359
Slovensko
Celkem
473 396
425 911
Desktop PC [jednotky]
Celosvětově
PC [jednotky]
Česká republika
Slovensko
Celkem
2010
156 937 632
2011
1 148 691
369 658
1 518 348
září 2013 | www.rmol.cz
2011
154 791 593
Rok
2012
342 998
100 522
443 520
2013
341 611
97 992
439 603
Rok
2012
2013
148 276 389 134 430 777
2012
1 120 663
342 013
1 462 676
Rok
2013
1 162 272
366 050
1 528 322
2014
354 855
101 956
456 811
2015
355 957
103 552
459 509
2014
131 298 381
2015
128 671 831
2014
1 224 414
378 026
1 602 440
2015
1 279 249
392 108
1 671 357
Zdroj: IDC
ze včerejška. Jedna firma chtěla nějaký systém pro správu dokumentů (DMS). Původně
jej chtěli mít nainstalován interně, nakonec
však použili externí službu společnosti Box.
Jde o malou firmu a takto ušetřili za nákup
licencí. Je to velmi jednoduchý příklad, ale
takových mohou být tisíce, stačí se rozhlédnout. Zde se rozhlédl IT manažer a uviděl
dobré řešení.
Jak se změní poptávka firem po IT produktech a službách a jejich IT projekty z krátkodobého hlediska? Kde mohou vidět tradiční
IT partneři z prodejního kanálu svoji šanci?
Znovu opakuji, že nevyhnutelně dojde k velké
konsolidaci prodejního kanálu, protože tradiční IT se mění. Marže jsou nízké, technologie
se mění, prodej PC hardwaru stagnuje nebo
klesá, aplikace se stěhují do cloudu. Co to
znamená? Partneři se budou muset orientovat
na podnikové procesy a jejich podporu, specializovat se na vertikální trhy, na optimalizaci
výkonu podnikových procesů, optimalizaci
prodeje, na určité segmenty trhu, na správu
dokumentů, správu mobilních aplikací a služeb okolo nich. Změní se i celý distribuční
model. Ve všech těchto změnách je zároveň
dost prostoru pro partnery. Tradiční reseller
se bude muset transformovat v konzultační
firmu a pracovat s trhem jinak. Nad tím vším
je způsob řízení firmy. Specializace a změna
řízení však vyžaduje hodně investic. Čekají
nás velké změny a konsolidace.
Reseller Magazine
35
BAROMETR: PRAVDA PŘÍMO Z TRHU
Stav trhu v pololetí 2013
RIChaRd VoIgTs
NOVÁ R
METR
BARO
UB
RIK A
Jak vypadal český IT trh v pololetí 2013? Jak se vedlo resellerům a jak se jim dařilo prodávat „modré z nebe“, které jim
dnes výrobci servírují i v podobě cloudu?
Bohumil Dach, HSD, Sušice: Určitě ano.
Jan Heran, 2H Heran, Děčín: Když už něco
potřebují a uděláme jim to, zaplatí. V regionu severních Čech lidé nemají moc peněz.
David Línek, DLNK, Česká Skalice:
Minimálně, ale zlepšuje se to. Koncový zákazník si začíná uvědomovat rozdíl mezi
specialistou na IT a e-tailem a retailem.
Rudolf Hiesbök, Hiesbök, Blansko: Málokdy,
lidé berou služby spíše jako bonus k prodeji zboží.
Michal Štrunc, Unico, Liberec: Minimálně.
Michal Pipek, Clarexon, Praha: Málo, cena
za službu přijde koncovým uživatelům vysoká, přitom nejsme drazí. Jdou k nám řešit problém, až když jsou úplně „v pytli“.
Martin Žaba, Cocon, Praha, specialista
na spotřební materiál: Ano, zákazník si
radši zaplatí za deset kopií, než aby si koupil novou náplň do tiskárny.
Petr Šebesta, Ausys IT, Ostrava:
Spotřebitelský segment obsluhujeme minimálně, pouze pro zástupce zákazníků z našeho byznysu. Ve spotřebitelském byznysu
je chaos, nastupují chytré telefony a chytré
televizory. Doslova čím blbější je aplikace,
tím má větší úspěch, jako například aplikace „zrcátko“ pro Android, které normálně
stojí v drogerii deset korun. Byznysové aplikace ale prakticky neexistují. To se ale
časem změní.
Jsou vaši zákazníci ze spotřebitelského segmentu ochotni platit za služby?
Helena Hamplová, Petr Hampl, Empo,
Praha: Někteří ano, ale není jich moc.
Jaroslav Tvrdík, Tvrdík servis, Litoměřice:
Myslím, že ano. Služba ale musí být na vysoké úrovni a zákazník musí mít dobrou
zkušenost, například s rychlou opravou
notebooku. V autorizovaných servisech
s ním hovoří telefonní automat a vyřízení
opravy trvá týdny.
36
Reseller Magazine
UB
Rudolf Hiesbök, Hiesbök, Blansko: Ano,
měli jsme i paušální platby, teď všechno
přešlo na jednorázovky.
Michal Štrunc, Unico, Liberec: Ano, u dlouhodobých zákazníků jde spíše o paušální
platby.
Michal Pipek, Clarexon, Praha: Pokud jde
o zákazníky s něco málo přes 50 stanic,
máme jednoho. Vzhledem k tomu, že má
vlastní IT oddělení, volá nám, až když je
v úzkých.
Martin Žaba, Cocon, Praha, specialista
na spotřební materiál: Spíše menší firmy,
v oblasti tiskáren jde o pronájmy, a tam se
nám nedaří prosadit.
Petr Šebesta, Ausys IT, Ostrava: Ano, bereme-li za SMB firmy se 100+ zaměstnanci. Platí paušálně, nic jiného nejedeme.
METR
R
A
B O
NOVÁ R
Vykazoval váš prodej v první polovině roku
spíše růst, stagnaci, nebo pokles?
Helena Hamplová, Petr Hampl, Empo,
Praha: Spíše pokles.
Jaroslav Tvrdík, Tvrdík servis, Litoměřice:
Dařil se nám malý, nikterak výrazný růst.
Bohumil Dach, HSD, Sušice: Obratově jsme
zaznamenali stagnaci až malý pokles, dopadli jsme v podstatě dobře. Všichni drží
peníze, prakticky „umřeli“ koncoví uživatelé z ulice. Ani nevěřím, že by nakupovali
někde v Alze, jsme schopni jim udělat cenu,
pomáhají nám v tom partnerství, ať už
s Lenovem nebo Acerem.
Jan Heran, 2H Heran, Děčín: Výrazný pokles.
David Línek, DLNK, Česká Skalice: Měli
jsme růst, ale je to dáno čím dál více projektovým byznysem. Zákazník z ulice nás
zajímá stále méně. Projektový byznys je
běh na delší trať, ale jde to.
Rudolf Hiesbök, Hiesbök, Blansko: Spíše
pokles, lidé opravdu nemají peníze.
Michal Štrunc, Unico, Liberec: Pokles.
Michal Pipek, Clarexon, Praha: V mém
případě jde o pomalý růst.
Martin Žaba, Cocon, Praha, specialista
na spotřební materiál: Spíše malý pokles.
Domácnosti šetří.
Petr Šebesta, Ausys IT, Ostrava: Ausys
pracuje na projektové bázi. Dnes spíše
udržujeme stávající řešení. Firmy nemají
v současnosti jak rozvíjet nové projekty.
Všichni jsou zkaženi dotacemi a myslí si až
socialisticky, že jim investici někdo zaplatí.
Je to stejně toxické, jako sociální dávky
nebo heroin. Všechny firmy, kterým jsme
dodali na základě dotací, se bez výjimky
propadly. Ztrácejí podnikatelské vlastnosti
stejně, jako závislý člověk ztrácí morálně
volní vlastnosti a poškozuje si karmu drogou.
RIKA
Máte zákazníky ze segmentu středně velkých firem? Jsou ochotni platit za služby
paušálně, nebo jednorázově, až když jim
něco z IT zhavaruje?
Helena Hamplová, Petr Hampl, Empo,
Praha: Někteří platí paušál, ale je jich méně
než těch, kteří službu požadují, až když se
něco děje.
Jaroslav Tvrdík, Tvrdík servis, Litoměřice:
Máme menší firmy a domácnosti, ze SMB
do 20 až 50 koncových stanic. Všichni nám
platí spíše jednorázově.
Bohumil Dach, HSD, Sušice: Ano, je to náš
největší segment. Většina z nich platí paušálně, non-stop servis na telefonu by se ani
jinak dělat nedal.
Jan Heran, 2H Heran, Děčín: Málo. Ti, které máme, se kloní k řešení až při vzniklém
problému.
David Línek, DLNK, Česká Skalice: Ano,
máme, spíše platí paušálně. Chtějí to po nás,
aby mohli lépe odhadovat náklady.
Máte zákazníky i ze segmentu větších firem?
Jsou ochotni platit za služby paušálně, nebo
jednorázově, až když jim něco zhavaruje?
Helena Hamplová, Petr Hampl, Empo,
Praha: Takto velké firmy nemáme, spíše
do 50 stanic.
Jaroslav Tvrdík, Tvrdík servis, Litoměřice:
Pár jich také máme, ale spíše než na IT
máme zákazníky na barevné kopírky a tisková řešení.
Bohumil Dach, HSD, Sušice: Už ne, spíše
obsluhujeme městské úřady. V našem okolí takové firmy nejsou. Buď popadaly, nebo
odešly.
Jan Heran, 2H Heran, Děčín: Žádného
opravdu velkého zákazníka nemáme.
David Línek, DLNK, Česká Skalice: Záleží
na úhlu pohledu. Náš největší zákazník
má do 400 koncových stanic, ten platí paušálně za služby definované v servisní smlouvě.
Rudolf Hiesbök, Hiesbök, Blansko: Co je
to větší firma? Naši největší zákazníci mají
25–30 lidí a 15–20 stanic.
Michal Štrunc, Unico, Liberec: Pokud má
větší firma nad 200 uživatelů IT, pak ano.
Tito zákazníci mají většinou vlastní IT, za služby neplatí a dodáváme jim spíše to, co sami
nemohou obsáhnout, například dodávky
hardwaru.
Michal Pipek, Clarexon, Praha: Nemáme,
ale trend ze SMB s vlastním IT, ten se nemění.
Martin Žaba, Cocon, Praha, specialista
na spotřební materiál: Ne.
září 2013 | www.rmol.cz
BAROMETR: PRAVDA PŘÍMO Z TRHU
Petr Šebesta, Ausys IT, Ostrava: Nemáme,
fungujeme jako externí IT oddělení. Byli
bychom konkurencí pro vnitřní IT, kde se
obvykle divní lidé, kteří vylezli odkudsi
zpod kamene, baví hraním si s IT. Zpravidla
také za tři až pět let totálně zakrní.
Michal Štrunc, Unico, Liberec: Podpora
vPro a SSD, použité procesory Intel Core.
Dálkovou správu založenou na vPro jsem
ještě nikomu neprováděl, ani mi výhody ultrabooků nijak při prodeji nepomohly.
Michal Pipek, Clarexon, Praha: Prodáváme
Apple, takže ohledně ultrabooků – snad
výkon, diskový prostor...? Jistě i životnost
na baterie. Anti-Theft a vPro se používá všude, ale každý tomu říká jinak. Apple má svůj
vlastní systém, který je na těchto technologiích postaven. Já je však nepoužívám.
Martin Žaba, Cocon, Praha, specialista
na spotřební materiál: PC neprodáváme.
Petr Šebesta, Ausys IT, Ostrava: Píší, že
„by to mělo být takhle, dvojtečka“. Je to tedy
lehké, střední třída do dvou kil a výdrž na baterie asi osm hodin. Ani proprietární technologie Intelu vPro, ani Anti-Theft se zde
nechytá, obojí je pojištění rizik, oba druhy
technologické výbavy by musely být protlačovány pojišťovnami. Kdysi s tím experimentoval Dell s ČSOB, ale nebylo to dotažené
do konce. Postavit na nohy mrtvý notebook
na dálku, to se přihodí tak jednou za tři a více
let, proč za to platit dopředu?
UB
David Línek, DLNK, Česká Skalice: Začínáme
s vlastním cloudovým centrem, prodáváme
MS Office 365, těch jsme prodali desítky
kusů, je to na spodní hranici partnerství.
Rudolf Hiesbök, Hiesbök, Blansko: Firmy
většinou cloud nechtějí, radši investují
do vlastního serveru, data chtějí mít doma,
zaplatit jednu částku „na furt“, a ne platit
paušálně. S opačným přístupem mají špatnou zkušenost – když třeba zaplatí pozdě,
jsou „odstřiženi“, nebo jak se mají dohadovat s telefonním automatem? Mě jako dodavatele chytí pod krkem a mají to vyřešeno.
Michal Štrunc, Unico, Liberec: Ne, kdybych
měl hovořit za cloudové řešení od Microsoftu,
například Office 365, trh zde není připraven,
stejně tak ne na dálkový provoz. Možná to
neumíme prodat, nabízíme zákazníkům raději to, na co jsou zvyklí a co umíme obhospodařit.
Michal Pipek, Clarexon, Praha: Ne. U nás
je to dáno tím, že Apple tyto služby nabízí
standardně společně s Apple ID.
Martin Žaba, Cocon, Praha, specialista
na spotřební materiál: Pokud dodáme a instalujeme tiskárnu, která má nějaký e-print,
tak ji zalogujeme, ale uživatelé to moc nepoužívají. Tisk „z cloudu“ se u nás moc nechytá.
Petr Šebesta, Ausys IT, Ostrava: Co znamená cloud? Nejde o úplně novou věc, prodáváme ho už léta letoucí, jen se teď jmenuje jinak. Cloudová služba je třeba Seznam.cz, a jak dlouho je zde? Jinak ano,
samozřejmě, i Office 365 jsme už také prodali. Proč bych si ho ale měl koupit? Jen
proto, abych platil každý měsíc? Prodejce
z toho nic nemá, rozhodně ne na obživu.
Navíc se přes hranice státu neplatí za DPH,
stejně jak u mikroplateb za aplikace na iPhone nebo Android. I proto se prodej softwaru
přesouvá na online. Lidí s Androidem jsou
na světě miliardy a polovina z nich má
na něm aplikaci „menstruační kalendář“,
za kterou nikdo DPH nezaplatil, a všechny
tyto částky se stěhují za oceán. Stejně tak
roamingové poplatky mezi operátory. Je to
finanční a ekonomický problém celého
světa.
METR
R
A
B O
NOVÁ R
Dokázali byste vyjmenovat alespoň dvě
technologické výhody ultrabooků? Už vám
některá z nich pomohla při prodeji? Která?
Petr Hampl, Empo, Praha: Je lehký, vydrží dlouho na baterie. Teď je trh mrtvý,
každý kupuje jen to, co nutně potřebuje.
Ptáte-li se na technologie Intel vPro a Anti-Theft, ještě jsme je nikomu nezprovoznili. Určitě by to ale šlo. Ani jiné řešení proti krádeži, třeba od Esetu, nikdo nepožadoval. Po pravdě jsme to ale ani aktivně
nenabízeli.
Jaroslav Tvrdík, Tvrdík servis, Litoměřice:
Rychlý start, výdrž baterií. To, že je tenký
a kompaktní, je spíše praktická záležitost.
Zákazníci, kteří požadují ultrabook, už
zpravidla vědí proč a chtějí internetovou
cenu. O technologiích vPro a Anti-Theft
jsem slyšel na setkáních se sítí Comfor,
přibližně vím, o co jde. Náš technik by si
s tím asi poradit uměl. Aktivně jsme je ale
zatím nenabízeli.
Bohumil Dach, HSD, Sušice: Dlouhá výdrž na baterie, rychlý start. Anti-Theft
znám, jednou jsme něco nastavovali pro
klienty Dellu. Spíše než vPro používáme
TeamVeawer, protože vPro nemají všichni.
Někteří klienti na TeamVeaweru dokonce
provozují videokonference, jsou z Německa.
Jan Heran, 2H Heran, Děčín: Jejich nevýhody, ty bych znal. Pro mě je to tenký
notebook, nic jiného. Kdybych měl odpovědět, jsou tenké, lehké, mají SSD. Intel
vPro znám, ale nemám zákazníka, který
by ji chtěl využít. Ani Anti-Theft jsem ještě
neprodal. Nedůvěra lidí platit za něco takového je značná.
David Línek, DLNK, Česká Skalice: To je
spíše otázka pro člověka, který má tuto
oblast v DLNK na starosti. Zřejmě hmotnost, výdrž na baterie, výkon procesoru.
Pomohlo nám, že držíme jeden model
od HP skladem, takže si jej mohou zákazníci osahat. Technologické výhody nám
nepomohly, vPro znám částečně, Anti-Theft
neznám. Nikdy jsme tyto technologie nenasadili.
Rudolf Hiesbök, Hiesbök, Blansko: S ultrabooky nepracujeme. Do firem a na úřady dáváme spíše pracovní stanice. Ani
lidé z ulice ultrabooky moc nechtějí, jsou
pro ně moc drahé. Když už, pak berou ty
kovové, požadují za svoji investici alespoň
delší životnost. Výdrž na baterie? HP
ProBook také vydrží až 8 hodin, tak na co
ultrabook?
RIKA
Už jste prodali nějaké cloudové řešení nebo
služby? Jaké?
Petr Hampl, Empo, Praha: S cloudem mám
špatnou zkušenost. Jedné firmě jsme převedli do testovacího provozu cloudovou
Exchange, ale vlastní prodej nakonec uskutečnil někdo jiný, bývalí zaměstnanci výrobce s dobrou vazbou na něj.
Jaroslav Tvrdík, Tvrdík servis, Litoměřice:
Zatím ne.
Bohumil Dach, HSD, Sušice: Ne, neprodáváme to, nechci. Patnáct let klientům tvrdím,
že je dobré mít data pod kontrolou doma.
Kalkulace pro to hovoří jasně – od rychlé
linky přes licence za Office 365 až po to, že
stejně musejí mít nějaký server doma, aby
mohli pracovat offline. Momentálně všechny klienty převádíme na MS SBS 2011.
Návratnost je kratší než rok, bez měsíčních
poplatků, práce je rychlejší, protože lidé
stejně pracují uvnitř firmy.
Jan Heran, 2H Heran, Děčín: Ne.
Reseller Magazine
37
příležitost
Microsoft Office 365 SBP
Zaplatí se za poloviční cestu z Prahy do Brna
Office 365 Small Business Premium (SBP) je služba, díky které si i ta nejmenší firma může dovolit nejmodernější IT technologie. Při využití videokonference a sdílené prezentace Lync se měsíční náklady zaplatí už na poloviční
cestě z Prahy do Brna!
a online pracovat se svými kolegy. Své dokumenty však mají dostupné i offline díky synchronizované složce úložiště na HDD jejich
zařízení. Mohou pořádat online schůzky se zákazníky a partnery
a umožnit jim komunikaci prostřednictvím videa ve vysokém rozlišení a prezentací se sdílením obrazovky.
Komunikace, spolupráce, tvorba a sdílení dokumentů – místo jednotlivých aplikací můžete díky Office 365 zákazníkům dodat kompletní
platformu podporující byznys firmy. Office 365 vytváří prostor pro
vaše další služby, jako jsou instalace, nastavení, migrace dat, proškolení uživatelů v efektivní práci s Office 365 nebo průběžná servisní
podpora. Office 365 SBP je dostupný u autorizovaných distributorů
jako FPP (krabice), takže ho můžete prodávat stejně, jak jste zvyklí
u klasických sad Office. Za zmínku stojí zajímavá marže, kterou lze
prodejem Office 365 SBP získat.
Spolehlivost, bezpečnost a ochrana dat
Zapomeňme na kompromisy
Office 365 již dnes v České republice využívají tisíce komerčních
firem ze segmentu malých a středních firem. Pro využití služeb
Office 365 se rozhodli také velké společnosti jako RWE, Air Bank,
AWT nebo Burza cenných papírů.
Office 365 Small Business Premium si může dovolit opravdu každá
firma. Za měsíční náklad 270 korun za uživatele (doporučená koncová
cena) získá zákazník kompletní nástroje pro práci v online i offline
režimu. Office 365 SBP obsahuje:
kompletní sadu aplikací Office 2013 pro profesionály:
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher
a Lync;
až pět instalací na zařízení typu PC/Mac pro jednoho uživatele;
navíc získají online verzi Office (Office Web Apps);
sadu aplikací Office Mobile pro Windows Phone a iPhone;
osobní i firemní uložiště dokumentů s možností online spolupráce
a sdílení dokumentů;
zabezpečený firemní e-mail s 25GB schránkou;
chat a videokonference v HD rozlišení;
zabezpečenou firemní sociální síť(!);
veřejný a týmový web;
sdílené kalendáře.
Zákazníci mají navíc vždy automaticky právo na nové verze výše
uvedených aplikací a služeb. Office 365 Small Business Premium je
určen pro firmy do 25 uživatelů. Cena ročního předplatného je překvapivých 124,60 eur (cca 3 240 korun) za jednoho uživatele (v přepočtu na měsíc tedy cca 270 korun).
Věděli jste, že…
Zákazník samozřejmě nemusí mít veškerá svá data online v cloudu.
Ideálním řešením může být kombinace Office 365 SBP + Windows
Server 2012 Essentials (v roli file, application nebo print server).
Firma tak maximalizuje výhody obou přístupů – cloud i on-premise. Navíc je možné s využitím WSE přímo spravovat službu Office
365.
„Office 365 se zaplatí už v polovině cesty z Prahy do Brna!“ Pokud
díky využití videokonference a sdílené prezentace zruší zaměstnanec jen jedinou služební cestu, ušetří více, než je měsíční cena
celého Office 365 SBP.
Office 365 je stále s vámi –
v kanceláři i na cestách
Pomocí nejnovějších verzí známých aplikací Office mohou zákazníci
vytvářet atraktivní dokumenty, získat lepší přehled o svých datech
a s jistotou tvořit profesionální prezentace nejenom v kanceláři, ale
i na cestách. Aplikace Office mohou používat na více zařízeních než
kdy dříve, včetně počítačů PC, Mac, tabletů s Windows 8 a většiny
chytrých telefonů. Díky osobnímu online úložišti je možné sdílet
38
Reseller Magazine
Office 365 splňuje nejvyšší normy zabezpečení a ochrany dat.
Data jsou chráněna mnohokrát lépe než na serverech malé firmy.
Naše datová centra splňují vysoké bezpečnostní standardy a navíc
jsou data duplikována ve dvou datových centrech (pro ČR nejblíže
v Irsku a Holandsku). Office 365 splňuje všechny náročné bezpečnostní normy EU i certifikaci ISO 27001. Finančně zajištěná
záruka dostupnosti online služeb Office 365 je 99,9 %.
Technologie na úrovni velké společnosti dostupná všem
Proč prodávat Office 365:
odlište se od konkurence – díky vysoké hodnotě služby
za atraktivní cenu;
získejte další příjmy za vaše služby;
instalace, nastavení, migrace dat, průběžná servisní
podpora;
proškolení uživatelů, přizpůsobení firemním agendám
(týmové weby, knihy jízd, evidence majetku, schvalování
faktur apod.);
získejte vyšší marži než u standardních produktů Office;
vytvořte si pravidelný příjem z prodeje ročního předplatného
a vašich služeb;
pomůžeme vám – Microsoft i distributoři vám pomohou
s prvními zakázkami Office 365 po obchodní i technické
stránce.
Argumenty pro koncového zákazníka:
profesionální a snadná komunikace, spolupráce, tvorba a sdílení dokumentů – namísto jednotlivých aplikací a složitých
a nákladných IT řešení;
ekonomická výhoda – revoluční poměr hodnota/cena: viz
obsah služby Office 365 SBP;
návratnost investice může nastat už během prvního měsíce
(úspora za cestovní náklady, úspora času, rychlost reakce
na poptávku zákazníků, produktivita práce…);
Office 365 pomůže významně zlepšit efektivitu komunikace
a spolupráce se zákazníky i zaměstnanci.
Distribuce pro ČR:
ABC Data, AT Computers, eD‘ System Czech, SWS, Tech Data
Distribution
Distribuce pro SR:
ASBIS, eD‘ System Czech
-voxzáří 2013 | www.rmol.cz
PŘÍLEŽITOST
Lenovo ThinkPad Akademie
Jak prodávat notebooky ThinkPad – 6. díl
V šestém díle seriálu se podíváme na bezpečnostní prvky vestavěné v noteboocích ThinkPad, ale také na to, jak zabezpečení ještě zesílit.
V předchozích dílech našeho seriálu jsme se přesvědčili o tom, že
se na notebooky ThinkPad může uživatel spolehnout, jejich odolnou
konstrukci prověřily testy americké armády a že jakýkoliv problém
vyřeší hustá síť autorizovaných servisů a rozšířené záruky. Krátce
jsme se zmínili také o vysokém zabezpečení těchto strojů, dnes si
o něm povíme podrobněji a zároveň si ukážeme, které bezpečnostní
prvky můžete zákazníkovi dodatečně nabídnout při nebo po koupi.
Konec zírání přes rameno
Ne vždy se povede, že pracujeme s notebookem v ústraní a klidu.
V takových případech nechceme veřejně ukazovat, na čem
pracujeme, aby někdo četl naši osobní komunikaci nebo viděl naše
hesla. Notebooky ThinkPad mají rámeček displeje připravený pro
osazení tzv. filtrů soukromí („Privacy Filter“), což jsou speciální fólie,
které zajistí, že nikdo kromě nás neuvidí, co je zobrazené na displeji
notebooku.
Co doporučit zákazníkovi: Filtry soukromí jsou vhodným doplňkem
pro každého, kdo na cestách nebo na veřejnosti pracuje s citlivými
informacemi a nechce, aby kolemjdoucí viděli, co je na displeji
zobrazené.
Otisky prstů a bezpečnostní čip
Notebooky ThinkPad jako první na světě nabídly vestavěnou
čtečku otisků prstů. Všechny notebooky ThinkPad jsou obvykle
touto čtečkou vybavené. Namísto zdlouhavého zadávání hesla
uživatel použije svůj prst, kterým může nejenom zapnout notebook
a odemknout data, ale také se automaticky přihlásit do Windows
nebo vyplnit hesla na internetových stránkách pomocí aplikace
ThinkVantage Password Manager. Díky bezpečnostnímu TPM čipu
jsou navíc všechna hesla i otisky dokonale chráněné.
Co doporučit zákazníkovi: Pokud zákazníkovi záleží na co nejvyšším
zabezpečení, případně chce v budoucnu využít pokročilých
Šifrovaný externí disk
Díky bezpečnostním prvkům notebooků ThinkPad jsou data uložená
v notebooku zabezpečená, nicméně v případech, kdy chce uživatel
data uložit mimo notebook (na USB disky – předávaná data, velké
soubory přenášené s sebou nebo pouhé zálohy), je třeba je také
chránit. Pro tyto účely nabízí společnost Lenovo šifrované externí
USB 3.0 disky s kapacitou až 750 GB, které odemkneme zadáním
hesla PIN.
bezpečnostních funkcí, doporučte model vybavený čtečkou otisků
prstů a bezpečnostním TPM čipem.
Notebook se zámkem
Když odložíme jízdní kolo, ochráníme ho zámkem. Stejnou možnost
nabízí také notebooky ThinkPad: díky speciální vyztužené zdířce
můžeme pomocí kovového lanka a bezpečnostního zámku notebook
uzamknout. Snadno tak můžeme zabránit odcizení notebooku z
otevřených kanceláří, hotelových pokojů nebo výstavních prostor.
Zdířkou pro zámek disponují také dokovací stanice nebo monitory.
Co doporučit zákazníkovi: Bezpečnostní zámek s lankem zajistí,
že notebook není možné snadno odcizit bez viditelného poškození
notebooku nebo předmětu, ke kterému je připevněn. Lenovo nabízí
značkové zámky Kensington uzpůsobené pro notebooky ThinkPad.
Co doporučit zákazníkovi: Pokud je zákazník zvyklý nosit s sebou
velký externí disk, případně na něj zálohovat data z notebooku,
výborně poslouží rychlý šifrovaný externí disk ThinkPad (PN:
0A65616).
Bezpečnost dat
Soukromá a citlivá data na pevném disku je vždy třeba zabezpečit
kvalitním šifrováním. Lenovo pro své notebooky ThinkPad
doporučuje řešení WinMagic SecureDoc, které je pro tyto notebooky
uzpůsobené a dokáže využít všech jejich funkcí včetně čtečky otisků
prstů nebo TPM čipu.
Co doporučit zákazníkovi: Každý, kdo v notebooku přenáší velice
citlivá data, by je měl důkladně šifrovat. S notebooky ThinkPad plně
spolupracuje řešení WinMagic SecureDoc.
V příštím čísle:
Aktualizace portfolia ThinkPad. Představení změn a přicházejících
notebooků ThinkPad se čtvrtou generací procesorů Intel Core.
Předchozí díly ThinkPad Akademie lze stáhnout na: www.lenovo.cz/akademie
40
Reseller Magazine
září 2013 | www.rmol.cz
PŘÍLEŽITOST
Lenovo ThinkVision monitory
Vznášející se pracovní Ultrabook s dokováním
Pracovní Ultrabooky bývají zaškatulkované jako usedlé, s často nudným designem. Lenovo ThinkPad S440 dokazuje, že pracovnímu Ultrabooku nemusí být
cizí stylový design v hliníkovém provedení, a přesto může nabídnout dokovací konektor nebo dotykový displej.
RYCHLÉ
NABÍJENÍ
DOTYKOVÝ DISPLEJ
14" HD+ (1 600 × 900)
STYLOVÉ HLINÍKOVÉ
PROVEDENÍ
DOKOVACÍ
TECHNOLOGIE
ONELINK
Stylový Ultrabook na práci
OneLink: jeden kabel vládne všem
Ultrabooky, lehké a tenké notebooky s dlouhou výdrží na baterii,
spadají ve většině případů do kategorie zařízení na doma, pro
zábavu a volný čas. Pracovních modelů mnoho není. A pokud nějaký
najdeme, je to velmi usedlé, ba až nudné zařízení. Společnost Lenovo
se rozhodla situaci změnit, a tak přichází s novým modelem S440,
který sice spadá mezi tradičně pracovní rodinu ThinkPad,
ale zároveň nabídne stylové provedení.
Běžné Ultrabooky nemohou kvůli tenkému tělu nabídnout dokovací
konektor, který notebooku v pracovně dodá pohodlí stolního počítače.
Lenovo ovšem právě pro tyto případy vyvinulo dokovací technologii
OneLink, která zajistí, že jedním kabelem připojíme veškeré
příslušenství na pracovním stole, jako je klávesnice, myš, tiskárna,
monitor, reproduktory, drátová síť a také notebook nabijeme.
ThinkPad S440 se může pochlubit lehkým (od 1,78 kg) a tenkým
(od 20,5 mm) tělem, které doplňují promyšlené tvary, díky nimž
zařízení působí, jako by se na stole vznášelo. Vzhled je umocněný
kompletně hliníkovým provedením, které dodává na eleganci, ale
také zajistí výbornou pevnost konstrukce.
Proč prodávat Lenovo ThinkPad S440:
•
•
•
•
leader na českém i globalním PC trhu
podpora obchodního týmu výrobce a distributorů
pomoc výrobce při účasti ve výběrových řízeních
možnost zvýšení zisku prodejem originálního příslušenství
14" dotykový displej v 13" těle
Argumenty pro koncového zákazníka:
Po vzoru nové generace pracovních notebooků ThinkPad nabízí S440
velmi tenký rámeček displeje. Díky tomu může S440 v těle, které
rozměry odpovídá spíše 13" notebookům, nabídnout o palec větší,
14" HD+ displej.
•
•
•
•
•
•
ThinkPad S440 je navíc vybaven dotykovou obrazovkou
s nadstandardním HD+ rozlišením (1 600 x 900 bodů) a svítivostí
250 nit, která díky použití moderní technologie výroby zaručuje
přesné snímání dotyků a díky antireflexnímu provedení eliminuje
odrazy okolí. Víko displeje je navíc možné otevřít až do plného úhlu
180°, opřít jej tak o podložku a pracovat s obrazovkou jako
s tabletem.
Vysoký výkon a dlouhá výdrž
Nejnovější čtvrtá generace procesorů Intel Core spolu
s dedikovanými grafickými kartami AMD zaručí vysoký výkon jak
pro pracovní aplikace, tak pro multimédia a hry. Komponenty jsou
však nejenom výkonné, ale i velice úsporné. Díky tomu vydrží
ThinkPad S440 až šest hodin na baterii. Technologie Rapid Charge
zase zajistí, že je baterie notebooku nabita na 80 % své kapacity během
pouhých 45 minut. Notebook tak nabijete na další téměř pětihodinovou
práci během přestávky na kávu nebo čekání na další spoj.
září 2013 | www.rmol.cz
lehký a tenký pracovní Ultrabook
stylové a odolné provedení z hliníku
dokovací technologie OneLink
rychlé nabíjení baterie
dotykový displej s vyšším rozlišením a lepší svítivostí (250 nit)
možnost rozšíření záruky
Obrázky, datasheety a další zdroje naleznete na www.lenovo.cz/datasheets
Bližší informace o ThinkPad S440 najdete na: www.lenovo.cz/S440
Autorizovaní distributoři v ČR:
AT Computers, SWS, Tech Data Distribution
Autorizovaní distributoři v SR:
ASBIS SK, eD‘ system Slovakia
Reseller Magazine
41
ROZHOVOR
Veracomp
SkyVera se mění na Veracomp a chce být jedničkou
Richard Voigts
Co je cílem SkyVery, dnes již Veracompu?
Petr Janda: Naše dlouhodobé cíle jsou
následující – být jedničkou na poli VAD
v Česku i na Slovensku, být zároveň nejlepším zaměstnavatelem v IT v obou zemích,
být velkou firmou s atmosférou malé firmy,
do tří let dosáhnout obratu deseti milionů
eur, vždy a za každých okolností si udržet
pozici čisté distribuce.
Proč mění společnost SkyVera, distributor s přidanou hodnotou, svoje jméno na Veracomp, a dokonce i logo? Co ji k tomu vede? Jaké jsou vlastně
její cíle? Na to jsme se ptali jejího generálního
ředitele Petra Jandy, jehož odpovědi doplnil Jan
Václavík, šéf oddělení předprodejní podpory.
Mohl byste stručně představit společnosti
SkyVera a Veracomp?
Petr Janda: SkyVera je na trhu od roku 2009.
Jsme tzv. distributor s přidanou hodnotou
(VAD) v oblasti IT. Od počátku našeho podnikání se soustředíme zejména na oblast IT
bezpečnosti, v poslední době jsme do portfolia přibrali i produkty z oblasti sítí a telekomunikací. Naším vlastníkem je polský VAD
číslo jedna, akciová společnost Veracomp.
V současné době měníte jméno. Proč až teď
a co tato změna znamená?
Petr Janda: Od počátku jsme vystupovali
jako samostatná nezávislá společnost a i přes
maximální podporu naší mateřské firmy jsme
museli prokázat schopnost nejenom přežít, ale
prosadit se na trhu jinými hodnotami, než je
jméno velké mezinárodní společnosti. Jsme
přesvědčeni, že po čtyřech a půl letech jsme
to dokázali, a proto nyní můžeme přistoupit
k plnému začlenění do skupiny Veracomp.
Jaké hodnoty máte na mysli?
Petr Janda: Abych dobře odpověděl na tuto
otázku, musím odpověď rozdělit na dvě části.
První část se týká hodnot, které vyznáváme
vůči trhu a vůči našim partnerům. Někdy
v prvních měsících existence naší firmy
jsme si uvědomili, že slovní spojení „přidaná hodnota“ je často vyslovováno se značně
pejorativním nádechem. Neboli každý o tom
mluví, každý to poskytuje, a když se zeptáme zákazníka, mnohdy neví, co to vlastně je.
S čistým svědomím jsme tedy nadefinovali
naše vlastní hodnoty. Záhy jsme zjistili, že
to nestačí. Na trhu je veliký tlak a my musíme náš úspěch postavit na pevných základech odlišnosti od naší konkurence. Začali
jsme tedy zaznamenávat a analyzovat každý
náš úspěch a neúspěch, diskutovali o nich
s partnery a výsledkem této spolupráce přímo
uvnitř bojiště je seznam šesti nejdůležitějších
hodnot, odlišností, na kterých stavíme.
Jde o následující hodnoty – jsme předvídatelní, vždy dopředu víte, co od nás dostanete, v jaké kvalitě a v jakém čase, jsme velmi
konzistentní; máme skutečně individuální
42
Reseller Magazine
V jaké oblasti hodlá být jedničkou dnes už
Veracomp jako VAD?
Nerozdělujeme to na žádné oblasti, prostě
chceme být jedničkou na trhu.
To znamená, že chcete překonat i Avnet,
DNS, Arrow a další?
Ano.
Petr Janda, generální ředitel společnosti SkyVera/Veracomp
přístup k zákazníkovi; máme výborné technické a předprodejní (presales) znalosti; jsme
rychlejší a flexibilnější než konkurence; jsme
součástí stabilní, velké mezinárodní společnosti; máme unikátní startovní program pro
nové partnery. Každý z těchto bodů jsme
museli prokázat v praxi, a to, že se nám to
povedlo, je také důvodem, proč jsou naši
partneři s námi.
Můžete vysvětlit další hodnoty, o kterých
jste hovořil?
Petr Janda: Neméně důležité jsou hodnoty,
které vyznáváme uvnitř společnosti. Celá
skupina Veracomp je firmou, která se opírá
především o lidský potenciál a spolupráci.
Máme vnitřní kodex, kterým se řídíme. Jedním
z mých nejoblíbenějších bodů tohoto kodexu je věta: buď poctivý, upřímný a otevřený.
A tímto se také řídíme. Snažíme se lidem,
kteří u nás pracují, vštípit fakt, že jsou pro
firmu to nejdůležitější, že mohou kdykoliv přijít s nápadem, otevřít si svůj vlastní projekt,
mluvit se mnou a hlasitě projevit nesouhlas
s čímkoliv, na čem zrovna pracujeme. Tato
atmosféra svobody podporuje duch kreativity, pracovitosti a sounáležitosti s firmou.
Každý člověk u nás ve firmě ví, co je cílem
firmy, a to jak dlouhodobým, střednědobým
i krátkodobým, a s využitím spolupráce
s kolegy si vybírá cestu, jak těchto cílů dosáhnout. Společně myslet, společně vykonat.
Chtěl bych také poděkovat všem mým spolupracovníkům, bez nichž by tato firma nebyla a kteří i mě osobně naplňují pocitem, že
stojí za to vytrvat a jít přes překážky a že
vás pak někde na cestě čeká odměna, jakou
třeba pro mě je, když na lidech vidím, že
do práce chodí rádi a že je firma nedílnou
součástí jejich života.
To jsou ale velmi ambiciózní cíle. Každý cíl
by měl být splnitelný, není toto již za hranicí?
Petr Janda: Ne, to si u nás ve firmě nemyslíme. Naším cílem je a vždy bude být
na trhu číslo jedna. Měl by to být cíl každé
společnosti. Jistě, můžeme diskutovat, že se
nám těžko podaří dosáhnout toho v nejbližších letech, ale to nevadí. Jsme přesvědčeni, že naše hodnoty a náš přístup k práci
bude na konci slavit úspěch.
Pojďme k samotnému přejmenování. Co to
bude znamenat po praktické stránce?
Petr Janda: Přejmenování opravdu není
samoúčelné. Naše plné začlenění do struktur Veracompu bereme velmi vážně, a tak
jsme připravili mnoho změn, které přinesou našim partnerům další zlepšení jejich
práce. Začněme od toho nejviditelnějšího, a tím je jednotný design celé skupiny
v Evropě. Nové logo je symbolickou vizualizací dlaní spojených do kruhu, přičemž
otevřené dlaně zároveň ukazují na střed
kruhu jako na společný cíl. Ruce samy
o sobě nedokážou vytvořit nic, ale spojené
tvoří řetěz, což je velmi silná konstrukce.
Nové logo symbolizuje tedy především spolupráci mezi distributorem a jeho partnery,
partnerství s výrobci a koncovými uživateli. Nové webové stránky, nový partnerský portál, vstup na sociální sítě, to vše
přinese partnerům logickou a přehlednou
informační bázi. Ale nebyli bychom to my,
kdybychom si nepřipravili i nějaká další
překvapení.
Mohl byste alespoň napovědět, jaká překvapení chystáte?
Petr Janda: Nechtěl bych vše prozrazovat dopředu. Ale např. jde o činnost týkající se tzv. business intelligence. Máme
září 2013 | www.rmol.cz
rOzhOVOr
Jan Václavík, šéf oddělení předprodejní podpory
od roku 2009 mnoho dat sesbíraných z trhu
a z těchto dat dokážeme připravit našim
partnerům report na míru včetně našich
vstupů a hodnocení.
Můžete být ještě konkrétnější?
Petr Janda: Když si dnes otevřete kterýkoliv odborný časopis, téměř vždy narazíte
na téma Big Data. Každý se snaží v množství dat, které má, najít logiku, nápad, doporučení, kam jít dál a jak být lepší. My si
neděláme ambice těmto firmám konkurovat,
ale přesto můžeme partnerům poskytnout
informace, které třeba nejsou schopni ze
svých, někdy velkých a složitějších systémů vytáhnout, a rádi se s nimi nad těmito
daty sejdeme, projdeme je a budeme hledat
společně s nimi odpovědi. Samozřejmě, že
jde vždy o kombinaci dat daného partnera
a dat veřejně dostupných.
Připravujete také rozšíření produktového
portfolia?
Petr Janda: Ano, připravujeme, ale z jasných důvodů nemohu být konkrétnější.
V tuto chvíli máme zaběhlých několik hlavních produktů, jako jsou Fortinet, Extreme
Networks, Aruba Networks, Bluecoat,
LifeSize, a v poslední době k nim s úspěchem přibyly ještě Landesk a Invea-Tech.
Jak už jsem naznačil, připravujeme také
několik dalších produktů, některé bychom
mohli přibrat ještě v tomto roce.
Výběr produktů je jistě klíčový, jak k němu
přistupujete?
Petr Janda: Zde bych předal slovo Honzovi
Václavíkovi, šéfovi našeho oddělení předprodejní podpory.
Jan Václavík: O tom není pochyb. Vždy
se snažíme, aby produkty v našem portfoliu byly především jedinečné svými vlastnostmi. Takováto kombinace nám dává
silnou argumentační základnu při diskuzi
nad technickými parametry. Mezi obecné
září 2013 | www.rmol.cz
vlastnosti našich produktů patří technická
vyspělost a výkonnost, unikátní zapracování
konkrétních funkcionalit, zajímavá licenční
politika a poměr výkonu k ceně. Udržujeme
úzký kontakt s výrobci, získáváme tak důležité informace o chystaných novinkách
a změnách. Několikrát jsme se podíleli ve spolupráci s výrobcem na betatestování nových
zařízení nebo operačních systémů. Nejen pro
tyto účely máme vybudovanou vlastní laboratoř, kterou jinak využíváme pro ověřování
požadavků, ladění problémů našich partnerů
a zákazníků nebo školení v autorizovaném
školicím centru.
Dalším parametrem výběru produktů je
synergický efekt napříč produktovým portfoliem. Jsme schopni s kombinací našich
produktů navrhnout takové řešení, které elegantně plní požadované funkce, a kooperace těchto produktů mezi sebou dává smysl.
Můžete mít například špičkový a správně nakonfigurovaný firewall, ale když k němu připojíte nevhodný či špatně nastavený switch,
problém je na obzoru. Naše produkty se nejen v tomto odhledu musí vhodně doplňovat.
Tak jak vyspívá a mění se trh s bezpečností v regionu našeho působiště, rozšiřujeme
a upravujeme i produktové portfolio. Hlavním
produktem je pro nás nyní společnost
Fortinet, se kterou máme historicky nejdelší spolupráci a na níž se váže také nejširší
partnerská síť.
Hledáte nové partnery? Jakým způsobem?
Petr Janda: Ano, hledáme. Způsob je kombinací několika věcí. Někteří partneři se
ozývají sami, protože získají referenci od jiného partnera. Samozřejmě, že se snažíme
i aktivně oslovovat partnery v obou zemích.
Neoslovujeme ale tzv. hrubou silou. Vždy se
snažíme přizpůsobit výběr potenciálních partnerů situaci, kterou chceme řešit. Snažíme
se dopředu poznat obchodní model partnera,
potřebujeme vědět, co ho živí, kde má své
zákazníky, abychom mu nenabízeli produkt
či službu, která pro něj nemá tu správnou
hodnotu.
i samotným obchodem. Partner má v našem
systému status počátku spolupráce a každý
člen týmu ví, jakým způsobem se o něho má
postarat. V ideálním případě společně s partnerem uzavřeme i několik prvních obchodů,
aby si partner mohl být jist, že vynaložená
investice se mu vrátí co nejdříve.
Váš distributor s přidanou hodnotou
v oblasti telekomunikací a síťové bezpečnosti
Hodnoty, na kterých stavíme:
• jsme pružnější a rychlejší než naše konkurence,
• máme vysoce kvalifikovaný technický a presales tým,
• volíme individuální přístup,
protože každý partner je jedinečný,
• jsme součástí velké mezinárodní organizace,
• jsme předvídatelní,
• máme unikátní program pro začínající partnery
a vlastní ATC.
Hlavní značky v produktovém portfoliu:
Na koho se má případný nový partner obrátit
dnes už u společnosti Veracomp?
Petr Janda: Všechny kontakty jsou zveřejněné na našich webových stránkách, samozřejmě že fungují i obecné kontakty, jako je
[email protected]
Jak jeVeracomp
dnes firma
a jaké
s.r.o. |Veracomp
Máchova 18 |velká
120 00 Praha
2 jsou
www.veracomp.cz
| [email protected]
vaše plány
dalšího růstu?
Petr Janda: V současné době máme 15 zaměstnanců. V příštím roce očekáváme přírůstek v podobě dvou kolegů na Slovensku,
kde jsme letos úspěšně otevřeli naši pobočku,
a jednoho kolegy do Čech. Nicméně situace
se může změnit s tím, jak se bude vyvíjet,
tedy růst naše produktové portfolio.
Rollup Veracomp.indd 1
Máte partnerský program? Jaké jsou jeho
základní body?
Petr Janda: Ano, máme. Náš partnerský program je přizpůsoben programům výrobců
a jejich popis přesahuje rámec tohoto článku, nicméně bych zmínil tu část, která je pro
všechny produkty společná. Tou je zvláštní
péče o partnera v prvních třech měsících
spolupráce. Ve Veracompu velmi dobře chápeme to, že aktivní opakovaný prodej našich
produktů bude znamenat nějakou investici.
Časovou, finanční, znalostní apod., a pro
mnohé společnosti není jednoduché toto zainvestovat dopředu. Zde vidíme svoji roli. Naší
snahou je provést partnera úskalím úvodních školení, seznamování se s technologií,
argumentační bankou a v neposlední řadě
07.06.13 12:46
Co pro vás znamená prezentace vaší firmy
v Reseller Magazinu?
Petr Janda: Reseller Magazin jsme si nevybrali
náhodou. Průzkumem u našich partnerů jsme
zjistili, že je to pro ně nejčtenější odborný
časopis, takže volba byla logická. V minulosti jsme tohoto stylu prezentace nevyužívali
tak často, ale s růstem firmy bychom rádi,
aby jak stávající partneři, tak i potenciální
partneři věděli, že jsme zde, s našimi hodnotami a přístupem, který jim, jak doufáme,
bude sympatický a prospěšný.
Reseller Magazine
43
TÉMA ČÍSLA
Sci-fi v médiích aneb chytrá vize
Každá doba má své vizionáře. Jsou třeba, protože
nám připomínají, že každý by měl mít své sny
a cíle. Dnešní vizionáři se od těch z dřívějších
dob však liší. Dokáží využívat moderní technologie a pomocí médií oslovovat davy lidí. Je to ale
správně?
V návaznosti na minulé díly tématu z oblasti
chytrého bydlení jsou dnešní vizionáři spíše
ku škodě věci. Obraz tohoto pojmu je ve veřejném mínění v ČR na špatné cestě a v žádném případě se nedá srovnávat se zahraničím. Snaha o „masové“ (uvozovky jsou zde
správně) rozšíření „inteligentních domů“ se
objevuje v době zhruba před pěti lety. Právě
tehdy začaly firmy věnující se chytrým elektroinstalacím vyvíjet marketingovou aktivitu,
která se během let stupňovala a stále stupňuje.
Firmy vznikaly a také samozřejmě zanikaly.
Řešení, která se na trhu objevila, nebyla ani
zdaleka dokonalá a výrobci se spíše než na vývoj soustředili na utopické vize patrně z říše
sci-fi než z konce 20. a počátku 21. století.
Každý reseller by si měl sám zodpovědět,
jak by se mu líbilo, kdyby jeho lednice hlásila,
že právě dochází mléko a že má koupit ještě
10 dkg šunky, protože je jaksi „Out of date“.
44
Reseller Magazine
A co by říkal na takové chytré spotřebiče,
které by mu navíc dokázaly říct, že do konce
upečení husy zbývá 24 minut a 32 sekund.
A kdo by nechtěl chytrý kávovar, který
sám uvaří kávu? Ano, skvělá věc (mimo
jiné to zvládne každý kávovar, ne pouze ten
za 50 000 korun a více), ale káva nemá nožičky a někdo pro ni musí dojít. Vize jsou
pěkné, marketing silný, lidé jsou však zmatení – naprosto logická reakce.
Co vlastně chytrý dům je
Pokud někdo přijde do chytrého domu, neměl by na první pohled poznat, že se výrazně liší od klasických domácností. Proč?
Smyslem chytrého domu ale není upoutávat
pozornost návštěvníků, ale ušetřit drahocenný čas obyvatelům domácnosti. Klasický den,
který může čekat obyvatele chytrého domu,
vypadá asi takto:
7.00 – vyjíždějí žaluzie a pozvolna začíná
hrát muzika – ideální start do každého dne;
7.15 – uživatel vchází do koupelny, kde mu
zpříjemňuje ranní hygienu oblíbená hudba
z rádia;
7.30 – uživatel odchází z domu a jakmile
odjede z garáže, dům se přepne do automatického režimu. To znamená, že se za-
pne bezpečnostní zařízení, sníží teplota
v domě, automatické žaluzie se připraví
(ochrana proti teplu/zimě – pokud bude
potřeba), odpojí se elektrické spotřebiče
a zhasnou se světla;
15.00 – systém vyhodnocuje, že je třeba
spustit závlahu;
17.00 – jakmile uživatel odemyká, dům je
již vytopen na komfortní teplotu, bezpečnostní zařízení se automaticky deaktivuje,
rozsvítí se světla v chodbě (pokud je již
tma);
18.00 – čas večeře, díky stisku tlačítka
se vyvolá světelná scéna jídlo. Světla se
nastaví na požadovanou úroveň, z reproduktorů se začínají linout příjemné
tóny jazzu a uživatel si může vychutnat
zaslouženou večeři;
22.00 – odchod do ložnice. Jakmile se
den chýlí ke svému konci, uživatel stiskne tlačítko na zdi. V tu chvíli ví, že se
mu automaticky zavřela garáž (pokud
byla otevřená) a má 15 minut na to, než
se dům přepne do nočního režimu. To
znamená, že se světla setmí maximálně
na 50 % (aby neoslňovala), sníží se teplota v domě, bezpečnostní systém se opět
aktivuje, vypne se venkovní osvětlení
září 2013 | www.rmol.cz
Schrack Technik
TÉMA ČÍSLA
a zatáhnou se žaluzie, pokud již nejsou
dole.
Dálkové ovládání
Zhruba takto by mohl vypadat ideální den
v každém chytrém domě. Absolutně není třeba, aby uživatel musel něco udělat. Ušetří se
tak spousta času a cenné energie. Uživatel
má zároveň možnost vždy sáhnout po svém
mobilním telefonu/tabletu/PC a ovládat dům
dálkově. Chytrý dům by měl v ideálním případě dělat většinu rutinních událostí naprosto automaticky. Uživatel bere telefon do ruky
pouze v případech, kdy se jedná o činnost,
kterou dělá jednou dvakrát do týdne.
Takovým případem by mohla být například
sauna. Chod klasické sauny vypadá přibližně
takto: uživatel dojde k sauně a navolí program.
Sauna se zapne a uživatel odchází do obývacího pokoje, kde netrpělivě čeká, než se
sauna vytopí. Tu a tam má již pocit, že by
sauna mohla být dostatečně vytopená a jde
se o tom přesvědčit – marně, sauna pořád
není připravena.
Naproti tomu lze postavit chytrou saunu,
která funguje takto:
1.Uživatel se rozhodne dát si saunu;
2.Sáhne po mobilním telefonu (z obývacího
pokoje nebo třeba při cestě z práce) a zapne saunu;
3.Jakmile je sauna připravená, sauna mu sama
zavolá, že je připravená;
4.Automaticky se zapne příjemné RGB osvětlení a hudba a uživatel si může vychutnat
pohodlné saunování.
Opravdu, není sauna jako sauna. V tomto
případě nejde o sci-fi ani o nesmyslně předraženou věc – sauna s chytrým systémem je
dokonce ještě levnější než klasická sauna.
46
Reseller Magazine
Není totiž potřeba žádná logika ani dotykové
panely – vše řídí systém domácí automatizace.
Všudypřítomné dotykové tablety
nejsou potřeba
Když se řekne chytrý dům, řada lidí si představí dotykové panely na zdi – bez nich by
to přeci nebyl chytrý dům. To je další marketingový omyl, který se šíří médii. K tomu,
aby dům fungoval, je potřeba pouze centrální jednotka v rozvaděči. Ta rozhoduje o řadě
rutinních věcí a uživatel má na výběr, jak
bude svůj dům ovládat. Většinou ve výsledku
zjistí, že dotykové obrazovky na zdi vůbec
nepotřebuje. Proč? Protože v 90 % vždy používá klasická tlačítka, která jsou na zdi ihned
u vchodu do místnosti.
Jde o klasický přístup k ovládání v domě,
který ještě dlouho nebude překonán (alespoň
pro klasické úkony v domácnosti). Stačí si
představit, že by uživatel vešel do místnosti
a místo jednoduchého stisku tlačítka by hledal ikonku rozsvícení světla na panelu ve zdi.
Dotykové panely jsou v prvé řadě velice
omezené a stojí zájemce nemalé pořizovací
náklady. Ceny nejlevnějších dotykových panelů se pohybují v řádech desetitisíců, ty dražší
potom přijdou na statisíce. Dotykový panel
je z pohledu odborníka doplňkové ovládání
a určitě není třeba věnovat mu zvýšenou pozornost a zbytečně do něj investovat.
Stačí smartphone
Pro ovládání chytrého domu se daleko více hodí
mobilní telefon, PC nebo tablet. Dotykovým
panelům je z tohoto výčtu nejblíže tablet. Jeho
dotyková plocha je dostatečně velká na to,
aby zobrazila místnosti i kategorie v domě,
a dostatečně kompaktní na to, aby se vešla
do ruky uživatele. Pokud se uživatel rozhodne pro tablet, má reseller vyhráno. Tablety
jsou totiž jeho parketa, dokonale se v nich
vyzná a dokáže k nim nabídnout různé
příslušenství. Uživatel, který dá na dobře
mířenou resellerovu radu, získá zařízení,
kterým může ovládat dům z jakéhokoliv
místa (nemusí chodit ke zdi – to už může
rovnou sáhnout po vypínači), ale hlavně
zařízení, které umí daleko více než jen
ovládat domácnost. Díky tabletu může surfovat na internetu, prohlížet si fotky nebo
pracovat s e-mailem.
Komfort, úspory
a bezpečí – to je, oč tu běží
Již v minulých dílech seriálu o inteligentním bydlení byly avizovány příležitosti pro
obrovské množství komfortu, úspor a bezpečnosti, které chytrý dům uživatelům
nabízí. Automatizování rutinních zařízení
a činností, které uživatel v domě provádí,
patří přirozenému vývoji v segmentu a je
nezadržitelné (podobně jako v automobilovém průmyslu nebo v IT).
Chytrý reseller může díky relativně nové
komoditě vytěžit z této příležitosti více, než
očekává. Je nutné ale najít výhodný poměr
cena/výkon. Nejenom domy, ale i uživatelé
jsou v dnešní době chytří. Díky internetu
jsou schopní monitorovat trh a porovnávat
nabídky jednotlivých výrobců chytrého bydlení. V dalších letech bude vznikat a také
zanikat celá řada firem. Doporučení proto
zní: vybrat si silného partnera, který má
zkušenosti s instalacemi všeho druhu a realizovat jich velké množství.
-feszáří 2013 | www.rmol.cz
příležitOst
ABB
Inteligentní elektroinstalace Ego-n
Pro všechny, kteří přemýšlejí o vyšším komfortu a úsporném provozu svého bydlení, je na trhu inteligentní systém elektroinstalace Ego-n.
Ego-n zvládá centrální i lokální řízení osvětlení, okenních žaluzií či
předokenních rolet, elektrických spotřebičů, vytápění a klimatizace,
zavlažování a dalších funkcí, které jsou klasickou elektroinstalací jen
velmi obtížně řešitelné, nebo je nelze realizovat vůbec. Inteligentní
elektroinstalace se ovládá pomocí tlačítkových snímačů – chytrých
vypínačů, které se na první pohled nijak neliší od standardních
spínačů a ovládačů a mohou být i takto naprogramovány. Kromě
tlačítkových snímačů však existuje celá řada dalších prvků, které
mohou snímat a předávat do systému mnoho užitečných informací: zda je venku světlo či tma, jestli prší, jak je silný vítr, jaká je
teplota vně objektu i v jednotlivých místnostech apod.
Zabezpečení a dálkové ovládání
Ego-n umí plně spolupracovat i se zabezpečovacími systémy.
Zastřežení zabezpečovacího systému může například utlumit topení,
pozhasínat zapomenutá rozsvícená světla nebo vypnout nepotřebné
zásuvky. Stisknutím chytrého vypínače Ego-n v ložnici lze naopak
částečně zastřežit na noc přízemí domu a garáž.
Pro vzdálené ovládání elektroinstalace pomocí tabletů nebo chytrých telefonů jsou zdarma ke stažení aplikace pro operační systémy
Android i iOS. Aplikace mají moderní vzhled a přehledně uspořádané záložky. Záložku „Oblíbené“ si může uživatel sám modifikovat.
Otázky před projektováním
Již ve stadiu projektu by bylo dobře zvážit, jaké jsou nároky příštích obyvatel na inteligenci elektroinstalace v budoucím domku.
Základní otázky, které by si měl uživatel již v průběhu projektování domku položit, jsou tyto:
Spokojím se jen s jednoduchým zapnutím a vypnutím světel,
ručním zatažením a vytažením žaluzií?
Bude mi stačit regulace vytápění s jedním termostatem bez možnosti dálkového ovládání a bez nároku na návaznost větrání
a dosažení úspor?
Nebudu chtít po čase, až se v domě zabydlím, změnit funkčnost
některých ovládačů? Spínat světlo i z jiného místa, než projekt
původně předpokládal, či přiřadit některou žaluzii do společného ovládání, protože je to tak pro mě pohodlnější?
Odlišná struktura
Struktura kabeláže inteligentní (sběrnicové) elektroinstalace a klasické elektroinstalace je zcela rozdílná. Zatímco u klasické elektroinstalace je veškerý rozvod proveden silovými kabely od jističe k vypínači a ke spotřebiči, u inteligentní elektroinstalace jsou všechny
ovládače, snímače a akční členy propojeny speciálním sběrnicovým
kabelem. Po tomto sběrnicovém kabelu se šíří všechny požadavky
uživatele na ovládání prostřednictvím chytrých vypínačů, všechny
informace z termostatů, snímačů pohybu, snímačů osvětlení apod.
Díky této koncepci se všechny prvky v instalaci navzájem „slyší“
a mohou reagovat dle uživatelova přání.
Systém Ego-n obsahuje i velké množství časových bloků, které
umožňují řadu akcí v chytrém domě načasovat: například zásuvky
na kuchyňské lince každý večer automaticky odpojit od napájení.
Úspory energií, kterých lze díky chytré elektroinstalaci dosáhnout,
také stojí za zmínku: blokování topení v okamžiku otevření okna,
zapnutí energeticky náročných spotřebičů (pračka, sušička, myčka)
v době nízkého tarifu, regulace teploty individuálně v každé místzáří 2013 | www.rmol.cz
nosti, automatické zaclonění domu před prudkým slunečním svitem.
Jediným stiskem tlačítka při odchodu z domu lze pozhasínat zapomenutá rozsvícená světla, přepnout topení do útlumu, odpojit spotřebiče
na kuchyňské lince od napájení a zastřežit zabezpečovací systém.
Snadná modifikace
Rovněž změna funkčnosti jednotlivých ovládačů, která je v klasické
instalaci bez razantního a nákladného zásahu do objektu nemožná,
se u inteligentní elektroinstalace Ego-n provede pouhým přeprogramováním bez jakéhokoliv zásahu do rozvodů. Takto lze chování elektroinstalace snadno uzpůsobit individuálním požadavkům, které se
mohou vyvíjet v čase.
Pokud se uživatel rozhodne pro inteligentní elektroinstalaci Ego-n
v okamžiku, kdy jsou kabely dle klasického projektu již uloženy pod
omítkou, bude změna představovat zbytečné a nákladné investice
a vícepráce. Proto by bylo výhodné se s problematikou chytrých
domů a inteligentních elektroinstalací seznámit již v průběhu projektových prací.
Proč prodávat elektroinstalaci Ego-n:
maximální kompatibilita a variabilita výrobků inteligentní i klasické elektroinstalace;
technická podpora ze strany výrobce;
produktová i technická školení.
Argumenty pro koncového zákazníka:
skutečná elektroinstalace, která umí víc než běžné zásuvky
a vypínače;
stiskem jediného tlačítka lze ovládat osvětlení, světelné scény,
žaluzie, markýzy, vytápění nebo klimatizaci;
všechny výrobky od jedné značky – maximální kompatibilita
a variabilita výrobků inteligentní i klasické elektroinstalace.
Veškeré informace jsou k dispozici na webu, včetně vzorového
rozpočtu a distribuce: http://goo.gl/wvsrE.
-fesReseller Magazine
47
TÉMA ČÍSLA
Míša Mertová
Eva Svobodová
Dámy z divize enterprise
Richard Voigts, Štěpán Feik
Zatímco se Praha potýkala s velkou vodou,
výpadkem proudu, omezeným provozem metra
a s neustávajícím deštěm, my se vydali navštívit
Evu Svobodovou a Míšu Mertovou – dámy z divize
enterprise společnosti Hewlett-Packard. Eva se
věnuje klientům z HP networking, Míša má zase
na starosti marketingovou podporu celé divize.
Jedna ráda leze, druhá miluje běhání. A když jsme
je fotili, tak slunce konečně protrhlo mraky.
Máte nějaké koníčky?
Míša: Mým koníčkem je především běhání –
maratonský běh, horský běh a horské maratony.
Eva: Mimo práci se snažím hodně věnovat
sportu. Kancelářský život je poněkud v rozporu s touto aktivitou, proto se snažím využít co nejvíce času k pohybu. Nejraději hraju
volejbal, lezu po skalách a jezdím na koni.
Na jaké skály lezete?
Eva: Na všechny skály, které jsou k dispozici.
48
Reseller Magazine
Na jaké nejvyšší hoře jste byla?
Eva: Na vysokohorskou turistiku moc nejsem –
opravdu jen lezu po skalách.
A co bouldering?
Eva: Zkusila jsem to, ale moc dlouho mi to
nevydrželo. (smích)
Jak se Míša dostala k běhání?
Míša: Vlastně díky mojí práci – když jsem
zjistila, že je toho na mě moc, začala jsem
lehce pobíhat po lese. A jednou jsem se takhle
jela podívat na závody a nějak mě to chytlo. (úsměv)
Kolik toho naběháte?
Míša: Záleží na čase a na počasí, ale v průměru asi 300–400 km měsíčně.
Máte rády literaturu? Co čtete?
Eva: Určitě! Mám moc ráda sci-fi a vždy si
moc ráda něco přečtu. Bohužel, času na čtení není tolik, kolik bych si přála, a stane se,
že místo knížek člověk sklouzne k filmům.
Mým oblíbeným autorem je Arthur C. Clarke
nebo Michael Crichton.
Míša: Čtu moc ráda, ale sport a práce
mi zabírají opravdu hodně času. Ale když
už čtu, tak se ráda ponořím do severské
literatury.
A preferujete čtení papírové knížky, nebo
spíše dáváte přednost elektronické čtečce?
Eva: Elektronickou čtečku mám, ale teprve s ní začínám. Většinu svých oblíbených
knih jsem přečetla ještě v původní papírové podobě.
Míša: Jsem v tomto směru velký konzervativec a čtečka knih mi k srdci opravdu
nepřirostla. Pokud si v tom nemohu listovat,
není to pro mě kniha!
Která hudba je vašim srdcím nejbližší?
Míša: Jednoznačně severský metal!
Eva: Záleží na náladě a situaci, od folku
v létě s kytarou u ohně přes latinskoamerické rytmy k tanci až po klasický big beat.
Jak si na koníčky děláte čas?
Eva: Donedávna jsem se ještě nesnažila si
čas řídit a organizovat, ale zjistila jsem, že
mi potom opravdu mnoho volných chvil
září 2013 | www.rmol.cz
ženy v it
na koníčky nezbývá. Teď si proto svůj volný
čas organizuji opravdu pečlivě – abych měla
volnost a mohla se věnovat třeba sportu,
který toho času zabere asi nejvíce.
Míša: Hledám si čas spíše na čtení, protože běhání už pro mě není volný čas –
pokud jej chci dělat dobře, musím se mu
věnovat. Proto se snažím skloubit práci
a sport, ale potom už mnoho volného času
opravdu nezbývá.
Co vy a vaření?
Eva: Raději peču, než vařím. Koláče, něco
sladkého. Výsledky pak na sobě moc ráda
zkouším. (smích) Peču samozřejmě podle
starých a prověřených rodinných receptů.
Míša: V tomto směru asi moc žena nejsem.
(smích) Vaření opravdu nevyhledávám a beru
jej jako nutné zlo. Když mám tu možnost,
chodím se raději najíst k mojí mamince.
A máte rády českou kuchyni?
Eva: Když vařím, tak se české kuchyni nevěnuji. Ráda zkouším něco nového a nechávám se inspirovat třeba nápady od mých
kamarádek.
Míša: Příliš ji nevyhledávám. Mám
raději odlehčenou stravu se spoustou
zeleniny – možná proto preferuji italskou
kuchyni.
Dáváte přednost spíše designovým, nebo
funkčním věcem?
Eva: Na prvním místě rozhodně funkčnost!
Ale pokud si mám vybrat mezi dvěma výrobky s přibližně stejnými funkcemi, tak
dám na design. Už jen proto, že jsem nějakou dobu pracovala jako grafička. Design
je pro mě velmi důležitý.
Míša: U oblečení dám jednoznačně
na funkčnost – když mi vyhovuje, je mi
jedno, jak vypadá. To platí zejména pro
sport, kdy nejvíce záleží na tom, zda se mi
běží dobře. Jsem na tom podobně jako Eva –
když najdu dva výrobky s podobnými funkcemi, tak dám spíše na design.
Jak se vám líbil proslulý netbook s motýlkem? Zaujal vás?
Eva: Obecně mám moc ráda přírodní
a květinové motivy – tady se asi projevuje
to, že jsem žena – a zmíněný netbook se
mi líbí.
Sledujete módu?
Eva: Módu nesleduji a nosím to, v čem se
cítím dobře a co mi vyhovuje. Je to pokaždé něco jiného – podle nálady a situace.
Míša: Sleduji spíše sportovní módu než
klasickou. A jak už jsem zmínila – jsem
skutečně velký konzervativec, takže jakákoli změna, třeba výměna šatníku, je pro
mě opravdu velká věc.
Jaký používáte notebook?
září 2013 | www.rmol.cz
Eva Svobodová
Eva: Samozřejmě HP a vybírala jsem dle
funkčnosti. (úsměv)
Míša: Mám HP ze série NC.
Víte, kolik má paměti a jak má velký disk?
Eva: Velikost paměti je jeden z hlavních
parametrů, podle kterých vybírám, velikost
disku pak zjistím velmi rychle, když ho vždy
zaplním mnohem dříve, než jsem si původně
myslela. (smích)
Míša: Jsem na tom velmi podobně. (úsměv)
Platíte přes internet? Bez obav?
Eva: Nebojím se platit přes internet. Domnívám
se, že kdyby bylo v této oblasti ukryto nějaké zásadní nebezpečí, určitě by nebyla tato
služba tolik využívaná.
Míša: Mám zařízené internetové bankovnictví, platím platební kartou a velmi nerada
o těchto věcech diskutuji s bratrem, který
pracuje jako bezpečnostní specialista v jedné
softwarové společnosti. Moc rád mi vysvětluje, co všechno se může stát. Snaží se mě
sice vystrašit, ale já ho raději neposlouchám.
(úsměv)
Aktivní dovolená? Nebo spíše totální relax?
Eva: Líbí se mi kombinace obojího. Aktivní
dovolená je příjemná v tom, že se člověk soustředí na něco jiného než na práci – ale občas
únava zkrátka zvítězí a není nic lepšího než
si odpočinout v teple na pláži.
Míša: Dovolené většinou trávím po závodech a soustředěních, takže jednoznačně preferuji aktivitu. Mám na to několik oblíbených
míst v Alpách.
Co vás vlastně přivedlo k IT oboru?
Eva: Díky IT jsem si začala přivydělávat při
studiu na střední škole. Ale přímo do oboru
jsem vstoupila až díky svému středoškolskému
profesorovi, který byl velice přísný a naučil
Reseller Magazine
49
Ženy v IT
Míša Mertová
nás víc, než musel. Začala jsem s vedením
kurzů a pak učila na školách. Postupně jsem
se dostala přes malou firmu až do HP.
Míša: V HP jsem začínala už na škole, kdy
jsem se dozvěděla díky své kamarádce, že HP
hledá někoho na studentskou pozici. Tak jsem
to zkusila, chytlo mě to a zůstala jsem tu.
Dalo by se říct, že to byla náhoda – protože
jsem původně studovala účetnictví a nakonec
jsem skončila v marketingu.
A co máte v HP na starosti? Děláte přímo IT?
Eva: Spíše než IT se věnuji vztahům mezi
lidmi, protože se starám o partnerské firmy.
Řeším všechny jejich problémy a požadavky
vzhledem k našim firemním procesům a podmínkám, které musí splňovat pro členství
v HP partnerských programech. Pracuji v divizi Enterprise Group, která má na starosti
storage, networking a servery. Já konkrétně
řeším networking.
Míša: Mám na starosti marketingovou podporu pro skupinu enterprise a dále i program
partnerského vzdělávání pro všechny ostatní
obchodní jednotky.
50
Reseller Magazine
Jak zvládáte mužské ego na pracovišti? Pomáhá
vám v tom, že jste ženy?
Eva: Na mužský kolektiv jsem si už zvykla.
Asi je to tím, že se v IT pohybuji již dlouhá
léta a téměř výlučně šlo o mužský kolektiv.
Dnes už by mi ženský kolektiv určitě vyhovoval daleko méně…
Míša: Ego je velmi důležité ve sportu
a někdy mám pocit, že ho mám opravdu velké. Takže občas to zaskřípe, ale připojuji se
k tomu, co říkala Eva – ženský kolektiv by
mi už nevyhovoval.
Jsou ve vaší divizi i další ženy?
Míša: Ano, několik jich pracuje jako obchodnice, většina spíše v podpůrných pozicích.
Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Eva: Záleží na tom, jestli mám domluvené
nějaké schůzky, ale většinu pracovní náplně tvoří kancelářská činnost. A 90 % kancelářské činnosti jsou e-maily, e-maily a další
e-maily. Občas se do toho vloudí telefonát.
(úsměv) Odpoledne spěchám domů za pejskem
nebo se věnovat sportu či přátelům. A když
dojde na sport a kamarády, tak se pak domů
dostávám velmi pozdě a už jen zalehnu,
případně se ještě chvíli věnuji nějaké
knížce.
Míša: Ráno vstanu a dám si první trénink. V práci buď komunikuji přímo s klienty, případně se bavím s agenturou, pokud
připravujeme nějakou akci. Odpoledne mám
další trénink a večer vyřizuji maily.
Jak dlouho už pracujete v HP?
Míša: Od roku 1996, takže to už je nějakých 17 let.
Eva: Já jsem tu teprve druhý rok.
Co vás nejvíce baví na práci v HP?
Eva: Máme tu skvělý tým! Kromě práce tu
denně zažijeme i legraci, když potřebuji,
nebojím se obrátit na kohokoli s dotazem
či prosbou o pomoc. Cítím se mezi těmito
lidmi opravdu dobře.
Míša: HP je špička ve svém oboru, patří
k největším firmám na světě. A musím ocenit
i lidský přístup k zaměstnancům a skvělý
kolektiv, který tu máme.
září 2013 | www.rmol.cz
VÁŠ ULTRABOOK™, NYNÍ VE VAŠÍ TV!
JAKÝKOLIV ULTRABOOK™ S PROCESOREM INTEL® CORE™
4. GENERACE LZE BEZDRÁTOVĚ PŘIPOJIT K TV NEBO PROJEKTORU
Díky technologii Intel® Wireless Display a adaptéru Netgear PTV3000
· ŽÁDNÉ KABELY
· OKAMŽITÉ PŘIPOJENÍ
· VIDEO V KVALITĚ 1080p FULL HD
S jednoduchým bezdrátovým připojením můžete snadno všechny dokumenty a online obsah zobrazit
na velké obrazovce. Ultrabook s technologií Intel® Wireless Display a 4. generací procesorů Intel® Core™
vám umožní komfortně shlédnout vaše oblíbené lmy, videa, obrázky a veškerý online obsah na
televizní obrazovce nebo projektoru s excelentní kvalitou obrazu Full HD a zvuku Dolby 5.1.
www.rmol.cz/widi
Nákupní cena pro dealera: 1490 Kč bez DPH
září 2013 | www.rmol.cz
Reseller Magazine
51
příležitost
Diskus
Nevratná likvidace dat pomocí Degausseru
Demagnetizace neboli degaussing je profesionální řešení, které zaručuje, že
data budou z datových nosičů efektivně a neobnovitelně odstraněna.
Každá veřejná instituce a firma, která zpracovává osobní data, jako
jsou rodná čísla, čísla kreditních karet a bankovních účtů, je povinna
tato data odstranit z elektronických zařízení a záznamových nosičů
(pevné disky, datové pásky) v okamžiku jejich vyřazení z používání, při servisu nebo předání dalšímu subjektu. V České republice je
tato problematika řešena Úřadem na ochranu osobních údajů podle
směrnice EU č. 95/46/EC Nařízení Evropského parlamentu z 24. 10.
1995. V případě firem a informací na vyřazených záznamových nosičích může nastat problém se zneužitím průmyslových informací,
obchodních informací, interních informací apod.
Demagnetizace
Demagnetizace – degaussing umožňuje trvalé odstranění dat z magneticky zapisovatelných médií, z funkčních i nefunkčních pevných
disků, datových pásek, audiokazet, videokazet za pomoci degausseru. Degausser – demagnetizátor vytváří silné elektromagnetické pole,
které je klíčové pro eliminaci dat. Data z datových pásek, typu LTO,
3592, T10K apod., a z pevných disků 2,5" a 3,5" jsou po demagnetizaci nenávratně smazána a média již nadále nejsou použitelná.
Starší typy datových pásek např. DLT, DDS, audio- a videokazety lze
po demagnetizaci opětovně použít.
Proč prodávat ProDevice ASM120:
zařízení si je možné koupit i pronajmout;
zařízení lze nabízet jako další službu nájemce (možnost zvýšení profitu nájemce);
možnost partnerské spolupráce a rozšíření portfolia služeb
partnera.
Profesionální řešení
Ideálním řešením je profesionální degausser ProDevice ASM120,
který je prvním plně automatickým demagnetizátorem schopným
vytvořit magnetické pole o intenzitě 11 000 Gaussů. Při použití tak
silného magnetického pole mají zákazníci jistotu, že likvidace dat
bude trvalá a nevratná.
Degausser ProDevice ASM120 splňuje požadavky a normy pro bezpečné odstranění dat podle následujících předpisů:
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), NIST
(National Institute of Standards and Technology);
Guidelines for Media Sanitization, NIST SP 800-36, NIST SP 800-88,
HIPAA (Health Insurance Portability Accountability Act), PIPEDA
(Personal Information Protection and Electronic Documents Act),
HMG CESG IS5, Journal of Laws as of 2004, No. 100, Item 1024.
52
Reseller Magazine
Argumenty pro koncového zákazníka:
efektivní a rychlé řešení i při větším počtu likvidovaných
médií;
rychlá a nevratná likvidace dat nezávislá na kapacitě datového média;
možnost řešení ve vlastních prostorách zákazníka;
možnost zápůjčky a předplacení demagnetizačních cyklů,
funkce PRE-PAID;
snadné, uživatelsky přívětivé ovládání.
Distribuce v ČR a SR:
Diskus
-feszáří 2013 | www.rmol.cz
Vstupte
do světa serverů
s PRIMERGY
RX100
Servery PRIMERGY
s procesory Intel® Xeon ®
PRIMERGY RX100 S7p
Čtyřjádrový procesor Intel® Xeon® E3-1220v2
Paměť 2× 4 GB DDR3 1600 MHz
2× 500 GB 3,5˝ SATA hot-plug disk, 7200 otáček /min.
Integrovaný 4-por tový SAS/SATA R AID řadič
DVD-RW mechanika
2× 1 Gbit Ethernet L AN
Hot swap redundantní zdroj (osazen 1 zdroj ze 2)
3 roky standardní záruka v místě instalace s odezvou
příští pracovní den
Možnost získaní doživotní záruky*
Doporučená dealerská cena
22 670 Kč 862 €
bez DPH
bez DPH
Obj. kód: VFY:R1007SC050IN
*) Podmínky a komponenty, na které se vztahuje doživotní
záruka, naleznete na http://zatorucim.cz.
fujitsu.cz
Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
Přehled trhu
Český trh kancelářské techniky podle GfK
Tržby za kancelářskou techniku – v souhrnu MFD,
samostatné tiskárny a skenery – klesly meziročně1 v první třetině letošního roku o 5 %. Objem
prodeje ve sledovaných distribučních kanálech2
se meziročně snížil u všech uvedených komodit,
v obratu však zaznamenaly 3% nárůst multifunkční zařízení.
Právě MFD poskytují uživatelům nabídku
více funkcí při obvykle nižších pořizovacích nákladech, než jaké by odpovídaly
jednotlivých zařízením. Nevýhodou mohou být na druhou stranu určitá technická
omezení či menší variabilita funkcí ve srovnání se samostatnými přístroji. Tomu odpovídal i vývoj hlavních ukazatelů trhu u jednotlivých zařízení. Množství prodaných MFD
se meziročně snížilo pouze o 1 %, zatímco
pokles objemových prodejů samostatných tiskáren představoval 25 %, o skenery se zájem
snížil podobným tempem. Na druhé straně
jak u samostatných tiskáren, tak i skenerů
meziročně vzrostla průměrná cena3 vyšším
tempem než u multifunkčních zařízení (v rámci sortimentu se prodávaly technicky vybavenější, a tedy dražší přístroje). MFD se v dubnu letošního roku prodávala v průměru za 3 500 korun4. Do skenerů v tomto období zákazníci investovali průměrně 3 300 korun,
za samostatné tiskárny zaplatili o 1 000 korun více.
Multifunkční zařízení
Za posledních 12 měsíců do dubna letošního roku se průměrná cena MFD dostala
pouze jedenkrát pod hladinu 3 000 korun –
a to v prosinci 2012 vlivem nárůstu podílu
inkoustových zařízení, relativně levnějšího
segmentu. Od té doby postupné zvyšování
průměrné ceny kopírovalo vývoj opětovně
rostoucího podílu laserových/LED multifunkcí. Objemový podíl těchto zařízení dosáhl
v letošním dubnu necelých 30 % a do celkového obratu komodity se laserový/LED
segment promítnul již 60 %.
Laserové/LED MFD
Panelový trh GfK – Česká republika
MFD: Vývoj dle technologie tisku
I–IV 12
I–IV 13
I–III 12 IV–VI 12 VII–IX 12 X–XII 12 I–III 13
74,9
72,2
75,2
73,4
74,7
75,9
72,2
I–IV 2012/13 + 5 Q + X 12–IV 13
Prodej v ks/%
X 12
XI 12
74
73,9
XII 12
78,7
I 13
74,3
II 13
III 13
IV 13
70 4
70,4
71,4
72,2
INKOUSTOVÁ
LASEROVÁ/LED/
GEL/SOLID INK
Nárůst objemových i hodnotových prodejů
zaznamenaly tři typy laserových/LED MFD,
tedy jak zařízení kategorie Basic, ať již pro
barevný či černobílý tisk, tak i Advanced
pro barevný tisk. U těchto jednotlivých
typů MFD sice došlo meziročně ke snížení
průměrné ceny, ale na úrovni celé skupiny
průměrná cena vzrostla – díky změnám
ve struktuře prodávaného sortimentu a také
s ohledem na vývoj průměrné ceny modelů
Advanced pro monochromatický tisk. Tento
segment sice zaznamenal významný meziroční pokles v objemu, ale snížení tržeb
do značné míry kompenzoval právě nárůst
průměrné prodejní ceny zhruba o třetinu.
Laserové/LED MFD Basic
25,1
27,8
24,8
26,6
© by GfK-RT | www.gfk.com | GfK Consumer Choices | 26. června 2013
25,3
24,1
27,8
26
26,1
21,3
25,7
29,6
28,6
27,8
1
MFD: vývoj objemového podílu jednotlivých technologií MFD realizovaných ve sledovaných distribučních kanálech v období I–IV
2012, I–IV 2013, dále v pěti čtvrtletích od ledna 2012 a v období od X 2012 do IV 2013
54
Reseller Magazine
Prodeje uvedených výrobků vzrostly meziročně o 12 %, ač se s poklesem průměrné ceny
obrat zvýšil pouze jednociferným tempem.
V meziročně rostoucí míře se prodával tento
typ multifunkcí jak v provedení pro černobílý, tak i barevný tisk. Tempo přírůstku
objemu černobílé technologie však zhruba
pětinásobně převýšilo barevný segment.
září 2013 | www.rmol.cz
Přehled trhu
MFD: Vývoj dle provedení
LASER/LED/GEL/SOLID INK
Panelový trh GfK – Česká republika
I–IV 2012/13 + II–IV 2013
Prodej v ks/%
IV 13
I–IV 13
P d j v kks/%
Prodej
/%
I–IV 12
I–IV 13
II 13
technologie. U obou provedení však meziročně
vzrostla průměrná cena, přitom větším tempem u inkoustových modelů. Ty se na celkových tržbách samostatných tiskáren podílely
v první třetině letošního roku 15 %, segment
laserových/LED tiskáren 80 % a necelých 5 %
hodnoty obsáhla technologie matrix.
P d j v Kč/%
Prodej
III 13
I–IV 12
II 13
III 13
IV 13
Samostatné laserové/LED tiskárny
93,2
94,9
95,3
95,1
93,9
67,6
69,5
71,4
69,4
32,4
30,5
28,6
30,6
Prodeje těchto tiskáren představovaly z více
než 80 % výrobky pro monochromatický tisk,
které se na celkovém obratu samostatných
laserových/LED tiskáren podílely zhruba ze
dvou třetin. Jak u monochromatického tisku, tak i barevného segmentu se meziročně
zvýšila průměrná prodejní cena. V dubnu
letošního roku do samostatných laserových/
/LED tiskáren investovali kupující průměrně 4 200 korun, do inkoustových o necelých
200 korun méně.
6 1
65,1
Obrázek nelze zobrazit. V počítači prav děpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otev ření obrázk u nebo by l obrázek pošk ozen. Restartujte počítač a otev řete příslušný soubor znov u. Pok ud se opět zobrazí červ ený k řížek , bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znov u.
BASIC
ADVANCED
6,8
5,1
4,7
4,9
34,9
Skenery
6,1
© by GfK-RT | www.gfk.com | GfK Consumer Choices | 26. června 2013
2
MFD technologie laserové/LED/gelové/solid ink: vývoj objemového podílu jednotlivých provedení – Basic a Advanced –
ve sledovaných distribučních kanálech v období I–IV 2012, I–IV 2013 a dále v období II-IV 2013
Laserová/LED MFD Basic pro monochromatický tisk v prvním kvartálu letošního
roku představovala tři čtvrtiny celkových
objemových prodejů MFD Basic a na jejich
celkových tržbách se podílela zhruba 60 %.
Za tento typ zařízení zaplatili letos v dubnu spotřebitelé průměrně 4 400 korun, zatímco do barevné technologie investovali
necelý dvojnásobek.
Inkoustové MFD
Meziroční nárůst prodejů zaznamenaly inkoustové MFD s možností připojení
k bezdrátové síti. Objemový podíl prodejů
tohoto sortimentu dosáhl v první třetině
letošního roku již 60 % a na hodnotě prodeje inkoustových MFD se podílel necelými
třemi čtvrtinami. Spotřebitelé za ně v tomto období byli ochotni zaplatit v průměru
2 300 korun, zatímco do provedení bez možnosti připojení k bezdrátové síti investovali
o 1 000 korun méně.
Právě díky rostoucím prodejům přístrojů
s bezdrátovým připojením také meziročně
vzrostla průměrná cena inkoustových MFD.
Ačkoli objem prodeje klesl meziročně o 4 %,
komparace tržeb zůstala vyrovnaná. Od února do dubna letošního roku přitom kupující
vydali za inkoustovou MFD průměrně 1 900
korun, tedy relativně nejvíce za uplynulých
12 měsíců.
Samostatné tiskárny
Ve srovnání s MFD se samostatných tiskáren
prodalo v první třetině letošního roku 3,3krát
méně. Pokles zájmu spotřebitelů se odrazil
na meziročním snížení prodejů samostatných
tiskáren jak u laser/LED, tak i inkoustové
Také u skenerů stálo za zmírněním poklesu
hodnoty prodeje zvýšení průměrné ceny. Ta
dosahovala v dubnu loňského roku částky 2 700
korun, kterou průměrná investice do skeneru
z letošního dubna překonala o necelých 600
korun. Za nárůstem průměrné ceny byl patrný
zvyšující se podíl přístrojů s rozlišením větším než 4 800 dpi a také 1 201 a 2 400 dpi.
Meziroční nárůst objemového podílu zaznamenaly stolní skenery, které v první třetině
letošního roku tvořily zhruba 90 % prodejů.
Naopak meziroční snížení podílu v kusech
i korunách postihlo segment průchodových
i ručních skenerů. Vzhledem k výši investice
do průchodového skeneru, která v prvních
čtyřech měsících letošního roku odpovídala
částce 8 500 korun, se tyto modely na celkových tržbách skenerů podílely z necelé
desetiny.
Poznámky:
1
Meziroční srovnání znamená období I–IV 2013 vs. I–IV 2012.
2
Sledované distribuční kanály:
CES – Consumer Electronic Stores – prodejny spotřební elektroniky a fota;
CS – Computer Shops – prodejny zaměřené na prodej produktů
výpočetní techniky, zejména PC, monitory, tiskárny, komponenty PC apod., přičemž jsou orientovány především na soukromé
zákazníky;
MM – Mass Merchandisers – obchodní domy, hypermarkety,
Cash & Carry a nespecializované čistě internetové obchody;
OER – Office Equipment Retailers – obchody kancelářské
techniky;
SH – System Houses – firmy zabývající se obchodem s výpočetní technikou, ale s větším důrazem na další služby, instalace,
vývoj SW apod., jsou zaměřeny na firemní zákazníky;
TCR – Telecommunication Retailers – prodejci telekomunikačních produktů.
3
Vážena počtem prodaných kusů.
4
Průměrná cena zaokrouhlena na stovky korun.
GfK Czech, oddělení Consumer Choices, kontinuálně monitoruje trh se zbožím dlouhodobé spotřeby v České republice
a na Slovensku metodou panelového výzkumu. Jeho základem jsou
pravidelně zjišťované údaje o prodejích konečnému spotřebiteli ze
stálého reprezentativního vzorku maloobchodních prodejen. Více
na www.gfk.com, případně kontaktujte Zdeňka Bártu, Consumer
Choices Directora CZ&SK ([email protected]).
Zdroj: Zdeněk Bárta, Consumer Choices
Director CZ&SK, GfK Czech
září 2013 | www.rmol.cz
Reseller Magazine
55
příležitost
Hewlett-Packard
EliteBook Revolve 810: dotykový notebook a tablet v jednom
HP EliteBook Revolve 810 byl navržen speciálně pro podnikové a korporátní
zákazníky, kteří potřebují skloubit požadavky na tenký notebook s možnostmi
dotykového tabletu.
Tablet EliteBook Revolve 810 s polohovatelným displejem je možné
během okamžiku přeměnit z notebooku na tablet a zpět a vždy jej
použít tak, jak je v dané situaci nejpohodlnější. Je určen pro uživatele
vyžadující špičkový výkon a variabilitu ve způsobu práce.
Zařízení zvučného jména i letité historie
HP EliteBook Revolve 810 je evolučním (i revolučním) produktem
s mnohaletou historií a představuje již devátou generaci přizpůsobitelných notebooků HP, jimž se před lety říkalo tablety. Díky dotykovému displeji s možností natočení mohou uživatelé sdílet svou
práci s ostatními, případně displej přiklopit a používat zařízení jako
plnohodnotný tablet.
Výkon vně odolného hořčíkového těla zajišťuje třetí generace procesorů Intel a zařízení je optimalizováno pro Windows 8. Tělo ze špičkových materiálů doplňuje odolné krycí sklo Corning Gorilla Glass 2.
Informace na displeji s úhlopříčkou 11,6" se mohou automaticky
přizpůsobovat aktuální poloze obrazovky, takže jsou uživateli vždy
k dispozici v té nejpřívětivější podobě. Ve svém těle přístroj ukrývá
také klávesnici standardní velikosti, kterou je možné volitelně kombinovat s dotykovým perem.
Díky přítomnosti nejnovějšího operačního systému Windows 8
Professional je možné využít známé uživatelské prostředí připravené
i pro dotykové ovládání. Dlouhý provoz (nejen na cestách) zabezpečí
i SSD disk o kapacitě až 256 GB a další profesionální komponenty.
HP EliteBook Revolve 810 nabízí široké možnosti konektivity –
jmenovat můžeme např. 3G WWAN modem, porty USB 3.0, rozhraní DisplayPort či technologii NFC. Velkou výhodou, kterou využijí
zejména ti, kteří často cestují, je možnost připojení k dokovací stanici umožňující okamžitě používat externí displej, klávesnici, myš,
rozšiřující porty nebo tiskárnu.
Multimediální vlastnosti zařízení zastupuje např. HD kamera, duální mikrofon či zvuk vysoké kvality.
Podnikové nasazení? Žádný problém!
Stejně jako všechny ostatní modely řady HP EliteBook, nabízí i HP
EliteBook Revolve 810 komplexní sbírku funkcí, které vyžadují správci IT pro bezpečné nasazení a hromadnou správu zařízení v podnikovém prostředí.
Mezi podnikové IT nástroje, které je možné na HP EliteBook Revolve 810 využívat, patří například Active Directory, připojení k domé-
ně, podpora PXE bootování či řada programů od HP pro správu
klientů, s jejichž pomocí lze tablet bezpečně zařadit do podnikové
sítě a efektivně jej spravovat.
Připravena je také technologie HP Client Security pro maximální ochranu každé hardwarové vrstvy a integrovaný certifikovaný bezpečnostní modul TPM pro šifrování dat. Služby HP Global
Series a HP Custom Integration umožňující snadné uvedení do provozu v podnikovém prostředí s konzistentní globální konfigurací
a možnostmi přizpůsobení, např. ve formě načítání obrazů systému. Užitečnou funkcí je také přímý tisk na kterékoli tiskárně HP
s podporou technologie ePrint nebo na připojené síťové tiskárně
bez nutnosti stahování ovladačů.
Proč prodávat HP EliteBook Revolve 810:
možnost dalších příjmů z prodeje příslušenství a služeb HP
CarePack;
atraktivní dotykové zařízení s Windows 8 pro firemní segment;
více dostupných konfigurací.
Argumenty pro koncového zákazníka:
tenké a pevné hořčíkové zpracování vhodné do terénu;
zařízení kombinující notebook a tablet;
dotykové rozhraní;
zabudované mobilní technologie;
rozšíření portů díky možnosti připojení dokovací stanice.
Distribuce pro ČR:
AT Computers, eD‘ system Czech, SWS, Tech Data Distribution
Distribuce SR:
ASBIS SK, AT Computers, eD‘ system Slovakia
V prodeji u všech distributorů HP za doporučenou cenu od
1 129 eur/29 390 korun bez DPH. Za tuto cenu koupíte konfiguraci s procesorem Intel Core i5, 4 GB RAM a 128 GB SSD.
Za příplatek je k dispozici i verze s procesorem Intel Core i7,
8 GB RAM, 256 GB SSD a mobilním modemem WWAN.
-dof-
56
Reseller Magazine
září 2013 | www.rmol.cz
Vstupte
do světa serverů
s PRIMERGY
RX100
Servery PRIMERGY
s procesory Intel® Xeon ®
PRIMERGY RX100 S7p
Čtyřjádrový procesor Intel® Xeon® E3-1220v2
Paměť 2× 4 GB DDR3 1600 MHz
2× 500 GB 3,5˝ SATA hot-plug disk, 7200 otáček /min.
Integrovaný 4-por tový SAS/SATA R AID řadič
DVD-RW mechanika
2× 1 Gbit Ethernet L AN
Hot swap redundantní zdroj (osazen 1 zdroj ze 2)
3 roky standardní záruka v místě instalace s odezvou
příští pracovní den
Možnost získaní doživotní záruky*
Doporučená dealerská cena
22 670 Kč 862 €
bez DPH
bez DPH
Obj. kód: VFY:R1007SC050IN
*) Podmínky a komponenty, na které se vztahuje doživotní
záruka, naleznete na http://zatorucim.cz.
fujitsu.cz
Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
příležitOst
Casablanca
UniversAll: Hoďte servery za hlavu a prostě vyvíjejte
Česká cloudová platforma, která je vhodná pro malé i velké vývojáře internetových aplikací. Projekt UniversAll nabízí moderní, robustní a škálovatelnou
vývojářskou platformu určenou zejména pro webové designéry a programátory PHP aplikací.
Správa serverů činí až 30 % práce vývojářů. Přitom se těžko oceňuje
a plánuje, ale zároveň ji nelze opomenout, protože jak jde kupředu
technologický rozvoj, je třeba servery neustále modernizovat a spravovat – jak v oblasti hardwaru, tak i softwaru.
Podstatou tohoto přístupu je názor, že hlavní pracovní náplní
vývojářů a programátorů je programovat, a ne se starat o servery.
Internet zaměstnává Casablancu už téměř 20 let a za tu dobu se její
vývojáři rozhodli vyřešit celou řadu problémů, které jim samotným
komplikovaly práci. Tak postupně vznikl jeden z největších dodavatelů na telekomunikačním trhu.
Veškeré potřebné informace mohou zájemci nalézt na:
www.universall.cz
www.bigblueone.cz
www.casablanca.cz
UniversAll
Platforma je nabízena jako dedikované řešení (PaaS) pro vývojové
týmy nebo firmy zabývající se vývojem softwaru. Celé řešení pracuje
nad vlastní infrastrukturou u cloudových služeb Big Blue One a jako
součást katalogu Mraky Řešení, zákazník tak má všechna potřebná
práva ke správě projektů a vývojářských týmů. Takovéto dedikované řešení vyžaduje přímou komunikaci mezi obchodníkem a zákazníkem. Pro public cloud připravujeme také sdílené řešení, které se
bude lišit zejména obchodním modelem.
Pro jednorázovky i jako základ byznysu
Velkou výhodou je, že platforma je vhodná jak pro jednorázové krátkodobé projekty, tak i jako základna pro společnosti zabývající se
vývojem aplikací na zakázku. Není proto třeba kvůli jedné zakázce
překopávat firemní procesy, ale zároveň nic nebrání hlubší integraci.
V současnosti lze UniversAll využívat v tzv. enterprise režimu jako
platformu (PaaS) při cloudovém řešení. V budoucnu je však plánováno jej spustit také jako veřejnou cloudovou službu pro uživatele,
kteří se jednoduše zaregistrují a přihlásí z internetu.
Novou službu zároveň ocení nejen vývojářské společnosti, ale
i samostatní programátoři. Využíváním služeb platformy UniversAll
získávají nezávislost a úspory finančních prostředků úplně stejně
jako větší firmy. Odpadají starosti a investice do vlastního hardwaru
a personálu, který zajišťuje chod všech systémů, a veškeré zdroje jsou
k dispozici jen pro hlavní obor činnosti – programování.
Jak UniversAll funguje?
Primárním stavebním kamenem platformy je nástroj Dashboard poskytující základní informace o stavu jednotlivých komponent platformy, využití diskového prostoru, operační paměti a procesorů. Dále
pak dává možnost uživateli provádět správu uživatelských přístupů
a komplexní správu jednotlivých projektů včetně webového editoru
zdrojových kódů.
Správu obsahu, verzí a větvení projektů obstarává repositář. Platforma
disponuje nejrozšířenějšími standardy této oblasti, kterými jsou systémy Subversion SVN a GIT. Disponuje také vlastním aplikačním
58
Reseller Magazine
rozhraním (REST) zajišťujícím základní funkčnosti, které mohou
vývojáři využívat pro svoji práci – jde zejména o metody přístupu
k repositářům a k manipulaci s jejich obsahem, pro práci s logovacími soubory, pro správu uživatelů a podobně.
Stačí si vybrat
Na základě průzkumu trhu a ve spolupráci se samotnými uživateli
se proto Casablanca rozhodla nabídnout dva směry prodeje:
Public Cloud Service: služba je postavena jako nízkonákladová
jakožto nástroj pro odbornou veřejnost, jednotlivé vývojáře a celou komunitu. Z důvodu zachování bezpečnosti nastavení služby
zabraňuje jejímu možnému zneužití, například ke sdílení nežádoucího obsahu, rozesílání nevyžádané pošty nebo útokům typu DOS.
Enterprise Solution: služba je koncipována výhradně pro klientelu typu B2B a jako Dedicated Cloud Infrastructure (DCI). Zákazník
získává stejný soubor služeb jako v případě prvního řešení, navíc ale také Staging (testovací) a Production (produkční) servery.
Technické restrikce jsou omezeny pouze na zajištění bezpečnosti
služby a ochranu uživatelských dat, nikoliv na omezení využívání
zdrojů platformy.
Klíčové vlastnosti:
snadná a rychlá aktivace;
Dashboard – nástroj pro komplexní správu platformy;
online webový editor zdrojových kódů;
repositář podporující standardy SVN a GIT;
REST-API aplikační rozhraní pro obsluhu všech funkcí platformy
a snadnou integraci do dalších systémů;
testovací server s předinstalovanými frameworky Zend, Nette
a CodeIgniter;
databázové a LDAP servery včetně GUI;
veškerá komunikace je zabezpečena protokolem HTTPS a šifrována pomocí SSL;
podpora vlastní domény (DNS) a vlastního SSL certifikátu;
produkt je koncipován jako služba, a to včetně technické podpory.
Proč prodávat UniversAll:
posouvá trend využívání cloudu od IaaS k PaaS;
vše začíná vývojem softwaru, UniversAll je řešením pro vývojáře;
striktně odděluje práci administrátorů a programátorů;
přináší úspory v oblasti investiční i lidských zdrojů;
technická podpora je připravena reagovat na podněty zákazníků.
Argumenty pro koncového zákazníka:
moderní způsob programování a vedení projektů;
potřebné softwarové komponenty okamžitě k dispozici (db,
LDAP, repositáře, frameworky, sandboxy a další);
žádná starost o vlastní infrastrukturu nebo hardware;
dostupnost projektů a zdrojových kódů z kterékoliv sítě prostřednictvím GUI;
snadná správa projektů a vývojářských týmů prostřednictvím
GUI;
online náhled aplikace i testovací prostředí součástí platformy;
editor zdrojových kódů s integrovaným file managementem.
-feszáří 2013 | www.rmol.cz
THE NETWORKING EXPERT
END TO END
SOLUTIONS
SMALL TO MEDIUM BUSINESS
Wireless Expert
ZyXEL–THE NET WORKING EXPERT
END TO END
SOLUTIONS
SMALL TO MEDIUM BUSINESS
1870,sleva
Dosáhněte na nové prostory
10%
Proč ZyXEL Wireless?
› 5-letá záruka
› Vysoká výkonnost
› Snadná instalace a správa
› Lokální bezplatná technická podpora
› Bezplatné upgrady firmwaru
1125,-
2085,-
3140,-
sleva
30%
NWA1121-NI
Wireless Business Access Point
802.11b/g/n, PoE, 8 SSID,
AP/Repeater/Bridge/Client
NWA1100
NWA1100-N
NWA1123-NI
802.11 b/g
Wireless AP,
PoE,4 SSID
802.11 b/g/n
Wireless AP,
PoE, 4 SSID
802.11 a/b/g/n
Dual-radio Ceiling Mount AP,
PoE, 8 SSID
Uvedené resellerské ceny jsou již po slevě a bez DPH.
www.zyxel.cz
ROZHOVOR
Lenovo
Náš úspěch je spojený s partnery
Richard Voigts, Štěpán Feik
Co stojí za úspěchem společnosti Lenovo a co
chystá za novinky pro letošní podzim? Připravují
novinky pro partnery? S těmito i dalšími dotazy
jsme se obrátili na toho nejpovolanějšího – generálního ředitele Lenova pro Českou republiku
Petra Tomana.
Lenovo patří mezi nejrychleji rostoucí společnosti na světě a v současnosti je mezi výrobci
počítačů jedničkou na českém i světovém trhu.
Co stojí za těmito výsledky?
Úspěch společnosti Lenovo stojí zejména na postupném naplňování naší dlouhodobé strategie, kterou nazýváme „Protect and Attack“.
Lenovo se na jedné straně soustředí na své
silné stránky a pečlivě je buduje, na straně druhé se snaží zlepšit své slabší stránky
a provádí onen „Attack“ na trh. To je patrné
na evropském trhu ve spotřebitelském segmentu, kde jsme za několik posledních let urazili
neuvěřitelný kus cesty. Avšak nejen ve spotřebitelském segmentu. Poprvé ve své historii
jsme se stali jedničkou na světovém i lokálním počítačovém trhu. Ve druhém kvartálu
letošního roku jsme dosáhli globálně 16,7%
tržního podílu, což podle IDC představuje
dokonce 15% meziroční nárůst. V Čechách je
náš podíl na počítačovém trhu 23,1 %, v kategorii přenosných počítačů je to dokonce více
než 30 %. To ukazuje, že zhruba každý třetí
prodaný notebook je Lenovo.
Lenovo převzalo byznysové produkty IBM,
ale už dávno nedodává jen odolné korporátní notebooky ThinkPad a desktopy. Můžete
přiblížit ostatní produktové řady – pro koho
jsou určeny a daří se jim v prodeji?
Máme tři základní produktové řady, které
svým charakterem patří do každého z tržních segmentů. Řada Think je určena pro
korporátní sféru, pro velké firmy a uživatele,
kteří potřebují odolné zařízení. Do středního segmentu patří řada Think Edge, kterou
mohou využívat běžní uživatelé i vrcholoví
profesionálové. Statisticky nejrychleji rostoucí a největší segment jsou dnes spotřebitelé,
pro které je určena řada Idea. V tuto chvíli
mohu říci, že jsme se s ní úspěšně etablovali
na trhu v České republice. Řada Idea nabízí
široké portfolio notebooků a Ultrabooků, přičemž nejnovější modely již mají integrované
dotykové ovládání. Ovládání pomocí gest tak
využijí uživatelé například u oblíbených modelů IdeaPad U310 touch nebo IdeaPad Z400
touch. Za velmi zdařilý považujeme koncept
60
Reseller Magazine
IdeaPad Yoga. Jeho 13" model má na českém
trhu velký úspěch a předpokládáme, že podíl
konvertibilních zařízení se bude na našem
trhu i nadále zvyšovat, zvláště s příchodem
prvního vícerežimového mini Ultrabooku
IdeaPad Yoga 11S.
Konvertibilní zařízení představují revoluci
v technologickém světě – nabízejí široké spektrum využití, čímž se dokážou přizpůsobit
momentálním potřebám uživatelů. Jak vypadá portfolio Lenova na českém trhu? Jaká
je reakce na konvertibilní zařízení ze strany
uživatelů?
Rodina konvertibilních zařízení Lenovo se
s příchodem ThinkPad Helix, který doplnil
IdeaPad Yoga a ThinkPad Twist, stala kompletní. Právě tato zařízení určují směr, který
na trhu zaujme pevnou pozici. Dokazuje to
i IdeaPad Yoga, která má mezi našimi zákazníky velký úspěch. Její čtyři režimy použití
od klasického notebooku, přes stojánek, stan
až po tablet, poskytují uživatelům naprostou
volnost při používání. Díky tomu dostává práce na počítači zcela jiný rozměr.
Konvertibilní zařízení se objevují především
ve spotřebitelském segmentu. Co Lenovo nabízí v korporátních řadách?
Pro korporátní sféru je určen ThinkPad Helix
se speciálním „Rip and Flip“ (odtrhni a otoč)
designem. Tento konvertibilní Ultrabook má
totiž odnímatelný displej, který lze použít
jako plnohodnotný tablet, čímž se zvyšují
jeho možnosti pro pracovní využití. Navíc
vydrží pracovat až 10 hodin na baterii, a to
v jakémkoli ze čtyř možných režimů. Snadné
ovládání mimo jiné zajišťuje elektronické pero.
Jaké novinky v portfoliu mohou zákazníci
očekávat ve druhé polovině letošního roku?
Začněme korporátními řadami. Na podzim se
ve všech řadách objeví produkty, které budou
mít za označením písmeno p, které znamená
„Performance“. Tyto produkty budou mít ty
nejvýkonnější procesory a nejlepší grafické
karty. Konkrétně řadu ThinkPad rozšíří například modely ThinkPad T540p, T440p nebo
X240, bezesporu zajímavou novinkou bude
i 14" dotykový Ultrabook ThinkPad Edge S440,
který bude disponovat technologií OneLink.
Když se podíváme na portfolio pro spotřebitele, tak chystáme designový All-in-One počítač IdeaCentre A730 nebo krásný tenký tablet
IdeaTab S6000.
V globálních číslech mají největší dynamiku
chytré telefony, tablety a chytré televize. Kdy
se chytré telefony a televize Lenovo objeví
na českém trhu?
Petr Toman, generální ředitel společnosti Lenovo
Chytré televize jsou určitě námět k zamyšlení, uživatelé by se zcela jistě našli i v tuto
chvíli. V dohledné době s nimi v České republice Lenovo ale začínat nebude. Chytré
telefony plánujeme dovézt na český trh
v příštím roce.
Na vyváženém firemním růstu mají největší
podíl partneři. Jak je nastavena spolupráce
a co pro ně Lenovo připravuje do budoucna?
Lenovo nabízí v rámci programu Lenovo
Partner Network tři úrovně partnerství:
Partner, Premium a Gold. Pro každou z nich
je nutné splnit různé podmínky. Každý prodejce může být partnerem, a čím více se
zvyšují prodejní čísla, tím roste jeho význam
a může se dostat do vyšších kategorií partnerství, přičemž tu nejvyšší podmiňujeme
technickou i obchodní znalostí produktů.
Co se týče podpory, nově jsme pro partnery a obchodníky, kteří uvažují o navázání
spolupráce se společností Lenovo, spustili
portál, který by měl fungovat jako přehledný
zdroj informací o školeních a certifikacích.
Najdou zde také důležité kontakty, informace
o aktuálních promoakcích, ke stažení jsou
k dispozici produktové datatsheety a marketingové, POS a další materiály.
Jak se vyvíjí spolupráce s Iomega a kdy představíte rozšířenou sadu serverů?
Produkty storage řady od Iomega jsou nyní
plně zaintegrovány do našeho portfolia a nově
se jmenují LenovoEMC. Distributoři a naši
partneři je budou objednávat přímo z katalogu Lenovo. Toto spojení bude chtít samozřejmě ještě nějakou péči z naší strany. Co se
serverů týká, začínají se zavádět na prostoru
EMEA od větších zemí – Německo a Francie,
na východě zase Rusko a Ukrajina. Zatím
však neumím říct, kdy dojde na nasazení
i v České republice.
září 2013 | www.rmol.cz
příležitOst
Aastra
Videokonference pro SMB
Aastra 400 reaguje na zvyšující se poptávku v oblasti unified communications a videokonferencí pro společnosti ze segmentu SMB. Svým uživatelům
přináší úsporu nákladů, zvýšení produktivity a rychlou návratnost investic.
Aastra 400 představuje řadu komunikačních serverů vyvinutých
za účelem lepší interní komunikace, interakce se zákazníky, zajištění úspor nákladů a rychlejší reakce pracovníků, ať již jsou
na pracovišti nebo mimo něj. Kombinuje širokou paletu aplikací
pro unified communications a spolupráci (UCC), řešení mobility
a uživatelská zařízení v jediném systému.
Řešení pro SMB
Integrované UCC aplikace jsou klíčovou předností produktu, který
pomáhá SMB podnikům zvyšovat efektivitu a produktivitu. Firmy
tak získávají výhodu rychlejší reakce směrem k zákazníkům a kolegům díky širokému spektru funkcí systému – jako je např. jednotné
číslo, funkcionality IVR, e-mailová upozornění a hlasové zprávy.
Produkt také podporuje týmovou spolupráci prostřednictvím služeb skupinových hlasových schránek, instant messagingu, řízení
přítomnosti, funkcionalit konferenčních hovorů a funkci kontaktního centra. Aastra 400 podporuje průmyslový standard KNX, který umožňuje nasazení systému do budov s inteligentním řízením.
Řada Aastra 400 nejenže ulehčuje komunikaci zaměstnancům,
ale také umožňuje organizacím výrazně snižovat náklady. Princip
chytrého směrování hovorů v rámci Aastra Mobile Client redukuje telefonní poplatky, obzvláště při mezinárodních hovorech. Mezi
další výhody patří vysoká úroveň zabezpečení s využitím šifrování
hlasu a signálu pro stolní IP/SIP telefony.
Propojení ústředen
Významnou vlastností systému Aastra 400 je možnost propojení až
40 těchto ústředen (Aastra 415, 430 nebo 470) do jedné komunikační sítě protokolem AIN (Aastra Interworking Network) při zachování plné funkcionality. Unikátní je také integrovaná podpora
průmyslového standardu KNX, který je používán při komunikaci se
snímači a ovladači umožňujícími měření, regulaci strojů a přístrojů, jejich zapínání a vypínání v budovách s inteligentním řízením.
Aastra 400 v kostce:
ideální řešení pro malé a střední společnosti od 4 do 600 uživatelů;
integrované služby unified communication, týmové spolupráce
a multimédií;
široká škála koncových terminálů orientovaných na každodenní
použití;
snadná integrace a rozvoj řešení mobility (FMC);
modularita a škálovatelnost;
interoperabilita díky otevřeným standardům;
schopnost síťování systémů;
jednoduchá instalace a správa systému;
ochrana investic a nízké TCO;
dostupné videokonferenční hovory v HD kvalitě;
možnost použití stávajícího hardwaru (systémové digitální telefony);
podpora KNX.
Podpora standardů
až pro 400 uživatelů. Aastra 400 umožňuje budovat transparentní sítovou topologii až pro 40 lokalit. Kapacita takového síťového
uspořádání umožňuje připojit až 600 uživatelů. Všechny tři servery
jsou IP zařízení podporující existující infrastrukturu s tím, že SMB
podniky mohou na IP migrovat dle aktuálních potřeb. Aastra 400
podporuje všechny standardní typy externích vstupů i vnitřních
poboček.
Snadné nasazení
Pro instalaci je systém vybaven vestavěným webovým rozhraním
Aastra Management Suite. Vestavěný DHCP server zase ušetří hodně
času při nasazování IP řešení, jako jsou SIP/IP telefony nebo SIP-DECT. Všechny aplikace jsou předinstalované a instalátor má možnost pomocí Aastra aktivačního portálu povolit požadované funkce.
Systém je možné pro potřeby testování a zkoušení po určitou dobu
provozovat i bez platné licence. Každý koncový uživatel má k dispozici webový administrační nástroj Aastra WebAdmin pro individuální
nastavení používaného zařízení. Pro vzdálený IP přístup nezávislý
na konfiguraci routerů a firewallu u zákazníka je používán servisní
organizací Secure IP Remote Management (SRM).
Proč prodávat podnikový komunikační systém Aastra:
prodejní podpora od manažerů distributora atlantis;
vytváření obchodních příležitostí pro prodejce;
pobídky;
zprostředkování obchodních nástrojů;
obchodní tréninky, workshopy, podpora a hotline linka pro
předprodejní podporu;
atraktivní ceník a partnerský program.
Argumenty pro koncového zákazníka:
efektivita, mobilita, orientace na zákazníka, ziskovost, IT integrace a zabezpečená komunikace;
společně s řadou produktů Aastra BluStar Ecosystem poskytuje nový rozměr podnikové komunikace – přechod z hlasové
na multimediální komunikaci;
systém je postavený na otevřených standardech;
Aastra podporuje migrační řešení pro instalovanou bázi SME
zákazníků;
systém je reakcí na vzrůstající poptávku zákazníků po řešeních
unified communication (UC), týmové spolupráce, multimédií
a mobility.
Distribuce v ČR:
atlantis telecom
Distribuce v SR:
atlantis telecom
Řada Aastra 400 zahrnuje tři komunikační servery – Aastra 415
pro 4 až 12 uživatelů, Aastra 430 až pro 50 uživatelů, Aastra 470
září 2013 | www.rmol.cz
-fesReseller Magazine
61
příležitost
Alwil Trade a avast!
avast! Premier s novými funkcemi
Prostředí počítačové bezpečnosti se stále vyvíjí a ruku v ruce s jeho vývojem
stoupají i bezpečnostní rizika.
Útočníci si pro své plány nevybírají jen velké korporátní organizace,
jak tomu bylo v případě březnových DDoS útoků v České republice,
ale často i menší firmy, které z jejich pohledu mohou mít ne zcela
adekvátní nastavení IT bezpečnosti.
Alwil Trade, dodavatel komplexních informačních technologií
a distributor produktů avast! pro český a slovenský trh, rozšířil svou
produktovou nabídku o horkou novinku – řešení avast! Premier společnosti http://cs.wikipedia.org/wiki/AVAST_Software, které je určeno
především menším firmám a nabízí více funkcí než řešení Internet
Security.
Avast! Premier je kombinací antiviru, antispywaru, antispamu a firewallu. Navíc obsahuje několik nových funkcí. Například funkce
Skartovač dat pro trvalé smazání citlivých dat z disku nebo vylepšenou funkci pro vzdálený přístup, se kterou se uživatelé mohou automaticky připojit ke svému PC odkudkoli a kdykoli. Nový Software
Updater nabízí přehled všech zastaralých programů a upozorňuje
na nutnost a důležitost jejich aktualizací.
Nové funkce avast! Premier:
avast! Software Updater: Podporuje automatické aktualizace a udržuje programy aktuální, včetně všech bezpečnostních záplat. Pro
zjištění nové verze již není třeba aktivně kontrolovat každý program
zvlášť, Software Updater nabízí přehled všech zastaralých programů
na PC, a pomůže tak odhalit případná bezpečnostní rizika.
avast! Skartovač dat (avast! Data shredder): Nabízí možnost zcela
nevratně mazat diskové oddíly i jednotlivé soubory s citlivými daty
(osobní data, licence k software atd.). Data nemohou být později obnovena žádným nástrojem na obnovu dat. Soubory mohou být smazány zvolením některé z bezpečných metod: náhodný přepis, DoD
nebo Gutmann.
avast! AccessAnywhere: Umožňuje nastavit i několik počítačů,
které mohou být vzdáleně ovládány. Uživatel tak získá stálý přístup
ke svému PC bez ohledu na to, kde se právě nachází. Pro vzdálený
přístup k PC může být použit jakýkoli produkt avast! a nemusí to
být výhradně avast! Premier. Počítač, ke kterému se uživatel bude
vzdáleně připojovat, však musí mít instalován avast! Premier a nastavenou funkci AccessAnywhere.
avast! Čištění prohlížečů (avast! Browser cleanup): Umožňuje
ve webových prohlížečích spravovat a odstranit všechny nepříjemné
panely nástrojů a zásuvné moduly, které si uživatel často nainstaluje nevědomky s jinými aplikacemi. Browser cleanup navíc využívá
hodnocení komunity uživatelů avast! a dává informace o tom, jestli
je doplněk spolehlivý, nespolehlivý nebo dokonce škodlivý.
Optimalizace pro dotykové obrazovky: Zjednodušuje pomocí uživatelského rozhraní s velkými tlačítky použití programů avast! na dotykových zařízeních s Windows 8.
Další funkce avast! Premier:
blokuje viry, spyware a zákeřné rootkity;
chrání před neoprávněným přístupem do PC;
filtruje nevyžádanou poštu a podvodné e-maily;
umožňuje bezpečně přistupovat na domácí počítače odkudkoli;
udržuje důležité programy stále aktuální a brání jejich zneužití;
upozorní na podezřelý původ souborů, které stahujete;
okamžitě sdílí aktualizace virové databáze;
zabezpečí vaše online nákupy bankovnictví;
62
Reseller Magazine
spouští riskantní programy virtuálně pomocí funkce Sandbox;
umožní virtuálně prohlížet internet prostřednictvím funkce
SafeZone.
Prověřená značka
Avast Software chrání díky svým bezpečnostním a antivirovým
programům přes 163 milionů aktivních zařízení po celém světě.
Výčet produktů zahrnuje jak řešení pro koncové zákazníky, tak
i řešení pro firmy různých velikostí. Díky rozsáhlé síti senzorů
zajišťované komunitou avast! CommunityIQ a mnohonásobným bezpečnostním štítům získala společnost Avast certifikace od takových
autorit jako VB100, ICSA Labs nebo West Coast Labs. Produkty
avast! se pravidelně umisťují na předních místech v nezávislých
testech společností AV-Test.org a AV-Comparatives.
Proč prodávat produkty avast!:
jednoduchá registrace bez zbytečných závazků;
nový partnerský web na www.antivirus-avast.cz – online
objednávky, přehled zákazníků a licencí, marketingové materiály;
řešení avast! Premier (nebo jiné) pro každého nového partnera;
přehledné portfolio produktů pro domácí uživatele i firemní
zákazníky;
snadná podpora zákazníků díky integrovaným nástrojům
vzdáleného přístupu.
Argumenty pro koncového zákazníka:
pokročilé technologie produktů avast! 8;
ochrana investice zákazníků – vrácení peněz do 30 dnů
od nákupu, pokud není zákazník spokojen;
výrazné slevy při přechodu z konkurenčního produktu,
případně prodloužení licenčního období ze dvou na tři roky
zcela zdarma;
slevy pro státní správu, zdravotnická zařízení, školy a neziskové organizace;
profesionální technická podpora v českém jazyce.
Distribuce pro ČR a SR:
Alwil Trade
-feszáří 2013 | www.rmol.cz
MP C6502SP/8002SP
NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE SPLŇUJÍCÍ
VYSOKÉ NÁROKY
• Rychlost plnobarevného
tisku 65 str./min.
• Mimořádná kvalita tisku
• Jednoduché ovládání
• Úspora energie a tichý chod
• Inteligentní softwarová řešení
IMPROMAT CZ
tel.: +420 577 571 264
e-mail: [email protected] • www.ricoh.cz • www.impromat.cz
TÉMA ČÍSLA
Tisk v domácnosti
Vysvětlete uživatelům jejich skutečné potřeby
Petr Hnilička
Tiskárny představují jednu z nejběžnějších
počítačových periferií. V dávných dobách totiž
dokonce sloužily jako jediné zobrazovací zařízení
a výsledky výpočetních operací nebylo možno
zjistit jinak než vytisknutím. Tato funkce již dávno
upadla v zapomnění a mnoho současných uživatelů má velmi nízkou potřebu tisku. Může za to
vysoká míra elektronizace dokumentů, jiné formy
zobrazování a šíření mobilních zařízení, jako jsou
mobilní telefony nebo tablety. I přesto tiskárny
z nabídek prodejců nezmizí, a to ani v prostředí
domácností – vytištěný dokument představuje
i dnes médium, s nímž je třeba stále počítat.
Potřeby domácnosti
Jaký typ tisku bude převažovat a jaký obsah
bude produkován? To jsou dvě základní otázky,
které doplňuje úvaha o plánovaném objemu
tisku. Většina výrobců předpokládá, že pro domácnosti se více hodí inkoustová technologie,
protože je univerzálnější a v některých ohledech i levnější. Mohou ovšem nastat situace,
kdy ani jeden z těchto předpokladů nenajde
v konkrétní rodině velké opodstatnění. Rozdíl
mezi domácími a jednoduššími kancelářskými typy tiskáren není často nijak markantní
a i laserová technologie nabízí řadu výhod,
které mohou při rozhodování převážit.
Moderní inkoustový tisk dokáže pokrýt
všechny oblasti a úkoly, které si od něj uživatel
může slibovat. Zvládne produkci černobílých
i barevných dokumentů a velmi kvalitních
fotografií. Ani jeho rychlost není nijak nízká,
naopak může konkurovat laserovým strojům.
V čem tedy hledat nevýhody? Největším úskalím inkoustového tisku je jeho cena, která,
zejména u levnějších modelů, může dosahovat velmi vysokých částek. Jde o vlastnost,
která nevadí u několika potištěných listů, ale
výrazně komplikuje ekonomickou rozvahu
při desítkách a stovkách výtisků. V takovém
případě je třeba zvážit nákup dražšího inkoustového stroje nebo laserové technologie.
Uživatel by se měl řídit cenou inkoustových
nebo tonerových kazet a jejich předpokládanou životností přepočtenou na vytištěnou
stránku. Jde sice o velmi hrubý ukazatel, ale
určitě lze porovnat vzájemné nákladové relace několika zvolených modelů.
Základem je ekonomika tisku
V ekonomické rovině tedy existují dva extrémy – přetěžované levné zařízení a nevytížené
drahé. Oba vycházejí v přepočtu na stránku
64
Reseller Magazine
nevýhodně, jednou kvůli provozním nákladům, podruhé kvůli nákladům vstupním nebo
pořizovacím. Zde vstupuje do hry i předpokládaná životnost přístroje: u dražších modelů
se předpokládá větší měsíční zatížení, a proto
i vyšší životnost. V případě levnějších nejsou
komponenty dimenzovány na velké objemy
tisku. V životním cyklu tiskárny, který obvykle
trvá pět let, je třeba zvážit i tento parametr.
Na trhu se ještě stále objevují inkoustové
modely, které nemají samostatné zásobníky
jednotlivých barev inkoustu. Povětšinou je
najdeme v nejlevnějších modelech, ale nemusí to platit beze zbytku. Nevýhoda sdílených
zásobníků inkoustu spočívá v tom, že vypotřebuje-li se jedna barva, tiskárna obvykle
vyžaduje výměnu celého zásobníku. Tím
dochází ke značnému plýtvání a zvyšování
provozních nákladů. Samostatné zásobníky
představují první významný krok k úsporám
v inkoustovém tisku. Pokud uživatel hodlá tisknout ve větší míře kvalitní fotografie, potom
jistě uvítá i speciální barvy, které mu s tímto úkolem pomohou. Jde o inkousty, jejichž
odstíny se využívají při skládání barevného
obrazu na fotografiích. S jejich pomocí lze
zajistit velmi kvalitní výstupy. Obvykle rozšiřují základní paletu barev CMYK o zásobníky
s fotografickými odstíny nebo odstíny šedé.
Do problematiky volby tiskové technologie
patří i jedna dílčí ekonomická vlastnost. Mnoho
výrobců dnes nabízí standardní a zvětšenou
velikost inkoustových nebo tonerových zásob-
níků. Jde samozřejmě o čistě nákladovou
záležitost, neboť větší kapacita přináší levnější tisk. Při výběru tiskárny by se proto
uživatelé měli zaměřit i na dostupnost spotřebního materiálu a jeho podobu.
Otázka formátu
Mezi základní požadavky na tiskárnu patří
i podporovaný výstupní formát. V prostředí
domácností výrobci obvykle předpokládají, že největší uplatnění najde velikost A4.
Jiné stroje v nabídce nejnižšího segmentu obvykle ani nenajdeme. Cenový rozdíl
mezi tiskárnami formátu A4 a A3, který je
druhým nejrozšířenějším, ovšem dosahuje
několikanásobků. Uživatel by si měl uvědomit, že občasný tisk na formát A3 může
zvládnout ve specializovaných provozovnách
nebo upřednostní prosté složení dvou archů
A4. V nabídce výrobců ale modely podporující tisk na formát A3 figurují a lze si je
pořídit. Obvykle však směřují do kancelářského, resp. podnikového segmentu, čemuž
odpovídá i již zmíněná cena.
Převažující multifunkce
Do rozhodovacího procesu nevstupují jen
použitá tisková technologie a výstupní
formát. Samozřejmým trendem současné
doby je i sdružování funkcí. Moderní tisková zařízení mohou nahradit hned několik přístrojů. Tzv. multifunkční přístroje
navíc v současnosti tvoří drtivou většinu
září 2013 | www.rmol.cz
tiskárny
XXXXX
prodejů a nabídka jednoúčelových strojů je
v podstatě velmi omezená a tento trend se
týká i segmentu domácností. V typickém
multifunkčním zařízení jsou kombinovány vlastnosti tiskárny, kopírky a skeneru.
Rozšířit je lze i faxem, jehož využití ale již
nepatří k největším. Tyto základní funkce
nepředstavují konečný výčet: v závislosti
na konkrétním modelu se v multifunkčních zařízeních mohou objevovat i čtečky
paměťových karet, porty USB nebo pevné
disky pro ukládání dat. Tiskárna se tak
promění ve víceúčelový stroj, jenž zvládá
řadu úkolů, jež byly dříve věcí další počítačové periferie.
Výše uvedené funkcionality mají domácím uživatelům především zvýšit komfort
obsluhy. Z paměťových karet lze často
i přímo tisknout, a to bez asistence počítače. To samé platí mnohdy i o paměťových
úložištích USB. Zde záleží jen na tom, jaké
formáty tiskárna podporuje. Domácí tiskárny často podporují i rozhraní pro přímé
propojení s fotoaparátem. To opět funguje
bez asistence počítače, ale pouze v případě,
kdy příslušný protokol podporuje tiskárna
i fotoaparát.
Konektivita a cloudové aplikace
Další fází případného výběru je rozhodnutí
o konektivitě. Dnes již neplatí, že k tiskárně
nebo multifunkčnímu zařízení musejí vést
kabely – zejména v domácnostech uživatelé
jistě uvítají bezdrátové rozhraní. Tiskárna se
napojí na domácí router a stane se tak přístupnou pro mnoho jiných zařízení. Tiskové
operace se ani zdaleka nemusejí omezovat
pouze na osobní počítač. V posledních letech se rozvíjí oblast tzv. cloudového nebo
mobilního tisku, s nímž lze přístroj ovládat
vzdáleně, pouze s pomocí jakéhokoli kompatibilního přístroje a internetového připojení.
V praxi to může znamenat, že si uživatel
vytiskne na domácí tiskárně dokument ze
vzdálenosti i několika tisíc kilometrů. Jde
o podobné technologie, jako jsou Google
Cloud Print nebo Apple Air Print, vlastní
cloudové možnosti tisku ale nabízejí i sami
výrobci tiskáren.
Aplikační a funkční ekosystém tiskáren
se rozrůstá a výrobci se snaží vyplnit každé místo na trhu a uživatelům nabídnout
více či méně komplexní řešení. Tento přístup existuje i v případě segmentu domácností. S tiskárnou uživatel totiž obdrží nejen základní ovládací software, ale často
i mnoho dodatečných aplikací pro úpravy
obrázků nebo dokumentů. Teoreticky tak
může ušetřit tisíce korun na případném
nákupu podobných programů. S rozvojem
tzv. cloud computingu se výrobci zaměřili i na tuto oblast. A nejde pouze o zprostředkování vzdáleného tisku. Například
společnost Canon nabízí k některým svým
přístrojům vlastní cloudové úložiště fotozáří 2013 | www.rmol.cz
grafií a dokumentů. Lze do něj skenovat nebo
z něj tisknout.
Konektivita samozřejmě nemá pouze podobu
rozhraní Wi-Fi. Pro běžné a stálé připojení
postačí i kabelové USB, které nevyžaduje přítomnost funkčního routeru. Domácnosti vybavené síťovými rozvody využijí i ethernetové
porty, které se ovšem v domácích modelech
běžně nevyskytují. Jsou však poměrně běžné
v podnikových zařízeních, kde zprostředkovávají tisk a další operace mnoha uživatelům.
Oboustranně a bez omezení
Samostatnou kapitolu v případě volby tiskárny nebo multifunkčního zařízení představují výstupní média. V případě inkoustových
zařízení je nabídka obvykle velmi pestrá.
Podporovány jsou nejrůznější formáty a gramáže papíru, mezi běžné funkce patří tisk
na potisknutelná média CD nebo DVD. Pro
tisk fotografií využívají speciální fotografické papíry. Laserová technologie zpracovává
obrázky jinak a zejména v nižších cenových
kategoriích podstatně méně kvalitně a k tisku
používá běžný kancelářský papír. Důležitou
vlastnost v případě tisku fotografií představuje
tzv. bezokrajový tisk podporovaný inkoustovými tiskárnami.
Otázkou komfortu a případných úspor za spotřebovaný papír je i možnost oboustranného
tisku. Tu podporují spíše dražší modely. Jde
o velmi užitečnou funkci v případě tisku obsáhlých dokumentů. Bez duplexní jednotky
lze samozřejmě také tisknout oboustranně. Jen
je třeba vyvinout větší úsilí, správně nastavit ovládací software a vyzkoušet si orientaci
vkládaného papíru.
Skenovací funkce představují v případě
multifunkčních zařízení samozřejmost. I zde
je možno uvažovat o automatickém podavači
listů, případně o jejich automatickém obracení.
Jde ovšem o funkcionality, zejména ve druhém případě, za které si je nutno připlatit.
Dražší zařízení nabízejí specifickou možnost
v podobě skenování negativů nebo diapozitivů, což ocení vlastníci tohoto analogového
materiálu. V době digitální fotografie však již
nejde o nijak zásadní vlastnost a postupně
zůstává zachována jen v kategorii skenerů.
Nákup neřeší vše
Uživatelé v domácnostech by si při volbě
vhodné tiskárny měli uvědomit, že není třeba
vše tisknout doma. Velké objemy fotografií,
dokumenty větších formátů nebo objemů, případně potisk speciálních gramáží a povrchů
je možno zadat specializovaným centrům. Ta
tyto úkoly zvládnou v cenové relaci, kterých
by domácí přístroj jen stěží dosáhl. Investovat
do profesionálních strojů se domácnostem
nevyplatí, zejména ve chvíli, kdy speciální zadání řeší spíše mimořádně. V případě
běžných úloh platí, že kdo téměř netiskne,
ten by se měl orientovat na služby externího
centra. Obrátit by se na něj měl i ten, kdo
naopak zpracovává velké objemy tisků. Vše
mezi těmito dvěma extrémy dokážou domácí tiskárny a multifunkční zařízení úspěšně
a nákladově efektivně pokrýt.
Petr Hnilička pracuje jako produktový specialista OPP ve společnosti Canon
Reseller Magazine
65
tÉMA ČíslA
Tisk ve firmách
Profesionální tiskárny: Jak je na trhu
MaRTIN KoZdeRa a JIŘÍ sedláčeK
Situace na trhu profesionálních kancelářských tiskáren se vyostřuje. Dodavatelé pociťují silný tlak na cenu zařízení i na provozní
náklady, výběrových řízení ve firmách ubývá
a jejich objem se snižuje stejně jako počty nově
instalovaných tiskáren. Trh táhnou obměny starších zařízení.
Je to ale opravdu tak drsné? Ve skutečnosti
se v roce 2012 v České republice prodalo necelých 495 000 tiskových zařízení, přičemž
meziroční pokles byl jen o něco víc než
9 000 kusů. Uvážíme-li pokračující digitalizaci, úsporná opatření a penetraci tiskáren
na trhu, jde o pěkný prodej. Pokud sledujeme
kategorii zařízení pro firemní sektor, je důležité srovnání mezi laserovou/LED technologií a inkoustem. Levnějších inkoustových
zařízení (zejména pro domácnosti) trh vstřebal 285 000 kusů, laserových/LED o 80 000
méně, ale v obratu vede laser/LED oproti
inkoustu poměrem více než 5 : 1.
Jak si vedl prodej laserových
a LED zařízení
Na trhu pokračuje trend přechodu od samostatných tiskáren k multifunkčním zařízením.
Významný je meziroční pokles barevných
laserových tiskáren přibližně o třetinu v kusech a o 43 % v hodnotě. Naopak výrazně
rostly multifunkce, které dnes v hodnotě tvoří
zhruba dvě třetiny celkového trhu tiskových
zařízení. V počtu kusů hlásí přírůstek barevné
i černobílé (+13 %!) multifunkce, v hodnotě
ale jen černobílé. Pro úplnost je třeba dodat,
že inkoustový trh (převážně multifunkce) mírně klesal v kusech i obratu. Předpokládá se,
že další vývoj bude pokračovat ve znamení
uvedených trendů.
Instalovaná báze roste
Trh tisku se z pohledu resellera již před lety
obchodně změnil v trh služeb, kdy prodejce
dává zákazníkům možnost tisknout. Hlavní
úlohu hraje prodej spotřebního materiálu
Tip: Srovnejte objem startovacích tonerů
u základních a vyšších modelů. Může se
stát, že díky většímu objemu u vyššího
modelu se zákazníkovi vyplatí koupit
rovnou ten vyšší. Nebojte se nabídnout
užší výběr modelů dle potřeb zákazníka.
Je zbytečné představit 10 možností, dvě až
tři pro rozhodování obvykle stačí.
66
Reseller Magazine
a nikoliv tiskových zařízení s relativně nízkou marží. Celková instalovaná báze tiskáren
a především multifunkčních zařízení dává
příležitost ke slušnému výdělku při prodeji
spotřebního materiálu, servisních a dalších
služeb. Zvláště pak za situace, kdy největší
cílovou skupinou pro prodej kancelářských
tiskáren jsou a budou především malé a středně velké firmy, často menší společnosti bez
vlastního IT manažera.
Aby byl zákazník spokojený
Jako odborníci na tisková řešení musejí reselleři zákazníka vést ke společnému výběru
vhodného zařízení. Zákazník nepochybně
vyžaduje cenově přijatelné (někdy i nejlevnější) řešení s nízkými provozními náklady
a s funkcemi, které aktuálně potřebuje. Je třeba
mu navrhnout řešení s výhledem na zhruba
pět let, což je doba obvyklé obměny tiskáren
a multifunkcí.
Na základě předpokládaného objemu tisku v barvě i černobíle a dalších parametrů
(formát, rychlost, emulace, síť, kopírování,
skenování, podávání, dokončování, záruční
podmínky) jistě navrhnete vhodnou značku
i model. Prodejce se nesmí bát nabídnout al-
ternativní možnosti – levné zařízení s dražším provozem nebo vyšší model multifunkce s velkokapacitními tonery a levnějším
tiskem. Stačí udělat jednoduchý propočet
nákladů, přičemž lze využít i kalkulátory
na stránkách výrobců. Důležité je se zmínit o TCO (celkové náklady na vlastnictví),
z nichž většina zákazníků pochopí, že cena
zařízení tvoří jen malou část celkových nákladů na vlastnictví. Násobně vyšší sumu
peněz postupně zaplatí za tonery, spotřební
materiál a servis.
Pokud chce zákazník čerpat prodlouženou záruku zdarma, jistě přijme, že je
podmíněna použitím originálního spotřebního materiálu, který zaručuje konzistentní
kvalitu tisku a nepoškodí tiskové zařízení.
Zákazník potřebuje službu, a nejlépe takovou, kterou si sám nezajistí, a ani toho
není běžně schopen. Potřebuje poradit
s instalací, s nastavením skenování do sítě
či FTP, jak nastavit ekonomickou politiku
firemního tisku a následně i software pro
sledování a restrikce dle potřeb firmy. Pokud
si zákazník multifunkční zařízení instaluje
sám, jen ve výjimečných případech využije
jeho rozsáhlých možností naplno.
září 2013 | www.rmol.cz
tiskárny
XXXXX
tisku každého uživatele i oddělení – zejména tím, že umožňují stanovit pro tisk přesná pravidla. Tyto nástroje zpětně poskytují
komplexní údaje o firemních tiskových procesech. Sledují například čas odeslání úlohy na tiskárnu (a mohou zachytit neobvyklé
tisky v neobvyklou dobu), její rozsah a řadu
dalších parametrů.
Prodáváme profesionální tiskárny
Aby byl dealer spokojený
Samotný prodej periferií už řadu let není
obchodní model, na němž se dá stavět budoucnost resellera – je třeba prozkoumat
i další možnosti. Od skutečné aktivity při
prodeji spotřebního materiálu do firem
přes nejrůznější kombinace tisku formou
služby (prodej+servis, pronájem+servis,
platba za stránku, leasing+služba apod.).
Zákazníkovi je třeba nabídnout alternativy přímé koupě a probrat s ním možnosti
různého financování. Pronajímat lze dnes
periferie již od několika desítek tisíc korun. Dokonce i dříve opomíjený segment
formátu A4. K nabídce těchto služeb není
třeba vlastní financování. I když reseller
může pronájmy uskutečnit sám, nejsnazší
variantou je, že pronájem a jeho administraci zajišťuje výrobce a reseller pobírá
provizi za provedenou službu u zákazníka.
Tip: Doporučujeme nastavit hlášení
o potřebě výměny spotřebního materiálu na váš e-mail. Když se zákazníkovi
předem ozvete, kdy máte toner dovézt
a že zároveň novou multifunkci na místě zkontrolujete, jistě ocení vaši snahu.
Pokud cítíte reálnou příležitost, navrhněte zpracování jednoduchého tiskového auditu, který zákazníkovi může
ušetřit další náklady. Díky tiskárnám
(a spotřebnímu materiálu) a pravidelnému kontaktu můžete budovat osobní
vztahy. To jiné IT komodity tak snadno
neumožní. Na rozdíl od tabletů či notebooků prodejem tiskárny nebo multifunkce vše začíná.
Po vlně zájmu o outsourcing, zejména ze
strany menších a středně velkých firem,
přichází návrat k přímému nákupu zařízení, zejména v nižším segmentu. Důvodem
jsou nízké pořizovací ceny kancelářských
zařízení doplněných o zdarma poskytovazáří 2013 | www.rmol.cz
nou záruku včetně servisu tzv. on-site (přímo
u zákazníka) v ceně. Prodloužená záruka pak
přirozeně vede ke snižování prodeje servisních balíčků, které jsou vzhledem k nižší
ceně samotných zařízení relativně drahé. Bez
nutnosti odepisování (pod 40 000 korun bez
DPH v koncové ceně pro zákazníka) dnes
lze zakoupit dokonce i barevné laserové/LED
multifunkce formátu A3. To je další impuls
ke zvažování, zda zařízení pronajmout, nebo
zakoupit.
Bez skeneru ani ránu
Podmínkou pro spokojenost uživatele s jeho
multifunkcí je kvalitní a spolehlivý skener
s automatickým podavačem. Je branou k digitalizaci dokumentů a předpokládá se, že jeho
využití v praxi bude stále narůstat (i na úkor
tiskových úloh). Prodejce by měl zákazníka
přivést k nákupu modelů, s nimiž nebude
mít problémy. Oboustranný (reverzní) skener je u multifunkce dnes již kancelářským
standardem.
Se skenováním se pojí budoucnost multifunkcí při skutečném dokument managementu včetně využití meta dat a nejrůznějšího
softwaru pro správu firemních dokumentů.
Zde se nachází příležitost pro resellery v dalších letech, protože řada zákazníků bude
potřebovat odbornou radu a nasazení těchto
náročnějších řešení.
Pomozte zákazníkovi sledovat tisk
Když byli zákazníci dříve dotázáni, zda sledují
náklady na tisk, říkali, že ano. Ale nevěděli jak. Dnes už je situace jiná: K tiskárnám
zdarma přidávaný software pro sledování
nákladů se v souvislosti s hledáním úspor
používá stále častěji. Zákazníci ale nevědí,
co vše mohou získat. Ať jim prodejce poradí,
jak jednoduchý software nainstalovat, bez něj
by to sami třeba nikdy neudělali! Zkušenost
říká, že jen nasazení sledování dokáže snížit objem tisku ve firmě až o 20 %. Systémy
pro správu tisku PMS (Print Management
Systems) pomohou dostat pod kontrolu objem
Pro resellery jsou profesionální kancelářské
tiskárny pro SMB zajímavým segmentem trhu.
Prodej spotřebního materiálu představuje trvalý příjem, navíc se objevují další příležitosti
v oblasti tiskových služeb. Z hlediska marže
je zajímavý segment „speciálních řešení“. Zde
může být vhodnou příležitostí např. prodej
jehličkových tiskáren, POS tiskáren, grafických řešení i s možností tisku bílým tonerem
na tmavý podklad.
Cílem resellera nemá být pouze prodat
„krabici“, to totiž umí nejlépe e-tail. Zákazník
od něj očekává radu a prodejce především
slušný výdělek. Ideální je, pokud může nabídnout při prodeji něco navíc – reálnou
přidanou hodnotu, kterou lze finančně vyčíslit, u tiskáren například zkvalitnění tisku,
nasazení firemní politiky tisku a zároveň
finanční úsporu.
Tip: Jednoletá záruka na profesionální
zařízení do firemního prostředí, která
se běžně nabízí, je podle našeho mínění
opravdu málo. Jestliže je ČR považovaná
za mimořádně vyspělou v oblasti IT, pak
v oblasti vnímání hodnoty záruky jsme
výrazně pozadu oproti německy mluvícím
zemím. Pokud dáte zákazníkovi jistotu
na několik let (typicky na tři roky), můžete mu snadněji nabídnout vyšší model
s nižšími náklady, které se zákazníkovi
vrátí relativně pozdě (třeba za rok a čtvrt),
ale pak bude už jen šetřit oproti uvažovanému zařízení s nižší pořizovací cenou.
Rozvojem přidaných funkcí multifunkčních
zařízení a tiskových systémů se resellerům
otevírá velký prostor v poradenství a pro
předávání zkušeností. U větších dodávek se
prodejce může profilovat i jako implementátor celého tiskového ekosystému, přičemž
zjistí další potřeby zákazníka přímo na místě a během následného provozu pomáhá se
sledováním a snižováním nákladů.
Resellerů, kteří jsou schopni poskytnout
odborné poradenství a službu přímo u zákazníka, nebylo nikdy dost. IT manažerů
ve firmách ubývá. Reselleři je mohou nahradit jako externisté. I v tom mohou tiskárny
prodejcům pomoci.
Martin Kozdera a Jiří Sedláček pracují jako
channel manageři značky Oki pro ČR
Reseller Magazine
67
rOzhOVOr
Janus
MyQ nemá na trhu obdobu!
RIChaRd VoIgTs
Tiskový nástroj MyQ přináší uživatelům v jednom
veškeré funkce související s tiskovými službami.
S Martinem Janušem, generálním ředitelem
společnosti Janus, jsme si povídali o tom, jak
tento nástroj funguje a co přinese jeho nasazení
resellerům.
O nástroji pro řízení tiskáren a tiskových služeb MyQ jsme už v Reseller Magazinu psali.
Mohl byste stručně zopakovat, co tento nástroj vlastně řeší?
Tiskové řešení MyQ bylo původně zamýšleno na snížení a kontrolu tiskových nákladů.
Každý, kdo si neuměl jednoduše zodpovědět
otázky, kdo, kdy, kde a proč tiskne, byl jednoznačným kandidátem na jeho nasazení.
Brzy jsme si uvědomili, že systém nemůže
jen monitorovat a šetřit, ale musí zaujmout
napříč celou firmou. Proto jsme ke kontrole financí postupně přidávali další funkce,
které zpříjemní každodenní práci samotným
uživatelům, zautomatizují činnosti IT manažerům a odbourají administrativu spojenou
s údržbou strojů. Zbývalo už jen najít zásadní
výhody a užitečné funkce pro prodejce a dodavatele tiskové techniky. A to se nadmíru
povedlo, když jsme představili integrovanou
nadstavbu v podobě servisního modulu. Tím
celá skládačka řešení tiskových potřeb začala
dávat smysl pro všechny zúčastněné strany
a MyQ se stalo nenahraditelnou součástí každého MDS projektu.
Urodilo se okolo MyQ něco nového?
V poslední době se toho podařilo opravdu
mnoho. Za prvé jsme si koncem minulého
roku sáhli na největší výzvu v naší historii, a tou byla implementace systému MyQ
do prostředí České správy sociálního zabezpečení. Projektů s 5 000 zařízeními napojenými na 90 tiskových serverů v ČR opravdu
mnoho není, a tak byl tento projekt pro nás
zásadním milníkem, kterým můžeme demonstrovat flexibilitu a spolehlivost našeho řešení.
Nutno podotknout, že na kompletní obměnu
tiskáren, kopírek a instalaci a zprovoznění
tiskových serverů bylo méně než šest týdnů,
což odborníci považovali za nemožné. My
to nakonec zvládli o týden dříve, a to díky
speciálním funkcím, které dokázaly tak rozsáhlou implementaci uřídit a ohlídat v čase.
Zmínil bych i představení našeho nového
autorizačního terminálu s 5" a 7" dotykovým
displejem a spoustu zásadních vylepšení či
zjednodušení, mezi které patří například pod-
68
Reseller Magazine
pora OCR skenování, automatické vyhledávání
nových tiskáren na síti, instalace ovladačů
přes webové rozhraní, podpora driverless tisku z mobilních zařízení, speciální nadstavba
pro hotely, vzdálená centrální správa apod.
Co to pro firmu Janus znamená z obchodního
a technologického hlediska?
Obchodně nám MyQ pomáhá lépe porozumět
našim zákazníkům a navrhnout jim ideální
řešení jejich rozmanitých potřeb. Někdo potřebuje snížit náklady, jiný dbá na bezpečnost dokumentů, další se zase nechce starat o to, kolik tonerů má na skladě a kdy je
třeba objednat servis. Pokud k tomu vhodně
přibalíme úsporná tisková zařízení Kyocera
a naše prodejní know-how, získáváme něco,
čemu říkáme superprodukt, protože na trhu
prostě nemá obdoby.
Jaké jsou hlavní výhody MyQ?
Vždy jsem zastával názor, že sebedokonalejší
systém musí být zároveň velmi jednoduchý
a intuitivní na ovládání. Proto první zásadní
výhodou MyQ je, že ho dokáže nainstalovat
a zprovoznit běžný administrátor, a to i bez
školení či studia stovek stránek dokumentace.
Naše druhá nepřehlédnutelná výhoda je, že
jsme jediní na trhu, kteří nabízejí takovýto
software bezplatně i pro komerční používání,
a to ve formě edice Free. Další výhodou je
možnost rozšíření systému o některé placené
funkce pouhým vložením dokoupené licence.
Také jsme jako první na světě v MyQ skloubili
řešení pro zabezpečení tisku, správu tiskových
zařízení a automatizovaný objednávací portál
pro spotřební materiál a servis. Výhody bych
mohl završit naším originálním cloudovým
licencováním, které umožňuje v prostředí
zákazníka nainstalovat libovolný počet tiskových serverů, libovolně optimalizovat a přenášet tisková zařízení mezi pobočkami a vše
přitom centrálně vyhodnocovat pomocí více
než 70 předpřipravených reportů.
Hodí se MyQ i pro menší prostředí SMB?
Od kolika tiskáren typicky?
Samozřejmě, pro malé zákazníky jsme systém
původně i navrhovali. Vzpomeňme si, jak tu
vypadal trh před šesti lety. Tiskový systém si
mohlo dovolit jen top 100 vyvolených, kteří
za něj navíc utratili tolik, že se jim možná
investice ani nikdy nevrátila. V té době jsme
uvedli na trh první verzi systému MyQ, která
byla o více než dvě třetiny levnější, a dva
roky na to jsme dokonce uvolnili verzi Free.
Takže má odpověď je jednoduchá, základní
edice je zdarma, proto se z ní může zaradovat i malinkatá firma s jednou či několika
tiskárnami.
Martin Januš, generální ředitel společnosti Janus
Hodí se MyQ pouze pro tiskárny Kyocera?
MyQ bylo od počátku univerzálním řešením, aktuálně podporuje již přes 1 700 modelů od 25 výrobců tiskové techniky. A co
je důležité, pokud zákazník i přesto objeví
dosud nepodporované síťové zařízení, garantujeme provedení certifikace zdarma,
a to i pro již zmíněnou verzi MyQ Free.
Prodáváte MyQ i přes partnery?
Ano, partnerský prodej je pro nás velmi
důležitý. Ne nadarmo jsme vyvinuli například již zmíněný servisní modul, který ze
zákaznického prostředí dokáže komunikovat
s MyQ servisním centrem nainstalovaným
právě u partnera či poskytovatele služeb.
Partneři tak získávají centralizované prostředí, kterým mohou řídit, vyhodnocovat
a účtovat své outsourcingové projekty.
Sami jsme byli překvapeni, kolik peněz
nám ušetřila online evidence spotřebního
materiálu u našich zákazníků či o kolik se
zjednodušila a zrychlila fakturace jednotlivých projektů.
Hledáte nové partnery?
Hledáme všechny subjekty, kterým není
lhostejné nakládání s jejich pracně vydělanými finančními prostředky. Partnerům
dokážeme zprůhlednit jejich projekty, zabránit nečekaným ztrátám a zvýšit jejich
ziskovost. Jejich zákazníkům pomůžeme
snížit tisky, odbourat administrativu a zefektivnit tiskové procesy. Partneři tím navíc
zvýší svou přidanou hodnotu, a prohloubí
tak ještě více vzájemné vztahy se svými
zákazníky.
září 2013 | www.rmol.cz
SPOLEHLIVÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO VÁŠ TISK
PROČ ARMOR?
• 30% úspora při zachování výborné kvality tisku
• 2 letá záruka na inkoustové náplně
• Doživotní záruka na laserové tonery
• Záruka na vyčerpání celé kapacity výrobku
• Rozšířená záruka na tiskové zařízení
• Patent Free - výrobky ARMOR neporušují
patenty originálních výrobců
• Ekologicky čistější výroba a garance
100% ekologické recyklace
Bonusový program
• ALP je partnerský program pro registrované prodejce tiskových
náplní a dalšího tiskového spotřebního materiálu značky ARMOR
• Program ALP je založen na jednoduchém a intuitivním sčítání
partnerských bodu - body se sčítají automaticky
• Snadný způsob jak získat hodnotné a užitečné dárky
• Více informací o partnerských podmínkách programu ALP
najdete na www.armor-alp.cz
K dostání u všech dobrých prodejců IT a kancelářských potřeb
Inkoustové
náplně
Laserové
tonery
Kazety pro
jehličkové
tiskárny
ISO 24711
ISO 24712
září 2013 | www.rmol.cz
Fotopapíry
Čistící
prostředky pro
IT techniku
ARMOR s.r.o.
Dvořákova 23, České Budějovice
www.armor.cz
www.armorshop.cz
www.armor-alp.cz
Reseller Magazine
69
ROZHOVOR
Microsoft
Ucelené řešení pro všechny typy firem
Richard Voigts
Cloudové služby jako příležitost a jak jí mohou reselleři využít? Jaké nástroje, možnosti a podporu
jim nabízí Microsoft, jsme se zeptali Martina Tolara, ředitele pro malé a střední podniky společnosti
Microsoft.
Microsoft se staví v oblasti cloudu do pozice
lídra. Jaký to má vliv na vaše partnery? Nebere
jim vaše pojetí cloudu byznys?
Microsoft je lídrem v cloudových službách
a oproti konkurenci nabízí ucelené řešení pro
všechny typy firem. Naši zákazníci si mohou vybrat z různých cloudových variant –
služeb ve veřejném nebo privátním cloudu
i hostovaných služeb. Našim partnerům se tak
naopak otevírají nové možnosti, jak oslovit
trh s nabídkou služeb, pro které nepotřebují
velké počáteční investice. Ve skutečnosti se
nám objevuje čím dál více nových partnerů,
kteří v cloudu vidí příležitost pro zlepšení
služeb zákazníkům.
Jak se k využívání cloudu staví čeští koncoví
zákazníci, firmy využívající IT? Mají u nich
vaši partneři vůbec šanci?
Cloud se postupně dostává do popředí zájmu
a Česká republika patří ve znalosti cloudu
v regionu CEE mezi ty nejlepší. Většina
společností, které dnes investují do technologického rozvoje (infrastruktury), zvažuje
všechna dostupná řešení. A cloudové služby
zde hrají čím dál větší roli. Díky Windows
Azure (cloudová služba IaaS od Microsoftu)
si dnes naši zákazníci mohou pronajmout
kompletní infrastrukturu jako službu. Office
365 jim rozjede kancelář během několika minut na nejvyšší možné technologické úrovni,
a to se vším potřebným zabezpečením. To je
skvělé, a nejen to je důvodem, proč již dnes
máme tisíce zákazníků z řad firem s desetitisíci uživatelů využívajících právě Office
365. Co se partnerských příležitostí týká, role
našich partnerů je při implementaci, převodu
aplikací, školení personálu, vytváření aplikací a nadstavbových řešení nepostradatelná.
Zákazníci tak díky službám našich partnerů
mají možnost získat lokální podporu a také
díky novému licencování i lokální způsob
úhrady.
Microsoft je na přelomu finančního roku.
Plánujete nějaké novinky pro partnery?
Novinek, které Microsoft pro partnery připravuje, není vůbec málo. Chystáme integraci
cloudových programů (Cloud Essentials, Cloud
70
Reseller Magazine
Martin Tolar, ředitel pro malé a střední podniky ve společnosti Microsoft
Accelerate, Cloud Deployment a Windows
Azure Circle) do MPN kompetencí a předplatného Action Pack. To od ledna 2014 přinese zjednodušení partnerských programů,
možnost zviditelnění cloudové kvalifikace
ve standardních kompetencích, příležitosti
ke zvyšování a rozvoji odbornosti pro prodej
a nasazování jak cloudových, tak hybridních
řešení. Abychom našim partnerům zajistili co
nejhladší přechod, výhody stávajících cloud
programů budou platit až do června 2014.
Trvale se snažíme nabízet zákazníkům
spolupráci s partnery, kteří dokáží plnit jejich potřeby z hlediska kapacity i schopností
na lokálních trzích, připravujeme také změny
v požadavcích nutných pro dosažení kompetencí partnerského programu Microsoft Partner
Network (MPN). Počínaje lednem 2014 tedy
bude nutné získat jednotlivé kompetence samostatně pro každou zemi – nebude možné
přebírat kompetence dosažené jednotlivými
pobočkami v různých zemích.
Vedle toho chystáme i změny ve struktuře
MPN kompetencí (nové kompetence, slučování kompetencí, integrace kvalifikací pro
cloud a hosting do kompetencí) a zjednodušení předplatného Action Pack. Konkrétně
to znamená, že dvě stávající edice předplatného Action Pack (Solution Provider
a Development&Design) sloučíme do jediné
univerzální sady výhod, která bude obsahovat mimo jiné i cloudové benefity.
Můžete uvést nějaká zajímavá partnerská
řešení?
Důkazem existence kvalitních partnerských
řešení je každoroční soutěž Microsoft Awards
oceňující nejlepší projekty roku běžící na MS
platformě. V letošním, již 17. ročníku jsme
hodnotili přes 70 velmi kvalitních projektů
od 50 partnerů. Soutěž dokazuje nejenom
široké portfolio služeb, které Microsoft
nabízí, ale také jejich efektivitu a rychlou
návratnost – u většiny přihlášených řešení
byla investiční návratnost do jednoho roku.
Z oceněných řešení můžeme uvést nasazení Office 365 pro státní správu v Milevsku
od společnosti Infinity nebo například zavedení podpory řízení projektového portfolia
ve společnostech skupiny RWE – RWE IS,
RWE Česká republika a VSE, za kterým je
společnost AutoCont.
Jak si s nimi vaši partneři stojí v celosvětovém měřítku?
Čeští partneři si ve srovnání se zahraniční
konkurencí stojí velmi dobře. Každoročně
se úspěšně účastní celosvětových soutěží
a v rámci CEE regionu získávají nejvíce
nominací. Za poslední dva ročníky byly tři
naši partneři v nejužším výběru – mezi top
třemi celosvětovými partnery v rámci jedné ze 30 kategorií. Jde o Kentico, Mipecon
a Corinth Investments.
Kolik jste letos objel partnerů na svém
Harley-Davidsonu?
Letos nám motorkářům počasí na jaře moc
nepřálo, ale přesto jsem byl na několika
schůzkách jak partnerských tak zákaznických na motorce. Myslím, že to, když člověk v byznysu ukáže, že má taky normální
lidskou stránku, např. zálibu v motorkách,
často rozpouští ledy. Na druhé straně styl
Harley-Davidson byl často považován za agresivní, tak se vždy raději druhé strany
ptám, zda nebude vadit, když na schůzku
přijede „harlejář“…
září 2013 | www.rmol.cz
Neuvěřitelný herní výkon
Ostrý obraz a blesková odezva při 144Hz hraní
242G5
Distributoři v ČR
Tento monitor s obnovovací frekvencí 144 Hz přináší ultraplynulý obraz bez jakékoliv prodlevy při
hraní her. Funkce SmartFrame pomáhá zvýraznit vybranou oblast obrazovky, aby vaši nepřátelé
vystoupili ze stínu, a funkce SmartSize optimalizuje poměr stran obrazu. Funkce SmartKeypad
poskytuje rychlý přístup k herním režimům SmartImage a umožňuje rovněž zobrazit nabídku OSD.
Jakmile jsou všichni vaši soupeři poraženi, lze pomocí technologie MHL zobrazit obsah z vašich
mobilních zařízení na velké obrazovce a rozhraní USB 3.0 vám zajistí přístup k veškerým vašim
zařízením a multimediální zábavě. Herní monitor Philips s obnovovací frekvencí 144 Hz pozvedne
hraní her na novou úroveň. Představuje víc než jen monitor – je to vaše tajná zbraň.
Distributoři v SK
příležitOst
Symantec
Norton AntiVirus 2013: bezpečí místo iluze
Počítačové hrozby jsou stále mazanější, a tak není divu, že neustále přibývá
i obětí kyberzločinu. Podle průzkumu týmu Norton se ročně stane obětí
počítačových kriminálníků až 556 milionů lidí, což je více než počet všech
obyvatel Evropské unie.
Každou sekundu přitom přibude dalších 18 obětí. Navíc průměrné náklady spojené s jednou obětí jsou nezanedbatelných 197 dolarů. Myslí
si vaši zákazníci, že jim se to stát nemůže? Že oni všemu rozumí,
ví, kam klikají, a poznají i moderní sofistikované hrozby? Statistiky
mluví trochu jinak: obětí kyberzločinu se už alespoň jednou v životě
staly 2/3 všech dospělých s přístupem k internetu. A to je alarmující.
V první fázi si tedy spotřebitelé musí uvědomit, že hrozby se nevyhýbají nikomu, že selský rozum sice pomáhá a je základem pro bezpečnou práci a zábavu na internetu, ale zdaleka nestačí. Je potřeba
se na internetu chovat zodpovědně a zároveň používat bezpečnostní software. Ale používat bezpečnostní software znamená používat
kvalitní a renomované řešení a především: NEPOUŽÍVAT freeware.
Proč nepoužívat freeware?
Obvykle neděláte věci polovičatě. A nedělají to ani vaši zákazníci.
Takže proč by měli používat bezpečnostní produkty, které je chrání
jen z půlky? Freeware sice dominuje trhu s bezpečnostními produkty
pro spotřebitele, ale zároveň je potřeba si říci, že freeware nefunguje. Polovina všech uživatelů freewaru má zkušenosti minimálně
s jedním virem nebo jinou hrozbou od začátku používání aktuální
značky freewaru. Mohli bychom to přirovnat k situaci v reálném světě, kdy si na kolo dáte zámek, ale nezamknete jej. Možná to několik
zlodějů na první pohled odradí, ale ti odvážnější zámek vyzkouší,
a když nebude zamčený, kolo vám ukradnou. K čemu je potom takový zámek, který odradí tři zloděje a čtvrtý vám na kole odjede?
Konec her s viry
Řešením je doporučit zákazníkům cenově výhodné řešení Norton
AntiVirus. Využívá pět patentovaných vrstev ochrany pro rychlou
a přesnou detekci a eliminaci virů a spywaru, takže uživatelé mohou
bez obav pracovat a sdílet soubory na internetu. Novinka přináší
maximální rychlost prověřování a minimální dopad na výkon počítače, takže se zákazníci mohou nerušeně věnovat práci nebo zábavě.
Cloudová technologie Norton Management umožňuje opravit, aktualizovat a obnovit produkt Norton AntiVirus na dalších počítačích
prostřednictvím internetu. A pokud mají zákazníci nainstalované jiné
produkty Norton, umožňuje sjednotit správu bezpečnostních řešení
Norton i pro počítače Mac, chytré telefony a tablety, takže budou
mít přehled bez ohledu na používané zařízení.
Vrstva pro odstraňování rizik vyhledá a eliminuje obtížně odstranitelné hrozby, které méně sofistikované produkty často opominou.
Nové technologie také zvyšují výkon detekcí bezpečných souborů
a prověřováním pouze neznámých souborů. Uživatelé také často řeší,
jestli je stahovaná aplikace bezpečná a stabilní, což Norton dokáže
určit ještě před samotnou instalací. Navíc Norton prověřuje důvěryhodnost webové stránky a informuje vás, zda je bezpečné zadat
na tuto stránku osobní údaje, takže si můžete být vždy jisti, že nebudou zneužity kyberzločinci.
Krabice i elektronická licence
Norton kromě klasických krabicových verzí nabízí i elektronické licence. Ke stažení softwaru potom stačí pouze aktivační kód, takže
zákazníci mohou používat zakoupený produkt téměř okamžitě a prodejcům odpadnou náklady spojené s dopravou a skladováním. Čas
72
Reseller Magazine
jsou peníze a řada uživatelů chce mít oblíbené produkty k dispozici
na kliknutí myši. Elektronické licence umožňují zabezpečit počítač,
identitu a citlivé informace během pár minut.
Proč prodávat Norton AntiVirus 2013:
aktivní podpora partnerů (partnerský program, partnerský
portál);
prodej s osobními počítači a notebooky;
pomoc zákazníkům v důležité oblasti;
prodej krabicové i elektronické verze.
Argumenty pro koncového zákazníka:
bezpečnostní řešení od světové jedničky – více než 30 let
zkušeností a odborných znalostí;
oceňované řešení od světově uznávaných nezávislých
institucí;
Norton nezpomaluje výkon počítače a neruší při práci nebo
zábavě;
automatické aktualizace zajistí vždy tu nejnovější verzi;
možnost zakoupit krabicovou i elektronickou verzi;
cena pouhých 499 korun za roční licenci, což je pouhých
41,50 korun měsíčně za pocit bezpečí.
Distribuce v ČR:
AT Computers, eD' system Czech, SWS
Distribuce v SR:
ASBIS SK, AT Computers, SWS Distribution
-feszáří 2013 | www.rmol.cz
Pret
ec
REX i-Disk
130
rOzhOVOr
Comguard a Brocade
Brocade tvrdí, že má v sítích a SDN náskok
RIChaRd VoIgTs
Při rozšiřování distribuční sítě Brocade o Comguard v Česku a na Slovensku její zástupci,
Frank Koelmel, senior director sales EMEA East,
a Bernd Lemme, strategic account manager,
novinářům sdělili, že Gartner nemá ve svých
analýzách ohledně networkingu pro datová centra
žádného lídra. Jak si stojí zrovna Brocade a co
na náš trh vlastně přináší?
Ve kterých oblastech jste přesvědčeni o výjimečnosti nabídky Brocade?
Frank Koelmel: Jde o zcela nový trh. Brocade
vyvíjí a vyrábí řešení založená na optických
přenosech už přes 15 let. Máme zkušenosti
se sítěmi SAN, s řešeními na optických vláknech v datových centrech a s Ethernetem
na optice až do roku 2010. Jsme daleko
před konkurencí, dodávali jsme tyto produkty, ještě když je nikdo jiný neměl. Vývoj
nás stál hodně času a dali jsme do něj
spoustu inovací. Brocade je daleko před konkurencí, co se týče propojování serverů se
zařízeními storage, propojování v datových
centrech, datových center do sítí nebo datových center navzájem. Toto jsou expertní
znalosti, které jsme posbírali během 15 let.
Technologický náskok potvrzují i velcí zákazníci, kteří se rozhodli použít produkty
Brocade řady VDX.
Bernd Lemme: Jistě, kromě zařízení určených pro kategorii enterprise pro datacentra máme také zařízení typu campus, tj.
pro budovy. Zahrnují jak levnější přepínače
Bernd Lemme, strategic account manager
74
Reseller Magazine
o osmi portech tak vysoce propracovaná řešení přepínačů pro páteře velkých administrativních budov.
Mohl byste velmi stručně sdělit, jaké jsou
výhody technologie SDN – software defined
networks?
Frank Koelmel: Když se podíváte na dnešní sítě, čelíme některým velkým úkolům.
Prvním z nich jsou obrovská množství zařízení v síti, která dělají „něco“. Stejně jako
kdysi u serverů, když nastala virtualizace,
někdy před 12 lety, začalo docházet ke konsolidaci. To samé se bude dít v sítích. Když
se podíváme na SDN, jde o platformu, která
umožňuje lepší sítě. Jde o tři základní části.
První je organizování datových toků v síti,
datových centrech nebo ve velkých budovách.
Do této části investujeme spoustu času. Druhou
částí je řízení více platforem pod jednotnou
správou. Říkáme tomu OpenStack, který jsme
implementovali do našich řad VDX a MLX.
Třetí částí je software, který řídí přepínání,
směrování, bezpečnost a správu do jednoho
softwaru, který může běžet pod VMwarem,
Hyper-V apod. Umožňuje nám to minimalizovat hardwarové nároky v datových centrech.
Toto vše změní sítě v příštích 12–18 měsících.
První větší nasazení těchto technologií uvidíme už v příštím roce. Začne s tím mnoho
podniků, z hlediska těchto koncepcí je rozhodnutí pro SDN velmi důležité.
Jak přijímají SDN partneři, kteří mají síťová
zařízení s touto technologií prodávat?
Bernd Lemme: Partneři musejí technologii
napřed vidět, proto jim ji předvádíme. Někteří
příliš nadšeni nejsou, protože se díky SDN
vše velmi zjednodušuje, jsou přesvědčeni, že
přijdou o peníze za servis sítí, stejně ale jako
virtualizace, přinese i SDN nové příležitosti
i pro partnery a navíc tato technologie bude
velmi přínosná pro koncové zákazníky. Kdo
s nabídkou bude první, upevní tak svoji pozici u koncového zákazníka.
Frank Koelmel: V podstatě nejde o nic
nového, OpenFlow je zde již několik let a je
součástí SDN. Ti, kdo dosud prodávali boxy,
jako například Cisco, nebudou z budoucího vývoje zrovna nadšeni, protože příjmy
z hardwaru jdou dolů. Na druhou stranu,
znalosti resellerů ohledně SDN by měly být
takové, že koncovým uživatelům mohou poskytnout přidanou hodnotu v oblasti znalostí
s vybudováním nového prostředí postaveného na SDN, je to budování sítě na jiných
principech a v počátku bude role odborníků
z řad resellerů nezastupitelná. Jsem přesvědčen, že půjde o změnu v přístupu resellerů,
jak k podnikovému prostředí jejich zákazníků,
Frank Koelmel, senior director sales EMEA East
jak se více orientovat na správu a řízení
jejich sítí, spíše z úhlu pohledu řídicího
softwaru než instalace velmi komplikovaného hardwaru.
Prodáváte přímo, nebo přes partnerskou síť?
Bernd Lemme: Prodáváme výhradně přes
partnery, nepřímým obchodním modelem
přes distributory a resellery.
Kolik distributorů máte v České republice
a na Slovensku?
Bernd Lemme: V České republice jsme
měli jednoho distributora, Proficomms,
a v červnu 2013 jsme přibrali Comguard.
Jaké aktivity zamýšlíte v České republice
s partnery vyvíjet? Kolik jste jich už u nás
fyzicky poznali?
Bernd Lemme: Až do této chvíle jsme jich
poznali tucet. Naše zkušenost je taková, že
opravdu aktivních jich je v každé zemi asi
tak od tří do pěti, jak v České republice,
tak na Slovensku.
Hledáte nové partnery?
Bernd Lemme: Ano, hledáme je.
Jakým způsobem je chcete oslovit?
Bernd Lemme: Máme osobní kontakt s jejich obchodníky, které zajímá, jak rozšířit
svůj stávající byznys a dodat zákazníkům
nové technologie.
Co znamená pro Brocade prezentace vaší
firmy v Reseller Magazinu?
Frank Koelmel: Je to pro nás opravdu velmi
důležité. Brocade prodává výhradně přes partnery a prodejní kanál nám umožňuje rozběhnout byznys a bojovat s konkurencí.
září 2013 | www.rmol.cz
příležitOst
Infor ERP
Řešení pro expanzi na nové trhy
Řada produktů Infor ERP poskytuje podnikům a organizacím flexibilní
nástroje k podpoře podnikových procesů. V České republice společnost
Infor dodává především ERP produkty Infor SyteLine, Infor LN (dříve Baan)
a Infor M3 (dříve Lawson, Intentia).
Řešení Infor ERP jsou určena podnikům, které potřebují:
snížit náklady a nabízet lepší výrobky;
mít přehled o tom, co se děje ve všech odděleních podniku;
přijímat kvalifikovanější rozhodnutí;
dodat správný produkt správnému zákazníkovi ve správnou dobu;
plnit sliby dané zákazníkům.
Zaměření produktů
Řešení Infor ERP pomáhají v oblastech:
řízení služeb – výkonné, na zákazníka orientované služby
a údržba;
štíhlá výroba – přijetí štíhlých procesů napříč společností a hodnotovým řetězcem;
řízení jakosti – zlepšení kvality ke zvýšení produktivity;
finance – integrace moderního finančního řešení ke zlepšení
shody s nařízeními;
výroba – převzetí kontroly nad stále složitější výrobou produktů;
procesní výroba – optimalizace procesní výroby ke zvýšení ziskovosti;
velkoobchod a distribuce – zajištění vyšší míry flexibility dodavatelského řetězce.
Produkty Infor ERP využívá více než 5 000 společností z automobilového průmyslu, více než 4 500 strojírenských společností, 3 500 podniků procesní výroby a více než 9 000 distributorů
po celém světě.
Infor SyteLine
Informační systém Infor SyteLine byl vyvinut odborníky na diskrétní průmysl a obsahuje 25 let integrovaných zkušeností. Zákazníci
si tak mohou být jisti, že mají podporu zkušeného týmu expertů
a nástroje potřebné k dokončení jakéhokoliv úkolu. Postup implementace je řízen pomocí metodologie FOCUS, která zobecňuje
zkušenosti z mnoha implementací a zaručuje úspěšné dokončení
implementace.
Infor SyteLine podporuje následující typy výroby:
vývoj na zakázku;
výroba a kompletace na zakázku;
malosériová výroba;
velkosériová variabilní výroba;
hybridní výroba – kombinace zakázkové a sériové výroby.
K zákazníkům Infor Syteline patří např. Česká zbrojovka, Krnovské
opravny a strojírny, Ostroj, Blata a Grund.
Infor LN (Baan)
Infor ERP LN je představitelem nejnovější generace ERP systémů
pro oblast diskrétní výroby a hybridní výroby v malých, středních a větších podnicích pro zákazníky hledající plně integrované
funkční řešení.
Infor ERP LN podporuje všechny známé metody a typologie diskrétních výrob od projektové výroby, výroby a montáže na objednávku, výrobu na sklad, opakovanou výrobu a linkovou montážní
výrobu vysoce konfigurovatelných malých množství. Podporováno
je JIT, serializace, sledování a trasování šarží. Infor ERP LN nabízí
koncept tenké výroby leanware.
září 2013 | www.rmol.cz
Řešení Infor LN využívají společnosti Škoda Plzeň, Motorpal,
Buzuluk, ROMPA, Brush a mnoho dalších.
Infor M3
Kromě standardních funkčností obsahuje Infor M3 řešení také podporu pro rozšířené plánování výroby, unikátní řešení pro dohledatelnost
šarží nebo speciální moduly pro masný průmysl. Bohatá funkčnost
řešení umožňuje pokrýt širokou škálu průmyslových odvětví, jako jsou:
potravinářský průmysl;
oděvní a módní průmysl;
tradiční diskrétní výroba (strojírenský, automobilový, elektrotechnický průmysl);
procesní výroba (farmaceutický, gumárenský nebo plastikářský
průmysl);
servis (od domácích spotřebičů až po těžkou techniku);
opravárenství (železniční, lodní, letecké).
Současná verze řešení je vytvořena na platformě programovacího
jazyka JAVA, který umožňuje výraznou platformovou i databázovou
nezávislost. Řešení je škálovatelné od počtu desítek až po desítky
tisíc uživatelů. Pro snadnou implementaci je celý proces zavádění
řízen unikátní metodologií StepWise. Tato metodologie nabízí kromě
standardní implementace i možnost zrychleného zavedení pomocí
přednastaveného řešení.
K zákazníkům Infor M3 se například řadí Olma, IKEA, Elektrizace
železnic a další.
Proč prodávat řešení Infor ERP:
možnost růstu díky ověřeným a kvalitním globálním řešením
s lokálními referencemi;
oslovení nových tržních segmentů;
regionální expanze;
využití výhod Infor Partner Network (IPN) – partnerské marže
(licence a podpora), finanční bonusy při plnění prodejního
plánu, finanční bonusy při získání nových zákazníků, fond pro
podporu marketingových aktivit;
obchodní podpora u strategických i ostatních klientů;
další služby u zákazníků (implementace, podpora, modifikace,
integrace atd.).
Argumenty pro koncového zákazníka:
Zákazníky ERP řešení Infor je:
8 z 10 největších firem z leteckého průmyslu;
9 z 10 největších high-tech firem;
80 ze 100 největších automobilových subdodavatelů;
4 z 10 největších pivovarů;
9 z 20 největších distributorů elektrotechniky;
přes 1 100 firem z odvětví oděvnictví a obuvnictví;
přes 1 100 veřejných a státních organizací;
přes 7 000 strojírenských výrobců.
Distribuce v ČR a SR:
Infor SyteLine: ITeuro, S&T, Tinit
Infor LN: Gemma Systems, Eplicar
Infor M3: OR-NEXT, Merit
-fesReseller Magazine
75
příležitost
is4Security a Sophos
Unified Threat Management – kompletní zabezpečení perimetru
Essential Network Firewall zabraňuje útokům, které způsobují poškození
nebo zcizení dat, infekci počítačů a další problémy, jejichž řešení stojí firmy
čas a peníze. Jde o intuitivní řešení s jednoduchou správou a administrací.
Poskytuje snadnou kontrolu nad tokem dat ze a do sítě.
Sophos Web Protection zabraňuje útokům přicházejícím z webu a poskytuje kontrolu nad používáním internetu. Pomocí nastavení jednoduchých pravidel lze zabezpečit internetové přístupy antimalwarem
a monitorovat aktivitu uživatelů. Vše je zaznamenáváno a zobrazeno
v přehledných reportech. Application Control zabrání používání nebezpečných nebo nežádoucích softwarů.
Kompletní zabezpečení e-mailů
Zabezpečuje e-mail před spamem, viry a poškozením dat. Řeší virové
infekce, spravuje spamové filtry a zajišťuje náležité šifrování zpráv.
Funkce Anti-spam & Antivirus zastaví neproduktivní či nebezpečné
zprávy dříve, než se dostanou do schránky. Šifrování e-mailů – zabezpečuje elektronicky zasílaná data, automaticky šifruje a dešifruje přímo na bráně a zajišťuje nejvyšší možnou ochranu přijímaných
a odesílaných dat.
Zabezpečení Web Serveru
Sophos Web Server Protection usnadňuje správu webového serveru
a poskytuje nad ním kompletní kontrolu. Jednoduché prostředí pro
správu maximálně usnadňuje nastavení potřebných pravidel. Web
Application Firewall & Antivirus Scanning – hackeři znají mnoho
způsobů, jak skrytě otestovat web a najít v něm bezpečnostní mezery.
Sophos udrží narušitele v bezpečné vzdálenosti tím, že včas detekuje
jejich činnost a identifikuje a eliminuje všechny pokusy o napadení.
Bezdrátová bezpečnost
Bezdrátová síť potřebuje stejná pravidla a stejnou ochranu jako síť
pevná. Sophos Wireless Protection centrálně spravuje nastavení sítě
a rozšiřuje bezpečnostní opatření. Díky jednoduché správě je zajištěna
konzistentní ochrana všech bezdrátových sítí. Wi-Fi hotspot – rychle
a jednoduše nastavuje bezdrátový přístup k internetu pro hosty a dočasné uživatele bez ohrožení bezpečnosti a integrity sítě.
Zabezpečení sítě
Vysokorychlostní připojení k internetu s sebou přináší možnost rozšiřování firem a poboček v rámci zemí či dokonce kontinentů. Stále
více lidí pracuje mimo centrální kanceláře, a je tedy potřeba zajistit
snadný a bezpečný způsob, jak jim umožnit připojení do firemní sítě.
One-Click VPN
Umožňuje stahovat a instalovat přednastavené VPN balíčky včetně
softwaru, dat pro konfiguraci, klíčů a certifikátů z uživatelského portálu jediným kliknutím. Celá instalace do klientova počítače včetně
všech součástí je hotová během několika minut – bez potřeby jakékoliv další konfigurace. Podporuje IPsec i SSL VPN.
Nejjednodušší a nejlevnější cesta zabezpečení poboček zabere se
Sophos Remote Ethernet Device (RED) pouze pár minut, bez potřeby specialisty na dané pobočce. RED jednoduše propojí pobočky
a mobilní uživatele prostřednictvím VPN. Jedná se o první řešení
pro zabezpečení poboček, které nevyžaduje žádné nastavování ani
technické znalosti ze strany koncových uživatelů. Konfigurace a nasazení je plně automatizováno – zařízení stačí pouze zapojit do zásuvky, zadat jedinečný kód do konzole UTM a tím je automaticky
vytvořen tunel.
76
Reseller Magazine
Jak zabezpečit malé pobočky, kde se nevyplatí kupovat drahá
robustní řešení?
Odpovědí je unikátní zařízení Sophos RED, které umožňuje bezpečné propojení poboček s centrálou. To vše bez nutnosti jakékoliv
konfigurace. Propojené pobočky jsou navíc plně chráněny službami
UTM Network, Web a E-mail Protection licencovanými v centrále.
Proč se stát partnerem is4Security:
garantovaná marže;
registrace obchodního případu = garance projektové ceny;
MSP model licencování (měsíční platby);
sektorové a konkurenční slevy;
technologický lídr a vítěz nezávislých testů (Gartner, Virus Bulletin,
Forrester);
kompletní bezpečnostní řešení s jedním výrobcem;
předprodejní podpora pro partnery i jejich koncové zákazníky:
technické webináře;
meetingy u zákazníků;
řízené trial testování;
pilotní nasazení;
bezplatné technické certifikace;
licence NFR;
konkurenční srovnání.
poprodejní podpora pro partnery i jejich koncové zákazníky:
implementace;
konzultace;
architektura;
podpora v českém jazyce;
technická podpora 24/7.
marketingová podpora:
bezplatné obchodní certifikace;
workshopy a semináře;
příprava e-mailových kampaní;
grafická podpora – bannery, prezentace;
marketingové materiály, datasheety, dárkové předměty.
jednoduché nahrazení stávajícího systému.
Proč prodávat Sophos RED:
rychlé nasazení bez potřeby odborných znalostí;
snížení celkových nákladů (TCO) o více než 80 %;
nasazení na pobočkách nevyžaduje údržbu, a tedy ani žádné
dodatečné náklady;
UTM zabezpečení kompletně převzaté z centrály;
správa koncových stanic z konzole UTM.
Argumenty pro koncového zákazníka:
sektorové a konkurenční slevy;
technologický lídr a vítěz nezávislých testů (Gartner, Virus
Bulletin, Forrester);
jednoduché uživatelské rozhraní;
kompletní správa bezpečnosti jedním výrobcem (brána, koncové body, mobilní zařízení);
technická podpora 24/7;
licence pro domácí použití zdarma;
licencování na uživatele (jedna licence na všechna zařízení);
řešení pro nové trendy (šifrování, cloud computing, MDM apod.).
-feszáří 2013 | www.rmol.cz
rOzhOVOr
Dell
Inovujeme portfolio i partnerský program
RIChaRd VoIgTs, ŠTěpáN FeIK
Dell si pro partnery a zákazníky přichystal řadu
zásadních novinek v produktovém portfoliu
i ve svém partnerském programu. Co přesně
Dell chystá, jsme se zeptali Petra Zajíčka, client
product managera Dellu, a Stanislava Hájka,
channel marketing managera.
Jaké novinky jste přichystali pro podnikové nasazení?
Petr Zajíček: Je konec léta, začátek podzimu
a máme za sebou uvedení nové architektury procesorů společnosti Intel – Haswell.
I když jde i do desktopů, je určena především
pro mobilní nasazení. Dell má zároveň
za sebou uvedení novinek ve dvou řadách –
jedna je pro firemní zákazníky, druhá pro
domácí uživatele. A někde mezi nimi máme
speciální řadu XPS, která osloví zákazníky z obou segmentů – jak z firemního, tak
z domácího.
Co je na řadě XPS tak výjimečného?
Petr Zajíček: Ve firemním segmentu momentálně probíhá určitá individualizace
požadavků, kdy uživatelé touží mít na svém
pracovním stole něco neobvyklého, výjimečného. Domácí uživatelé pak hledají
stroj, který nejlépe odpovídá jejich specifickým požadavkům – což se právě řadě
XPS daří.
Dotkl jste se řady pro firemní zákazníky…
Petr Zajíček: Právě pro ty máme naši řadu
Latitude, je na trhu mnoho let a je všeobecně
známá. Notebooky řady Latitude vycházejí
Petr Zajíček, client product manager společnosti Dell
září 2013 | www.rmol.cz
především z požadavků firemních zákazníků.
Právě z řad XPS a Latitude pocházejí nejzajímavější novinky v portfoliu Dellu – ultrabooky.
V čem se liší právě ultrabooky Dellu od konkurence?
Petr Zajíček: Začnu řadou XPS, která se liší
především kvalitou zpracování a použitými
materiály. Designově je upravena tak, aby
na první pohled zaujala každého, kdo hledá
nějaký výjimečný model. Navíc je velmi tenká
a nabízí vysoce jakostní IPS displeje s rozlišením až 4k. Vedle toho máme Latitude, který
nechce být tím nejtenčím přístrojem na trhu,
ale nabízí byznysové vlastnosti – když například přijdete na jednání, můžete se v zasedací
místnosti bez problémů připojit na projektor,
protože výstupy nechybí. Celá řada uživatelů
ocení i možnost výměny baterie za kapacitně
větší model a navíc je Latitude dokovatelný,
což celá řada našich zákazníků s povděkem
kvituje. Dokování je přitom klasické – hardwarové – což ocení jak zákazníci s požadavkem na vysokou bezpečnost, tak i ti, kteří již
mají dokovací stanice nakoupeny pro předchozí modely. Tohle může na trhu nabídnout
jen Dell! Zákazníkům, kteří mají dokovací
konektory z roku 2008, jsme schopni nabídnout Latitudy s kompatibilním dokovacím
konektorem. Žádná ze stran se tak nemusí
zbavovat nekompatibilního příslušenství, a sníží se tak pořizovací náklady. Samozřejmostí
je pověstný servis Dell, kdy zákazník ví, že
když se něco stane, do druhého pracovního
dne přijede technik, který 96 % závad dokáže
vyřešit na místě.
Stanislav Hájek, channel marketing manager společnosti Dell
Jak provádíte ochranu obchodního případu?
Stanislav Hájek: Ochrana obchodního případu se u nás řeší přes registraci a podmínkou je uvedení konkrétního koncového
zákazníka. Na partnerském portálu je pak
k dispozici nástroj, který obchodní případy
registruje. Během podzimu se budou podmínky měnit – budou vstřícnější vzhledem
k partnerům. Obchodní případ bude moci
zaregistrovat i Registered partner, což dosud
nebylo možné. Také se bude snižovat obratová
hladina každého obchodního případu až na
10 000 dolarů.
Na jaké výhody a přínosy se mohou partneři
Dellu těšit?
Stanislav Hájek: V průběhu podzimu bude
doplněn a inovován partnerský program
o softwarové kompetence. Po akvizicích během posledních dvou let Dell postupně integruje partnerské programy SonicWall, Wyse
a dalších softwarových společností do svého
programu Partner Direct. Vzniknou tak další možnosti pro partnery, jak využít výhody
z toho vyplývající.
Hledáte nové partnery?
Stanislav Hájek: Dell je samozřejmě novým
partnerům a partnerstvím neustále otevřený – někdy vyplynou ze vzájemné potřeby
a spolupráce během společných projektů.
Partnerský program je však otevřený každému, kdo má zájem s Dellem obchodovat –
stačí se jen zaregistrovat na partnerském portálu! Náš obchodní tým se pak s partnerem
spojí buď sám, nebo prostřednictvím našich
distributorů.
Co pro vás znamená prezentace v Reseller
Magazinu?
Stanislav Hájek: Reseller Magazine je pro
nás významným komunikačním kanálem směrem k partnerům. Platí stará marketingová
poučka: „Dokud děláte věci tak, jak máte, není
to vidět. Jakmile je přestanete dělat, ztratíte
svou pozici.“
Reseller Magazine
77
SETKÁNÍ
Honeywell
Partnerské setkání Scanning & Mobility 2013
78
Společnost Honeywell v Praze uspořádala
setkání, na kterém mohli obchodní partneři
získat řadu cenných technických, obchodních
i marketingových rad a informací.
Setkání zahájil Marek Holešovský (sales
manager Eastern Europe), který jménem společnosti Honeywell přivítal přítomné partnery a po krátkém úvodním slovu postupně
k pultíku zval jednotlivé řečníky.
Juan Yera (vice prezident společnosti
Honeywell v oblasti EMEA) přítomné stručně
seznámil s ekonomickou situací společnosti
za loňský rok včetně postavení na globálním
trhu a dotkl se také celkové firemní strategie
a novinek v produktovém portfoliu.
Dalším byla Hilde De Bisschop (marketingová
manažerka pro oblast EMEA), která hovořila o klíčových aspektech prodejního kanálu,
systému distribuce produktů prostřednictvím
distributorů a partnerů až ke koncovým zákazníkům a také o snaze budovat s obchodními
partnery kvalitní a dlouhodobá partnerství,
kde přednost dostává kvalita před kvantitou.
V odpoledním bloku dostali prostor partnerské
společnosti zastoupené firmami Ingenico (vystoupil Petr Kneř), Sygic (Kateřina Ferjenčíková)
a ALK (Sandro Lemmen). Stánek zde měla
i společnost Eset. V poslední části byli přítomní obchodní partneři seznámeni s informacemi z dodavatelského řetězce (Ralph Theille).
Z vystavovaných produktů bylo možné vyzdvihnout např. Dolphin 70e Black, odolné
podnikové hybridní zařízení vhodné pro použití v terénu s vestavěným plošným snímačem a systémem Android 4.0 nebo Microsoft
Windows Embedded Handheld 6.5.3.
Na závěr proběhlo vyhlášení distributora
s největším růstem prodejů (AT Computers)
a autora nejlepšího projektu (Wincor Nixdorf
za projekt implementace techniky Honeywell
v podniku DPD CZ).
V předvečer školení byl pro všechny
partnery i další účastníky připraven seznamovací večírek na palubě lodi Matylda.
-dof-
Partneři při zahájení setkání
Marek Holešovský, sales manager Eastern Europe
Horst Mollik, territory director Central Europe
Juan Yera při prezentaci
O prodejním kanálu hovořila Hilde de Bisschop
Všichni pozorně poslouchali a dělali si poznámky. Skoro jako
ve škole...
Prostor pro osobní rozhovory při kávě
Prezentace produktů Honeywell
Skener Honeywellu při práci
Reseller Magazine
září 2013 | www.rmol.cz
Optimální úložiště
pro NAS a škálovatelné
architektury
WD Se
Úložiště datového centra
Pevné disky WD podnikové třídy pro datová centra
OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOŘI WD
Western Digital, WD a logo WD jsou registrované ochranné známky v USA a jiných zemích. NASware a WD Red jsou ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. Ostatní
zde uvedené známky jsou majetkem jiných společností. Technické údaje produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené fotografie se mohou lišit od skutečného produktu.
(C) 2012 Western Digital Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.
setkání
atlantis telecom
Představení produktů a řešení na Moravě
Distributor atlantis telecom prezentoval produkty a řešení svých technologických partnerů
moravským resellerům na brněnské přehradě
v hotelu Maximus resort. Největší výhodou
portfolia u atlantis telecom je, že jeho produkty a řešení jsou navzájem propojitelné.
Mediálním partnerem setkání byl Reseller
Magazine.
Setkání uvedl Pavel Vrzák, generální ředitel atlantis telecom, který na začátku představil zástupce technologických společností.
Následovaly prezentace z praxe, první měla
Lenka Bartizalová, jednatelka a generální ředitelka kontaktního centra Českého aeroholdingu. Detailně vysvětlila průběh nasazení
call centra dodaného atlantisem ve spolupráci
s Telefónicou O2 na komunikačním zařízení
Aastra, které vyhovělo 1 500 uživatelských
připomínek včetně tvorby reportů na kliknutí. Druhá případová studie měla jako téma
cloud, konsolidaci ICT, virtualizaci a mobilitu. Po obědě se program rozdělil do tří přednáškových sálů. Kdo měl zájem o přednášky
ve vedlejších sálech, mohl si je zopakovat
druhý den dopoledne; výstava produktů byla
jak v hlavním sále (plně funkční Polycom),
tak v předsálí (Honeywell, Panasonic a další).
Večerní program byl připraven na parníku –
s rautem, moravským vínem a hlavně s kapelou, se kterou si překvapivě zahrál i Yuichi
Namba z Panasonicu – místo na ToughBook
samozřejmě jako starý mazák na kytaru.
Přednášky se věnovaly tématům komunikační zařízení Aastra (Marek Loucký, Petr
Varvařovský), sítě Aruba (Ladislav Šmíd),
ToughBooky Panasonic (Jakub Vokáč), prů-
myslová zařízení Honeywell – čtečky čárových kódů a odolný smartphone (Marek
Holešovský), Microsoft Lync (Martin Panák),
HP Networking s technologiemi OpenFlow
a SDN (Jakub Tikovský, Tomáš Kubica), videokonferenční zařízení Polycom (Tomáš
Tesař), Riverbed, strukturované kabeláže
R&M, Datwyler a měřicí přístroje Fluke (Jan
Philip), Zyxel (Radomír Jedlička) a kontaktní
centra (Ondřej Papírek).
Pavel Vrzák, gen. řed. atlantis telecom, uvádí prezentující
Jakub Vokáč prezentoval ToughBooky Panasonic
Marek Holešovský předváděl mobilní terminál a smartphone Dolphin Black 70e
Partneři a prezentované technologie
na setkání s distributorem atlantis
telecom:
Aastra, Aruba Networks, Aten, Brickom, East,
Hewlett-Packard, Honeywell, Jabra, Microsoft,
Panasonic, Polycom, Riverbed, Zyxel, AirWatch,
FrontStage, SmartRecord.
-vox-
Eset
Letné stretnutie Eset partnerov pri Hodruši-Hámroch
V druhej polovici júna 2013 sa niekoľko desiatok Platinum a Gold partnerov antivírusovej a bezpečnostnej spoločnosti Eset stretlo
na každoročnom Letnom stretnutí Eset partnerov. Témou akcie pri Hodruši-Hámroch
bolo historické pozadie vzniku mesta Banská
Štiavnica.
Počas prezentácií, ktoré sa konali v priebehu druhého dňa Letného SEP, predstavil
Miroslav Mikuš partnerom globálny prehľad
aktivít spoločnosti. Miro zastáva funkciu Head
of EMEA Operations a je priamo zodpovedný za slovenský a nemecký trh. Prítomným
partnerom zhrnul prehľad produktov, na ktorých vývoji aktuálne spoločnosť pracuje.
Na stretnutí sa preberala taktiež nová funkcionalita pripravovanej siedmej generácie
80
Reseller Magazine
Mydlili sa hlava nehlava
vlajkových produktov Eset Smart Security
a Eset NOD32 Antivirus. Partnerom bol počas
stretnutia tiež exkluzívne v predpremiére
predstavený nový brand claim spoločnosti.
Na popoludňajší teambuildingový program sa účastníci presunuli na Starý Zámok
do Banskej Štiavnice, ktorý sa pri tejto príležitosti zmenil na Pevnosť Boyard. Tímy
v pevnosti zbierali indície, ktoré im mali
pomôcť vyriešiť hádanku, ktorú im položil otec Furas.
Po ubehanom dni si partneri oddýchli
pri skvelej večernej grilovačke, ktorú pre
nich pripravil známy šéfkuchár Ľubomír
Herko. Počas celého programu účastníkov už
tradične zabával moderátor Marcel Forgáč.
-dofzáří 2013 | www.rmol.cz
GOLD partnerS
silver partners
partners
Sponzor slavnostního vyhlášení
www.itdistributorroku.cz
www.rmol.cz/itdistributorroku
setkání
DNS
DNS 9ers Golf Cup v Motole
Už čtvrté kolo 9ers Golf Cupu pořádaného DNS pro partnery HP se tentokrát odehrálo na greenech v Golf Clubu Praha
v Motole. Hrálo se o plakety a hodnotné ceny,
celkem přijelo téměř 20 účastníků z řad partnerů DNS.
Přítomný šéfredaktor Reseller Magazinu
pouze fotil, psal a konzumoval, golf nehrál,
protože hole drží jako vegetarián husí stehno
a vůbec nechápe, co znamená při golfu levák a co pravák. Většina lidí je také přesvědčena, že nejvyšší metou při golfu je jamka
uprostřed greenu (to je ta na ježka posečená
tráva), ne tak ale na tomto turnaji DNS 9ers
Golf Cup. Zde totiž byly nejčastěji trefenými
objekty přesné středy kmenů stromů na hřišti.
Kdyby je ale chtěli trefit, nedali by to, vsadím se!
Každý z turnajů má svoje vlastní výsledky, od dubna do září se hraje na devět jamek, v říjnu bude finálové kolo na 18 jamek
na Dýšině u Plzně. Turnaj organizovala
Alena Haluzová z DNS, která má na starosti
marketing divize HP.
-vox-
Tráva se zelenala a počasí golfu přálo
Trojka šťastných vítězů
Důležité bylo se soustředit na míček
SEZNAM INZERENTŮ
ARMOR, s. r. o.
ASBIS CZ, spol. s r. o.
AT Computers, a. s.
CANON CZ, s. r. o.
CISCO SYSTEMS (Czech Republic), s. r. o.
ComDis, s. r. o.
CyberSoft, s. r. o.
Epson Europe B.V.
ESET, spol. s r. o.
Fujitsu Technology Solutions, s. r. o.
Geis Parcel CZ, s. r. o.
HEWLETT-PACKARD, s. r. o.
Intel Czech Tradings, Inc., organizační složka
JANUS, spol. s. r. o.
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.
Lenovo Technology B.V. organizační složka
MICROSOFT, s. r. o.
MMD – Monitors&Displays Czech Republic, s. r. o.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o.
česká organizační složka
Schrack Technik, spol. s r. o.
SkyVera, s. r. o.
ZyXEL Communications Czech, s. r. o.
IMPROMAT CZ, spol. s r. o.
SWS, a. s.
Western Digital (UK) Ltd.
82
Reseller Magazine
REJSTŘÍK FIREM
www.armor.cz
www.asbis.cz
www.atcomp.cz
www.canon.cz
www.cisco.cz
www.comdis.cz
www.cybersoft.cz
www.epson.cz
www.eset.sk
www.fujitsu.cz
www.generalparcel.cz
www.hp.cz
www.intel.cz
www.janus.cz
www.konicaminolta.cz
www.lenovo.cz
www.microsoft.cz
www.mmd-p.com
www.samsung.cz
www.schrack.cz
www.skyvera.cz
www.zyxel.cz
www.impromat.cz
www.sws.cz
www.westerndigital.com
100Mega Distribution
6, 10, 12, 28, 30
Infinity
14, 70
100Mega Slovakia
10, 12
Infor
4, 6, 52, 56, 75
Aastra
80
Intel
4, 10, 12, 14, 28, 37, 47, 56, 77
ABC Data
6, 10, 12, 28, 30, 32, 38
Intentia
75
Acer
12, 36
Iomega
60
Agem
6, 10, 12, 28, 30
Ipsos
8
Agora
4, 6, 16, 28
IT Trade
10
Alef Distribution
30, 32
i-Tec
10
Alza
26
Jabra
80
Amazon
17
Janus
4, 68
APC
10
JVM Computers
12
Apple
17, 30, 32, 34, 37, 65
Kensington
24
ASBIS CZ
10, 28, 30
Konica Minolta
4, 8, 18, 19, 22
ASBIS SK
6, 10, 12, 28, 30, 56, 72
Kyocera
68
Asus
12
Lama Plus
6
AT Computers
6, 8, 10, 12, 26, 28, 30, 32, 38, 56, 72, 78
Lawson Software
6
AutoCont
8, 70
Lenovo
4, 8, 10, 60
Avast
62
Lexmark
6
Avaya
8
Logitech
6
AVG
14
Mediaresearch
8
Avnet
8, 10, 14, 30, 42
Microsoft
4, 8, 14, 28, 30, 34, 35, 37, 38, 70, 78, 80
Axis
14
MMD
10
Azlan
6, 10, 12
Mora
4, 12, 80
BossCan
12
Nero
42
Brocade
4, 74
Netgear
6
Canon
4, 8, 12, 18, 19, 20, 22, 28, 65
Nikon
16, 17
Cisco
8, 74
Nokia
6
Citrix
14
Nvidia
10
Clarexon
36, 37
O2
80
Cocon
36, 37
Oki
4, 8, 12, 18, 19, 20, 22, 67,
Comguard
4, 6, 74
One Access
38
Corning
56
Palit
6
C-tech
72
Panasonic
80
czBackup
17
PCS
26, 30
ČSOB
37
Philips
10
Dell
4, 14, 37, 77
Planet
6
Diskus
4, 10, 28, 30, 32, 52
Polycom
80
D-Link
8, 12, 14
Prestigio
14
DLNK
36, 37
Proficomms
74
DNS
4, 10, 14, 26, 30, 42, 58, 82,
RRC
10, 24
DPD
78
SafeNet
6
eD’ system Czech
6, 10, 12, 26, 30, 56, 72
Samsung
8, 12, 17
eD’ system Slovakia
10, 12, 56
Setos
6
Elko
26, 28, 30
Schneider Electric
10
Empo Praha
36, 37
SkyVera
42
Epson
4, 18, 19, 20, 22, 28
SonicWall
77
Eset
4, 14, 37, 78, 80
Sophos
4, 76
Extreme Networks
43
Sourcefire
8
Facebook
34
SWS
4, 6, 8, 10, 12, 18, 19, 22, 28, 30, 32, 38, 56, 72
Fast ČR
6
SWS Distribution
6, 12, 30, 72
Fortinet
8, 43
Symantec
4, 10, 72
Fujitsu
8
Tech Data Distribution
6, 10, 12, 38, 56
Gartner
8, 14, 28, 74, 76
Telefónica
8
GFI Software
8
Toshiba
20
GfK
4, 8, 19, 26, 28, 32, 54, 55,
TP-Link
14
Google
65
Unico
4, 18, 19, 20, 22, 36, 37
Heureka
8
Verbatim
10
Hewlett-Packard
4, 18, 19, 22, 48, 56, 80
VMware
6, 8, 74
Honeywell
4, 78, 80
Westech
12, 30, 32
HP
4, 8, 10, 14, 19, 28, 37, 48, 49, 50, 56, 80, 82
Wincor Nixdorf
78
HP Tronic
8
Wyse
77
Huawei
17
Xerox
4, 18, 19, 20, 22
IBM
8, 14, 60
Zebra
4, 10, 24
IDC
4, 8, 19, 26, 28, 34, 60
Zyxel
12, 80
září 2013 | www.rmol.cz
Vše na jednom
displeji s
jen pro registrované www.rmol.cz
rmol.cz
Produktové karty výrobků na RMOL.CZ mimo jiné obsahují:
produktovýlistIcecatusdetailnítechnickouspecifikacívýrobku;
kódproduktuproobjednáníudistributorů;
seznamdistributorů,ukterýchjemožnéproduktobjednat;
štítkyumožňujícísivylistovatdalšíproduktykonkrétníhosortimentučiznačky;
možnostčlánekvytisknoutaposlate-mailem.
WebdennípotřebyICTresellera
Download

Stav trhu v pololetí 2013 - Reseller Magazine OnLine