COPYSHOP
Canon
CENÍK
SLUŽEB
Proxima s.r.o.
Moskevská 26
Karlovy Vary 36001
Tel./Fax: 353 222 538
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.kvproxima.cz
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ
8.30 - 12.00 12.30 - 17.00
POZOR
SN͎ENÉ CENY BAREVNÉHO
TISKU A KOPÍROVÁNÍ !!!
NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA
PRO ZASÍLÁNÍ ZAKÁZEK K TISKU:
[email protected]
ÈERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK
JEDNOSTRANNÉ
A4 1 - 99
2,100 - 499 1,70
500 - 999 1,30
1000 a více 1,10
A3 1 - 99
100 - 499
500 a více
4,2,90
2,50
OBOUSTRANNÉ
A4 1 - 99
4,100 - 499
2,80
500 - 999
2,50
1000 a více 2,A3 1 - 99
100 - 499
500 a více
7,5,4,-
PØÍPLATEK 0,50 za kopírování z vázaných originálù
(knihy, èasopisy, sepnuté dokumenty)
VELKOFORMÁTOVÉ ÈERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ
A2
A1
A0
18,30,50,-
šíøe role 420mm
šíøe role 594mm
šíøe role 914mm
REFLEXNÍ PAPÍR
A2
A1
26,45,-
1cm 0,30
1cm 0,35
1cm 0,42
BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK
A4 1 - 49
50 - 199
200 a více
11,9,7,-
A3 1 - 49
50 - 199
200 a více
20,16,12,-
PØI VÌTŠÍM POÈTU LZE DOMLUVIT INDIVIDUÁLNÍ CENY
BAREVNÝ INKOUSTOVÝ TISK
NA FOTOPAPÍR CANON
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
9,18,36,-
75,175,350,700,-
VIZITKY
PAPÍR 300g
JEDNOSTRANNÉ
OBOUSTRANNÉ
2,10
4,-
VYTVOØENÍ NÁVRHU
100,-
SKENOVÁNÍ
ÈB./BAR.
15,20,-
A4
A3
ÈB.
16,32,64,-
A2
A1
A0
BAR.
25,50,100,-
ULOŽENÍ DAT
FLASH, MP3, KARTA 15,75,- (vè.CD) 60,- (vlastní CD)
CD
100,- (vè.DVD) 80,- (vlastní DVD)
DVD
KALENDÁØE
VÝBÌR Z 25 VZORÙ
NÁSTÌNNÝ
mìsíèní
A4
A3
199,299,-
MAGNETICKÝ
celoroèní
A5
A4
SKENOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ (13ks)
49,99,80,-
POTISK
BÍLÁ TRIKA
potisk A4
cena trika
105,85,-
potisk A3
cena trika
175,85,190,260,-
KOMPLETNÍ TRIKO S POTISKEM VELIKOSTI A4
KOMPLETNÍ TRIKO S POTISKEM VELIKOSTI A3
BAREVNÁ, ÈERNÁ A TMAVÁ TRIKA
potisk A4
cena trika
175,85,-
potisk A3
cena trika
KOMPLETNÍ TRIKO S POTISKEM VELIKOSTI A4
KOMPLETNÍ TRIKO S POTISKEM VELIKOSTI A3
HRNEÈKY
BÍLÉ
295,85,260,380,-
PUZZLE
199,-
MAGNETKY
NA LEDNICI
35,10x15
69,A5
89,A4
A4
A3
199,299,-
PODLOŽKA POD MYŠ
199,-
VAZBY
PLASTOVÁ KROUŽKOVÁ VAZBA
28,36,44,52,60,-
6 - 8 mm
10 - 14 mm
16 - 22 mm
25 - 32 mm
38 - 45 mm
s deskami
s deskami
s deskami
s deskami
s deskami
40,48,56,64,72,-
DRÁTÌNÁ KROUŽKOVÁ VAZBA
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
32,34,36,38,40,-
TERMOVAZBA
pevná støíbrná vazba
vè. potisku desek
(napø. bakaláøské práce)
3 mm
5 mm
7 mm
9 mm
12 mm
15 mm
260,270,290,310,330,350,-
s deskami
s deskami
s deskami
s deskami
s deskami
44,46,48,50,52,-
TERMOVAZBA
èirá fólie
1,5 - 5 mm
7 - 12 mm
15 - 21 mm
38,42,46,-
TERMOVAZBA
papírové desky
1,5 - 3 mm
4 - 6 mm
8 - 12 mm
15 - 20 mm
30,34,38,42,-
LAMINOVÁNÍ
A7
A6
A5
A4
100 mic
125 mic
175 mic
matná
samolepící
8,12,16,19,25,33,27,39,-
A3
100 mic
125 mic
175 mic
samolepící
38,46,57,69,-
NOVÉ DÁRKOVÉ PØEDMÌTY
VELKOFORMÁTOVÝ TISK
VÝKRESY, TEXT
(obyè.papír 100g)
(barevné èáry)
A2
A1
A0
(42x59)
(59x84)
(84x118)
50,Kè 100,Kè 200,Kè
PLAKÁTY, MAPY
(obyè.papír 100g)
(barevné plochy)
A2
A1
A0
(42x59)
(59x84)
(84x118)
100,Kè 200,Kè 400,Kè
FOTOGRAFIE
(lesklý fotopapír 190g)
(plné pokrytí barvou)
175,Kè 350,Kè 700,-
A2
A1
A0
Kè
(42x59)
(59x84)
(84x118)
VELKOFORMÁTOVÉ SKENOVÁNÍ COPYSHOP
Canon
16,32,64,-
25,50,100,-
DR
MOSK
ZŠ
Á
JALTSK
EVSKÁ
MÚ
X
.D
AV
ID
AB
EC
SOUD
Á
SVAHOV
A2 (42x59)
A1 (59x84)
A0 (84x118)
Karlovy Vary 36001
Tel.: 353 222 538
ADSKÁ
SCAN
barevnì
(naproti Magistrátu mìsta)
BÌLEHR
SCAN
èernobíle
GLA
DR. EN
ROZMÌR
(cm)
Moskevská 26
HE
RA
Download

Stáhnout soubor ve formátu pdf