WARMAN®
Odstředivá abrazivzdorná čerpadla
Excellent
Minerals
Solutions
SJ ponorné odvodňovací čerpadlo
Distributor pro ČR a SR
Svatoplukova 82, Hranice I - Město
Weir Minerals je specialistou na dodávky a podporu řešení
v oblasti abrazivních kalových hospodářství. Specializuje
se na čerpadla, hydrocyklony, šoupátka a abrazivzdorná
vyložení pro těžbu a zpracování minerálních surovin,
energetiku, hutnictví a ostatní průmyslová odvětví.
Znalosti a celosvětové zkušenosti z oboru
abrazivních kalových hospodářství využíváme
k tomu, abychom s našimi výrobky a službami
dodávali partnerům spolehlivá řešení pro jejich
technologie. Aplikace našich zkušeností na
problematiku odvodnění dolů a lomů vedla k vývoji
ponorného odvodňovacího čerpadla Warman SJ,
které uživateli nabízí:
Řada ponorných odvodňovacích
čerpadel Warman SJ
Jednoduché a bezpečné čerpání
Ponorné odvodňovací čerpadlo Warman SJ je
připraveno k okamžitému použití. Robustní, ale lehká
konstrukce, zapouzdřený motor a absence vnějších
pohyblivých částí umožňují okamžité, jednoduché
a bezpečné použití čerpadla.
Ponorné čerpadlo Warman SJ je koncepčně stejně
provedeno jako čerpadlo Warman AH, tedy
s abrazivzdorným provedením celého „mokrého
konce“.
Snadný provoz a údržba
Výkonová řada čerpadel Warman SJ - 50Hz
Výkonové charakteristiky pro vodu - používat pouze jako úvodní informaci
Žádné omezení sací výšky
Ponorné odvodňovací čerpadlo Warman SJ může
být umístěno až 20m pod hladinou a protože
je ponořeno až u dna jímky není omezeno
kolísáním hladiny. Čerpadlo je vhodné pro všechny
aplikace vyžadující automatický start bez nutnosti
zavodňování čerpadel. Poloha čerpadla nemusí
být měněna při kolísající hladině, čerpadlo je
zkonstruováno pro provoz nasucho při poklesu
hladiny ke dnu jímky, čerpadlo nepotřebuje sací
potrubí a evakuační stanici.
Výtlak (m)
Modulární koncepce a jednotnost komponentů
použitých pro všechny velikosti z výrobní řady
čerpadel a vzájemná zaměnitelnost dílů nabízí
uživateli jednoduchý servis a údržbu. Uživatel má
snadný přístup k samostatně těsněné svorkovnici
a seřízení či výměna dílů mokrého konce jsou
jednoduché i pro nezaškolenou obsluhu.
Průtok (m3/hod.)
Ponorné odvodňovací čerpadlo z produkce světově
uznávaného specialisty na abrazivzdorná čerpadla
Připraveno k okamžitému použití
Speciální důlní kabel je dodáván jako
standardní příslušenství.
A
Může pracovat bez média
Robustní konstrukce s dvojitým
pláštěm zajišťuje dokonalé chlazení,
díky kterému je možno čerpadlo
provozovat úplně bez média či
s nestabilním přítokem média.
B
C
Vestavěná ochrana motoru
Všechna čerpadla Warman SJ jsou
vybavena bimetalovým mikrospínačem
v každém vinutí. Do velikosti SJ20
jsou čerpadla osazena vestavěnou
spínací jednotkou. Velikosti SJ40, SJ60
a všechny modely s motorem 1000V
mají v každém vinutí bimetalový
mikrospínač vyvedený kabelem
k externímu zpracování.
Model
Průměr
výtlaku
Váha
(kg)
(včetně
kabelu)
75-160SJ2-2
3”
100-160SJ5-2
3”,4”
75-190SJ5-2
100-190SJ8-2
A
B
C
(mm)
(mm)
(mm)
44
575
230
302
67
686
289
371
3”,4”
67
686
289
371
3”,4”
87
735
289
374
150-170SJ20-2
4”,6”,8”
205
960
450
570
100-230SJ20-2
4”,6”,8”
205
960
450
564
150-190SJ40-2
4”,6”,8”
335
1195
533
654
100-270SJ40-2
4”,6”,8”
335
1114
533
646
200-340SJ60-4
6”,8”
615
1113
775
907
150-430SJ60-4
6”,8”
525
1130
775
960
Ochrana životního prostředí
Tím, že nejsou použity toxické nátěry
a pro náplň mechanického těsnění je
použit výhradně bílý olej je čerpadlo
ohleduplné k životnímu prostředí.
Mechanické těsnění s dlouhou
životností
SiC kroužky primární části
mechanického těsnění jsou
předpokladem nejdelší životnosti
mechanického těsnění při použití na
odpadních vodách.
Abrazivzdorná konstrukce
Oběžné kolo z abrazivzdorné vysoce
chromové slitiny, zadní díl vyložení
a difuzer z abrazivzdorné nitrilové
gumy a polyuretanové otěrové desky
představují optimální materiálovou
kombinaci pro nasazení na odpadních
vodách.
Označení modelové řady :
150-190SJ40-2
Průměr výtlačné příruby (mm)
Průměr oběžného kola (mm)
Vysoká flexibilita
Typ čerpadla
Čerpadlo může pracovat v jakékoliv
pozici – svisle, vodorovně, dokonce
otočeno sáním nahoru.
Orientační výkon motoru (kW)
Otáčky motoru ( počet pólů)
Plovák SJF
Plovák pro ponorné odvodňovací čerpadlo WARMAN SJ typ
SPF
Plováky SJF představují jednoduchý a vysoce efektivní způsob instalace
ponorných odvodňovacích čerpadel WARMAN SJ.
Navrženo pro ponorné odvodňovací
čerpadlo z produkce světově
uznávaného specialisty
na abrazivní čerpadla
Kostrukce a materiálové provedení plováku SJF nabízejí nízkou hmotnost,
vyysokou bezpečnost a efektivní způsob instalace ponorného čerpadla
plovoucího na hladině.
Použití plováků SJF
Plováky SJF mohou být použity všude tam, kde má ponorné čerpadlo
plavat na hladině. Toto použití je typické pro kalová pole, nádrže technologické vody a podobné aplikace. Při použití plováků SJF odpadá nutnost
budovat sací jímku a chránit ji proti přístupu nepovolaných osob.
Vlastnosti plováků SJF
Plováky SJF představují optimální kombinaci robustnosti, snadné manipulovatelnosti a životnosti:
- jsou kompaktní a lehké
- jsou vyrobeny z olejům odolného polyethylenu plněného polystyrenem
- všechny kovové díly jsou galvanicky pozinkovány
- středové zdvíhacím zařízením umožňuje snadnou manipulaci s čerpadlem
Výhody použití plováků SJF
Čerpadlo je zavěšeno na plováku SJF, tím je zajištěna jeho stálá poloha
vzhledem k hladině a omezeno riziko nasávání většího množství nečistot
usazených u dna. Čerpání čistšího média má kladný dopad na životnost
čerpadla i následné technologie a v důsledku znamená snížení nákladů na
údržbu a zajištění nejnižších možných provozních nákladů.
Ponorné odvodňovací čerpadlo Warman SJ
SJF8
čerpadlo: do velikosti WARMAN SJ8
objednací kód: 76000791
hmotnost: 33 kg (bez čerpadla)
SJF20
čerpadlo: do velikosti WARMAN SJ20
objednací kód: 76000781
hmotnost: 52 kg (bez čerpadla
SJF40
čerpadlo: do velikosti WARMAN SJ40
objednací kód: 76000793
hmotnost: 90 kg (bez čerpadla)
SJF60
www.weirminerals.com
Distributor pro ČR a SR
čerpadlo: do velikosti WARMAN SJ60
objednací kód: 76000794
hmotnost: 158 kg (bez čerpadla)
Excellent
Minerals
Solutions
Svatoplukova 82, Hranice I - Město
Tel./fax: +420 581 606 542
Tel.: +420 581 602 642, +420 581 607 166
E-mail: [email protected], www.sigad.cz
WMD/SJ (Czech / SIGAD) 01/10 © Weir Minerals Europe Limited. Printed in England.
Download

Svatoplukova 82, Hranice I - Město