Katalóg čerpadiel
Obsah
1.
Čerpadlá odstredivé horizontálne a vertikálne
2.
Čerpadlá samonasávacie
3.
Čerpadlá kalové ponorné
4.
Čerpadlá ponorné na čistú vodu
5.
Čerpadlá zubové
6.
Čerpadlá rotačné objemové
7.
Čerpadlá piestové a plunžrové + agregáty
8.
Čerpadlá vretenové
9.
Čerpadlá dávkovacie
10.
Čerpadlá špirálové
11.
Čerpadlá šnekové
12.
Čerpadlá sudové
13.
Čerpadlá hadicové (peristaltické)
14.
Čerpadlá membránové
15.
Bagrovacie čerpadlá na abrazívne médiá
Pri dopyte alebo objednávke uvádzajte nasledovné údaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Čerpaná kvapalina: druh, teplota, obsah nečistôt, hodnota pH, viskozita apod.
Požadovaný prietok: l/s, l/min, m3/h
Dopravná výška H (m) alebo dopravný tlak p (bar)
Údaje o pracovnom prostredí (bežné, nebezpečie výbuchu – SNV)
Charakter prevádzky: trvalý, prerušovaný
Požadovaný druh pohonu vrátane požadovanej regulácie
Okolité prostredie: bežné, tropické, vysokohorské apod.
Prehľad čerpaných kvapalín používaných v katalógu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Čistá, pitná a úžitková voda bez mechanických prímesí
Úžitková voda vr. obsahu mechanických prímesí
Odpadová voda s kusovými látkami s neabrazívnymi účinkami
Napájacia voda, kondenzáty
Hydraulická doprava poľnohospodárskych produktov (repa, zemiaky apod.)
Suspenzie
Potravinové a farmaceutické médiá
Oleje, viskózne látky tuhnúce a netuhnúce
Chemicky aktívne látky – kyseliny, zásady
Petrochémia, uhľovodíky
Kvapalné plyny
Hydraulika
Emulzie
Agresívne kvapaliny s abrazívnymi účinkami
Ropné produkty
Surová a upravená ropa
Vysokoviskózne látky, syntetické umývacie a namáčacie prostriedky
Husté kvapaliny – decht, asfalt apod.
Silno abrazívne médiá
Iné účely
1,13
8
2,3
143
130
1,13
8
5
155
80
75
7
2,33
202
Článkové odstred.čerp.
CVE
pre vodár. a poľnohosp.
Článkové odstred.čerp.
CVX
pe vodárenstvo
90
Článkové odstred.čerp.
CTX
pre energetiku
130
Článkové čerpadlo
V-HD
pre priemysel
80
Článkové čerpadlo pre
H-V-HD priemysel a energetiku
NCM
pre priemysel
7,5
106
33,5
23
40
100
-30
200
čerpadlo teplovodné
100
čerpadlo
15
26
14
20
130
200
160
6
20
130
80
160
130
80
Horizontálne článkové
250-CGM
čerpadlo
článkové čerpadlo
článkové čerpadlo
článkové čerpadlo
odstredivé čerpadlo
90
420
5
70
80
17
390
130
31
180
53
180
100
75
11
140
800
140
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
x
1320
30
x
2157
1,2
5,5
200
8
46
60
230
200
x
x
x
x
x
x
x
x
20
19
18
17
16
15
14
13
x
x
12
x
x
11
x
630
Odstredivé strednotlak.
CVEV čerpadlo vertikálne
x
5
Vertikálne
HCBV odstredivé čerpadlo
110
180
Vertikálne
KID
12
376
Napájacie
CHP
250
220
Napájacie
CHN
90
10
80
Napájacie
CHZ
3,5
120
Horizontálne článkové
80-CGM čerpadlo
37
5
Horizontálne článkové
CVN
16
10
3,7
Horizontálne článkové
80-CVN čerpadlo
1,6
100
Horizontálne článkové
čerpadlo teplovodné
107
80
Horizontálne článkové
CHE
CJE
CJT
370
8,33
438
s magnetickou spojkou
na mlieko, ovocné šťavy
3,33
103
Odstredivé čerpadlo
SPB
24
6,6
Čerpadlo pre chem.priem.
na mlieko, ovocné šťavy
18
3,33
Odstredivé čerpadlo
NPB
24
202
120
Článkové čerpadlo
LV
18
2,3
x
10
143
90
Malé odstredivé čerpadlo
32-CTX pre ťažké prevádzky
m
2,3
9
32-CVX pre ťažké prevádzky
l/s
8
st. C
Malé odstredivé čerpadlo
7
max.
Použitie
6
Konštrukcia
H
5
rad
O
4
T
3
Charakteristika
2
Typový
1
1. Čerpadlá odstredivé horizontálne a vertikálne
CVFV
nízkotlakové čerpadlo
60
Článkové monoblokové
150-CVER čerp.pre suché jímky
nízkotlakové čerpadlo
35
50
90
122
15
29
130
200
160
50
90
80
240
270
Kondenzátne
CJMV
nízkotlakové čerpadlo
Kondenzátne
VCJRV článkové čerpadlo
220
210
60
430
620
8
30
80
120
150
8
30
120
210
Monoblokové článkové
CVUR
odstredivé čerpadlo
Horizontálne článkové
CVU
čerpadlo
80
Jednostupňové dvojvtok.
QVC
odstredivé čerpadlo
QVD
odstredivé čerpadlo
17
6,5
60
450
121
15
10
60
3000
150
15
10
60
800
120
15
10
60
3000
150
15
10
60
3000
150
8,5
30
130
120
210
0,5
2,5
300
266
130
80
8
40
450
30
5
55
80
180
60
8
30
180
400
210
0,6
2
140
44,5
64
0,3
10
120
22,2
250
Jednostupňové dvojvtok.
Vertikálne
QVDR monoblokové čerpadlo
Vertikálne
QVDW jednostupňové čerpadlo
Jednostupňové odstred.
QVS
horizontálne čerpadlo
Kondenzátne
CJU
horizontálne čerpadlo
Kodenzátne
NJK
čerpadlo
Čerpadlo na prepravu
NXP
poľnohosp. výrobkov
Horizontálne odstredivé
NFO
čerp.pre odsir.jednotky
Vertikálne jednostupňové
CJUV
DNM
DNP
CR
CRN
čerpadlo
Jednostup. Monoblok.
odstredivé čerpadlo
Vertikálne vysokotlakové
odstr. článkové čerpadlo
Vertikálne vysokotlakové
CV
CPH
CPHB
odstr. článkové čerpadlo
16,6
20
120
46
205
0,8
6
110
135
300
Vysokotlakové
odstredivé čerpadlo
Horizontálne odstredivé
SHD
čerpadlo na piesok
16,7
2
60
133
26
0,3
11
40
3,6
54
Horizontálne viacstupň.
MXH
monoblokové čerpadlo
Vertikálne odstredivé
MXV
vaicstupň. Čerpadlo
110
0,3
16
3,6
266
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20
19
18
17
16
x
15
x
14
x
13
x
12
x
11
x
110
60
Kondenzátne
CJAV
1000
10
m
9
l/s
8
st. C
Odstredivé
7
max.
Použitie
6
Konštrukcia
H
5
rad
O
4
T
3
Charakteristika
2
Typový
1
1. Čerpadlá odstredivé horizontálne a vertikálne
m
1
Monoblokové
BLOK
nízkotlakové čerpadlo
MOVI
Vysokotlakové
CHROM článkové čerpadlo
MOVI
Vysokotlakové
GMV
vertikálne čerpadlo
140
0,5
2
153
95
0,25
6
120
6,9
225
0,25
15
70
18,9
250
1,5
3
211
630
Vysokotlakové článkové
WKF
horizontálne čerpadlo
220
Vysokotlakové odstredivé
HG
čerpadlo
GMI
odstredivé čerpadlo
2
230
200
400
4200
0,1
5
70
4,72
120
Vertikálne
CPK
Chemické
-70
0,5
3
čerpadlo
400
680
185
0,6
8
150
305
128
0,3
4
200
125
150
27
3
250
194
40
Chemické čerpadlo
CPK.D s hydrod. tesnením hriad.
Chem.čerp. bezupcháv.
CPKW
s magnetickou spojkou
KWPR
so šnekovým kolesom
Odstredivé čerpadlo
-30
2,5
2
KWP
s kanálových kolesom
250
194
100
OMA/
Horizontálne odstredivé
NTS
čerpadlo z PVC
80
6,5
60
Odstredivé čerpadlo
Horizontálne odstredivé
-15
1,1
65
MHI
čerpadlo
110
3,9
55
MVL
Odstredivé čerpadlo
80
3
240
Vertikálne vysokotlakové
Nerezové odstredivé
3-4 CR viacstupň. čerpadlo
50
1,8
50
80
20
22
90
25
100
1
110
120
5,5
80
Monoblokové
HF
odstredivé čerpadlo
Monoblokové odstredivé
MD
čerpadlo
LKM
potravinárske čerpadlo
Odstredivé nerezové
Odstredivé čerpadlo
RMF
PC
na agres. a neutr. kvapal.
max.
100
35
Plastové
-80
1
300
450
42
5
16,6
20
2
35
s výstelkou
100
Odstredivé horizontálne
CN
čerpadlo pre priemysel
CM
Nerezové odstredivé
3
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
6
7
8
x
16,6
40
120
0,8
100
110
8,33
61
CEM
čerpadlo
Vertikálne vysokotlakové
-25
20
46
SSV
odstredivé čerpadlo
120
0,5
250
x
x
9 10 11 12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
max.
6,6
rotačné čerpadlo
Odstredivé čerpadlo
GLMD
2
20
l/s
19
st. C
18
max.
Použitie
H
17
Konštrukcia
O
16
rad
ETA
T
15
Charakteristika
14
Typový
13
1. Čerpadlá odstredivé horizontálne a vertikálne
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2. Čerpadlá samonasávacie
SVA
samonasávacie čerpadlo
90
Samonasáv.článkové
SVD
čerp.na naftu, benzín
90
Samonasávacie čerpadlo
S-LV
článkové na naftu, benzín
80
Kalové čerpadlo
65-FEKA mobilné
40
Samonasávacie
50-NFM kalové čerpadlo
samonasávacie čerpadlo
60
Samonasávacie
BL
rotačné čerpadlo
60
Samonasávacie
BS
rotačné čerpadlo
rotačné čerpadlo
rotačné čerpadlo
0,33
9
0,33
114
2,3
11
agregát
bazénové čerpadlo
čerp. so zabud. filtrom
typu JET
čerpadlo
blokové čerpadlo
vé čerpadlo
x
x
6,3
9,8
x
x
88,3
46,6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8,34
3
416
30
2,65
21
18,3
71
8,34
25
60
40
60
35
1,3
60
50
2,2
60
50
2,2
55
0,8
17
6,4
3
1,8
38
40
60
30
3
0,1
74
40
2,7
14
50
0,85
47
80
0,85
50
45
1,25
58
45
0,9
55
0,2
55
50
1,53
10
0,7
20
5,8
8
50
x
x
x
x
x
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
x
x
60
samonasávacie čerpadlo
FLIPER so zabud.lapačom nečis.
x
3,7
Nerezové samonasáv.
SILVER monoblokové čerpadlo
MULTI Nerezové samonasáv.
MAX čerpadlo
x
8,3
Samonasávacie nerezo-
JEX
x
9
Samonasávacie mono-
CK
x
14,2
Nerezové samonasáv.
JCR
x
3,3
4
samonasávacie čerpadlo
NG
x
x
5,9
22
Samonasávacie odstred.
NMP
x
x
105
58
Samonasávacie
MPC
x
33,2
Samonasávací
HWE
x
30
Samonasávacie
Jet WJ čerpadlo
Economy Samonasávacie
MHE čerpadlo
x
9,16
1,67
Samonasávacie
BDL
66,3
60
Samonasávacie
BD
x
m
1,3
40
Kombinované
NVS
l/s
8
st. C
Článkové
7
max.
Použitie
6
Konštrukcia
5
rad
H
4
O
3
T
2
Charakteristika
1
Typový
3. Čerpadlá kalové ponorné
KDFU čerpadlo
11
40
28
27
4
12
40
12
40
8
5
40
85
31
8
4,8
240
28
Ponorné kalové
GFHU čerpadlo
Ponorné kalové
GFBU čerpadlo
40
Celonerezové ponorné
FAVORIT kalové čerpadlo
40
Ponorné kalové
S
čerpadlo
čerpadlo
0,25
4
4
17
0,3
3,5
40
5,5
13,5
0,3
3,5
40
16,5
18
40
3,7
13
40
2
10
0,3
1
55
140
55
Ponorné kalové
GS
Ponorné kalové
NFJU
čerjpadlo
2,5
Ponorné kalové
NFMU
Amarex
ERT/KR
Amarex
Drainer
KP,APG
AP,APL
čerpadlo
Ponorné kalové
čerpadlo
Ponorné kalové
čerpadlo
0,3
1
90
36
26
55
8
60
36
35
0,1
3
35
1,6
38
5
25
40
75
160
8,5
5
Ponorné čerpadlo
na špinavú vodu
Ponorné čerpadlo
AL
LH
LH-W
B
BE
nerezové
Ponorné kalové čerpadlo
pre veľké výkony
Ponorné kalové čerpadlo
pre veľké výkony
40
1666
55
0,8
2,2
40
3,3
6,5
0,8
1
40
13,3
14,5
1
0,5
60
65
42
1
1
60
13
17,6
Ponorné drenážne
GM 10
GX
GM 10
XDG
XDR
BDR
BDG
TQ
TW
QSE
QKE
čerpadlo
Ponorné čerpadlo
na odpadovú vodu
Ponorné kalové čerpadlo
z nerezu
Ponorné kalové čerpadlo
z bronzu
Ponorné čerpadlo
odpadových vôd
2,7
1
40
55
38
0,3
1
40
180
47
0,1
1
40
300
100
Ponorné čerpadlo
pre čerp. odpad. vôd
Ponorné kalové
WEDAL čerpadlo
Ponorné kalové
WEDAC čerpadlo
TK,TW Ponorné kalové
RTS,TP čerpadlo
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
m
3
Ponorné kalové čerpadlo
KDMU do výbušného prostredia
l/s
7
st. C
Ponorné kalové
6
max.
5
Konštrukcia
Použitie
H
4
O
3
T
2
rad
Charakteristika
1
Typový
0,1
1
40
16
21
97
8
40
2360
50
x
x
x
BKS
čerpadlo
40
41
1
do
90
300
400
1
1
40
100
25
1
1
12
50
Ponorné kalové
B,H
čerpadlo
Ponorné kalové čerpadlo
F
s rezacím zariadením
Ponorné čerpadlo
M
s drtiacou hlavou
40
Ponorné čerpadlo
DOMO s vírivým alebo kanál.kol.
čerpadlo
2
40
5,65
10
1
1
50
7
20
1,6
2
50
14,2
15
Ponorné kalové
čerpadlo
Ponorné kalové
čerpadlo
40
Ponorné kalové
BEST čerpadlo
0,4
1
10
14
2,5
50
6,6
8,5
40
5
10
do
do
40
22,2
25
4,2
15
40
5,5
40
Ponorné kalové
RIGHT čerpadlo nerezové
Ponorné kalové
B,C
čerpadlo
Ponorné kalové čerpadlo
ORCUT s rezacím zariadením
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20
x
19
x
18
x
17
x
x
16
x
x
15
x
14
x
13
x
12
x
11
x
10
x
9
x
40
1
Ponorné kalové
DIWA
VX
VXC
D
SV
x
8
m
7
l/s
6
st. C
BKE Ponorné kalové
5
max.
H
4
Konštrukcia
Použitie
O
3
rad
T
2
Typový Charakteristika
1
3. Čerpadlá kalové ponorné
4. Čerpadlá ponorné na čistú vodu
Typový
Charakteristika
rad
Konštrukcia
max.
T
Použitie
st. C
Ponorný čerpací
25-SVTV agregát
40
Ponorné článkové
U-VN-1
SPK
CRK
SP
SP-N
čerpadlo
z chrómniklovej ocele
čerpadlo
od 100 do 300 mm
čerpadlo
0,3
20
250
0,2
10
40
77,7
680
0,4
6
40
5,5
175
0,16
6
30
69,2
464
0,3
16
35
70
58
0,7
15
40
3,3
160
1
260
7
20
0,16
85
1,5
10
max.
max.
5,8
340
0,33
75
2
20
max.
max.
16,6
380
max.
max.
3
140
max.
max.
36
300
max.
max.
30
0,9
65
40
2
7
max.
max.
6
260
max.
max.
5
11
40
Ponorné čerpadlo do vrtov
40
Ponorné čerpadlo
SCUBA
40
Ponorné čerpadlo
SU
do vrtu
40
Ponorné čerpadlo
CVHU
viacčlánkové
30
Ponorné čerpadlo
CVRU
viacčlánkové
30
Ponorné čerpadlo
SK
s turbínovým kolesom
1
10
Ponorné čerpadlo do vrtov
GS
55
267
0,7
30
HF
63
0,15
Ponorné čerpadlo do vrtov
WU
3
0,2
30
Ponorné čerpadlo do vrtov
S
8
22,2
Ponorné
VODA
45
110
Ponorné čerpadlo do vrtov
UPA
0,2
0,8
40
Ponorné viacstupňové
MXS
1
100
Ponorné odstredivé
čerpadlo
m
2
Článkové ponorné čerp.
SPE
SD
SDS
l/s
1,3
Článkové ponorné čerp.
z chrómniklovej ocele
H
30
Článkové ponorné
čerpadlo
O
Ponorné odvodňovacie
H2O
čerpadlo
35
Ponorné čerpadlo
KE
odvodňovacie
40
3
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ponorné čerpadlo
WINNER viacčlánkové
2
x
x
x
x
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5. Čerpadlá zubové
čerpadlo na čerp.olejov
čerp. s ohriev.plášťom
60
160
130
160
na oleje
80
930
ZOT
na oleje
130
ZUS
na husté kvapaliny, decht
930
100
654
nízkotlakové
80
300
25
80
45
7
3
2
90
12
5
90
18
7
150
3
7
150
18
7
300
1300
16
250
160
30
max.
max.
800
400
20
olejové
Zubové čerpadlo
PQ
z liatiny
Celonerezové
PQX25 zubové čerpadlo
Zubové čerpadlo
SRTM z nerezu
Liatinové
RB
Zubové čerpadlo
Zubové čerpadlo
KF
120
x
20
x
19
x
18
x
17
x
16
x
15
x
14
13
12
11
10
x
x
x
x
x
x
3
Celonerezové
PQX5 zubové čerpadlo
x
x
x
Zubové čerpadlo
x
2
Zubové čerpadlo
SSP
I
IR
x
10
102
Zubové čerpadlo
P-ZVN na mazut a vykur. oleje
x
25
2,4
Nízkotlakové čerpadlo
x
10
2,4
Nízkotlakové čerpadlo
x
10
2,4
Strednotlakové čerpadlo
ZOP
x
m
3
Monoblokové nízkotlakové
ZTL
9
ZOM
l/s
8
st. C
Monoblokové nízkotlakové
7
max.
Použitie
6
Konštrukcia
5
rad
H
4
O
3
T
2
Charakteristika
1
Typový
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
RPT
objemové čerpadlo
objemové čerpadlo
220
1500
220
440
objemové čerpadlo
150
1700
objemové čerpadlo
150
objemové čerpadlo
5
150
3100
12
16
5
130
1660
10
475
0
130
3000
5
16
5
150
1760
20
450
33300
180
500
3
8
300
4000
16
Rotačné
objemové čerpadlo
Rotačné
objemové čerpadlo
Skrutkové
čerpadlo
83
Skrutkové
W
čerpadlo
s vnútorným ozubením
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100
16
objemové čerpadlo
V
x
15
16
Rotačné
objemové čerpadlo
1700
x
13,8
130
Rotačné
x
16
25
Rotačné
x
8
22
Rotačné
G-320
A
33-323
IC
10-50
SK
1-6
DRM
4-6
SR
1-6
T
V
m
100
Rotačné
RPS
l/s
8
st. C
Rotačné
7
max.
Použitie
6
Konštrukcia
H
5
rad
O
4
T
3
Charakteristika
1
Typový
2
6. Čerpadlá rotačné objemové
16
x
PAX
vysokotlakové čerpadlo
vysokotlakové čerpadlo
147
1250
7
100
80
600
800
vysokotlakové čerpadlo
30
100
60
540
1200
41
125
7080
800
Horizontálne
PAH
vysokotlakové čerpadlo
80
Piestové horizontálne
PVA
čerpadlo
plunžrové pre chémiu
plunžrové pre chémiu
plunžrové pre chémiu
plunžrové pre ropu
vysokotlakové čerpadlo
centrály, bane, chémiu
100
400
42
125
120
3206
400
50
100
90
420
250
106
150
80
218
200
40
150
80
720
320
45
250
50
420
500
18
25
x
x
x
120
414
30
x
x
x
400
822
42
Homogenizátory
HM
80
Priemyslový hydročistič
HC-100 mobilný alebo stabilný
60
Kanalizačný
HC-K
HA
30/180
HA
50/120
HA
70/200
HA
80/320
HA
135/320
hydročistič
60
Banský hydraulický
agr. s pneumopohonom
plunžrové
pre vysoké tlaky
plunžrové
1450
50
40
165
80
34,2
180
50
70
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
120
x
x
150
x
x
x
x
x
x
200
60
60
60
260
320
135
Vysokotlakové čerpadlo
G 001
522
60
Malé čerpadlo
M
100
80
Vysokotlakové čerpadlo
Z
27,5
60
Hydraulický agregát
k banským výstužiam
320
60
Hydraulický agregát
k banským výstužiam
220
82
x
60
Hydraulický agregát
k banským výstužiam
22
x
60
Hyd. agreg. pre vysokotl.
postrek raz. kombajnov
x
34
Parné čerpadlo pre
olejárske prevádzky
x
395
Parné čerpadlo pre tepel.
TJP
THP
TNP
x
120
Plunžrové čerpadlo
20-PAS pre olejovú hydrauliku
x
60
Horizontálne
PCN
x
140
Vysokotlakové čerpadlo
PCR
x
x
350
Vysokotlakové čerpadlo
PCH
x
x
60
Vysokotlakové čerpadlo
PCX
x
x
78
Vysokotlakové čerpadlo
PCD
x
9
125
60
Horizontálne
PAD
m
22,3
Horizontálne
PAR
l/s
8
st. C
Horizontálne
7
max.
Použitie
6
Konštrukcia
H
5
rad
O
4
T
3
Charakteristika
1
Typový
2
7. Čerpadlá plunžrové a piestové a ich agregácie
260
320
16
270
456
2000
0,12
10
25
4000
106
930
240
1400
x
x
x
x
x
x
x
x
7. Čerpadlá plunžrové a piestové a ich agragácie
master alebo stab. hydročistič
60
Vysokotlakové
KD716-6 plunžrové čerpadlo
stabilný
450
2000
41,5
1600
70
16,5
2000
103,5
450
7,6
2000
70
125
450
70
1000
1200
do
do
70
100
4000
Vysokotlakové
HD,HT plunžrové čerpadlo
2500
10
Hydraulický systém
HS
2000
20
110
Mobilný vysokotlakový
RF716 hydročistič
RX,RV Vysokotlakové čerpadlo
RF
radiálne plunžrové
27,5
140
343
350
690
371
18
2138
Vertikálne vysokotlakové
V,VT plunžrové čerpadlo
VC
Parné
PRL,PC piestové čerpadlo
do
1000
18
430
2300
70
10
80
70
395
1400
5
145
70
16
220
Vysokotlakový mobilný
PETO
čerpací agregát
Mobilný
X
čistiaci agregát
Vysokotlakový
D,E
čistiaci agregát
16,6
70
piestové čerpadlo
PT
P
75,225
P
50
na zníž.hladiny vody
plunžrové čerpadlo
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1500
29
90
70
4100
1450
25
90
231
920
120
x
520
1080
Vysokotlakové čerpadlo
pre ťažké prevádzky
27
70
Vysokotlakové
8
m
15
70
Vysokotlakové
KD724-G plunžrové čerpadlo
l/s
7
st. C
Vysokotlakový mobilný
6
max.
Použitie
5
Konštrukcia
H
4
O
3
rad
Eco-
T
2
Charakteristika
1
Typový
x
x
x
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1"EVGU čerpadlo do vrtov 150 mm
0
30
42
30
42
70
900
Jednovretenové vertikál.
1"EVFU čerpadlo do vrtov 150 mm
čerpadlo na kaly, viskózy
EFP
kejdové čerpadlo
na čisté, viskóz.kvapaliny
70
900
čerpadlo
x
120
1140
70
504
10
50
39
4
80
1350
180
870
čerpadlo
Jednovretenové čerpadlo
(horizont.i vertik.uspor.)
80
57
110
3000
x
x
x
čerpadlo
s drviacim zariadením
vretenové čerpadlo
53
6
150
107
40
150
1300
280
x
150
vretenové čerpadlo
EU
vretenové čerpadlo
40
110
800
20
6
80
5830
72
80
1600
20
19
18
17
16
15
14
13
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
360
Horizontálne
x
72
1,5
10
11
x
60
40
80
x
3
5000
48
4530
6
vretenové čerpadlo
150
18
24
Vretenové čerpadlo
350
4530
6
vertikálne
180
55
24
20
3
150
400
24
Vretenové čerpadlo
FJ
5000
x
16
110
Vysokotlakové
E
EH
ER
100
6
Laboratórne
LF
x
x
107
Vretenové čerpadlo
NM
x
45
80
Vysokotlakové
NE.A
x
4
150
110
čerpadlo
x
63
130
Ponorné vretenové
NEMO
x
1
Vretenové čerpadlo
NE.C
x
10
Vretenové čerpadlo
SZP
x
x
Trojvretenové horizont.
VHF
x
x
Jednovretenové čerpadlo
(horizont.i vertik.uspor.)
x
25
Jednovretenové
MR
BAL
ZAL
SPF
SPZ
x
20
Jednovretenové
čerpadlo
x
72
x
Trojvretenové vysokotlakové čerpadlo
x
6
Trojvretenové nízkotlakové čerpadlo
x
12
Prenosné jednovretenové
EQR
EAB
EAD
FAC,FAD
FAG
M
MV
x
6
10,2
Jednovretenové čerpadlo
pre potravinársky priem.
x
42
Jednovretenové čerpadlo
EFS
EPA
EPN
x
8
9
Jednovretenové
x
8
24
Jednovretenové horizont.
EPR
10
m
9
l/s
8
st. C
Jednovretenové vertikál.
7
max.
Použitie
6
Konštrukcia
H
5
rad
O
4
T
3
Charakteristika
1
Typový
2
8. Čerpadlá vretenové
x
x
x
x
x
9. Čerpadlá dávkovacie
DCS KR združené
DCS II Dávkovacie čerpadlo
KM,KR združené
DS
S
PAX
15,32
PAX
64,100
10
15
60
10
80
2000
25
3
10
9
25
60
1,2
100
900
3,4
0,6
2
150
970
400
17
4
150
16400
400
6
3
90
790
240
50
4
90
350
12
Dávkovacie čerpadlo
Dávkovacie čerpadlo
Membránové
META
dávkovacie čerpadlo
Membránové
SIGMA
dávkovacie čerpadlo
Plunžrové
VARIO
dávkovacie čerpadlo
16,6
3,5
150
120
10
1
1
90
15,8
16
0,3
3
120
720
10
4,2
50
120
220
200
5
10
120
1150
25
5,6
5
1559
60
Magnetické
CON
META
205-226
KM
281-287
KM
251-257
EK, EL
EH
dávkovacie čerpadlo
Membránové
dávkovacie čerpadlo
Membránové
dávkovacie čerpadlo
Membránové
dávkovacie čerpadlo
Dávkovacie čerpadlo
80
Membránové
Ecodos
Magdos
DE/DX
Magdos
E/EL/FL
dávkovacie čerpadlo
2
5
80
1500
20
0,1
1,5
80
116
10
Magneticko-membránové
dávkovacie čerpadlo
Magneticko-membránové
dávkovacie čerpadlo
80
Membránové
LAGOA
Pulsa
400,500
Pulsa
200-8480
PIM
K,M,S,G
PIM E
PIM EM
dávkovacie čerpadlo
max.
12
1,9
14
80
470
56
1,5
3,8
90
5470
351
16
1
80
5700
2915
6
1
100
240
160
1000
do
200
300000
160
Piestové alebo membrán.
dávkovacie čerpadlo
Špeciálne membránové
PIM
dávkovacie čerpadlo
10
50
Piestové
dávkovacie čerpadlo
4
12
2,1
Membránové
dávkovacie čerpadlo
0,1
100
Piestové
dávkovacie čerpadlo
25
60
80
dávkovacie čerpadlo
10
700
2,5
Sklenené
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
m
55
80
Dávkovacia stanica
10
DCS KM Dávkovacie čerpadlo
9
80
8
DC Rmk
l/s
7
st. C
Dávkovacie čerpadlo
6
max.
Použitie
5
Konštrukcia
H
4
O
3
rad
DC
T
2
Charakteristika
1
Typový
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9. Čerpadlá dávkovacie
15
60
10
80
2000
25
3
10
80
9
25
60
1,2
100
900
3,4
0,6
2
150
970
400
17
4
150
16400
400
6
3
90
790
240
50
4
90
350
12
Sklenené
S
dávkovacie čerpadlo
PAX
Dávkovacie čerpadlo
15,32
PAX
Dávkovacie čerpadlo
64,100
Membránové
META
Dávkovacie čerpadlo
Membránové
SIGMA Dávkovacie čerpadlo
Plunžrové
VARIO Dávkovacie čerpadlo
16,6
3,5
150
120
10
1
1
90
15,8
16
0,3
3
120
720
10
4,2
50
120
220
200
5
10
120
1150
25
5,6
5
80
1559
60
2
5
80
1500
20
0,1
1,5
80
116
10
Magnetické
CON
META
205-226
KM
281-287
KM
251-257
EK, EL
EH
Dávkovacie čerpadlo
Membránové
Dávkovacie čerpadlo
Membránové
Dávkovacie čerpadlo
Membránové
Dávkovacie čerpadlo
Dávkovacie čerpadlo
Membránové
Ecodos
Magdos
DE/DX
Magdos
E/EL/FL
Dávkovacie čerpadlo
Magneticko-membránové
Dávkovacie čerpadlo
Magneticko-membránové
Dávkovacie čerpadlo
80
Membránové
LAGOA Dávkovacie čerpadlo
Pulsa
Piestové
400,500 Dávkovacie čerpadlo
Pulsa
Membránové
200-8480Dávkovacie čerpadlo
PIM
Piestové
K,M,S,G Dávkovacie čerpadlo
PIM E Piestové alebo membrán.
PIM EM Dávkovacie čerpadlo
Špeciálne membránové
PIM
Dávkovacie čerpadlo
0,1
4
12
10
50
1,9
14
80
470
56
1,5
3,8
90
5470
351
16
1
80
5700
2915
6
1
100
240
160
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
1000 do
200 300000
x
x
2,1 max.
100
x
x
10
60
x
x
2,5
80
Dávkovacia stanica
DS
25
x
DCS KMDávkovacie čerpadlo
DCS KR združené
DCS II Dávkovacie čerpadlo
KM,KR združené
10
700
x
80
m
55
x
DC Rmk
l/s
5
st. C
Dávkovacie čerpadlo
H
4
O
x
Použitie
DC
T
3
max.
2
Konštrukcia
x
Charakteristika
rad
1
Typový
160
10. Čerpadlá špirálové
584
3,4
60
150
17
12
10
60
2600
140
75
11
800
140
Jednostupňové čerpadlo
KID
META
ALFA
META
EKO
META
PLUS
META
MAK
špirálové kozlíkové
140
Jednostupňové čerpadlo
špirálové
90
Jednostupňové čerpadlo
špirálové
80
130
222
2,5
0,5
2,5
266
130
1
7
200
50
78
špirál. s mag. spojkou
90
Špirálové čerpadlo
Čerpadlo pre dopravu
NGM kvapalného čpavku
4,5
100
1
2
90
8,5
45
6
5
120
60
98
0,17
80
0,9
7,7
78,5
60
66,6
49
-45
3
15
20
6
40
0,5
2,5
130
266
130
500
20
40
4000
35
Jednostupňové čerpadlo
špirálové
Horizontálne čerpadlo
DBA pre plávajúce sacie bágre
Jednostupňové čerpadlo
NVA špirálové
80
Jednostupňové čerpadlo
NHA špirálové
120
Jednostupňové čerpadlo
NHT špirálové
180
Horizontálne čerpadlo
špirálové pre chémiu
180
Jednostupňové čerpadlo
špirálové
2
125
91
0,66
2
125
91
2,65
5,5
140
135
0,84
3
266
130
0,85
2
155
100
0,5
2
140
183
102
20
2
110
528
90
Špirálové odstredivé
nízkotlakové čerpadlo
0,66
160
Špirálové odstredivé
nízkotlakové čerpadlo
60
50
Jednostupňové čerpadlo
pre čerpanie z riek, potokov
3
20
1,2
Špirálové čerpadlo
NCD s výstelkou z plastov
K-N Ručné krídlové čerpadlo
K-B na vodu, benzín, naftu
0,45
90
Vertikálne špirálové čerp.
NCUS pre chemický priemysel
CM
ETA
NORM
ETA
R
1,75
-40
NCU pre chemický priemysel
CL
70
180
Špirálové čerpad pre chem.
NVJ
2
20
špirálové
NHR priem. s platickou výstelkou
IRIS
0,83
Jednostupňové čerpadlo
Jednostupňové čerpadlo
20
19
18
17
16
15
14
13
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
x
7
11
16
60
Jednostupňové čerpadlo
QVD špirál.s dvojvtok. kolesom
x
m
50
Jednostupňové
BQV špirálové čerpadlo
10
špirálové čerpadlo
9
DE
l/s
6
st. C
Jednostupňové
5
max.
4
Konštrukcia
Použitie
H
3
O
2
rad
T
1
Typový Charakteristika
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11. Čerpadlá šnekové
l/s
YBA
50
1600
50
100
50
60
Šnekové čerpadlo
YBM
Šnekové čerpadlo
YBL
150
0,025
120
150
0,8
120
90
400
15
Šnekové čerpadlo
ANP
Šnekový transportér
EMU
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
Šnekové čerpadlo
ADP
x
4
4
kalové
x
9
10
kalové
x
m
10
kalové
7
st. C
Šnekové čerpadlo
6
max.
Použitie
5
Konštrukcia
4
rad
H
3
O
3
T
2
Charakteristika
1
Typový
x
x
x
x
VVE
čerpadlo
90
Sudové čerpadlo
F
70
nerezové
viacúčelové
120
200
13
120
50
80
300
15
120
960
8
120
120
10
120
180
12
120
180
12
140
12
40
80
25
80
Sudové čerpadlo s pneu
SP-A1
matickým pohonom
STANDART Sudové čerpadlo
SP 280 na kyseliny a lúhy
x
x
x
vretenové
Sudové čerpadlo
B 70-DS
vretenové
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sudové čerpadlo
B 70-D
20
x
19
x
18
x
17
x
16
x
15
x
14
x
x
Sudové čerpadlo
SP 300
13
x
9
max.
Sudové čerpadlo
F630PP
12
x
Sudové čerpadlo
F550 GS
11
m
10
l/s
Šnekové sudové
9
st. C
H
8
Použitie
O
7
T
6
max.
5
Konštrukcia
2
Charakteristika
rad
1
Typový
4
12. Čerpadlá sudové
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
do
75
Hadicové čerpadlo
80
Hadicové čerpadlo
MV
P
25-65
PX/PP
10-50
VF
10-125
IP
100-800
laboratórne
100
Hadicové čerpadlo
3,5
0,16
max.
80
1335
16
80
433
80
333
110
334
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3,33
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15
x
x
15
max.
95
x
1
max.
Hadicové čerpadlo
20
x
19
x
18
x
15
x
6
1,4
334
14
x
0,1
2,7
13
x
6
66
75
12
x
10
8
110
laboratórne
133
2
Hadicové čerpadlo
PMA
max.
2,5
Hadicové čerpadlo
DSC
0,1
200
Hadicové čerpadlo
DL
15
80
Hadicové čerpadlo
SR
5
800
666
Hadicové čerpadlo
M
0,33
80
Hadicové čerpadlo
x
15
50
Hadicové čerpadlo
x
4
max.
1000
17
samonasávacie
16
Hadicové čerpadlo
ASH
SP
10-100
max.
130
11
75
10
samonasávacie
m
9
ASL
l/s
do
8
st. C
Hadicové čerpadlo
7
max.
Použitie
6
Konštrukcia
H
5
rad
O
4
T
3
Charakteristika
1
Typový
2
13. Čerpadlá hadicové (peristaltické)
6
x
14. Čerpadlá membránové
MBKV
vertikálne
horizontálne
80
182
80
440
na vzduchový pohon
15
5
180
750
8,6
1
do
800
7,5
Membránové čerpadlo
V,VM
na vzduchový pohon
350
Membránové čerpadlo
M 1-15
na vzduchový pohon
na vzduchový pohon
do
350
905
8,6
1
do
180
984
8,8
Membránové čerpadlo
G 10-40
objemové
0,04
do
70
150
100
300
30,3
70
1
do
60
750
13
60
420
65
1000
120
533
100
1300
5
16
100
1000
100
Membránové čerpadlo
D 10
DL
M,P,L
objemové
3,8
Membránové čerpadlo
liatina, plast, nerez
Membránové čerpadlo
LKP-D
nerez
na vzduchový pohon
kompaktné
Membránové čerpadlo
FDM 06-80 na vzduchový pohon
100
LB 60-100 samonasávacie
Membránové čerpadlo
G3
vysokotlakové
malé
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
7
x
x
6
8
1
410
1,5
-200
3
max.
500
3000
100
240
230
Membránové čerpadlo
N
x
5
57
200
x
x
17
Membránové čerpadlo
x
x
0,1
Membránové čerpadlo
CM
x
x
1,7
Membránové čerpadlo
EM 15-100 elektromagnetické
x
x
0,2
Membránové čerpadlo
VDP 8-50 na vzduchový pohon
x
x
1
Membránové čerpadlo
VA 8-80
x
16
10
Membránové čerpadlo
ET
x
16
27
Membránové čerpadlo
x
m
20
Membránové čerpadlo
MBU
M
05-75
l/s
8
st. C
Membránové čerpadlo
7
max.
Použitie
6
Konštrukcia
5
rad
H
4
O
3
T
2
Charakteristika
1
Typový
50
x
x
1,5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
GDVU na okujené vody
40
Bágrovacie čerpadlo
NBA
105
Bágrovacie čerpadlo
NBV
105
Horizontálne čerpadlo
M
jednostupňové
80
Abrazivzdorné čerpadlo
AH
pre ťažké prevádzky
pre ľahšie prevádzky
pre ľahké prevádzky
bágrovacie
bágrovacie
122
13,2
7
600
91
2
13
95
41
95
800
95
300
95
150
45
60
90
400
16
10
45
16600
30
107
2770
50
120
2770
90
10
Dávkovacie čerpadlo
10
2
LCC
látky
pre abrazívne médiá
5
800
107
30
2
45
1900
82
0,16
8
150
4,66
45
2
15
150
8,66
70
5
12
150
25
60
Vertikálne bezupchávkové
ZVS-50 čerpadlo abrazivzdorné
Vertikálne bezupchávkové
ZVS-80 čerpadlo abrazivzdorné
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
x
10
x
9
x
8
x
x
60
120
Vertikálne bezupchávkové
ZVS-40 čerp. na silno abrazív.kvap.
x
x
50
1
Ponorné čerpadlo
FA
280
x
x
50
1
107
x
x
60
2
Čerpadlo na pevné
x
x
80
Bágrovacie čerpadlo
FRBH
x
x
90
Bágrovacie čerpadlo
M
x
70
Bágrovacie čerpadlo
R
x
120
100
Ponorné čerpadlo
EL
54
300
6000
Ponorné čerpadlo
H
100
95
Abrazivzdorné čerpadlo
AHSUB Ponorné
20
1200
Abrazivzdorné čerpadlo
D a G bágrovacie
SP
Abrazivzdorné čerpadlo
SPR vertikálne
12
420
95
Abrazivzdorné čerpadlo
PC
m
300
2
Abrazivzdorné čerpadlo
M
l/s
7
st. C
Ponorné čerpadlo
6
max.
H
5
Konštrukcia
Použitie
O
4
T
3
rad
Charakteristika
1
Typový
2
15. Čerpadlá bágrovacie a na abrazívne médiá
"
#
'
$%&
( )*
"
!
! !
#$%%&'()$
!
!
*$+
'#
!" !" !" !" !" !"
!
!
!
!
!
!
"
"
#$%&'(
*$+,
-$
!!
!!
!!
!!
!!
!!
-$'.+/ !!
!!
!!
!!
!!
!!
/$0/ !
!
!
!
!
!
/$0/ !
!
!
!
!
!
%/ !
!
!
!
!
!
/$0/ !
!
!
/ ),'%1$($ /
2!
2!
2!
2!
2!
2!
)'
)
*'
304$ 5
-%1 /
32
"
%'
!
.%/ !"
1 /
32
"
#
+ !
!
'
,
$
! $%&
- *
.
&
6'$1
1
/
/,
/$0
/
+
,
/$0
!%-%-./
/$0
/ #,'()$
/ / 0'#1,+
/ / %$0#
/$0
/ 7'#1,,&%%
+(
%'
/ 8$)
0(
%%
/
1
/
%%
/
1
/
%%
*
*
/
/ /
/ /
- /
!"#
! "# $% & '() * + ,$ -". -/.0 ,$-#.!-1.
$* /"
2
$2-/3.2
!-4.
*
* $-453"67$!.
$* ,$
0
+
,
6'$1
%$0#
-#&%%
9'$1+
*%
%'
1
%'
1
04
!
0%&'
2%+
,-
-$/ *'
1
*'
1
*/ 23
*'
-
#$%%&'()$
-:%+
%%0'#1,+
5%-00*'
6-%0%&'
7'#1,,1'$
$0
!$'./%4 780(9:07;
04<.80%4
304$/ $
(&)4(
;
+
,
6'$1
%
$0#
-#&
%%
(
*%
#'
1
-:
%+
!/4$
-
5
5
5
5
$%&'
:4%-4'%<+<<;
04
/ !
0%&'
%'
1 )
/ / 304$/ 0%&'
2%+
,-
-$/ -$/ #'
1
#'
21
/ *'
-
%-,'4-
7'#1,,&%% 5%-00*'
6-%0%&'
7'#1,,1'$
$0
8$)/ 1 %% 780(9
04<.80%4:2;
!$'./%4 )
1 <
8<
83
'$
)
'$
)
'$
)
'$
)
5
'$#$5
=
=
=
=
!
!
=
!
!
!
!
!!
!!
*
>
!
!
!
!!
!!
!!
*
>
!
!
!
!!
!!
!!
*
>
!
32
!
32
32
!!
!!
*
>
!
!!
!!
*
>
!
32
!
(&)*+,-.)
/$0/ %%'$
$0
/ 1- /
-()$
%%"!"
%%"!"
%0
!*(0
-$
$0,1%
!*(,
-$/ -$/ /$0/ / '$A
'$A
'$A
'$A
A
A
'$A
'$A
'$A
'$A
'$A
'$A
+
,
/$0/ 7'#1,,&%% /$0/ / '#1,,&,/ *'
1
!(
/
-()$
C$D$5EC'$A
5-;"F
C$D$5EC'$A
5-E;"F
CD$5EC<5GEH 3?A@
5-E;;"F
C$D$5EC'$A
5-E;"F
C$D$5EC'$A
5-E;"F
"
!?@
!?@
!?@
!?@
?@
?@
32?@
32?@
?@
?@
?%AB@
?%AB@
?%A@
?%A@
?%A@
?%A@
?%A@
?%A@
?%A@
?%A@
?%A@
?%A@
32
32
32
32
?@
?@
?@
?@
?@
?@
#!!?%A@
#!!?%A@
#!!?@
?@
!?@
!?@
!?@
!?@
!?@
!?@
!?@
!?@
!?@
!?@
?@
?@
?@
?@
?@
?@
?@
?@
?%A@
?%A@
!?@
!?@
!!?@
!!?@
!?@
!?@
?@
?@
?@
?@
?@
?@
?@
?@
?@
?@
?@
?@
-$
$0'$5EC
-$
$0'$5EC
-$
$0'$5EC
-$
$0'$5EC
-$
$0'$5EC
&/&
+
,
/$0!
/ '4-
/$0!
/ 7.(,'4
/$0!
/ /$0!
/ =08
/ /
1I2
- /
/
%1,
/ 7'#1,,&,
*'
),',1$($
%%!
/$0
7'#1,,&%%
!!
>8
%'
?
/ $@-
-()$0'#1,+
$@
/$0!
/ A
/ A
/'.2
/ A
C$D$5-E
8
-$!!
/ #
&*+)0/)12
'
8(
+
,
9008
0,,
$
,$,%
G$
'$'
B<0D/
/$00'#1,+
/,$,%('%1
/$0!
CD$<-
/
/$0!
/$0!
/$0
/ ?- /@
-$!!
/ /'%
/ -1!
/ *1
5%-00
%'
?"?
*'
*'
5BC
:-,;
3+4$!!
#'
?
#'
1"?
#'
?
#'
?1
%'
?""?
1,'$
'.-J
#%10'#1,
8)
*1,1'$
#+
%.9D%,$
1
%'
I35!"
D
/ / / / / / / / / / / 2
D
/ / &3
=08
6'$1'$,0'%&9#+
+
,
!(%-0<
<%.,.,%
0,,
%<-+
,-
%$0#9'$1+
2%+
,-
#%1),.10'#1,
&(,0
G$
-$/ *'
1
*'
1
,
"
#'
1 )
#'
1 )
#'
1 )
(%-0<
/$0/ /$0/ /$0/ /$0/ /$0
1/ / / *%$%11
/ / "
)
1- /
%'
1 )
&>($
/$$D$
!!
I
!
!
!
!
!
!
!
"
"
!"
!
8
'$'$,>
!!
I
!
!
!
!
!
!
!
!
"
"
!"
!
8
'$'$,>
!!
I
!
!
!
!
!
!
!
"
"
!"
!
8
&3
,
0,
#'
1 )
$
,
0,
K,)
>80*0$
!
0*0$
*$+,$,%
B<0D/
,$,%
%'(
#'
1 )
#'
1 )
/$0/ *
/ /$0/ /$0/ /$0
/$0
/$0/ /$0/ / / )
/ /$0/ #$%%1$($
*$+1
/,
#'
1 )
/$0/ / 54>80%0
'$'$,5
'$'$,5
!
!
!
!
!
!
"
"
!
!
!
!
!
/ !
!
!
"
"
!
!
!
!
!
!
/ !
!
!
"
"
!
!
!
&)4)
//
//
!*(,
!0*(,-
EEEF
GEEEF
'4
#'
/$0!
7'#1,,&%% %-*'
"A"
:/ "?;
!!
/ / (<!"
0,-01?A "
/$0!
/$0!
/$0!
+(H
B':I+$;
!
+
*0#
32
-$#)32
G($32!?BDD!%A@
8$)=2
/ 132
- /
!! "
#$%&
%A
&&/3&
)4($0
,
$
<%.,.,%
!
+
,
G$
#%10'#1,7-?@
'4-
1,,&'0,%&'()$
2%+
,-
/,
&
+
,-
304$/ J<K
/$0
/$0/ / )
/$0/ /$0/ / )
30D,1#$%$0
/,
-$/ 1- /
%%/ / / " )
)
)
%'
1 )
%'
1 )
%'
1 )
%'
1 )
,:;
-,:;
*'
1
*'
1
!
!
"
!
!
"
'$)
!!
!"
!
"
"
"
!
!
!
!
!
!
"
!
!
"
!!
!
"
"
"
!
!
!
!
!
!
"
!
!
"
!!
!"
!
"
"
"
!
!
!
!
!
!
"
!
!
"
!!
'$
"
"
"
!
!
!
!
I
'$
!
'$
!
!
"
!!
'$
"
"
!
'$
30
*%
!*(,
$%252
$%2>2
$%2I2
/$D'%K
1,
$%,1D
<
9
/'%2
*
!
/$0!
/ A
/ /$0!
/ *1,&J
/ 0,K1
83!"
D
54>80%&+
"DD
"D
C$D$
7
/'%12!!"DD
!
2
/$0!
/ / L
/$00'#1,+-
/ 5
#
'
"
#
'
"
& %
/
00 %%
;*
!*
1&
!
:
!
& & *4
<,% !
5
#
'
"
#
'
"
#
'
8 8 1&1
9
:
:
:
% 2
3
2
3
8 8 !" /
/$0!
/ /,
L?
/ +
,
*
!
/ #'
?
/ /$0!
/ / A
/ 6'$1,&
304$5
>!
>!
D$
D$
1!"
#'
?
/ !
/$0!
/ B<0D/
-$#!!
/ #%10'#1,
/$0!
/ 0,=2
/ !" /$0!
/ D$
/ B-<
/$
<-/
/$
<-3
/$0!
/ -$
#+
/$0!
/ /,$,%
/ K,)>;-"!"
/ *1EL/!"
/ 6(
/ E4(0
#'
#'
"? 1
/ *'
"
/ %&'
:4);
#'
"? 1
/ A"
/ /$0!
/ -$
'.'$#)0
/
*
&/
(
+
,
7'#1,,&
&
0,
- /
-()$
/
%1,
!*(*0%
!
)
%'
1 )
/$0/ #%10'#1,
/ /$0/ /$0/ /$0/ /$0/
/$0/ /$0/ /$0/ 1 / 1 %'
1 )"
%'
1 )"
%'
1 "
304$/ 304$/ / -$/ -$/ %%/ !
!
3 !
!
!
!
!
32
!
*
>
!!
!!
*'
2.&'($
60
$
"
#$%
!"E
!
!
!
3 !
!
!
!
!
!
32
32
!
!
!
*
>
!!
!!
==
/ !
&$'()*+*$)*#*,-.$),*/01,-2
3
7'#1,,&
7'#1,,&
M
?D%@
0,
-()$?D%@
M
304$/ !!
!$>)
A
%&'
<%-)
-$'#
'
<
)'
?
)'
?
GN0$0!
%!
M'
'$D%
/
/
/
/ M
M
&%&'
(
+
,)
+
,)
&
0,
2%+
,-
/ /
%1,'$
$0,K
!*(*0%&<+)
!
)
60
$
#%10'#1,
/$0/ /$0/ /$0/ 3 #)
!
!
!
!
!
!
/$0/ !
!
/$0/ /$0/ /$0/ / / / / !
!
!
!
!
!
/ )
)
#'($
#'
1 )
+
,-
- /
-$/ -$'.+/ 304$/ 304$/ #'
1 )
%%!!
%%/ / -%1')/ 1- #'
1 )"
1- /
#'
1) )"
*'/ *'
*
*
>
>
32
32
!
!
32
32
!
!
"
!
!
"
!
!
!!
!!
!!
!!
!
="=
!!
!!
!!
!!
!
="=
#
267&
'
0,
B40%&'(
04<.80%4
0%&'
#'
/$0
/$0
%'
*'
/$0
!
*
304$
-$
304$
%'
1
780(9
23
/$0
%%
6'$1
+
,
!(
/'1.
0
%
%$0#
%%
-:%+
#$'()$
%%
-$
-%1')
/$0
#'
%%
#'
1
)'
-$
'.
/$0
-$
'.
)'
#'
-$
$0
1
/$0
)'
#'
GK#%
K$9
/D$,K9
(
(
+
,
)%
D$
'4
0,'4
*'
0%0
%'
/$0
/ /$0/ %'
1)
%'
1)
1- /
%'
1)
G$
/$
C$D$D'%K
/ %'
"
(
+
,
)%
D$
'4
0,'4
*'
0%0
%'
/$0
/ /$0/ %'
1)
%'
1)
-$/ 1- /
%'
1)
G$
/$
C$D$D'%K
/ %'
"
45
45
6
'()*+(,&-,
45
456
!
?"!@
!
!
!
!"
!!
-
<-
!
!
45
!
'()*+(,&-,
45 45 457
45 45
/ !
!
!
!
!
!!
!"
!!
-
<-E;
!"
!
!
/ !
- /!
!
!
(
)%
./>
+
,
*'
!
0%0
-$
#+
%$
,
6,
/$0/ /$0/ /$0/ /$0/ / *18//>!"!
%'
%'
1 )1
%'
1 )1
%'
1")
C$D$-*
48
!
!
!
!
!
!
!
!
'()*+(,&-,
48
!
!
!
!
!
!
!
!
&(
!*(,
/
!*(0
%0
+
,
-()$#
-$#!!
-$#!!
1- /
%'
1 )"
!(
!( ": A ;
#'
1 )
F
KF
F
/$0/ /$0!
),'1,$($
/ /$0/ ?'$A@
/$0!?'$A@
/$0!?'$A@
%%
*'
1
M<(0,
7'#1,,&%% -$
$0I2?2@
%%'$
$0+!?!@
/$0/ / / *'
1
'()*+(,&-,
9: 9: 9:
%A
%A
%A
%A
%A
%A
%A
%A
%A
%A
%A
%A
32
32
32
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
%AB %AB %AB
!
!
!
!
!
!
&%',%8',%')4)
/
(<'4
(<+4'4
%A
+
,NN
%A
%-)'
"
8 %A
+
,N6N
%A
5 %-)'
"
!
+
,NN
%A
%-)'
A"
B
G,1)E"
%A
'4-
/$0/ G,1)
%A
-$/ !!E
%A
'4(<? A 8
!*(,H
8
L %A
!
%)$
!
"A"?"
24'
0'#1,+
0'#1,+
1%1,+
),)09,%32
24'
"
!
/$0/ !
8
#'
" ?
/$0/ !
2%
2 ? / / / (<
!"
%A
'4(<:A;
8
'4(<3O
8
#,'()$
!
%A
%%'$
$0
!
0
!"
-$
$0 /? @
I2
0
!"
?E"@
I2
<8
<8
1- /
32
<8
/$0- /
!
"<8
-$'.+/ !!
<8
/-0)<6 !E
<8
),$($- /
<8
)'
1<8
)'
<8
%% !!
/':+
8
<8
%% !!
-()$!
8
<8
*'
?
<8
)'
"
(
$./0
?
8
!
!
8
!! "!!
+
,
%,1$,1))'$,1
!0404%0
0
#'
)0
C?
!
!$'./%&J>
',
ND%
-()$
7'#1,,1'$
$0
5%-00*'
6-%0%&'
%,10D$
<(0(04<%-<
#=
%$
$
>#?21#@?ABC0,$
*
D
!! "!!
+
,
%,1$,1))'$,1
!0404%0
0
#'
)0
C?
!
!$'./%&J>
',
ND%
-()$
7'#1,,1'$
$0
5%-00*'
6-%0%&'
%,10D$
<(0(04<%-<
Download

Katalóg čerpadiel - rea-s