VODÁRNE
ATST
S PONORNÝMI ČERPADLAMI ST
VÝROBCA AQUAMONTS, s.r.o. NOVÉ ZÁMKY
INŠTALÁCIA VODÁRNE ATST 1316-100V- 40 DO ŠACHTY
HĹBKA ZAPUSTENIA ČERPADLA 40 m
Montáž: AQUAMONTS, s.r.o.
VODÁRNE
ATST
POUŽITIE
Samočinné vodárne s ponornými čerpadlami série:
ATST 1311M-100V-32
s čerpadlom ST 1311, 0,75 kW, 1 x 230 V, prietok Q = 20-70 l/min., výtlak H max.= 72 m
ATST 1316M-100V-32
s čerpadlom ST 1316, 1,1 kW, 1 x 230 V, prietok Q = 20-70 l/min., výtlak H max.= 106 m
ATST 1809M-100V-32
s čerpadlom ST 1809, 0,75 kW, 1 x 230 V, prietok Q = 30-90 l/min., výtlak H max.= 59 m
ATST 1809M-100V-32
s čerpadlom ST 1814, 1,1 kW, 1 x 230 V, prietok Q = 30-90 l/min., výtlak H max.= 93 m
sú určené k zásobovaniu rôznych objektov vodou, rodinných domov, chát atď.
Čerpadlá sa použiť iba pre dopravu čistej vody do teploty 35°°C, bez obsahu
mechanických častíc. Čerpadlá majú plávajúce obežné kolesá, čím sa zabezpečuje
zvýšená odolnosť proti oteru mechanickými časticami a zablokovaniu rotora čerpadla.
Maximálny opísaný priemer čerpadla Dmax.= 96 mm. Vnútorný priemer vrtu musí byť
tak veľký aby sa čerpadlo dalo voľne zapustiť do vrtu a aby voda mohla okolo motora
voľne obtekať.
PRACOVNÉ PROSTREDIE
: plastový rozvádzač alebo skriňa má krytie IP 50 – relatívna vlhkosť 50% pri
max. teplote 40ºC, teplota prostredia - 5 až 40ºC
: tlakový spínač má krytie IP 44
: v mrznúcom prostredí sa voda musí vypustiť z rozvodov
POPIS
Čerpadlá typu ST sú ponorné viacčlánkové odstredivé čerpadlá, ktoré sa umiestňujú do
vrtu, studne alebo akumulačnej nádrže. Odtiaľ čerpadlo tlačí vodu do zásobníka vody
s gumovým vakom a do odberných miest.
Tlakový spínač PM/12 čerpadlo vypína priamo alebo cez stýkač rozvádzača QMD10
( nízke napätie).
Zásobníky typu AFCV 100 s gumovým vakom slúžia k akumulácii vody a zamedzujú
vodným rázom v rozvodoch vody. Voda v zásobníku je v gumovom vaku, a neprichádza
do styku s kovovým telesom nádoby. Každý zásobník má plniaci ventil vzduchu, cez
ktorý sa tlačí vzduch na predpísaný tlak. Na žiadosť zákazníkov dodávame vodárne i so
zásobníkmi s obsahom 200, 300 a 500 litrov.
Funkcia zásobníka - po odbere akumulovaného objemu vody zo zásobníka poklesne
tlak v systéme a tlakový spínač zapne čerpadlo. Po ukončení odberu vody čerpadlo
znovu natlačí vodu do zásobníka a po dosiahnutí vypínacieho tlaku tlakový spínač vypne
čerpadlo.
Zásobník musí byť zvolený tak aby sa čerpadlo nezapínalo viac ako 20-30 krát za
hodinu.
Elektrické zapojenie - štandardne ponúkame:
1. čerpadlá s kondenzátorovou skriňou – to znamená, že motor čerpadla je ovládaný
priamo s tlakovým spínačom ( 230 V ). V tomto prípade musí byť chránená
zástrčka. Skriňa obsahuje vypínač, tepelnú ochranu a kondenzátor.
2. čerpadlá s rozvádzačom QMD10 - rozvádzače zabezpečuje kompletnú ochranu
motora čerpadla ( podpätie, prepätie, preťaženie, kontrola proti chodu na sucho
bez elektród, atď.). Zapína a vypína čerpadlo prostredníctvom tlakového spínača.
Obvod tlakového spínača je nízkonapäťový.
VODÁRNE
ATST
MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE
Čerpadlo
Plášť čerpadla:
Sacie a výtlačné teleso
Teleso článku
Obežné koleso
Motor
Plášť motora
Náplň motora
Zásobník
Plášť zásobníka:
Gumový vak v zásobníku:
nerez AISI 304
nerez AISI 304
nerez AISI 304
oteru vzdorný plast
nerez AISI 304
zdravotne nezávadný MARCOL
oceľ
potravinárska guma
mosadz
LDPE
PP
Set 1“výtlak a set ½“ zásobník
Rúra DN 32
Plastové tvarovky
KOMPLET POZOSTÁVA
: z čerpadla s elektromotorom 0,75 alebo 1,1 kW, napätie 1 x 230 V, kábel 20 m
: z plastových tvaroviek – 6 ks
: zo setu G 1“ výtlak - filter, spätný ventil, vsuvky, T kus, ventily
: zo stojatých zásobníkov s obsahom
100 litrov (200, 300, 500 )
: zo setu G 1 / 2“ MTS zásobník – vsuvka, ventil, tlakomer, tlak. spínač
: z kábla so zástrčkou - dĺžka 2,5 m ( z tlakového spínača alebo rozvádzača )
: z LDPE rúr DN 32 – 15 m ( 20, 25, 30, ...)
TECHNICKÉ ÚDAJE
VODÁRNE ATST
1311M-100V-32
1316M-100V-32 1809M-100V-32 1814M-100V-32
TYP ČERPADLA
ST 1311
ST 1316
ST 1809
ST 1814
Výkon el. motora
kW
0,75
1,1
0,75
1,1
Prúd pre 1 x 230 V
A
6
8,2
6
8,2
Max. prietok čerpadla
l/min.
70
70
90
90
Max. výtlak čerpadla
m
72
106
59
93
Tlak zapínací
MPa
0,2
0,2
0,2
0,2
Tlak vypínací
MPa
0,5
0,8
0,4
0,6
Plniaci tlak vzduchu
MPa
0,19
0,19
0,19
0,19
Max. hod. spotreba
litre
3600
3600
3900
5100
Predpoklad. hladina
m
10
20
10
20
Zmenou výšky hladiny sa menia hodnoty zapínacieho a vypínacieho tlaku. V závislosti na
tlaku sa menia aj prietoky čerpadiel.
VODÁRNE ATST S ROZVÁDZAČOM
ROZVÁDZAČ
QMD10/2,2 kW
INŠTALÁCIA
SET ZÁSOBNÍK
G 1/2" MT S
1200 mm
ZÁSOBNÍK
AFCV 100
ø 460 mm
KÁBEL H07RNF
KÁBEL SO
ZÁSTRČKOU
1 x 230 V
LDPE ø 32
SET VÝTLAK G1"
Z MOSADZE
FILT ER 1"
Q = 90 l/min.
ponor hrdla čerpadla
od hladiny min. 0,5
m
ČERPADLO ST 13 alebo ST 18
0,75 a 1,1 kW, 230 V, kábel 20 m
max. priemer čerpadla je ø 96 mm
min. 1 m od dna
doporučený ø 110 mm a viac
VODÁRNE ATST S KOND.SKRIŇOU
INŠTALÁCIA
FLEXOŠNÚRA
SO ZÁSTRČKOU
230 V, do 10 A
KONDENZÁTOROVÁ
SKRIŇA
SET ZÁSOBNÍK
G 1/2" MTS
ZÁSOBNÍK
AFCV 100
ø 460 mm
1200 mm
KÁBEL H07RNF
LDPE ø 32
SET VÝT LAK G1"
Z MOSADZE
FILTER 1"
Q = 90 l/min.
ponor hrdla čerpadla
od hladiny min. 0,5
m
ČERPADLO ST 13 alebo ST 18
0,75 a 1,1 kW, 230 V, 20 m, kond.skriňa
max. priemer čerpadla je ø 96 mm
min. 1 m od dna
vrt min. ø 110 mm
Download

Vodárne ATST