přírodniny a lidské výtvory.notebook
September 15, 2013
Přírodniny a lidské výtvory
Název materiálu: Přírodniny a lidské výtvory Číslo materiálu: VY_32_INOVACE _PŘ.4.033
Název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Doporučeno pro 4. ročník
Vzdělávací oblast: Přírodověda
Autor: Ludmila Bártlová
Očekávaný výstup: Znalost přírodnin živých, neživých a lidských výtvorů Pomůcky: Interaktivní tabule
Druh vzdělávacího materiálu: IT
Cílová skupina: žák
Datum ověření materiálu: 6. 9. 2O12
Materiál ověřila: Ludmila Bártlová
VIII 27­13:36
Na procházce pozorujeme okolí kolem sebe. Všímáme si věcí, které vytvořili lidé (auta, domy, silnice). Takovým to věcem říkáme lidské výtvory. Jsou kolem nás i živočichové a ostatní přírodní prvky (stromy, ptáci, kopce).
Co pochází z přírody, to jsou přírodniny.
Přírodniny dělíme na: živé (rostliny, houby, živočichové)
neživé (voda, horniny)
Lidské výtvory mohou být vyrobeny z kovu, ze skla, z plastu, ze dřeva, z vlny, ...)
Věci, které nám doslouží a přestaneme je používat, třídíme do sběrných nádob. Některé odpady lze znovu použít jako druhotné suroviny a po úpravě se z nich vyrábějí nové výrobky.
VIII 27­13:38
Roztřiď na přírodniny a lidské výtvory
Spoj odpovídající políčka
mléko (tvaroh) dřevo (papír) chov zvířat
obilí (mouka) těžba, dobývání ze země uhlí (topení) pěstování rostlin
písek (stavby) VIII 27­14:01
Roztřiď na přírodniny živé a neživé
VIII 27­14:05
VIII 27­14:15
Roztříď na přírodniny živé a neživé
VIII 27­14:31
1
přírodniny a lidské výtvory.notebook
September 15, 2013
Použité zdroje
Všechny objekty použité k vytvoření jsou součástí SMART Notebook nebo jsou vlastní originální tvorbou autorky.
IX 6­12:25
2
Download

přírodniny a lidské výtvory.notebook