Základní škola a Mateřská škola Loučany
Čeština nás baví
I2 – 2 – 27 Vzory rodu středního
1/ Roztřiď podstatná jména rodu středního podle vzorů:
kolo, rákosí, slovo, pole, morče, koleno, slunce, pravidlo, zdraví, auto, vítězství, uhlí, křídlo,
obilí, sedlo, nebe, tempo, světlo, švihadlo, topení, dříví, kladivo, pečivo, zelí, okolí, mýdlo
MĚSTO
MOŘE
KUŘE
STAVENÍ
2/ Doplň koncovky podstatných jmen a napiš, podle kterého vzoru se skloňují:
mezi kol _ , se slov _ , pod chodidl _ , s vesl _ , přes švihadl _ , pod křídl _ , bouchat kladiv _
VZOR …………………………………
3/ Doplň koncovky podstatných jmen a napiš, podle kterého vzoru se skloňují:
vysoké zábradl _ , knedlíky se zel _ m, vánoční cukrov _ , u zahradnictv _ , obchod se zbož _ m
VZOR …………………………………
4/ Doplň koncovky podstatných jmen a napiš, podle kterého vzoru se skloňují:
s vnoučat _ , nasyp houset _ , koza s kůzlat _ , pes se štěňat _
VZOR ……………………………………
5/ Doplň koncovky podstatných jmen a napiš, podle kterého vzoru se skloňují:
stojí na pol _ , na slunc _ , po Lab _ , k neb _ , s ovoc _
VZOR ……………………………………
Download

Vzory rodu středního