POSUVNÉ HLOUBKOMÌRY DIGITÁLNÍ
Hloubkomìr pøímý bez výstupu dat
pro bìžné dílenské použití (cenovì výhodné)
Provedení: aretace šroubkem, možnost nulování v libovolné poloze,
odeèítání 0,01 mm nebo 0,0005", nejistota mìøení ± 0,03 mm,
délka mùstku 100 mm
170-..
Mìøicí
rozsah
(mm)
150
200
300
Odeèítání
(mm)
0,01
0,01
0,01
Objednací
èíslo
170-15D
170-20D
170-30D
Provedení
funkce ON/OFF
funkce ON/OFF
funkce ON/OFF
Hloubkomìr pøímý s výstupem dat - MITUTOYO
Provedení: aretace šroubkem, odeèítání 0,01 mm.
Můstek s otvory pro připevnění příčníku větších délek.
Mìøicí
rozsah
(mm)
150
200
300
450
600
750
1000
Pøesnost
Délka mùstku
Objednací èíslo
(mm)
0,03
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
(mm)
100
100
100
250
250
250
250
571-201-10
20
20
571-202-10
20
571-203-10
571-204-10
571-205-10
571-206-10
571-207-10
Výměnné příčníky:
(ne pro rozsahy 0-450, 0-600,
0-750, 0-1000 mm)
571-201-10
900 370
900 371
900 372
délka příčníku
(mm)
180
260
320
obj. číslo
900370
900371
900372
Hloubkoměr s jehlou Preisser – IP 65
Provedení:
IP 65
2/24
ochrana proti vodě, oleji, prachu - IP 65
nerez ocel, jehla ∅ 1,5 mm
odečítání: 0,01 mm
můstek s otvory pro připevnění příčníků větší délky
Funkce:
ON/OFF, nulování, přepínání mm/inch,
REFERENZ-LOCK (nastavení výchozí hodnoty)
měřicí rozsah délka můstku
obj. číslo
(mm)
(mm)
1 271 416
150
100
Výměnné příčníky:
1 271 422
300
150
délka příčníku
obj. číslo
1 271 428
500
150
(mm)
1 271 451
200
1 271 452
300
POSUVNÉ HLOUBKOMÌRY DIGITÁLNÍ
Hloubkomìr pøímý Preisser
Provedení: z nerez oceli, funkèní plochy kaleny, aretace šroubkem, možnost
odeèítání 0,01 mm nebo 0,0005", výstup dat RS232
Funkce: ON/OFF, RESET (nulování), HOLD (podržení naměř. hodnoty), přepínání
mm/inch
Pøesnost: dle DIN 862.
Mìøicí
rozsah
(mm)
200
300
500
1000
1500
2000
274 ...
Délka
mùstku
(mm)
100
150
150
250
250
250
Objednací
èíslo
274
274
274
274
274
274
700
701
702
704
712
713
Hloubkomìr s nosem Preisser
Provedení: z nerez oceli, funkèní plochy kaleny, aretace šroubkem, možnost
odeèítání 0,01 mm nebo 0,0005", výstup dat RS232
Funkce: ON/OFF, RESET (nulování), HOLD (podržení naměř. hodnoty), přepínání
mm/inch
Pøesnost: dle DIN 862
Mìøicí
rozsah
(mm)
300
500
Délka
mùstku
(mm)
150
150
Objednací
èíslo
275 701
275 702
275 ...
Hloubkomìr s jehlou Preisser
Provedení: z nerez oceli, funkèní plochy kaleny, aretace šroubkem, možnost
odeèítání 0,01 mm nebo 0,0005", výstup dat RS232,
vymìnitelná jehla ∅ 2 mm, l=8 mm
Funkce: ON/OFF, RESET (nulování), HOLD (podržení naměř. hodnoty), přepínání
mm/inch
Pøesnost: dle DIN 862.
Mìøicí
rozsah
(mm)
200
300
Délka
mùstku
(mm)
100
150
Objednací
èíslo
276 700
276 701
276 700
Příslušenství:
Vymìnitelná jehla
Obj. èíslo:
276 711
POSUVNÉ HLOUBKOMÌRY DIGITÁLNÍ
2/25
Download

Posuvné hloubkoměry digitální