POSUVNÁ MÌØÍTKA SPECIÁLNÍ
Posuvná mìøítka pro mìøení vnitøních zápichù
A
I
Provedení: z nerez oceli, nonius i stupnice matovì chromovány,
nonius 0,05mm.
Pøesnost: dvojnásobek úchylek dle DIN 862
C
Mìøicí
rozsah
(mm)
10-160
20-160
26-200
30-250
35-300
258 5..
Délka mìø.
ramen I
(mm)
25
40
60
80
100
Zalomení (mm)
Délka C
3,0
5,0
7,0
8,5
10,0
Rozmìr A
0,9
2,0
3,0
4,0
5,0
Objednací
èíslo
258 501
258 502
258 503
258 504
258 505
Na poptávku i jiné rozmìry A, C, I
Digitální posuvné mìøítko pro mìøení vnitøních zápichù
Provedení: z nerez oceli, odeèítání 0,01mm, výstup dat RS 232
Funkce: ON/OFF, RESET (nulování), HOLD (podržení naměř. hodnoty), přepínání
mm/inch
Mìøicí
rozsah
(mm)
10-160
20-160
26-200
30-250
35-300
258 7..
Délka mìø.
ramen I
(mm)
25
40
60
80
100
Zalomení (mm)
Délka C
3,0
5,0
7,0
8,5
10,0
Rozmìr A
0,9
2,0
3,0
4,0
5,0
Objednací
èíslo
258 701
258 702
703
258 503
704
258 504
705
258 505
Posuvné mìøítko pro mìøení vnìjších zápichù a drážek
Provedení: z nerez oceli, nonius 0,05mm, nonius i stupnice matově chromovány,
šíøka mìøicí plochy je 1,5mm
Pøesnost: dle DIN 862,
Mìøicí
rozsah
(mm)
300
262 503
Délka mìø. Objednací
ramen
èíslo
(mm)
90
262 503
Posuvné měřítko digitální pro měření tlouštěk stěn trubek
- odečítání 0,01mm
- funkce: vypínání on/off, nulování, přepínání mm/inch
- přesnost: ± 0,03mm
- pro trubky od 3mm
měř. rozsah (mm)
150
90-2101503
2/16
Posuvná měřitka speciální
délka měř. ramen (mm)
40
obj. číslo
90-2101503
Posuvná mìøítka na høídelové drážky MITUTOYO
Provedení: mezní chyba 0,03 mm, mìøicí plochy a hloubkomìr tvrdokov
Mìø. rozsah (mm)
150
Obj. èíslo
573-635
Hmotnost (g)
168
573-635
Posuvná mìøítka s jehlovými èelistmi MITUTOYO
Provedení: mezní chyba 0,03 mm, hloubkomìr
573-626
Mìø. rozsah (mm)
150
Obj. èíslo
573-626
Hmotnost (g)
168
Posuvné mìøítko dig. s ostrými hroty MITUTOYO
Mìø. rozsah
(mm)
150
Obj. èíslo
Mezní chyba
(mm)
573-622
0,03
Hmotnost
(g)
163
Provedení
hloubkomìr, výstup dat
573-622
Posuvné měřítko digitální pro leváky
Provedení: - velký, kontrastní digitální displej
- měřicí plochy lapované, kalené
- bez datového výstupu
- funkce na displeji ZERO, ON/OFF, mm/inch
- délka čelisti 40 mm
Standardní dodávka: posuvné měřítko balené v krabici, baterie
2211 780
Měřicí rozsah
(mm)
0 – 150
Odečítání
(mm)
0,01
Přesnost
(mm)
0,03
Obj. číslo
2211 780
Posuvná měřitka speciální
2/17
Posuvná mìøítka pro mìøení nástrojù s lichým poètem
drážek (3,5)
Použití: pro mìøení prùmìru fréz, vrtákù, výstružníkù, atd.
Provedení: nerez ocel, nonius i stupnice matově chromovány, nonius 0,05mm
Přesnost: dvojnásobek úchylek dle DIN 862
21136 ...
Mìøicí
rozsah
(mm)
4-40
20-75
2-40
Poèet
drážek
3
3
5
Objednací
èíslo
2232 501
331.302
2232 502
Zubomìry
Provedení: nerez ocel, s jemným stavítkem, aretace šroubkem, odeèítání 0,02mm.
Modul
(mm)
268 ...
1-26
Provedení mìøicích plochy
tvrzená
tvrdokov
Obj. èíslo
Obj. èíslo
268 201
268 211
Posuvné mìøítko pro mìøení hloubky drážek na høídelích
Provedení: speciální ocel, měřicí plochy tvrzené, nonius 0,05mm
Mìøicí
rozsah
(mm)
80
120
160
200
264 ...
pro ∅
høídele
(mm)
5 - 80
6 - 120
7 - 160
8 - 200
Objednací
èíslo
264 101
264 102
264 103
264 104
Posuvné měřítko poměrové
Provedení: nerez ocel, tvrzená
nonius 0,05 mm
pro poměrové měření délky a tloušťky kamene (velikost zrna)
poměr 1:3
360.103
2/18
měřicí rozsah délka měřicích
(mm)
ramen (mm)
200
68
Posuvná měřitka speciální
obj. číslo
168 401
Posuvné mìøítko DIGI-MET
Použití: pro mìøení vnitøních i vnìjších rozmìrù
Technická data:
- doteky se závitem M 2,5 mm
(pøehled viz. doteky str. 7/7)
- odeèítání 0,01 mm
- výstup dat RS 232
- tlaèítko ON/OFF
- nulování v libovolné poloze
- funkce ± PRESET (přednastavení hodnot)
- funkce HOLD
- standardní dodávka: posuvka v dřevěné krabici, bez měřicích doteků
Přesnost: dvojnásobek úchylek dle DIN 862.
Mìø.rozsah
(mm)
300
500
Vnitøní mìøení
od (mm)
40
50
573/11
Délka mìø. ramen Délka mìø. ramen Obj.èíslo
po hroty (mm)
celkem (mm)
90
93
226 701
100
103
226 702
573/12
573/13
573/13
573/12
573/14
573/18
573/18
573/11
573/14
∅ 1-6 mm po 0,5 mm
Další typy mìøicích dotekù viz kapitola 7 Èíselníkové úchylkomìry.
226 ...
12mm pro rozsah 300 mm
a 16 mm pro rozsah 500 mm
Posuvná měřitka speciální
2/19
Download

Posuvná měřítka speciální