PODZIM 2013
NABÍDKA OSIVA A SADBY
ka Vašeho úspěchu
u
r
á
z
–
s
á
od n
a
b
d
a
a s
o
v
i
os
í
n
t
i
Kval
BrAmBOrY / 43
OLejNINY / 29
OBILOVINY / 1
Vážení obchodní přátelé,
stejně jako každým rokem toutou dobou, dostává se k Vám naše nová Nabídka
osiva a sadby pro podzimní sezonu roku 2013. A stejně jako každým rokem stojíte opět před rozhodnutím, které odrůdy budou ty pravé pro letošní zásev. Tak
ať je Vaše rozhodování správné.
Stav porostů ozimů je v současné době velmi optimistický, jarní druhy jsou sice
někde poznamenány pozdním výsevem a tím pádem menším vzrůstem ve vztahu
ke kalendáři, ale vzhledem k dosavadní přízni počasí se zatím jeví také dobře.
A protože se ceny komodit stále drží na slušných hodnotách, mohl by být letošní
rok co do tržeb za produkci velmi dobrý. Ale do sklizně je ještě daleko.
V nejbližším období nás čeká výběr vhodných odrůd a hybridů řepky. Hybridy
každoročně posilují své pozice a nejinak tomu bude i v letošním roce, také proto,
že jejich nabídka je na úkor liniových odrůd rok od roku širší. Pravděpodobně naposled bude letošní osivo mořeno přípravky na bázi neonikotinoidů (insekticidní
mořidla). I když koncenzus mezi jednotlivými státy unie nalezen nebyl, bude pro
období nejméně následujících dvou let uplatněn zákaz jejich použití v celé EU. Je
zajímavé sledovat postoj jednotlivých zemí k této otázce. A je také jistě zajímavé,
jak odlišné názory mezi jednotlivými státy panují. Co stát, to vlastní argumenty,
to vlastní zájmy a pochopitelně i vlastní názor. Pro celou unii je velmi obtížné
uspokojit všechny a netýká se to pouze tohoto problému.
Naopak nabídka fungicidních mořidel se letos velmi rozšířila a to o nová mořidla Vibrance Gold a Lamardor Difend Pack, obě s účinností na sněť zakrslou
do pšenice ozimé. Na trhu se od letošního roku také nově setkáme s hybridními
odrůdami ozimého ječmene, který je po žitu a pšenici již třetí hybridní ozimou
obilovinou.
Srdečně Vás všechny zvu na náš Polní den do Moutnic, kde Vás jako každý rok
seznámíme s více než padesáti odrůdami ozimé pšenice. Letos se koná v pátek
21. června.
Vážení zákazníci,
děkuji Vám za spolupráci a věřím, že i v budoucnu budeme dělat vzájemně dobré
obchody.
květen 2013
Ing. milan Skládaný
obchodní ředitel
obiloviny
obiloviny
OZIMÁ PŠENICE
Odrůdy s elitní pekařskou jakostí E
AKTEUR
Udržovatel: DEUTSCHE SAATVEREDULUNG LIPPSTADT-BREMEN GmbH, D
Zástupce v ČR: OSEVA Pro, s.r.o.
Pozdní odrůda, středně odnoživá, středního až vyššího vzrůstu s dobrou odolností k poléhání. Odrůda s vysokou odolností proti komplexu všech nejvýznačnějších chorob, především padlím a braničnatkám, nižší odolnost ke rzi plevové
a travní. Doporučený výsevek 3,5–3,8 MKS/ha, v méně příznivých podmínkách 4–4,5 MKS/ha. V intenzivních podmínkách se doporučuje použití morforegulátorů růstu. Vhodná především do řepařské a kukuřičné oblasti, kde dosahuje
velmi dobrých výsledků. Dle provokačních testů je odrůda středně odolná vyzimování. Zrno velké, odrůda středně
odolná až odolná proti porůstání, HTZ cca 47g. Právně chráněná odrůda.
ALACRIS
Udržovatel: ISTROPOL SOLARY
Zástupce v ČR: Elita semenářská, a.s.
Velmi raná odrůda se slabší odnožovací schopností, střední až delší stéblo, střední odolnost k poléhání. Průměrný zdravotní stav, dobrá odolnost na rez travní. Doporučený výsevek 4–5,5 MKS/ha, termín výsevu v polovině agrotechnické
lhůty. Při vyšší intenzitě pěstování vyžaduje ošetření morforegulátorem na zvýšení pevnosti stébla, v období kvetení
a metání je vhodné porost ošetřit fungicidy s účinnou látkou proti fusariosám v klasu. Zimuvzdornost střední až vyšší.
Zrno středně velké, HTZ cca 48 g. Nejlepších výsledků dosahuje po lepších předplodinách, suchovzdornost vysoká.
Odrůda vhodná především do KVO a ŘVO. Právně chráněná odrůda.
ARKTIS
Udržovatel: DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG, Něměcko
Zástupce v ČR: BOR, s.r.o. Choceň
Raná odrůda kompenzačního typu s menší až střední odnožovací schopností, středního vzrůstu (cca 95–100 cm) s dobrou odolností vůči poléhání. Dobrá odolnost vůči vymrzání. Odolná padlí na listu, střední až nižší odolnost listovým
skvrnitostem, dobrá odolnost braničnatce plevové v klasu, střední odolnost rzi pšeničné. Vyžaduje setí v druhé polovině
agrotechnického termínu, výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle oblasti pěstování, odrůda není vhodná pro rané setí, snáší
pozdní výsev, lze vysévat po obilovině i kukuřici. Fungicidní ochranu zaměřit na listové skvrnitosti, při vyšším infekčním
tlaku se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Ošetření proti poléhání ve fázi 27–30 s nižší až střední dávkou
(1,5–2 lt RETACEL EXTRA), při vyšší intenzitě pěstování lze ošetřit druhou dávkou v pozdější vývojové fázi. Odrůda
vhodná do všech oblastí pěstování pšenice. Zrno menší až středně velké, HTZ cca 42,1 g. Právně chráněná odrůda.
novinka
ATHLON
Udržovatel: Saaten Union Recherche SAS Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.
Středně raná odrůda s vyšší odnožovací schopností, nízkým vzrůstem (82 cm) a vysokou odolností proti poléhání. Dle
provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, fuzariózami klasů, odolná proti napadení rzí plevovou,
listovými chorobami a odolná proti napadení rzí pšeničnou. Středně odolná proti vymrzání. Odrůda vyniká vysokým
výnosem ve všech výrobních oblastech, zejména pak zvládá lehčí půdy a sušší lokality. Při intenzivním pěstování se
doporučuje provádět morforegulaci ve fázi EC 28 (1-1,3l/ha, CCC 750g). Při herbicidním ošetření je odrůda citlivá
na chlortoluron. Doporučený výsevek je 3-3,8 MKS/ha dle termínu – odrůda je velmi tolerantní k raným i pozdním
termínům setí. HTZ cca 48 g. Právně chráněná odrůda.
BARDOTKA
Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.
Poloraná odrůda s vysokou odnožovací schopností, středního až vyššího vzrůstu se střední odolností k poléhání. Zdravotní stav dobrý, střední odolnost proti rzi pšeničné a braničnatce na listu. Doporučený výsevek 4–5 MKS/ha dle oblastí
a termínu setí. Snáší pozdní výsevy i setí po obilovině. Při nižší a střední intenzitě pěstování je možné jedno fungicidní
ošetření, při vyšší intenzitě se doporučuje systém dvou vstupů. Odrůda je vhodná do sušších a teplejších oblastí, velmi
dobře odolává suchu a má dobrou mrazuvzdornost. Předností odrůdy je vysoká potravinářská jakost, zejména vysoká
objemová hmotnost, a to i v podmínkách stresového dozrávání. Použití morforegulátorů na úrovni 1,5–2 lt/ha. Vhodná
do KVO,ŘVO a OVO, HTZ cca 42–46g. Právně chráněná odrůda.
4
novinka
energo
Udržovatel: Saatzucht LFS Edelhof
Zástupce: BOR, s.r.o.
Raná a výnosná novinka s vysokým obsahem bílkovin a vysokou objemovou hmotností. Rostliny vysoké s dobrou odolností k poléhání. Střední až dobrá odolnost vůči většině významných chorob. Fungicidní ošetření je doporučeno
zaměřit na septoriózy pro nižší odolnost vůči napadení. Při intenzivním pěstování porost ošetřit morforegulátorem.
Přezimování na velmi dobré úrovni. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování. Termín setí doporučen dle
oblasti pěstování, snáší i pozdní výsevy. Důraz je třeba klást na kvalitativní přihnojení dusíkem. Zrno velké s vysokou
HTZ. Právně chráněná odrůda.
EVINA
Udržovatel: Nickerson International Research SNC
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Středně raná až polopozdní odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (cca 99 cm) se střední odolností proti poléhání. Odolnost proti mrazuvzdornosti střední až nižší. Středně odolná proti napadení padlím travním
na listu i klasu a rzi pšeničné. Středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně až méně
odolná proti napadení listovými skvrnitostmi. Vysoká odolnost vůči fusariósám v klasu, velmi nízký obsah mykotoxinů
(DON) v zrnu. Doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat v agrotechnickém
termínu pro danou oblast, snáší pěstování i po obilovině a včas sklizené kukuřici. Ošetření proti chorobám standardní,
při silném infekčním tlaku se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem ke střední odolnosti vůči poléhání
je vhodné porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1,5 lt/ha na zpevnění stébla. Plastická odrůda vhodná do všech
výrobních oblastí pěstování pšenice. Výnosná odrůda, zrno středně velké až velké, objemová hmotnost velmi vysoká,
HTZ cca 49,4 g. Právně chráněná odrůda.
FEDERER
Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.
Polopozdní až pozdní odrůda se střední odnožovací schopností, středního až vyššího vzrůstu (103 cm) s dobrou odolností k poléhání, mrazuvzdornost střední až nižší. Předností odrůdy je vyvážený zdravotní stav, fungicidní ochranu
směřovat k pozdně listovým chorobám, má dobrou odolnost k fusariósám v klasu. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
vysévat v agrotechnickém termínu pro danou oblast. Vyžaduje lepší předplodinu. Po obilní předplodině porost ošetřit
fungicidem proti chorobám pat stébel. Při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje porost ošetřit morforegulátorem
v dávce 1–2 lt/ha. Vysoce intenzivní odrůda vhodná do všech oblastí pěstování, vyžaduje pozdní kvalitativní přihnojení.
Zrno středně velké, HTZ cca 45 g. Právně chráněná odrůda.
FORHAND
Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.
Poloraná odrůda s dobrou až velmi dobrou odnožovací schopností vyššího vzrůstu cca 117 cm se střední až nižší odolností proti poléhání. Odrůda s průměrným zdravotním stavem, velmi dobrá odolnost ke klasovým chorobám. Doporučený výsevek 3,5–5 MKS/ha, vyžaduje setí v agrotechnické lhůtě pro danou oblast, k předplodinám je tolerantní. Při
nižší a střední intenzitě pěstování je možné jedno fungicidní ošetření na ochranu praporcovitého listu a klasu, při
vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem ke střední až nižší odolnosti proti
poléhání a v závislosti na intenzitě pěstování porost ošetřit morforegulátorem v dávce 2–2,5 lt/ha. Plastická odrůda
s dobrou mrazuvzdorností, vhodná do všech oblastí, především pro střední intenzitu pěstování. Zrno středně velké,
HTZ cca 45,2 g. Právně chráněná odrůda.
5
obiloviny
CIMRMANOVA RANÁ
Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.
Raná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností. Rostliny středně vysoké (cca 101 cm) se střední odolností vůči
poléhání. Střední až lepší odolnost k vyzimování. Středně odolná proti napadení rzí pšeničnou, padlí travním na listu
i klasu. Středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu a fusáriu, méně odolná proti napadení
listovými skvrnitostmi. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek. Je tolerantní k termínu výsevu, pozdní výsevy částečně stírají ranost odrůdy. Lze pěstovat po jakékoliv předplodině, po obilní předplodině
se doporučuje fungicidní ochrana proti chorobám pat stébel. Při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou
fungicidních vstupů. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání je vhodné porost ošetřit morforegulátorem CCC
v dávce 1–2 lt/ha na zpevnění stébla. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice. Zrno středně velké
s vysokou objemovou hmotností, HTZ cca 45 g. Právně chráněná odrůda.
obiloviny
GENIUS
Udržovatel: NORDSAAT SAUTZUCHT GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ, s.r.o.
Středně raná až polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, středního vzrůstu (cca 99 cm) se střední odolností
vůči poléhání. Dobrý vyvážený zdravotní stav, zejména odolnost běloklasosti, rzi pšeničné, padlí a braničnatkám klasu.
Dobrá odolnost k padlí v klasu a fusariózám v klasu. Odrůda vykazuje průměrnou až slabší odolnost vůči DTR. Velmi
dobrá mrazuvzdornost a zimuvzdornost. Doporučený výsevek 3–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek, je
tolerantní k termínu setí. Snáší setí po pšenici, nedoporučuje se výsev po ječmeni. Fungicidní ošetření dle infekčního
tlaku zvláště při setí po obilovině, kdy je potřeba podpořit odolnost proti stéblolamu účinným fungicidním přípravkem.
Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání je vhodné porost v intenzivních podmínkách ošetřit morforegulátorem
na zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, zrno středně velké až velké, HTZ cca 46,4 g.
Právně chráněná odrůda.
MAGISTER
Udržovatel: BERTHOLD BAUER
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Polopozdní, dobře odnožující odrůda se středním až vyšším stéblem, středně odolná k poléhání. Zdravotní stav dobrý,
dobrá odolnost k braničnatkám, velmi dobrá odolnost k fusariosám v klasu. Doporučený výsevek 4–4,5 MKS/ha dle
termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat v agrotechnické lhůtě pro danou oblast, snáší i pozdní výsevy. Intenzivně pěstované porosty ošetřit morforegulátorem proti poléhání, fungicidy proti padlí travním a rzím. Střední až dobrá
odolnost k vyzimování i k plísni sněžné. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, kde dosahuje
vysokých výnosů. Zrno středně velké s vysokou objemovou hmotností, HTZ cca 45g. Odrůda má dobrou odolnost vůči
porůstání zrna. Právně chráněná odrůda.
Odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A
BAKFIS
Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.
Poloraná odrůda s velmi vysokou odnožovací schopností se středně dlouhým stéblem a s průměrnou odolností proti
poléhání. Mrazuvzdornost střední. Zdravotní stav průměrný, vyznačuje se dobrou odolností proti klasovým fuzariósám.
Doporučený výsevek 3,5–5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat v agrotechnické lhůtě dle místních podmínek, snáší setí po obilovině. Ošetření proti chorobám standardní s doporučením 1–2 fungicidních vstupů
dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání se doporučuje ošetření porostu morforegulátorem
v dávce 1–2 lt/ha. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, vyniká vysokou objemovou hmotností. HTZ cca
41 g. Právně chráněná odrůda.
BEKEND
Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.
Raná odrůda s dobrou odnožovací schopností, středního až vyššího vzrůstu (cca 105 cm) se střední až nižší odolností
proti poléhání. Odrůda má dobrou odolnost vůči fusariu v klasu, střední až dobrou odolnost proti padlí travnímu, listovým skvrnitostem a rzi pšeničné. Doporučený výsevek 4–5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek. Velmi plastická
odrůda, snáší setí po obilovině, vhodná pro pozdní výsevy, především po sklizených plochách kukuřice na zrno. Ošetření
fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední až nižší odolnosti proti poléhání, je nezbytné porost
ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 2–2,5 lt/ha. Odrůda s dobrou suchovzdorností a odolností proti vyzimování. Zrno
menší až středně velké, HTZ cca 42 g. Právně chráněná odrůda.
BODYČEK
Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.
Velmi raná odrůda s dobrou až velmi dobrou odnožovací schopností středního vzrůstu (93 cm) s průměrnou až nižší
odolností proti poléhání, mrazuvzdornost na dobré úrovni. Odrůda má průměrnou odolnost ke všem hlavním listovým
chorobám, dobrou odolnost vůči fusariósám v klasu. Pro využití výnosového potenciálu, zejména při vyšším tlaku listových chorob se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem k nižší odolnosti proti poléhání je nezbytné
porost ošetřit růstovým regulátorem v dávce 2–2,5 lt/ha na zpevnění stébla. Setí v první polovině agrotechnického
termínu, pozdní termíny výsevu částečně stírají ranost odrůdy, výsevek 3,5–5 MKS/ha, setí po obilovině možné. Vlivem
extrémní ranosti odrůda najde uplatnění jako vhodná předplodina pro řepku ozimou. Zrno menší až středně velké, HTZ
cca 41 g. Právně chráněná odrůda.
6
Nově proti
sněti zakrslé
7
www.bayercropscience.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
• komplexní řešení všech významných chorob
včetně sněti zakrslé a Fusarium spp.
• kombinace 3 účinných látek
se synergickým účinkem
• o 20 % více difenoconazole oproti
nejpoužívanějšímu standardu
8
4
54
6
3,5
49
5
6,5
52
6
622
84
6
1
101
86
100
85
102
78
102
90
101
7
59
6
612
85
7
2
97
81
100
83
100
76
101
89
102
4
48
4,5
605
96
5
3
100
84
101
89
103
85
96
91
96
7
55
5,5
605
95
6
-1
104
85
106
90
107
83
107
94
107
5
46
3,5
654
93
6
3
106
89
104
90
106
84
103
91
106
4
44
3,5
595
96
7
2
98
82
99
88
101
87
94
87
97
8
61
6,5
642
98
5
1
103
88
106
92
109
85
108
99
103
7
52
4,5
606
96
7,5
-1
98
82
106
87
111
83
107
91
108
6,5
54
4,5
626
95
6
1
101
84
101
89
104
87
105
96
103
4
44
3,5
580
87
8
3
105
89
102
91
106
81
102
90
105
7
56
6
651
81
7
1
107
90
112
94
114
93
112
96
104
4
48
4,5
600
92
7
1
105
87
105
92
102
80
92
83
107
6
57
5,5
592
99
7
5
95
77
94
79
90
69
92
78
92
6
47
4
656
90
6
0
104
88
104
90
104
81
103
91
106
3
42
1*
648
87
8
2
100
86
102
88
100
78
95
85
100
78
5
49
3,5
613
97
5
148
96
80
98
82
98
79
95
87
97
80
2
38
2,5
534
94
8
1
102
86
97
84
95
81
85
77
94
80
4
40
3
594
86
7,5
1
106
92
110
98
106
91
107
99
108
96
9,23
8,92
7,83
8,52
7,92
2
42
2,5
651
86
7
1
104 9,45
88
101 9,85
83
96
77
92 10,60
83
98
91
Průměr všech odrůd
(t/ha)
88
7
-3
102
87
99
86
103
90
100
88
90
5,5
-3
99
85
102
87
102
88
103
86
8
58
5,5
8
51
5
7
55
5,5
616,652 643,017 650
96
6
-6
94
79
96
85
99
88
99
87
102
7
-2
99
84
98
86
100
89
97
86
87
6
-4
101
83
100
87
100
87
101
92
6
46
3,5
8
68
7
8
60
7
633 562,202 681
91
5
-4
100
83
103
88
101
88
102
92
4
38
2,5
619
88
7
-5
100
82
98
84
97
83
95
82
3
47
3,5
651
80
8
-4
106
88
103
89
98
84
103
89
B
A
B
A
A
A
A
E
* Nově registrované odrůdy (menší počet dat) „-“ odrůda nebyla hodnocena. Bodové hodnocení: 9 = odrůda odolná proti poléhání, napadení chorobami; 1 = odrůda náchylná k poléhání, napadení chorobami. Varianta pěstování: N = neošetřeno
fungicidy a morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, kvalitativní dusíkaté hnojení 40 kg.ha -1. x test zimovzdornosti: Ing. Pavla Prášilová – Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně. Relativní výnosy jsou u základního
sortimentu vztaženy k průměru standardních odrůd Akteur, Cubus a Seladon v ošetřené variantě pěstování, u raného sortimentu k průměru všech odrůd.
Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ
658
658
92
86
Počet produktivních stébel
na m2
Test zimovzdornosti Ruzyně
(9-1) x
Mrazuvzdornost ÚKZÚZ
(odhad % přežití, testy)
Stav porostu po zimě
2011/2012 (9-1)
Délka rostlin (cm)
6
8
-0
103
Odolnost proti poléhání (9-1)
99
9,83
O
87
105
88
108
85
103
92
103
1
83
8,12
102
9,63
O
N
89
8,16
102
9,53
O
N
81
7,28
99
10,65
O
N
89
9,28
N
98
Varianta pěstování
8,76
Průměr standardních odrůd (t/ha)
O
86
E
Chevalier
73
A
Mulan
92
A
Cubus
88
A
Brilliant
86
A
Aladin
87
B
Seladon
85
B
Henrik
88
E
Evina *
86
A
Sailor *
85
A
Princeps *
89
A
Turandot *
86
A
Elan *
82
C
KWS Ozon *
82
C
Tiguan *
89
E
Akteur
80
A
Brentano
7,15
A
Potenzial *
N
CK
C
B
A
Sultan
Metání – rozdíl od odrůdy
Sultan ve dnech
Agronomická data:
Bramborářská
Obilnářská
Řepařská Morava
Řepařská Čechy
Kukuřičná
Výnos zrna (%)
Pekařská jakost
Beduin
Ostatní
Cimrmanova raná
Doporučené odrůdy
Dagmar
Ostatní
Elly
Předběžně doporučené
Matylda
Doporučené odrůdy
Bohemia
Kategorie doporučení
Hewitt *
Raný sortiment
Baletka
Základní sortiment
Jindra
Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2009-2012)
Carroll
obiloviny
Altigo
Průměr standardních odrůd
(t/ha)
7,5
7,5
61
1,3
7
9
46
0,8
x
Obsah DON – testy F. culmorum (mg/kg)
Obsah DON – testy předplodina kukuřice
(mg/kg)
Kvalita zrna:
0,3
47
1,3
49
0,8
47
0,6
47
-
46
12
793
0,1
49
13
787
-
51
16
785
2,9
46
12
763
0,01
49
12
791
349
0,6
47
13
763
221
2,9
45
15
796
344
62
0,1
42
14
787
363
50
7,0
41
13
793
372
55
2,2
46
12
785
307
47
1,6
75
8
6
6
6
6
0,8
47
13
766
279
54
2,3
85
8,5
7,5
6
6
6
6
0,04
41
16
760
316
29
2,1
93
5,5
8
8
7
6
6
0,5
39
24
752
273
21
1,8
88
9
8
8
6
6
Průměr všech odrůd (t/ha)
50
0,7
28
7,5
6,5
5
6
5
6
5
56
1,7
40
7,5
7
4
6,5
5
7
5
50
1,7
51
8,5
8
5
7
5
6
6
64
1,3
46
7,5
6
6
7,5
6
6,5
6
40
0,6
46
4
8
6
7
4
5,5
6
50
2,1
85
8
8
4
7
5
7
7
42
2,3
134
6
7,5
6
7
5
7
5
0,4
50
14
806
336
4,2
46
13
806
346
0,5
47
14
806
344
7,8
51
14
780
331
0,9
42
17
799
324
2,0
47
14
802
348
1,0
51
14
771
291
2012 2012 2010 2011 2007 2008 2010 2011
0,6
46
14
828
336
13,7 12,9 13,2 13,0 13,8 12,7 12,8 12,6
63
0,6
30
9,0
8,5
6
7
4
7
5
B
A
B
A
A
A
A
E
obiloviny
* Nově registrované odrůdy (menší počet dat). „-“ odrůda nebyla hodnocena. Kategorie rozmnožovacího materiálu: E – Elita, C1 – certifikované osivo. Bodové hodnocení: 9 = odrůda odolná proti poléhání, napadení chorobami; 1 = odrůda náchylná
k poléhání, napadení chorobami. x testy Mgr. Alena Hanzalová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. , Praha – Ruzyně
Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ
0,5
39
13
792
354
33
1,5
54
9
7
6
7
7
5
2011 2007 2004 2009 2010 2009 2010 2012 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2004 2010 2012 2008 2011 2012 2011
3,1
42
13
761
285
53
1,7
77
6
7,5
5
6
6
5
Rok registrace
3,5
45
13
782
249
46
1,2
70
4
2
5
7
6
5
41
13
777
274
48
2,5
58
8,5
6,5
6
6
7
4,5
1,6
13
788
342
46
3,4
81
9
7,5
6
6
5
6
Množitelské plochy 2012 (E+C1;%)
14
785
336
39
1,6
73
9
7
5
6,5
7
5
Hmotnost 1000 zrn (g)
13
772
315
60
0,9
29
8,5
4
6
6
6
13
344
28
1,3
59
6
6,5
4
7
7
5
795
343
37
0,8
54
8
3
5,5
6
6
4
Objemová hmotnost (g.l )
323
47
0,8
38
8
8
7
7
6
4,5
Tvrdost – PSI (%)
286
40
1,5
66
8,5
3
6
6
6
5
358
-1
56
2,3
107
9
5
6
6
7
6
Číslo poklesu (s)
42
0,8
35
8
7
7
7
6
4
53
1,1
51
6
6
5
7
7
6
13,5 13,0 13,1 13,2 13,1 12,6 12,7 14,2 13,3 13,3 13,3 13,6 12,8 13,1 14,3 13,1 13,2 14,1 13,5 12,3 13,0
2,3
89
9
5,5
5
6
8
5
7,5
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)
6
7
4
7
Sedimentační test Zeleny (ml)
Rez plevová – testy
Rez travní – testy
6
5
Rez pšeničná
x
6,5
Braničnatka plevová v klasu
6
5
7
5
Padlí travní v klasu
Listové skvrnitosti
7
E
Chevalier
7
A
Mulan
7
A
Cubus
5
A
Brilliant
4
A
Aladin
5
B
Seladon
7
B
Henrik
6
E
Evina *
6
A
Sailor *
5
A
Princeps *
6,5
A
Turandot *
6,5
A
Elan *
7
C
KWS Ozon *
6
C
Tiguan *
7
E
Akteur
7
A
Brentano
7
A
Potenzial *
5,5
A
Sultan
6
CK
C
B
Beduin
Padlí travní na listu
Odolnost proti chorobám (9-1):
Pekařská jakost
Hewitt *
Ostatní
Cimrmanova raná
Doporučené odrůdy
Dagmar
Ostatní
Elly
Předběžně doporučené
Matylda
Doporučené odrůdy
Bohemia
Kategorie doporučení
Carroll
Raný sortiment
Baletka
Základní sortiment
Jindra
Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2009-2012)
Altigo
9
obiloviny
BOHEMIA
Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Raná odrůda klasového typu se střední až nižší intenzitou odnožování, rostliny vysoké až velmi vysoké (cca 106 cm) se
střední odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost vysoká. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu,
středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi. Středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně až méně odolná vůči napadení plísní sněžnou. Doporučený výsevek 3–4 MKS/ha dle termínu setí
a pěstebních podmínek. Odrůda vhodná pro rané výsevy, je ale tolerantní i k pozdnějších termínům výsevu. Snáší setí
po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední odolnosti k poléhání se doporučuje porost ošetřit vyšší dávkou morforegulátoru ke zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice,
kde dosahuje vysokých výnosů. Zrno velké, objemová hmotnost středně vysoká, HTZ cca 50 g. Právně chráněná odrůda.
CUBUS
Udržovatel: LOCHOW-PETKUS GmbH
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.
Polopozdní odrůda, středně vysoká až vyšší, středně odolná k poléhání. Zdravotní stav dobrý, odolná proti napadení
padlí travnímu na listech i v klasu, méně odolná na rez travní. Výsevek 3,5–4 MKS/ha dle výrobních oblastí a termínů
setí. Doporučuje se použití morforegulátorů v celkové dávce až 2,5 l/ha. Odrůda dosahuje ve všech výrobních oblastech stabilního až vysokého výnosu, zejména v obilnářské oblasti. Výnos je tvořen produktivitou klasu, zimuvzdornost
na dobré úrovni. Zrno středně velké, HTS cca 44g. Právně chráněná odrůda.
DAGMAR
Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Raná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až nízké (cca 90 cm), středně odolná až
odolná proti poléhání. Odrůda s dobrou zimuvzdorností. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu
a k braničnatce plevové v klasu. Vysoká odolnost vůči fusáriu v klase a běloklasosti. Středně odolná proti napadení
rzí pšeničnou a listovými skvrnitostmi. Doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek.
Vyžaduje setí v agrotechnické lhůtě dle místních podmínek, odrůda vhodná pro včasný zásev. Snáší setí po obilovině.
Ošetření proti chorobám standardní, při silném infekčním tlaku se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů.
Přestože má odrůda dobrou odolnost proti poléhání, vyžaduje při vyšší intenzitě pěstování porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1 lt/ha na zpevnění stébla. Vhodná do všech oblastní pěstování pšenice, včetně teplejších a sušších
podmínek. Výnosná odrůda, zrno velké, objemová hmotnost velmi vysoká, HTZ cca 50,8 g. Jen na množitelské plochy.
Právně chráněná odrůda.
DIADEM
Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Polopozdní odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středního až vyššího vzrůstu (cca 104 cm) s průměrnou
odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost vysoká. Odrůda má vysokou odolnost ke rzi plevové, dobrou odolnost vůči
fusáriu, střední odolnost k padlí na listu, rzi pšeničné a braničnatkám. Má nižší toleranci k listovým skvrnitostem.
Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, vysévat v rámci agrotechnického termínu
pro danou oblast. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem k průměrné odolnosti proti poléhání
se doporučuje porost ošetřit střední dávkou morforegulátorem ke zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí
pěstování pšenice. Zrno menší, s velmi dobrou objemovou hmotností, HTZ cca 39,1 g. Jen na množitelské plochy. Právně
chráněná odrůda.
ELAN
Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.
Polopozdní až pozdní odrůda kompenzačního typu se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké, cca 95 cm
s dobrou odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost střední až nižší. Dobrá odolnost proti padlí travnímu, fusariózám
v klasu a běloklasosti, střední až dobrá odolnost proti listovým skvrnitostem. Vyžaduje setí v agrotechnické lhůtě pro
danou oblast po zlepšující předplodině. Výsevek 3–4,5 MKS/ha, snáší výsev i po obilovině. Po obilní předplodině porost ošetřit fungicidem proti chorobám pat stébel. Při střední intenzitě pěstování dostačuje jedna fungicidní ochrana
na praporcový list a klas. Při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Přestože má
odrůda dobrou odolnost vůči poléhání, vyžaduje při vyšší intenzitě pěstování ošetřit porost morforegulátorem v dávce
1–2 lt/ha. Odrůda vhodná do všech oblastní pěstování pšenice, v kukuřičném výrobním typu zařadit na půdy s lepší
bonitou. Zrno středně velké, HTZ cca 45 g. Právně chráněná odrůda.
10
Evina, Dagmar, Avenue
přelomové novinky
v odrůdové skladbě ozimé pšenice
pro podzimní zásev 2013
Evina
mimořádně výnosné „éčko“
vynikající zdravotní stav
Dagmar jistota výnosu, ranosti a špičkové kvality
velmi vysoká zimovzdornost v roce 2012
Avenue bezkonkurenčně nejranější odrůda
v ranosti srovnatelná s ozimým ječmenem
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Sazečská 8, 108 25 Praha 10 – Malešice
tel.: +420 266 021 593-7
fax: +420 272 701 262
e-mail: [email protected]
11
www.limagrain-cereals.cz
ŠLECHTÍME VÁŠ ÚSPĚCH
obiloviny
ELLY
Udržovatel: Selgen, a.s. Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Raná odrůda se střední až lepší intenzitou odnožování. Rostliny středně vysoké (cca 95 cm) se střední až menší odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost střední až lepší. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu,
středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Doporučený výsevek 3–4 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat v rámci agrotechnického termínu pro danou oblast.
Vyžaduje lepší předplodinu, ne po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední
až menší odolnosti vůči poléhání se porost doporučuje ošetřit střední až vyšší dávkou morforegulátoru ke zpevnění
stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, kde dosahuje dobrých výnosů, zrno středně velké, objemová
hmotnost velmi vysoká, HTZ cca 48 g. Právně chráněná odrůda.
GOLEM
Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.
Polopozdní odrůda klasového typu se středně odnožovací schopností, s velmi dobrou regenerační schopností, rostliny
středě vysoké (cca 94 cm) se střední odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost dobrá. Středně odolná proti napadení
padlím travním na listu i klasu, proti braničnatce plevové a rzi pšeničné. Velmi dobrá odolnost vůči plísni sněžné,
středně odolná proti napadení fusáriem v klasu. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, vysévat v agrotechnické lhůtě pro danou oblast, snáší i pozdní setí. Po obilní předplodině vyžaduje ochranu
proti chorobám pat stébel, pěstování po kukuřic na zrno se nedoporučuje. Při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje
systém dvou fungicidních vstupů, ke zpevnění stébla porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1,5–2 lt/ha. Odrůda
vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, v KVO zařadit na půdy s lepší bonitou. Zrno středně velké, objemová hmotnost vysoká, HTZ cca 43,3 g. Právně chráněná odrůda.
JB ASANO
Udržovatel: SAATZUCHT J BREUN GdbR, Německo
Zástupce v ČR: BOR, s.r.o.
Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (cca 96 cm) se střední až dobrou odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost střední až nižší. Střední až dobrá odolnost proti většině významných chorob,
dobrá odolnost proti běloklasosti a padlí travnímu, střední vůči listovým skvrnitostem. Výsevek 2,5–4 MKS/ha dle
půdních a klimatických podmínek. Doporučený termín setí je na počátku až do poloviny agrotechnické lhůty. Ošetření
proti chorobám standardní dle infekčního tlaku, doporučuje se systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem ke střední
odolnosti proti poléhání je vhodné porost ošetřit morforegulátorem v dávce 1–1,5 lt/ha na zpevnění stébla. Vzhledem
k vysoké kompenzační schopnosti je odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice. Zrno středně velké až velké,
HTZ cca 47,7 g. Právně chráněná odrůda.
novinka
MATCHBALL
Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.
Matchball je nejvýnosnější nově registrovaná odrůda v intenzivních variantách pěstování. Je to polopozdní až pozdní
intenzivní odrůda, potravinářská jakost je A, mrazuvzdornost je velmi dobrá. Stéblo je kratší, cca 80 cm, se střední
odolností poléhání. Odrůda je velmi vhodná i pro pěstování po obilnině díky výborné odolnosti ke stéblolamu. Odrůda
má dobrou odolnost plísni sněžné. Je vhodná do všech oblastí, ale nejvyšší výnosy poskytuje v intenzivních podmínkách
ŘVO, OVO a BVO. Zrno má sklovité, střední až menší (HTZ 42 g). Právně chráněná odrůda.
MATYLDA
Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Raná dobře odnožující odrůda, rostliny středně vysoké (cca 98 cm) s menší až střední odolností proti poléhání, střední
mrazuvzdornost. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu, listovým skvrnitostem, braničnatce
plevové a rzi pšeničné. Odolná vůči napadení rzi plevovou a travní. Doporučený výsevek 3–4 MKS/ha dle termínu setí
a místních podmínek. Vysévat v agrotechnickém termínu pro danou oblast. Odrůda vhodná i pro raný výsev. Vyžaduje
lepší předplodinu, ne po obilovině. Ošetření proti chorobám standardní dle infekčního tlaku, v závislosti na hustotě porostu a intenzitě pěstování se doporučuje porost ošetřit střední dávkou morforegulátoru ke zpevnění stébla.
Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, zrno středně velké, objemová hmotnost vysoká, HTZ cca 44,5 g.
Právně chráněná odrůda.
12
obiloviny
MEISTER
Udržovatel: SOCIETÉ RAGT 2 n
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.
Polopozdní až pozdní odrůda se střední odnožovací schopností, středního vzrůstu cca 97 cm, s velmi dobrou odolností
proti poléhání, nižší mrazuvzdornost. Odrůda s dobrým zdravotním stavem, dobrá odolnost proti padlí travnímu, listovým skvrnitostem a fusariózam v klasu. Vyžaduje výsev v agrotechnickém termínu pro danou oblast (ne pozdní setí)
především po zlepšující předplodině. Výsevek 3–4,5 MKS/ha, snáší setí i po obilovině. Po obilní předplodině porost
ošetřit fungicidem proti chorobám pat stébel. Při střední intenzitě pěstování postačuje jedno fungicidní ošetření
na ochranu praporcovitého listu a klasu. Při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů.
Přestože má odrůda dobrou odolnost vůči poléhání, vyžaduje při vyšší intenzitě pěstování porost ošetřit morforegulátorem v dávce 1 lt/ha. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, v kukuřičné oblasti zařadit na půdy s lepší
bonitou. Zrno středně velké, HTZ cca 46 g. Právně chráněná odrůda.
MULAN
Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ s.r.o.
Středně raná až polopozdní odrůda s vyšší odnožovací schopností, středního až vyššího vzrůstu se střední odolností
k poléhání. Střední mrazuvzdornost. Středně odolná proti napadení padlí travním na listu i klasu, středně odolná až
odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná až odolná
proti napadení plísní sněžnou. Doporučený výsevek 3,5–4,2 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Snáší
pozdní výsevy i setí po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední odolnosti vůči
poléhání se doporučuje porost ošetřit morforegulátorem v dávce 1–1,5 lt/ha CCC ke zpevnění stébla. Odrůda vhodná
do všech oblastí pěstování pšenice. Dobře se vyrovnává s přísušky v závěru vegetace. Zrno středně velké, objemová
hmotnost středně vysoká, HTZ cca 45 g. Právně chráněná odrůda.
13
novinka
náš tip
Mv TOLDI
Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
Raná osinatá odrůda se středně odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (85–95 cm) s dobrou odolností proti
poléhání. Proti houbovým chorobám má střední až dobrou odolnost, vykazuje velmi dobrou odolnost proti rzi travní
a k fusariózam v klase. Mrazuvzdornost na dobré úrovni. Doporučený výsevek 5–5,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vyžaduje lepší předplodinu. Ošetření proti chorobám standardní, dle infekčního tlaku se doporučuje
systém dvou fungicidních vstupů. Odrůda vhodná pro pěstitele, kteří jsou zaměřeni na výrobu kvalitních potravinářských a pekařských pšenic. Zrno středně velké, HTZ cca 45 g. Právně chráněná odrůda.
PANNONIa ns
Udržovatel: Institute of Field and vegetable Crops, Srbsko
Zástupce v ČR: Oseva a.s., Beznec
Velmi raná osinatá odrůda s nižší odnožovací schopností, nižšího vzrůstu (85 cm) s dobrou odolností proti poléhání
a vyzimování. Středně odolná proti padlí travnímu a rzi pšeničné, dobrá odolnost proti braničnatce a běloklasosti. Použití morforegulátoru není většinou nutné, fungicidní ošetření dle stavu porostu a infekčního tlaku chorob. Doporučený
výsevek 4,5–5MKS/ha dle pěstebních podmínek a termínu setí. Odrůda vysoce tolerantní vůči suchu. Vhodná do všech
oblastí pěstování pšenice, zrno velké, HTZ cca 50 g. Právně chráněná odrůda.
POTENZIAL
novinka
Udržovatel: DEUTSCHE SAATVEREDELUNG, LIPPSTADT
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ s.r.o.
Polopozdní až pozdní odrůda s dobrou odnožovací schopností s vysokou jarní regenerací, rostliny středně vysoké (cca
88 cm) s dobrou odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost nižší. Středně odolná proti napadení padlí travním na listu
i klasu, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi. Odolnost vůči fusáriu v klasu střední, vůči chorobám pat stébel dobrá až velmi dobrá. Doporučený výsevek 3,2–4,5
MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Snáší pozdní výsevy i setí po obilovině. Ošetření fungicidy standardní
dle infekčního tlaku, při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. I přes dobrou odolnost proti poléhání se doporučuje porost ošetřit morforegulátorem. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování
pšenice, kde dosahuje dobrých výnosů včetně pekařské kvality. Zrno středně velké, objemová hmotnost velmi vysoká,
HTZ cca 44 g. Právně chráněná odrůda.
TACITUS
Udržovatel: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG Zástupce v ČR: Saatbaulinz Linz Česká republika s.r.o.
Raná až velmi raná odrůda s vynikající odolností vůči poléhání, vysokým výnosem zrna a dobrou pekařskou kvalitou.
Odrůda má dobrý zdravotní stav, zejména vykazuje dobrou odolnost padlí travnímu a fusariím v klase. Vysoký výnosový
potenciál prokazuje obzvláště v suchých oblastech. Doporučený výsevek je 3-4,5 MKS/ha dle termínu setí. HTZ střední.
Právně chráněná odrůda.
TURANDOT
novinka
obiloviny
MV Kolompos
Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
Mv Kolompos je odrůda z kategorie s vysokým obsahem mokrého lepku a bílkovin. Odolnost proti houbovým chorobám
je na poli lepší, než u starších odrůd tohoto druhu z Martonvásáru. Padlí travní a rez pšeničná téměř nenapadá tuto
odrůdu, a je rezistentní proti rzi travní. Tolerance k fuzarioze je střední. Mrazuvzdornost je velmi dobrá, spolehlivě
přezimuje. Pěstování této odrůdy umožní dosáhnout vysokého obsahu mokrého lepku, dobré kvality a vysokého výnosu.
HTZ 40-50 g. Právně chráněná odrůda.
Udržovatel: Selgen, a.s. Zástupce v ČR: Selgen, a.s
Poloraná středně vysoká odrůda se střední odolností vůči poléhání. Odrůda má velmi vyrovnaný, dobrý zdravotní stav
a výborný výsledek u výnosu v neošetřené i ošetřené variantě registračních zkoušek ÚKZÚZ. Střední odolnost proti
padlím, listovým skvrnitostem, braničnatce plevové i rzi pšeničné. Odrůda má vyšší mrazuvzdornost a nejvyšší HTZ ze
zkoušených odrůd 2011–50 g. Je vhodná pro pěstování ve všech oblastech s možností využití pro pozdní výsevy a setí
po kukuřici. Doporučená je střední dávka morforegulátoru ve fázi 27-30 BBCH. Doporučený výsevek je 3-4 MKS/ha.
Právně chráněná odrůda.
14
• Rekordní objemová hmotnost
• Setí po obilnině
• Výborná mrazuvzdornost
Cimrmanova raná
• Rodiči jsou Ludwig a Banquet
• Plastická odrůda
• Vynikající přezimování
Forhand
• Stabilní elitní jakost i při mokrých žních
• Vysoká výnosová stabilita
• Dobrý zdravotní stav
Federer
Ing. Petr Laml (šlechtitel)
Odrůdy s velmi vysokou technologickou jakostí zrna.
Výrazně převyšují stanovené požadavky na potravinářské odrůdy a jsou schopné udržet vysoké hodnoty
požadovaných parametrů i ve zhoršených podmínkách.
Mají vysokou hodnotu čísla poklesu, obsahu dusíkatých látek, sedimentačního testu a objemové hmotnosti zrna. Vysokou kvalitu má i reologické hodnocení
– alveograf a farinograf. Mouka z těchto odrůd je silná,
vhodná na zlepšování slabších mouk.
Pšenice označené SE
SUPERELITNÍ PŠENICE RAGT
15
obiloviny
Odrůdy s chlebovou pekařskou jakostí B
ALTIGO
Udržovatel: Nickerson International Research S.N.C., Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Raná osinatá odrůda s dobrou odnožovací schopností, výška rostliny cca 84 cm s vysokou odolností vůči poléhání.
Mrazuvzdornost střední až nižší. Velmi dobrá odolnost proti padlí travnímu, rzi plevové a fuzariózám v klase, citlivější
na choroby pat stébel, průměrná odolnost proti listovým chorobám, tolerantní vůči plodomorce. Výsevek 4–4,5 MKS/
ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vyžaduje setí v ATL, nejlépe na začátku agrotechnické lhůty, snáší setí
i po obilovině. Vzhledem k vysoké odolnosti proti poléhání není nutná aplikace morforegulátorem, při vysoké intenzitě
pěstování lze aplikovat nižší dávku CCC 1 lt/ha. Ošetření proti chorobám standardní dle infekčního tlaku, doporučuje se
systém dvou fungicidních vstupů, tj. ochrana listu a klasu. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice. Výnos
tvoří především počtem klasů a hmotností zrna, velké zrno s velmi vysokou HTZ cca 49 g. Právně chráněná odrůda.
APACHE
Udržovatel: NICKERSON S.A. STATION de RECHERCHES, F
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Raná odrůda s dobrou odnožovací schopností nižšího až středního vzrůstu (91 cm) s dobrou odolností proti poléhání.
Mrazuvzdornost nižší. Citlivá na padlí travní na listu, dobrá odolnost vůči fusariósám v klasu. Ošetření proti chorobám
standardní s doporučením 1–2 fungicidních vstupů dle infekčního tlaku. Doporučený výsevek 3,5–5 MKS/ha, odrůda
nevhodná pro pozdní termín výsevu a setí po obilovině. Odrůda vhodná do KVO, ŘVO a teplejší obilnářské oblasti. Zrno
menší, HTZ cca 41,6 g. Právně chráněná odrůda.
novinka
AVENUE
Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Velmi raná odrůda s vysokou odnožovací schopností nízkého vzrůstu (cca 73 cm) s velmi dobrou odolností vůči poléhání. Odrůda s vysokou regenerační schopností na jaře. Mrazuvzdornost střední. Dobrá odolnost proti napadení padlím
travním na listu i klasu a braničnatce plevové v klasu. Středně odolná až odolná k fusáriím v klasu a běloklasosti.
Doporučený výsevek 3,2–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat na počátku agrotechnické
lhůty pro danou oblast. Snáší setí po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku, při vyšší intenzitě
pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Morforegulátor růstu lze použít pouze v případě potřeby při
vysoké intenzitě pěstování na srovnání odnoží. Nejranější odrůda v plné zralosti v sortimentu ozimé pšenice, optimální
předplodina pro ozimou řepku. Vzhledem k extrémní ranosti dbát na dodržení optimálních fází pro hnojení dusíkem,
včetně kvalitativního přihnojení. Odrůda je raností srovnatelná s ozimým ječmenem, je doporučeno sledování zralosti
a porost včas sklidit. Oddalování sklizně by bylo na úkor kvality zrna. Zrno menší až středně velké s dobrou objemovou
hmotností, HTZ cca 44 g. Odrůda bude pravděpodobně registrována v kategorii B-C. Právně chráněná odrůda.
BALETKA
Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.
Raná odrůda s vysokou odnožovací schopností, s kratším až středně dlouhým stéblem, s dobrou odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost velmi dobrá. Zdravotní stav průměrný, vyznačuje se dobrou odolností proti klasovým fuzariósám
a rzi pšeničné. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Snáší i pozdní setí, včetně
setí po obilovině. Ošetření proti chorobám standardní s doporučením 2 vstupů dle infekčního tlaku. V intenzivních
podmínkách pěstování je vhodné použít morforegulátor v dávce 1–2 lt/ha na zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech
oblastí pěstování, výnosná, vyniká vysokou objemovou hmotností. HTZ cca 41 g. Právně chráněná odrůda.
BEDUIN
Udržovatel: NICKERSON INTERNATIONAL RESEARCH SNC, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Středně raná odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké, cca 100 cm s vysokou produktivitou
klasu, s dobrou odolností vůči poléhání. Mrazuvzdornost střední až nižší. Odolná až vysoce odolná proti rzi plevové,
travní a běloklasosti, dobrá odolnost proti padlí travnímu na listu, rzi pšeničné, fusariózám v klasu a plísni sněžné. Doporučený výsevek 3,5–4,7 MKS/ha dle pěstebních podmínek a termínu setí. Odrůda vhodná pro včasný výsev, snáší setí
i po obilovině. Při střední intenzitě pěstování je možný systém jednoho fungicidního vstupu, při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem k tomu, že odrůda je odolná proti poléhání není aplikace
morforegulátoru nutná. V případě intenzivního pěstování a dle stavu porostu lze morforegulátor použít na podporu
odnožování ve fázi 21 a na srovnání odnoží ve fázi 30–31. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice.
Dosahuje dobrých výsledků i na plochách s nižšími vstupy. Zrno středně velké, HTZ cca 45 g. Právně chráněná odrůda.
16
ŘEPK A OZIM Á
2012
• Výborné přezimování a zapojení porostu
• Vysoký výnos ve všech oblastech
PŠENICE OZIM Á
Diadem
2012
• Vysoký výnos a odolnost k poléhání
• Výborná objemová hmotnost • Vysoká vaznost mouky
Bohemia
• Stálice na českých polích – 2012 = nejvyšší podíl
certifikovaného osiva v ČR – 11,91 % • Vynikající
přezimování, dobrá odnoživost • Stabilní výnos
s výbornou potravinářskou jakostí
Matylda
• Raná odrůda vhodná do všech oblastí
• Velmi vysoká objemová hmotnost
OS
N
Ý
V
Ý
K
VYSO KÉ ZIMĚ
I PO ČES
Sultan
• Nadprůměrný zdravotní stav
• Vysoká potravinářská jakost
Elly
• Velmi raná s vysokým výnosem
• Velmi vysoká objemová hmotnost
• Odolnost k suchu a bezproblémový
zdravotní stav
JEČMEN OZIMÝ
Lester
Turandot
• Maximální výnos • Velmi dobrá mrazuzdornost
17
• Šestiřadá intenzivní odrůda
• Výborné přezimování, silná odnoživost
obiloviny
Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé – BOR, s.r.o.
Kateg.
Odrůda
E
ARKTIS
Šlechtitel/
zástupce
Bor
C
CARROLL
Bor
intenzivně i méně
ne
E
ENERGO
Bor
intenzivně
ano
ano
testuje se
střední
3-4
odolná
E
ESTEVAN
Bor
intenzivně
ano
ano
ano
silná
3–4
středně odolná
Fungicidy
Morforegulace
Pozdní setí
Po obilnině
Odnoživost
Výsevek MKS/ha
intenzivně
ano
ano
ano
nižší
3,5–4,5
Mrazuvzdornost
odolná
ano
silná
3–4
méně odolná
A
EUROFIT
Bor
intenzivně i méně
ano
ano
ano
střední
3,5–4,5
odolná
A
JB ASANO
Bor
intenzivně
ano
(ne)
ano
střední
2,8–3,5
středně odolná
B
PITBULL
Bor
intenzivně
ano
ano
ano
nižší
3,5–4,5
středně odolná
Údaje dle nejlepších znalostí zpracovali zástupci firmy BOR, s.r.o.
Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé – Limagrain Central Europe Cereals s.r.o.
Kateg.
Odrůda
A
AKIRA
Šlechtitel/
zástupce
Limagrain
B
ALTIGO
B
APACHE
B
A
Fungicidy
Morforegulace
Pozdní setí
Po obilnině
Odnoživost
Výsevek MKS/ha
Vymrzání
1–2
1–1,5
ne
ano
velmi dobrá
3,2–4,5
velmi dobrá
Limagrain
1–2
0–0,7
ne
ano
velmi dobrá
3–4,2
střední
Limagrain
2
0,7
ne
ano
dobrá
4–4,5
nižší
BEDUIN
Limagrain
1
0–0,7
ne
ano
střední
3,2–4,7
nižší
DAGMAR
Limagrain
2
0–0,7
ne
ano
dobrá
3–4,7
velmi vysoká
C
ETELA
Limagrain
2
1,5
ne
ano
dobrá
3,3–4,7
vysoká
E
EVINA
Limagrain
1–2
1
ne
ano
střední až nižší
3,3–4,7
velmi dobrá
A
JINDRA
Limagrain
2
1
ne
ne
dobrá
3,2–4,7
střední
C
LEAR
Limagrain
1–2
1
ne
ano
střední až vyšší
3,2–4,7
nižší
E
MAGISTER
Limagrain
2
1
ano
ne
dobrá
3,2–4,8
velmi vysoká
B
NIKOL
Limagrain
1
1,5
ne
ano
dobrá
3,2–4,7
velmi vysoká
B/C
AVENUE
Limagrain
1–2
0
ne
ano
vysoká
3–4,7
velmi dobrá
B
ORLANDO
Limagrain
2
0,7–1
ano
ano
dobrá
3,2–4,8
nižší
A
PRECIOSA
Limagrain
1
1,5
ne
ano
dobrá
3,2–4,5
velmi dobrá
E
EPOS
Limagrain
1–2
0,7
ano
dobrá
4,6–5,2
velmi dobrá
PŠENICE JARNÍ
ano
Údaje dle nejlepších znalostí zpracovali zástupci firmy Limagrain Central Europe Cereals s.r.o.
Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé RAGT Czech, s.r.o.
A
Bakfis
šlechtitel/
zástupce
RAGT
1–2
Morforegulace
(CCC l/ha)
1–2
ne
ano
výborná
3,5–5
střední
A/B
Baletka
RAGT
1–2
1–2
ano
ano
velmi dobrá
3,5–4,5
výborná
výborná
Kategorie
Odrůda
Fungicidy
Pozdní setí
Po obilovině
Odnoživost
Výsevek MKS/ha
Mrazuvzdornost
E
Bardotka
RAGT
1–2
1,5–2,5
ano
ano
velmi dobrá
4–5
A
Barryton
RAGT
1
1,5–2,5
ne
ano
velmi dobrá
3,5–4,5
střední
A
Bekend
RAGT
1–2
2,0–2,5
ano
ano
velmi dobrá
4–5
velmi dobrá
C
Belenus
RAGT
1–2
1,5–2,5
ne
ano
výborná
3–4,5
dobrá
A
Bodyček
RAGT
2
2,0–2,5
ano
ano
velmi dobrá
3,5–5
výborná
E/A
Bosorka
RAGT
1–2
2–2,5
ano
ano
výborná
3,5–5
výborná
E
Cimrmanova raná
RAGT
1–2
1–2
ano
ano
velmi dobrá
3,5–4,5
výborná
E
Brejk
RAGT
1–2
1,5–2,5
ano
ano
dobrá
3,5–5
velmi dobrá
A
Elan
RAGT
1–2
1–2
ano
ano
dobrá
3–4,5
střední
E
Federer
RAGT
1–2
1–2
ano
ano
dobrá
3,5–4,5
střední
C
Florett
RAGT
2
1,5–2,5
ne
ano
výborná
3–4,5
nižší
E
Forhand
RAGT
1–2
2,0–2,5
ano
ano
velmi dobrá
3,5–5
výborná
A
Golem
RAGT
1–2
1,5–2
ano
ano
střední
3,5–4,5
velmi dobrá
A
Matchball
RAGT
1–2
1,5–2
ano
ano
velmi dobrá
3,5–4,5
velmi dobrá
A
Meister
RAGT
1–2
1–2
ne
ano
dobrá
3–4,5
nižší
A/B
Premio
RAGT
1–2
do 1
ne
ano
dobrá
3–4,5
dobrá
B
RW Nadal
RAGT
1–2
1,5–2,5
ne
ano
střední
3,5–4,5
střední
Odnoživost: výborná, velmi dobrá, dobrá, střední. Mrazuvzdornost: výborná, velmi dobrá, dobrá, střední, nižší. Údaje dle nejlepších znalostí zpracovali zástupci firmy
RAGT Czech, s.r.o.
18
Kateg.
Odrůda
B
FERIA
A
A
C
Šlechtitel/ zástupce
Fungicidy
SARL Adrien Momont 1x KVT a ŘVT 2x OVT
HELMUT
Saatzucht Donau
KVT a ŘVT nevyžaduje, 1x v klase OVT
PANNONIKUS
Saatzucht Donau
1x KVT a ŘVT 2x OVT
TACITUS
Saatzucht Donau
PAPAGENO
1x KVO, 2x ŘVO a OVO
Saatzucht Engelen
GesmbH & CoKG 1x KVO, 2x ŘVO,OVO
, PVO
Morforegulace
nevyžaduje
při i ntenzivní
agrotechnice
KVT a ŘVT nevyžaduje
nevyžaduje
Pozdní setí
Po obilnině
nedoporučunedoporučuje se
je se
nedoporučudoporučeno
je se
nedoporučunedoporučuje se
je se
nedoporuču- lze použít (s funje se
gicidní ochranou)
doporučeno jen
při intenzivní méně vhodné
agrotechnice
doporučeno jen
s orbou
Odnoživost
Výsevek
MKS/ha
střední až
vyšší
3,5–4
střední
3,5–4,5
vysoká
3,5–4
nižší až
střední
4–4,5
střední až
vyšší
3,5–4,2
Mrazuvzdornost
střední až nižší
odolnost
střední až nižší
odolnost
střední až nižší
odolnost
Vysoká odolnost
střední až vyšší
odolnost
Údaje dle nejlepších znalostí zpracovali zástupci firmy Saatbau Linz ČR spol. s r.o.
Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé Saaten Union CZ s.r.o.
Fungicidy
Morforegulace
E
ATHLON
Saaten-union
dle infekčního
tlaku
EC 28 (konec odnožování) = CCC750 g 1-1,3l/ha
Přezimování
Odnoživost
Šlechtitel/
zástupce
Po obilnině
Odrůda
Pozdní
setí
Kateg.
Výsevek
MKS/ha
+++
+++
vyšší
3-3,8
3,5–4,2
dobrá
nižší
zimuvzdornost
mrazuvzdornost
velmi dobrá velmi dobrá
C/K
BAGOU
Saaten-union
dle infekčního
tlaku
EC 27–29= 0,7–1,0l/ha CCC 750g, EC 37–39
0,3–0,5l/ha Ethephonu
+
++
střední
až
vyšší
A
BATIS
Saaten-union
dle infekčního
tlaku
EC 28= 1,0–1,5l/ha CCC 750g, EC 31 0,3l/ha
CCC 750g;
++++
++
nižší
3,5–4,5
dobrá
dobrá
C
BISCAY
Saaten-union
dle infekčního
tlaku
EC 28= 0,7–1,0l/ha CCC 750g, EC 31 0,5l/ha
Ethephonu
++
++
sřední
3,5–4,3
dobrá
nižší
C/K
DROMOS
Saaten-union
dle infekčního
tlaku
EC 27–29= 1,0–1,5l/ha CCC 750g, EC 31 0,3–
0,5l/ha Ethephonu
++
++
střední
3,5–4,3
velmi dobrá
dobrá až
velmi dobrá
E
GENIUS
Saaten-union
dle infekčního
tlaku
EC 28= 1,2–1,5l/ha CCC 750g, EC 31 0,3l/ha CCC
750g; + při vysoké intenzitě 0,3l/ha Ethephonu ++++
nebo 0,2l Modusu
++
střední
3,0–5,0
velmi dobrá velmi dobrá
C
HYLAND
(H)
Saaten-union
dle infekčního
tlaku
EC 28= 1,0–1,5l/ha CCC 750g, EC 31 0,3l/ha CCC
750g; + 0,3l/ha Ethephonu
+
velmi
vysoká
1,1–2,0
velmi dobrá velmi dobrá
A
HYMACK
(H)
Saaten-union
dle infekčního
tlaku
EC 28= 1,0–1,2l/ha CCC 750g, EC 31 0,3l/ha CCC
750g; + 0,3l/ha Ethephonu
-
+++
velmi
vysoká
1,0–2,0
velmi dobrá
dobrá
C
TIGUAN
Saaten-union
dle infekčního
tlaku
EC 28= 1,0–1,5l/ha CCC 750g, EC 31 0,5l/ha
Ethephonu
++
++
střední
3,5–4,2
dobrá
dobrá
A
MULAN
Saaten-union
dle infekčního
tlaku
EC 28= 1,0–1,5l/ha CCC 750g, EC 31 0,3l/ha CCC
750g; + při vysoké intenzitě 0,3l/ha Ethephonu
+++
+++
vyšší
3,5–4,2
A
HYBERY
(H)
Saaten-union
dle infekčního
tlaku
EC 28= 1,0–1,2l/ha CCC 750g, EC 31 0,3l/ha CCC
750g; + 0,3l/ha Ethephonu
-
++
velmi
vysoká
1,2–2,2
dobrá
A
POTENZIAL
Saaten-union
dle infekčního
tlaku
EC 28= 1,0–1,5l/ha CCC 750g, EC 31 0,3l/ha CCC
750g; + při vysoké intenzitě 0,3l/ha Ethephonu
+++
+++
vyšší
3,2–4,5
velmi dobrá
nižší
Saaten-union
dle infekčního
tlaku
EC 28= 1,5l/ha CCC 750g, EC 31 0,3l/ha CCC
750g + 0,3l/ha Ethephonu nebo 0,2l Modusu
dobrá
dobrá až
velmi dobrá
B
TOBAK
-
+++
+
vyšší
dobrá až
dobrá až
velmi dobrá velmi dobrá
3,5–4,2
dobrá
Vhodnost pro pozdní setí: ++++ nejlepší. Vhodnost setí po obilovin: +++ nejlepší. Údaje dle nejlepších znalostí zpracovali zástupci firmy Saaten Union CZ s.r.o.
Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé – Selgen, a.s.
Kateg.
Odrůda
Šlechtitel/
zástupce
Fungicidy
Morforegulace
Pozdní setí
Odnoživost
Výsevek MKS/ha
Mrazuvzdornost
A
BOHEMIA
Selgen
1
vyšší
ano
ano
nižší – střední
3–4
vysoká
A
DIADEM
Selgen
1
střední
ne
testuje se
dobrá
3,5–4,5
vysoká
A
ELLY
Selgen
1
střední – vyšší
ne
ne
střední – lepší
3–4
vysoká
C
FERMI
Selgen
1
nízká
ano
ano
střední – lepší
3–4,2
nižší
A
MATYLDA
Selgen
2
vyšší
ne
ne
dobrá
3–4
střední
C
SAKURA
Selgen
1
nízká
ano
ano
střední
3–4
střední
B
SECESE
Selgen
2
nízká
ano
ano
střední
3–4
vyšší
B
SELADON
Selgen
1
střední
ano
ano
střední – lepší
3–4
vyšší
B
SULTAN
Selgen
1
střední
ano
ano
střední
3–4
střední
C
PENALTA
Selgen
1
střední
ne
ano
dobrá
3,5–4,5
střední
A
TURANDOT
Selgen
1
střední
ano
testuje se
dobrá
3-4
vysoká
C
VABESSA
Selgen
1
nižší
ano
ano+
dobrá
3-4
vysoká
Údaje dle nejlepších znalostí zpracovali zástupci firmy Selgen, a.s
19
Po obilnině
obiloviny
Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé – Saatbau Linz ČR spol. s r.o.
obiloviny
SECESE
Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Raná odrůda se středně odnožovací schopností, nižšího až středního vzrůstu (90 cm) s velmi dobrou odolností proti
poléhání, mrazuvzdornost vysoká. Má velmi dobrou odolnost k padlí travnímu a rzi plevové, středně odolná vůči rzi
pšeničné, střední až menší odolnost k braničnatkám na listu. Ošetření proti chorobám standardní dle infekčního tlaku.
I přes velmi dobrou odolnost proti poléhání se doporučuje porost ošetřit střední dávkou morforegulátoru na zpevnění
stébla. Doporučený výsevek 3–4 MKS/ha, možnost setí po obilovině, snáší i pozdní termín výsevu. Vhodná do všech
oblastí pěstování pšenice, tolerantní k přísuškům. Zrno menší až středně velké, HTZ 42,4 g. Právně chráněná odrůda.
SELADON
Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Poloraná odrůda se střední až lepší odnožovací schopností, středního až vyššího vzrůstu (99 cm) se střední odolností
proti poléhání, mrazuvzdornost střední. Odrůda s vyváženým zdravotním stavem, s dobrou odolností ke rzi plevové,
střední odolnost k padlí travnímu v klasu a rzi pšeničné. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem
ke střední odolnosti proti poléhání se doporučuje porost ošetřit morforegulátorem. Doporučený výsevek 3–4 MKS/ha,
snáší setí po obilovině i pozdnější termín výsevu. Vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, tolerantní k přísuškům.
Zrno středně velké, HTZ cca 46,7 g. Právně chráněná odrůda.
TOBAK
Udržovatel: W. von Borries – Eckendorf Bmbh & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.
Středně raná až polopozdní odrůda s vyšší odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až nízké (cca 88 cm) se
střední odolností proti poléhání. Zimuvzdornost dobrá. Odrůda disponuje dobrým zdravotním stavem, především vůči
rzi pšeničné, plevové, běloklasosti, padlí a k plísni sněžné. Středně odolná k braničnatce a k fusáriu v klase. Doporučený
výsevek 3,5–4,2 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Doporučený termín výsevu od poloviny měsíce září
do druhé poloviny měsíce října dle místních podmínek, odrůda vhodná i pro pozdní výsevy. Snáší setí po obilovině.
Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. V případě intenzivního pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Při silném infekčním tlaku fusárií porost ošetřit přípravkem s účinnou látkou na fusária. Při intenzivním způsobu pěstování a dle stavu porostu použít morforegulátor CCC v dávce 1,5 lt/ha ve fázi konec odnožování.
Na začátku sloupkování porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 0,3 lt/ha + 0,3 lt/ha Ethephonu nebo 0,2 lt/h
Modusu. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, kde dosahuje vysokých výnosů. Zrno středně
velké, HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda.
Odrůdy s nevhodnou pekařskou jakostí C
DROMOS
Udržovatel: FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ s.r.o.
Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středního až vyššího vzrůstu (cca 100 cm) se střední
odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlí travním na listu i klasu, středně odolná proti napadení
listovými skvrnitostmi a proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Středně odolná až odolná vůči napadení rzí
pšeničnou. Středně odolná proti napadení fusáriosami v klasu, velmi dobrá odolnost proti plísni sněžné. Doporučený
výsevek 3,5–4,2 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Snáší setí po obilovině, je tolerantní k pozdnímu
výsevu. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání a při vyšší
intenzitě pěstování se doporučuje porost ošetřit morforegulátorem na zpevnění stébla v dávce 1–1,5 lt/ha CCC. Odrůda
vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, má velmi dobrou toleranci k přísuškům. Středně odolná proti vyzimování.
Zrno středně velké, HTZ cca 44 g. Právně chráněná odrůda.
ETELA
Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Polopozdní odrůda klasového typu, středně až méně odnožující, rostliny středně vysoké až vysoké (cca 97 cm) se
střední odolností vůči poléhání. Mrazuvzdornost střední. Odrůda s vysokou produktivitou klasu. Dobrá odolnost vůči
padlí travnímu na listu a braničnatce plevové v klasu. Středně až méně odolná proti listovým skvrnitostem. Střední až
lepší odolnost vůči fusariósám v klasu. Doporučený výsevek 4–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek,
tolerantní k předplodině. Vysévat v agrotechnické lhůtě pro danou oblast, snáší setí i po obilovině za předpokladu
dodržení správných agrotechnických opatření, tj. ochrana proti chorobám pat stébel. Ošetření fungicidy standardní
dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání se doporučuje porost ošetřit morforegulátorem CCC
v dávce 1–1,5 lt/ha na zpevnění stébla. Odrůda s dobrou odolností vůči plísni sněžné. Plastická odrůda vhodná do všech
oblastí pěstování pšenice. Zrno velké, HTZ cca 52 g. Odrůda vhodná pro výrobu bioethanolu. Právně chráněná odrůda.
20
obiloviny
FERMI
Udržovatel: SAS Florimond Desprez Veuve et Fils, Francie
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Polopozdní odrůda se střední až dobrou odnožovací schopností. Rostliny nízké (cca 84 cm) s velmi dobrou odolností vůči
poléhání. Mrazuvzdornost nižší. Odolná proti napadení padlím travním na listu a rzi pšeničné, středně odolná vůči napadení
padlím travním v klasu, listovým skvrnitostem a braničnatce na listu i klasu. Méně odolná proti napadení fusáriem klasu.
Doporučený výsevek 3–4,2 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek. Vyžaduje setí v agrotechnickém termínu pro danou
oblast, snáší setí po obilovině. Ošetření proti chorobám standardní dle infekčního tlaku. V závislosti na hustotě porostu
a intenzitě pěstování se doporučuje porost ošetřit nízkou dávkou morforegulátoru ke zpevnění stébla. Odrůda vhodná
do všech oblastí pěstování pšenice. Výnosná odrůda, zrno středně velké až malé, HTZ cca 42 g. Právně chráněná odrůda.
náš tip
KAMPANA
Udržovatel: DANKO HODOWLA, SP. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
Raná až středně raná odrůda s dobrou odnožovací schopností nízkého vzrůstu (cca 77 cm) s velmi dobrou odolností
vůči poléhání. Mrazuvzdornost střední až nižší. Zdravotní stav na dobré úrovni, především vůči chorobám pat stébel
a listové septorióze, dobrá odolnost proti padlí travnímu, střední odolnost vůči rzi pšeničné, DTR a chorobám klasu.
Doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha v agrotechnické lhůtě setí, 4–4,2 MKS/ha při pozdním termínu výsevu. Ošetření
proti chorobám standardní dle infekčního tlaku, při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních
vstupů. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, zrno menší, cca 42 g.
LEAR
Udržovatel: Nickerson International Research SNC, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Pozdní odrůda se střední až vysokou odnožovací schopností, s kratším až středně dlouhým stéblem, s dobrou odolností
proti poléhání. Střední až nižší odolnost vůči vyzimování. Velmi dobrá odolnost proti padlí travnímu, rzi pšeničné
a braničnatkám na listu. Střední odolnost vůči fusáriu v klase, DTR a chorobám pat stébel. Rezistentní vůči plodomorce pšeničné. Doporučený výsevek 3,2–4,7 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, odrůda vhodná pro včasný
a středně včasný termín výsevu. Lze pěstovat po obilovině. Při základní intenzitě pěstování dostačuje jedno fungicidní
ošetření ve fázi sloupkování – metání, při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů.
První fungicidní ošetření v růstové fázi odnožování – sloupkování, druhé ošetření ve fázi metání. V případě intenzivního pěstování a dle stavu porostů lze morforegulátor použít na podporu odnožování ve fázi 21. Na srovnání odnoží,
zkrácení a zpevnění stébla porost ošetřit morforegulátorem na začátku sloupkování. Plastická odrůda vhodná do všech
výrobních oblastí, zrno menší až středně velké, HTZ cca 41 g. Právně chráněná odrůda.
21
novinka
PENALTA
Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Polopozdní odrůda s dobrou odnožovací schopností, vyššího vzrůstu (cca 104 cm) se střední odolností vůči poléhání,
střední mrazuvzdornost. Odrůda s vyrovnaným zdravotním stavem, střední až lepší odolnost proti padlí travnímu
na listu i klasu a vůči komplexu listových chorob. Středně odolná proti braničnatce na listu i klasu a rzi pšeničné.
Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek. Vysévat v rámci agrotechnického termínu,
odrůda vhodná i pro raný výsev. Snáší setí po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem
ke střední odolnosti vůči poléhání je vhodné porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1,5–2 lt/ha dle stavu porostu
a průběhu počasí. Nenáročná odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice. Zrno středně velké s vyšší obsahem
škrobu v sušině. HTZ cca 43 g. Odrůda vhodná pro výrobu bioethanolu. Právně chráněná odrůda.
SAKURA
Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, nízkého vzrůstu (cca 88 cm), odolná proti poléhání. Mrazuvzdornost střední. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu, odolná proti napadení braničnatkou
plevovou, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi. Doporučený výsevek 3–4,5 MKS/ha dle termínu setí
a pěstebních podmínek. Při pozdním termínu zvýšit výsevek o 0,5 MKS/ha. Není citlivá na předplodinu. Vzhledem
k dobrému zdravotnímu stavu obvykle postačí jedna aplikace fungicidem na začátku metání. Při vysoké hustotě porostu
a vyšších dávkách N se doporučuje použít morforegulátor v dávce 1–1,5 lt/ha. Odrůda vhodná pro oblast řepařskou,
obilnářsko a bramborářskou. Vhodná i na výrobu biolihu, HTZ cca 40 g. Právně chráněná odrůda.
novinka
Tiguan
novinka
obiloviny
PAPAGENO
Udržovatel: Saatzucht Engelen GesmbH & CoKG
Zástupce v ČR: Saatbaulinz Linz Česká republika s.r.o.
Raná až poloraná krmná pšenice s vynikajícím výnosovým potenciálem a vysokou objemovou hmotností. Vyznačuje se
dobrou mrazuvzdorností a odolností poléhání. Na základě vysokého obsahu škrobu v zrně dosahuje vysoké výtěžnosti
při výrobě ethanolu. Celkový zdravotní stav je dobrý, nutno se však zaměřit na rez pšeničnou. Při intenzivní agrotechnice se doporučuje ošetření morforegulátorem. Doporučený výsevek je 3,2-4 MKS/ha. Právně chráněná odrůda.
Udržovatel: Saaten Union Recherche SARL
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.
Středně raná až polopozdní odrůda krmné ozimé pšenice se střední odolností proti poléhání. Vysoké až velmi vysoké
výnosy dosahuje ve všech výrobních oblastech, především v neošetřených variantách. Odrůda je středně odolná proti
padlí, listovým skvrnitostem, rzi travní a braničnatce plevové. Odrůda je středně odnoživá s doporučeným výsevkem
3,5-4,2 MKS/ha dle termínu setí.. Odrůda je doporučeno využít i v obilním sledu pšenice-pšenice, ječmen-pšenice.
Při intenzivnm pěstování je doporučeno použití CCC 750g 1-1,5 l/ha ve fázi EC 28 a ve fázi EC 37-39 Ethephone 480g
v dávce 0,5l/ha. HTZ cca 46 g.
VANESSA
Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Poloraná odrůda s pečivárenskou a krmnou jakostí. Středně odolná proti napadení padlím, listovými skvrnitostmi,
braničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Odrůda je krátkostébelná (83 cm) a odolná poléhání. Výnos zrna je dle oblastí
vysoký až velmi vysoký. Odrůda je středně odolná vymrzání. Odrůda je vhodná do všech oblastí, zrno středně velké.
Právně chráněná odrůda.
Pšenice přesívkové
EPOS
Udržovatel: Saatzucht Schweiger, Německo
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Středně raná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání.
Středně odolná proti napadení padlím travním, dobrá odolnost k braničnatkám na listu a rzi pšeničné. Velmi tolerantní vůči fuzariosám v klasu. Odrůda přesívkového typu s možností pozdního podzimního výsevu, tj. po 25. říjnu,
velmi dobrá zimuvzdronost. Výsevek podzim 4-4,5 MKS/ha, jaro 4,5-5,5 MKS/ha. V intenzivních podmínkách pěstování se doporučuje ošetření morforegulátory růstu; jarní výsev 0,3-0,5lt/ha CCC, podzimní výsev 0,5-0,8 lt/ha CCC.
Ošetření proti chorobám a škůdcům standartní dle infekčního tlaku. Přesívková pšenice vhodná do všech oblastí.
Právně chráněná odrůda.
22
obiloviny
OZIMÝ JEČMEN
Odrůdy šestiřadé
FRIDERICUS
Udržovatel: LOCHOW-PETKUS GmbH, D
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.
Středně raná víceřadá odrůda, rostliny středně vysoké s velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda s dobrou
odolností proti vymrznutí. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu a komplexu hnědých skvrnitostí.
Rezistentní k viru žluté mozaiky ječmene (BYMW), vhodná do všech poloh pěstování ozimého ječmene. Vysoce výnosná
odrůda s vysokým podílem předního zrna. Zrno středně velké až velké, HTZ cca 48 g. Právně chráněná odrůda.
HENRIETTE
Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.
Ranná odrůda se středně odnožující schopností, rostliny nižší až středně vysoké (cca 96 cm) se střední odolností proti
poléhání. Středně odolná proti vymrznutí. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, rzi ječné, komplexem
hnědých skvrnitostí a rhynchosporiové skvrnitosti. Odrůda s dobrou odolností vůči plísni sněžné. Doporučený výsevek
3,5–4 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Ošetření proti chorobám standardní dle infekčního tlaku.
V ročnících s běžným infekčním tlakem postačí jedno ošetření širokospektrálním fungicidem. Ochraňující praporcový
list a klas. Při intenzivním pěstování porost ošetřit morforegulátorem ke zpevnění stébla. Odrůda vhodná pro chladné,
těžší a vlhčí půdy. Vysoký výnos zrna včetně vysokého podílu předního zrna, zrno středně velké až velké, HTZ cca 49 cm.
Právně chráněná odrůda.
JUP
Udržovatel: Saatzucht Firlbeck GmbH & Co.KG, Německo
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Středně raná odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké s dobrou odolností proti
poléhání a lámání stébla. Středně odolná až odolná proti vymrznutí. Dobrá odolnost vůči plísni sněžné a vyzimování.
Odrůda disponuje dobrým zdravotním stavem, zvláště proti napadení padlím travním, komplexem hnědých skvrnitostí,
rhynchosporiovou skvrnitostí a rzí ječnou. Ošetření proti chorobám standardní dle infekčního tlaku. Ošetření morforegulátory jen při vysoké intenzitě pěstování a v přehuštěných porostech. Výsevek 4–4,5 MKS/ha dle pěstebních
podmínek a termínu setí. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene. Vysoký podíl předního
zrna, zrno velké, HTZ cca 49 g. Právně chráněná odrůda.
23
24
Varianta pěstování
g/l
g
9-1
%
Objemová hmotnost
Hmotnost tisíce zrn
Sladovnická jakost
Množitelské plochy 2012 (E +C1)
11,6
2011
-
48
643
59,3
93
2011
3,2
50
658
59,7
11,7
95
Jup
2009
8,8
52
672
59,7
11,9
96
94
s
6,4
6,2
6,9
6,4
5,3
6,6
5,3
7,3
100
538
190
135
96
112
101
121
KWS Meridian
2010
2,6
49
666
60,1
11,3
96
94
o
6,8
6,9
6,5
7,1
5,6
7,6
6,5
6,4
93
593
1
-1
103
122
108
130
2010
4,3
45
676
59,3
11,5
85
75
o
6,7
6,1
6,7
6,4
5,4
7,1
6,4
5,8
94
584
0
1
95
116
80
111
Lester
Nero
2011
8,1
49
669
59,7
12,0
94
90
s
5,9
6,4
6,6
7,0
4,8
7,4
6,3
6,2
96
542
0
0
99
118
100
124
Semper
2009
2,1
50
672
59,9
11,5
92
91
s
6,2
6,6
6,7
6,9
5,5
7,3
7,4
7,1
97
594
0
-2
101
117
102
120
Sylva
2011
3,3
51
658
59,7
11,9
95
93
s-m
5,1
7,8
6,0
7,0
6,9
6,9
7,9
7,0
99
583
1
-1
101
121
105
128
Wendy
2009
8,9
46
650
59,2
11,2
93
89
s
6,3
6,7
5,5
7,3
6,0
7,5
6,1
6,2
86
624
-0
-3
99
118
98
122
Antonella *
2012
-
48
651
61,4
11,2
96
93
s-o
6,5
7,8
5,7
7,6
6,9
7,7
8,5
6,7
89
608
1
1
102
120
105
128
Předběžně
doporučené
2012
1,2
44
646
60,7
11,5
89
85
s-o
7,2
6,3
6,4
7,5
5,1
6,6
7,5
5,8
84
645
-0
-2
100
122
96
122
Saturn *
Doporučené
Titus *
2012
-
50
685
60,3
11,4
93
90
o
6,9
7,5
6,5
7,1
6,0
7,3
7,6
7,0
103
577
1
2
105
120
106
124
Varianta pěstování
N
O
N
O
Průměr standardních odrůd
(t.ha-1 )
O
N
6,96
8,02
6,58
7,67
Breunskylie
2008
1,4
57
688
60,7
12,4
97
96
s
6,2
6,9
6,9
6,3
5,2
7,1
6,6
6,3
96
705
-0
-0
101
115
102
118
Doporučené
2011
-
54
679
60,4
11,6
96
95
o
7,2
7,8
6,7
6,8
6,4
7,5
8,3
7,2
97
731
1
4
104
123
104
125
Fabian
2011
1,3
57
685
60,1
12,1
98
96
s-m
6,0
7,6
6,6
6,8
6,5
6,7
7,7
6,9
86
811
-0
-3
106
122
109
125
slad.
2009
15,6
3,4
49
674
62,5
11,5
94
92
s-m
5,5
7,3
7,2
6,6
6,4
7,2
6,1
6,3
84
868
3
4
99
115
98
115
Předb.
Dop.
2012
-
54
660
60,5
11,5
87
82
s
6,4
6,9
6,9
6,9
4,8
7,6
7,0
6,3
83
883
2
2
107
129
95
121
Ostatní
2011
1,2
50
691
60,8
11,9
96
95
n
3,7
6,8
6,4
7,6
5,8
7,0
7,1
7,3
84
844
-0
-2
96
111
98
114
2010
3,3
51
668
61,7
11,8
93
88
m
4,1
7,4
7,5
5,9
5,3
7,5
7,2
6,9
80
863
-1
-2
95
118
90
116
Vysvětlivky: * menší počet dat – nová odrůda. Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (víceřadé odrůdy: Semper Wendy; dvouřadé odrůdy: Breunskylie, Wintmalt ) v neošetřené variantě pěstování. Bodové hodnocení: 9
= nepoléhavá, odolná proti napadení, nejjakostnější; 1 = zcela poléhavá, zcela napadána, bez sladovnické jakosti. Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy,morforegulátory použity. Kategorie
rozmnožovacího materiálu: E – Elita, C1 – cerifikované osivo. Mrazuvzdornost: o = odolná, s = středně odolná, m = málo odolná, n = náchylná
Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ
Rok registrace
%
%
O
Obsah dusíkatých látek v sušině
83
88
N
Obsah škrobu v sušině
Podíl předního zrna
%
o
s
%
6,3
5,6
Kvalita zrna:
7,0
6,4
Nespecifické skvrnitosti
Stav po zimě 2011/12 (polní
hodnocení)
Mrazuvzdornost (dle testů):
6,8
5,8
6,7
6,4
5,6
6,1
Hnědá skvrnitost
7,4
6,6
Rhynchosporiová skvrnitost
7,4
6,4
92
580
-0
-2
99
114
103
121
Henriette
Fuzária v klase
6,7
Rez ječná
9-1
Odolnost proti chorobám:
6,9
Padlí travní
9-1
Odolnost proti poléhání
86
563
cm
Počet produktivních stébel
Délka rostlin
-0
97
116
89
114
-2
7,28
8,54
6,54
7,90
Průměr standardních odrůd
(t.ha-1 )
Zralost – rozdíl od odrůdy Jup ve dnech
N
O
N
O
Doreen
Metání – rozdíl od odrůdy Jup ve dnech
ks/m2
%
%
Výnos předního zrna (nad 2,5 mm)
Agronomická data:
%
Jednotka
Výnos zrna
Kategorie doporučení
Wintmalt
Víceřadé odrůdy
Leopard *
Sortiment
Casanova
Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2009–2012)
Sandra
obiloviny
Yatzy
novinka
MARISSA
Udržovatel: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG
Zástupce v ČR: Saatbaulinz Linz Česká republika s.r.o.
Marissa je polopozdní víceřadá odrůda ječmene s dobrou zimuvzdorností a velmi vysokým výnosem zrna. Má velmi
dobrou odolnost poléhání. Vynikající parametry dosahuje v odolnosti podrůstání. Odrůda má jeden z nejvyšších obsahů
škrobu ze současných povolených odrůd a je kvalitním krmením pro živočišnou výrobu. Výška roslin je 102 cm. Doporučený termín setí je dle podmínek od 20.9. – 30.9. s použitím morforegulace při intenzivní agrotechnice. Doporučený
výsevek je 3,2-4 MKS/ha. Právně chráněná odrůda.
NERO
Udržovatel: Saatzucht Firlbeck CmbH & Co. KG, Německo
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Středně raná odrůda se středně odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké (cca 106 cm) se střední až
vyšší odolností proti poléhání. Středně odolná až odolná vůči vymrznutí. Středně odolná proti napadení padlím travním
na listu, rzi ječné a rhynchosporiové skvrnitosti, střední až menší odolnost proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí. Dobrá odolnost vůči fusariosam v klasu a k plísni sněžné. Doporučený výsevek 4–4,5 MKS/ha dle termínu setí
a místních podmínek. Fungicidní ochranu zaměřit proti hnědé skvrnitosti. Při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje
porost ošetřit morforegulátorem pro zkrácení a zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech výrobních oblastí. Výnos zrna
vysoký, vysoký podíl předního zrna, zrno středně velké, HTZ cca 47 g. Právně chráněná odrůda.
novinka
SYLVA
Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.
Tato středně raná šestiřadá odrůda ječmene ozimého dosahuje v rámci sortimentu víceřadých odrůd v obou variantách
pěstování velmi vysokých výnosů. Sylva prokazuje vysokou odolnost poléhání 7,6. Předností je také vysoká zimuvzdornost a dobrý zdravotní stav. Odrůda je středně odolná proti napadení rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí
a rhynchosporiovou skvrnitostí. Je odolná napadení padlím travním. Zrno je velké s vysokým podílem předního zrna
(až 93%). Termín setí je doporučen dle podmínek od 5.9.-5.10. s výsevkem 3,5-4 MKS/ha. Odrůda je velmi plastická.
Zrno je velké, HTZ cca 51 g. Právně chráněná odrůda.
novinka
TITUS
Udržovatel: W. von Borries – Eckendorf Bmbh & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.
Titus je polopozdní až pozdní odrůda odolná poléhání, i při výšce rostlin okolo 100 cm, která zajišťuje vysoký výnos
slámy. Odrůda má střední odnožovací schopnost a rychlý počáteční růst. Výnos zrna v rámci sortimentu víceřadých
odrůd je vysoký až velmi vysoký. Titus je středně odolný proti napadení padlím travním na listu, rzí ječnou, komplexem
hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí. Odrůda je dle provokačních testů ÚKZÚZ odolná proti vymrzání.
Termín setí je doporučen od 10.9.-5.10 s výsevkem 3,3-4 MKS/ha. Podíl předního zrna je vysoký s vysokou HTZ cca 49 g.
Právně chráněná odrůda.
WENDY
Udržovatel: NORDSAAT SAATZUCHTGESELISCHAFT mbH
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.
Raná odrůda se střední odnožovací schopností, nízkého až středního vzrůstu (93 cm) se střední odolností proti poléhání. Odolnost proti vyzimování na střední úrovni. Odrůda disponuje velmi dobrým zdravotním stavem, proti chorobám
je dostačují jedno fungicidní ošetření, v případě vysokého infekčního tlaku je vhodné provést ošetření na praporcovitý
list se zaměřením na hnědou skvrnitost. Potřeba růstových morforegulátorů jen při vysoké intenzitě pěstování a přehuštěném porostu. Výsevek 3,3–3,5 MKS/ha, při pozdním setí 3,5–4 MKS/ha. Plastická nenáročná odrůda vhodná
do všech oblastí pěstování ozimého ječmene. Snáší lehké písečné půdy a přísuškové lokality. Zrno středně velké, HTZ
cca 43 g. Právně chráněná odrůda.
25
obiloviny
KWS MERIDIAN
Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.
Středně raná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (cca 104 cm) se střední odolností vůči
poléhání. Odrůda s dobrou odolností proti vymrznutí. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, komplexu
hnědých skvrnitostí a rhynchosporiové skvrnitosti. Odolná proti napadení rzí ječnou. Střední až lepší odolnost vůči
plísni sněžné a fusáriu. Odrůda rezistentní k viru žluté mozaiky ječmene – typ 1 (BYMV). Doporučený výsevek 3,5–4,5
MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Při vysoké intenzitě
pěstování je doporučeno porost ošetřit regulátorem růstu v dávce 1–2 lt/ha Terpal C ve fázi 32 BBCH a 0,5 lt/ha Cerone
480 SC ve fázi 43 BBCH. Výnos zrna vysoký, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký, zrno středně velké, HTZ cca
47 g. Právně chráněná odrůda.
obiloviny
OZIMÉ ŽITO
Odrůdy typu populace
náš tip
DANKOWSKIE DIAMENT
Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
Poloraná odrůda typu populace, dobře odnožující, středního vzrůstu s dobrou odolností k poléhání. Dobrý zdravotní
stav, dobrá odolnost k porůstání zrna v klasu. Doporučený výsevek v optimálním termínu 2,8–3,2 MKS/ha, při pozdním výsevu min. 3,4–3,6 MKS/ha. Dobrá odolnost k vyzimování, odrůda je tolerantní i na kyselé půdy. Při intenzivním
způsobu pěstování je doporučeno porost ošetřit morforegulátorem. Odrůda má velmi dobrou pekařskou kvalitu, kterou
příznivě ovlivňuje vysoké pádové číslo a vysoký obsah lepku. Vhodná do všech oblastí pěstování žita. HTZ cca 36g.
Právně chráněná odrůda.
Hybridní odrůdy
ASKARI
Udržovatel: HYBRO Bbr Saatzucht LANGEN BRŮCKEN
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.
Střední raný plastický hybrid s vysokou odnožovací schopností, středního vzrůstu se středně vysokou odolností k poléhání. Odrůda má vyvážený zdravotní stav, menší až střední odolnost k napadení rzí žitnou. Výskyt námele nízký až
velmi nízký. Optimální termín setí v druhé polovině měsíce září a v první dekádě měsíce října. Doporučený výsevek 1,7–3
MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Odrůda určená pro potravinářské účely, vhodná na všechny lokality
a stanoviště pro pěstování žita. Zrno středně velké, HTZ cca 34g. Právně chráněná odrůda.
26
Askari
Gonello
KWS Magnifico
Palazzo *
Dankowskie Diament
Průměr všech odrůd
(t/ha)
Hybridy
Matador
Populace
Typ odrůdy
Výnos zrna (%)
neošetřená varianta (N)
8,06
79
74
95
91
93
87
ošetřená varianta (O)
9,35
90
87
110
107
105
101
-0
Agronomická data:
Metání – rozdíl od odrůdy Dan. Diament ve dnech
132
0
2
1
1
Zralost – rozdíl od odrůdy Dan. Diament ve dnech
211
-0
0
-0
0
-0
Délka rostlin (cm)
149
149
144
142
135
141
Odolnost proti poléhání (9-1)
5
4
6
5
5
5
Počet produktivních stébel na m2
551
542
559
587
594
575
Hmotnost 1000 zrn (g)
36
34
38
35
36
36
Počet zrn v klasu
41
41
47
46
44
44
Plíseň sněžná
7
4
-
6
7
6
Padlí travní
7
7
8
7
7
7
Rez travní
7
7
6,5
6
6
6,5
Rez žitná
6
5
5
5
5
4
Komplex listových skvrnitostí
5
5
6
5
5
5
Objemová hmotnost (kg.hl-1)
74
73
73
74
75
73
Podíl zrna nad sítem 2,2 mm (%)
87
89
91
87
88
91
Číslo poklesu (s)
213
166
209
220
246
177
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)
10,1
9,6
8,5
8,5
8,7
9,1
Amylografické maximum ( A.J.)
355
188
427
409
586
389
Odolnost proti chorobám (9-1):
Kvalita zrna:
Teplota mazovatění (˚C ) max.
Rok registrace
Množitelské plochy 2012 (E+C1, %)
75
71
74
75
76
69
2010
2001
2013
2012
2011
2007
6,7
15,3
-
-
-
-
Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru odrůd v ošetřené variantě (9,35 t/ha) * Menší počet dat – nová odrůda. Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti
napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení. Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory.
Kategorie rozmnožovacího materiálu: E – Elita, C1 – certifikované osivo. Typ odrůdy: H – hybrid, P – populace, SP – syntetická populace
Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ
GONELLO
novinka
Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.
Polopozdní hybridní odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až nízké (cca 144 cm) se střední až
lepší odolností vůči poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním, středně až méně odolná proti napadení rzí
travní a komplexem listových skvrnitostí. Doporučený výsevek 2–2,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstitelských podmínek.
Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku, při intenzivním způsobu pěstování porost ošetřit morforegulátorem
ke zpevnění stébla. Gonello je velmi výkonný hybrid vhodný pro intenzivní i extenzivní pěstování, zejména do BVO, OVO
a PVO. Zrno středně velké, HTZ cca 34 g. Objemová hmotnost vysoká, hodnota čísla pádu vysoká, podíl zrna středně
vysoký. Právně chráněná odrůda.
kws magnifico
Udržovatel: KWS Lochow GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.
Polopozdní hybridní odrůda určená primárně pro produkci žitné GPS siláže. Výnos zrna v neošetřené variantě vysoký
a v ošetřené variantě velmi vysoký. Odrůda je středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a dobrou
odolností proti námelu. Rostliny mají dobrou odolnost proti polehnutí a vynikající přezimování. Vysoká výtěžnost
metanu. Právně chráněná odrůda.
27
obiloviny
Významné hospodářské vlastnosti odrůd žita ozimého (ÚKZÚZ, 2009-2012)
obiloviny
Přesívkové odrůdy
novinka
BOJKO
Udržovatel: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. – Grupa IHAR
Zástupce v ČR: KLEE AGRO s.r.o.
Bojko je přesívková odrůda žita vhodná pro ekologické zemědělství s komplexní rezistencí k houbovým chorobám. Má
vysoký obsah bílkovin v zrnu, dobrou odolnost vůči porůstání a odolnost ke kyselím půdám. Do plné zralosti přichází
Bojko koncem června až začátkem července. Seje se po 25. říjnu s výsevkem 160–170 kg/ha, při jarním setí 200 kg/
ha. Regulátor růstu není téměř zapotřebí a vzhledem k vysokému růstovému potenciálu se Bojko hodí i do teplejších
aridních oblastí. Bojko lze využít v třetí dekádě dubna (mléčná vosková zralost) na výrobu siláže pro dobytek nebo
bioplynové stanice.
tritikale ozimé
náš tip
ATLETICO
Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
Pšeničný typ. Raná až středně raná odrůda, krátkého typu, cca 99 cm s dobrou odolností proti poléhání. Velmi dobrá
odolnost vůči rzi žitné, chorobám pat stébel, dobrá odolnost proti padlí travnímu a fusariózám v klasu, střední odolnost
k listovým skvrnitostem. Doporučený výsevek 3,5–3,8 MKS/ha v agrotechnickém termínu, 4–4,2 MKS/ha při pozdním
setí. Odrůda s velmi dobrou odolností proti porůstání, zimuvzdornost na dobré úrovni. Ošetření fungicidy standardní
dle infekčního tlaku, při vysoké intenzitě pěstování a přehuštěném porostu je vhodné porost ošetřit morforegulátorem
proti poléhání. Odrůda určená do všech oblastí pěstování tritikale. HTZ cca 43,6 g. Jen na množitelské plochy. Právně
chráněná odrůda.
28
92
90
86
89
84
85
83
81
9,59
101
100
98
100
99
97
95
92
Metání – rozdíl od odrůdy SW Talentro ve dnech
3
1
139
2
3
1
2
-4
Zralost – rozdíl od odrůdy SW Talentro ve dnech
1
1
207
1
1
1
1
-1
Délka rostlin (cm)
95
111
98
118
124
94
114
112
Odolnost proti poléhání (9-1)
8
8
8
6
6
8
5
6
Stav po zimě 2011/2012 (9-1)
8,5
9
9
9
8,5
8,5
9
3
Počet produktivních stébel na m2
646
542
587
626
560
589
595
563
Hmotnost 1000 zrn (g)
45
46
49
40
45
44
44
43
Počet zrn v klasu
33
37
31
37
35
34
34
36
Plíseň sněžná
8
8
7,5
8
6
8
7
5
Padlí travní na listu
8
8
7
9
5
7
7
8
Komplex listových skvrnitostí
6
6
5
6
5
5
5
5
Braničnatka plevová v klasu
9
8
8
8,5
8
8
7
8
Rez žitná a pšeničná
8
8
5
8
5
6
7
8
Pawo
Baltiko
8,55
ošetřená varianta (O)
Tulus
neošetřená varianta (N)
Agostino
Hortenso
Amarillo 105
Ostatní
Securo *
Průměr standardních
odrůd (t/ha)
PD
SW Talentro
Doporučené
Kategorie doporučení
Výnos zrna (%)
Agronomická data:
Odolnost proti chorobám (9-1):
Kvalita zrna:
Objemová hmotnost (g.l-1)
728
692
721
694
683
702
738
700
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)
11,0
10,9
11,3
11,4
10,9
11,3
11,3
10,9
97
Číslo poklesu (s)
120
94
113
140
100
94
111
Podíl zrna nad 2,2 mm (%)
98
96
98
95
96
96
96
97
Obsah škrobu v sušině (%)
69
69
69
69
69
69
70
69
Množitelské plochy 2012 (E+C1, %)
Rok registrace
21
8
0,6
-
1
1
2
3
2011
2009
2007
2013
2008
2011
2008
2011
* Menší počet dat – nová odrůda. Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd SW Talentro, Agostino a Tulus v ošetřené variantě (9,59 t/ha). Bodové
hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení. Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O =
ošetřeno fungicidy a morforegulátory, zvýšené dusíkaté hnojení. Kategorie rozmnožovacího materiálu: E – Elita, C1 – certifikované osivo. Kategorie doporučení: D –
doporučená, PD – předběžně doporučená, O – ostatní.
Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ
náš tip
BALTIKO
Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
Pšeničný typ. Raná až středně raná odrůda, středně nízkého typu s krátkým a pevným stéblem (102 cm) a dobrou odolností proti poléhání. Zdravotní stav dobrý, dobrá odolnost proti padlí travnímu, braničnatce plevové v klasu, rzi žitné
a fusariósám v klasu, středně odolná proti listovým skvrnitostem. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku.
Výsevek 3,5–3,8 MKS/ha v agrotechnickém termínu, 4–4,5 MKS/ha při pozdním termínu výsevu. Odrůda charakteristická vysokým obsahem škrobu vhodná pro výrobu bioethanolu. Odolnost proti vyzimování na dobré úrovni, HTZ cca
40 g. Právně chráněná odrůda.
náš tip
FREDRO
Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
Žitný typ.Raná odrůda vyššího vzrůstu (cca 114 cm) se střední odolností proti poléhání. Velmi dobrá odolnost proti rzi
žitné, chorobám pat stébel a fusariózám v klasu, dobrá odolnost k padlí travnímu a listovým septoriozám. Odrůda s dobrou odolností proti porůstání, zimuvzdornost na dobré úrovni. Doporučený výsevek 3,5–3,8 MKS/ha v agrotechnickém
termínu, 3,8–4,2 MKS/ha při pozdním termínu setí. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. V intenzivních
podmínkách pěstování se doporučuje porost ošetřit morforegulátorem proti poléhání. Odrůda vhodná ke krmným účelům a k využití biomasy pro bioplynové stanice. HTZ cca 44,3 g. Jen na množitelské plochy. Právně chráněná odrůda.
29
obiloviny
Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale ozimého (ÚKZÚZ, 2009-2012)
náš tip
OZIMý ovES
MV Hópehely
náš tip
obiloviny
LEONTINO
Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
Žitný typ. Raná odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až vysoké se střední až dobrou odolností vůči poléhání. Zdravotní stav dobrý, dobrá odolnost proti padlí travnímu, rzi žitné, fuzariózám v klasu, středně
odolná proti listovým skvrnitostem. Doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek.
Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Při intenzivním způsobu pěstování je doporučeno porost ošetřit
morforegulátory. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ozimého tritikale, vyžaduje lepší pěstební podmínky. HTZ
cca 42 g. Právně chráněná odrůda.
Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
Od ozimého ovsa můžeme očekávat o 30-40 % vyšší úrodu proti ovsu jarnímu, zvláště v sušších podmínkách. Vedle výborné úrodnosti má dobré jakostní parametry. Částečné vymrzání je kompenzováno velmi dobrou odnožovací schopností.
Optimální doba setí je první dekáda října a ostatní výrobní technologie je stejná jako u jarního ovsa. U ozimého ovsa
začíná jarní růst později než u jiných ozimých druhů obilovin.
Hrách ozimý
ENDURO
Udržovatel: SAS FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Žlutosemenný úponkovitý hrách. Výška rostlin cca 75 cm, středně odolný vůči poléhání. Doporučený výsevek 0,7–0,8
MKS/Ha. Hloubka setí 3–4 cm. Vysévat po 15.10. dle konkrétních podmínek a lokality. Ideální výška porostu pro přezimování 5–10 cm. Pokud rostliny delší dobu po vzejití vegetují snižuje se mrazuvzdornost porostu. Při intenzivním tlaku
chorob je doporučena ochrana proti antraknóze a botrytis. Dle rozsahu výskytu škůdců porost ošetřit insekticidy, především proti dřepčíkům a mšicím. Termín sklizně koncem měsíce června začátkem měsíce červenec, HTZ cca 150–200 g
v závislosti na průběhu ročníku. Právně chráněná odrůda.
30
olejniny
olejniny
ŘEPKA OZIMÁ
Liniové odrůdy
ADRIANA
Udržovatel: Nicerson International Research GEIHE, FR
Zástupce v ČR: BOR, s.r.o. Choceň
Středně raná odrůda s nižším až středním vzrůstem, s dobrou odolností vůči poléhání. Zdravotní stav je velmi dobrý.
Vyniká vysokým a vyrovnaným výnosovým potenciálem a velmi vysokým obsahem oleje. Odrůda poskytuje vysoké výnosy
ve všech výrobních oblastech je vhodná i pro pozdnější termíny setí. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.
AROT
Udržovatel: Nordedeutsche Planzenzucht Hans-Georg Lembke KG, DE
Zástupce v ČR: Ing. Marian Špunar
Výkonná polopozdní liniová odrůda. Vyniká vysokým výnosem semene a oleje. Má vysokou odolnost proti polehání
a vyšší odolnost vůči sklerociím. Vhodná na střední půdy jak s intenzivní tak i s extenzivní agrotechniku. Právně chráněná odrůda. Registrace ČR.
BENEFIT
Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Pozdní odrůda. Rostliny jsou nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání před sklizní. Zdravotní stav je velmi dobrý.
Výnos semene je středně vysoký až vysoký, výnos oleje vysoký. Právně chráněná odrůda. Registrace ČR.
BUZZ
Udržovatel: SARL Adrien Momont et Fils, FR
Zástupce v ČR: SAATBAU LINZ ČR, spol. s r.o.
Raná liniová odrůda. Vhodná pro teplé oblasti. Velmi brzké nakvítání a dlouhá doba květu. Rostliny jsou nižšího vzrůstu
s vysokým obsahem oleje. Dobrá odolnost k chorobám, zvlášť k Phomě. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.
CORTES
Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Raná liniová odrůda. Vhodná do všech oblastí pěstování řepky. Vyniká vysokým výnosem oleje z hektaru. Rostliny jsou
nízké, vysoce odolné proti polehání, s rychlým podzimním vývojem a výbornou pokryvností růžice. Má minimální obsah
kyseliny erukové a nízký obsah glukosinolátů. Středně odolná proti fomovému černání stonku a odolná k plísni šedé.
Registrace ČR.
DA VINCI
Udržovatel: SW Seed Hadmersleben GmbH
Zástupce v ČR: SAATBAU LINZ ČR, spol. s r.o.
Polopozdní až pozdní odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Rostliny jsou
nízké až středně vysoké, středně odolné proti polehání před sklizní. Má velmi dobrý zdravotní stav spojený s vynikající
mrazuvzdorností. Snáší i pěstování v přísuškových oblastech. Obsah oleje je střední, v kombinaci s výnosem je hektarový výnos velmi vysoký.
ES ASTRID
Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: AGROFINAL, spol. s r.o.
Středně raná nepoléhavá odrůda, rostliny jsou nízkého typu. Odrůda velmi dobře přezimuje, má velmi dobrou odolnost
proti všem houbovým chorobám. Poskytuje vysoký výnos, obsah oleje je dobrý. Odrůda je vhodná do teplejších i chladnějších oblastí pěstování řepky. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.
ES BOURBON
Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: Sumi Agro Czech s.r.o.
Polopozdní až pozdní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání. Má rychlý počáteční růst a vynikající odolnost proti poléhání a dobře přezimuje. Obsah oleje je vyšší. Disponuje velmi vysokým výnosem a velmi
dobrou odolností proti houbovým chorobám. Je vhodná pro pěstování při vyšší intenzitě. Právně chráněná odrůda.
Registrace EU.
32
ODRŮDY ŘEPKY
2013
ES Alpha
hybrid polopozdní
ES Bourbon
liniová odrůda pozdní
ES Betty
hybrid středně raný
ES Mercure
hybrid pozdní
Granat
hybrid středně raný
Gamin
trpasličí hybrid poloraný
33
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 63, 140 62 Praha 4
tel.: 261 090 281-6
fax: 261 090 280
www.sumiagro.cz
Roman Procházka
Jiří Andr
Petr Lacina
Jiří Tihelka
Václav Noska
jižní a střední Morava
východní a střední Čechy
jižní Čechy a Vysočina
severní Morava
západní a severní Čechy
602 205 456
602 177 885
602 224 885
725 745 285
606 704 480
olejniny
ES NECTAR
Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: AGROFINAL, spol. s r.o.
Středně raná odrůda do teplejších i chladnějších oblastí pěstování řepky. Rostliny jsou nižšího typu, odolnost proti
poléhání je vysoká. Odrůda vyniká vysokým výnosem, plastičností a velmi dobrou schopností přezimování. Právně
chráněná odrůda. Registrace EU.
GALILEO
Udržovatel: Lantmannen SW Seed GmbH, D
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.
Středně raná liniová odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem při vysoké olejnatosti. Rostliny nízké, stabilní,
velmi dobře odolné k polehání. Je vhodná pro setí v první polovině agrotechnické lhůty ve všech výrobních oblastech.
Má velmi dobrou mrazuvzdornost. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.
GOYA
Udržovatel: Saatzucht Handmeseleben GmbH, DE
Zástupce v ČR: SAATBAU LINZ ČR, spol. s r.o.
Raná až středně raná odrůda, rostliny jsou středně vysoké až vysoké, odolnost proti poléhání je na dobré úrovni.
Poskytuje vysoký výnos ve všech oblastech pěstování, plastická odrůda vhodná i pro pozdnější termíny setí. Právně
chráněná odrůda. Registrace EU.
HARRY
Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG Zástupce v ČR: PROSEV s.r.o.
Liniová plastická odrůda, která kombinuje ranost s vysokým výnosem i při základní agrotechnice, jedna z odrůd s nejranějšími termíny sklizně, vysokou odolnost vyzimování a vyrovnaný zdravotní stav vůči všem významným chorobám
řepky, rostliny jsou nízké, středně odolné na poléhání, semena velká (HTS 6,2 g) s dobrou olejnatostí. Právně chráněná
odrůda.
CHAGALL
Udržovatel: SW Seed Hadmersleben GmbH, DE
Zástupce v ČR: BOR, s.r.o. Choceň
Polopozdní odrůda s nízkými rostlinami, středně odolná proti poléhání. Zdravotní stav je na velmi dobré úrovni. Vyniká vysokým výnosem semene i oleje. Hmotnost tisíce semen je středně vysoká až vysoká. Právně chráněná odrůda.
Registrace EU.
LADOGA
Udržovatel: Nicerson International Research GEIHE, FR
Zástupce v ČR: LIMAGRAIN Česká republika s.r.o.
Středně raná odrůda s minimálním obsahem glukosinolátů a kyseliny erukové. Rostliny jsou nízké až středně vysoké,
středně odolné proti poléhání, bohatě větví. Odolnost proti chorobám je na střední úrovni. V rámci sortimentu liniových
odrůd má vysoký výnos semene a velmi vysoký obsah oleje. HTS středně vysoká. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.
LOHANA
Udržovatel: Nicerson International Research GEIHE, FR
Zástupce v ČR: LIMAGRAIN Česká republika s.r.o.
Středně raná liniová odrůda se špičkovým zdravotním stavem, nejvyšší odolnost vůči phomě a hlízence. Je středního
vzrůstu s vysokou odolností vůči polehání. Dobrá odolnost vymrzání. Vysoká olejnatost, velmi vysoký výnos oleje
z hektaru, a nízký obsah glukosinolátů. Je vhodná pro intenzivní agrotechniku, do všech oblastí pěstování. Právně
chráněná odrůda. Registrace EU.
MINOTAUR
Udržovatel: Maisadour Semences
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.
Středně raná až pozdní liniová odrůda nového šlechtění dosahující ve výnosových zkouškách vysokých výnosů při
vysoké olejnatosti. Má velmi dobrou mrazuvzdornost. Rostliny středně vysoké, silné a stabilní, velmi dobře odolné
k polehání. Je vhodná pro setí v první polovině agrotechnické lhůty ve všech výrobních oblastech. Právně chráněná
odrůda. Registrace EU.
NK grandia
Udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, DE
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.
středně raná liniová odrůda s velmi vysokým výnosem oleje. Rostliny jsou nižšího vzrůstu, odolné proti polehání
s mohutnou kořenovou soustavou. Patří mezi nejvýnosnější liniové odrůdy. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.
34
35
olejniny
NK MORSE
Udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, DE
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.
Pozdní odrůda nižšího vzrůstu. Odolnost poléhání a vyzimování je dobrá, na jaře velmi dobře regeneruje. Zdravotní
stav je dobrý. Vyniká vysokým výnosem a vysokým obsahem oleje. Hmotnost tisíce semen je nízká. Je to stabilní odrůda
do všech pěstitelských oblastí. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.
OCEANIA
Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o.
Oceania patří mezi středně rané, liniové odrůdy ozimé řepky. Odrůda při střední výšce rostlin poskytuje velmi vysoký
výnos. Vedle vysokého výnosu vyniká také dobrou odolností poléhání a velmi dobrou úrovní vyzimování. Má dobrou
odolnost proti běžně se vyskytujícím chorobám. Výrazně vyniká i v obsahu oleje. Má nízký obsah kyseliny erukové
a velmi nízký obsah glukosinolátů.
ORION
Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o.
Středně raná, liniová odrůda ozimé řepky s vegetační dobou 191 dní. Vysoký a stabilní výnos semene ve všech oblastech pěstování. Velmi dobrá odolnost proti poléhání. Odolnost vůči vyzimování dobrá, odolnost chorobám na úrovni
registrovaných odrůd. Odrůda vyniká velmi vysokým obsahem oleje v sušině semene, velmi nízký obsah kyseliny erukové
a nízký obsah glukosinolátů.
QUARTZ
Udržovatel: CANDOR TRADING, s.r.o.
Zástupce v ČR: CANDOR TRADING, s.r.o.
Středně raná odrůda nižšího vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje vysokým a stabilním výnosem,
obsah oleje má vysoký. Dobře snáší přísušky a má vynikající přezimování. Má středně rychlý podzimní a jarní vývoj.
Právně chráněná odrůda.
RESCATOR
Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r.o.
Nejkomplexnější liniová odrůda současnosti. Velmi vysoký výnos ve všech pěstitelských oblastech. Nízký kompaktní
vzrůst spojený s velmi vysokou odolností polehání a výborným zdravotním stavem. Nízko nákladová řepka s výkonem
hybridů. Registrace ČR.
SIDNEY
Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko
Zástupce v ČR: SAATBAU LINZ ČR, spol. s r.o.
Polopozdní liniová odrůda. Plastická odrůda pro všechny oblasti pěstování. Rostliny nižší. Vynikající zdravotní stav
u všech hlavních chorob (Hlízenka, foma, verticilium) Přezimování i v roce 2012 na velmi dobré úrovni. Významným
výnosotvorným faktorem je velmi vysoká HTS – loni nejvyšší ze zkoušených odrůd. Semena obsahují velmi malé množství
GSL. High–oleic odrůda, 75% zastoupení kyseliny olejové v oleji. Právně chráněná odrůda.
SLAKI CS
Udržovatel: Caussade Cemences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.
Polopozdní liniová odrůda s nadprůměrným výnosem semene ve všech oblastech pěstování, vyniká zejména v chladných oblastech. S průměrným výnosem v registračních zkouškách = 5,05 t.ha (zdroj ÚKZÚZ 2010,2011). Má výbornou
zimovzdornost a vysokou HTS. Odrůda vyniká velmi vysokým obsahem oleje. Registrace ČR.
TOTEM
Udržovatel: Serasem, FR
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.
Vyniká kromě výnosu velmi dobrou odolností k polehání, habitus rostliny je střední. Odrůda při střední výšce rostlin
poskytuje špičkový výnos. Odrůda patří mezi pozdní až polopozdní typy s velmi dobrým zdravotním stavem, HTS je
střední až nižší. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.
36
ŘEPKA
OZIMÁ
2013
SLAKI CS linie
KAPTI CS linie
BASALTI CS
CS 107.15
INTENSE CS
TRIPTI CS
No
vin
ka
hybrid
hybrid
hybrid
hybrid
Kontakt
Obchodní zastoupení
Marek Sojka
774 339 923
[email protected]
37
Vladimír
Marek
774 739 924
[email protected]
Jan Válek
774 739 925
[email protected]
Jiří Dovole
777 739 926
[email protected]
Caussade Osiva, s.r.o.
Holandská 878/2
639 00 Brno
www.caussade-osiva.cz
olejniny
Hybridy
ANDROMEDA
Udržovatel: Limagrain Europe S.E.
Zástupce ČR: Limagrain CE S.E., organizační složka
Středně raný hybrid odolný vůči nádorovitosti košťálovin. Vysoký výnos semen. Rostliny středně vysokého až vysokého
vzrůstu. Odolnost vůči poléhání dobrá, odolnost vůči chorobám vysoká.Nízký obsah glukosinolátů, obsah oleje velmi
vysoký. Geneticky podmíněná odolnost vůči praskání šešulí. HTS středně vysoká.
ARSENAL
Udržovatel: Limagrain Europe S.E., Zástupce ČR: Limagrain CE S.E., organizační složka
Raný hybrid se špičkovým výnosem semen, rostliny vysokého vzrůstu, odolnost poléhání dobrá, rychlý vývoj na podzim,
vhodný pro pozdní výsevy, odolnost vůči chorobám vynikající, kombinovaná odolnost vůči fomě(Rlm7 + kvantitativní
odolnost), nízký obsah glukosinolátů, obsah oleje vysoký. Geneticky podmíněná odolnost vůči praskání šešulí. HTS
středně vysoká.
ARTOGA
Udržovatel: Nicerson International Research GEIHE, FR
Zástupce v ČR: LIMAGRAIN Česká republika s.r.o.
Středně raný hybrid typu ogura/inra. Rostliny jsou středního až vyššího vzrůstu s nízkou tendencí k poléhání. Zdravotní
stav je na dobré úrovni. Vyniká velmi vysokým výnosovým potenciálem a velmi vysokým obsahem oleje v semenech. Je
určen do všech oblastí pěstování i pro pozdnější výsev. Registrace EU.
AVATAR
Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.
AVATAR má nízký vzrůst a je raný. Na jaře má velmi rychlý start a rané kvetení. Výnos vytváří velmi bujným větvením
rostlin a vysokým počtem šešulí. Je vyšlechtěn pro optimální pěstební podmínky. Je vyšlechtěn pro bonitně lepší půdy,
kvalitní přípravu půdy a střední termíny setí. Registrace EU.
BASALTI CS
Udržovatel: Caussade Semences, F
Zástupce v ČR: Caussade Semences, F
Polopozdní hybrid středního až vyššího vzrůstu vhodný do všech oblastí pěstování. Vyznačuje se vysokým výnosem
semene, vysokou olejnatostí a značnou odolností vůči houbovým chorobám. Rostliny dobře větví a tvoří robustní,
kompaktní porost. Podzimní vývoj je rychlý, tolerance ke clomazonu střední. Doporučujeme do nejvyšší intenzity
pěstování. Registrace ČR.
CANTATE
Udržovatel: Phycomat, FR
Zástupce v ČR: Phycomat, FR
Středně raný hybrid vyššího vzrůstu s dobrým přezimováním. Vhodný do chladnějších podmínek pěstování. Vysoká
olejnatost. Prověřený hybrid v pokusech ČZU. Velmi dobrý zdravotní stav. HTS střední. Registrace EU.
DK EXPLICIT
Udržovatel: Monsanto SAS, FR
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.
Středně raný restaurovaný hybrid s nízkým obsahem glukosinolátů. Rostliny jsou středně vysoké, odolné proti poléhání,
odolnost proti vyzimování je vyhovující. Odolnost proti chorobám je vysoká. Vyniká velmi vysokým výnosem semene,
vhodná do všech oblastí pěstování. Registrace EU.
DK EXPOWER
Udržovatel: Monsanto SAS, FR
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.
Velmi raný hybrid s vysokým výnosovým potenciálem, určený pro časnou sklizeň. Má výbornou zimovzdornost. Je vhodný
i do sušších oblastí. Charakteristická je extrémní vitalita při vzcházení, proto je vhodný i pro pozdní dosevy. Špičková
přirozená genetická odolnost vůči pukání šešulí zabraňuje nežádoucímu výdrolu před sklizní. Registrace EU.
DK EXQUSITE
Udržovatel: Monsanto SAS, FR
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.
Polopozdní hybrid s vynikajícím zdravotním stavem a vysokou plasticitou. Vyniká vysokým výnosem semene a nadprůměrným výnosem oleje. Poskytuje stabilní výnosy ve všech agrotechnických podmínkách. Registrace EU.
38
Řepka ozimá 2013
SIDNEY
Zimy se nebojí
•
•
•
vysoký výnos
perfektní zdravotní stav
high oleic odrůda
BUZZ
Nízký-raný-výnosný
•
•
•
nepoléhá
tolerantní k letním přísuškům
brzká úsporná sklizeň
ORLANDO
Hybrid do extrémů
•
•
•
vhodný i na utuženější půdy
tolerantní k letním přísuškům
výborná jarní regenerace a větvení
GOYA
Vsad'te na Goyu
•
•
•
rychlý počáteční růst
velmi rychlá jarní regenerace
tolerantní k pozdějšímu setí
39
Kvalitní osiva - úspěšná sklizeň
Česká republika
s.r.o.
olejniny
DK EXSTORM
Udržovatel: Monsanto SAS, FR
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.
Raný hybrid v kvetení i dozrávání vhodný do všech podmínek a oblastí pěstování. Je vhodný i pro pěstitele volící střední
intenzitu pěstování a pro brzké setí díky pozvolnému rovnoměrnému růstu. Je středně vysoký hybrid s výbornou odolností vůči poléhání, se středním množstvím biomasy a vynikajícím větvením. Má pozvolný start na podzim i na jaře.
Registrace EU.
DK SENSEI
Udržovatel: Monsanto SAS, FR
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.
Středně raný polotrpasličí hybrid. Rostliny jsou nízké odolné proti poléhání, výborná odolnost proti vyzimování a vymrznutí vyhovující. Odolnost proti chorobám je střední, obsahuje gen RLM7 – rezistence k Phomě, vyniká vysokým
výnosem semene, výborná suchuvzdornost, vhodný do všech oblastí pěstování. Registrace ČR.
ES ALONSO
Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: BOR, s.r.o. Choceň
Středně raný hybrid s dobrou zimovzdorností, odolný podzimnímu přerůstání. Na jaře rychlý a intenzivní růst, rovnoměrně dozrává. Je vhodný pro všechny oblasti pěstování. Má dobrý zdravotní stav. Registrace EU.
ES ALPHA
Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: Sumi Agro Czech s.r.o.
Středně raný hybrid s pozdním jarním vývojem. Středně vysoká odrůda s výbornou odolností vůči polehání. Zdravotní
stav je velmi dobrý. Vyniká velmi vysokým výnosovým potenciálem s vysokým obsahem oleje. Registrace EU.
ES BETTY
Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: Sumi Agro Czech s.r.o.
Raný až středně raný restaurovaný stoprocentní fertilní hybrid s rychlým počátečním vývojem. Středně vysoká odrůda
se silnou rozvětvovací schopností. Vhodný k intenzivnímu pěstování ve všech oblastech. Vyniká vysokým obsahem
oleje. Registrace EU.
ES CENTURIO
Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.
Je polopozdní až pozdní hybrid s velmi vysokým potenciálem semen i oleje. Rostliny středně vysoké, větví převážně
v horní polovině, vytváří kompaktní, vyrovnaný porost. Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem, mrazuvzdorností
a zejména odolností k polehání a odolností vůči fómové hnilobě a hlízence. Díky rychlému vývoji na podzim je vhodný
a jistý i pro pozdní setí. Ke clomazonu velmi tolerantní. Registrace EU.
ES LAUREN
Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: AGROFINAL, spol. s r.o.
Středně raný hybrid. Kompaktní rostlina s bohatým větvením. Velmi dobré přezimování, dobře odolává přísuškům. Velmi
dobrá olejnatost s nízkým obsahem glukosinulátů. Vysoká HTS, vhodný i pro pozdní setí.
ES NEPTUNE
Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: AGROFINAL, spol. s r.o.
Středně raný až raný hybrid. Rostlina je vyššího a robustního typu s rychlým počátečním vývojem. Odolnost poléhání
je dobrá, zdravotní stav velmi dobrý. Disponuje vysokým a stabilním výnosem, obsah oleje střední až vyšší. Je vhodný
do všech oblastí, doporučené pěstování při vyšší intenzitě. Dobře snáší pozdní výsevy. Registrace EU.
HARDI
Udržovatel: SARL Adrien Momont et Fils
Zástupce v ČR: SAATBAU LINZ ČR, spol. s r.o.
Středně raný hybrid. Rostliny jsou středně vysoké s vysokou odolností k poléhání. HTS je vyšší, vysoký výnosový potenciál má především ve vlhčí oblasti. Velmi dobře větví a dokáže kompenzovat chyby v agrotechnice. Má dobrý zdravotní
stav i velmi dobré přezimování.
40
Hybridy pro nejvyšší výnos
Arsenal - raná novinka pro rekordní sklizeň ve všech oblastech
Artoga - prověřený evropský rekordman do všech oblastí
Limagrain Central Europe, S.E., org. slož., Pardubská 1197, 763 12 Vizovice, Tel.: 577 454 054, fax: 577 452 597, e-mail: [email protected]
Ing. Ludmila Adamcová - 724 320 499 Ing. Michal Adler - 603 115 477 Blanka Alföldiová - 724 051 525 Ing. Markéta Kollarová - 602 707 422
Josef41
Prais - 606 620 576 Ing. Jaroslav Matyk - 724 903 370 Ing. Milena Mařáková - 602 314 595 Ing. Tomáš Nechvíle - 724 903 351
www.lgseeds.cz
olejniny
HORNETH
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG,DE
Zástupce v ČR: Rapool s.r.o.
Restaurovaný hybrid. Vitální robustní rostliny se silným kořenovým systémem mají rychlý podzimní vývoj. Odolnost
vůči poléhání je střední až vyšší. Vyniká velmi vysokým výnosem semene v kombinaci s vysokou olejnatostí. Je velmi
plastický, vhodný pro rozdílné agroekologické podmínky. Vhodný do všech oblastí pěstování. Registrace EU.
INSPIRATIONH
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG Zástupce pro ČR: Rapool CZ s.r.o.
INSPIRATION je novým moderním hybridem třetí generace registrovaným v České republice. Vysoká plastičnost hybridu
se projevuje vyrovnaným výnosem semen v rámci všech oblastí pěstování s relativním výnosem semen v teplé oblasti
pěstování 110 % a 109 % v oblasti chladné. Z hlediska ranosti sklizně se jedná o středně raný až polopozdní hybrid.
Vysoký výnos semen a oleje z hektaru. Vysoká HTS a olejnatost semen. Výborná zimovzdornost, mrazuvzdornost.
Registrace ČR.
JUMPER
Udržovatel: Bayer BioScience N.V.
Zástupce v ČR: Bayer s.r.o.
Velmi vysoký výnos ve všech pěstitelských oblastech. Nízký kompaktní vzrůst spojený s velmi vysokou odolností polehání
a výborným zdravotním stavem. Nízko nákladová řepka s výkonem hybridů. Registrace ČR.
MARATHONH
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o
Hybrid je vhodný do všech výrobních oblastí. S ohledem na výnosový potenciál je určen v rámci podniku zejména na bonitně lepší půdy, pro rané až střední termíny setí. Pozvolný počáteční vývoj rostlin s dobře usazenou listovou růžicí
umožňuje bezproblémové využití hybridu také v inovativních technologiích zakládání porostů. Hybrid lze pěstovat jak
intenzivně, tak i při základní úrovni agrotechniky. Stabilně velmi vysoký výnos semen a oleje z hektaru. Odolnost vůči
poléhání, zdravotní stav a bezproblémová úroveň přezimování. Z pohledu kvality oleje hybrid disponuje nadprůměrnou
olejnatostí semen s nízkým obsahem glukosinolátů. Registrace ČR.
MÜLLER 24
Udržovatel: PIONEER Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH
Zástupce v ČR: B O R, s.r.o.
Středně raný hybrid se středně vysokými až vysokými bohatě větvenými rostlinami a dobrou odolností poléhání. Má
výborný zdravotní stav a skvělou zimovzdornost. Vyznačuje se velmi vysokým výnosovým potenciálem, je využitelný
ve všech oblastech pěstování. Díky pozvolnému podzimnímu vývoji je vhodný i pro rané termíny výsevu. Semeno má
velmi vysoký obsah oleje.
NK LINUS
Udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, DE
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.
Polopozdní hybrid středně vysokého vzrůstu s nízkou až středně vysokou HTS. Má dobrý zdravotní stav. Standardně
odolný proti Phomě, Sclerotinii a černím i plísni šedé. Má kladnou reakci na intenzifikační faktory. Registrace EU.
ORLANDO
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, DE
Zástupce v ČR: SAATBAU LINZ ČR spol. s r.o.
Raný hybrid, který uspěl v předzkouškách v ČR. Povolený k prodeji před registrací. Střední výška rostlin. Nízká náchylnost k polehání. Silná regenerační schopnost. Nízký obsah glukosinolátů.
RECORDIE
Udržovatel: Dieckmann GmbH a Co. KG, DE
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r.o.
Středně raný až polopozdní hybrid s bezproblémovým přezimováním a výborným zdravotním stavem. Vyniká vysokým
obsahem a výnosem oleje. Je vhodný pro pozdní výsev, díky rychlému počátečnímu růstu. Registrace EU.
REGIS
Udržovatel: Maisadour Semences
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.
Vysoce výnosný středně raný hybrid vhodný do všech oblasti pěstovaní. Výrazná mrazuvzdornost a odolnost k extrémním podmínkám. Rostliny středně vysoké s výborným větvením. Velmi dobra odolnost k polehání. Vysoký obsah oleje
a nízký obsah glukosinolatů. Přednosti: mrazuvzdornost, bohaté větveni, vysoká adaptabilita, vysoký počet semen
v šešuli. Odrůda právně chráněná.
42
DK EXPLICIT
…JIŽ BRZY VE VAŠICH SLUŽBÁCH
Nový, extrémně
výnosný hybrid!
115%
Výnosem 115 % (ÚKZÚZ 2012) a výsledky
z pokusů výrazně převyšuje potenciál
současných odrůd!
JEDEN DEKALB NESTAČÍ
®
43
www.dekalb.cz
olejniny
SENSATION
Udržovatel: Serasem, FR
Zástupce v ČR: VP AGRO, spol. s r.o.
Je to polopozdní pylově fertilní hybrid. Vyznačuje se nadprůměrnou nepoléhavostí spojenou se středně vysokokými,
kompaktními rostlinami. Má výborný zdravotní stav – vysoká odolnost k plísni šedé a sklerotiniové hnilobě. Možnost
pozdních výsevů. Velmi dobrá odolnost přísuškům. Registrace EU.
SHERPA
Udržovatel: NPZ Lembke Semences SARL, FR
Zástupce v ČR: Ing. Marian Špunar
Hybrid SHERPA byl vyšlechtěn na stejné genetické bázi jako hybridy ROHAN a VISBY. Jedná se o nový vysoce výnosný
hybrid se zlepšeným obsahem oleje. Hybrid tvoří nízký až středně vysoký porost s vysokou odolností proti poléhání
a vynikající homogenitou a raným dozráváním. Výnosová stabilita hybridu SHERPA je také podpořena nadprůměrným
zdravotním stavem – dobrou odolností vůči všem významným chorobám řepky (Fóma a Sclerotinia). Má genotyp se
silným kůlovým kořenem a regenerační silou. Velmi dobře toleruje stresové situace: pozdní setí, poškození herbicidem,
zamokření, poškození mrazem či jarními přísušky. Rychlý počáteční vývoj a rychlá jarní regenerace. Velmi vysoká zimovzdornost. Vysoká využitelnost hnojiv. Výnosová stabilita. Registrace EU.
SY ALISTER
Udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, DE
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.
Jedná se o vysoce tolerantní materiál nejčastěji se vyskytujícím rasám způsobující nádorovitost kořenů brukvovitých
(Plasmodiophora brassicae). V prostředí, kde se tento patogen vyskytuje a běžné materiály propadnou, zaručuje jistotu
výnosu a ekonomiku pěstování. Rostliny jsou nižšího vzrůstu, s velmi dobrou odolností poléhání. Mají velmi rychlý
vývoj na podzim, proto doporučujeme setí posunout do druhé poloviny agrotechnického termínu. Rostliny velmi dobře
přezimují a jsou odolné Phoma lingam. Odrůda právně chráněná.
SY CARLO
Udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, DE
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.
Středně raný hybrid převzatý z EU katalogu. Je určen do intenzivních podmínek a kvalitnějších půd, kde poskytuje stabilně vysoký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, s velmi vysokou odolností proti Phomě a dobré odolnosti Sclerotinii
a Cylindosporium. Sy Carlo je vhodnější do teplejších oblastí pěstování. Registrace EU.
TRIPTI CS
Udržovatel: Caussade Cemences Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.
Polopozdní hybridní odrůda. Stabilní hybrid robustnějšího vzrůstu s vysokou tolerancí vůči stresu. Dobře snáší přísušky
a extenzivní podmínky. S výbornou zimovzdorností a vysokou HTS. Vyniká mohutným kořenovým systémem. Registrace EU.
TROUBADOUR
Udržovatel: RAGT
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.
Raný hybrid středního vzrůstu. Plastický, vhodný i pro nízkonákladové technologie, ale velmi dobře reaguje na zvýšenou
intenzitu pěstovaní. Vhodný i do chladných oblastí s kratší vegetační dobou. Vyrovnané dozrávání a nízká pukavost šešulí.
Vzhledem k ranosti vyžaduje časné přihnojeni vyšší dávkou dusíku. Plastický hybrid vysoce odolný vůči poléhání s rovnoměrným dozráváním. Odrůda právně chráněná.
OSIVO NA MEZIPLODINY
Hořčice bílá
Svazenka vratičolistá
Jílek mnohokvětý jednoletý
Jílek mnohokvětý italský
Ostatní rostlinné druhy určené pro zásev meziplodin
44
brambory
brambory
Sadba brambor velmi raných odrůd
IMPALA
Udržovatel: AGRICO NL. Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor
Odrůda pro letní a podzimní konzum, varný typ B. Vařené hlízy jsou měkčí, vlhčí, netmavnou. Hlízy jsou oválného tvaru,
s hladkou žlutou slupkou a žlutou dužninou, velikostně a tvarově vyrovnané. Dobrá odolnost proti rakovině, háďátku
bramborovému a mechanickému poškození. Vysoký výnos a dobrá skladovatelnost. Registrace EU.
MAGDA
Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., Kolinec
Zástupce: Vesa Velhartice, a.s., Kolinec
Odrůda pro letní a podzimní konzum, zařazena do varného typu BA, lze využít i pro úpravu smažením na hranolky.
Vařené hlízy jsou velmi chutné, pevné. Hlízy jsou středně velké, krátce oválné, se středně hlubokými očky, se žlutou
dužninou. Předností je vysoký výnos v raných termínech sklizní a dobrá kvalita konzumu. Právně chráněná odrůda.
REGISTRACE ČR.
ROSARA
Udržovatel: SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR Hamburg, D
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod
Odrůda pro letní a podzimní konzum. Varný typ BA. Hlízy jsou středně velké, oválné, vzhledné, s červenou slupkou
a tmavě žlutou dužninou. Vařené hlízy jsou lojovité, pevné. Odolná proti napadení virovými chorobami a obecnou
strupovitostí. Vysoká konzumní kvalita. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.
Sadba brambor raných odrůd
ADÉLA
Udržovatel: Selekta Pacov, a.s., Pacov
Zástupce: Selekta Pacov, a.s., Pacov
Konzumní odrůda, zařazena do varného typu B. Vařené hlízy jsou slabě moučnaté, příjemně vlhké, chutné, netmavnou.
Hlízy jsou středně velké, krátce oválné, s mělkými očky, s tmavě žlutou dužninou. Počet hlíz pod trsem střední. Dobrá
konzumní kvalita. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.
DALI
Udržovatel: HZPC Holland B.V., Joure, NL
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod
Konzumní odrůda, vhodná pro zimní konzum. Varný typ BA. Hlízy jsou větší, oválné, vzhledné, vyrovnané velikostí
a tvarem, se žlutou hladkou slupkou a žlutou dužninou. Vařené hlízy jsou salátové, pevné, chutné, bez barevných
změn. Odolná háďátku a rakovině, vyšší odolnost viru Y. Vhodná pro dlouhodobé skladování. Právně chráněná odrůda.
REGISTRACE EU.
MIRAGE
Udržovatel: SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR Hamburg, D
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod
Raná konzumní odrůda, salátová, varný typ A-AB. Hlízy oválné až dlouze oválné, velikost střední, dynamika střední.
Slupka žlutá, hladká, lesklá bez lenticel. Dužnina žlutá, pevná, jemná, barevně stálá. Výnos hlíz střední až vysoký,
tržní podíl velmi vysoký. Odolnost Y-viru velmi vysoká, hnilobám, bakteriózám a mechanickému poškození vysoká,
strupovitosti střední, alternarii střední až nižší. Citlivá na SENCOR. Dormance klíčení hluboká, vysoká odolnost otlakům a šednutí. Pro přímý konzum, dlouhodobé skladování, mytí a balení. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.
PRINCESS
Udržovatel: SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR Hamburg, D
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod
Konzumní odrůda, salátová. Varný typ A. Hlízy jsou oválné, pravidelné, velmi vzhledné, vysoce odolné strupovitosti,
kořenomorce, plísni v nati a na hlízách. Vařené hlízy jsou pevné, jemné chuti, se sytě žlutou netmavnoucí dužninou.
Odrůda dává vysoký výnos tržních konzumních hlíz a je vhodná i pro eko-pěstitele. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.
SECURA
Udržovatel: SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR Hamburg, D
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod
Raná stolní odrůda pro přímý konzum, s vysokou konzumní kvalitou vzhledných vyrovnaných hlíz, vysoce výnosná, rané
nasazování hlíz, bez výrazných ročníkových výkyvů v kvalitě. Varný typ B. Je značně odolná mechanickému poškození,
má minimální tendenci ke klíčení ve skladu, není náchylná na šednutí dužniny. Registrace EU.
46
DITTA
Udržovatel: N.Ö.Saatbaugenossenschaft reg. Gen.m.b.H., Windigsteig, A
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor
Konzumní odrůda, zařazena do varného typu AB. Vařené hlízy jsou salátové, pevné. Hlízy jsou středně velké, dlouze
oválné, se žlutou dužninou. Počáteční růst natě středně rychlý, nárůst hlíz pomalý. Počet hlíz pod trsem střední.
Předností je velmi vysoká kvalita konzumu a odolnost napadení obecnou strupovitostí. Právně chráněná odrůda.
REGISTRACE EU.
RAFAELA
Udržovatel: SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR Hamburg, D
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod
Nově vyšlechtěná nízkokalorická odrůda, salátového typu. Varný typ A. Hlízy jsou oválné, velmi pravidelné velké,
s jemnou hladkou žlutou slupkou, jasně žlutou dužninou a velkými mělkými očky. Výnos hlíz je vysoký, hlízy jsou odolné
mechanickému poškození, mají hlubokou dormanci ke klíčení, jsou vhodné ke dlouhodobému skladování. Jsou odolné
k šednutí dužniny. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.
RED ANNA
Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., Kolinec Zástupce: Vesa Velhartice, a.s., Kolinec
Poloraná konzumní odrůda určená pro podzimní a zimní konzum. Poskytuje velmi vysoký výnos vzhledných velikostně
vyrovnaných hlíz s velmi dobrou stolní hodnotou, varný typ B-BA. Díky vyrovnaným hlízám má vysokou výtěžnost tržního zboží. Velmi dobře se skladuje až do jarních měsíců. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE ČR.
Sadba brambor polopozdních a pozdních odrůd
BIONTA
Udržovatel: N.Ö.Saatbaugenossenschaft reg. Gen.m.b.H., Windigsteig, A
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor
Pozdní konzumní odrůda, zařazena do varného typu BC. Vařené hlízy jsou středně moučnaté, příjemně vlhké, netmavnou. Hlízy jsou střední až větší, krátce oválné, se středně hlubokými očky a tmavě žlutou dužninou. Počet hlíz pod trsem
střední. Předností je vysoký výnos a odolnost napadení plísní bramborovou. REGISTRACE EU.
VARNÝ TYP:
A konzistence pevná, nerozvářivá, lojovitá, vhodná do salátů, jako příloha
B konzistence polopevná, polomoučnatá, nerozvářivá nebo slabě rozvářivá vhodná pro přípravu jídel všeho druhu,
jako příloha
C konzistence měkká, moučnatá, středně rozvářivá vhodná především pro přípravu těst a kaší
47
brambory
Sadba brambor poloraných odrůd
NABÍDKA MOŘÍCÍCH PŘÍPRAVKů
Plodina
Název přípravku
Účinnost na
mazlavá sněť pšeničná, mazlavá sněť hladká, plíseň sněžná, fusariózy
sněť zakrslá
1,5 l
2,0 l
sněť mazlavá pšeničná, plíseň sněžná
2,0 l
pšenice ozimá
sněť mazlavá pšeničná, plíseň sněžná, sněť mazlavá hladká, fusariózy (3 l)
plíseň sněžná, fusariózy, sněť mazlavá pšeničná, sněť mazlavá hladká
mšice
2l
sněti mazlavé
0,5 l
žito ozimé
tritikale
ozimé
2l
Lamardor 0,2 l
Difend 2 l
sněť mazlavá, plíseň sněžná
3,0 l
mazlavá sněť pšeničná, mazlavá sněť hladká, plíseň sněžná, fusariózy
sněť zakrslá
1,5 l
2,0 l
plíseň sněžná
1,5 l
sněť mazlavá pšeničná, sněť mazlavá hladká
0,2 l
přenašeci viróz
2l
plíseň sněžná, sněť stébelná
2l
sněť mazlavá pšeničná, plíseň sněžná, sněť mazlavá hladká
3,0 l
mazlavá sněť pšeničná, mazlavá sněť hladká, plíseň sněžná, fusariózy
sněť zakrslá
1,5 l
2,0 l
přenašeci viróz
2l
plíseň sněžná
2l
sněť prašná ječná, hnědá skvrnitost
plíseň sněžná, sněť prašná ječná, pruhovitost
mšice
sněť prašná ječná, pruhovitost ječná, hnědá skvrnitost ječmene
sněť prašná ječná
2,0 l
2,5–3,0 l
1,0–1,5 l
1,2–1,4 l/t
0,5 l/t
2l
sněti mazlavé
0,5 l
dřepčíci rodu Phyllotreta, dřepčík olejkový, krytonosec zelný, houbové
choroby
dřepčíci rodu Phyllotreta, dřepčík olejkový, krytonosec zelný + houbové
choroby
dřepčíci rodu Phyllotreta, dřepčík olejkový, krytonosec zelný, květilka
zelná + houbové choroby
nižší dávka
Rotostat
0,2 l
přenašeci viróz
sněť ječná tvrdá, pruhovitost
nižší dávka
Rotostat
1,0–1,5 l
přenašeci viróz
sněť prašná ječná
Poznámka
0,2 l
0,5 l/t
plíseň sněžná, fusariózy, sněť mazlavá pšeničná, sněť mazlavá hladká,
sněť zakrslá
ječmen ozimý
2,5–3,0 l
sněti mazlavé
plíseň sněžná, choroby pat stébel, sněť mazlavá, sněť zakrslá, sněť prašná
řepka ozimá
Dávka na 1 t osiva
2l
15,0 l
20,0 l
4,0 l
25,0 l
4,0 l
Sepiret
Talkum Blue
Talkum
Green
OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. Vám dále nabízí:
• zahraniční a domácí množení
Naše firma Vám nabízí pro zásevy na podzim 2013 resp. na jaře 2014
možnost smluvního množení následujících plodin:
• hořčice bílá
• jílek jednoletý
• jílek mnohokvětý
• kostřava luční
• kostřava červená
• mezirodový hybrid
• po dohodě i další.
• zobchodování merkantilního zboží
Na základě velmi dobré spolupráce s řadou domácích i zahraničních firem Vám naše firma nabízí
možnost zobchodování následujících komodit:
• pšenice krmná
• ječmen krmný
• žito krmné
• oves
• kukuřice
• pšenice potravinářská
• ječmen sladovnický
• slunečnice
• mák
• len
• hořčice
• proso
• světlice barvířská
• vojtěškové granule
• granule z cukrových řízků
• brambor
• po dohodě i další.
• úpravu osiva a komodit na našich provozech
Po dohodě pro Vás na našich provozech upravíme následující osiva a komodity:
• obiloviny • kukuřice • luskoviny • olejniny
• trávy • jeteloviny • a další.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte prostřednictvím naší agronomické služby
nebo přímo na centrále (kontakty viz zadní strana této nabídky).
BrAmBOrY / 43
OLejNINY / 29
OBILOVINY / 1
Revoluce v podzemí
Vážení obchodní přátelé,
stejně jako každým rokem toutou dobou, dostává se k Vám naše nová Nabídka
osiva a sadby pro podzimní sezonu roku 2013. A stejně jako každým rokem stojíte opět před rozhodnutím, které odrůdy budou ty pravé pro letošní zásev. Tak
ať je Vaše rozhodování správné.
Stav porostů ozimů je v současné době velmi optimistický, jarní druhy jsou sice
někde poznamenány pozdním výsevem a tím pádem menším vzrůstem ve vztahu
ke kalendáři, ale vzhledem k dosavadní přízni počasí se zatím jeví také dobře.
A protože se ceny komodit stále drží na slušných hodnotách, mohl by být letošní
rok co do tržeb za produkci velmi dobrý. Ale do sklizně je ještě daleko.
V nejbližším období nás čeká výběr vhodných odrůd a hybridů řepky. Hybridy
každoročně posilují své pozice a nejinak tomu bude i v letošním roce, také proto,
že jejich nabídka je na úkor liniových odrůd rok od roku širší. Pravděpodobně naposled bude letošní osivo mořeno přípravky na bázi neonikotinoidů (insekticidní
mořidla). I když koncenzus mezi jednotlivými státy unie nalezen nebyl, bude pro
období nejméně následujících dvou let uplatněn zákaz jejich použití v celé EU. Je
zajímavé sledovat postoj jednotlivých zemí k této otázce. A je také jistě zajímavé,
jak odlišné názory mezi jednotlivými státy panují. Co stát, to vlastní argumenty,
to vlastní zájmy a pochopitelně i vlastní názor. Pro celou unii je velmi obtížné
uspokojit všechny a netýká se to pouze tohoto problému.
Naopak nabídka fungicidních mořidel se letos velmi rozšířila a to o nová mořidla Vibrance Gold a Lamardor Difend Pack, obě s účinností na sněť zakrslou
do pšenice ozimé. Na trhu se od letošního roku také nově setkáme s hybridními
odrůdami ozimého ječmene, který je po žitu a pšenici již třetí hybridní ozimou
obilovinou.
Srdečně Vás všechny zvu na náš Polní den do Moutnic, kde Vás jako každý rok
seznámíme s více než padesáti odrůdami ozimé pšenice. Letos se koná v pátek
21. června.
Vážení zákazníci,
děkuji Vám za spolupráci a věřím, že i v budoucnu budeme dělat vzájemně dobré
obchody.
květen 2013
VibranceTM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards
v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin.
 Rooting Power technologie
 Fungicidní mořidlo s nejširším registrovaným
spektrem fungicidního účinku
 Robustní základ vysokého výnosu
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
Ing. milan Skládaný
obchodní ředitel
www.syngenta.cz
OBchODNÍ SemeNářSKá StřeDISKA
BrNO
ZNOjmO
třeBÍč
UherSKé hrADIště
Přízova 8–10, 657 92
Tel.: 543 557 113, 111
Fax: 543 211 872
Ing. Jarmila Kvardová
Mobil: 606 730 807
e-mail: [email protected]
Dvořákova 21, 669 02
Tel.: 515 225 869
Fax: 515 225 868
Ing. Miloslav Emrich
Mobil: 725 542 293
Ing. Jindřich Rosa
Mobil: 724 253 822
e-mail: [email protected]
Hálkova 2, 674 01
Tel.: 568 840 574
Fax: 568 845 107
Ing. Ivan Procházka
Mobil: 602 566 258
Ladislav Švejda
Mobil: 606 730 808
e-mail: [email protected]
Velehradská 1698,
686 03 Staré Město
Tel.: 573 336 477
Fax: 573 336 477
Ing. Marek Kryštof
Mobil: 724 322 902
e-mail: [email protected]
jIhLAVA
ŽĎár NAD SáZAVOU
Srázná 5, 586 01
Tel.: 567 306 837
Fax: 567 306 838
Ing. Zdeněk Ganzwohl
Mobil.: 606 730 809
e-mail: [email protected]
Smetanova 640, 591 01
Tel.: 566 627 741
Fax: 566 627 271
Ing. Vladimír Havelka
Mobil: 602 579 954
Jiří Humpolec
Mobil: 602 579 924
e-mail: [email protected]
Leštinská 22, 789 01
Tel.: 583 411 715
Fax: 583 411 715
Jitka Mutlová
Mobil: 724 253 742
Ing. Michal Superata
Mobil: 602 531 993
e-mail: [email protected]
mODřIce
StráNecKá ZhOř
NOVá hrADečNá
ŽIDLOchOVIce
Nádražní 296, 664 42
Tel./Fax: 547 216 291
Ing. Josef Studýnka
Mobil: 606 050 518
e-mail: [email protected]
Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Tel.: 566 544 431–33
Fax: 566 544 101
e-mail: [email protected]
Zdenka Ježková
Mobil: 602 711 275
e-mail: [email protected]
Nová Hradečná, 783 84
Tel.: 585 032 301
Jana Horváthová
Mobil: 724 270 712
e-mail: [email protected]
Nádražní 731, 667 01
Tel.: 547 231 029
Fax: 547 231 514
Ing. Jana Drahonská
Mobil: 606 734 610
e-mail: [email protected]
rájec-jeStřeBÍ
Oldřicha Blažka 334, 679 02
Tel.: 516 432 053, 516 432 017
Fax: 516 432 053
Ing. František Fadrný
Mobil: 724 067 030
e-mail: [email protected]
ZáBřeh NA mOrAVě
čIStÍcÍ StANIce OSIV
tAVÍKOVIce
Tavíkovice 41, 671 40
Tel./Fax: 515 339 208
Vladimír Tesař
Mobil: 724 774 288
e-mail: [email protected]
rájec-jeStřeBÍ
Bezručova 1318,594 01
Tel.: 566 522 066
e-mail: [email protected]
Oldřicha Blažka 334, 679 02
Tel.: 516 432 017
Fax: 516 432 053
Jiří Klein
Mobil: 724 958 872
BrNO
ŽĎár NAD SáZAVOU
ZáBřeh NA mOrAVě
tAVÍKOVIce
Spálená 1, 657 92
Tel.: 543 557 158
Fax: 543 211 872
e-mail: [email protected]
Smetanova 640, 591 01
Tel.: 566 621 947
Fax: 566 627 271
e-mail: [email protected]
Leštinská 22, 789 01
Tel.: 583 418 250
Fax: 583 411 715
e-mail: [email protected]
Tavíkovice 41, 671 40
Tel.: 515 330 016
Fax: 515 339 208
e-mail: [email protected]
rájec-jeStřeBÍ
jIhLAVA
mODřIce
ŽIDLOchOVIce
Oldřicha Blažka 334, 679 02
Tel.: 516 432 231
Fax: 516 432 053
e-mail: [email protected]
Srázná 5, 586 01
Tel.: 567 302 085
Fax: 567 306 838
e-mail: [email protected]
Nádražní 296, 664 42
Tel.: 547 216 897
Fax: 547 216 291
e-mail: [email protected]
Nádražní 731, 667 01
Tel.: 547 231 039
Fax: 547 231 514
VrAcOV
StráNecKá ZhOř
Vlkošská 1652, 696 42
Tel./Fax: 518 628 020
mobil: 602 410 019
e-mail: [email protected]
Stránecká Zhoř, 594 42 Měřín
Tel./Fax: 566 544 054
e-mail: [email protected]
VeLKé meZIřÍčÍ
prODejNY
OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o.
Přízova 8–10, 657 92 Brno, Czech republic, Phone: +420 543 557 111
Fax: +420 543 211 872, e-mail: [email protected], http://www.oseva-agro.cz
Zelená linka: 800 136 785 (poradenství)
Download

NABÍDKA OSIVA A SADBY