Čerpadla Armatury Servis
n
n
Čerpadla a automatizace 2013
2
Úvod
Rejstřík
str. 3
Přehled programu
str. 6–9
Přehled použití
str. 10–21
Naše tradice:
Kompetence od roku 1871
Každý, kdo dodává zákazníkům na celém světě již
po generace čerpadla, armatury, automatizační
systémy a servisní služby, ten ze zkušenosti ví,
že úspěch je neustálý proces, který probíhá v úzkém
partnerství mezi pracovníky vývoje a uživateli, mezi
výrobou a praxí.
Společnou cestou lze vytvořit více. Děláme vše pro to,
aby měli naši zákazníci vždy možnost zvolit si optimální
řešení produktu i systému. KSB je Vaším silným
a loajálním partnerem:
více než 140 let zkušeností na trhu
n
aktivní zastoupení ve více než 100 zemích
n
více než 16 000 zaměstnanců
n
více než 160 servisních center po celém světě
n
téměř 2 600 servisních specialistů
n
3
Rejstřík
pro čerpadla a automatizační techniku
Amacan K
44
Amacan P
44
Amacan S
44
Amacontrol61
Ama-Drainer 400 – 500
39
Ama-Drainer 80, 100
40
Ama-Drainer-Box41
Ama-Drainer-Box Mini
41
Ama-Drainer N 301 – 358
39
AmaDS341
Amajet45
Amaline45
Amamix45
Ama-Porter F / S
40
Ama-Porter CK-Čerpací stanice42
Amaprop45
Amarex KRT
43
Amarex KRT do suché /
mokré jímky
43
Amarex KRT do suché jímky43
Amarex N
43
Amarex N CK-Čerpací stanice
42
API-Serie (Nikkiso-KSB)
32
Beveron55
BOA-Systronic62
Calio22
Cervomatic EDP.2
59
CHTA / CHTC / CHTD
54
CHTR33
CINP/CINCN33
Compacta41
Controlmatic E
59
Controlmatic E.2
59
CPKN 29
CTN32
Čerpací stanice CK 800
42
DN (Nikkiso-KSB)
31
Etabloc25
Etabloc Pump­­Drive 25
Etabloc SYT / Etaline SYT
28
Etachrom BC
25
Etachrom BC PumpDrive
26
Etachrom NC
26
Etachrom NC PumpDrive
26
Etaline23
Etaline PumpDrive
23
Etaline-R24
Etaline Z
23
Etaline Z PumpDrive
24
Etamagno SY / SYI / Bloc SY
28
Etanorm / Etanorm-R
25
Etanorm GPV / CPV
26
Etanorm Pump­­Drive
25
Etanorm SYT / RSY
28
Etaprime B / BN
49
Etaprime L
49
Etaseco / Etaseco-I
30
Etaseco RVP
30
Filtra N
36
FGD48
HGB / HGC / HGD
54
HGM54
HGM-RO58
HHD48
HK (Nikkiso-KSB)
31
HN/BN/TN (Nikkiso-KSB) 31
HPH27
HPK 27
HPK-L27
HT/BT/TT (Nikkiso-KSB)
31
HX (Nikkiso-KSB)
28
HY (Nikkiso-KSB)
28
Hya-Compact VP
38
Hya-Compact K
38
Hya-Duo D FL
37
Hya-Duo D FL Compact
37
Hya-Eco VP
38
Hyamaster ISB
60
Hyamaster SPS
61
Hyamat IK, IV, IVP
39
Hyamat K
38
Hyamat V
38
Hyamat VP
39
Hya-Rain / Hya-Rain N
34
Hya-Rain Eco
34
Hya-Solo E
36
Hya-Solo D
36
Hya-Solo D FL
37
Hya-Solo D FL Compact
37
Hya-Solo DV
37
hyatronic N
60
hyatronic spc
60
ILN / ILNE / ILNS
24
ILNC / ILNCE / ILNCS
24
INVCP/INVCN33
Ixo36
KWP / KWP-Bloc
46
LCC-M47
LCC-R47
LCV47
LevelControl Basic 2
59
LHD48
LSA-S46
LUV / LUVA 54
LUV Nuklear
57
Magnochem29
Magnochem-Bloc30
Mega48
MegaCPK29
MegaCPK PumpDrive/PumpMeter29
MDX49
MHD48
mini-Compacta41
MK / MKY
40
Movitec PumpDrive
51
Movitec VME
35
Movitec V / LHS / VS / VC
51
Multi Eco
35
Multi Eco-Pro
35
Multi Eco-Top
35
Multitec51
Multitec PumpDrive
51
Multitec-RO58
Omega52
PSR56
PumpDrive 60
PumpMeter61
RDLO52
RDLP52
RER56
RHD56
RHM57
RHR57
Rio-Eco N
22
Rio-Eco Therm N
23
Rio-Eco Z N
22
Rio-Therm N
22
Riotherm22
Rotex40
RPH32
RPHb32
RPH-RO58
RPH-V32
RSR56
RUV56
RVM57
RVR57
RWCP/RWCN33
S 100D / UPA 100C
50
SalTec System
58
SalTec DT
58
Secochem Ex
30
Secochem Ex K
30
Set 100
35
Sewatec / Sewabloc
46
SEZ / SEZT / PHZ / PNZ 55
SNW / PNW
55
SPY55
TBC47
UPA 150C
UPA 200, 200B, 250C
UPA 300, 350
UPA Control
UPZ, BSX-BSF
50
50
50
59
50
Vitacast / Vitacast E
53
Vitachrom53
Vitalobe53
Vitaprime 53
Vitastage 53
VN (Nikkiso-KSB)
31
WBC46
WKTA / WKTB
55
WKTR34
YNKR33
YNK54
ZW49
4
Úvod
Naše náhradní díly a služby: Vsaďte na jistotu
Naše služby jsou Vám ušité na míru a umožňují
Jsme připraveni. Po celé zeměkouli máme zřízeno
Vám individuální optimalizaci našich výrobků.
více než 160 servisních center. Téměř 2 600 nejlépe
Jsou vyjádřením široké odpovědnosti vůči
vyškolených specialistů KSB je v pohotovosti pro
našim zákazníkům. Ta začíná již před získáním
nové montáže, jakož i pro uvedení do provozu
objednávky na naše výrobky a řešení – například
a údržbu Vašeho zařízení. To zaručuje vysokou
poradenstvím ohledně možností financování.
míru operativnosti. Kromě toho se staráme také
Především se však týká následného období –
o individuální školení na místě, aby naše výrobky
vytváříme dlouhodobé a spolehlivé partnerství.
a systémy bylo možno používat ještě efektivněji
a prospěšněji.
Pro čerpadla, armatury a další rotační zařízení
nabízíme našim zákazníkům kromě náhradních dílů
rozsáhlé spektrum služeb – nezávisle na výrobci:
technické poradenství
n
servis u uživatele a v servisním centru
n
revizní management
n
reverzní inženýring/retrofit
n
TPM® Total Pump Management
n
SES Systém Efficience Service®
n
Tak pro naše zákazníky zajišťujeme dlouhodobě hodnotu zařízení.
5
Naše vize: Zajištění certifikované kvality
Prvotřídní výrobky a excelentní servis jsou u nás na
Našich pět nejdůležitějších cílů:
prvním místě. Aby to tak zůstalo i nadále, vyvinuli
n
Maximální spokojenost zákazníka: Naším cílem
je splnění přání našich zákazníků včas a v celém
jsme moderní management kvality s celosvětově
rozsahu.
plytnými směrnicemi. Jako základ slouží BusinessExcellence-Modell evropské nadace Foundation for
Podpora kvality: Uplatňujeme naše požadavky
n
Quality Management, který se v Evropě stará zlepšení
na kvalitu – od vedoucích pracovníků až po
systému řízení kvality.
zaměstnance, jejichž kvalifikaci a kompetentnost
podporujeme dalším vzděláváním.
Našimi směrnicemi jsme stanovili jednotnou kvalitu
Předcházení chybám místo jejich napravování:
n
Systematiky analyzujeme chyby a předcházíme
pro všechny naše výrobní procesy. Výsledkem jsou
jejich příčinám.
kratší dodací lhůty a celosvětová disponibilita našich
výrobků. Ty činí naše působení tak obsáhlým.
Zlepšování kvality: Průběžně optimalizujeme naše
n
procesy, abychom pracovali ještě účinněji.
Kompetence našeho poradenství a naše dobré poměry
cena-výkon jsou jednoznačně písemně pevně stanoveny.
Zavazování si dodavatelů: Zvláštní důraz
n
Podobně jako pečeť kvality „Made in Germany“, jsme
klademe na férovou a otevřenou vzájemnost,
zavedli jako značku nejvyšší kvality interní certifikaci:
abychom dosahovali společných cílů.
„Made by KSB“.
Kromě kvality hraje v KSB velkou roli také
energetická účinnost. Naše výrobky již dnes splňují
zákonné minimální hodnoty energetické účinnosti
podle nařízení ErP pro rok 2015 a vytvářejí tak
důležitý příspěvek na úrovni kompetentnosti. Ještě
větší potenciál úspor nabízí optimalizace celého
zařízení pomocí koncepce energetické účinnosti
FluidFuture®.
S přistoupením k ujednání Global Compact Spojených národů se KSB hlásí k deseti
fundamentálním principům mezinárodního společenství států v oblastech lidských
práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci.
Konstrukce / Použití
Konstrukční řada
Oběhová čerpadla na vytápění /
čerpadla na teplou vodu neregulovaná
Oběhová čerpadla na vytápění
regulovaná
Rio-Therm N
Riotherm
Calio
Rio-Eco N, Rio-Eco Z N
Rio-Eco Therm N
Inline čerpadla s neregulovaným /
Etaline
regulovaným pohonem
Etaline Z
Etaline PumpDrive
Etaline Z PumpDrive
Etaline-R
ILN / ILINE / ILNS
ILNC / ILNCE / ILNCS
Normovaná / bloková čerpadla
Etanorm / Etanorm-R
neregulovaná / regulovaná
Etanorm PumpDrive
Etabloc
Etabloc PumpDrive
Etachrom BC
Etachrom BC PumpDrive
Etachrom NC
Etachrom NC PumpDrive
Etanorm GPV / CPV
Čerpadla na horkou vodu
HPK-L
HPK
HPH
Čerpadla na horkou vodu /teplonosné
Etanorm SYT / RSY
oleje
Etabloc SYT / Etaline SYT
Čerpadla na teplonosné oleje s magnetickou HX (Nikkiso-KSB)
spojkou nebo obtékaným motorem
HY (Nikkiso-KSB)
Chemická normovaná čerpadla
MegaCPK
MegaCPK PumpDrive / PumpMeter
CPKN
Bezucpávková čerpadla
Magnochem
Magnochem-Bloc
Etaseco / Etaseco-I
Etaseco RVP
Secochem Ex
Secochem Ex K
HN / BN / TN (Nikkiso-KSB)
HT / BT / TT (Nikkiso-KSB)
HK (Nikkiso-KSB)
VN (Nikkiso-KSB
DN (Nikkiso-KSB)
Procesní čerpadla
RPH
RPHb
RPH-V
CTN
API-Serie (Nikkiso-KSB)
CHTR
YNKR
CINCP / CINCN
INVCP / INVCN
RWCP / RWCN
WKTR
Zařízení na využívání dešťové vody
Hya-Rain / Hya-Rain N
Hya-Rain Eco
Domácí zásobování vodou se spínacím
Multi Eco
automatem / bazény
Multi Eco-Pro
Set 100
Multi Eco-Top
Movitec VME
Ixo
Filtra N
FluidFuture®
ErP
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení,
zajišťujícího automatický chod nebo regulaci
(např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
Strana
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
Technická
zařízení budov
Doprava
pevných látek
Energetika
Průmysl
Doprava
a úprava vody
Automatizace
Přehled programu
FluidFuture® + ErP
6
A
n
  
  

 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  













































 





 
































































































































K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení
pro automatický chod či regulaci
(např. spínací skříň, frekvenční měnič)
Konstrukce / Použití
Konstrukční řada
Zařízení na zvyšování tlaku
Hya-Solo E
Hya-Solo D
Hya-Solo D FL
Hya-Duo D FL
Hya-Solo D FL Compact
Hya-Duo D FL Compact
Hya-Solo DV
Hya-Compact VP
Hya-Compact K
Hya-Eco VP
Hyamat K
Hyamat V
Hyamat VP
Hyamat IK, IV, IVP
Ama-Drainer N 301, 302, 303, 358
Ama-Drainer 400/10 400/35 500/10/11
Ama-Drainer 80, 100
Ama-Porter F / S
Rotex
MK / MKY
AmaDS3
Ama-Drainer-Box
Ama-Drainer-Box Mini
mini-Compacta
Compacta
Čerpací stanice CK 800
Ama-Porter CK-Čerpací stanice
Amarex N CK-Čerpací stanice
Amarex N
Amarex KRT
Amarex KRT do suché jímky
Amarex KRT do suché / mokré jímky
Amacan K
Amacan P
Amacan S
Amamix
Amaprop
Amajet
Amaline
Sewatec / Sewabloc
KWP / KWP-Bloc
WBC
LSA-S
LCC-M
LCC-R
TBC
LCV
FGD
Mega
HHD
MHD
LHD
MDX
ZW
Etaprime L
Etaprime B / BN
S 100D / UPA 100C
UPA 150C
UPA 200, 200B, 250C
UPA 300, 350
UPZ, BSX-BSF
Movitec V / LHS / VS / VC
Movitec PumpDrive
Multitec
Multitec PumpDrive
Ponorná čerpadla
Přečerpávací zařízení / čerpací šachty
Kalová čerpadla
Čerpadla do šachet
Míchadla / míchací agregáty / zařízení
na čištění jímek
Čerpadla pro média s pevnými látkami
Bagrovací čerpadla
Samonasávací čerpadla
Ponorná čerpadla
Vysokotlaká čerpadla regulovaná /
neregulovaná
FluidFuture®
ErP
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení,
zajišťujícího automatický chod nebo regulaci
(např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
Strana
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
47
48
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
50
50
51
51
51
51
Technická
zařízení budov
Doprava
pevných látek
Energetika
Průmysl
Doprava
a úprava vody
Automatizace
FluidFuture® + ErP
7
A
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n n
n n
n
n
n
n
n
n
n n
n n n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení
pro automatický chod či regulaci
(např. spínací skříň, frekvenční měnič)
Horizontálně dělená čerpadla
Omega
RDLO
RDLP
Vitachrom
Vitacast / Vitacast E
Vitaprime
Vitastage
Vitalobe
CHTA / CHTC / CHTD
HGB / HGC / HGD
HGM
YNK
LUV / LUVA
WKTA / WKTB
SEZ / SEZT / PHZ / PNZ
SNW / PNW
Beveron
SPY
RER
RSR
RUV
PSR
RHD
LUV Nuklear
RHM
RVM
RHR
RVR
SalTec System
SalTec DT
RPH-RO
HGM-RO
Multitec-RO
Hygienická čerpadla pro nápojový,
potravinářský a farmaceutický průmysl
Čerpadla pro konvenční okruhy
v elektrárnách
Čerpadla pro jaderné elektrárny
Čerpadla a výměníky tlaku pro
odsolování mořské vody v technologii
RO (reverzní osmóza)
FluidFuture®
ErP
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení,
zajišťujícího automatický chod nebo regulaci
(např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
Strana
52
52
52
53
53
53
53
53
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
n
n
n
n
Technická
zařízení budov
Doprava
pevných látek
Doprava
a úprava vody
Energetika
Konstrukční řada
Průmysl
Konstrukce / Použití
Automatizace
Přehled programu
FluidFuture® + ErP
8
A

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení
pro automatický chod či regulaci
(např. spínací skříň, frekvenční měnič)
Spínací přístroje
Regulace otáček
Monitorování a diagnostika
Regulační systémy
Controlmatic E
Controlmatic E.2
Cervomatic EDP.2
LevelControl Basic 2
UPA Control
hyatronic N
PumpDrive
hyatronic spc
Hyamaster ISB
Hyamaster SPS
PumpMeter
Amacontrol
BOA-Systronic
Technická
zařízení budov
Doprava
pevných látek
Energetika
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Průmysl
Doprava
a úprava vody
Automatizační technika
FluidFuture®
9
Strana
59
59
59
59
59
60
60
60
60
61
61
61
62
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Značky nebo firemní loga, uvedené v katalogu, jsou předmětem známkového práva KSB
Aktiengesellschaft a/nebo jedné z koncernových společností KSB. Pokud u názvu výrobku
není uvedeno označení „®“, nemusí být vyloučeno, že se u tohoto pojmu jedná o zapsanou ochrannou známku.
FluidFuture®
n
n n n n n n n
n n n
n n n n
n n n n n n n n
n n n
n n n n n n n n
n n
n n
n n n
n n
n n n
n
n n
n n
n n
n n n n
n n
n n n n n n n n
n
n
n
n
n n
HX (Nikkiso-KSB)
HY (Nikkiso-KSB)
HPK-L
HPH
HPK
Etanorm / Etanorm-R
Etanorm PumpDrive
Etabloc
Etabloc PumpDrive
Etachrom BC
Etachrom BC PumpDrive
Etachrom NC
Etachrom NC PumpDrive
Etanorm GPV / CPV
n n n n n n
Čerpadla na teplonosné oleje s magnetickou spojkou nebo obtékaným motorem
n n
n n
n n n n
Čerpadla na horkou vodu / teplonosné oleje
n n
Čerpadla na horkou vodu
n n
Normovaná /bloková čerpadla neregulovaná / regulovaná
n n n
Inline čerpadla s neregulovaným / regulovaným pohonem
n n
Etaline
Etaline Z
Etaline PumpDrive
Etaline Z PumpDrive
Etaline-R
ILN / ILNE / ILNS
ILNC / ILNCE / ILNCS
Calio
Rio-Eco N, Rio-Eco Z N
Rio-Eco Therm N
Oběhová čerpadla na vytápění regulovaná
Rio-Therm N
Riotherm
Agresivní média
Aktivní kal
Anorganická média
Brakická voda
Čisticí prostředky
Destilát
Dešťová voda
Farmaceutická média
Filtrovaná voda
Hasicí voda
Horká voda
Hořlavá média
Hustá média
Chladicí prostředky
Chladicí voda
Jedovatá média
Kapalný plyn
Kondenzát
Korozní média
Máčecí laky
Mazací prostředky
Média pro výrobu potravin a nápojů
Média s obsahem plynu
Mořská voda
Napájecí voda
Odpadní voda bez fekálií
Odpadní voda s fekáliemi
Oleje
Organická média
Pevné látky (ruda, písek, štěrk, popel)
Pitná voda
Pohonné látky
Polymerizující média
Prací voda (topná)
Průmyslová teplá voda
Rozpouštědla
Říční, jezerní a spodní voda
Snadno těkavá média
Solanka
Surový kal
Teplá voda (topná)
Teplonosné oleje
Topná voda
Užitková voda
Vakuum
Výbušná média
Vyhnilý kal
Vysoce agresivní média
Vzácná média
Zdraví škodlivá média
Znečištěná voda
Oběhová čerpadla na vytápění / čerpadla na teplou vodu neregulovaná
Média
Etanorm SYT / RSY
Etabloc SYT / Etaline SYT
Přehled použití
Čerpadla
10
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n
n n
n n
n
n n
n
n n n n n n n
n n n n n n n n n
n n
n n
n n n n
n n
n n n n n n n n
n n n n n n n
n n n n n n n n
n n
n n
n
n n n
n n n
n n n n n n n
n n n n
n n
n
n n n n n n n
n n n n n n n n
n n
n
n n
n n n n n n n n
n n n
n n
n
n n
n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n n
n n n
n n n
n n n n n n n n n n n
n n n n n n n
n n n
n n n n n n n
n n n
RPH
RPHb
RPH-V
CTN
API-Serie (Nikkiso-KSB)
CHTR
YNKR
CINCP / CINCN
INVCP / INVCN
RWCP / RWCN
WKTR
n n n n n n n n n n n
Procesní čerpadla
Magnochem
Magnochem-Bloc
Etaseco / Etaseco-I
Etaseco RVP
Secochem Ex
Secochem Ex K
HN / BN / TN (Nikkiso-KSB)
HT / BT / TT (Nikkiso-KSB)
HK (Nikkiso-KSB)
VN (Nikkiso-KSB)
DN (Nikkiso-KSB)
n n n
Bezucpávková čerpadla
MegaCPK
MegaCPK PumpDrive
CPKN
Chemická normovaná čerpadla
11
n n n n n
n n n
n
n n n
n
n
n n n
n n n
n n n
n n
n n n n
n n n
n n
n n n n n n n
n n n
n n n
n n n n n n n
n n n
n n n n n n n n n n n
n n n
n n n n n n
n n
n
n
n
n
n
n n n
n n
n
n
n
n n n
n n
n n n n n n n
n
n
n n n
n n n n n
n n n
n n n
n n n
n n n
n n n
n
n
n n n
n n n n n n n n n n n
n
n n n n n n n n n n n
n n n
n n n
n n n
n n n n n n n n n n n
n n n
n n n n n n
n n n
n n n n n n n n n n n
n n n
n n n n n n
n
n n n n n n n
n n n
n n
n
n n n
n n n
n n n
n n
n n n
n n n
n n n
n
n
n n n
n
n
n n n
n n n
n n n
n n n
n n n n n n n n n n n
n n n
n n n n n n
n n n
n n n n n n n n n n n
n n n
n n n
n n n n n n n n
n n n
n n
n n
n n
n
n
n
n n n
n n
n n n
n n
n n n
n n n
n n n
n n n n n n n n n n n
n n n
n n n
n n
n n n n n n n
n n
n
n n n
n n
n n n n n n n
n n n
n
n n n
n n n n n n n n n n n
n n n
n n n
n n n n n n n n n n n
n n n
n
n
n
Agresivní média
Aktivní kal
Anorganická média
Brakická voda
Čisticí prostředky
Destilát
Dešťová voda
Farmaceutická média
Filtrovaná voda
Hasicí voda
Horká voda
Hořlavá média
Hustá média
Chladicí prostředky
Chladicí voda
Jedovatá média
Kapalný plyn
Kondenzát
Korozní média
Máčecí laky
Mazací prostředky
Média pro výrobu potravin a nápojů
Média s obsahem plynu
Mořská voda
Napájecí voda
Odpadní voda bez fekálií
Odpadní voda s fekáliemi
Oleje
Organická média
Pevné látky (ruda, písek, štěrk, popel)
Pitná voda
Pohonné látky
Polymerizující média
Prací voda (topná)
Průmyslová teplá voda
Rozpouštědla
Říční, jezerní a spodní voda
Snadno těkavá média
Solanka
Surový kal
Teplá voda (topná)
Teplonosné oleje
Topná voda
Užitková voda
Vakuum
Výbušná média
Vyhnilý kal
Vysoce agresivní média
Vzácná média
Zdraví škodlivá média
Znečištěná voda
Přehled použití
n
n
Ama-Drainer N 301, 302, 303, 358
Ama-Drainer 400/10 400/35 500/10/11
Ama-Drainer 80, 100
Ama-Porter F / S
Rotex
MK / MKY
n
Ponorná čerpadla
Hya-Solo E
Hya-Solo D
Hya-Solo D FL
Hya-Duo D FL
Hya-Solo D FL Compact
Hya-Duo D FL Compact
Hya-Solo DV
Hya-Eco VP
Hyamat K
Hyamat V
Hyamat VP
Hyamat IK, IV, IVP
Zařízení na zvyšování tlaku
n n
Domácí zásobování vodou se spínacím automatem / bazény
Agresivní média
Aktivní kal
Anorganická média
Brakická voda
Čisticí prostředky
Destilát
Dešťová voda
Farmaceutická média
Filtrovaná voda
Hasicí voda
Horká voda
Hořlavá média
Hustá média
Chladicí prostředky
Chladicí voda
Jedovatá média
Kapalný plyn
Kondenzát
Korozní média
Máčecí laky
Mazací prostředky
Média pro výrobu potravin a nápojů
Média s obsahem plynu
Mořská voda
Napájecí voda
Odpadní voda bez fekálií
Odpadní voda s fekáliemi
Oleje
Organická média
Pevné látky (ruda, písek, štěrk, popel)
Pitná voda
Pohonné látky
Polymerizující média
Prací voda (topná)
Průmyslová teplá voda
Rozpouštědla
Říční, jezerní a spodní voda
Snadno těkavá média
Solanka
Surový kal
Teplá voda (topná)
Teplonosné oleje
Topná voda
Užitková voda
Vakuum
Výbušná média
Vyhnilý kal
Vysoce agresivní média
Vzácná média
Zdraví škodlivá média
Znečištěná voda
Zařízení na využívání dešťové vody
Média
Multi Eco
Set 100
Multi Eco-Pro
Multi Eco-Top
Movitec VME
Ixo
Filtra N
Hya-Rain / Hya-Rain N
Hya-Rain Eco
Čerpadla
12
n n n n
n
n
n
n n n n
n
n
n
n n
n n n n n n
n
n
n
n n
n n n
n
n n n n
n
n n
n
n n
n n n n n n
n n n n n
n n n
n
n n n n n n
n
n
n
n n n n n n
n
n n
n
n
n
n
n
n
n
WBC
LSA-S
LCC-M / LCC-R
TBC
LCV
FGD
Mega
HHD
MHD
LHD
MDX
ZW
Sewatec / Sewabloc
KWP / KWP-Bloc
Amamix
Amaprop
Amajet
Amaline
Amacan K
Amacan P / Amacan S
n
Bagrovací čerpadla
n
Čerpadla pro média s pevnými látkami
n n
n
n n n n
Míchadla / míchací agregáty / zařízení na čištění jímek
Kalová čerpadla
Přečerpávací zařízení / čerpací šachty
n
Čerpadla do šachet
AmaDS3
Ama-Drainer-Box
Ama-Drainer-Box Mini
mini-Compacta
Compacta
Čerpací stanice CK 800
Ama-Porter CK-Čerpací stanice
Amarex N CK-Čerpací stanice
Amarex N
Amarex KRT
Amarex KRT do suché jímky
Amarex KRT do suché / mokré jímky
13
n n
n n n n n n n n n n n n
n
n
n
n
n
n n n n
n
n
n n
n
n
n
n n n n n n n n
n n n n
n n
n
n n
n
n n n n
n n
n
n n
n n n
n
n
n n
n
n n
n n n n
n n
n
n n
n
n
n n n n n n n n n n n n
n
n n
n n
n n n
n n
n n n n n n n
n
n n n n
n n
n
n n
n
n n n n n n n n
n
n
n
n
n n n n
n
n n n
n n
n
n
n
n
Agresivní média
Aktivní kal
Anorganická média
Brakická voda
Čisticí prostředky
Destilát
Dešťová voda
Farmaceutická média
Filtrovaná voda
Hasicí voda
Horká voda
Hořlavá média
Hustá média
Chladicí prostředky
Chladicí voda
Jedovatá média
Kapalný plyn
Kondenzát
Korozní média
Máčecí laky
Mazací prostředky
Média pro výrobu potravin a nápojů
Média s obsahem plynu
Mořská voda
Napájecí voda
Odpadní voda bez fekálií
Odpadní voda s fekáliemi
Oleje
Organická média
Pevné látky (ruda, písek, štěrk, popel)
Pitná voda
Pohonné látky
Polymerizující média
Prací voda (topná)
Průmyslová teplá voda
Rozpouštědla
Říční, jezerní a spodní voda
Snadno těkavá média
Solanka
Surový kal
Teplá voda (topná)
Teplonosné oleje
Topná voda
Užitková voda
Vakuum
Výbušná média
Vyhnilý kal
Vysoce agresivní média
Vzácná média
Zdraví škodlivá média
Znečištěná voda
n n
n n n n
Horizontálně dělená čerpadla
n n n n
n n n
n n
n n
n n
n n n n
n n
n n
n n n
n n
n
n n
n n n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n n n
n n n n n
n n n n
n n
n n
n n n n n
n n
n n n
n n
n n
n n
n
n n n n n
n n
n n n
n n n n n
n n n n
n n n
Hygienická čerpadla pro nápojový, potravinářský a farmaceutický průmysl
n n n n n
n n
n n
Omega
RDLO
RDLP
Movitec V / LHS / VS / VC
Movitec PumpDrive
Multitec
Multitec PumpDrive
S 100D / UPA 100C
UPA 150C
UPA 200, 200B, 250C
UPA 300, 350
UPZ, BSX-BSF
n n n
Vysokotlaká čerpadla regulovaná / neregulovaná
n n
Ponorná čerpadla
Etaprime L
Etaprime B / BN
Agresivní média
Aktivní kal
Anorganická média
Brakická voda
Čisticí prostředky
Destilát
Dešťová voda
Farmaceutická média
Filtrovaná voda
Hasicí voda
Horká voda
Hořlavá média
Hustá média
Chladicí prostředky
Chladicí voda
Jedovatá média
Kapalný plyn
Kondenzát
Korozní média
Máčecí laky
Mazací prostředky
Média pro výrobu potravin a nápojů
Média s obsahem plynu
Mořská voda
Napájecí voda
Odpadní voda bez fekálií
Odpadní voda s fekáliemi
Oleje
Organická média
Pevné látky (ruda, písek, štěrk, popel)
Pitná voda
Pohonné látky
Polymerizující média
Prací voda (topná)
Průmyslová teplá voda
Rozpouštědla
Říční, jezerní a spodní voda
Snadno těkavá média
Solanka
Surový kal
Teplá voda (topná)
Teplonosné oleje
Topná voda
Užitková voda
Vakuum
Výbušná média
Vyhnilý kal
Vysoce agresivní média
Vzácná média
Zdraví škodlivá média
Znečištěná voda
Samonasávací čerpadla
Média
Vitachrom
Vitacast / Vitacast E
Vitaprime
Vitastage
Vitalobe
Přehled použití
Čerpadla
14
n n n n
n n n n
n n n n n
n n n n
n n n n n
n n n n
n n n n
n
n n
n
n n n n n
n
n
n
n
n n
n
PumpMeter
Monitorování a diagnostika
n n n
Čerpadla a výměníky tlaku pro odsolování mořské vody v technologii RO (reverzní osmóza)
n n
RPH-RO
HGM-RO
Multitec-RO
RER
RSR
PSR
RUV
RHD
LUV nuklear
RHM
RVM
RHR
RVR
Čerpadla pro jaderné elektrárny
Čerpadla pro konvenční okruhy v elektrárnách
CHTA / CHTC / CHTD
HGB / HGC / HGD
HGM
YNK
LUV / LUVA
WKTA / WKTB
SEZ / SEZT / PHZ / PNZ
SNW / PNW
Beveron
SPY
15
n
n
n
n
n
n n n
n n n
n
n
n n n n
n
n n n n
n
n
n
n
n n n n
n
n
n
Agresivní média
Aktivní kal
Anorganická média
Brakická voda
Čisticí prostředky
Destilát
Dešťová voda
Farmaceutická média
Filtrovaná voda
Hasicí voda
Horká voda
Hořlavá média
Hustá média
Chladicí prostředky
Chladicí voda
Jedovatá média
Kapalný plyn
Kondenzát
Korozní média
Máčecí laky
Mazací prostředky
Média pro výrobu potravin a nápojů
Média s obsahem plynu
Mořská voda
Napájecí voda
Odpadní voda bez fekálií
Odpadní voda s fekáliemi
Oleje
Organická média
Pevné látky (ruda, písek, štěrk, popel)
Pitná voda
Pohonné látky
Polymerizující média
Prací voda (topná)
Průmyslová teplá voda
Rozpouštědla
Říční, jezerní a spodní voda
Snadno těkavá média
Solanka
Surový kal
Teplá voda (topná)
Teplonosné oleje
Topná voda
Užitková voda
Vakuum
Výbušná média
Vyhnilý kal
Vysoce agresivní média
Vzácná média
Zdraví škodlivá média
Znečištěná voda
n n n
n n n
n n n n n n n
n n
n n n n n n n
n n
n n n n n n n
n n n n n n n n n
n n
n n n
n
n
n n n n
n n
n n n n
n n n
n n
n n n n n n n n
n
n n
n
n n n
HX (Nikkiso-KSB)
HY (Nikkiso-KSB)
HPK-L
HPH
HPK
Etanorm / Etanorm-R
Etanorm PumpDrive
Etabloc
Etabloc PumpDrive
Etachrom BC
Etachrom BC PumpDrive
Etachrom NC
Etachrom NC PumpDrive
Etanorm GPV / CPV
n n n n n n n n
Čerpadla na horkou vodu / teplonosné oleje
n n
n n n n n n n n
Čerpadla na horkou vodu
n n
Čerpadla na teplonosné oleje s magnetickou spojkou nebo obtékaným motorem
n n
n
n n
Normovaná /bloková čerpadla neregulovaná / regulovaná
n n
n n
Inline čerpadla s neregulovaným / regulovaným pohonem
n
n
Etaline
Etaline Z
Etaline PumpDrive
Etaline Z PumpDrive
Etaline-R
ILN / ILNE / ILNS
ILNC / ILNCE / ILNCS
Calio
Rio-Eco N, Rio-Eco Z N
Rio-Eco Therm N
Rio-Therm N
Riotherm
n n
Oběhová čerpadla na vytápění regulovaná
Akvakultura
Bazénová technika
Cukrovarnický průmysl
Čerpání kondenzátu
Čistírny odpadních vod
Čištění dešťových nádrží / splavňovacích kanálů
Dálkové vytápění
Doky
Domácí zásobování vodou
Doprava pevných látek
Farmaceutický průmysl
Hasicí zařízení
Homogenizování
Hornictví
Chemický průmysl
Chladicí okruhy
Jaderné elektrárny
Kanalizace
Kašny / fontány / vodotrysky
Klimatizační zařízení
Lakovací zařízení
Likvidace kalu
Likvidace odpadu
Lodní technika
Míchání
Mycí / prací zařízení
Napájení kotlů
Odběr vody
Odsiřování spalin
Odsolování mořské vody / reverzní osmóza
Odstraňování okují
Odvodňování
Ochrana proti vysoké vodě / ochrana pobřeží (při bouřích)
Okruhy kotlů
Okruhy teplonosných olejů
Petrochemický průmysl
Plošiny v pobřežních vodách
Potravinářský a nápojový průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Provoz sacích bagrů
Průmysl papíru a celulózy
Průmyslové cirkulační systémy
Rafinérie
Recirkulace
Snižování hladiny spodních vod
Solární systémy
Suspenze
Teplovodní topení
Udržování hladiny spodních vod
Udržování suchého prostředí
Úprava vody
Výrobní technologie
Využívání dešťové vody
Zahušťování
Zařízení na rekuperaci tepla
Zasněžovací zařízení
Zásobování vodou
Zavlažování
Zkrápění
Zpracování kalu
Zušlechťování těžkých olejů / uhlí
Zvyšování tlaku
Oběhová čerpadla na vytápění / čerpadla na teplou vodu neregulovaná
Použití
Etanorm SYT / RSY
Etabloc SYT / Etaline SYT
Přehled použití
Čerpadla
16
n n
n n
n n
n n
n n n
n n
n
n n
n n n n
n n
n n n n n n n n n
n n n
n n n
n
n n
n n n n n n n
n n n n n n n n n
n n
n n
n n
n n n
n n n n n n n
n n n n n n n n
n n n
n n
n n
n n
n n
n
n n n
n n
n n n
n n n n n n n
n n n n n n n n
n
n
n n
n n
n n
n n n
n
n n
n n n
n n n n n n n
n
n n n n n n n
n n n n n n n n n
n n
n n n n n n n n n
n n
n n n n n n n n
n n
n n n n
n n n n n n n n n
n n n n n n n
RPH
RPHb
RPH-V
CTN
API-Serie (Nikkiso-KSB)
CHTR
YNKR
CINCP / CINCN
INVCP / INVCN
RWCP / RWCN
WKTR
Procesní čerpadla
n n n
Bezucpávková čerpadla
Chemická normovaná čerpadla
MegaCPK
MegaCPK PumpDrive
CPKN
Magnochem
Magnochem-Bloc
Etaseco / Etaseco-I
Etaseco RVP
Secochem Ex
Secochem Ex K
HN / BN / TN (Nikkiso-KSB)
HT / BT / TT (Nikkiso-KSB)
HK (Nikkiso-KSB)
VN (Nikkiso-KSB)
DN (Nikkiso-KSB)
17
n n n
n
n n n
n n
n
n
n
n
n
n
n
n
n n n
n n n n n n n n n n n
n n n n n n
n n n n
n n n n n n n
n n
n n n n n n
n
n
n n n
n n n n n n n
n n
n n n
n
n
n
n
n n
n n n
n n n
n
n n n
n
n n n
n n
n n n n n n n
n n
n
n n n n n
n n n n n
n n n
n n n
n n n
n n
n n
n n
n
n n n n n n n
n n n
n n n
n n n n n
n n n n
n
n n n
n n n n n n n n n n
n n n
n n
n n n n n n n
n n n
n n n
n n n
n
n
n
n n n n n n
n n n
n n n
n n n
n n n n n n n n n n n
n n n
n n n n n n n
n
n n
n n n
n n n
n
n n n
n n
n
n
Akvakultura
Bazénová technika
Cukrovarnický průmysl
Čerpání kondenzátu
Čistírny odpadních vod
Čištění dešťových nádrží / splavňovacích kanálů
Dálkové vytápění
Doky
Domácí zásobování vodou
Doprava pevných látek
Farmaceutický průmysl
Hasicí zařízení
Homogenizování
Hornictví
Chemický průmysl
Chladicí okruhy
Jaderné elektrárny
Kanalizace
Kašny / fontány / vodotrysky
Klimatizační zařízení
Lakovací zařízení
Likvidace kalu
Likvidace odpadu
Lodní technika
Míchání
Mycí / prací zařízení
Napájení kotlů
Odběr vody
Odsiřování spalin
Odsolování mořské vody / reverzní osmóza
Odstraňování okují
Odvodňování
Ochrana proti vysoké vodě / ochrana pobřeží (při bouřích)
Okruhy kotlů
Okruhy teplonosných olejů
Petrochemický průmysl
Plošiny v pobřežních vodách
Potravinářský a nápojový průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Provoz sacích bagrů
Průmysl papíru a celulózy
Průmyslové cirkulační systémy
Rafinérie
Recirkulace
Snižování hladiny spodních vod
Solární systémy
Suspenze
Teplovodní topení
Udržování hladiny spodních vod
Udržování suchého prostředí
Úprava vody
Výrobní technologie
Využívání dešťové vody
Zahušťování
Zařízení na rekuperaci tepla
Zasněžovací zařízení
Zásobování vodou
Zavlažování
Zkrápění
Zpracování kalu
Zušlechťování těžkých olejů / uhlí
Zvyšování tlaku
Přehled použití
n n n n n
n
n
n
n
Ama-Drainer N 301, 302, 303, 358
Ama-Drainer 400/10 400/35 500/10/11
Ama-Drainer 80, 100
Ama-Porter F / S
Rotex
MK / MKY
Hya-Solo E
Hya-Solo D
Hya-Solo D FL
Hya-Duo D FL
Hya-Solo D FL Compact
Hya-Duo D FL Compact
Hya-Solo DV
Hya-Compact VP
Hya-Compact K
Hya-Eco VP
Hyamat K
Hyamat V
Hyamat VP
Hyamat IK, IV, IVP
Ponorná čerpadla
n
Zařízení na zvyšování tlaku
Domácí zásobování vodou se spínacím automatem / bazény
Akvakultura
Bazénová technika
Cukrovarnický průmysl
Čerpání kondenzátu
Čistírny odpadních vod
Čištění dešťových nádrží / splavňovacích kanálů
Dálkové vytápění
Doky
Domácí zásobování vodou
Doprava pevných látek
Farmaceutický průmysl
Hasicí zařízení
Homogenizování
Hornictví
Chemický průmysl
Chladicí okruhy
Jaderné elektrárny
Kanalizace
Kašny / fontány / vodotrysky
Klimatizační zařízení
Lakovací zařízení
Likvidace kalu
Likvidace odpadu
Lodní technika
Míchání
Mycí / prací zařízení
Napájení kotlů
Odběr vody
Odsiřování spalin
Odsolování mořské vody / reverzní osmóza
Odstraňování okují
Odvodňování
Ochrana proti vysoké vodě / ochrana pobřeží (při bouřích)
Okruhy kotlů
Okruhy teplonosných olejů
Petrochemický průmysl
Plošiny v pobřežních vodách
Potravinářský a nápojový průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Provoz sacích bagrů
Průmysl papíru a celulózy
Průmyslové cirkulační systémy
Rafinérie
Recirkulace
Snižování hladiny spodních vod
Solární systémy
Suspenze
Teplovodní topení
Udržování hladiny spodních vod
Udržování suchého prostředí
Úprava vody
Výrobní technologie
Využívání dešťové vody
Zahušťování
Zařízení na rekuperaci tepla
Zasněžovací zařízení
Zásobování vodou
Zavlažování
Zkrápění
Zpracování kalu
Zušlechťování těžkých olejů / uhlí
Zvyšování tlaku
Zařízení na využívání dešťové vody
Použití
Multi Eco
Set 100
Multi Eco-Pro
Multi Eco-Top
Movitec VME
Ixo
Filtra N
Hya-Rain / Hya-Rain N
Hya-Rain Eco
Čerpadla
18
n n
n n
n n n n n n n n n
n n n n
n n
n n n n n n
n
n
n
n n n n n n
n
n n n n
n n
n n n n n n n n n n
n
n n n n
n n n n n n
n
n
n
n
n n n n n
n n n n n n
n n
n n n n
n n n n n n
n n
n n n n n n n n n n
n n
n n n n n n
n n
n n n n n n n n n n
n n
n n n n n n
n n
n n n n n n n n n
n n
n n n n n n n n n n
n
n n
n
n n n
n n
n n n n n n n n n
n n
n n n n
n n n n
n
n n n n
n n
n
n
n
n
n n
WBC
LSA-S
LCC-M
LCC-R
TBC
LCV
FGD
Mega
HHD
MHD
LHD
MDX
ZW
Sewatec / Sewabloc
KWP / KWP-Bloc
Amamix
Amaprop
Amajet
Amaline
Amacan K
Amacan P
Amacan S
n n
n
Bagrovací čerpadla
n n n n
Čerpadla pro média s pevnými látkami
n
n n
Míchadla / míchací agregáty / zařízení na čištění jímek
n
Čerpadla do šachet
Kalová čerpadla
Přečerpávací zařízení / čerpací šachty
AmaDS3
Ama-Drainer-Box
Ama-Drainer-Box Mini
mini-Compacta
Compacta
Čerpací stanice CK 800
Ama-Porter CK-Čerpací stanice
Amarex N CK-Čerpací stanice
Amarex N
Amarex KRT
Amarex KRT do suché jímky
Amarex KRT do suché / mokré jímky
19
n n n
n
n
n
n
n n n n n n n n n n n n n
n
n n n n n n n n n n n n n
n
n
n
n n
n n n n n n n n
n n n n
n n n n n n n n n n n n n
n
n
n n n n
n n n n
n
n
n
n
n n
n
n n
n
n n n
n
n n n
n n
n n n n
n n
n
n
n
n n n n
n
n
n
n n n n n n
n n n
n n n n n
n n n n
n
n
n
n n n n
n
n n n n
n n n
n n n n
n n n
n
n
n
n
n
n n n n
n n n
n n n n
n n n
n n n n
n
n n
n
n n n n n n n n n n n n n
Akvakultura
Bazénová technika
Cukrovarnický průmysl
Čerpání kondenzátu
Čistírny odpadních vod
Čištění dešťových nádrží / splavňovacích kanálů
Dálkové vytápění
Doky
Domácí zásobování vodou
Doprava pevných látek
Farmaceutický průmysl
Hasicí zařízení
Homogenizování
Hornictví
Chemický průmysl
Chladicí okruhy
Jaderné elektrárny
Kanalizace
Kašny / fontány / vodotrysky
Klimatizační zařízení
Lakovací zařízení
Likvidace kalu
Likvidace odpadu
Lodní technika
Míchání
Mycí / prací zařízení
Napájení kotlů
Odběr vody
Odsiřování spalin
Odsolování mořské vody / reverzní osmóza
Odstraňování okují
Odvodňování
Ochrana proti vysoké vodě / ochrana pobřeží (při bouřích)
Okruhy kotlů
Okruhy teplonosných olejů
Petrochemický průmysl
Plošiny v pobřežních vodách
Potravinářský a nápojový průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Provoz sacích bagrů
Průmysl papíru a celulózy
Průmyslové cirkulační systémy
Rafinérie
Recirkulace
Snižování hladiny spodních vod
Solární systémy
Suspenze
Teplovodní topení
Udržování hladiny spodních vod
Udržování suchého prostředí
Úprava vody
Výrobní technologie
Využívání dešťové vody
Zahušťování
Zařízení na rekuperaci tepla
Zasněžovací zařízení
Zásobování vodou
Zavlažování
Zkrápění
Zpracování kalu
Zušlechťování těžkých olejů / uhlí
Zvyšování tlaku
n n n n
n n n n n
n
Omega
RDLO
RDLP
Movitec V / LHS / VS / VC
Movitec PumpDrive
Multitec
Multitec PumpDrive
n n
n n
n n
n n
n n n n
n n
n n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n n n
n
n n
Hygienická čerpadla pro nápojový, potravinářský a farmaceutický průmysl
n n
n n
Horizontálně dělená čerpadla
n n n
Vysokotlaká čerpadla regulovaná / neregulovaná
S 100D / UPA 100C
UPA 150C
UPA 200, 200B, 250C
UPA 300, 350
UPZ, BSX-BSF
Etaprime L
Etaprime B / BN
n n
Ponorná čerpadla
Akvakultura
Bazénová technika
Cukrovarnický průmysl
Čerpání kondenzátu
Čistírny odpadních vod
Čištění dešťových nádrží / splavňovacích kanálů
Dálkové vytápění
Doky
Domácí zásobování vodou
Doprava pevných látek
Farmaceutický průmysl
Hasicí zařízení
Homogenizování
Hornictví
Chemický průmysl
Chladicí okruhy
Jaderné elektrárny
Kanalizace
Kašny / fontány / vodotrysky
Klimatizační zařízení
Lakovací zařízení
Likvidace kalu
Likvidace odpadu
Lodní technika
Míchání
Mycí / prací zařízení
Napájení kotlů
Odběr vody
Odsiřování spalin
Odsolování mořské vody / reverzní osmóza
Odstraňování okují
Odvodňování
Ochrana proti vysoké vodě / ochrana pobřeží (při bouřích)
Okruhy kotlů
Okruhy teplonosných olejů
Petrochemický průmysl
Plošiny v pobřežních vodách
Potravinářský a nápojový průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Provoz sacích bagrů
Průmysl papíru a celulózy
Průmyslové cirkulační systémy
Rafinérie
Recirkulace
Snižování hladiny spodních vod
Solární systémy
Suspenze
Teplovodní topení
Udržování hladiny spodních vod
Udržování suchého prostředí
Úprava vody
Výrobní technologie
Využívání dešťové vody
Zahušťování
Zařízení na rekuperaci tepla
Zasněžovací zařízení
Zásobování vodou
Zavlažování
Zkrápění
Zpracování kalu
Zušlechťování těžkých olejů / uhlí
Zvyšování tlaku
Samonasávací čerpadla
Použití
Vitachrom
Vitacast / Vitacast E
Vitaprime
Vitastage
Vitalobe
Přehled použití
Čerpadla
20
n n n n n
n n n n n
n n n n n
n n n n
n n n n
n n n n n
n n
n n n
n n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n n n n
n n
n n n n
n n n n n
n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n
n n
n
n n
n n n
n n
n n n n n
n n n n
n n n
n n n n n
n n n n
n n n
n n n n
n n n n
n n
n n n n
n
n n
n n
n
n n
n n
n n n n
n n n n n n n n n n
n
n n n n
n
n n n n
n n n
n n
PumpMeter
RPH-RO
HGM-RO
Multitec-RO
RER
RSR
PSR
RUV
RHD
LUV nuklear
RHM
RVM
RHR
RVR
n
n n n n
Monitorování a diagnostika
n
Čerpadla a výměníky tlaku pro odsolování mořské vody v technologii RO (reverzní osmóza)
n n n n
Čerpadla pro jaderné elektrárny
Čerpadla pro konvenční okruhy v elektrárnách
CHTA / CHTC / CHTD
HGB / HGC / HGD
HGM
YNK
LUV / LUVA
WKTA / WKTB
SEZ / SEZT / PHZ / PNZ
SNW / PNW
Beveron
SPY
21
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n n n
n
n n n
n n n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n n
n
n n n n
n
n n n n
n
n
n
Akvakultura
Bazénová technika
Cukrovarnický průmysl
Čerpání kondenzátu
Čistírny odpadních vod
Čištění dešťových nádrží / splavňovacích kanálů
Dálkové vytápění
Doky
Domácí zásobování vodou
Doprava pevných látek
Farmaceutický průmysl
Hasicí zařízení
Homogenizování
Hornictví
Chemický průmysl
Chladicí okruhy
Jaderné elektrárny
Kanalizace
Kašny / fontány / vodotrysky
Klimatizační zařízení
Lakovací zařízení
Likvidace kalu
Likvidace odpadu
Lodní technika
Míchání
Mycí / prací zařízení
Napájení kotlů
Odběr vody
Odsiřování spalin
Odsolování mořské vody / reverzní osmóza
Odstraňování okují
Odvodňování
Ochrana proti vysoké vodě / ochrana pobřeží (při bouřích)
Okruhy kotlů
Okruhy teplonosných olejů
Petrochemický průmysl
Plošiny v pobřežních vodách
Potravinářský a nápojový průmysl
Potrubí a skladovací nádrže
Provoz sacích bagrů
Průmysl papíru a celulózy
Průmyslové cirkulační systémy
Rafinérie
Recirkulace
Snižování hladiny spodních vod
Solární systémy
Suspenze
Teplovodní topení
Udržování hladiny spodních vod
Udržování suchého prostředí
Úprava vody
Výrobní technologie
Využívání dešťové vody
Zahušťování
Zařízení na rekuperaci tepla
Zasněžovací zařízení
Zásobování vodou
Zavlažování
Zkrápění
Zpracování kalu
Zušlechťování těžkých olejů / uhlí
Zvyšování tlaku
22
Čerpadla
Oběhová čerpadla na vytápění / čerpadla na teplou vodu neregulovaná
Rio®-Therm N
Mokroběžné čerpadlo s až 4 stupni otáček pro pitnou a teplou vodu
RP / DN _______ ½ -1¼ / 40 – 80
Q [m3/h] ______________ max. 50
H [m] _________________ max. 9
p [bar] _______________ max. 10
Tteplá voda [°C] _______ -10 až +110
Tpitná voda [°C] ______ +80 (20 °dH)
Popis: Bezúdržbové mokroběžné čerpadlo s až 4 stupni otáček.
Použití: Zařízení pro přípravu teplé / pitné vody.
krátkodobě (2h) až +110
n [min-1] ___________ max. 2800
Data pro 50 Hz
Typový list čís. 1142.52
Dodává se pro 50 a 60 Hz použitelné i pro 50 Hz
Riotherm®
Oběhové čerpadlo na teplou vodu
Rp _______________ 1 – 1¼
Q [m3/h] ________ max. 10
H [m] _____________ max. 6
p [bar] __________ max. 10
t [°C] _________ -2 až +110
Konstrukce: Suchoběžné čerpadlo s mechanickou ucpávkou se závitovým
napojením a konstantními otáčkami.
Použití: Pro bazénovou techniku, pro chladící okruhy a průmyslová zařízení.
Data pro 50 Hz
Spínací přístroje
Typový list čís. 1118.5
Dodává se i pro 60 Hz
Oběhová čerpadla na vytápění regulovaná
Calio
Vysoce účinné mokroběžné čerpadlo s plynulou regulací tlakové diference
Rp / DN _____ ½ – 1¼ / 40–50
Q [m3/h] ___________ max. 65
H [m] _____________ max. 14
p [bar] ____________ max. 10
t [°C] __________ -10 až +110
n [min-1] _________ max. 3660
Popis: Bezúdržbové mokroběžné čerpadlo s integrovaným frekvenčním
měničem k plynulé regulaci tlakové diference.
Použití: Systémy pro vytápění / větrání / klimatizaci / zpětné získávání tepla.
Chladicí sytémy, průmyslové cirkulační systémy
Data pro 50 Hz
Typový list čís. 1140.51
Rio®-Eco N, Rio®-Eco Z N
DN _________________ 32 – 80
Q [m3/h] ___________ max. 65
H [m] _____________ max. 14
p [bar] ____________ max. 10
t [°C] __________ -10 až +110
n [min-1]_________ max. 3660
Použitelné pro 50 a 60 Hz
Vysoce účinné mokroběžné čerpadlo s plynulou regulací tlakové diference
Konstrukce: Mokroběžné jednoduché nebo zdvojené čerpadlo bez nároků
na údržbu s integrovaným frekvenčním měničem pro plynulou regulaci tlakové
diference.
Použití: Systémy pro vytápění, větrání, klimatizování a zpětné získávání tepla,
chladicí okruhy, průmyslové cirkulační systémy.
Data pro 50 Hz
Typový list čís. 1140.51
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
Použitelné pro 50 a 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
23
Oběhová čerpadla na vytápění regulovaná
Vysoce účinné mokroběžné čerpadlo s plynulou regulací tlakové diference
pro pitnou a teplou vodu
Rio-Eco® Therm N
Rp / DN _________ 1 – 1¼ / 32 – 80
Q [m3/h] ______________ max. 38
H [m] ________________ max. 12
p [bar] _______________ max. 10
Tteplá voda [°C] _______ -10 až +110
Tpitná voda [°C] ______ +80 (20 °dH)
n [min-1] ___________ max. 3700
Popis: Bezúdržbové mokroběžné čerpadlo s integrovaným měničem frekvence
k plynulé regulaci tlakové diference.
Použití: zařízení pro přípravu teplé / pitné vody.
Data pro 50 Hz
Typový list čís. 1142.51
Použitelné pro 50 a 60 Hz
Inline čerpadla s neregulovaným / regulovaným pohonem
Etaline®
Inline čerpadlo
DN _____________ 32 – 200
Q [m3/h] _______ max. 700
H [m] ___________ max. 95
p [bar] __________ max. 16
t [°C] ________ -30 až +140
Konstrukce: Blokové čerpadlo na vytápění se spirálovou skříní s ‚In-line‘
konstrukcí s normovaným motorem.
Použití: Pro vytápění teplou vodou, pro chladící okruhy, pro klimatizační
zařízení, na zásobování vodou, pro zařízení na teplou vodu a pro průmyslové
oběhové systémy.
Data pro 50 Hz
PumpMeter • Hyamaster • LevelControl • Spínací přístroje
Typový list čís. 1146.51 Etaline® Z
Dodává se i pro 60 Hz
Zdvojené inline čerpadlo
DN _____________ 32 – 200
Q [m3/h] ______ max. 1120
H [m] ___________ max. 38
p [bar] __________ max. 16
t [°C] ________ -30 až +140
Konstrukce: Blokové čerpadlo na vytápění s ‚In-line‘ konstrukcí, zdvojené
čerpadlo. Hřídel čerpadla a motoru jsou napevno spojeny.
Použití: Pro vytápění teplou vodou, pro chladící okruhy, pro klimatizační
zařízení, na zásobování vodou, pro zařízení na teplou vodu a pro průmyslové
oběhové systémy.
Data pro 50 Hz
PumpMeter • Hyamaster • LevelControl • Spínací přístroje
Typový list čís. 1148.5 Etaline® PumpDrive
Dodává se i pro 60 Hz
Inline čerpadlo s regulací otáček na motoru
DN _____________ 32 – 200
Q [m3/h] _______ max. 788
H [m] __________ max. 100
p [bar] __________ max. 16
t [°C] ________ -10 až +140
n [min-1] ______ max. 4200
PumpMeter • BOA-Systronic
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
Konstrukce: Blokové čerpadlo na vytápění s ‚In-line‘ konstrukcí s regulací
otáček, namontované na motoru. Hřídel čerpadla a motoru jsou napevno
spojeny.
Použití: Pro vytápění teplou vodou, pro chladící okruhy, pro klimatizační
zařízení, na zásobování vodou, pro zařízení na teplou vodu a pro průmyslové
oběhové systémy.
Typový list čís. 1149.52 Použitelné i pro 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
24
Čerpadla
Inline čerpadla s neregulovaným / regulovaným pohonem
Etaline® Z PumpDrive
Zdvojené inline čerpadlo s regulací otáček na motoru
Konstrukce: Blokové čerpadlo na vytápění s ‚In-line‘ konstrukcí jako zdvojené
čerpadlo s regulací otáček, namontované na motoru. Hřídel čerpadla a motoru
jsou napevno spojeny. Pomocí modulů zdvojených čerpadel (příslušenství) je
možný paralelní provoz čerpadla Etaline Z bez vyšší nadřazené regulace.
DN _____________ 32 – 200
Q [m3/h] _______ max. 990
H [m] ___________ max. 38
p [bar] __________ max. 16
t [°C] ________ -10 až +140
n [min-1] ______ max. 2100
PumpMeter • BOA-Systronic
Použití: Pro vytápění teplou vodou, pro chladící okruhy, pro klimatizační
zařízení, na zásobování vodou, pro zařízení na teplou
vodu a pro průmyslové oběhové systémy.
Typový list čís. 1154.51 Etaline®-R
Použitelné i pro 60 Hz
Inline čerpadlo
Konstrukce: Vertikální monoblokové čerpadlo na vytápění se spirální skříní
a normovaným motorem, v in-line provedení.
DN ____________ 150 – 350
Q [m3/h] ______ max. 1900
H [m] ___________ max. 93
p [bar] __________ max. 25
t [°C] ________ -30 až +140
Použití: Vytápění teplou vodou, chladicí okruhy, klimatizační zařízení,
zásobování pitnou a teplou vodou, průmyslové oběhové systémy.
Data pro 50 Hz
PumpMeter • PumpDrive • Hyamaster • Spínací přístroje
Typový list čís. 1146.51 ILN / ILNE / ILNS
Dodává se i pro 60 Hz
Inline čerpadlo
Konstrukce: Vertikální odstředivé inline čerpadlo s uzavřeným oběžným kolem
a mechanickou ucpávkou, ILNS s pomocným vakuovým čerpadlem, ILNE se
sacím zařízením (ejektor). Procesní provedení umožňuje demontáž oběžného
kola bez demontáže potrubí a motoru.
DN _____________ 65 – 400
Q [m3/h] ______ max. 3100
H [m] __________ max. 112
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ -20 až +70
n [min-1]______ max. 3000
Použití: V teplovodních topných systémech, chladicích okruzích, klimatizačních
zařízeních, loďařství a v průmyslových cirkulačních
zařízeních.
Data pro 50 Hz
PumpMeter • PumpDrive • Hyamaster • Spínací přístroje
Použitelné i pro 60 Hz
ILNC / ILNCE / ILNCS
Inline čerpadlo
Konstrukce: Vertikální odstředivé čerpadlo v monoblokovém a inline
provedení, elektromotorem, uzavřeným oběžným kolem a mechanickou
ucpávkou, ILNS s pomocným vakuovým čerpadlem, ILNE se sacím zařízením
(ejektor). Normovaný motor IEC.
DN _____________ 32 – 125
Q [m3/h] _______ max. 370
H [m] __________ max. 112
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ -20 až +70
n [min-1]______ max. 3000
Použití: V teplovodních topných systémech, chladicích okruzích, klimatizačních
zařízeních, loďařství a v průmyslových cirkulačních
zařízeních.
Data pro 50 Hz
PumpMeter • PumpDrive • Hyamaster • Spínací přístroje
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
Použitelné i pro 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
25
Normovaná / bloková čerpadla neregulovaná / regulovaná
Etanorm® / Etanorm®-R
Normované čerpadlo
DN _____________ 25 – 300
Q [m3/h] ______ max. 1900
H [m] __________ max. 160
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ max. +140
Data pro 50 Hz
PumpMeter • Hyamaster
Konstrukce: Horizontální čerpadlo se spirální skříní, na základové desce,
jednostupňové (konstrukční velikost 125 – 500, dvoustupňové), se jmenovitými
výkony a rozměry podle EN 733, v procesním provedení, s vyměnitelnými hřídelovými
pouzdry / ochrannými pouzdry hřídele a těsnicími kruhy. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Pro zavlažování, postřikování, odvodňování, zásobování dálkovým
teplem, vodou, pro vytápění, klimatizační zařízení, čerpání
kondenzátu, pro bazénovou techniku, pro čerpání horké vody,
chladící vody, vody na hašení, oleje, solných roztoků, pitné
vody, brakické vody, teplé vody atd.
Typový list čís. 1311.5 + 1211.5 Etanorm® PumpDrive
Dodává se i pro 60 Hz
Normované čerpadlo s regulací otáček na motoru
DN _____________ 25 – 150
Q [m3/h] _______ max. 660
H [m] __________ max. 160
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ max. +140
n [min-1] ______ max. 4200
PumpMeter
Konstrukce: Horizontální čerpadlo se spirální skříní, na základové desce,
jednostupňové, v procesním provedení, s vyměnitelnými hřídelovými pouzdry /
ochrannými pouzdry hřídele a těsnicími kruhy a plynulou regulací otáček
namontovanou na motoru.
Použití: Pro zavlažování, postřikování, odvodňování, zásobování dálkovým
teplem, vodou, pro vytápění, klimatizační zařízení, čerpání
kondenzátu, pro bazénovou techniku, pro čerpání horké vody,
chladící vody, vody na hašení, oleje, solných roztoků, pitné
vody, brakické vody, teplé vody atd.
Typový list čís. 1311.5
Etabloc®
Blokové čerpadlo
DN _____________ 25 – 150
Q [m3/h] _______ max. 660
H [m] __________ max. 102
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ max. +140
Data pro 50 Hz
PumpMeter • Hyamaster
Konstrukce: Monoblokové čerpadlo se spirální skříní, jednostupňové, se jmenovitými výkony a rozměry podle EN 733, v procesním provedení, s vyměnitelným
hřídelovým pouzdrem a těsnicími kruhy. Splňuje požadavky ATEX.
Použití: Pro zavlažování, postřikování, odvodňování, zásobování vodou, pro
vytápění, klimatizační zařízení, čerpání kondenzátu, pro bazénovou techniku,
pro čerpání horké vody, chladící vody, vody na hašení,
mořské vody, oleje, solných roztoků, pitné vody, čistících
prostředků, brakické vody, teplé vody atd.
Typový list čís. 1167.5 Etabloc® PumpDrive
Dodává se i pro 60 Hz
Blokové čerpadlo s regulací otáček na motoru
DN _____________ 25 – 150
Q [m3/h] _______ max. 660
H [m] __________ max. 101
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ max. +110
n [min-1] ______ max. 4200
PumpMeter
Konstrukce: Monoblokové čerpadlo se spirální skříní, jednostupňové, se jmenovitými
výkony a rozměry podle EN 733, v procesním provedení, s vyměnitelným hřídelovým
pouzdrem a těsnicími kruhy a plynulou regulací otáček namontovanou na motoru.
Použití: Pro zavlažování, postřikování, odvodňování, zásobování vodou, pro vytápění,
klimatizační zařízení, čerpání kondenzátu, pro bazénovou techniku, pro čerpání horké
vody, chladící vody, vody na hašení, mořské vody, oleje,
solných roztoků, pitné vody, čistících prostředků, brakické
vody, teplé vody atd.
Typový list čís. 1167.5 + 4070.5
Etachrom® BC
Blokové čerpadlo z chromové oceli
DN ______________ 25 – 80
Q [m3/h] _______ max. 260
H [m] __________ max. 106
p [bar] __________ max. 12
t [°C] _________ max. +110
Data pro 50 Hz
PumpMeter • Hyamaster
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
Konstrukce: Horizontální, monoblokové, jednostupňové čerpadlo
s prstencovou skříní, se jmenovitými výkony a rozměry podle EN 733,
s vyměnitelnými těsnicími kruhy. Splňuje požadavky ATEX.
Použití: Zavlažování, postřikování, odvodňování, a zásobování vodou,
vytápění a klimatizační zařízení, hasicí zařízení, čerpání kondenzátu, bazény,
čerpání horké vody, chladicí vody, vody na hašení, oleje,
pitné vody, čisticích prostředků, teplé vody.
Typový list čís. 1213.5
Dodává se i pro 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
26
Čerpadla
Normovaná / bloková čerpadla neregulovaná / regulovaná
Etachrom® BC PumpDrive
DN ______________ 25 – 80
Q [m3/h] _______ max. 260
H [m] __________ max. 106
p [bar] __________ max. 12
t [°C] _________ max. +110
n [min-1] ______ max. 3600
PumpMeter
Blokové čerpadlo z chromové oceli s regulací otáček na motoru
Konstrukce: Horizontální, jednostupňové čerpadlo s prstencovým tělesem,
s jmenovitým výkonem a hlavními rozměry podle EN 733, vyměnitelnými
těsnícími kruhy a s regulací otáček na motoru.
Použití: Zavlažování, postřikování, odvodňování, a zásobování vodou,
vytápění a klimatizační zařízení, hasicí zařízení, čerpání kondenzátu, bazény,
čerpání horké vody, chladicí vody, vody na hašení, oleje,
pitné vody, čisticích prostředků, teplé vody.
Typový list čís. 1213.5 + 4070.5
Etachrom® NC
Normované čerpadlo z chromové oceli
DN ______________ 25 – 80
Q [m3/h] _______ max. 260
H [m] __________ max. 106
p [bar] __________ max. 12
t [°C] _________ max. +110
Data pro 50 Hz
PumpMeter • Hyamaster
Konstrukce: Horizontální, jednostupňové čerpadlo s prstencovou skříní, se
jmenovitými výkony a rozměry podle EN 733, s vyměnitelnými těsnicími kruhy.
Splňuje požadavky ATEX.
Použití: Zavlažování, postřikování, odvodňování, a zásobování vodou,
vytápění a klimatizační zařízení, hasicí zařízení, čerpání kondenzátu, bazény,
čerpání horké vody, chladicí vody, vody na hašení, oleje,
pitné vody, čisticích prostředků.
Typový list čís. 1212.5 Etachrom® NC PumpDrive
DN ______________ 25 – 80
Q [m3/h] _______ max. 260
H [m] __________ max. 106
p [bar] __________ max. 12
t [°C] _________ max. +110
n [min-1] ______ max. 3600
PumpMeter
Dodává se i pro 60 Hz
Normované čerpadlo z chromové oceli s regulací otáček na motoru
Konstrukce: Horizontální, jednostupňové čerpadlo s prstencovým tělesem,
s jmenovitým výkonem a hlavními rozměry podle EN 733, vyměnitelnými
těsnícími kruhy a s regulací otáček na motoru.
Použití: Zavlažování, postřikování, odvodňování, a zásobování vodou,
vytápění a klimatizační zařízení, hasicí zařízení, čerpání kondenzátu, bazény,
čerpání horké vody, chladicí vody, vody na hašení, oleje,
pitné vody, čisticích prostředků.
Typový list čís. 1212.5 + 4070.5
Etanorm® GPV / CPV
Vertikální nízkotlaké čerpadlo
DN _____________ 32 – 150
Q [m3/h] _______ max. 660
H [m] __________ max. 102
p [bar] __________ max. 16
t [°C] __________ max. +95
Konstrukce: Jednostupňové čerpadlo se spirální skříní, se jmenovitými výkony
a rozměry podle EN 733, pro vertikální instalaci v uzavřených nádržích pod
atmosférickým tlakem. Hloubka ponoření až 2000 mm.
Použití: Na čerpání neutrálních odmašťovacích a fosfátových roztoků, vody na
mytí s odmašťovacími prostředky, nanášecích laků atd.
Data pro 50 Hz
Typový list čís. 1214.5 Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
Dodává se i pro 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
27
Čerpadla na horkou vodu
HPK®-L
Oběhové čerpadlo na teplonosné médium / horkou vodu bez cizího chlazení
DN _____________ 25 – 250
Q [m3/h] ______ max. 1330
H [m] __________ max. 155
p [bar] __________ max. 40
t [°C] ___ max. +240 / +400
Data pro 50 Hz
PumpDrive • Hyamaster
Konstrukce: Horizontální, radiálně dělené čerpadlo se spirální skříní v procesním
provedení s tepelnou bariérou a vzduchem chlazeným ucpávkovým prostorem
pomocí integrovaného ventilátoru, bez cizího chlazení, podle EN 22 858 /
ISO 2858 / ISO 5199, jednostupňové, jednovtokové, s radiálním oběžným kolem,
podle EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Na čerpání horké vody teplonosných olejů, v trubkových nebo
nádržových systémech, zejména pro středně velká až velká vytápění teplou
vodou, kotle s nucenou cirkulací, dálkové vytápění apod.
Typový list čís. 1136.5
HPK®
Dodává se i pro 60 Hz
Oběhové čerpadlo na teplonosné médium-horkou vodu
DN ____________ 150 – 400
Q [m3/h] ______ max. 4150
H [m] __________ max. 185
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +400
Data pro 50 Hz
PumpDrive • Hyamaster
Konstrukce: Horizontální, radiálně dělené čerpadlo se spirální skříní
v procesním provedení podle EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199, jednostupňové,
jednovtokové, s radiálním oběžným kolem. Certifikace TÜV podle TRD jako
varianta. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Na čerpání horké vody a teplonosného oleje v trubkových nebo
nádržových systémech, zejména pro středně velká až velká vytápění teplou
vodou, kotle s nucenou cirkulací, dálkové vytápění apod.
Typový list čís. 1121.51 HPH®
Dodává se i pro 60 Hz
Oběhové čerpadlo na horkou vodu
DN _____________ 40 – 350
Q [m3/h] ______ max. 2350
H [m] __________ max. 225
p [bar] _________ max. 110
t [°C] _________ max. +320
Konstrukce: Horizontální, radiálně dělené čerpadlo se spirální skříní
v procesním provedení, jednostupňové, jednovtokové, s patkami čerpadla na
ose a s radiálním oběžným kolem. Certifikace TÜV podle TRD jako varianta.
Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Na čerpání horké vody ve vysokotlakých systémech na výrobu horké
vody a pro nasazení jako napájecí nebo oběhové čerpadlo.
Data pro 50 Hz
Hyamaster
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
Typový list čís. 1122.5 Dodává se i pro 60 Hz
28
Čerpadla
Čerpadla na horkou vodu / teplonosné oleje
Etanorm® SYT / RSY
Čerpadlo na horkou vodu / teplonosné oleje
DN _____________ 32 – 300
Q [m3/h] ______ max. 1900
H [m] __________ max. 102
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ max. +350
Konstrukce: Horizontální čerpadlo se spirální skříní, v procesním provedení,
se jmenovitými výkony a rozměry podle EN 733, jednostupňové, s ložiskovým
kozlíkem a vyměnitelnými těsnicími kruhy. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Zařízení pro přenos tepla (DIN 4754, VDI 3033), cirkulace horké vody
(DIN 4752).
Data pro 50 Hz
Hyamaster
Typový list čís. 1220.5 Etabloc® SYT / Etaline® SYT
DN _____________ 32 – 100
Q [m3/h] _______ max. 280
H [m] ___________ max. 67
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ max. +350
Dodává se i pro 60 Hz
Čerpadlo na horkou vodu / teplonosné oleje
Konstrukce: Horizontální, jednostupňové čerpadlo se spirální skříní
v procesním provedení s výkony a hlavními rozměry podle EN 733, popř. in-line
konstrukce, s vyměnitelnými těsnícími kruhy.
Použití: V zařízeních na přenos tepla (DIN 4754) nebo na oběh horké vody.
Data pro 50 Hz
Hyamaster
Typový list čís. 1170.5 Dodává se i pro 60 Hz
Čerpadlo na teplonosné oleje s magnetickou spojkou nebo
obtékaným motorem
(K dostání jen v Evropě, Rusku, na Středním východě a v Africe)
HX (Nikkiso-KSB)
Čerpadlo na teplonosné oleje s ochranou před výbuchem
DN ___________ 32 – 100
Q [m3/h] _______ max. 200
H [m] __________ max. 100
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +350
Konstrukce: Horizontální, bezucpávkové čerpadlo, jednostupňové s plně
uzavřeným obtékaným motorem, nechlazené. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: V zařízeních pro přenos tepla podle DIN 4754 pro dopravu
teplonosných olejů nebo jiných horkých médií.
Data pro 50 Hz
Dodává se i pro 60 Hz
(K dostání jen v Evropě, Rusku, na Středním východě a v Africe)
HY (Nikkiso-KSB)
Čerpadlo na teplonosné oleje s ochranou před výbuchem
DN ____________ 32 – 80
Q [m3/h] _______ max. 150
H [m] __________ max. 100
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +250
Konstrukce: Horizontální, bezucpávkové čerpadlo, jednostupňové s plně
uzavřeným obtékaným motorem, nechlazené, s chlazením nebo vyhříváním.
Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: V zařízeních pro přenos tepla podle DIN 4754 pro dopravu
teplonosných olejů nebo jiných horkých médií.
Data pro 50 Hz
Dodává se i pro 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
29
Chemická normovaná čerpadla
MegaCPK
Chemické normované čerpadlo se dvěma variantami ložiskového kozlíku
DN _____________ 25 – 250
Q [m3/h] ______ max. 1160
H [m] __________ max. 162
p [bar] __________ max. 25
t [°C] _________ max. +400
Konstrukce: Horizontální, radiálně dělené čerpadlo se spirálním tělesem,
v procesním provedení, jednovtokové, jednoproudé, podle EN 22 858 /
ISO 2858 / ISO 5199, také jako varianta s mokrým hřídelem a kónickým
ucpávkovým prostorem. Dodává se i provedení ATEX.
Použití: K čerpání agresivních médií v chemickém a petrochemickém průmyslu
a v rafinériích.
Data pro 50 Hz
PumpMeter • PumpDrive
Typový list čís. 2731.5 MegaCPK PumpDrive / PumpMeter
DN _____________ 25 – 250
Q [m3/h] ______ max. 1150
H [m] __________ max. 162
p [bar] __________ max. 25
t [°C] _________ max. +140
n [min-1] ______ max. 3600
Dodává se i pro 60 Hz
Chemické normované čerpadlo se dvěma variantami ložiskového kozlíku
Konstrukce: Horizontální, radiálně dělené čerpadlo se spirálním tělesem,
v procesním provedení, jednovtokové, jednoproudé, podle EN 22 858 /
ISO 2858 / ISO 5199, také jako varianta s mokrým hřídelem a kónickým
ucpávkovým prostorem. Dodává se i provedení ATEX.
Použití: K čerpání agresivních médií v chemickém a petrochemickém průmyslu
a v rafinériích.
Data pro 50 Hz
Typový list čís. 2731.5 / 4070.5
CPKN
Dodává se i pro 60 Hz
Chemické normované čerpadlo se zesíleným ložiskovým kozlíkem
DN ____________ 150 – 400
Q [m3/h]__ 1160 – max. 4150
H [m] ______ 162 – max. 185
p [bar] __________ max. 25
t [°C] _________ max. +400
Data pro 50 Hz
PumpMeter • PumpDrive
Konstrukce: Horizontální, radiálně dělené čerpadlo se spirální skříní,
v procesním provedení podle EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199, jednostupňové,
jednovtokové, s radiálním oběžným kolem. Jako varianta se dodává také
s „mokrým hřídelem“, kónickým ucpávkovým prostorem, s vyhřívatelným
spirálním tělesem (CPKN-CHs) a/ nebo polootevřeným oběžným kolem
(CPKNO). Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Na čerpání agresivních kapalin v chemickém a petrochemickém
průmyslu, v rafinériích, hasicích zařízeních a na solné roztoky.
Typový list čís. 2730.5 Dodává se i pro 60 Hz
Bezucpávková čerpadla
Magnochem®
Chemické normované čerpadlo s magnetickou spojkou
DN _____________ 25 – 250
Q [m3/h] ______ max. 1250
H [m] __________ max. 153
p [bar] __________ max. 25
t [°C] _________ max. +300
Data pro 50 Hz
Hyamaster
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
Konstrukce: Horizontální, bezucpávkové čerpadlo se spirální skříní,
v procesním provedení, s magnetickou spojkou, podle ISO 2858 / EN 22 858 /
ISO 5199, jednostupňové, jednovtokové, s radiálním oběžným kolem. Dodává
se i v provedení ATEX.
Použití: Na čerpání agresivních, toxických, explozivních, vzácných, hořlavých,
zapáchajících nebo zdraví škodlivých kapalin v chemickém, petrochemickém
a všeobecném průmyslu.
Typový list čís. 2739.5 Dodává se i pro 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
30
Čerpadla
Bezucpávková čerpadla
Magnochem®-Bloc
Chemické blokové čerpadlo s magnetickou spojkou
DN _____________ 25 – 125
Q [m3/h] _______ max. 240
H [m] __________ max. 153
p [bar] __________ max. 25
t [°C] _________ max. +250
Data pro 50 Hz
Hyamaster
Konstrukce: Horizontální, bezucpávkové, monoblokové čerpadlo
s magnetickou spojkou a spirální skříní podle ISO 2858 / EN 22 858 / ISO
5199, jednostupňové, jednovtokové, s radiálním oběžným kolem. Dodává se
i v provedení ATEX.
Použití: Na čerpání agresivních, toxických, explozivních, vzácných, hořlavých,
zapáchajících nebo zdraví škodlivých kapalin v chemickém, petrochemickém
a všeobecném průmyslu.
Typový list čís. 2749.5 Etaseco® / Etaseco®-I
Vodní normované čerpadlo s obtékaným motorem
DN _____________ 32 – 100
Q [m3/h] _______ max. 250
H [m] __________ max. 100
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ max. +140
Data pro 50 Hz
PumpMeter • Hyamaster • PumpDrive
Konstrukce: Horizontální/vertikální bezucpávkové čerpadlo se spirální skříní
v procesním provedení, s hermeticky uzavřeným motorem s obtékaným
rotorem, s nízkou emisí hluku, s radiálním kolem, jednostupňové,
s připojovacími rozměry tělesa podle EN 733.
Použití: Na čerpání agresivních, toxických, hořlavých, těkavých nebo vzácných
kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu, průmyslové technologii
a technologii životního prostředí.
Typový list čís. 2935.5 Etaseco® RVP
Dodává se i pro 60 Hz
Čerpadlo pro chladicí okruhy s obtékaným motorem
DN __________________ 32
Q [m3/h] ________ max. 20
H [m] ___________ max. 25
p [bar] __________ max. 10
t [°C] __________ max. +85
PumpMeter • PumpDrive
Konstrukce: Horizontální/vertikální, bezucpávkové čerpadlo, se spirální skříní,
v procesním provedení, s plně uzavřeným obtékaným motorem, s nízkými
emisemi hluku, s radiálním oběžným kolem, jednostupňové.
Použití: Čerpadlo pro čerpání toxických, těkavých nebo vzácných médií
v průmyslových technologiích a v technologiích životního prostředí a pro
použití jako chladicí čerpadlo v chladicích systémech. Dopravní prostředky,
technologie životního prostředí a průmyslu; aplikace, kde se vyžadují nízké
hlukové emise, klidný chod nebo dlouhé servisní intervaly.
Typový list čís. 2935.17 Secochem® Ex
Dodává se i pro 60 Hz
Chemické normované čerpadlo s obtékaným motorem a ochranou před výbuchem
DN _____________ 25 – 100
Q [m3/h] _______ max. 300
H [m] __________ max. 150
p [bar] __________ max. 25
t [°C] _________ max. +130
Data pro 50 Hz
Hyamaster
Konstrukce: Horizontální bezucpávkové čerpadlo se spirální skříní v procesním
provedení, s hermeticky uzavřeným motorem s obtékaným rotorem, s nízkou
emisí hluku, s radiálním kolem, jednostupňové, s připojovacími rozměry tělesa
podle EN 22 858 / ISO 2858, s protivýbušnou ochranou. ATEX-provedení.
Použití: Na čerpání agresivních, toxických, hořlavých, explozivních, těkavých
nebo vzácných kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu, průmyslové
technologii a technologii životního prostředí.
Typový list čís. 2939.5 Secochem® Ex K
Dodává se i pro 60 Hz
Chemické normované čerpadlo s obtékaným motorem a ochranou před výbuchem
DN _____________ 25 – 100
Q [m3/h] _______ max. 300
H [m] __________ max. 150
p [bar] __________ max. 25
t [°C] _________ max. +400
Data pro 50 Hz
Hyamaster
Dodává se i pro 60 Hz
Konstrukce: Horizontální bezucpávkové čerpadlo se spirální skříní v procesním
provedení, s hermeticky uzavřeným motorem s obtékaným rotorem, s nízkou
emisí hluku, s radiálním kolem, jednostupňové, s připojovacími rozměry tělesa
podle EN 22 858 / ISO 2858, s protivýbušnou ochranou a externím chlazením.
ATEX-provedení.
Použití: Na čerpání agresivních, toxických, hořlavých, explozivních, těkavých
nebo vzácných kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu, průmyslové
technologii a technologii životního prostředí.
Typový list čís. 2939.51 Dodává se i pro 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
31
Bezucpávková čerpadla
(K dostání jen v Evropě, Rusku, na Středním východě a v Africe)
HN / BN / TN (Nikkiso-KSB)
DN _____________ 32 – 300
Q [m3/h] _______ max. 800
H [m] __________ max. 200
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +180
Chemické normované čerpadlo s obtékaným motorem a ochranou před výbuchem
Konstrukce: Horizontální (HN) nebo vertikální (BN / TN) bezucpávkové
jednostupňové čerpadlo s hermeticky uzavřeným obtékaným motorem,
nechlazené, s chlazením nebo ohřevem. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Pro čerpání agresivních, hořlavých, výbušných, jedovatých, lehce
těkavých nebo vzácných kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu.
Data pro 50 Hz
Dodává se i pro 60 Hz
(K dostání jen v Evropě, Rusku, na Středním východě a v Africe)
Chemické normované čerpadlo s obtékaným motorem
a ochranou před výbuchem pro zvláštní použití
HT / BT / TT (Nikkiso-KSB)
DN _____________ 32 – 300
Q [m3/h] _______ max. 800
H [m] __________ max. 200
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +400
Konstrukce: Horizontální (HT) nebo vertikální (BT / TT) bezucpávkové
jednostupňové čerpadlo s hermeticky uzavřeným obtékaným motorem,
s chlazením. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Čerpání agresivních médií, médií s obsahem pevných látek,
polymerizujících, hořlavých výbušných, toxických, těkavých nebo vzácných
médií a také teplonosných olejů v chemickém a petrochemickém průmyslu.
Data pro 50 Hz
Dodává se i pro 60 Hz
(K dostání jen v Evropě, Rusku, na Středním východě a v Africe)
HK (Nikkiso-KSB)
Dvoustupňové čerpadlo s obtékaným motorem s ochranou před výbuchem
DN ______________ 25 – 40
Q [m3/h] ________ max. 10
H [m] __________ max. 300
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +150
n [min-1] ______ max. 8400
Konstrukce: Horizontální, bezucpávkové čerpadlo, s hermeticky uzavřeným
obtékaným motorem, dvoustupňové v tandemovém uspořádání. Dodává se
i v provedení ATEX.
Použití: Pro čerpání agresivních, hořlavých, výbušných, jedovatých, lehce
těkavých nebo vzácných kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu. Pro
malá dopravovaná množství a velké dopravní výšky a rovněž nízké hodnoty
NPSH R.
Data pro n = 8400 min-1
Vysoké otáčky až do 130 Hz
(K dostání jen v Evropě, Rusku, na Středním východě a v Africe)
VN (Nikkiso-KSB)
Vícestupňové čerpadlo s obtékaným motorem s ochranou před výbuchem
DN _____________ 40 – 100
Q [m3/h] _______ max. 140
H [m] __________ max. 450
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +180
Konstrukce: Horizontální, bezucpávkové čerpadlo, s hermeticky uzavřeným
obtékaným motorem, vícestupňové. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Pro čerpání agresivních, hořlavých, výbušných, jedovatých, lehce
těkavých nebo vzácných kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu. Pro
velké dopravní výšky.
Data pro 50 Hz
Dodává se i pro 60 Hz
(K dostání jen v Evropě, Rusku, na Středním východě a v Africe)
DN (Nikkiso-KSB)
Samonasávací čerpadlo s obtékaným motorem s ochranou před výbuchem
DN ______________ 32 – 50
Q [m3/h] ________ max. 40
H [m] ___________ max. 60
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +180
Konstrukce: Horizontální, bezucpávkové čerpadlo, s hermeticky uzavřeným
obtékaným motorem, jednostupňové, samonasávací. Dodává se i v provedení
ATEX.
Použití: Pro čerpání agresivních, hořlavých, výbušných, jedovatých, lehce
těkavých nebo vzácných kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu.
Samonasávací čerpadlo pro vyprazdňování a vypouštění nádrží a autocisteren.
Data pro 50 Hz
Dodává se i pro 60 Hz
32
Čerpadla
Procesní čerpadla
Procesní čerpadlo
OH2 procesní čerpadlo podle API 610
RPH®
Konstrukce: Horizontální, radiálně dělené čerpadlo se spirální skříní,
v procesním provedení podle API 610 - 10. a podle ISO 13709 (heavy duty),
s radiálním oběžným kolem, jednostupňové, jednovtokové, s patkami čerpadla
na ose; případně s induktorem. Dodává se i v provedení ATEX.
DN _____________ 25 – 400
Q [m3/h] ______ max. 4150
H [m] __________ max. 270
p [bar] __________ max. 51
t [°C] _________ max. +450
Použití: V rafinériích, petrochemickém a chemickém průmyslu a v elektrárnách.
Data pro 50 Hz
Hyamaster
Typový list čís. 1312.5/1316.51 Dodává se i pro 60 Hz
Procesní čerpadlo
BB2 procesní čerpadlo podle API 610
RPHb
Konstrukce: Horizontální, radiálně dělené čerpadlo se spirální skříní,
v procesním provedení podle API 610 - 10. a podle ISO 13709 (heavy duty),
s radiálním oběžným kolem, jednostupňové, dvouvtokové, s protiběžným
uspořádáním oběžných kol, s osově uspořádanými patkami čerpadla.
DN _____________ 50 – 150
Q [m3/h] _______ max. 450
H [m] __________ max. 400
p [bar] _________ max. 100
t [°C] _________ max. +450
Použití: V rafinériích, petrochemickém a chemickém průmyslu.
Data pro 50 Hz
Dodává se i pro 60 Hz
Procesní čerpadlo
VS4 procesní čerpadlo podle API 610
RPH-V
Konstrukce: Vertikální, radiálně dělené čerpadlo se spirální skříní, v procesním
provedení podle API 610 - 10. a podle ISO 13709 (heavy duty), s radiálním
oběžným kolem, jednostupňové, jednovtokové.
DN ______________ 25 – 80
Q [m3/h] _______ max. 100
H [m] __________ max. 240
p [bar] __________ max. 35
t [°C] _________ max. +230
Použití: V rafinériích, petrochemickém a chemickém průmyslu.
Data pro 50 Hz
Dodává se i pro 60 Hz
CTN
Chemické čerpadlo s ponorným hřídelem
Konstrukce: Vertikální, radiálně dělené ponorné čerpadlo s ponorným
hřídelem, s tělesem s dvojitou spirálou pro instalaci v mokré nebo suché jímce,
jedno nebo dvoustupňové, jednovtokové, s radiálním oběžným kolem, také
s možností ořevu. Dodává se i v provedení ATEX.
DN _____________ 25 – 250
Q [m3/h] _______ max. 800
H [m] ___________ max. 93
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ max. +300
Použití: Na čerpání chemicky agresivních kapalin, které mohou být i lehce
znečištěné nebo mohou obsahovat malé množství pevných látek, v chemickém
a petrochemickém průmyslu.
Data pro 50 Hz
Typový list čís. 2711.5 Dodává se i pro 60 Hz
(K dostání jen v Evropě, Rusku, na Středním východě a v Africe)
API-Serie (Nikkiso-KSB)
Čerpadlo do rafinerií
Konstrukce: Horizontální nebo vertikální čerpadlo s hermeticky obtékaným
motorem dle API 685, jednostupňové, s patkami v ose čerpadla, možnost
dodání induceru.
DN _______________ 1½ – 6
Q [m3/h] _______ max. 360
H [m] __________ max. 220
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +450
Použítí: HNP: pro čistá média; HTP: pro horká média; HSP/HMP: pro
kontaminovaná nebo polymerizující média; HRP: pro média se strmou křivkou
tlaku páry, jakož i pro zkapalněné plyny.
Data pro 50 Hz
Dodává se i pro 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
33
Procesní čerpadla
Vysokotlaké čerpadlo
BB5 vysokotlaké čerpadlo podle API 610
CHTR
Konstrukce: Vysokotlaké horizontální čerpadlo s barelovým tělesem,
s radiálními oběžnými koly, jedno a dvouvtokové, vícestupňové, s přírubami /
přivařovacími hrdly podle DIN, API 610 a ANSI.
DN _______________ 50 – 150
Q [m3/h] _______ max. 900
H [m] _________ max. 2500
p [bar] _________ max. 250
t [°C] _________ max. +400
n [min-1] ______ max. 7000
Použití: V rafinériích, v petrochemickém průmyslu a při výrobě páry.
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 2701
Dodává se i pro 60 Hz
Procesní čerpadlo
BB2 procesní čerpadlo podle API 610
YNKR
Konstrukce: Horizontální, radiálně dělené, jednostupňové, dvouproudé
čerpadlo s tělesem s dvojitou nebo jednoduchou spirálou z ocelolitiny podle
API 610.
DN ______________ 125 – 500
Q [m3/h] ______ max. 3800
H [m] __________ max. 390
p [bar] __________ max. 60
t [°C] _________ max. +400
n [min-1] ______ max. 3600
Použití: V rafinériích, petrochemickém průmyslu, solární energetice a při
výrobě páry.
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1139.21
CINCP / CINCN
Dodává se i pro 60 Hz
Vertikální ponorné čerpadlo do šachet a nádrží
Konstrukce: Vertikální ponorné čerpadlo s instalací v mokré nebo suché
jímce s konzolově uchyceným hřídelem. Polootevřené kolo, hřídel bez vodicího
ložiska, uložení v kuličkových ložiscích v horní části agregátu. S výtlačnou
trubkou až nad základovou desku (CINCP) nebo bez výtlačné trubky (CINCN).
Dodává se i v provedení ATEX.
DN _______________ 32 – 200
Q [m3/h] _______ max. 780
H [m] __________ max. 105
p [bar] __________ max. 10
t [°C] ________ -10 až +100
n [min-1] ______ max. 3000
Použití: V chemickém nebo petrochemickém průmyslu, při získávání surovin
a v hospodaření s odpadní vodou.
Data pro 50 Hz
Hyamaster
INVCP / INVCN
Použitelné i pro 60 Hz
Vertikální ponorné čerpadlo do šachet a nádrží
Konstrukce: Vertikální ponorné čerpadlo s instalací v mokré nebo suché
jímce. K dodání s uzavřeným nebo polootevřeným oběžným kolem. S výtlačnou
trubkou až nad základovou desku (INVCP) nebo bez výtlačné trubky (INVCN).
Dodává se i v provedení ATEX.
DN _______________ 32 – 300
Q [m3/h] ______ max. 1600
H [m] __________ max. 116
p [bar] __________ max. 10
t [°C] ________ -10 až +100
n [min-1] ______ max. 3000
Použití: Transport chemicky agresivních, mírně znečištěných médií nebo
médií s obsahem pevných látek v chemickém
a petrochemickém průmyslu.
Data pro 50 Hz
Hyamaster
RWCP / RWCN
Použitelné i pro 60 Hz
Vertikální ponorné čerpadlo do šachet a nádrží
Konstrukce: Procesní čerpadlo s vířivým polootevřeným nebo dvou /
tříkanálovým oběžným kolem, s utěsněním hřídele mechanickou ucpávkou
nebo měkkou ucpávkou s různým zatrubkováním dle API s ložisky mazanými
olejem. Dodává se i v provedení ATEX.
DN _______________ 50 – 200
Q [m3/h] _______ max. 700
H [m] __________ max. 100
p [bar] __________ max. 16
t [°C] ________ -10 až +100
n [min-1] ______ max. 3000
Použití: V rafinériích, v chemickém a petrochemickém průmyslu, v ocelárnách,
v zařízeních na odstraňování okují, při získávání surovin, při nakládání
s odpadními vodami.
Data pro 50 Hz
Hyamaster
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
Použitelné i pro 60 Hz
34
Čerpadla
Procesní čerpadla
Čerpadlo kondenzátu
VS6 procesní čerpadlo podle API 610
WKTR
DN _______________ 40 – 150
Q [m3/h] _______ max. 400
H [m] __________ max. 500
p [bar] __________ max. 51
Hloubka instal. [m]_____ 1,6
n [min-1] ______ max. 3600
Konstrukce: Vertikální článkové čerpadlo se sběrnou nádrží. Typ VS6 podle
API 610 a DIN ISO 13709, s radiálními oběžnými koly, vícestupňové, první
stupeň jako sací oběžné kolo. Dodává se i v provedení dle ATEX.
Použití: K čerpání kondenzátu a jiných produktů s kritickým NPSH
v průmyslových zařízeních, zejména v rafineriích, resp. v petrochemických
zařízeních.
Data pro 50 Hz
Typový list čís. 1765.11
Dodává se i pro 60 Hz
Zařízení na využívání dešťové vody
Hya-Rain® / Hya-Rain® N
Rp ___________________ 1
Q [m3/h] __________ max. 4
H [m] ___________ max. 43
p [bar] ____________ max. 6
t [°C] __________ max. +35
Zařízení na využívání dešťové vody s jedním čerpadlem
Konstrukce: Kompaktní zařízení na využívání dešťové vody, připravené
k připojení se zástrčkou. Automatické doplnění vody z vodovodu, je-li
zásobník dešťové vody prázdný, s integrovanou ochranou proti chodu nasucho.
Automatizace pomocí spínacího přístroje.
Použití: Zařízení na využívání dešťové a teplé vody nebo na zavlažování.
Data pro 50 Hz
A
Typový list čís. 5602.51
Hya-Rain® Eco
Zařízení na využívání dešťové vody s jedním čerpadlem
Rp ___________________ 1
Q [m3/h] __________ max. 4
H [m] ___________ max. 43
p [bar] ____________ max. 6
t [°C] __________ max. +35
Konstrukce: Kompaktní zařízení na využívání dešťové vody, připravené
k připojení se zástrčkou. Automatické doplnění vody z vodovodu, je-li zásobník
dešťové vody prázdný, s integrovanou ochranou proti chodu nasucho.
Použití: Zařízení na využívání dešťové a teplé vody nebo na zavlažování.
Data pro 50 Hz
A
Typový list čís. 5605.5
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
35
Domácí zásobování vodou se spínacím automatem / bazény
Multi Eco®
Odstředivé čerpadlo, vícestupňové, samonasávací
Rp _______________ 1 – 1¼
Q [m3/h] __________ max. 8
H [m] ___________ max. 54
p [bar] __________ max. 10
t [°C] __________ max. +50
n [min-1] ______ max. 2800
Controlmatic • Cervomatic
Konstrukce: Vícestupňové samonasávací odstředivé čerpadlo
v monoblokovém provedení.
Použití: V rodinných domech nebo dvoudomech, v zemědělských provozech,
v zařízeních na postřikování a zavodňování a v mycích linkách, při zásobování
vodou a pro využívání dešťové vody.
Typový list čís. 5180.5
Multi Eco®-Pro
Odstředivé čerpadlo se spínacím automatem, vícestupňové, samonasávací
Rp _______________ 1 – 1¼
Q [m3/h] __________ max. 8
H [m] ___________ max. 54
p [bar] __________ max. 10
t [°C] __________ max. +50
n [min-1] ______ max. 2800
Konstrukce: Vícestupňové samonasávací odstředivé čerpadlo v blokovém
provedení, s připojovacím kabelem a zástrčkou a se spínacím automatem
Controlmatic E pro řízené zapínání a vypínání čerpadla při otevírání a zavírání
spotřebičů a na ochranu čerpadla proti chodu na sucho.
Použití: V rodinných domech nebo dvoudomech, v zemědělských provozech,
v zařízeních na postřikování a zavodňování a v mycích linkách, při zásobování
vodou a pro využívání dešťové vody.
Typový list čís. 5182.5
Set 100
Postřikovací souprava pro studny ø 4 palce
DN _________________ 100
Q [m3/h] __________ max. 6
H [m] ___________ max. 90
t [°C] __________ max. +30
Data pro 50 Hz
Konstrukce: Vícestupňové odstředivé čerpadlo v článkovém provedení
z nerezové oceli / umělé hmoty nebo z nerezové oceli pro průměr vrtů od
100 mm s pohonem, ovládáním a přívodem komplet v krabici. Automatizace
spínacím přístrojem.
Použití: V domácím zásobování vodou a v zásobování vodou obecně,
k postřikování a zavlažování, ke snižování hladiny spodních vod, v požární
ochraně, v chladicích okruzích, v zařízeních na zvyšování tlaku, pro kašny
a klimatizační zařízení.
Typový list čís. 3401.1
Multi Eco®-Top
Domácí vodárny
Rp _______________ 1 – 1¼
Q [m3/h] __________ max. 8
H [m] ___________ max. 54
p [bar] ____________ max. 7
t [°C] __________ max. +50
n [min-1] ______ max. 2800
A
Konstrukce: Vícestupňové samonasávací odstředivé čerpadlo v blokovém
provedení, včetně tlakové nádoby s vyměnitelným membránovým tělesem pro
pitnou vodu, celkový objem 20 nebo 50 l, tlakovým spínačem pro automatický
provoz čerpadla a 1,5 m připojovacího kabelu se zástrčkou.
Použití: V rodinných domech nebo dvoudomech, v zemědělských provozech,
v zařízeních na postřikování a zavodňování a v mycích linkách, při zásobování
vodou a pro využívání dešťové vody.
Typový list čís. 5181.5
Movitec® VME
Vysokotlaké inline čerpadlo v blokovém provedení
Rp __________________ 1½
Q [m3/h] __________ max. 9
H [m] ___________ max. 48
p [bar] __________ max. 16
t [°C] __________ max. +60
n [min-1] ______ max. 2900
Konstrukce: Vícestupňové, vertikální (horizontální instalace na vyžádání)
vysokotlaké odstředivé čerpadlo s proti sobě ležícím sacím a výtlačným hrdlem
se stejnou jmenovitou světlostí (In-line provedení).
Použití: V rodinných domech nebo dvojdomech, v zemědělských provozech,
v zařízeních na postřikování a zavodňování a v mycích linkách, při zásobování
vodou a pro využívání dešťové vody. Zvyšování tlaku,
oběh teplé vody a chladící vody a hasicích systémů.
Data pro 50 Hz
A PumpMeter • Hyamaster
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
Typový list čís. 1798.5 Dodává se i pro 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
36
Čerpadla
Domácí zásobování vodou se spínacím automatem / bazény
Ixo
Ponorné čerpadlo
Rp __________________ 1¼
Q [m3/h] __________ max. 8
H [m] ___________ max. 65
t [°C] __________ max. +35
n [min-1] ______ max. 2900
Spínací přístroje • Cervomatic
Konstrukce: Vícestupňové odstředivé čerpadlo v blokovém provedení pro
zcela nebo částečně ponořený provoz (minimální ponorná hloubka 0,1 m),
nízko položený nátok, sací koš s max. šířkou ok 2,5 mm.
Použití: Pro zásobování vodou, v zařízeních na postřikování a zavodňování
a v mycích linkách, pro využívání dešťové vody a odběr vody ze studní, nádrží
a z cisteren.
Typový list čís. 2146.5
Filtra N
Oběhové čerpadlo pro filtrační zařízení bazénů
Rp ___________________ 2
Q [m3/h] ________ max. 36
H [m] ___________ max. 21
p [bar] __________ max. 2,5
t [°C] __________ max. +35
n [min-1] ______ max. 2800
A
Konstrukce: Jednostupňové samonasávací odstředivé čerpadlo v blokovém
provedení.
Použití: Na čerpání čisté nebo lehce znečištěné vody, bazénové vody s chlorem
až do max. 0,3 %, bazénové vody ošetřené ozonem s obsahem soli až max.
7 ‰.
Typový list čís. 2127.5
Zařízení na zvyšování tlaku
Hya®-Solo E
Zařízení na zvyšování tlaku s 1 čerpadlem
Rp __________________ 1¼
Q [m3/h] __________ max. 6
H [m] ___________ max. 50
p [bar] __________ max. 10
t [°C] __________ max. +60
Konstrukce: Plně automatické zařízení s jedním čerpadlem s kompaktní
konstrukcí s 8-litrovou membránovou tlakovou nádobou, se zapínáním
závislém na tlaku a s vypínáním závislém na proudění.
Použití: Pro zásobování vodou obytných a kancelářských budov, zavlažování
/ rozstřikování, pro využívání dešťové vody a do zařízení na teplou vodu
v průmyslových provozech.
Data pro 50 Hz
A
Typový list čís. 1951.5
Hya®-Solo D
Zařízení na zvyšování tlaku s 1 čerpadlem
Rp / DN _________ 1¼ / 100
Q [m3/h] _______ max. 110
H [m] __________ max. 150
p [bar] __________ max. 16
t [°C] __________ max. +70
Konstrukce: Plně automatické zařízení s jedním čerpadlem s kompaktní
konstrukcí s 8-litrovou membránovou tlakovou nádobou. Zařízení se zapíná
a vypíná v závislosti na tlaku.
Použití: Pro použití v průmyslových provozech, pro zásobování vodou
obytných a kancelářských budov, zavlažování / rozstřikování, pro využívání
dešťové vody a zařízení na teplou vodu.
Data pro 50 Hz
A
Typový list čís. 1951.5
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
37
Zařízení na zvyšování tlaku
Hya®-Solo D FL
Zařízení na zvyšování tlaku s 1 čerpadlem
Rp / DN _________ 1¼ / 100
Q [m3/h] _______ max. 110
H [m] __________ max. 150
p [bar] __________ max. 16
t [°C] __________ max. +70
Konstrukce: Plně automatické zařízení s jedním čerpadlem s kompaktní
konstrukcí. Zařízení se zapíná a vypíná v závislosti na tlaku. Konstrukce
a funkce podle DIN 14462.
Použití: Ke zvyšování tlaku v protipožárních systémech podle DIN 14462.
Data pro 50 Hz
A
Typový list čís. 1951.54
Hya®-Duo D FL
Zařízení na zvyšování tlaku se 2 čerpadly
Rp / DN _________ 1¼ / 100
Q [m3/h] _______ max. 110
H [m] __________ max. 150
p [bar] __________ max. 16
t [°C] __________ max. +70
Konstrukce: Plně automatické zařízení se dvěma čerpadly s kompaktní
konstrukcí, sestávající z jednoho provozního a jednoho záložního čerpadla
kvůli zajištění redundantního působení systému. Konstrukce a funkce čerpadla
podle DIN 14462.
Použití: Zvyšování tlaku v protipožárních systémech podle DIN 14462.
Data pro 50 Hz
A
Typový list čís. 1968.5
Hya®-Solo D FL Compact
Rp / DN _________ 1¼ / 100
Q [m3/h] _______ max. 110
H [m] __________ max. 150
p [bar] __________ max. 16
t [°C] __________ max. +70
Zařízení na zvyšování tlaku s 1 čerpadlem
Konstrukce: Plně automatická bezpečnostní instalace, připravená k připojení,
pro hasicí aplikace, sestávající ze zařízení s jedním čerpadlem a vstupní nádrže
v kompaktním provedení. Zařízení se zapíná a vypíná v závislosti na tlaku.
Konstrukce a funkce čerpadla podle DIN 14462.
Použití: Zvyšování tlaku v protipožárních systémech podle DIN 14462.
Data pro 50 Hz
A
Typový list čís. 1951.55
Hya®-Duo D FL Compact
Rp / DN _________ 1¼ / 100
Q [m3/h] _______ max. 110
H [m] __________ max. 150
p [bar] __________ max. 16
t [°C] __________ max. +70
Zařízení na zvyšování tlaku se 2 čerpadly
Konstrukce: Plně automatická bezpečnostní instalace, připravená k připojení,
pro hasicí aplikace, sestávající ze zařízení se dvěma čerpadly a vstupní nádrže
v kompaktním provedení. Zařízení se zapíná a vypíná v závislosti na tlaku.
Konstrukce a funkce čerpadla podle DIN 14462.
Použití: Zvyšování tlaku v protipožárních systémech podle DIN 14462.
Data pro 50 Hz
A
Typový list čís. 1968.51
Hya®-Solo DV
Zařízení na zvyšování tlaku s 1 čerpadlem
Rp / DN _________ 1¼ / 100
Q [m3/h] _______ max. 110
H [m] __________ max. 150
p [bar] __________ max. 16
t [°C] __________ max. +70
Konstrukce: Plně automatické zařízení s jedním čerpadlem s regulací otáček
s kompaktní konstrukcí s PumpDrive. Zařízení se zapíná a vypíná v závislosti na
tlaku. Automatizace s PumpDrive.
Použití: V živnostenských a průmyslových zařízeních, v zásobování vodou
pro obytné a kancelářské budovy, k postřikování a zavlažování, při využívání
dešťové vody a v teplovodních zařízeních pro živnosti a průmysl.
Data pro otáčky 2900 min-1
A
Typový list čís. 1951.5
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
38
Čerpadla
Zařízení na zvyšování tlaku
Hya®-Compact VP
Zařízení na zvyšování tlaku se 2 čerpadly
Rp / DN __________ 1¼ / 40
Q [m3/h] ________ max. 10
H [m] __________ max. 100
p [bar] __________ max. 10
t [°C] __________ max. +40
Data pro 50 Hz,
data pro otáčky 2900 min-1
A
Konstrukce: Plně automatické zařízení na zvyšování tlaku v kompaktním
provedení s integrovaným záložním čerpadlem. Dvě vertikální vysokotlaká
čerpadla s plynulou regulací BoosterControl Advanced; se dvěma sériově
zabudovanými bezpotenciálovými přepínacími kontakty pro poruchové hlášení.
Konstrukce a funkce podle DIN 1988-500. Stacionární stojatá nebo zavěšená
instalace.
Použití: V živnostenských a průmyslových zařízeních, v zásobování vodou pro
obytné a kancelářské budovy, k postřikování a zavlažování, při využívání dešťové
vody a v teplovodních zařízeních pro živnosti a průmysl.
Typový list čís. 1972.5
Hya®-Compact K
Zařízení na zvyšování tlaku se 2 čerpadly
Rp / DN __________ 1¼ / 40
Q [m3/h] ________ max. 10
H [m] __________ max. 100
p [bar] __________ max. 10
t [°C] __________ max. +40
Data pro 50 Hz,
data pro otáčky 2900 min-1
A
Konstrukce: Plně automatické zařízení na zvyšování tlaku v kompaktním
provedení s integrovaným záložním čerpadlem. Dvě vertikální vysokotlaká čerpadla
v kaskádovém provozu s regulací BoosterControl Advanced. Dvě integrovaná
tlaková čidla na sání a výtlaku. Se dvěma sériově zabudovanými bezpotenciálovými
přepínacími kontakty pro poruchové hlášení. Konstrukce a funkce podle DIN EN 806-2.
Stacionární stojatá nebo zavěčená instalace.
Použití: V živnostenských a průmyslových zařízeních, v zásobování vodou pro obytné
a kancelářské budovy, k postřikování a zavlažování, při využívání dešťové vody
a v teplovodních zařízeních pro živnosti a průmysl.
Typový list čís. 1972.5
Hya®-Eco VP
Zařízení na zvyšování tlaku s plynulou regulací otáček každého čerpadla
Rp / DN ___________ 2 / 80
Q [m3/h] ________ max. 70
H [m] __________ max. 120
p [bar] __________ max. 16
t [°C] __________ max. +70
Data pro otáčky 3500 min-1
A
Konstrukce: Plně automatické zařízení na zvyšování tlaku se 2 až 3 vertikálními
vysokotlakými čerpadly a plynulou regulací otáček každého čerpadla pro plně
elektronickou regulaci žádaného podávacího tlaku, se dvěma sériově zapojenými
bezpotenciálovými přepínacími kontakty pro indikaci poruchy. Konfigurace
a funkce podle DIN 1988, část 5. Automatizace pomocí BoosterControl
Advanced.
Použití: V obytných budovách, nemocnicích, kancelářských budovách, hotelech,
obchodních domech, v průmyslových oblastech a pro další účely.
Typový list čís. 1967.52
Hyamat® K
Zařízení na zvyšování tlaku se 2 až 6 čerpadly
Rp / DN _________ 1½ / 250
Q [m3/h] _______ max. 660
H [m] __________ max. 160
p [bar] __________ max. 16
t [°C] __________ max. +70
Data pro 50 Hz
Konstrukce: Plně automatické zařízení na zvyšování tlaku s kompaktní
konstrukcí se 2 až 6 vertikálními vysokotlakými čerpadly a s plně elektronickým
řízením pro zajištění požadovaného zásobovacího tlaku, se sériově
zabudovaným beznapěťovým přepínacím kontaktem a kontaktem pro sběrné
hlášení poruchy a Live-Zero kontrolou napojených senzorů, sestava i funkce
podle DIN 1988, díl 5.
Použití: V obytných budovách, nemocnicích, kancelářských budovách,
hotelech, obchodních domech, v průmyslové oblasti a pro další účely.
Typový list čís. 1952.5
Hyamat® V
Zařízení na zvyšování tlaku s plynulou regulací otáček jednoho čerpadla
Rp / DN _________ 1½ / 250
Q [m3/h] _______ max. 660
H [m] __________ max. 160
p [bar] __________ max. 16
t [°C] __________ max. +70
Data pro otáčky 2900 min-1
Konstrukce: Plně automatické zařízení na zvyšování tlaku s kompaktní
konstrukcí se 2 až 6 vertikálními vysokotlakými čerpadly a plynulou
regulací otáček jednoho čerpadla na plně elektronické řízení pro zajištění
požadovaného zásobovacího tlaku, sestava i funkce podle DIN 1988, díl 5.
Použití: Pro zvyšování tlaku v obytných budovách, nemocnicích, kancelářských
budovách, hotelech, obchodních domech, v průmyslové oblasti a pro další
účely.
Typový list čís. 1953.51
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
39
Zařízení na zvyšování tlaku
Hyamat® VP
Zařízení na zvyšování tlaku s plynulou regulací otáček každého čerpadla
Rp / DN _________ 1½ / 250
Q [m3/h] _______ max. 660
H [m] __________ max. 160
p [bar] __________ max. 16
t [°C] __________ max. +70
Data pro otáčky 2900 min-1
Konstrukce: Plně automatické zařízení na zvyšování tlaku s kompaktní
konstrukcí se 2 až 6 vertikálními vysokotlakými čerpadly a plynulou regulací
otáček každého čerpadla s PumpDrive. Pro plně elektronickou regulaci
požadovaného zásobovacího tlaku, sestava i funkce podle DIN 1988, díl 5.
Použití: Pro zvyšování tlaku v obytných budovách, nemocnicích, kancelářských
budovách, hotelech, obchodních domech, v průmyslové oblasti a pro
další účely.
Typový list čís. 1953.52
Hyamat® IK, IV, IVP
Zařízení na zvyšování tlaku pro průmyslové použití
DN ____________ 100 – 200
Q [m3/h] _______ max. 640
H [m] __________ max. 160
p [bar] __________ max. 16
t [°C] __________ max. +70
Konstrukce: Plně automatické zařízení na zvyšování tlaku s kompaktní
konstrukcí se 2 až 4 vertikálními vysokotlakými čerpadly s plně elektronickým
řízením pro zajištění požadovaného zásobovacího tlaku, sestava i funkce podle
DIN 1988, díl 5.
Použití: Pro průmysl a další použití. Na čerpání teplé vody, chladící vody,
pokud nejsou materiály zařízení chemicky či mechanicky atakovány.
Data pro 50 Hz
A
Typový list čís. 1950.5
Ponorná čerpadla
Ama-Drainer® N 301, 302, 303, 358
Rp ______________ 1¼ -1½
Q [m3/h] _______ max. 16,5
H [m] ___________ max. 12
t [°C] __________ max. +50
_________ (301, 302, 303)
_________ max. +35 (358)
Zaplavitelné ponorné čerpadlo
Konstrukce: Vertikální, jednostupňová, plně zaplavitelná ponorná čerpadla
v blokové konstrukci, IP 68, s nebo bez hladinového spínání s maximální
ponornou hloubkou do 2 m.
Použití: Pro automatické vysušování jímek, šachet, sklepů a dvorů, kde
hrozí, že budou zaplaveny, pro snižování hladiny povrchových vod, na drenáž,
odvádění vody z podchodů, odběr vody z řek a vodních rezervoárů.
Data pro 50 Hz
Spínací přístroje • LevelControl
Typový list čís. 2331.51 / 2331.52
Ama-Drainer® 400/10 400/35 500/10/11
Rp _______________ 1½ – 2
Q [m3/h] ________ max. 50
H [m] ___________ max. 24
t [°C] __________ max. +40
Data pro 50 Hz
Spínací přístroje • LevelControl
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
Zaplavitelné ponorné čerpadlo
Konstrukce: Vertikální, jednostupňová, plně zaplavitelná ponorná čerpadla
v monoblokové konstrukci, IP 68, s nebo bez hladinového spínání s maximální
ponornou hloubkou do 10 m.
Použití: Pro automatické vysušování jímek, šachet, sklepů a dvorů, kde
hrozí, že budou zaplaveny, pro snižování hladiny povrchových vod, na drenáž,
odvádění vody z podchodů, odběr vody z řek a vodních rezervoárů, odvádění
silně znečištěné vody s příměsí vláken.
Typový list čís. 2331.53
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
40
Čerpadla
Ponorná čerpadla
Ama-Drainer® 80, 100
Zaplavitelné ponorné čerpadlo
Rp / DN ________ 2½ / 100
Q [m3/h] _______ max. 130
H [m] ___________ max. 26
t [°C] __________ max. +50
Data pro 50 Hz
Spínací přístroje • LevelControl
Konstrukce: Vertikální, jednostupňová, plně zaplavitelná ponorná čerpadla
v blokové konstrukci, IP 68, s nebo bez hladinového spínání s maximální
ponornou hloubkou do 10 m.
Použití: Pro automatické vysušování jímek, šachet, sklepů a dvorů, kde
hrozí, že budou zaplaveny, pro snižování hladiny povrchových vod, na drenáž,
odvádění vody z podchodů, odběr vody z řek a vodních rezervoárů.
Typový list čís. 2331.54
Ama-Porter® F / S
Zaplavitelné ponorné čerpadlo
DN ______________ 50 – 65
Q [m3/h] ________ max. 40
H [m] ___________ max. 21
t [°C] __________ max. +40
Konstrukce: Vertikální, jednostupňová, plně zaplavitelná ponorná kalová
čerpadla v blokové konstrukci (provedení z šedé litiny) bez protivýbušné
ochrany.
Použití: Pro čerpání nejrůznějších druhů znečištěné vody.
Data pro 50 Hz
Spínací přístroje · LevelControl
Typový list čís. 2541.51 / 2539.51
Rotex®
Čerpadlo na znečištěnou vodu
Rp _______________ 1¼ – 2
Q [m3/h] ________ max. 24
H [m] ___________ max. 14
Hloubka instal. [m]__ max.1,7
t [°C] __________ max. +90
n [min-1]_______ max. 2900
Konstrukce: Vertikální jednostupňové odstředivé čerpadlo s paralelně k hřídeli
čerpadla a nahoru směřujícím výtlačným hrdlem. Čerpadlo a motor jsou spolu
napevno spojeny přes nosnou trubku, připraveno k provozu po zapojení do
zástrčky, 1,5 m připojovací kabel a hladinové spínání.
Použití: Pro automatické odvádění vody z budov, jímek a nádrží, pro
odčerpávání povrchové vody a pro drenáže.
Data pro 50 Hz
Typový list čís. 2322.5
MK / MKY
Čerpadlo na znečištěnou vodu, kondenzát a teplonosná média
Rp / DN ___________ 2 / 50
Q [m3/h] ________ max. 36
H [m] ___________ max. 19
Hloubka instal. [m]__max. 2,8
t [°C] _________ max. +200
n [min-1]_______ max. 3500
Konstrukce: Vertikální ponorné čerpadlo s tříkanálovým kolem a se
spirálovým tělesem, fungujícím jako nátokové síto.
Použití: Na čerpání kondenzátu a teplonosných médií pod bodem varu,
v zařízeních na zpětné napájení kondenzátu, v primárních a sekundárních
obězích vytápěcích systémů, pro přímou instalaci do vytápěcích nádrží nebo do
výměníků tepla sekundárních oběhů u zařízení na přenos tepla (MKY).
Data pro 50 Hz
Spínací přístroje • LevelControl
Typový list čís. 2324.5
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
41
Přečerpávací zařízení / čerpací šachty
AmaDS3
Přečerpávací zařízení na odpadní vodu se systémem separace pevných látek
Přítok [m3/h] ______ 6 – 120
H [m] ___________ max. 85
t [°C] ______ podle čerpadla
n [min-1]____ podle čerpadla
Viskozita [cP]_ podle čerpadla
Konstrukce: Čerpací stanice odpadních vod se systémem separace pevných
látek. Nepřímé hydraulické čerpání odpadní vody se separátory pevných
látek před čerpadly poskytuje nejvyšší hospodárnost, provozní bezpečnost
a snadnou údržbu.
Použití: Komunální a průmyslové čerpání odpadní vody. Objekty se zvláštními
požadavky na odvádění vody, jako hotely, nemocnice a kempinky.
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
LevelControl
Typový list čís. 2581 / 2567.021
Ama-Drainer®-Box
Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu
DN ______________ 40 – 50
Q [m3/h] ________ max. 46
H [m] ___________ max. 24
t [°C] __________ max. +40
Data pro 50 Hz
Konstrukce: Trvanlivá sběrná nadúrovňová nádrž z plastu nebo nárazuvzdorná
sběrná podúrovňová nádrž z plastu s odtokem na dně a s pachovým uzávěrem,
vždy s automaticky spínaným ponorným čerpadlem Ama®-Drainer a se zpětnou
klapkou. Automatizace se spínacími přístroji a s LevelControl. Obsah nádrže
100, resp. 200 litrů. Podle EN 12050.
Použití: U umyvadel, sprch, praček, ve vjezdech do garáží, do sklepů,
v prostorech s nebezpečím zaplavení apod.
Typový list čís. 2336.51
Ama-Drainer®-Box Mini
DN __________________ 40
Q [m3/h] ________ max. 10
H [m] ___________ max. 6,5
t [°C] __________ max. +35
Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu
Konstrukce: Provozně spolehlivé a kompaktní zařízení na přečerpávání
znečištěné vody v moderním provedení s hygienickým filtrem z aktivního uhlí
a s připojením sprchy jako standard. Podle EN 12050-2.
Použití: Automatické odčerpávání vody z umyvadel, sprch, praček, myček atd.
Data pro 50 Hz
Typový list čís. 2336.52
mini-Compacta
Zaplavitelné přečerpávací zařízení na fekálie
DN _____________ 32 – 100
Q [m3/h] ________ max. 36
H [m] ___________ max. 25
t [°C] __________ max. +40
Data pro 50 Hz
Konstrukce: Zaplavitelné přečerpávací zařízení na fekálie s jedním nebo
dvěma čerpadly, k automatickému odčerpávání domácí odpadní vody a fekálií,
pod úrovní zpětného vzdutí. Automatizace s LevelControl.
Použití: V suterénních bytech, barech, společenských sklepních místnostech
a sklepních saunách, v kinech a divadlech, v obchodních domech
a nemocnicích, hotelech, restauracích, školách atd.
Typový list čís. 2317.54
Compacta®
Zaplavitelné přečerpávací zařízení na fekálie
DN _____________ 80 – 100
Q [m3/h] _______ max. 140
H [m] ___________ max. 24
t [°C] _________ max. +40*
Data pro 50 Hz
Konstrukce: Zaplavitelné přečerpávací zařízení na fekálie s jedním nebo
dvěma čerpadly, na automatické odčerpávání odpadní vody a fekálií, pod
úrovní zpětného vzdutí.
Použití: V suterénních bytech, barech, společenských sklepních místnostech
a sklepních saunách, v kinech a divadlech, v obchodních domech
a nemocnicích, hotelech, restauracích nebo školách, veřejných budovách,
průmyslových zařízeních, pro společné odvádění vody z uličních řadů atd.
* krátkodobě až +65 °C
Typový list čís. 2317.55
Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
42
Čerpadla
Přečerpávací zařízení / čerpací šachty
Čerpací stanice CK 800
Čerpací stanice s šachtou z plastu s Amarex N S a Ama-Porter S
DN ______________ 32 – 50
Q [m3/h] ________ max. 22
H [m] ___________ max. 49
t [°C] __________ max. +40
Data pro 50 Hz
Konstrukce: Samostatná nebo zdvojená čerpací stanice připravená pro
okamžité zapojení, s kompaktní konstrukcí, s čerpací šachtou z PE-LLD
(polyetylenu) pro zabudování pod zem. S jedním nebo se dvěma kalovými
ponornými čerpadly Amarex N S a Ama®-Porter bez protivýbušné ochrany.
Provedení šachty podle DIN 1986-100 a EN 752/EN 476. Automatizace pomocí
LevelControl.
Použití: Při sanaci pozemků, odvádění z různých oblastí, společné odvádění
odpadů z několika obytných jednotek a v oblasti tlakové kanalizace.
A
Typový list čís. 2334.541
Ama-Porter® CK-Čerpací stanice
DN ______________ 50 – 65
Q [m3/h] ________ max. 40
H [m] ___________ max. 21
t [°C] __________ max. +40
Data pro 50 Hz
Čerpací stanice s šachtou z plastu s Ama-Porter F
Konstrukce: Samostatná nebo zdvojená čerpací stanice připravená pro
okamžité zapojení, s kompaktní konstrukcí, s čerpací šachtou z PE-LLD
(polyetylenu) pro zabudování pod zem. S jedním nebo se dvěma kalovými
ponornými čerpadly Ama®-Porter bez protivýbušné ochrany. Provedení šachty
podle DIN 1986-100 a EN 752/ EN 476. Automatizace se spínacími přístroji
a s LevelControl.
Použití: Při sanaci pozemků, odvádění z různých oblastí, společné odvádění
odpadů z několika obytných jednotek a v oblasti tlakové kanalizace.
A
Typový list čís. 2334.51
Amarex® N CK-Čerpací stanice
DN ______________ 50 – 65
Q [m3/h] ________ max. 50
H [m] ___________ max. 39
t [°C] __________ max. +40
Data pro 50 Hz
Čerpací stanice s šachtou z plastu s Amarex N F
Konstrukce: Samostatná nebo zdvojená čerpací stanice připravená pro
okamžité zapojení s kompaktní konstrukcí s čerpací šachtou z PE-LLD
(polyetylenu) pro zabudování pod zem. S jedním nebo se dvěma kalovými
ponornými čerpadly Amarex N, také v protivýbušném provedení. Provedení
šachty podle DIN 1986-100 a EN 752/ EN 476. Automatizace pomocí
LevelControl.
Použití: Při sanaci pozemků, odvádění z různých oblastí, společné odvádění
odpadů z několika obytných jednotek a v oblasti tlakové kanalizace.
LevelControl
Typový list čís. 2334.52 Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
43
Kalová čerpadla
Amarex® N
Ponorné čerpadlo DN 32 až 100
DN _____________ 32 – 100
Q [m3/h] _______ max. 190
H [m] ___________ max. 49
t [°C] __________ max. +55
Data pro 50 Hz
Spínací přístroje • LevelControl
Konstrukce: Vertikální, jednostupňové kalové čerpadlo pro instalaci do mokré
jímky, ve stacionárním nebo přenosném provedení. Čerpadla Amarex N jsou
zaplavitelné, jednostupňové, jednovtokové monoblokové agregáty, které
nejsou samonasávací. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Na čerpání odpadních vod všeho druhu, zejména neupravené odpadní
vody s dlouhými vlákny a s pevnými příměsemi, s kapalinami, které obsahují
vzduch a plyny nebo na surový, aktivační a zahnívající kal, na odvádění
a odběr vody; na vysušování prostor a ploch, jimž hrozí zaplavení.
Typový list čís. 2563.5 Amarex® KRT®
Dodává se i pro 60 Hz
Ponorné čerpadlo DN 40 až DN 700
DN _____________ 40 – 700
Q [m3/h] _____ max. 10080
H [m] __________ max. 100
t [°C] __________ max. +60
n [min-1] ______ max. 2900
Data pro 50 Hz
PumpDrive · Hyamaster · Amacontrol · Spínací přístroje · LevelControl
Konstrukce: Vertikální, jednostupňové, kalové čerpadlo v monoblokovém
provedení, s různými typy oběžných kol, pro instalaci do mokré nebo suché
jímky, ve stacionárním a přenosném provedení. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: V oblasti hospodářství odpadních vod, na odsolování mořské vody,
v oblasti průmyslu na čerpání abrazivních nebo agresivních odpadních vod
všeho druhu, zejména neupravené odpadní vody s dlouhými vlákny
a s pevnými příměsemi, s kapalinami, které obsahují vzduch a plyny
nebo na surový, aktivační a zahnívající kal.
Typový list čís. 2553.5 Amarex® KRT® do suché jímky, s chladicím pláštěm
DN ____________ 100 – 700
Q [m3/h] _____ max. 10000
H [m] __________ max. 100
p [bar] __________ max. 10
t [°C] __________ max. +40
n [min-1] ______ max. 1450
Dodává se i pro 60 Hz
Ponorné čerpadlo DN 100 až DN 700
Konstrukce: Vertikální, jednostupňové, ponorné kalové čerpadlo jako blokový
agregát s různými tvary oběžných kol do suché jímky.
Použití: V hospodaření s odpadními vodami a v průmyslu, na čerpání různých
druhů odpadních vod, zejména neupravené odpadní vody s dlouhými vlákny
a s pevnými příměsemi, pro kapaliny, které obsahují vzduch a plyny, nebo na
surový, aktivační a zahnívající kal.
Data pro 50 Hz
PumpDrive · Hyamaster · Amacontrol · Spínací přístroje · LevelControl
Typový list čís. 2553.5 Amarex® KRT® do mokré / suché jímky,
s energeticky úsporným motorem
DN _____________ 80 – 200
Q [m3/h] _______ max. 550
H [m] ___________ max. 25
t [°C] __________ max. +40
n [min-1] ______ max. 1450
Data pro 50 Hz
PumpDrive · Hyamaster · Amacontrol · Spínací přístroje · LevelControl
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
Dodává se i pro 60 Hz
Ponorné čerpadlo DN 80 až DN 200
Konstrukce: Horizontální nebo vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo
jako blokový agregát s různými tvary oběžných kol, pro instalaci do mokré
nebo suché jímky, stacionární a přenosné provedení, s energeticky úsporným
motorem.
Použití: V hospodaření s odpadními vodami a v průmyslu, zejména neupravené
odpadní vody s dlouhými vlákny a s pevnými příměsemi pro
kapaliny, které obsahují vzduch a plyny, nebo na surový, aktivační
a zahnívající kal.
Typový list čís. 2553.5 Dodává se i pro 60 Hz
44
Čerpadla
Čerpadla do šachet
Amacan® K
Ponorné čerpadlo s kanálovým oběžným kolem
DN ___________ 700 – 1400
Q [m3/h] ______ max. 7200
H [m] ___________ max. 30
t [°C] __________ max. +40
n [min-1] _______ max. 980
Data pro 50 Hz
Hyamaster • Amacontrol
Konstrukce: Ponorné čerpadlo, pro instalaci do mokré jímky, s kanálovým
kolem, jednostupňové, jednovtokové, pro instalaci do výtlačného potrubí.
Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Na čerpání upravené, chemicky neutrální znečištěné, průmyslové
a odpadní vody pro neřetízkující, česly nebo přepadem čištěná média, jako
čerpadla na odpadní vodu, smíšenou vodu a čerpadla na aktivační kaly
v čističkách odpadních vod, v čerpacích systémech na přivádění a odvádění
vody.
Typový list čís. 1579.5 Amacan® P
Dodává se i pro 60 Hz
Ponorné čerpadlo s axiální vrtulí
DN ___________ 500 – 1500
Q [m3/h] _____ max. 25200
H [m] ___________ max. 12
t [°C] __________ max. +40
n [min-1] ______ max. 1450
Data pro 50 Hz
Hyamaster • Amacontrol
Konstrukce: Ponorné čerpadlo, pro instalaci do mokré jímky, s axiálním
oběžným kolem, v provedení ECB pro instalaci do výtlačného potrubí,
jednostupňové, jednovtokové. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: V čerpacích systémech na přivádění a odvádění vody, jako čerpadlo na
dešťovou vodu v čerpacích systémech, na vodu pocházející ze srážek, čerpadlo
na surovou a čistou vodu ve vodárnách a čističkách odpadních vod, čerpadlo
na chladící vodu v elektrárnách a v průmyslu, pro průmyslové zásobování
vodou, stejně jako na ochranu vod a ochranu při katastrofách, na akvakulturu.
Typový list čís. 1580.5 Amacan® S
Dodává se i pro 60 Hz
Ponorné čerpadlo s poloaxiálním oběžným kolem
DN ___________ 650 – 1300
Q [m3/h] _____ max. 10800
H [m] ___________ max. 40
t [°C] __________ max. +30
n [min-1] ______ max. 1450
Konstrukce: Ponorné čerpadlo, pro instalaci do mokré jímky, s poloaxiálním
oběžným kolem, pro instalaci do výtlačného potrubí. Dodává se i v provedení
ATEX.
Použití: Na čerpání vody bez řetízkujících příměsí, pro použití v čerpacích
systémech na odvodňování a zavodňování, při všeobecném zásobování vodou,
stejně jako na ochranu vod a ochranu při katastrofách.
Data pro 50 Hz
Hyamaster • Amacontrol
Typový list čís. 1589.5 Dodává se i pro 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
45
Míchadla / míchací agregáty / zařízení na čištění jímek
Amamix®
Ponorné míchadlo
Vrtule ø [mm] ____ 200 – 600
Hloubka instal. [m] __ max. 30
t [°C] __________ max. +40
n [min-1] ______ max. 1400
Data pro 50 Hz
Konstrukce: Horizontální ponorné míchadlo se samočisticí vrtulí ECB,
v monoblokovém provedení, pohon přímo nebo převodovkou. Dodává se
i v provedení ATEX.
Použití: Na míchání, homogenizaci a zahušťování komunálních nebo
průmyslových odpadních vod a kalů, jakož i v technice životního prostředí
(např. získávání bioplynu).
Typový list čís. 1592.551/1592.552 Dodává se i pro 60 Hz
Amaprop®
Ponorné míchadlo
Vrtule ø [mm] ____ 1000 – 2500
Hloubka instal. [m] __ max. 30
t [°C] __________ max. +40
n [min-1] _______ max. 109
Konstrukce: Horizontální ponorné míchadlo se samočisticí vrtulí ECB,
v monoblokovém provedení, pohon přes koaxiální čelní ozubený převod.
Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: V technice životního prostředí, speciálně k úpravě komunálních
průmyslových odpadních vod a kalů. K cirkulaci, suspendování a vytváření
proudění v nitrifikačních a denitrifikačních stupních, v aktivačních nádržích,
v předjímkách, konečných úložištích, při biologické eliminaci fosfátů, ve
flokulačních procesech a při využívání bioplynu.
Typový list čís. 1592.505
Amajet®
Čisticí systém
DN ____________ 100 – 150
Q [m3/h] _______ max. 195
t [°C] __________ max. +40
n [min-1] ______ max. 1450
Konstrukce: Stacionární nebo kompaktní agregát s horizontálně nebo
vertikálně zabudovaným ponorným čerpadlem s tryskou, s neucpávajícím se
vířivým kolem. Výkon od 5,5–27 kW. Je k dostání v následujících variantách:
Wirbeljet, Wirbeljet- Staukanal, Wirbelschwenkjet, Multijet.
Použití: Na čištění dešťových jímek a sběrných kanálů.
Typový list čís. 1574.5
Amaline®
Ponorné recirkulační čerpadlo
DN ____________ 300 – 800
Q [m3/h] ______ max. 5400
H [m] _____________ max. 2
t [°C] __________ max. +40
n [min-1] _______ max. 960
Konstrukce: Horizontální vrtulové ponorné čerpadlo, instalace do mokré
jímky, s přímým pohonem nebo přes čelní ozubený převod, vrtule ECB se
3 pevnými lopatkami, odpuzujícími vlákna, připojení na výtlačné potrubí bez
šroubů. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: V oblasti čištění odpadních vod na recirkulaci aktivovaného kalu.
Typový list čís. 1594.5
46
Čerpadla
Čerpadla na média s pevnými látkami
Sewatec® / Sewabloc
Čerpadlo se spirální skříní do suché jímky
DN _____________ 50 – 700
Q [m3/h] ______ 60 – 10000
H [m] ___________ max. 95
p [bar] __________ max. 10
t [°C] __________ max. +70
n [min-1] ______ max. 2900
Konstrukce: Horizontální nebo vertikální čerpadlo se spirální skříní, s vířivým
kolem (F), jednokanálovým (E) nebo vícekanálovým (K) a s diagonálním
jednokanálovým kolem (D), s přírubou na výtlaku podle norem DIN a ANSI.
Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Na čerpání znečištěné odpadní vody všeho druhu v oblasti
hospodaření s odpadními vodami a v průmyslu.
Data pro 50 Hz
Hyamaster • PumpDrive • LevelControl
KWP® / KWP®-Bloc
Typový list čís. 2580.5/2580.45/2580.35 Dodává se i pro 60 Hz
Odstředivé čerpadlo s kanálovým oběžným kolem / (blokový agregát)
DN __________ 40 – 900 (1000)
Q [m3/h] __ max. 15000 (18000)
H [m] __________ max. 100
p [bar] __________ max. 10
t [°C] ____ -40 až +120 (max. +280)
n [min-1] ______ max. 2900
Konstrukce: Horizontální, radiálně dělené čerpadlo se spirální skříní,
v monoblokovém nebo procesním provedení, jednostupňové, jednovtokové,
s různými typy oběžných kol: kanálové kolo, vířivé vícekanálové kolo, vířivé
kolo. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Čerpání předupravené odpadní vody, znečištěné vody, všech typů kalů
a suspenzí až do obsahu 5% sušiny.
Data pro 50 Hz
Hyamaster
Typový list čís. 2361.5/2362.5/2361.450/2361.453/2361.460 Dodává se i pro 60 Hz
Bagrovací čerpadla
WBC
Bagrovací čerpadlo
Q [m3/h] _____ max. 13600
H [m] ___________ max. 80
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +120
LSA-S
Konstrukce:Patentovaná konstrukce s nejmodernější hydraulikou
a s technologií materiálu vysoce odolného proti opotřebení pro vysokotlaká
použití. Robustní konstrukce dovoluje nejvyšší zatížení tělesa čerpadla, např.
při tlakových rázech.
Použití: Nejlépe vhodné pro jedno nebo vícestupňovou dopravu rudy a skrývky
a v plovoucích bagrech.
Bagrovací čerpadlo
Q [m3/h] _____ max. 14000
H [m] ___________ max. 90
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ max. +120
Konstrukce: Konstrukčně optimalizované čerpadlo z tvrzené litiny (bílé litiny)
s dlouhou životností k dopravě médií s obsahem pevných látek. Jednostěnná
konstrukce se snadnou údržbou a díly odolné proti opotřebení v kontaktu
s médiem z tvrzené litiny (bílé) zajišťují v kombinaci s Cartridgovým ložiskovým
kozlíkem maximální provozní bezpečnost a spolehlivost a snadnou údržbu.
Použití: Doprava rud, hydraulické odklízení skrývky, cyklové zavážení při
nasazení plovoucího bagru (v suché jímce instalace pod vodou) a průmyslové
procesy.
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
47
Bagrovací čerpadla
LCC-M
Bagrovací čerpadlo
Q [m3/h] ______ max. 3865
H [m] ___________ max. 90
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ max. +120
LCC-R
Konstrukce: Část čerpadla ve styku s médiem (těleso, oběžné kolo a sací
stěna/výstélka) je z tvrzené (bílé) litiny. Optimalizovaná konstrukce pro
snadnou montáž, demontáž pro účely údržby a inspekce.
Použití: Spolehlivé čerpadlo pro velké dopravní výšky, mírně korozívní média
s obsahem pevných látek, v hornictví a transportu skrývky a také u sacích
bagrů.
Bagrovací čerpadlo
Q [m3/h] ______ max. 3865
H [m] ___________ max. 90
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ max. +100
TBC
Konstrukce: Vyměnitelné pogumované nebo částečně kovové provedení.
Přizpůsobení existujících čerpadel na nové oblasti použití díky jednoduché
výměně dílů čerpadla ve styku s médiem.
Použití: Čerpadla jsou vhodná pro střední dopravní výšky, jemnozrnné pevné
látky a vysoce korozívní kaly.
Bagrovací čerpadlo
Q [m3/h] _____ max. 18200
H [m] ___________ max. 90
p [bar] __________ max. 55
t [°C] _________ max. +120
LCV
Konstrukce: Horizontální vysokotlaké odstředivé čerpadlo s axiálním vstupem
pro maximální odolnost proti opotřebení při snadné údržbě. Konvenční
jednostěnová konstrukce odvádí při vysokých přípustných tlacích zatížení
otěrné stěny ve víku tělesa. Součásti z tvrzené (bílé) litiny vysoce odolné proti
opotřebení.
Použití: Velké dopravní výšky a vysoké průtoky s vysokým podílem pevných
látek ze skrývek a vybagrovaných materiálů, stanice na zvyšování tlaku a další
aplikace s vysokým zatížením.
Bagrovací čerpadlo
Q [m3/h] ______ max. 1360
H [m] ___________ max. 38
p [bar] __________ max. 14
t [°C] _________ max. +120
Konstrukce: Vertikální robustní ponorné hřídelové čerpadlo s tělesem,
oběžným kolem a sacím víkem/ vložkou z tvrzené (bílé) litiny, uložení ložiska
mimo médium. Vyměnitelné součásti ve styku s médim jsou z tvrzené (bílé)
litiny nebo přírodní pryže.
Použití: Zejména vhodné pro použití v průmyslových procesech a také
k dopravě skrývky v hornictví a v dolech.
48
Čerpadla
Bagrovací čerpadla
FGD
Bagrovací čerpadlo
Q [m3/h] _____ max. 22700
H [m] ___________ max. 45
p [bar] __________ max. 17
t [°C] _________ max. +120
Mega
Konstrukce: Čerpadlo z tvrzené (bílé) litiny pro velké průtoky při malých
dopravních výškách, s jednostěnovým tělesem a oběžným kolem s vysokou
účinností. Jednodílné sací víko s integrovanou montážní deskou.
Použití: Odsiřovací zařízení a procesní okruhy.
Bagrovací čerpadlo
Q [m3/h] ________ max. 45
H [m] ___________ max. 30
p [bar] __________ max. 24
t [°C] _________ max. +120
HHD
Konstrukce: Horizontální čerpadlo se spirálním tělesem s axiálním vstupem
a otevřeným třílopatkovým oběžným kolem pro kapalin s obsahem pevných
látek.
Použití: Hydraulická doprava malých množství kapalin s obsahem pevných
látek a také abrazivních kalů.
Bagrovací čerpadlo
Q [m3/h] _____ max. 14400
H [m] ___________ max. 90
p [bar] __________ max. 29
t [°C] _________ max. +120
MHD
Konstrukce: Horizontální čerpadlo se spirálním tělesem k dopravě pevných
látek. Vhodné pro velkou a velmi velkou velikost zrn a sériové spínání čerpadel.
Součásti čerpadla z tvrzené (bílé) litiny.
Použití: Ideální pro stanice zvyšování tlaku v potrubí a obtížná použití
v hornictví. Také jako zesilovací čerpadlo a hlavní čerpadlo pro sací bagry
a bagry s bagrovací frézou.
Bagrovací čerpadlo
Q [m3/h] _____ max. 32000
H [m] ___________ max. 80
p [bar] __________ max. 28
t [°C] _________ max. +120
LHD
Konstrukce: Horizontální čerpadlo se spirálním tělesem k dopravě pevných
látek. Vhodné pro velkou a velmi velkou velikost zrn s velmi dobrým sacím
chováním při vysoké účinnosti. Součásti čerpadla z tvrzené (bílé) litiny.
Použití: Ideální pro stanice zvyšování tlaku v potrubí a obtížná použití
v hornictví. Velmi vhodné jako plnicí a/nebo vyprazdňovaní čerpadlo pro sací
bagry a bagry s bagrovací frézou.
Bagrovací čerpadlo
Q [m3/h] _____ max. 21600
H [m] ___________ max. 65
p [bar] __________ max. 17
t [°C] _________ max. +120
Konstrukce: Horizontální čerpadlo se spirálním tělesem k dopravě pevných
látek. Vhodné pro velkou a velmi velkou velikost zrn s velmi dobrým sacím
chováním při vysoké účinnosti. Použití v nízkotlakém oboru. Součásti čerpadla
z tvrzené (bílé) litiny.
Použití: Ideální pro těžbu písku a štěrku, na bagrovacích lodích, při získávání
země a jako posilovací čerpadlo.
49
Bagrovací čerpadla
MDX
Bagrovací čerpadlo
Q [m3/h] _____ max. 14000
H [m] ___________ max. 90
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ max. +120
Konstrukce: Nejnovější technologický vývoj od GIW se zdokonalenými
vlastnostmi opotřebení a extrémně prodlouženou životností. Pro dopravu
agresivních médií s obsahem pevných látek.
Použití: Konstruhováno pro další transport z SAG a kulových mlýnů, cyklonů
a sít a také při dobývání a zpracování rudy.
ZW
Bagrovací čerpadlo
Q [m3/h] _______ max. 400
H [m] ___________ max. 35
p [bar] __________ max. 10
t [°C] _________ max. +120
Konstrukce: Vertikální robustní ponorné hřídelové čerpadlo s tělesem,
oběžným kolem a sacím víkem z tvrzené (bílé) litiny, se vstupem oběžného
kola nahoře a dole. Ložiska s dlouhou životností mimo médium. Vyměnitelné
součásti v kontaktu s médiem.
Použití: Zejména vhodné pro abrazivní dopravu pevných látek, odvodňování,
procesní aplikace a ostřikovací čerpadla.
Samonasávací čerpadla
Etaprime® L
Samonasávací čerpadlo pro čisté nebo zněčištěné kapaliny
DN _____________ 25 – 125
Q [m3/h] _______ max. 180
H [m] ___________ max. 85
p [bar] __________ max. 10
t [°C] __________ max. +90
Konstrukce: Horizontální, samonasávací čerpadlo se spirální skříní, na
základové desce, v procesním provedení, jednostupňové, s otevřeným
vícekanálovým kolem. Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Na čerpání čistých, znečištěných nebo agresivních kapalin bez
abrazivních a pevných částic.
Data pro 50 Hz
Typový list čís. 2745.5 Etaprime® B / BN
Dodává se i pro 60 Hz
Samonasávací blokové čerpadlo pro čisté nebo zněčištěné kapaliny
DN _____________ 25 – 100
Q [m3/h] _______ max. 130
H [m] ___________ max. 72
p [bar] __________ max. 10
t [°C] __________ max. +90
Konstrukce: Horizontální, samonasávací čerpadlo se spirální skříní,
jednostupňové, s otevřeným vícekanálovým kolem, v monoblokovém
provedení, se společným hřídelem čerpadla a motoru (B) nebo s pevným
spojením (BN). Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Na čerpání čistých, znečištěných nebo agresivních kapalin bez
abrazivních a pevných částic.
Data pro 50 Hz
Typový list čís. 2746.5 Dodává se i pro 60 Hz
50
Čerpadla
Ponorná čerpadla
S 100D / UPA® 100C
Ponorné čerpadlo
DN _________________ 100
Q [m3/h] ________ max. 16
H [m] __________ max. 400
t [°C] __________ max. +30
Data pro 50 Hz
Spínací přístroje • Cervomatic
Konstrukce: Vícestupňové, článkové, odstředivé čerpadlo pro vertikální nebo
horizontální instalaci, oběžná kola z plastu (S 100D) nebo nerezové oceli
(UPA 100C) pro průměr studní min. 100 mm (4 palce) a více, s jednofázovým
nebo třífázovým motorem s motorovým kabelem.
Použití: Domácí zásobování vodou, postřikování a zavlažování, snižování
hladiny spodních vod, hasicí zařízení, chladicí okruhy,
fontány, zařízení na zvyšování tlaku a klimatizační
zařízení.
Typový list čís. 3400.5 UPA® 150C
Dodává se i pro 60 Hz
Ponorné čerpadlo
DN _________________ 150
Q [m3/h] ________ max. 79
H [m] __________ max. 570
t [°C] __________ max. +50
Data pro 50 Hz
Hyamaster • PumpDrive
Konstrukce: Jedno nebo vícestupňové, článkové, odstředivé čerpadlo pro
vertikální nebo horizontální instalaci, kompletně provedeno z nerezové oceli,
pro průměr studní 150 mm (6 palců) a více.
Použití: Čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody, zavlažování a odvodňování,
postřikování, zásobování vodou pro průmysl a komunální oblast, udržování/
snižování hladiny spodních vod, hasicí zařízení,
zásobování pitnou, surovou a teplou vodou, zařízení na
zvyšování tlaku.
Typový list čís. 3400.52 UPA® 200, 200B, 250C
Dodává se i pro 60 Hz
Ponorné čerpadlo
DN ____________ 200 – 250
Q [m3/h] _______ max. 330
H [m] __________ max. 460
t [°C] __________ max. +50
Data pro 50 Hz
Hyamaster
Konstrukce: Jedno nebo vícestupňové, jednovtokové, článkové, odstředivé
čerpadlo pro vertikální nebo horizontální instalaci. Dodává se buď se zpětným
ventilem nebo s připojovacím hrdlem.
Použití: Čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody, zavodňování při
všeobecném zásobování vodou, postřikování a zavodňování, snižování
spodní vody a její udržování, fontánové systémy, systémy na zvyšování tlaku,
hornictví, havarijní zásobování vodou atd.
Typový list čís. 3400.5 UPA® 300, 350
Dodává se i pro 60 Hz
Ponorné čerpadlo
DN ____________ 300 – 350
Q [m3/h] _______ max. 840
H [m] __________ max. 480
t [°C] __________ max. +50
Data pro 50 Hz
Hyamaster
Konstrukce: Jedno nebo vícestupňové, jednovtokové, článkové, odstředivé
čerpadlo pro vertikální nebo horizontální instalaci. Dodává se volitelně
se zpětným ventilem nebo s připojovacím hrdlem. Poloaxiální hydrauliky
s možností zmenšení průměru oběžného kola.
Použití: Čerpání čisté a lehce znečištěné vody, zavodňování při všeobecném
zásobování vodou, postřikování a zavodňování, snižování spodní vody a její
udržování, hornictví, fontánové systémy atd.
Typový list čís. 3400.5 UPZ, BSX-BSF
Dodává se i pro 60 Hz
Ponorné čerpadlo
DN _______________ > 350
Q [m3/h] ______ max. 2200
H [m] _________ max. 1500
t [°C] __________ max. +50
Konstrukce: Jedno nebo vícestupňové článkové jednoproudové (BSX-BSF),
popř. dvouproudové (UPZ) odstředivé čerpadlo, s možností vertikální nebo
horizontální instalace.
Použití: Na čerpání čisté a lehce znečištěné vody, na snižování spodní vody
a jejího udržování, v hornictví.
Data pro 50 Hz
Typový list čís. 3470.021 Dodává se i pro 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
51
Vysokotlaká čerpadla regulovaná / neregulovaná
Movitec® V / LHS / VS / VC
Rp / DN _____ 1 – 2 / 25 – 100
Q [m3/h] _______ max. 113
H [m] __________ max. 401
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +140
n [min-1] ______ max. 2900
Vysokotlaké inline čerpadlo
Konstrukce: Vícestupňové, vertikální, vysokotlaké, odstředivé, článkové
čerpadlo, s protilehlým sacím a výtlačným hrdlem o stejné jmenovité světlosti
(in-line konstrukce), v monoblokovém provedení. Dodává se i v povedení ATEX.
Použití: V zařízeních na zavlažování, postřikování, na úpravu vody, na mycí
vodu, na hasicí jímky a zařízení na zvyšování tlaku, na okruhy teplé vody
a vody chladící, pro napájení kotlů atd.
Data pro 50 Hz
PumpMeter • Hyamaster
Typový list čís. 1798.5 Movitec® PumpDrive
Dodává se i pro 60 Hz
Vysokotlaké inline čerpadlo s regulací otáček na motoru
DN _____________ 25 – 100
Q [m3/h] _______ max. 113
H [m]___________ max. 401
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +140
n [min-1] ______ max. 2900
PumpMeter
Konstrukce: Vícestupňové, vertikální, vysokotlaké, odstředivé, článkové
čerpadlo, s protilehlým sacím a výtlačným hrdlem o stejné jmenovité světlosti
(in-line konstrukce), v monoblokovém provedení a s regulací otáček na motoru.
Použití: V zařízeních na zavlažování, postřikování, na úpravu vody, na mycí
vodu, na hasicí jímky a zařízení na zvyšování tlaku, na okruhy teplé vody
a vody chladící, pro napájení kotlů atd.
Typový list čís. 1798.5 + 4070.5 Multitec®
Použitelné i pro 60 Hz
Vysokotlaké článkové čerpadlo
DN _____________ 32 – 150
Q [m3/h] _______ max. 850
H [m] ____ max. 630 (1000)
p [bar] _____ max. 63 (100)
t [°C] ________ -10 až +200
n [min-1] ______ max. 4000
Konstrukce: Vícestupňové, horizontální nebo vertikální, odstředivé, článkové
čerpadlo, ve verzi se základovou deskou nebo v monoblokovém provedení,
s axiálním nebo radiálním sacím hrdlem, s litými radiálními oběžnými koly.
Dodává se i v provedení ATEX.
Použití: Pro zásobování vodou, pitnou vodou, průmysl, zvyšování tlaku,
zavodňování, v elektrárnách, zařízeních na vytápění, filtraci, hašení,
reverzní osmózu, na výrobu sněhu, mycí linky apod.
Data pro 50 Hz (60 Hz)
PumpMeter • Hyamaster • PumpDrive
Multitec® PumpDrive
Typový list čís. 1777.5
Dodává se pro 50 a 60 Hz
Vysokotlaké článkové čerpadlo s regulací otáček na motoru
DN _____________ 32 – 125
Q [m3/h] _______ max. 180
H [m] __________ max. 630
p [bar] __________ max. 63
t [°C] _________ max. +140
n [min-1] ______ max. 4000
Konstrukce: Vícestupňové, horizontální nebo vertikální článkové vysokotlaké
odstředivé čerpadlo ve verzi se základovou deskou a blokové konstrukci,
s axiálním nebo s radiálním sacím hrdlem. Lité radiální rozvaděče. Provedení
ATEX.
Použití: Pro zásobování vodou, pitnou vodou, průmysl, zvyšování tlaku,
zavodňování, v elektrárnách, zařízeních na vytápění, filtraci, hašení,
reverzní osmózu, na výrobu sněhu, mycí linky apod.
Typový list čís. 1777.5 + 4070.5 Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
Použitelné i pro 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
52
Čerpadla
Horizontálně dělená čerpadla
Omega®
Axiálně dělené čerpadlo se spirální skříní DN 80-350
Konstrukce: Horizontálně nebo vertikálně instalované jednostupňové, axiálně
dělené čerpadlo se spirální skříní s dvouvtokovým radiálním kolem, připojovací
příruby podle DIN, ISO, BS nebo ANSI.
DN _____________ 80 – 350
Q [m3/h] ______ max. 2880
H [m] __________ max. 210
p [bar] __________ max. 25
t [°C] __________ max. +80
n [min-1] ______ max. 2900
Použití: Na čerpání surové, čisté a teplé vody, stejně jako mořské vody ve
vodárnách, čerpacích zařízeních na zavodňování a odvodňování, elektrárnách,
v systémech na hašení, v oblasti lodní techniky a petrochemie.
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Hyamaster • PumpMeter
Typový list čís. 1384.5 RDLO
Dodává se i pro 60 Hz
Axiálně dělené čerpadlo se spirální skříní DN 350-700
Konstrukce: Horizontálně nebo vertikálně instalované jednostupňové,
axiálně dělené čerpadlo se spirální skříní s dvouproudovým radiálním kolem,
připojovací příruby podle DIN, ISO, BS nebo ANSI.
DN ____________ 350 – 700
Q [m3/h] _____ max. 10000
H [m] __________ max. 240
p [bar] __________ max. 25
t [°C] __________ max. +80
n [min-1] ______ max. 1500
Použití: Na čerpání surové, čisté a teplé vody, stejně jako mořské vody ve
vodárnách, čerpacích zařízeních na zavodňování a odvodňování, elektrárnách,
v systémech na hašení, v oblasti lodní techniky a petrochemie.
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Hyamaster
Typový list čís. 1385.51 / 1387.5
RDLP
Dodává se i pro 60 Hz
Axiálně dělené čerpadlo se spirální skříní DN 350 -1200
Konstrukce: Horizontálně instalované jedno, dvou nebo třístupňové axiálně
dělené čerpadlo se spirální skříní s dvouvtokovým oběžným radiálním kolem,
připojovací příruby podle DIN, ISO nebo ANSI.
DN ___________ 350 – 1200
Q [m3/h] _____ max. 18000
H [m] __________ max. 550
p [bar] __________ max. 64
t [°C] __________ max. +80
n [min-1] ______ max. 1500
Použití: K čerpání vody s malým obsahem pevných látek ve vodárnách
a v dálkovém zásobování vodou.
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Dodává se i pro 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
53
Hygienická čerpadla pro nápojový, potravinářský
a farmaceutický průmysl
Vitachrom®
Odstředivé čerpadlo z válcované oceli
DN _____________ 50 – 125
Q [m3/h] _______ max. 340
H [m] __________ max. 100
p [bar] __________ max. 12
t [°C] _________ max. +140
Konstrukce: Čerpadlo s prstencovou skříní, s nízkými nároky na údržbu,
v monoblokovém provedení s normovaným motorem; všechny součásti ve styku
s médiem vyrobeny z korozivzdorné nerezové oceli 1.4404/1.4409, splňuje CIP/
SIP, certifikováno TNO podle směrnic EHEDG pro čerpání potravin.
Použití: Hygienické procesy v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém
průmyslu a také v chemickém průmyslu.
Data pro 50 Hz
Hyamaster • PumpDrive
Typový list čís. 1966.5 Vitacast® / Vitacast® E
Dodává se i pro 60 Hz
Odstředivé čerpadlo z přesného odlitku
DN _____________ 25 – 150
Q [m3/h] _______ max. 560
H [m] __________ max. 100
p [bar] __________ max. 10
t [°C] _________ max. +140
Data pro 50 Hz,
jiné hodnoty na vyžádání
PumpDrive
Konstrukce: Čerpadlo se spirální skříní, s nízkými nároky na údržbu,
s normovaným motorem; všechny součásti ve styku s médiem vyrobeny
z nerezové oceli 1.4404/1.4409. Hygienická konstrukce pro bezezbytkové
čištění (vyhovuje CIP/ SIP), certifikováno TNO (výzkumný institut nutriční
a potravinářský) podle směrnic EHEDG (Vitacast E).
Použití: Hygienické procesy v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém
průmyslu a také v chemickém průmyslu.
Typový list čís. 1969.51/1969.52 Vitaprime®
Dodává se i pro 60 Hz
Samonasávací odstředivé čerpadlo
DN ______________ 40 – 80
Q [m3/h] ________ max. 55
H [m] ___________ max. 43
p [bar] __________ max. 10
t [°C] _________ max. +140
Konstrukce: Čerpadlo s nízkými nároky na údržbu, samonasávací s bočním
kanálem, v monoblokovém provedení, s normovaným motorem; všechny
součásti ve styku s médiem vyrobeny z nerezové oceli 1.4404/1.4409.
Hygienická konstrukce pro bezezbytkové čištění (vyhovuje CIP/SIP).
Použití: Hygienické procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu, ve
farmaceutickém průmyslu a v chemickém průmyslu.
Data pro 50 Hz,
jiné hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1969.54 PumpDrive
Vitastage®
Dodává se i pro 60 Hz
Vícestupňové odstředivé čerpadlo
Q [m3/h] ________ max. 40
H [m] __________ max. 150
p [bar] __________ max. 16
t [°C] _________ max. +140
Konstrukce: Vícestupňové odstředivé čerpadlo, v monoblokovém provedení,
pro vertikální nebo horizontální instalaci. Všechny součásti ve styku s médiem
vyrobeny z nerezové oceli 1.4404/1.4409.
Použití: Hygienické procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu, ve
farmaceutickém průmyslu a v chemickém průmyslu.
Data pro 50 Hz,
jiné hodnoty na vyžádání
PumpDrive
Typový list čís. 1969.55 Vitalobe®
Dodává se i pro 60 Hz
Čerpadlo s rotačním pístem
DN _________ 25 – 200 (1" – 8")
Q [m3/h] ____________ max. 300
H [m] ______________ max. 200
p [bar] ______________ max. 30
t [°C] ____________ -40 až +200
Viskozita [cP]_______ ≤ 200000
Čerpané množství______________ [l/otáčka]____________ max. 10,5
Data pro 50 Hz,
jiné hodnoty na vyžádání
PumpDrive
Frekvenční měnič
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
Konstrukce: Robustní čerpadlo s rotačním pístem, v hygienickém provedení,
s možností provozu v obou směrech, s horizontální a vertikální orientací
připojení. Hygienická konstrukce, všechny součásti ve styku s médiem
vyrobeny z nerezové oceli 1.4404/1.4409; jsou možné různé typy oběžných kol
a procesních připojení. Instalace čerpadla jako agregát s převodovým motorem.
Použití: Klidné čerpání citlivých nebo vysoce viskózních médií v hygienických
procesech v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu a také
v chemickém průmyslu a v obecných výrobních technologiích.
Typový list čís. 1969.53 Dodává se i pro 60 Hz
54
Čerpadla
Čerpadla pro konvenční okruhy v elektrárnách
CHTA / CHTC / CHTD
Napájecí čerpadlo kotle
DN ____________ 100 – 500
Q [m3/h] ______ max. 3700
H [m] _________ max. 5300
p [bar] _________ max. 560
t [°C] _________ max. +210
n [min-1] ______ max. 6750
Konstrukce: Horizontální vysokotlaké čerpadlo s barelovým tělesem
s radiálními koly, vícestupňové, s přírubami/navařovacími hrdly podle DIN
a ANSI.
Použití: Pro čerpání napájecí vody a kondenzátu v elektrárnách
a v průmyslových zařízeních, na výrobu tlakové vody a ostřik okují.
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1860.1 HGB / HGC® / HGD
Dodává se i pro 60 Hz
Napájecí čerpadlo kotle
DN _____________ 40 – 400
Q [m3/h] ______ max. 2300
H [m] _________ max. 5300
p [bar] _________ max. 560
t [°C] _________ max. +210
n [min-1] ______ max. 7000
Konstrukce: Horizontální, příčně dělené, článkové čerpadlo s radiálními koly,
jedno nebo dvouvtokové, vícestupňové.
Použití: K čerpání napájecí vody a čerpání kondenzátu v elektrárnách
a v průmyslových zařízeních, na výrobu tlakové vody pro lisy, odstraňování
kůry, zařízení na ostřik okují, sněhová děla apod.
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1850.02 HGM®
Dodává se i pro 60 Hz
Napájecí čerpadlo kotle
DN _____________ 25 – 100
Q [m3/h] _______ max. 274
H [m] _________ max. 1400
p [bar] _________ max. 140
t [°C] _________ max. +160
n [min-1] ______ max. 3600
Konstrukce: Horizontální vysokotlaké čerpadlo, příčně dělené, vícestupňové
článkové čerpadlo s radiálními koly, mazané čerpaným médiem, nátok axiálně
a radiálně.
Použití: K čerpání napájecí vody v elektrárnách, napájení kotlů a čerpání
kondenzátu v průmyslových zařízeních.
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1856.02 YNK
Dodává se i pro 60 Hz
Předřazené napájecí čerpadlo kotle
DN ____________ 125 – 600
Q [m3/h] ______ max. 3700
H [m] __________ max. 280
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +210
n [min-1] ______ max. 1800
Konstrukce: Horizontální, radiálně dělené, jednostupňové, dvouproudové
čerpadlo na napájení kotlů (zesilovací systém) se dvojitou nebo jednoduchou
spirální skříní v provedení z lité oceli.
Použití: K čerpání napájecí vody v elektrárnách a v průmyslových zařízeních.
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1130.5 LUV® / LUVA
Dodává se i pro 60 Hz
Oběhové čerpadlo kotle
DN ____________ 100 – 550
Q [m3/h] ______ max. 7000
H [m] __________ max. 275
p [bar] _________ max. 320
t [°C] _________ max. +420
n [min-1] ______ max. 3600
Konstrukce: Vertikální čerpadlo s kulovým tělesem, radiálními oběžnými koly,
jednovtokové, jedno až třístupňové. Vhodné pro velmi vysoké nátokové tlaky
a teploty. Integrovaný motor s mokroběžným rotorem podle VDE. Ložiska
mazaná médiem, nejsou potřeba systémy pro mazání olejem. Konstrukce podle
TRD nebo ASME.
Použití: Oběh horké vody v nucených okruzích, kotlích na nucený oběh
a kombinovaných kotlích s nejvyšším tlakem a v solárních elektrárnách.
Vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1127.021 Dodává se pro 50 a 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
55
Čerpadla pro konvenční okruhy v elektrárnách
WKTA / WKTB
Čerpadlo kondenzátu
DN ____________ 150 – 300
Q [m3/h] ______ max. 1800
H [m] __________ max. 370
p [bar] __________ max. 40
t [°C] _________ max. +100
n [min-1] ______ max. 1800
Konstrukce: Vertikální článkové čerpadlo se sběrnou nádrží s potrubním
připojením pro instalaci pod podlahou. S radiálními a poloaxiálními koly,
vícestupňové. Sací oběžná kola jedno a víceproudová. Příruba podle DIN nebo
ANSI. Možné i provedení „Re-entry“.
Použití: V elektrárnách a v průmyslových zařízeních na čerpání kondenzátu.
Data pro 60 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 0361.033 SEZ® / SEZT / PHZ / PNZ
Q [m3/h] _____ max. 80000
H [m] __________ max. 100
t [°C] __________ max. +40
n [min-1] _______ max. 980
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Dodává se i pro 60 Hz
Čerpadlo chladicí vody
Konstrukce: Vertikální odstředivé čerpadlo s otevřeným šroubovým kolem
(SEZ), poloaxiálním vrtulovým oběžným kolem (PHZ) nebo axiálním vrtulovým
oběžným kolem (PNZ), nátok alternativně s nátokovou dýzou nebo sacím
kolenem, alternativně s vyjímatelným rotorem, výtlačné hrdlo je umístěné nad
nebo pod podlahou, příruba je možná podle DIN anebo ANSI.
Použití: V průmyslu, zásobování vodou, v elektrárnách a zařízeních na
odsolování mořské vody, na čerpání surové, čisté, teplé a chladící vody.
Typový list čís. 1471.02 SNW / PNW
Dodává se pro 50 a 60 Hz
Čerpadlo chladicí vody
DN ____________ 350 – 800
Q [m3/h] ______ max. 9000
H [m] ___________ max. 50
p [bar] __________ max. 10
t [°C] __________ max. +60
n [min-1] ______ max. 1500
Konstrukce: Vertikální odstředivé čerpadlo s poloaxiálním oběžným kolem
(SNW) nebo axiální vrtulí (PNW), jednostupňové, s bezúdržbovým ložiskem
Residur bez mazací náplně, výtlačné hrdlo je umístěné nad nebo pod podlahou.
Použití: Na zavodňování a odvodňování, v systémech na čerpání dešťových
srážek, zásobování vodou, čerpání chladící vody.
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1481.5 / 1591.5
Beveron
Dodává se pro 50 a 60 Hz
Čerpadlo s betonovým spirálním tělesem
Q [m3/s] ________ max. 30
H [m] ___________ max. 27
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Konstrukce: Čerpadlo s betonovým spirálním tělesem, s poloaxiálním
oběžným kolem, jednostupňové, s bezúdržbovým ložiskem Residur bez mazací
náplně.
Použití: Ochrana před pobřežní a vysokou vodou, zavodňování a odvodňování,
čerpací stanice, plnění rezervoárů, aplikace pro bouřkovou, chladicí, surovou
a čistou vodu.
Typový list čís. 1.471.021
SPY®
Dodává se pro 50 a 60 Hz
Čerpadlo chladicí vody
DN ___________ 350 – 1200
Q [m3/h] _____ max. 21600
H [m] ___________ max. 50
p [bar] __________ max. 10
t [°C] _________ max. +105
n [min-1] ______ max. 1480
Konstrukce: Čerpadlo se spirální skříní, jednostupňové, s ložiskovým kozlíkem,
v procesním provedení.
Použití: Na zavodňování a odvodňování, zásobování vodou, čerpání
kondenzátu, chladící a teplé vody atd.
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 2384.51 Dodává se i pro 60 Hz
56
Čerpadla
Čerpadla pro jaderné elektrárny
RER
Hlavní čerpadlo chladiva
Konstrukce: Vertikální, jednostupňové čerpadlo pro hlavní chladící prostředek
HKP s kovaným prstencovým tělesem s vnitřním plátováním, rozváděcí
hydraulikou, v provedení s vlastním a cizím ložiskem.
DN ____________ max. 800
Q [m3/h ______ max. 40000
H [m] __________ max. 140
p [bar] _________ max. 175
t [°C] _________ max. +350
n [min-1] ______ max. 1800
Použití: Pro cirkulaci hlavního chladiva v atomových elektrárnách.
Vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1682.021
RSR
Dodává se pro 50 a 60 Hz
Hlavní čerpadlo chladiva
Konstrukce: Vertikální, jednostupňové hlavní čerpadlo chladiva HKP s litým
tělesem v provedení s cizím ložiskem.
DN ____________ max. 750
Q [m3/h] _____ max. 24000
H [m] __________ max. 215
p [bar] _________ max. 175
t [°C] _________ max. +350
n [min-1]________ max. 1800
Použití: Pro cirkulaci hlavního chladiva v atomových elektrárnách.
Vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1665.021
RUV
Dodává se pro 50 a 60 Hz
Hlavní čerpadlo chladiva
Konstrukce: Verikální, jednostupňové čerpadlo chladiva HKP. Bezucpávková
konstrukce s integrovaným motorem s mokroběžným rotorem a setrvačníkem.
Ložiska mazaná médiem, nejsou třeba systémy mazání olejem.
DN ____________ max. 650
Q [m3/h] _____ max. 22000
H [m] __________ max. 111
p [bar] _________ max. 155
t [°C] _________ max. +350
n [min-1] ______ max. 1800
Použití: Pro cirkulaci hlavního chladiva v atomových elektrárnách generace
III+.
Vyšší hodnoty na vyžádání
Dodává se pro 50 a 60 Hz
PSR
Čerpadlo vsazené do reaktoru
DN ____________ max. 600
Q [m3/h] ______ max. 9000
H [m] ___________ max. 45
p [bar] __________ max. 75
t [°C] _________ max. +300
n [min-1] ______ max. 2000
Konstrukce: Vertikální čerpací agregát, integrovaný v reaktorové
tlakové nádobě jako bezucpávkové čerpadlo s bezprůsakovým motorem
s mokroběžným rotorem.
Použití: Pro cirkulaci hlavního chladiva ve varných reaktorech.
Vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1576.021
RHD
Dodává se pro 50 a 60 Hz
Čerpadlo napájecí vody
DN ____________ 125 – 500
Q [m3/h] ______ max. 6500
H [m] _________ max. 1000
p [bar] _________ max. 150
t [°C] _________ max. +210
n [min-1] ______ max. 6500
Konstrukce: Horizontální, jednostupňové, dvouvtokové čerpadlo pro napájecí
vodu do reaktorů v lité nebo v kované variantě.
Použití: K čerpání napájecí vody v nukleárních systémech na výrobu páry.
Vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1668.023
Dodává se pro 50 a 60 Hz
57
Čerpadla pro jaderné elektrárny
LUV® Nuklear
Čisticí čerpadlo chladiva / reaktorové vody
DN _____________ 40 – 600
Q [m3/h] ______ max. 7000
H [m] __________ max. 300
p [bar] _________ max. 320
t [°C] _________ max. +430
Vyšší hodnoty na vyžádání
Konstrukce: Vertikální čerpadlo s integrovaným motorem, jednovtokové,
jedno až třístupňové. Vhodné pro velmi vysoké nátokové tlaky a teploty.
Integrovaný motor s mokroběžným rotorem podle VDE. Ložiska mazaná
médiem, nejsou třeba systémy mazání olejem. Konstrukce podle ASME,
sekce 3, KTA atd.
Použití: Jako čistící čerpadlo na reaktorovou vodu v reaktorech s vroucí vodou,
chladící čerpadlo v reaktorech s vroucí a tlakovou vodou a jako oběhové
čerpadlo v testovacích zařízeních.
Typový list čís. 1128.021
RHM
Dodává se pro 50 a 60 Hz
Čerpadlo pro bezpečnostní a pomocné systémy
DN ____________ max. 150
Q [m3/h] _______ max. 300
H [m] _________ max. 2100
p [bar] _________ max. 220
t [°C] _________ max. +180
n [min-1] ______ max. 8000
Konstrukce: Horizontální, vícestupňové čerpadlo s prstencovou skříní.
Použití: Zaplavení aktivní zóny, nouzové a dochlazovací systémy JNA,
regulační systémy objemu KBA, systém pohonu řídicích tyčí, napájecí vysoko
a střednětlaké bezpečnostní napájecí systémy JND/JNG, systémy nouzové vody
LAS, najížděcí a regulační napájecí systémy LAJ, vysokotlaké čerpání.
Vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1666.021
RVM
Dodává se pro 50 a 60 Hz
Čerpadlo pro bezpečnostní a pomocné systémy
DN _____________ max. 85
Q [m3/h] ________ max. 50
H [m] _________ max. 2000
p [bar] _________ max. 200
t [°C] _________ max. +100
n [min-1] ______ max. 6000
Konstrukce: Vertikální, vícestupňové čerpadlo s prstencovou skříní.
Použití: Zaplavení aktivní zóny, nouzové a dochlazovací systémy JNA,
ostatní provozní systémy, regulační systémy objemu, vysoko a střednětlaké
bezpečnostní napájecí systémy JND/JNG.
Vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 166.021
RHR
Dodává se pro 50 a 60 Hz
Čerpadlo pro bezpečnostní a pomocné systémy
DN ____________ max. 500
Q [m3/h] ______ max. 6000
H [m] __________ max. 190
p [bar] __________ max. 63
t [°C] _________ max. +200
n [min-1] ______ max. 3600
Konstrukce: Horizontální čerpadlo s kruhovým tělesem s kovaným nebo litým
tlakovým pouzdrem a hydraulikou rozváděcího kola.
Použití: Zaplavení aktivní zóny, nouzové a dochlazovací systémy JNA,
pomocné a vedlejší systémy, systém na napájení kyselin a nízkotlaký napájecí
systém JNG, chladicí systémy KAA.
Typový list čís. 1662.021
RVR
Dodává se pro 50 a 60 Hz
Čerpadlo pro bezpečnostní a pomocné systémy
DN ____________ max. 500
Q [m3/h] ______ max. 6000
H [m] __________ max. 190
p [bar] __________ max. 63
t [°C] _________ max. +200
n [min-1] ______ max. 3600
Konstrukce: Vertikální čerpadlo s kruhovým tělesem s kovaným nebo litým
tlakovým pouzdrem a hydraulikou rozváděcího kola.
Použití: Zaplavení aktivní zóny, nouzové a dochlazovací systémy JNA,
pomocné a vedlejší systémy, systém na napájení kyselin a nízkotlaký napájecí
systém JNG, chladicí systémy KAA.
Typový list čís. 1662.021
Dodává se pro 50 a 60 Hz
58
Čerpadla
Čerpadla a výměníky tlaku na odsolování mořské vody
v technologii RO (reverzní osmóza)
SalTec® System
Hydraulický systém
Konstrukce: Hydraulický systém na zvyšování tlaku a zpětné získávání energie
v reverzní osmóze – zařízení na odsolování mořské vody.
Q [m /Tag] ______ ≥ 10000
p [bar] __________ max. 80
t [°C] __________ max. +40
3
Komponenty: Tlakový výměník SalTec ® DT, vysokotlaké čerpadlo HGM-RO,
zesilovací čerpadlo RPH-RO a řídící jednotka.
Použití: Odsolování mořské vody za pomoci reverzní osmózy.
Typový list čís. 1858.11
SalTec® DT
Tlakový výměník
Popis: Tlakový výměník pro použití v systémech na odsolování mořské vody
(RO) v provedení Duplex (Standard) nebo Super-Duplex (na vyžádání).
Q [m3/h] _______ max. 280
p [bar] __________ max. 80
t [°C] __________ max. +40
Typový list čís. 1858.1
RPH®-RO
Posilovací čerpadlo
Konstrukce: Horizontální, radiálně dělené čerpadlo se spirální skříní,
instalované v suché jímce, v provedení Duplex (Standard) nebo Super-Duplex
(na vyžádání)
DN _____________ 25 – 400
Q [m3/h] ______ max. 4150
H [m] __________ max. 270
p [bar] _________ max. 104
t [°C] __________ max. +50
Použití: Posilovací čerpadlo v systémech na odsolování mořské vody (RO) .
Data pro 50 Hz
Dodává se i pro 60 Hz
HGM®-RO
Vysokotlaké čerpadlo
DN ______________ 65 – 250
Q [m3/h] ______ max. 1500
H [m] __________ max. 950
p [bar] _________ max. 120
t [°C] __________ max. +40
n [min-1] ______ max. 3600
Konstrukce: Horizontální, radiálně dělené, vícestupňové článkové čerpadlo,
s radiálními koly a kluznými ložisky, mazané dopravovaným médiem, nátok
axiální a radiální. V provedení Duplex, stejně jako použití na studenou vodu.
Použití: Vysokotlaké čerpadlo v systémech na odsolování mořské vody (RO).
Data pro 50 Hz,
vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 1582.12 Multitec®-RO
Dodává se i pro 60 Hz
Vysokotlaké čerpadlo článkové konstrukce
DN _____________ 50 – 150
Q [m3/h] _______ max. 850
H [m] _________ max. 1000
p [bar] _________ max. 100
t [°C] __________ max. +45
n [min-1]________ max. 4000
Konstrukce: Horizontální, vícestupňové, článkové čerpadlo. Axiální sací hrdlo,
výtlačné hrdlo lze otáčet vždy o 90°. Uzavřená radiální oběžná kola. Duplexová
nebo super-duplexová nerezová ocel.
Použití: Vysokotlaké čerpadlo v systémech na odsolování mořské vody (RO).
Data pro 50 a 60 Hz
Hyamaster • PumpDrive
Typový list čís. 1777.5 Výrobek je standardně dodáván včetně zařízení, zajišťujícího automatický
chod nebo regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič apod.)
Dodává se pro 50 a 60 Hz
K výrobku lze jako příslušenství dodat zařízení pro automatický
chod či regulaci (např. spínací skříň, frekvenční měnič)
59
Spínací přístroje
Controlmatic E
Spínací automat
Počet čerpadel _____ max. 1
Napětí [V] _________ 1~230
Konstrukce: Řízení jednotlivých čerpadel pro zapínání, vypínání
a monitorování čerpadla.
Použití: V oblasti zásobování vodou v kombinaci s konstrukčními řadami, jako
Multi Eco, Multichrom S, Ixo, S 100D.
Typový list čís. 5125.53
Controlmatic E.2
Spínací automat
Počet čerpadel _____ max. 1
Napětí [V] _________ 1~230
Konstrukce: Řízení jednotlivých čerpadel pro zapínání, vypínání
a monitorování čerpadla.
Použití: V oblasti zásobování vodou v kombinaci s konstrukčními řadami, jako
Multi Eco, Multichrom S, Ixo, S 100D.
Typový list čís. 5125.1785
Cervomatic EDP.2
Spínací automat
Počet čerpadel _____ max. 1
Napětí [V] _____ 1~230 / 3~400
Konstrukce: Řízení jednotlivých čerpadel pro zapínání v závisosti na tlaku,
vypínání v závislosti na tlaku nebo proudění dle volby a monitorování čerpadla.
Použití: V oblasti zásobování vodou v kombinaci s konstrukčními řadami, jako
Multi Eco, Multichrom S, Ixo, S 100D a UPA 150C.
Typový list čís. 5125.178
LevelControl Basic 2
Spínací přístroj pro řízení hladiny
Počet čerpadel _____ max. 2
[kW] ___________ max. 22
Napětí [V] ______ 230 / 400
Konstrukce: Spínací přístroj v závislosti na hladině pro řízení až celkem dvou
čerpadel. Přímé zapínání až do 4 kW, zapínání hvězda-trojúhelník do 22 kW.
Použití: Vypouštění nádrží přes plovákový spínač, pneumaticky (náporový
tlak), probublávání vzduchem v oblasti TZB a odpadních vod.
Vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 4041.5
UPA® Control
Řízení pro ponorná čerpadla
Konstrukce: Řízení jednotlivých ponorných čerpadel, ponorná čerpadla
a čerpadla instalovaná do suché jímky.
Počet čerpadel _____ max. 1
[kW] _________________ 3
Napětí [V]______ 1~230 / 3~400
Použití: V oblasti zásobování vodou v kombinaci s konstrukčními řadami, jako
S 100D a UPA 150S.
Typový list čís. 3465.1
60
Automatizace
Spínací přístroje
hyatronic® N
Systém regulace čerpadel pro kaskádovité zapínání a vypínání
Počet čerpadel _____ max. 6
[kW] ________________ 22
Napětí [V] _________ 3~400
Konstrukce: Regulační systém čerpadel v rozvodné skříni pro kaskádovité
zapínání a vypínání až celkem 6 čerpadel v síti.
Použití: V systémech zásobování vodou.
Vyšší hodnoty na vyžádání
Typový list čís. 0543.5026
Regulace otáček
PumpDrive
Samochladicí systém regulace otáček, nezávislý na motoru
Počet čerpadel _____ max. 6
Fl _______ 1 čerpadlo/motor
[kW] ________________ 45
Napětí [V]____ 3~380 až 480
Konstrukce: Samochladící frekvenční měnič, který umožňuje plynulou regulaci
otáček motorů přes normované signály a rozhraní. Samochlazením je možná
montáž na motoru, na stěně i ve spínací skříni. Regulace až celkem 6 čerpadel
bez dalšího regulačního prvku (s PumpDrive Advanced).
Použití: Chladící okruhy, filtrování, systémy na zásobování vodou, systémy
na vytápění, vzduchotechniku a klimatizační zařízení, rozstřikování,
napájení kotlů, na výrobu páry, procesní okruhy, dodávání chladících
maziv, zásobování provozní vodou a na technologické procesy.
Typový list čís. 4070.5
hyatronic® spc
Systém plynulé regulace otáček čerpadla
Počet čerpadel_____ max. 1
Fl ________________ max. 1
[kW] ________________ 7,5
Napětí [V] _________ 3~400
Konstrukce: Regulační systém jednotlivých čerpadel pro plynulou regulaci
otáček s integrovaným frekvenčním měničem.
Použití: V systémech na vytápění, klimatizaci, zásobování vodou
a v odvodňovacích zařízeních.
Typový list čís. 0973.5
Hyamaster® ISB
Systém plynulé regulace otáček čerpadla
Počet čerpadel _____ max. 8
Fl ________________ max. 2
[kW] _______________ 200
Napětí [V] _________ 3~400
Konstrukce: Spínací zařízení pro čerpadla s třífázovými motory všeho druhu
i fabrikátů, sestávající z regulační jednotky KSB s ukazatelem a s obslužnou
jednotkou i nezbytnými výkonnými částmi.
Použití: V oblasti průmyslu na procesní okruhy a jiné technologické procesy,
na zásobování provozní vodou, na chlazení a mazání, při zásobování energií
pro blokové teplárny, na výměníkových stanicích tepla a stanicích dálkového
tepla, na získávání vody, její úpravy, zásobování, likvidaci odpadních vod.
Typový list čís. 1961.5
61
Regulace otáček
Hyamaster® SPS
Systém plynulé regulace otáček čerpadla
Počet čerpadel _____ max. 4
Fl ____________ 1 čerpadlo
[kW] _______________ 650
Napětí [V] _________ 3~400
Konstrukce: Spínací zařízení pro čerpadla s třífázovými motory všeho druhu
i fabrikátů, sestávající z programovatelného řízení s pamětí (SPS) s ukazatelem
a s obslužnou jednotkou i všemi nezbytnými funkčními částmi ve spínací skříni.
Použití: Procesní okruhy, na zásobování provozní vodou, na chlazení a mazání,
pro blokové teplárny, na výměníkových stanicích tepla a stanicích dálkového
tepla, na získávání vody, její úpravy a dodávku a na likvidaci
odpadních vod.
Typový list čís. 1964.5
Monitorování a diagnostika
PumpMeter
Inteligentní tlakový snímač
Počet čerpadel _____ max. 1
Typ ______ viz typ. list čerpadla
Instalace _________ komplet.
smontovaný a připravený již od
výrobce
____________________ IP65
Napětí __________ 24 V DC
Konstrukce: Přístroj PumpMeter je inteligentní snímač tlaku s displejem
naměřených hodnot a provozních údajů přímo na čerpadle. Přístroj se skládá ze
dvou tlakových snímačů a zobrazovací jednotky. Vyhodnocuje zátěžový profil
čerpadla a signalizuje optimalizační potenciály pro zvyšování nenergetické
účinnosti a disponibility.
Použití: K monitorování provozu odstředivého čerpadla.
Typový list čís. 4072.5
Amacontrol®
Monitorovací přístroj pro ponorná čerpadla odpadních vod
Konstrukce: Monitorovací přístroj pro ponorná čerpadla s vypínáním.
Počet čerpadel _____ max. 1
Typ ____________ Amacan
Instalace __ mont. deska IP20
Napětí _________ 230 V AC
Typový list čís. 2316.5
62
Automatizace
Regulační systémy
BOA-Systronic®
Počet čerpadel _________ max. 1
PN _________________________ 6 / 10 / 16
DN ____________________________ 20 – 200
Napětí [V] _____________ 24 VAC
t [°C] ___________________ +20 až +120
Vyšší hodnoty na vyžádání
Konstrukce: Energeticky úsporný systém prokombinovaný provoz čerpadla a regulační armatury.
Funkce je založena na uceleném systému, jak využít hydraulický úsporný potenciál. Tím se nezávisle
na aktuální technologii čerpadel dosáhne dodatečné 50% úspory proudu a díky snížením teploty na
zpátečce se navíc sníží náklady za primární energii. Systém může být použit ve spojení s libovolnými
regulacemi a čerpadly s řídicím vstupem 0 – 10V. Jednoduchá integrace do automatizačních systémů
s volitelným Bacnet-Gateway.
Použití: Regulace teploty na přívodu v topných, větracích a klimatizačních systémech
s průtokem 0,5 až 185 m3/h tepelným spádem 3 – 30 °K. Připojení závitem (DN20),
přírubou (DN25–DN200); vhodný pro sanaci stávajících zařízení, nových zařízení,
připojení na libovolný zdroj tepla (kotelny nebo dálkové topení), na libovolný hlavní
rozvaděč, na libovolnou regulaci a na libovolné teploty na přívodu.
Typový list čís. 7540.1
63
®
KSB SuPremE
– the
world‘s most
SuPremE
od ®KSB
– nejefektivnější
nemagnetický
motor pump
na světě
efficient magnet-less
motor.
The new
KSB SuPremE
motor generation
cuts energy
costs
by up to
70%*.
Satisfying
Motor
SuPremE®
nové ®generace
od KSB snižuje
náklady
na energii
téměř
až o 70 %.
tomorrow’s
IE4
efficiency
requirements
(to
IEC
[CD]
60034-30
Ed.2)
today,
the
Již dnes splňuje zítřejší požadavky IE4* na účinnost, je vyroben kompletně bez motors
are already outclassing
European
ErPprostředí
regulations
have targeted
2017.
magnetických
materiálů awhat
jehothe
stopa
v životním
je významně
menší,for
než
®
by doing
completelya without
magnetic
materials,
KSB SuPremE
motors
uMoreover,
srovnatelných
synchronních
asynchronních
motorů
s permanentním
magnetem.
smaller
environmental
footprint than
comparable
permanentmake a significantly
Kombinace
trvanlivých
materiálů
a robustní konstrukce
zajišťuje
novému motoru
magnet
synchronous
motors
and
asynchronous
motors.
Their
particular
combination
nesrovnatelně dlouhou životnost. Začněte již dnes připravovat své zařízení na zítřek.
of robust materials and sturdy design
makes them especially
durable. Invest today in
www.none-more-efficient.com,
www.ksbpumpy.cz,
www.ksb.com
tomorrow’s slender drives. www.none-more-efficient.com
*Podle IEC (CD) 60034-30, vydání 2
* Depending on the load profile, for centrifugal pumps, compared with control by throttling and IE2 asynchronous motors
n Service
Pumps n Valves
Čerpadla
Armatury
Servis
n
n
64
Energetická účinnost
Die
Größeod
imKSB
Markt
Etanorm
Nyní uspoří
ještěmehr
více Energie.
energie
spart
jetzt noch
Etanorm
je nejprodávanějším
čerpání
odpadní vody
na světě.
Již erfüllt
Die
Etanorm
ist ein Klassiker,čerpadlem
der wiedernaeinmal
effizienter
geworden
ist. Sie
dnes překonává
svou účinnostíErP-Energieeffizienz-Verordnungen
mezinárodní standard (směrnice ErP
na2015,
rok 2015)
heute
schon die europäischen
von
was auf drei
díky optimalizované
hydraulice
čerpadla
s progresivní
účinností amit
individuálnímu
Faktoren
zurückzuführen
ist: eine
optimierte
Pumpenhydraulik
zukunftsweisendem
přizpůsobení oběžných
kol. Při propojení
Etanormu
s vysoce
účinným
motorem
KSB
Wirkungsgrad,
die individuelle
Anpassung
der Laufräder
sowie
optimal
abgestimmte
SuPremE®
získáte
již
dnes
úroveň
účinnosti
IE4
(podle
IEC
/CD
60034-30
Ed.).
Motoren und Automationskomponenten. Die Etanorm ist in unzähligen Varianten
Etanorm jesehr
k dostání
mnoha variantách,
je Ihnen
univerzální
a rychle dostupný.
Nabízí
erhältlich,
schnellv verfügbar
und bietet
die einzigartige
Sicherheit
eines
Vám jedinečnou bezpečnost dle světových standardů. Více informací naleznete na
weltweiten Standards. Mehr Informationen unter www.etanorm.com
http://www.ksb.com/etanorm-cz.
Pumpen
Service
Čerpadla■ Armaturen
Armatury ■ Servis
n
n
65
Naskenujte si kód
a nechte si vysvětlit
výhody od našich
odborníků.
Minimalizujte energetické ztráty
s vysoce účinnými pohony
FluidFuture® je komplexní koncepce energetické účinnosti od KSB, kterou můžeme
optimalizovat celkovou účinnost Vašeho zařízení. K tomu jsme vyvinuli pět přesných
stavebních kamenů. Také v oblasti pohonů jsou ukryty velké potenciály úspory energie.
Jak naše standardní motory IE2, tak i naše optimalizované ponorné motory zajišťují svou
vysokou účinností energeticky účinný provoz zařízení. Inovační motory KSB SuPremE®
již nyní splňují úroveň účinnosti IE4 (podle IEC /CD 60034-30 Ed.). Naše motory
budoucí generace tak překračují zákonné hodnoty minimální účinnosti podle nařízení ErP
na rok 2017. Více na http://fluidfuture.ksb.com/en.
Čerpadla Armatury Servis
n
n
Kancelář Praha
Kancelář Olomouc
Klíčova 2300/6
149 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 241 090 211
+420 241 480 129
+420 241 482 310
Fax +420 241 480 123
E-mail: [email protected]
Třída Svobody 39
772 00 Olomouc
Tel. +420 585 208 511
Fax +420 585 208 519
E-mail: [email protected]
Kancelář Brno
Kroftova 45
616 00 Brno
Tel. +420 541 244 117
Fax +420 541 244 117
E-mail: [email protected]
Zimní 97
460 15 Liberec
Tel. +420 482 750 127
Fax +420 482 750 127
E-mail: [email protected]
Kancelář Teplice
Školní 467/14
415 01 Teplice
Mobil: +420 606 029 241
E-mail: [email protected]
Kancelář Strakonice
Raisova 1004
386 01 Strakonice
Tel. +420 383 390 366
Fax +420 383 390 366
E-mail: [email protected]
Bohumínská 61
710 00 Ostrava 2
Tel. +420 596 241 979
Fax +420 596 241 979
E-mail: [email protected]
Kancelář Plzeň
Cukrovarská 2
301 00 Plzeň
Tel. +420 377 329 992
Fax +420 377 329 992
E-mail: [email protected]
Servis Praha
Klíčova 2300/6
149 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 241 090 201
+420 241 201 228
Fax +420 241 480 123
E-mail: [email protected]
[email protected]
Prodej náhradních dílů Praha
Klíčova 2300/6
149 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 241 090 226
Fax +420 241 480 123
E-mail: [email protected]
Servis Olomouc
Třída Svobody 39
772 00 Olomouc
Tel. +420 585 208 511
Fax +420 585 208 519
E-mail: [email protected]
KSB PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Klíčova 2300/6
14900 Praha 4 – Chodov
www.ksbpumpy.cz, www.ksb.com
0506.02/16-CS / 01.13 / Die Gruppe / © KSB Aktiengesellschaft 2013 · Technické změny vyhrazeny.
Kancelář Liberec
Kancelář Ostrava
Download

Čerpadla a automatizace 2013