Musica sacra na zámku Kozel 2014
Mezinárodní festival pěveckých sborů, sborová soutěž duchovní hudby
Musica sacra at the Kozel Castle 2014
The International Choir Festival, the Choir Competition of Sacred Music
GRAND PRIX
Raffles Chorale, Singapore
Sbormistr / Choirmaster: Ban Sheng Toh
Nominace GRAND PRIX / Grand Prix Nominations
Raffles Chorale, Singapore, /Ban Sheng Toh/
Vox cantabilis, Jirkov, CZ, /Sylvie Palkosková/
Kategorie A: dětské sbory (soprán, alt) do 16 let
Category A: children’s choirs (soprano, alto) up to 16 years of age
Stříbrné pásmo / Silver Level
Dětský pěvecký sbor Sedmikrásky, Klatovy, CZ /Jaroslav Pleticha/
Kategorie E: populární duchovní hudba (spirituál, gospel)
Category E: popular sacred music (spiritual, gospel)
Zlaté pásmo / Gold Level
Raffles Chorale, Singapore /Ban Sheng Toh/
Kategorie B: komorní sbory mládeže a dospělých v počtu 8 – 24 zpěváků
Category B: chamber choirs of youth and adults between 8 - 24 singers in size
Zlaté pásmo / Gold Level
Cena za vynikající provedení skladby J. Pachelbela
Award for Outstanding Presentation of Composition by J. Pachelbel
Vox cantabilis, Jirkov, CZ /Sylvie Palkosková/
Stříbrné pásmo / Silver Level
Komorní smíšený sbor ROSA, Roztoky u Prahy, CZ /Radek Šalša/
Kategorie D: smíšené sbory mládeže a dospělých od 25 zpěváků
Category D: mixed choirs of youth and adults 25 singers and more
Zlaté pásmo / Gold Level
Cena za vynikající provedení skladby V. Miskinise
Award for Outstanding Presentation of Composition by V. Miskinis
Raffles Chorale, Singapore /Ban Sheng Toh/
Cena za vynikající dirigentský výkon
Conductor Outstanding Performance Award
Ban Sheng Toh
Informace, výsledky soutěže, fotoreportáž
Informations, results of the competition, photos
www.agencyMTA-Stadler.com
www.facebook.com/MTA.Praha
Download

Musica sacra at the Kozel Castle 2014 - agencyMTA