Rozvrh Praktické výuky třídy VSD 3i
5.2.
12.2.
19.2.
Bílková Simona
5.3.
12.3.
19.3.
26.3.
Individuální praxe
Čepelková Renáta
Praxe splněna
Praxe splněna
Gobinová Lucia
KOJ
KOJ
Grecmanová Layla
DP
DP
DP
Halířová Diana
GYN onko
GYN onko
DĚT-psych
Havlová Maryna
KOJ
DĚT-psych
Soukromá vyšší odborná škola
KOJ
KOJ
Praxe splněna
DĚT-psych
DĚT psych
Praxe splněna
Praxe splněna
Holubyev Andrey
KOJ
KOJ
GYN onko
GYN onko
KOJ
zdravotnická, MEDEA, s.r.o.
Na Chodovci 2700/54, Praha 4
VFN Praha 2, KARIM
Horová Lucie
Jílková Markéta
Školní rok 2014/2015 Letní období
26.2.
ARO
KOJ
KOJ
DĚT
ARO
ARO
ARO
Kolací Michaela
KOJ
Praxe splněna
GYN onko
GYN onko
Mgr. Lukáš Kindl, 775554635
Praxe v místě bydliště
Zástupce ředitele školy
Koubková Tereza
Praxe splněna
Bc. Petr Olekšák,
Kynčlová Michaela
Praxe uznána
Leová Ngoc Ha
CHIR
Mutkovičová Zuzana
NEO
Ondryáš Nikoleta
DP
CHIR
NEO
Individuální praxe
Praxe splněna
DP
DP
Praxe v místě bydliště
DP
Palkosková Veronika
Pěkná Petra
KOJ
KOJ
Pilátová Dominika
/
NEO
DĚT
604 651 480
Praxe splněna
Praxe v místě bydliště
Skopalová Helena
Praxe splněna
Surgentová Alexandra
Praxe v místě bydliště
GER 10
Praxe splněna
GER 10
Štěpková Martina
Švengrová Veronika
Mgr. Pavla Svobodová
PraPraxe splněna
NEO
Prokůpková Lucie
Šlechtová Nikola
Třídní učitelka
Praxe splněna
Praxe splněna
DĚT
DĚT
KOJ
KOJ
Těhníková Veronika
KOJ
Vondříčková Michaela
Votrubová Petra
KOJ
NEO
NEO
Vedoucí odborné výuky
Mgr. Marie Sochůrková 737474715
PraxePraxe splněna
Individuální praxe
Praxe splněna
Vystavělová Štěpánka
KOJ
KOJ
KOJ
Praxe uznána
Pracoviště
INT - JIP
Thomayerova nemocnice - Interní oddělení A4, Interní JIP, 2. patro, st.s. Bc. Bošnovič, tel. 261 08 3756, tel. 731 193 693
INT-amb
Thomayerova nemocnice - Interní oddělení A4 - interní ambulance, st. sestra L. Ondráčková 261 082 501
CHIR
Thomayerova nemocnice - Chirurgické oddělení, G3, 1. p. sever, vrchní sestra L. Trubačová, 261 082 601, st. s.Řezanková tel. 776 700 558
CHIR-amb
Thomayerova nemocnice - Chirurgické oddělení - ambulance, G3, přízemí, st. sestra
GYN-OPE
Thomayerova nemocnice - gynekologické oddělení, pavilon U, 1. patro, st.s. Zubrová, tel. 261 082 357
NEU
Thomayerova nemocnice - neurologické oddělení, pavilon B2, st.s. Jančová tel. 261 083 319
ARO
Thomayerova nemocnice - ARO, pavilon B3, st.s. Bc. Bradová, tel. 261 082 158
DĚT
Thomayerova nemocnice - Dětské oddělení, G2, 1.patro, st. s. Monika Louská, tel. 261 083 874
KOJ
Dětské centrum při Thomayerově nemocnici, vrchní sestra M. Kozlová, tel. 241 715 252
GYN onko
FNM gynekologicko-odkologické oddělení 5. patro/C, Mgr. Hanžlová tel. 224 434 238
Absenci je povinností ohlásit
na příslušné pracoviště!
Pracovní doba:
Do konce letního období splnit
KJ
FNM - Koronární jip, 4 p. , uzel B/C, st. s Obselková, tel. 224 434 930, 934
NEO
FNM - neonatologie, uzel B, 5. patro, st.s. Kottová, tel. 224 43 2133
v místě bydliště je povinností
PS
FNM - PS, 5. patro, uzel A, st.s. Slámová, tel. 224 438 210
studentky zajistit smlouvu !
GER
PNB - gerontopsychiatrie, Pavilon 9 st.s Brtanová 734 785 068, Pavilon 10, st.s. J. Pražanová tel. 234 785 049, vs. Weberová tel. 734 785 008
DĚT-psych
FNM - dětská psychiatrie, vs. Mgr. Vácová Márie, tel. 224 43 3405
IND
Individuální praxe
DP
Domácí péče - Praha, Mutkovičová Zuzana, tel. 737353894
8 týdnů. Jeden den = 8 hod.
Download

ZDE - Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, sro