II. Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů
IUVENTUS IN PRAGA CANTAT
2nd International Youth and Children´s Choral Festival
IUVENTUS IN PRAGA CANTAT
Výsledková listina/results
I. smíšené sbory mládeže od 25 zpěváků do 26 let/ big mixed choirs (from 25
singers/ up to 26 years)
stříbrné pásmo/silver band
počet bodů/points
Besharmonie, Česká republika/Czech Republic
23,3
cena poroty za dramaturgii soutěžního vystoupení/ prize of the jury for a dramaturgy of the
competition performance
zlaté pásmo/gold band
Canzonetta Teplice, Česká republika/Czech Republic
vítěž kategorie/winner of the category
25,3
II. dětské sbory/children´s choirs
stříbrné pásmo/silver band
Poupata, Česká republika/Czech Republic
22
zlaté pásmo/gold band
Singschul´ der Oper Graz. Rakousko/Austria
25
Dětský pěvecký sbor Svítání, Česká republika/Czech Republic
vítěz kategorie/winner of the category
26,8
Laureát festivalu/absolute festival winner:
Dětský pěvecký sbor Svítání, Česká republika
Porota/Jury: Jiří Kolář, Jiří Chvála, Ivana Štíbrová
Download

Výsledky - What is OR-FEA?