Kuželkářský klub
KONSTRUKTIVA PRAHA
pořádá
GAMBRINUS CUP
23. ročník turnaje dvojic mužů a smíšených dvojic
na 200 hodů sdružených
a dvojic žen na 100 hodů sdružených
Turnaj je součástí turnaje „Pražská pětka“ pod záštitou PKS
květen – červen 2014
Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 23. ročník turnaje dvojic mužů a
smíšených dvojic na 2x200 hodů sdružených a dvojic žen na 2x100 hodů
sdružených na naší kuželně. Turnaj je v letošním roce zařazen současně do
turnaje „Pražská pětka“, jehož garantem je Pražský kuželkářský svaz.
Propozice:
1. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Kuželkářský klub KONSTRUKTIVA PRAHA
Termín konání:
26.5. – 10.6.2014
Místo konání:
Šestidráha v Praze 4 – Krč, ul. Mezi sklady 107/3
(dopravní spojení: metro „C“, stanice Budějovická,
autobus č. 170, zastávka Na vrstevnici, dolů a podél
potoka – objekt mezi tenisovými kurty).
Pořadatelé turnaje: ředitel turnaje
Štěpán KOBLÍŽEK
organizační pracovník
Jaroslav PLETICHA
e-mail: [email protected]
tel.: 777 561 418
rozhodčí
Pavel KOHLÍČEK
Zdeněk ZAHRÁDKA
Přihlášky:
Závazné přihlášky zašlete do 20.5.2014
prostřednictvím obsazovacího formuláře na adrese
http://www.nakuzelky.cz, případně e-mailem na
adresu organizačního pracovníka. Průběžné výsledky
turnaje budou zveřejňovány na webu KK Konstruktiva
http://www.kkkonstruktiva.cz
Startovné:
Za dvojici mužů a smíšenou dvojici činí 300,- Kč, za
dvojici žen 150,- Kč. Dvojice, která současně startuje
v rámci turnaje „Pražská pětka“, uhradí navíc poplatek
30,- Kč. Startovné musí být zaplaceno před startem.
Úhrada:
Náklady na technické zajištění a ceny hradí pořadatel,
ostatní náklady si hradí účastníci.
Občerstvení:
Zajistí pořadatel na náklady účastníků
Ceny:
Věcné ceny obdrží prvních 5 dvojic mužů, 3 smíšené
dvojice a 3 dvojice žen
2. Technická ustanovení:
Předpis:
Hraje se dle platných pravidel a soutěžního řádu
kuželkářského sportu a dle tohoto rozpisu.
Systém:
Muži a smíšené dvojice startují na drahách č. 3-6, ženy
na drahách č. 1-2. Dvojice startují dle rozlosování
časového rozpisu vždy na drahách vedle sebe. Hráč
má právo na 5 cvičných hodů na dráze, kde začíná.
Turnaj bude hodnocen dle jednotlivých kategorií
(dvojice mužů, smíšené dvojice, dvojice žen), navíc
bude dle kategorií vyhodnoceno i pořadí účastníků
Pražské pětky.
Hrací dny:
pondělí - pátek
sobota, neděle
Podmínky účasti:
Hráč může v turnaji startovat vícekrát, avšak pokaždé
s jiným partnerem.
Námitky:
námitky musí být podány do 15 minut po ukončení
startu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, který v případě
zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele. Při
oprávněném protestu bude vklad vrácen.
16:00 – 22:00
8:30 – 22:00
Těšíme se na Vaši účast a všem účastníkům přejeme mnoho sportovních
úspěchů.
„HODU ZDAR!“
Štěpán Koblížek
ředitel turnaje
Kuželkářský klub
Konstruktiva Praha
Výsledky předchozích ročníků:
muži:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
10. ročník
11. ročník
12. ročník
13. ročník
14. ročník
15. ročník
16. ročník
17. ročník
18. ročník
19. ročník
20. ročník
21. ročník
22. ročník
-
TJ Náchod (Bohuška, Gajdoš)
Praga Praha (Kašpar, Král)
Slavia Praha (Cibulka, Sýkora)
TJ Konstruktiva (Pleticha, Hnízdil)
Kasendorf/Weiden (Procházka, Vícha)
Loko Liberec (Kaan, Říha)
Akuma Ml. Boleslav (Řípa, Hrubý)
KK Konstruktiva (Maryška, Borkovec)
Opava/St.Pölten (Wolf, Staněk)
Vohenstrauss (Hetcl, Němeček)
Loko Tábor (Petrů, Samec)
KK Konstruktiva (Pleticha, Jankovec)
Loko Tábor (Petrů, Samec)
Konstruktiva/Jihlava (Maryška, Kotyza)
Sokol Rudná (Veselý, Balzer)
Vyškov/Kovářská (Machala, Zeman ml.)
Slavoj Praha/Ml.Boleslav (Březina, Hrubý)
Slavoj Praha (Procházka, Kozel)
Konstruktiva/Jihlava (Koblížek, Kotyza)
PSJ Jihlava (Kotyza, Parkan)
Sokol Chýnov (Petrů, Dvořák)
Sokol Chýnov (Petrů, Dvořák)
1643
1712
1675
1834
1847
1883
1722
1775
1892
1792
1792
1824
1866
1879
1814
1935
1872
1965
1960
1950
1878
2021
ženy:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
10. ročník
11. ročník
12. ročník
13. ročník
14. ročník
15. ročník
16. ročník
17. ročník
18. ročník
19. ročník
20. ročník
21. ročník
22. ročník
-
TJ Náchod (Bílová, Majerová)
Sp. Pelhřimov (Cyprová, Mühlbauerová)
Slavia Praha (Fořtová, Tůmová)
Jiskra Nový Bor (Žďárková, Řeřichová)
Přerov/Slavia (Sedláčková, Cyprová)
Jiskra Nový Bor (Žďárková, Karbanová)
Slavia Praha (Marková, Jůzová)
Vrchlabí (Cyprová, Šimůnková)
Slavia Praha (Smrčková, Marková)
Jiskra Nový Bor (Žďárková, Řeřichová)
Slavia Praha (Bukovská, Cahová H.)
Jiskra Nový Bor (Žďárková, Šťastná)
KK Konstruktiva (Bukovská, Najmanová)
Jiskra Nový Bor (Žďárková, Šťastná)
Jiskra Nový Bor (Žďárková, Šťastná)
KK Konstruktiva (Bukovská, Najmanová)
Slavia Praha (Žďárková, Šťastná)
Slavia Praha (Smrčková, Marková)
Slavia Praha (Mizerová, Barborová)
Sokol Chýnov (Kovandová, Mašková)
Sokol Rudná (Kohoutová M., Holubová L.)
Sokol Rudná (Kohoutová M., Holubová L.)
760
828
796
836
858
855
847
884
900
862
856
873
861
937
888
927
946
935
946
952
907
887
Download

Rozpis - KK Konstruktiva Praha