ZÁŽITKOVÝ KURZ V LIPNICI NAD SÁZAVOU, 25. července – 1. srpna 2015
ZÁŽITKOVÝ KURZ V LIPNICI NAD SÁZAVOU, 25. července – 1. srpna 2015
PŘIHLÁŠKA
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:
Datum narození:
Zdrav. pojišťovna:
Telefon:
E-mail:
Zálohu 2.500,- Kč odevzdejte spolu s přihláškou na SVČ Duhovka do 29. května 2015,
doplatek 2.000,- Kč do 30. června 2015. Způsoby platby:
1. Převodem z účtu (číslo účtu: 20738651/0100, variabilní symbol: 83111415)
Do kolonky zpráva pro příjemce je nutno napsat jméno a příjmení účastníka.
2. Hotově na SVČ Duhovka, Lidická 4 (pokladní hodiny: pondělí - čtvrtek: 12:00 - 18:00 hodin)
Storno poplatky:
Požadujeme informaci o nenastoupení na akci v písemné nebo digitální podobě.
1. Při oznámení neúčasti na akci deset a více pracovních dní před zahájením - bez storno
poplatku
2. Při oznámení neúčasti ze zdravotních důvodů nejpozději v první den akce (nutno doložit
lékařské potvrzení do konce akce) - bez storno poplatku.
3. V případech, které nesplňují bod 1. a 2. účtujeme storno poplatek ve výši 70 % ceny akce.
Přijímáme přihlášky pouze do naplnění kapacity základny. Přihláška je potvrzena až přijetím platby.
Hlásím se na zážitkový kurz v Lipnici nad Sázavou, pořádaný SVČ Duhovka Břeclav, Lidická 4, v
termínu 25. července – 1. srpna 2015 – TZ Lipnice s.r.o., Lom Na Hřebenech, 582 33 Dolní
Město a zavazuji se, že budu dbát pokynů všech instruktorů a dodržovat táborový řád.
Souhlasím s případným použitím mých fotografií a videozáznamů pro archiv a propagační účely
Duhovky.
________________________________
Datum
_________________________________
Podpis účastníka
Tuto část nevyplňujte! Datum platby, částka, způsob, vyřizuje:
Název:
Místo:
Charakteristika:
Ubytování:
Stravování:
Hygiena:
Kapacita:
Cena:
We Will Rock You!
Táborová základna Lipnice s.r.o., Lom Na Hřebenech, 582 33 Dolní Město
Zážitkový kurz pro dospělé ve věku 18 – 45 let
V chatkách po dvou
Plná penze + pitný režim
Sprchy (teplá voda), WC, sauna
30 účastníků
4.500,- Kč
Akce začíná 25. července v 16:00 hodin na louce turistické základny Lom na Hřebenech.
Povinné vybavení:











Vhodné oblečení na 8 dnů
Vhodná obuv – pevná, sportovní i otevřená
Plavky, neprůhledný šátek
Hygienické potřeby
Fungující baterka nebo čelovka
Repelent, opalovací krém
Pláštěnka
Pravidelně užívané léky
Kartička zdravotní pojišťovny a občanský průkaz
Bílé tričko (dojde k menší úhoně)
Oblíbená hudba
Případné informace rádi zodpovíme osobně či telefonicky (Mgr. Pavel Kurtin, 604 471 479)
Download

ZDE - Duhovka