Reklamační a servisní protokol
společnosti CMI Melodia a.s.
REKLAMAČNÍ ČÁST: (vyplní kupující)
Firma/jméno a adresa kupujícího:
Kontaktní osoba:
Telefon / fax:
Mobil:
E-mail:
Poznámky:
IČ:
(a DIČ)
Zpáteční adresa pro zaslání zboží:
(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)
REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:
(Značka, typ, model)
DATUM NÁKUPU:
(Datum vystavení faktury nebo pokladního dokladu)
ČÍSLO FAKTURY:
(Přiložit kopii faktury nebo pokladního dokladu)
Výrobní číslo zboží:
Podrobný popis závady: *
*) Podrobný popis závady musí obsahovat veškeré důležité údaje pro rychlou detekci závady
Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem společnosti CMI Melodia a.s. a že s ním
v plném rozsahu souhlasí.
Datum: __________________
Podpis kupujícího: _________________________________________
SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodávající)
Jméno technika:
Vyjádření technika:
Datum: __________________
Podpis technika: _________________________________________
Zboží vydáno kupujícímu: nové / opravené / neopravené**
Poznámky:
Datum: __________________
**) Nehodící se škrtněte!
Podpis prodejce: _________________________________________
CMI Melodia a.s. – Kladská 1117, Hradec Králové 500 03, IČ: 25278851, DIČ: CZ25278851
Provozovna VO – Bratří Štefanů 1099/64a, Hradec Králové 500 03, http://www.cmias.cz - [email protected] - +420 495 215 304
Provozovna CMI plaza – Kladská 1117/25, Hradec Králové 500 03, http://www.cmias.cz - [email protected] - +420 495 217 423
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1713
Download

Reklamační a servisní protokol