NEUROLOGIE
• popis
zizi.com
lékařský
obor
zabývající
se
studiem
onemocnění a poruch NS
zabývá se diagnostikovou a léčbou všech
problémů centrální, periferní a autonomní
nervové soustavy
chirurgickou terapií onemocnění mozku a
míchy se zabývá neurochirurgie - tím se liší
od neurologie, která se zabývá diagnostikou
a konzervativní terapií
http://www.andodent.ro/img/neuro.jpg
292.
NEUROLOGIE
293.
• příčiny neurologických onemocnění
zizi.com
http://technical.sanguinebio.com/wp-content/uploads/2013/07/synapse.jpg
vrozené:
vliv záření v těhotenství
alkoholismus
užívání
drog
těhotenství
získané:
záněty
úrazy
nádory
a
léků
v
NEUROLOGIE
294.
• příznaky obecně
zizi.com
bolest
výpadky čití
porucha citlivosti (parestezie, anestezie)
spasticita
(svalová
křeč),
rigidita
(ztuhlost)
plegie (ochrnutí), parézy (obrny)
hyperkinéza
hypokineze
(mimovolní
pohyb
(nedostatek
–
třes),
volních
i
reflexních pohybů
poruchy
vědomí
(somnolence,
koma)
poruchy ve vyprazdňování a jiné
sopor,
http://www.ordinace.cz/img/articles/16b9/shutterstock_61894675.jpg
poruchy motoriky, hybnosti
NEUROLOGIE
http://www.ckp-dobrichovice.cz/wp-content/uploads/2011/05/neurologie-lewit.jpg
295.
• vyšetřovací metody
zizi.com
1. anamnéza
2. fyzikální vyšetření
3. základní neurologické vyšetření
držení
těla,
chůze,
napětí
svalů
a
schopnosti regulovat svalové napětí
vyšetření senzitivních nervů zkouškami
kožní citlivosti
vyšetření senzorických nervů zkouškami
smyslů
vyšetření funkce jednoduchých reflexů
neuropsychologickém vyšetření
NEUROLOGIE
4.
• vyšetřovací metody
zizi.com
OBM
mozkomíšní mok (punkce)
histologie (u nádorů NS, svalových poruch –
DMD)
krev, moč, stolice - screeningově
5.
zobrazovací metody (lebka, páteř, cévy)
RTG, CT, NMR, DSA, UZ, radionuklidové vyš.
metody (scinti, PET), termografie
6.
elektrografické metody
EEG, EMG, polysomnografie,
EP (evokované
potenciály – elektro vyš. sledující aktuální elektrickou
aktivitu mozku v reakci na podněty zvenčí – zrakové,
sluchové, senzomotorické)
http://www.alphalabs.co.uk/cms/site/images/Blood_iStock_000016399883Me.jpg
296.
NEUROLOGIE
297.
7.
• vyšetřovací metody
zizi.com
genetika
DMD, spinální svalová atrofie, Gaucherova choroba, Fabryho choroba,
Niemannova Pickova choroba a další
vyšetření stavu vědomí – GCS
9. pomocná vyšetření
psychologické, oční pozadí
http://sina.eetezadi.de/inhalt/referate/dna-replikation-pcr/page/1
8.
http://media.summitmedicalgroup.com/media/db/image-library/Neurosurgery_shutterstock_10702813.jpeg
NEUROLOGIE
298.
• léčba:
zizi.com
konzervativní
chirurgická
299.
• přehled neurologických chorob:
zizi.com
mozek:
mícha:
CMP
VAS
epilepsie
syndrom
Parkinsonova choroba
vrozené
meningitida
hydrocefalus,
nádory
(meduloblastom,
neuroektodermální
teratomy)
nádory,
–
vertebrogenní
vady
rozštěpy páteře
algický
(anencefalus,
mikrocefalus,
CENTRÁLNÍ NERVOVÝ
SYSTÉM
300.
• CNS
zizi.com
ústřední
část
nervové
spolu
s
periferními
nervy hraje ústřední roli
v řízení jejich chování
CNS tvoří
1. mozek
2. mícha
http://www.encognitive.com/images/central-nervous-system.jpg
soustavy obratlovců
CENTRÁLNÍ NERVOVÝ
SYSTÉM
301.
• 1. mozek
zizi.com
část CNS uložená v lebeční dutině, která ji ochraňuje před zraněním
obalen v mozkomíšních plenách – meningy
části - přední, střední a zadní mozek
anatomicky se skládá z několika částí, největší z nich je velký m.
(telencefalon), který je rozdělen na 2 polokoule (hemisféry), na
temenní
mozkové kůra (neocortex) se dělí na laloky (lobus), které se skládají
ze závitů (gyrus) a ty jsou od sebe odděleny zářezy (sulcus)
mozková kůra je nejvyšším řídícím centrem pro většinu funkcí
dalšími části - mezimozek (diencefalon), střední m. (mezencefalon),
mozeček (cerebellum), Varolův most a prodloužená mícha (medulla
oblongata), která plynule přechází do páteřní míchy.
http://topnews.in/health/files/human-brain-02.jpg
nichž lze rozlišit několik mozkových laloků - čelní, spánkový, týlní,
CENTRÁLNÍ NERVOVÝ
SYSTÉM
302.
• 1. mozek
zizi.com
v mozku se rozlišuje šedá a bílá hmota mozková

šedou hmotu tvoří převážně těla nervových
buněk (neuronů), pokrývá jako mozková kůra
povrch velkého mozku

bílou hmotu tvoří výběžky nervových buněk -
uvnitř m. existují čtyři mozkové komory, mezi nimiž
a prostorem okolo mozku a míchy (viz mozkové
obaly), koluje mozkomíšní mok (likvor)
m. mok a mozkomíšní obaly tvoří mechanickou a
chemickou ochrannou bariéru CNS
http://topnews.in/health/files/human-brain-02.jpg
axony
CENTRÁLNÍ NERVOVÝ
SYSTÉM
303.
• 1. mozek
zizi.com
krevní zásobení mozku:
mozková tkáň je jednou z nejcitlivějších na dodávky
kyslíku a již po několikaminutové zástavě krevního oběhu
dochází k odumírání neuronů!

dvě vnitřní karotické tepny (a. carotis interna sin. et
vedeny páteří

v. jugularis interna (žíla krku sbírající krev z mozku

z mozku vychází 12 hlavových nervů
http://topnews.in/health/files/human-brain-02.jpg
dx.) + dvě páteřní tepny (aa. vertebrales), které jsou
CENTRÁLNÍ NERVOVÝ
SYSTÉM
304.
• 1. mozek
zizi.com
funkce mozku:
http://www.irewired.com/blog/wp-content/uploads/strong_brain.jpg
složité a ještě zdaleka neprobádané
mozková kůra je spoluodpovědná za vědomí,
hraje podstatnou úlohu ve vnímání, myšlení,
paměti
duševních
schopnostech,
v
zahájení
volních pohybů apod.
sídla některých těchto funkcí jsou známa, např.
centrum řeči, zrakové centrum aj.
podkorová centra mozku řídí dýchání, oběh,
příjem potravy, tělesnou teplotu atd.
mozek je zároveň důležitým orgánem vnitřní
sekrece (hormony)
305.
• 2. mícha (medulla spinalis)
zizi.com
provazec nervové tkáně uložený v páteřním
kanálu
je tvořena šedou (uvnitř m.) a bílou hmotou

šedá hmota tvoří na řezu přední a zadní rohy
míšní, z nich vystupují vlákna k míšním
kořenům

bílou
hmotou
procházejí
nervové
dráhy
spojující různé části CNS
v horní části přechází do prodloužené míchy
dolní konec dosahuje v dospělosti cca k 1. – 2.
bedernímu obratli
obalují ji tři obaly – meningy, mezi nimiž se
nachází mozkomíšní mok
m. je spojena s vyššími centry v mozku, které
řídí její funkci
http://www.wikidoc.org/images/e/e9/ACDF_oblique_annotated_english.png
http://img.motorkari.cz/upload/images/cache/clanky/2009-05/13701/20100330132939-Nov__slo_ka_sejmout0001_jpg_resize_1000x830__type_jpg_.jpg
CENTRÁLNÍ NERVOVÝ
SYSTÉM
306.
• 2. mícha (medulla spinalis)
zizi.com
z
míšních
segmentů
vycházejí
meziobratlovým
otvorem v páteři nervové kořeny (31), které vytvářejí
míšní nervy – ty vedou k jednotlivým skupinám svalů,
do kůže,...
míšních nervů je 31 párů, jsou smíšené – obsahují
motorická, senzitivní i autonomní (vegetativní) vlákna
CENTRÁLNÍ NERVOVÝ
SYSTÉM
307.
• nervy
zizi.com
nervová vlákna
svazky nervových vláken
vodivý aparát mimo mozek a míchu
nervy
obaluje
myelinová

(cítivá)
–
vedou
vzruchy od receptorů do míchy
a
Schwannova pochva
senzitivní

motorická
(hybná)
-
tvoří
přední míšní kořeny a inervují
kosterní svaly

autonomní
hladké
vlákna
svaly
inervují
stěny
orgánů,
cév a žláz
rychlost vedení vzruchu závisí na
typu
vláken
pochvy
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Neuron_(cesky)-1.svg/400px-Neuron_(cesky)-1.svg.png
a
síle
myelinové
308.
• neuron
zizi.com
základní stavební a funkční
prvek
NS
tvoří jej nervová buňka s výběžky
při
narození
jsou
neurony
v
definitivním počtu
nervový
porušení
vzruch
-
chemické
je
a
výsledkem
elektrické
rovnováhy v neuronu
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Neuronal_Synapse.jpg
http://www.geekyangie.com/wp-content/uploads/2013/03/130316_cnscells_pf.jpg
CENTRÁLNÍ NERVOVÝ
SYSTÉM
309.
• reflex
zizi.com
základní funkční prvek NS
převod vzruchu z receptoru (přijímače)
na efektor (sval, žláza,...)
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA
http://1.bp.blogspot.com/-OFTkOfG2xno/T9oCRs7mY7I/AAAAAAAAA9c/xmBtrEWeIRM/s1600/The%2BSigns%2BOf%2BThe%2BEmergence%2BOf%2Ba%2BStroke.jpg
310.
• CMP, Iktus (angl. Stroke):
zizi.com
mozková mrtvice, mozkový infarkt
neurologická
akutní neurologické onemocnění
přívodu se subjektivními a objektivními
příznaky,
dysfunkce
které
vaskulárního
odpovídají
postižené
části mozku - postižení určitého okrsku
mozkové tkáně na podkladu poruchy cév
nebo poruchy celistvosti cévní stěny
třetí nejčastější příčina smrti
četnost výskytu s věkem stoupá (výskyt
u lidí nad 65 let, výjimka ale není 30 letý
člověk)
prognóza klienta závisí ve velké míře na
tom, jak rychle se podaří obnovit krevní
průtok postiženu oblastí mozku
311.
• principy vzniku
zizi.com
při
CMP
dojde
(hemoragická
k
CMP)
ruptuře
nebo
mozkové
jejímu
cévy
uzávěru
trombem nebo embolem (trombotická CMP) - to
vede k přerušení krevního proudu do té části
mozku, která je postiženou cévou zásobována,
v této oblasti vázne okysličování
do 4 – 5 min. dochází ke změnám na buněčné
úrovni
rozvíjející se otok mozku stlačuje mozkové
cévy a ještě více omezuje krevní průtok
http://www.strokecenter.org/wp-content/uploads/2011/08/ischemic_stroke_700w.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-zOCg_0WOcuY/T5vflTjco5I/AAAAAAAAAgo/Ufn28RIL0KY/s1600/stroke.jpg
http://tamutimes.tamu.edu/files/2013/09/Nurse-and-patient.jpg
312.
• dělení
zizi.com
1. podle příčin vzniku
2. podle průběhu
• 1. CMP podle příčin vzniku
zizi.com
Ischemické (trombotické) CMP:
70-83 %
nejčastější typ
na podkladě embolie nebo trombózy
trombóza
-
na
podkladě
arteriosklerózy mozk. cév, vyvíjí se
pozvolna, postupně
embolizace
-
nejč.
ze
srdce,
při
fibrilaci komor, bleskový začátek
hemoragické CMP:
17-30 %
praskne již chorobně změněná tepna
příčinou
změn
je
arterioskleróza
nebo vrozená či získaná anomálie
cévy (malformace) = aneurysma
http://heart.arizona.edu/sites/heart.arizona.edu/files/spotlight/stroke_hem_iso.jpg
313.
314.
1.
• 2. CMP podle průběhu
zizi.com
TIA:
tranzitorní ischemická ataka
přechodná ischémie mozkových cév
zdravotní stav se většinou upraví do 24 hod.
u klienta s TIA je vyšší riziko vzniku těžší
formy CMP
2.
Reverzibilní CMP (RIND):
reverzibilní ischemický neurodeficit
vratná CMP
příznaky
přetrvávají
více
obvykle 14 dní i déle
po odeznění úprava stavu
klient zcela bez následků
než
24
hod.,
315.
3.
• 2. CMP podle průběhu
Progresivní CMP (postupující):
CMP se neukončí do 24 hod. a dále se rozvíjí, zpravidla 3 – 5 dní
4.
Dokončená CMP:
Complete stroke
příznaky se neupraví do 24 hod.
stav se dále nerozvíjí
klinické příznaky zůstávají i několik týdnů stejné
zizi.com
http://www.bupa.co.uk/jahia/webdav/site/bupacouk/shared/Images/Text%20Block/health-information/health-factsheets/ishaemic-stroke.png
316.
• příčiny
zizi.com
trombóza
embolizace
hemoragie
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA
316.
• rizikové faktory
zizi.com
ateroskleróza
(též arterioskleróza - kornatění tepen, vzniká v
důsledku ukládání tukových látek do stěny tepny (tj. vznikem ateromů)
http://www.secrets-2-success.com/wp-content/uploads/2011/11/Stress-Busters.jpg
hypertenze
nezdravá strava s vysokým obsahem tuků - obezita
kouření
stres
věk a pohlaví
fibrilace síní
nadměrná konzumace alkoholu
DM
genetická dispozice
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA
317.
zizi.com
se
mohou
kombinovat,
vyskytují se v různé intenzitě:
bolesti hlavy
povislý ústní koutek, víčko
hůře pohybuje prsty ruky
poruchy řeči
zhoršené vidění
zmatenost
potíže
při
chůzi,
pocit
končetin, potíže při chůzi
mdloby
těžkých
http://cache.boston.com/bonzai-fba/Third_Party_Photo/2011/09/26/headache1__1317065164_9727.jpg
příznaky
• počáteční příznaky, příznaky počínající CMP
http://prod.strokeawareness.gene.s3.amazonaws.com/media/imageLibrary/F.A.S.T._Full.jpg
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA
318.
zizi.com
poruchy pohybového aparátu:
ochrnutí ve tváři – paréza lícního nervu (pokles
ústního
koutku,
klient
nezapíská,
nedovře
oko,
nepokrčí čelo)
stejnostranné oslabení končetin
svalová ztuhlost
plegie – úplné ochrnutí

hemiplegie – úplné ochrnutí poloviny těla na
opačné straně, než je postižení mozku

monoplegie - úplné ochrnutí jedné končetiny
paréza – částečné ochrnutí

hemiparéza – částečné ochrnutí poloviny těla

monoparéza – částečné ochrnutí jedné končetiny
http://www.doctorsecrets.com/your-medicine/stroke-symptoms-picture.gif
1.
• další, prohloubené příznaky
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA
2.
• další příznaky
zizi.com
poruchy citlivosti – senzitivní poruchy:
klient má narušeno čití zpravidla tam,
kde je hemiparéza nebo hemiplegie
jednostranná necitlivost
3. poruchy
smyslových
orgánů
–
senzorické poruchy:
poruchy rovnováhy a vnímání polohy
jednotlivých částí těla
výpadky části zorného pole
http://www.rocketswag.com/medicine/images/Cause-And-Effects-Of-Mini-Strokes.jpg
319.
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA
4.
• další příznaky
poruchy vědomí:
somnolence, sopor, koma
GCS
5.
poruchy řeči – afázie
perceptivní (senzorická) afázie – není
schopen porozumět mluvenému slovu,
ztráta schopnosti rozumět mluvené
řeči
motorická afázie – klient není schopen
vyjadřovat své myšlenky slovy, ztráta
naučené schopnosti mluvit
zizi.com
http://www.rocketswag.com/medicine/images/Cause-And-Effects-Of-Mini-Strokes.jpg
320.
http://c773731.r31.cf2.rackcdn.com/03/01/76903c1645e49de3857539999fea/CerebralAngiography_ORIGINAL_460x261.jpg
321.
• vyšetřovací metody
zizi.com
anamnéza + FF
fyzikální vyšetření
neurologické vyšetření - základní vyšetření reflexů, svalové
síly, reakce na osvit, vnímání dotyku a bolesti, držení těla,
pohyblivost, využití hodnotících škál (GCS)
zobrazovací metody - CT, NMR, RTG S+P, lbi, angiografie
mozkových cév (kontrastní látka)
elektrografické metody - EKG, EEG
OBM - screening
322.
chirurgická
http://nursingcrib.com/wp-content/uploads/operating-room-nurse.jpg?9d7bd4
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA
• léčba
zizi.com
konzervativní
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA
323.
• konzervativní léčba
zizi.com
stabilizace základních FF
antiedematická léčba
vazodilatační léčba
antikoagulancia
(Heparin,
nízkomolekulární
hepariny)
antiagregancia kortikoidy
oxygenoterapie
trombolytická léčba - iv. trombolýza (fibrinolýza)
antihypertenziva – opatrně, v akutní fázi není
žádoucí hypotenze neurochirurgická konzultace
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA
324.
• chirurgická léčba
zizi.com
http://donhozeyramos.blogspot.cz/2010/07/how-to-become-operating-room-nurse.html
ischemická forma:
bypass
hemoragická forma:
odstranění
nebo
zmenšení
hematomu
neurochirurgický
zákrok
spočívající v odstranění nebo
zmenšení hematomu
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA - OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST
325.
• uložení, poloha
zizi.com
uložení klienta:
JIP (iktová jednotka)
sleduj:
základní FF – kompletní monitoring
BT (PMK - diuréza)
zajistit bezpečnost klienta – postranice
prevence dekubitů!

vypnutý základ lůžka

všechny
dostupné
polohovací
pomůcky
(antidekubitor)

polohování
v
pravidelných
intervalech
polohovací záznam!

suché a čisté ložní a osobní prádlo
-
http://www.wales.nhs.uk/gallery/Patient.jpg
poloha:
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA - OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST
326.
• biologické potřeby
zizi.com
hygienická péče:
dokonalá péče – promazání, masáže
mimořádná
péče
o
predilekční
místa
při výskytu defektu ošetřit, záznam
do dokumentace
dokonalá péče o lůžko, vysoké riziko
dekubitů
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA - OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST
327.
• biologické potřeby
zizi.com
výživa:
parenterální - infuze
enterální - nejč. NGS – prevence aspirace potravy,
dodržuj postup
obecné pokyny ke stravování:
 pátrej po příčinách nechutenství
 sleduj, co klient jí během dne
 všímej si množství snědeného jídla
 starým lidem dávej často pít, nemají pocit řízně
 sleduj bilanci tekutin, i když není naordinovaná,
budeš mít přehled
 na krmení si udělej dostatek času (důvěra)
stravování a výživa NGS viz další
http://www.istockphoto.com/stock-photo-368745-nasogastric-tube.php
• výživa per os - postup
http://img.ehowcdn.com/article-new/ehow/images/a02/4n/4h/help-alzheimers-patient-meals-800x800.jpg
zizi.com
chodící klient sám
ležící klient, částečně soběstačný
upravit polohu
zajistit hygienu rukou
použít jídelní stolek (výška, sklon)
pod
krk
Valafit,
Hartman
(ochranný
bryndáček)
lidem, kterým se třesou ruce, podáváme
jídlo v hlubokém talíři
ležící nesoběstačný klient - technicky
zajistíme vše potřebné
krmíme,
nebo
pouze
dopomoc
podporovat soběstačnost)
(snaha
• výživa per os - zásady
http://img.ehowcdn.com/article-new/ehow/images/a02/4n/4h/help-alzheimers-patient-meals-800x800.jpg
zizi.com
klienty, kteří nejsou schopni se sami nejíst,
necháváme naposled
před jídlem umožníme hygienu rukou
poloha
vložit umělý chrup
jídlo upravujeme před klientem
nespěchat (aspirace)
tekutiny podáváme za použití brčka
po jídle vypláchnout ústa, vyčistit chrup
po
celou
povzbuzujeme,
dobu
krmení
zachováme
tím
klienta
pocit
důstojnosti
na servírování si bereme plášť k tomu
určený
dáváme jídlo dostatečně teplé
kultura stolování (příslušné druhy nádobí,
kompletní příbor,…)
• výživa NGS
zizi.com
zhodnotit
toleranci
předcházejícího
krmení (před každým novým podáním aspirace
ze žaludku (kontrola zbytkové tekutiny, víc jak
50ml – konzultace s lékařem)
Fowlerova poloha
zkontrolovat
exspiraci
podávaného
http://www.ihaveuc.com/wp-content/uploads/NG-Tube.jpg
přípravku
zajistit pokojovou teplotu podávané výživy
aplikace
stravy
v
3.
hodinových
intervalech
aplikujeme pomalu, nebo použijeme vak
po
každé
aplikaci
proplach
vodou, cca 60 ml
uzavřít sondu
noční přestávka 24:00 – 6:00
možnost aplikovat drcené léky
s.
čajem,
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA - OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST
328.
• biologické potřeby
zizi.com
http://www.mountainside-medical.com/product_images/uploaded_images/urinary-drainage-bags.jpg
vyprazdňování:
klient s poruchou vědomí je hodnocen jako zcela
nesoběstačný ve vyprazdňování
PMK – permanentní močový katétr
sledovat diurézu, BT, barvu, příměsi, vyprazdňování
stolice, odchod plynů
pomůcky pro inkontinentní klienty
http://www.nationalscrubs.com/ProductImages/Medline010/Silvertouch%20catheter%20high.jpg
CÉVNÍ MOZKOVÁ
PŘÍHODA - OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST
329.
• psychosociální potřeby, rhbc, domácí péče
zizi.com
psychosociální potřeby:
http://news.sciencemag.org/sciencenow/assets_c/2010/11/sn-stroke-thumb-autox600-4707.jpg
chovej se s úctou
nezapomínej komunikovat – nikdy nevíš, jaká je aktuální
úroveň vědomí a možnost vnímání!!!
věnuj pozornost příbuzným
chraň nemocného před zbytečnými manévry
nezapomínej na taktní přístup, pohlazení
pokoušej se o aktivizaci, např. při jídle, hygieně
rehabilitace:
probíhá plánovitě
pasivní cvičení
obnova soběstačnosti v základních oblastech
domácí péče:
je závislá na délce trvání poruchy vědomí
je vhodné zařazení do rehabilitačního ústavu
Download

neurologie.pdf