předmět: vybrané kapitoly chirurgie
Autorem materiálu a všech jeho částí,
není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
http://thehaltenclinic.com/our-clinic/
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ
239.
AKUTNÍ
• popis:
ONEMOCNĚNÍ
zizi.com
BŘIŠNÍCH
ORGÁNŮ
VZNIKAJÍ NÁHLE
PROBÍHAJÍ PRUDCE
A AKUTNÍ OP VÝKON
BEZPROSTŘEDNĚ
ŽIVOTĚ
OHROŽUJÍ
NA
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Ileus2.pn
VYŽADUJÍ VČASNOU DIAGNOSTIKU
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ
240.
• dělení NPB:
zánětlivé - akutní apendicitis, a. pankreatitis
zizi.com
obr.: mimoděložní těhotenství
perforační - perforace peptického vředu
ileózní - ileus
http://www.mimodelozni-tehotenstvi.cz/mt/mimodelozni-tehotenstvi-tub.jpg
náhlá krvácení - extrauterinní gravidita
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ
241.
• příznaky zánětlivých NPB:
zizi.com
trvalá bolest
bolestivost per rektum
celkové příznaky - subfebrilie, tachykardie
stažení svalové
stěny břišní – defense
peristaltika snížená či vymizelá - zástava
plynů a stolice - obstrukce
OBM - leukocytóza, CRP
nauzea a zvracení
http://healtyonline.info/wp-content/uploads/2011/07/Stomach-Pain.jpg
musculaire
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ
242.
• příznaky ileózních NPB:
zizi.com
bolest - kolikovitá, náhlá krutá bolest
vzedmuté břicho
nauzea
a
zvracení
(event.
zvracení
střevního obsahu - miserere)
stažení břicha
známky
usilovné
peristaltiky
nebo
poslechově mrtvé ticho (paralytický ileus)
zástava plynů a stolice - obstrukce
neklid
známky šoku
http://healtyonline.info/wp-content/uploads/2011/07/Stomach-Pain.jpg
známky peritoneálního dráždění - svalové
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ
243.
• vyšetřovací metody a léčba obecně:
zizi.com
vyšetřovací metody:
anamnéza
fyzikální vyšetření
OBM
zobrazovací metody - nativ RTG - hladinky!, UZ, CT
jiné
chirurgický výkon
http://www.ordinace.cz/img/articles/16b9/16443.jpg
léčba:
244.
• výčet:
http://www.manchestergeneralsurgery.com/images/uploaded/Abdominal%20pain.png
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ
zizi.com
Ileus
APPE
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ - ILEUS
245.
• popis:
zizi.com
střevní neprůchodnost
NPB charakterizovaná poruchou střevní pasáže
rychlý průběh
ohrožuje na životě
http://www.sciencephoto.com/image/186969/large/F0010991-Abdominal_pain-SPL.jpg
vzniká náhle z plného zdraví
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ - ILEUS
246.
• dělení:
zizi.com
mechanický
strangulační
ileus
paralytický
neurogenní
spastický
cévní
http://www.sciencephoto.com/image/186969/large/F0010991-Abdominal_pain-SPL.jpg
obstrukční
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ - ILEUS
247.
• mechanický ileus:
zizi.com
obstrukční ileus:
překážka ve střevním lumen (nádor,
obstrukční
mechanický
strangulační
ILEUS
paralytický
neurogenní
spastický
cévní
polyp, potrava)
útlak z okolí
strangulační ileus:
střevo je sevřeno zvnějšku - uskřinutá
kýla
zaškrcení střeva vede k ischemii střeva
- následné odumření části střeva s
následnou neprůchodností
příčiny
-
uskřinutí
kýly,
volvulus
(otočení, zauzlení střeva), invaginace
(vchlípení jedné části střeva do druhé),
zaškrcení ve srůstech
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ - ILEUS
248.
• neurogenní ileus:
zizi.com
paralytický ileus:
ochrnutí střeva při poruše inervace
obstrukční
mechanický
rozšíření střevních kliček se zástavou
peristaltiky - zánět pobřišnice
strangulační
spastický ileus:
ILEUS
paralytický
neurogenní
podráždění
spastický
cévní
spastické
(zúžení
stažení
střeva
nervového
vyvolané
stažením
svaloviny, po požití
škrkavky, otravy
při
zásobení
střevní
dráždivé látky,
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ - ILEUS
249.
• cévní ileus:
zizi.com
ucpání
mezenterických
tepen,
následuje ischémie střeva
obstrukční
strangulační
paralytický
neurogenní
spastický
cévní
střevní
stěny
-
následnou peritonitidou
mechanický
ILEUS
infarkt
etiologie - embolizace cévy
nekróza
s
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ - ILEUS
250.
• vyšetřovací metody:
zizi.com
anamnéza
fyzikální vyšetření
OBM - hematologie, biochemie
zobrazovací
metody
-
RTG
http://www.zhihuiyixue.com/bbs/upload/2008/01/23/87557024.jpg
mohutná distenze střevní), UZ
jiné
(hladinky
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ - ILEUS
251.
• léčba:
mechanický ileus:
odstranění či přemostění překážky
neurogenní ileus:
odstranění vyvolávající příčiny
cévní ileus:
odstranění embolu, trombu
zizi.com
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ - ILEUS
C:\Users\Eva Strnadová\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IEL38IEV\MP900402128[1].jpg
252.
• předoperační příprava - urgentní:
zizi.com
nic per os
zavedení NGS, event. PMK
zajištění žilního vstupu
OBM STATIM
příprava OP pole - pouze hrubé nečistoty, oholit, odmastit
prevence TEN (NMA, elastické punčochy)
premedikace
sledování FF
http://img.webmd.com/dtmcms/live/webmd/consumer_assets/site_images/articles/health_and_medical_reference/digestive_disorders/digestive_diseases_appendicitis_appendix.jpg
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ - APPE
253.
• popis:
zizi.com
popis:
akutní
apendicitis
=
akutní
zánět
červovitého přívěsku slepého střeva
jedna z nejčastějších NPB
typy APPE:
akutní
chronická
příčiny:
souvisejí se stravou a životním stylem
přestup zánětlivého procesu z okolních
orgánů - infekční původ
jiné
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ - APPE
254.
• příznaky:
zizi.com
bolest v pravém podbřišku
 na spojnici pupku a pravého předního trnu
kyčelního, asi 4 cm od trnu nad začátkem
http://www.doctortipster.com/wp-content/uploads/2011/04/Appendicitis.jpg
červovitého výběžku
 bolest náhlá, píchavá, stupňující se
 nárazová bolest při chůzi po patách
 bolest při defekaci
zástava stolice a plynů, nebo naopak průjem
nauzea, zvracení
subfebrilie až febrilie, tachykardie
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ - APPE
255.
• vyšetřovací metody:
http://babygearworld.com/wp-content/uploads/2010/05/Dealing-with-Appendicitis-in-Children.jpg
anamnéza
fyzikální vyšetření
OBM (hematologie, biochemie)
zobrazovací metody – RTG, UZ
doplňující vyš. - gynekologické, urologické
zizi.com
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ - APPE
256.
• léčba:
zizi.com
laparoskopie (LAP APPE)
http://pictures.doccheck.com/photos/4/b/b87587edbf37f46_m.jpg
laparotomie
http://www.babysurgeon.com/images/acute-appendicitis-6.jpg
http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2210261211001453-gr3.jpg
NÁHLÉ
PŘÍHODY BŘIŠNÍ - APPE
257.
• předoperační příprava:
zizi.com
http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/1436/PreviewComp/SuperStock_1436R-333614.jpg
zajištění žilního vstupu
OBM STATIM
sledování FF
premedikace
prevence TEN (NMA, elastické
punčochy)
příprava OP pole - pouze hrubé
nečistoty, oholit, odmastit
Download

náhlé příhody břišní.pdf