předmět: vybrané kapitoly chirurgie
Autorem materiálu a všech jeho částí,
není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
http://thehaltenclinic.com/our-clinic/
ANESTEZIE A ANALGEZIE
80.
• charakteristika
zizi.com
http://www.sciencephoto.com/image/126774/large/C0063659-Tracheal_intubation-SPL.jpg
anestezie - přechodné vyřazení veškerého vnímání
(senzitivního i bolestivého)
analgezie - vyřazuje pouze vnímání bolesti
analgosedace - je analgezie s lehkým útlumem
vědomí, kdy je možné s nemocným po výraznějším
impulsu navázat verbální kontakt
anestezii i analgezii navozujeme farmaky
anesteziologie a resuscitace je základní lékařský
obor, jehož náplní práce je především poskytování
anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče
ANESTEZIE A ANALGEZIE
81.
• podobory anesteziologie
zizi.com
anesteziologie:
zabývá
se
způsoby
znecitlivění
pro
operace,
léčebné a diagnostické výkony
resuscitace:
zabývá se neodkladnou podporou nebo náhradou
http://www.extralast.com/pics2/sexual-tensions-operating-room.jpg
životních funkcí
resuscitační péče (intenzivní nebo kritická):
dlouhodobě léčí nemocné, u kterých hrozí nebo již
došlo k selhání základních funkcí
léčba bolesti:
zaměření na:

akutní pooperační bolest (epidurál)

chronická bolest (bolesti zad, kloubů)

léčba onkologické bolesti

jiné (např. Sudeckův syndrom)
ANESTEZIE A ANALGEZIE
82.
• historie anestezie
zizi.com
prvopočátky ve starověku
v Egyptě a Sýrii používali lékaři odvary z
základy moderní anesteziologie v pol. 19.
století - William Thomas Green Morton proslul veřejným experimentem, při němž
byl
16.
října
1846
v
Massachusetts
General Hospital v Bostonu chirurgem J.
C. Warrenem poprvé za celkové anestézie
bezbolestně odoperován nádor, anestézii
provedl inhalací éteru
v Českých zemích o rok později (8. února
1847)
Celestin
Opitz
podal
éterovou
narkózu v nemocnici Milosrdných bratří
Na Františku v Praze.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Morton_Ether_1846.jpg
opia, mandragory, marihuany a alkohol
http://www.riva-clinic.cz/wp-content/gallery/sluzby/anesteziologie/permanentnucpneumatickurmasurcudolnucchkoneyetinbeshemoperace-prevencetrombuzy-692493.jpg
ANESTEZIE A ANALGEZIE
83.
• druhy anestezie
zizi.com
místní anestezie
celková anestezie
ANESTEZIE A ANALGEZIE
84.
• místní anestezie
zizi.com
vědomí je zachováno
působí jen na periferní nervy (nikoli na CNS),
http://www.sciencephoto.com/image/209329/large/F0033403-Nerve_cell-SPL.jpg
a to od jejich výstupu z míšních kořenů až po
terminální zakončení
k MA používáme látky (místní anestetika),
které přerušují přenos vzruchu z periferie do
centra NS (nervové soustavy)
místní
anestetika
přerušují
vodivost
jsou
tedy
nervového
látky,
které
vlákna
pro
nervový vzruch
používáme
specifické
látky
o
určité
koncentraci a o určitém množství - nebezpečí
alergické či toxické reakce
ANESTEZIE A ANALGEZIE
http://www.nysora.com/files/uploaded/regional_anesthesia/peripheral_nerve_blocks/nerve_stimulator_techniques/infraclavicular_brachial_plexus_block/infra13.jpg
85.
• místní anestezie, typy
zizi.com
topická (povrchová, slizniční) – spočívá v aplikaci
anestetika na povrch, který je třeba znecitlivět
(sliznice dutin - nosí, ústní), ORL, oční lékařství
infiltrační – využívá infiltrace přímo v místě
operačního zákroku, např. vynětí malých kožních
afekcí (pih apod.), anestetikum vstřikujeme pod
místa plánovaného řezu, před aplikací aspirace
okrsková – jejímž základem je přerušení vodivosti
nervových vláken v malé vzdálenosti od místa
operačního zákroku
svodná (blokády nervových pletení) – spočívá v
zavedení anestetika cíleně k nervu nebo nervové
pleteni,
pomocí
jehly
(jednorázově)
nebo
ponechaným katétrem (kontinuálně, dlouhodobě)
spinální (míšní) – viz další
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anestezie
http://postfiles6.naver.net/20100808_133/nopain365_1281248564255YMUUm_jpg/epidural_block_2_nopain365.jpg?type=w3
ANESTEZIE A ANALGEZIE
86.
• místní anestezie, typy
zizi.com
spinální epidurální (paramíšní) – MA je
zavedeno do páteřního kanálu vně vaku
tvrdé pleny míšní. Podle výšky punkce se
epidurální anestezie dělí na lumbální
(bederní,
ve
výši
obratlů
L3–L4)
a
thorakální (hrudní), výjimečně cervikální
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Epidural.JPG/230px-Epidural.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-v93eWGq29R8/UC2oy-AgdNI/AAAAAAAAA1g/AMVhDFV9FKw/s1600/epidural2.jpg
(krční)
spinální
(míšní)
–
subarachnoidální
anestezie
je
přímo
míšního
anestetikum
zavedení
MA
prostoru,
dostane
jestliže
k
do
se
prodloužené
míše, jsou ohroženy ZVF, indikace: OP
podbřišku,
DK,
u
nemocných
chronickým plicním onemocněním
s
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anestezie
• místní anestetika
Mesocain
Xylocain
Marcain
http://products.hospira.com/assets/images/BUPIVACAINE_HYDROCHLORIDE_05_MARCAINE.jpg
87.
http://wpcontent.answcdn.com/wikipedia/en/thumb/f/ff/Xylocaina_spray.jpg/175px-Xylocaina_spray.jpg
http://img.ehowcdn.com/article-new/ehow/images/a04/su/i3/use-bupivacaine-800x800.jpg
ANESTEZIE A ANALGEZIE
zizi.com
ANESTEZIE A ANALGEZIE
88.
• celková anestezie
zizi.com
je přechodné vyřazení veškerého
čití bolestivého i senzitivního s
http://www.zijemenaplno.cz/Upload/fotobanka_-_istock/w634162698927932926.jpg
vyřazením vědomí
jde
de
facto
o
iatrogenní
reverzibilní bezvědomí
zahrnuje
asi
85%
anesteziologických výkonů
cíle CA:
 vyřadit
vědomí
a
zajistit
amnézii
 navodit dokonalou analgezii
 zajistit klidné OP pole
 zajistit vegetativní stabilitu
ANESTEZIE A ANALGEZIE
89.
• celková anestezie
zizi.com
celkové anestetikum je látka určená k
http://findoralsurgeon.com/sites/default/files/sites/default/files/nitrous-oxide-dentistry.jpg
navození celkové anestezie, tedy vyřazení
veškerého čití bolestivého i senzitivního s
vyřazením vědomí
CA se skládá ze tří složek:

hypnotická

analgetická

myorelaxační
druhy CA:

inhalační

nitrožilní (intravenózní)

nitrosvalová anestezie

rektální

endotracheální

jiné
ANESTEZIE A ANALGEZIE
9O.
• inhalační anestezie
zizi.com
plyny a páry vstupují do dýchacích
cest a plic při spontánním nebo
http://img.aktualne.centrum.cz/398/13/3981396-laparoskopicka-operace-jicnu.jpg
umělém dýchání
rychlost nástupu anestezie závisí na
fyzikálních
a
chemických
vlastnostech anestetika, ale i na
ventilačních schopnostech plic
po ukončení přívodu anestetik jsou
anestetika částečně v nezměněné
formě
vylučována
(vydýchána),
plícemi
částečně
procházejí
biotransformací v játrech a jejich
metabolity
jsou
vylučovány
ledvinami, částečně i žlučí
ANESTEZIE A ANALGEZIE
91.
• inhalační anestetika, dělení, přípravky
zizi.com
1. anestetické plyny:
http://www.medicine-article.com/wp-content/uploads/2011/09/image_thumb1.png
kyslík - nosný plyn
oxid dusný (N2O, rajský plyn) – je nejpoužívanějším
plynným anestetikem, bezbarvý plyn nasládlé chuti,
nedráždí dýchací cesty, rychlé navození a probuzení
z anestezie, ta je však slabá, a proto se musí
používat v kombinacích; je silně analgetický a
mírně euforizující
xenon - rychlý nástup i odeznění, velmi drahý
http://cs.wikipedia.org/wiki/Celkov%C3%A9_anestetikum
ANESTEZIE A ANALGEZIE
92.
• inhalační anestetika, dělení, přípravky
zizi.com
2. prchavá (volatilní) anestetika:
jedná se o páry těkavých kapalin
http://www.medicine-article.com/wp-content/uploads/2011/09/image_thumb1.png
Halotan
-
po
opakovaném
profesionální
poškození
podání
jater
byla
popsána
samotných
anesteziologů, v současné době se pro své nežádoucí
účinky již nevyrábí
Isofluran - nejpoužívanější inhalační anestetikum,
oproti halotanu je z 99 % vylučován plícemi, takže
není hepatotoxický
Desfluran
Sevofluran - v současné době čím dál více používaný
jako základní anestetikum. Limitací použití je hlavně
vyšší cena, rychlý nástup i odeznění
Enfluran, Zofluran
http://cs.wikipedia.org/wiki/Celkov%C3%A9_anestetikum
93.
IVA
• nitrožilní anestezie
(intravenous
anesthesia)
nachází
zizi.com
uplatnění
především při krátkých výkonech vyžadujících
anestezii
jsou používána na úvod do inhalační anestezie
nebo při kontraindikaci inhalačních anestetik
rychle se dostávají do mozku, anestezie nastává
během
desítek
několika minut
sekund,
odeznívají
během
http://img.ibtimes.com/www/data/images/full/2011/09/28/165706-dr-barry-friedberg-displays-a-bottle-of-propofol-outside-the-courthous.jpg
ANESTEZIE A ANALGEZIE
ANESTEZIE A ANALGEZIE
94.
• nitrožilní anestezie
zizi.com
THIOPENTAL:
silné hypnotické účinky, postrádá analgetický a myorelaxační
http://english.cctv.com/20090826/images/1251264881237_1251264881237_r.jpg
účinek, účinek nastupuje do 30 s, trvá 5–10 minut, po
odeznění účinku trvá stav oblouznění - tzv. „pobarbiturátová
kocovina“, vede k bradypnoe v důsledku útlumu dýchacího
centra
PROPOFOL (DIPRIVAN):
krátkodobě působící, nitrožilně podávané hypnotikum
používá se k vyvolání a udržování celkové anestezie, k sedaci
pro mechanickou ventilaci u dospělých, účinek 4–8 minut,
do značné míry nahradil tiopental pro úvod do anestezie,
protože zotavení se z účinků propofolu je rychlejší a "čisté", v
porovnání s thiopentalem
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Propofol)
ANESTEZIE A ANALGEZIE
95.
• nitrožilní anestezie
zizi.com
http://www.bioveta.cz/cs/veterinarni-divize/clanky/narkamon-50-mg-ml-inj-novinka-v-sortimentu-biovety/narkamon.jpg
KETAMIN (NARCAMON, CALYPSOL):
způsobuje navození hypnotického stavu, ale nikoli ztrátu vědomí
nástup účinku trvá asi 2 minuty, účinek trvá 10–15 minut, k menším
chir. výkonům
je jediným CA, které zvyšuje srdeční frekvenci a krevní tlak a netlumí
dýchání, což se dá využít u šokových a hypovolemických stavů
NÚ: nepříjemné živé sny až halucinace
http://dinarin.oxyonline.cz/fph/products.nsf/v/B77EFF18317B543EC12577E4005BA694/$file/87814_s.gif
DORMICUM, MIDAZOLAM TORREX:
krátkodobě působící látka
potlačuje
nepříjemné
vzpomínky
-
proto
jako
premedikace
účinek
-
anxiolytický,
amnestický,
hypnotický,
sedativní
POZOR!!! způsobuje útlum dýchání a paradoxní
reakce!!!!!
ANESTEZIE A ANALGEZIE
96.
• nitrosvalová anestezie
zizi.com
http://us.123rf.com/400wm/400/400/naumoid/naumoid0910/naumoid091000015/5743339-doctor-giving-a-child-an-intramuscular-injection-shallow-dof.jpg
anestetikum podávané do svalu
nejčastěji Ketamin
většinou
pro
krátké
výkony
u
dětí
a popálených
http://img.ehowcdn.com/article-new/ehow/images/a06/et/8v/inject-intramuscular-arm-injections-800x800.jpg
ANESTEZIE A ANALGEZIE
97.
spíše
• rektální anestezie
k
sedaci
nemocného
a
zizi.com
přípravě
(premedikace),
zejména u dětí
http://www.worldcrunch.com/images/story/hospital.JPG
dále nitrožilní anestezie
ANESTEZIE A ANALGEZIE
98.
• endotracheální anestezie
varianta inhalační anestezie
http://page2anesthesiology.org/wp-content/uploads/2012/04/91212234.jpg
anestetikum vstupuje přímo do DC
zizi.com
ANESTEZIE A ANALGEZIE
99.
• dělení anestezie dle použitých farmak
zizi.com
TIVA (Total Intravenous Anesthesia) – použití
pouze
iv.
podávaných
anestetik
a
opioidů
(pacient spontánně dýchá)
balancovaná
kombinace
anestezie
použití
(doplňovaná)
inhalačního
–
anestetika,
opioidů a relaxancií, iv. anestetika vždy pro
úvod u dospělých a dětí, u dětí v opačném
pořadí - nejprve se inhalačně uspí, pak se
dýchání - myorelaxans)
kombinovaná
anestezie
–
kombinuje
doplňovanou anestezii s některou ze svodných
metod (nejpoužívanější u velkých výkonů v
dutině břišní a hrudní)
nitrosvalová a rektální (vzácně)
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Celkov%C3%A1_anestezie
http://shmyo.ankara.edu.tr/kjhk.jpg
napíchne a podá IVA (pacient je na řízeném
ANESTEZIE A ANALGEZIE
1OO.
• myorelaxancia
látky
zizi.com
uvolňující
spazmy,
vedoucí
k
relaxaci
příčně
pruhovaného svalstva
nepůsobí na hladké svaly (srdce)
nepůsobí na CNS, vědomí zachováno
http://www.surgeryencyclopedia.com/images/gesu_01_img0017.jpg
nutná kombinace s celkovými anestetiky (při samostatné
aplikaci klient vnímá, že se dusí!!!)
všechna svalová relaxancia ruší spontánní dýchání!!!
dělení

periferní
myorelaxans
(nedepolarizující
-
NDPM,
depolarizující - DPM)

centrální myorelaxans (Pavulon, Norcuron, Esmeron)
zástupce
SUKCINYLCHOLINJODID
(DPM)
-
pro
krátkou
relaxaci při intubaci (v kombinaci s Thiopentalem)
ANESTEZIE A ANALGEZIE
• průběh celkové anestezie
úvod do anestezie:
navození bezvědomí, popř. myorelaxace, zajištění
dýchacích cest
u dospělých je obvykle i.v, u dětí inhalačně
udržování anestezie:
udržování analgezie a stavu bezvědomí, kontrola
životních funkcí
vyvedení z anestezie:
ukončení přívodu anestetik, vyvedení z bezvědomí
zizi.com
http://www.ambulatoryanesthesiasolutions.com/wp-content/uploads/2010/10/Anesthesia-Services.jpg
1O1.
ANESTEZIE A ANALGEZIE
1O2.
• stadia celkové anestezie
zizi.com
I. stadium: období analgezie – analgezie při
zachovaném vědomí, cca 1 - 5 min. před
začátkem vlastní IVA (Sufenta i.v.)
II. stadium: období excitace – pacient je v
bezvědomí,
řada
reflexů
je
však
zesílena,
motorický neklid, v tomto stadiu je největší
riziko smrti na zástavu srdce
III.
stadium:
http://topnews.net.nz/data/Anesthesia.jpg
(stádium
období
chirurgické
chirurgické
anestezie
tolerance)
–
začíná
znovuobjevením pravidelného dýchání a končí
zástavou spontánního dýchání, svalový tonus se
snižuje, spontánní pohyby mizí, s prohlubující
se anestezií mizí veškeré reflexy
IV. stadium: období míšní deprese – útlum
vasomotorického
respiračního
může nastat do několika minut
centra,
smrt
ANESTEZIE A ANALGEZIE
1O3.
stav
• monitorace pacienta během celkové anestezie
životních
zizi.com
funkcí
–
TK,
DF,
kontrola EKG, při dlouhých OP TT,
SAT O2
stav svalové relaxace
laboratorní hodnoty - pO2 a pCO2 ve
vdechovaném
a
vydechovaném
vzduchu
postup v operačním poli
chod technických systémů – přívod
plynů
(inspirační
tlaky,
činnost
přístrojů)
varovné příznaky nestabilního stavu
(hypo/hypertenze,
bradykardie,
tachykardie,
cyanóza,
zvýšené
krvácení v operačním poli aj.)
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Celkov%C3%A1_anestezie
ANESTEZIE A ANALGEZIE
1O4.
• rizika a komplikace anestezie
zizi.com
komplikace při úvodu do anestezie:
aspirace do DC (buď kyselé šťávy nebo obsah při plném žaludku)
obtížná
intubace
(laryngeální
maska
se
zavaděčem,
minitracheostomie)
jiné - anafylaktický šok, vzduchová embolie z operačního pole,
http://www.etch.com/sites/www/Uploads/images/Services/anesthesia.jpg
náhlé krvácení a hypotenze, AIM atd.
komplikace při probouzení:
hypoventilace,
přesah
působení
myorealxancií,
nedostatečné
hrazení ztrát krve, rozvoj šoku aj.
smrtelná
peroperační
komplikace
je
obvykle
spojena
s
bronchospasmem nebo s masivní aspirací
další:
laryngospasmus
poranění, poškození zubů při intubaci + sliznice dut.
pooperační chladový třes
NEJRIZIKOVĚJŠÍ JE ÚVOD DO ANESTEZIE A FÁZE PROBUZENÍ
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Celkov%C3%A1_anestezie
ANESTEZIE A ANALGEZIE
1O5.
• alergická a toxická reakce na přípravky
zizi.com
toxická reakce častější
vznik toxické reakce záleží na rychlosti vzestupu
místního anestetika v krevním oběhu
příznaky: brnění jazyka a kolem úst, zmatenost,
pocit úzkosti, křeče, ztráta vědomí, zástava oběhu
a dýchání
alergická reakce:
projeví se kožním erytémem
http://www.anesthesiamyths.com/wp-content/uploads/2012/03/Endotracheal-Tube1.jpg
https://sites.google.com/site/academiclifeinemfiles/paucisverbis/Laryngoscope.jpg?attredirects=0
toxická reakce:
ANESTEZIE A ANALGEZIE
• alergická a toxická reakce - bezpečnostní opatření
http://www.symedi.com/product/31.jpg
zizi.com
resuscitační pohotovost (intubační souprava, viz obr.) laryngoskop,
ETI
roura,
event.
laryngeální
maska,
zavaděč - usnadňuje intubaci, event. Magillovy kleště - k
zavádění tracheální rourky při nazotracheální intubaci)
zdroj kyslíku, ventilační přístroj
farmaka k MA či CA (Xylocain, Sukcinylcholinjodid,
Tiopental apod.)
http://uvahealth.com/Plone/ebsco_images/6336.jpg
odsávací katétry
http://www.anesthesiamyths.com/wp-content/uploads/2012/03/Endotracheal-Tube1.jpg
1O6.
Download

anestezie.pdf