http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/
Klinická propedeutika
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
LABORATORNÍ
VYŠETŘOVACÍ METODY:
1.
1.
• popis laboratorních vyšetření
biochemické vyšetření
určují obsah anorganických a organických látek obsažených v příslušném materiálu (bílkoviny, glukóza, tuky,
enzymy, léky,…)
zahrnují i tzv. biochemické soubory zaměřené na jednotlivá onem. - jaterní soubor, srdeční soubor, ledvinový
soubor apod.
hematologické - určují vlastnosti krve a její složení
imunohematologické a izosérologické vyšetření slouží k vyšetření skupinových vlastností krve (KS a Rh faktor)
hemokoagulačním vyšetřením zjišťujeme koagulační poměry krve
hematologickým vyšetřením vyšetřujeme krevní obraz a jiné složky
3.
mikrobiologické vyšetření
určujeme patogenního původce nemoci ze skupiny mikroorganismů
virologie bakteriologie, parazitologie
4.
sérologické - poskytuje průkaz přítomnosti protilátek v séru
5.
histologické a cytologické - vyšetření buněk, tkání
6.
genetika - diagnostika a prevence výskytu dědičných chorob
7.
imunologie - zabývá se zkoumáním imunitního systému, vyš. antigenů IgA, IgG, IgM, IgE
http://sobercollege.com/nurse-practitioners-can-help-addicts
2.
LABORATORNÍ
VYŠETŘOVACÍ METODY:
2.
• základní dělení
Makroskopické
fyzikální vyš. - množství, barva, zápach, vzhled
Mikroskopické
vyšetření odebraného materiálu pod mikroskopem
biochemie
vyšetření BM
hematologie
mikrobiologie
Laboratorní
sérologie
cytologie a
histologie
genetika a
imunologie
LABORATORNÍ
VYŠETŘOVACÍ METODY:
2.
• základní dělení
Makroskopické
fyzikální vyš. - množství, barva, zápach, vzhled
Mikroskopické
vyšetření odebraného materiálu pod mikroskopem
biochemie
vyšetření BM
hematologie
mikrobiologie
Laboratorní
sérologie
cytologie a
histologie
genetika a
imunologie
http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/
Klinická propedeutika
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ
KRVE:
1.
• popis
k
určování
jednotlivých
látek
anorganického a organického původu
obsažených v příslušném materiálu bílkoviny, tuky, enzymy, léky,…
v
laboratořích
jsou
využívány
analyzátory, které jsou schopny provést
z jednoho vzorku krve několik vyšetření
je nezbytná znalost základních RFM
získávají
se informace
o
chorobných změnách orgánů
http://1v1.biz/product/vacuum-blood-collection-tube-serum-without-gel/101479299/
činnosti
a
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
2.
• 1. ionty
Na+ (sodík, natrium) - slouží k udržování
ABR, snižuje nervovou dráždivost
K+ (draslík, kalium) - nezbytný pro funkci
nervů a svalů
Cl- - udržuje acidobazickou rovnováhu
buňkách,
nejvíce
v
játrech,
s
fosforem
ovlivňuje svalovou dráždivost, jinak k tvorbě
kostí aj.
Fe (ferrum, železo) - pro přenos kyslíku aj.
Mg++
(magnézium,
činnost
dráždivost
srdce,
hořčík)
snižuje
-
bioch.
skupina
specif.
látky
referenční mez
ionty
Na
K
Cl
133 – 150 µmol/l
3,8 – 5,2 µmol/l
96 – 108 µmol/l
ovlivňuje
nervosvalovou
http://www.colourbox.com/preview/3221860-460688-.jpg
Ca++ (kalcium, vápník) - ve všech tělesných
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
3.
urea
• 2. metabolity, dusíkaté látky
-
močovina,
metabolismu
konečný
proteinů,
produkt
vylučuje
se
ledvinami
kreatinin - produkt metabolizmu svalového
kreatininu, hladina je závislá na vylučovací
schopnosti ledvin
kyselina
močová
-
konečný
produkt
metabolismu purinů
bilirubin, žlučové barvivo - je odpadovým
produktem
metabolismu
červeného
krevního barviva hemu, vzniká v játrech při
filtraci krve ze zaniklých červených krvinek,
jeho obsah v krvi se může zvyšovat jako
příznak určitých onemocnění
http://www.alphalabs.co.uk/cms/site/images/Blood_iStock_000016399883Me.jpg
4.
• 3. bílkoviny
CB, celková bílkovina - posouzení stavu výživy
CRP (C – reaktivní protein), hladina odráží aktivitu zánětlivého
procesu, k diagnostice a odhadu rozsahu zánětlivých procesů, u
revmatických onemocnění, maligních nádorů
http://geneticpeople.com/wp-content/uploads/2011/03/blood-flipped.jpg
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
ELFO (elektroforéza krevních bílkovin) - kvantitativní posouzení
bílkovinného spektra jednotlivých druhů bílkovin - albuminy,
globuliny
Ig (imunoglobuliny) - IgA, IgG, IgM, IgE, IgD - k posouzení stavu
imunity
myoglobin - vyskytuje se v některých svalech, kde plní v
podstatě funkci hemoglobinu, totiž přenáší kyslík, v lidském těle
vzniká v srdeční svalovině a v některých velmi výkonných
kosterních svalech (diagnostika IM), též označení kardiomarker
troponin - protein obsažen rovněž v srdečním svalu, zvýšené
množství v krvi při AIM, vrcholu dosahuje 4. den po IM - též
označení kardiomarker
http://www.ivtimuno.com/pub/components/com_virtuemart/shop_
image/product/CRP_test_4eb142c47a002.jpg
5.
• 4. enzymy
ALT (alaninaminotransferáza), váže se na jaterní buňku, zvýšená hodnota při poškození jaterních
buněk , onem. žlučových cest
AST (aspartátaminotransferáza), váže se na buňku srdečního svalu, při jejím poškození se
vyplavuje ve zvýšené míře do krve (IM), ale i onem. kosterních svalů, jaterní buňky
GMT (gamaglutamyltransferáza), onem. jater, žlučníku, pankreatu
CK (kreatinkináza), onem. kosterních svalů, onem. srdečního svalu, stoupá 2 – 3 hod. po vzniku
nekrózy (při IM - infarkt myokardu), za 2 – 3 dny v normě
CK MB (srdeční frakce), onem. srdečního svalu (IM), kosterních svalů
LD (laktátdehydrogenáza), váže se na jaterní a srdeční svalovou buňku, ke sledování onemocnění
jater, IM
AMS - pankreatická amyláza - vyšetření pankreatické amylázy v séru (S - amyláza - onem.
pankreatu, jater), v moči (U - amyláza)
ALP (alkalická fosfatáza), obstrukce žlučových cest, onemocnění kostí a střev
http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/19221740/2/stock-photo-19221740-doctor-taking-blood-sample.jpg
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
6.
stanovuje se hladina mastných kyselin (MK)
před odběrem lačnění 12 - 14 hodin
24 hod. před odběrem je nutno vynechat tučná jídla a
alkohol
›
cholesterol
 HDL (high density lipoprotein) - lipoproteiny o
vysoké
hustotě,
podílí
se
na
odstraňování
http://www.aktin.cz/webtemp/images/img-1000.jpg
• 5. lipidy
cholesterolu z tkání, tzv. „užitečný“ cholesterol
 LDL (low density lipoprotein) - lipoproteiny o
nízké
vysoká
hodnotě,
tzv.“neužitečný“
koncentrace
koncentrací
urychlením
je
spojena
cholesterolu
vzniku
a
aterosklerózy
cholesterol,
s
vysokou
výrazným
(sledování
rizika rozvoje ICHS)
›
triglyceridy - estery MK s glycerolem
http://www.wellnessroadtrip.com/2012/01/bribe-me-and-i-wont-eat-meat/hamburger/
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
7.
bioch.
skupina
specif.
látky
referenční
mez
glukóza
glykemie
3,5 – 6,1
mmol/l
• 6. glukóza
glykémie - stanovení plazmatické glukózy, screening, diagnostika DM, kapilární krev,
venózní krev, RFM: 3,3 - 6,1 mmol/l
glykemický profil - odráží aktuální kompenzaci DM, venózní či kapilární krev, malý GP: 3 - 4
odběry, velký GP: 7 - 9 odběrů za 24/hod.
oGTT (orální glukózotoleranční test), vyšetřuje se glykémie po zátěži glukózou, podezření
na DM, gestační DM (v těhotenství), na lačno se odebere nesrážlivá krev (nebo kapilární) a
moč, poté se vypije cca 300 ml čaje se 75 g glukózy, další odběr krve a moči za 60 a 120
minut po vypití čaje s G, (množství glukózy a čaje se liší dle hmotnosti)
glykovaný hemoglobin - vyšetření glukózy vázané na hemoglobin, zpětné prokázání
glykémie v průběhu 4 – 6 týdnů, průkaz chyb v dodržování dietetických opatření u klienta
s DM, hodnoty do 4,5% ukazují na dobrou kompenzaci DM, do 6% uspokojivou.
glykovaný protein - vyšetření glukózy vázané na krevní bílkovinu, zpětně tak lze prokázat
hladinu glykémie za posledních 10 - 14 dnů
http://img.mf.cz/245/041/2-dietnizaskodnici1.jpg
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
8.
• 7. hormony
stanovujeme hladinu hormonů v krvi
hormony GT (glandula thyroidea - štítná
žláza)
›
T3 (trijodtyronin)
›
T4 (tyroxin)
TSH
(tyreotropin)
laloku
hypofýzy,
-
hormon
předního
stimuluje
sekreci
hormonů GT
FSH
(folikulostimulační
hormon)
-
poruchy menstruačního cyklu
HCG (choriongonadotropin) - placentární
hormon, pro potvrzení těhotenství
http://www.stock-images-illustrations.com/enlarged/679-03680756/DNA-molecule-3D-computerartwork-of-a-molecule-of-deoxyribonucleic-acid-(DNA)/5
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
9.
• 8. tumorové markery (TU markery)
laboratorní ukazatele přítomnosti zhoubného nádoru
význam při sledování účinnosti léčby – mohou upozornit na
http://cache2.artprintimages.com/lrg/27/2793/JD3OD00Z.jpg
progresi či recidivu - kontrola léčby
›
AFP (alfa1 fetoprotein) - průkaz karcinomu jater
›
CEA (karcinoembryonální antigen) - malignity GIT, plic,
ovarií, mléčné žlázy
›
CA 15 – 3: Ca prsu, ovarií
›
CA 19 - 9: průkaz TU žlučových cest, pankreatu,
tlustého střeva, žaludku
›
CA 125 - ovaria, pankreas
›
CA 72 - 4: TU žaludku, pankreas, tlusté střevo
›
PSA
(prostatický
prostaty
specifický
antigen)
-
malignity
10.
• 9. léky
Digoxin
Teofylin
Fenobarbital
antiepileptika
psychotropní látky
atd.
http://www.1800petmeds.com/images/products/420/10067_420.jpg
C:\Users\Eva Strnadová\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\YRVHDZIL\MP900405260[1].jpg
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
11.
• 10. toxiny
nejč.
(k
stanovení
desinfekci
alkoholu
nepoužíváme
v
éter
krvi
nebo
http://www.toplekar.cz/public/a5/db/1c/4745_21918_alkohol_deprese.jpg
alkohol, u soudních případů odebíráme 2
zkumavky pro případ znehodnocení)
průkaz omamných a psychotropních látek
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
12.
• 11. krevní plyny (ASTRUP, ABR)
vyšetřujeme acidobazickou rovnováhu a krevní plyny
poskytuje informace o:
›
pH krve (viz metabolická a respirační acidóza, alkalóza)
›
parciálním tlaku kyslíku - pO2
›
parciálním tlaku oxidu uhličitého - pCO2
›
procentu okysličené krve v tepnách - SAT O2
›
další
dále
je
možné
vyšetřit
také
jednotlivé
frakce
hemoglobinu
(oxyhemoglobin,
methemoglobin)
k vyšetření se používá arteriální, kapilární nebo centrální venózní krev
vzorek musí být odebrán anaerobně
http://cdn.c.photoshelter.com/img-get/I0000NzqTYdHhJcs/s/650/blood-testing-1.jpg
http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/
Klinická propedeutika
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ - MOČ:
1.
• popis
základní vyšetření moče
zahrnuje v sobě chemický a mikroskopický rozbor moči
kvalitativní vyšetření
›
vyšetřujeme
kvalitu
materiálu,
resp.
přítomnost
či
nepřítomnost org. a anorg. látek (bílkoviny, cukr, hlen a
další)
›
při pozitivním nálezu následuje vyš. množství - kvantity
›
moč se získává jednorázově (např. vyš. M + S - moč +
sediment), např. zachycením středního proudu moči
kvantitativní vyšetření
›
vyšetření množství patologicky přítomných látek
›
moč se získává sběrem za určitou časovou jednotku (3
hod., 6 hod, nejč. 24 hod)
http://www.sciencephoto.com/media/298757/enlarge
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ - MOČ:
2.
• popis
kvalitativní vyšetření:
M+S
›
chemicky - na přítomnost bílkovin, ketolátek,
krevních barviv, amyláz, G, žlučových barviv,…
http://s9.thisnext.com/media/largest_dimension/BBF46865.jpg
(indikátorové proužky)
›
mikroskopicky
-
hodnotíme
orgánové
a
krystalické součásti moče, ery, leuko, epitelie,
soli, hlen,… (viz M+S)
kvantitativní vyšetření:
močový sediment dle Hamburgera
bilanční
sběry
moči
-
na
bílkoviny, clearence kreatininu
toxikologické vyšetření
další
odpady
iontů,
urey,
http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/
Klinická propedeutika
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ STOLICE:
1.
• popis
umožňuje detekci:
http://blog.standupandeat.org/image.axd?picture=iStock_000002107668Large.jpg
›
okultního
krvácení
pro
screening
kolorektálního karcinomu a vředové
choroby gastroduodena
›
nenatrávených
zbytků
potravy
stolici
›
Helicobaktera pylori ve stolici
›
jiné
ve
2.
1.
• detekce okultního krvácení
vyšetření stolice na OK po dietě
3 dny před vyšetřením dieta - bez masa, zeleniny s vysokým obsahem Fe, minerálky a
léky obsahující železo, bez vit. C včetně ovoce obsahující vit. C, rajčat, banánů, mrkve,
salicylátů a barbiturátů
v této době nesmí pacient krvácet z nosu, z úst, u žen v době mimo menstruaci
stolici odebíráme z různých míst
stejnou technikou a za dodržování dietních opatření odebereme stolici ještě ve dvou
následujících dnech
testovací soupravy Haemoccult nebo Hemocare, Fob test
2.
vyšetření stolice na OK bez diety
jako screeningové vyšetření, bez diety
provádí se pomocí diagnostické soupravy Haemoccult
Hemocare, Fob test
https://dccdn.de/shop.doccheck.com/out/pictures/generated/product/1/354_354_80/haemeccult_600x600_z1.jpg
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ STOLICE:
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ STOLICE:
3.
• popis
3. vyšetření stolice na zbytky
mikroskopické vyšetření
zjišťuje se účinnost trávicího procesu, při podezření
na poruchy trávení a vstřebávání v GIT
http://images.inmagine.com/400nwm/iris/imagebrokerrm-309/ptg01400563.jpg
http://www.prozdravi.cz/imunologicky-test-h-pylori-st-na-stanoveni-antigenu-helicobacter-pylori-ve-stolici.html
BIOCHEMICKÉ
VYŠETŘENÍ STOLICE:
4.
• popis
4. vyšetření
pylori
stolice
(Helicobakter
pylori
na
je
průkaz
mimořádně
Helicobakter
častý
patogen
(původce
onemocnění), způsobuje velmi rozšířenou infekci bakteriálního původu, která
zasahuje sliznici žaludku a dvanácterníku a vyvolává různé trávicí potíže,
časem způsobuje tzv. chronický aktivní zánět (gastritidu). Vznik žaludečních a
dvanácterníkových vředů může vést až k rakovině žaludku. Je dokázáno, že
přítomnost HP je hlavní příčinou karcinomu žaludku. Včasnou a efektivní
léčbou můžeme těmto nemocem předcházet a zabránit tak vzniku rakoviny.)
mikroskopické
vyšetření
imunochromatografickým
stolice
testem
Helicobacter pylori je jednoduché, rychlé a
neinvazivní vyšetření, které pomůže odhalit
aktivní
infekci
stanovením
antigenu
Helicobacter pylori ve stolici
metoda je nejjednodušší na určení diagnózy
a slouží i jako kontrola po ukončení léčby
LABORATORNÍ VYŠETŘOVACÍ
METODY:
5.
• základní dělení
Makroskopické
fyzikální vyš. - množství, barva, zápach, vzhled
Mikroskopické
vyšetření odebraného materiálu pod mikroskopem
biochemie
vyšetření BM
hematologie
mikrobiologie
Laboratorní
sérologie
cytologie a
histologie
genetika a
imunologie
http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/
Klinická propedeutika
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
HEMATOLOGICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
1.
• charakteristika, druhy
význam hematologického vyšetření - vyšetření pevných částic krve, vlastností
druhy:
1. imunohematologické a izoserologické
2. hemokoagulační
3. hematologické
http://www.dialab.s8.majorshop.cz/static/_foto_zbozi/1/3/6/2/021454222._._.o.jpeg
krve, složení, srážlivosti
HEMATOLOGICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
2.
• 1. imunohematologické a izoserologické vyšetření
význam:
určení krevní skupiny (KS) a Rh faktoru
křížový pokus (KP)
vyšetření protilátek proti ery, leuko,
trombo
http://1v1.biz/product/vacuum-blood-collection-tube-serum-without-gel/101479299/
HEMATOLOGICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
3.
• 2. hemokoagulační vyšetření
Quickův test
›
určuje protrombinový čas
›
při léčbě Warfarinem
INR
›
slouží k vyjádření hodnoty Quickova testu
›
poměr výsledku pacienta k hodnotě referenční
›
tzv. zdravá kontrola
aPTT
›
zjištění
koagul.
faktorů
pro
vnitřní
srážení,
při
heparinizaci, u hemofilie
krvácivost, srážlivost
fibrinogen
D – dimery
›
konečný výsledek působení plazminu a fibrin
›
při podezření na přítomnost trombotického procesu v
organismu (hluboká žilní trombóza, plicní embolie)
http://1v1.biz/product/vacuum-blood-collection-tube-serum-without-gel/101479299/
HEMATOLOGICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
4.
• 3. hematologické vyšetření
krevní elementy
označení
referenční mez
KO
leukocyty
WBC
3,9 – 11,0 x 109/l
›
údaje o počtu krevních elementů
erytrocyty
RBC
3,6 – 5 x 1012/l
›
krevní
hemoglobin
HGB, Hb
111 – 153 g/l
hematokryt
HCT, Ht
34 – 46%
trombocyty
PLT
120 – 400 x 109/l
choroby,
zánět.
onem.,
těžké stavy
KO + diferenciál
›
stanovení
druhů
počtu
-
leuko,
jednotlivých
neutrolily,
eozinofily, bazofily, lymfocyty,…
FW
›
sedlivost ery
›
ukazatel
průběhu
chronické infekce
http://www.alibaba.com/productshowimg/kr102093031-101479347 100633883/Vacuum_Blood_Collection_Tube_Edta_K2_K3.html
akutní
a
LABORATORNÍ VYŠETŘOVACÍ
METODY:
5.
• základní dělení
Makroskopické
fyzikální vyš. - množství, barva, zápach, vzhled
Mikroskopické
vyšetření odebraného materiálu pod mikroskopem
biochemie
vyšetření BM
hematologie
mikrobiologie
Laboratorní
sérologie
cytologie a
histologie
genetika a
imunologie
http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/
Klinická propedeutika
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
MIKROBIOLOGICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
1.
• popis, typy
vyšetření,
která
slouží
k
potvrzení
etiologie
bakteriologické
›
slouží
k
potvrzení
etiologie
infekčního
onemocnění a stanovení citlivosti na ATB
›
hemokultura, K + C
virologické
›
přítomnost virů v biologickém materiálu
›
herpetické viry
parazitologické
http://www.bd.com/resource.aspx?IDX=3563
›
přítomnost parazitů v biologickém materiálu
›
roupy, škrkavky
http://image.made-in-china.com/2f0j00QvfTnbaRVeou/Blood-Culture-Bottle.jpg
infekčního onemocnění (bakterie, viry, mykózy)
LABORATORNÍ VYŠETŘOVACÍ
METODY:
2.
• základní dělení
Makroskopické
fyzikální vyš. - množství, barva, zápach, vzhled
Mikroskopické
vyšetření odebraného materiálu pod mikroskopem
biochemie
vyšetření BM
hematologie
mikrobiologie
Laboratorní
sérologie
cytologie a
histologie
genetika a
imunologie
http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/
Klinická propedeutika
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
http://3.bp.blogspot.com/_5Brh8Pwn0_M/TSJ8owMAw9I/AAAAAAAAAPU/sVHBFPbkVjs/s1600/fobia10.jpg
SÉROLOGICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
1.
• charakteristika
slouží k průkazu specifických protilátek v séru, které vznikají jako odpověď
imunitního systému na působení mikroorganismů
vyšetření se opakuje, pacient může být pozitivní až po určité době po nakažení,
během této doby vznikají v těle protilátky - definitivní diagnostika je u jednoho
odběru je možná pouze u některých patogenů (EBV a virus hepatitidy B)
SÉROLOGICKÉ
VYŠETŘENÍ KRVE:
2.
http://mojtabasaeidi.persiangig.com/document/ff.jpg
• charakteristika
BWR (Bordet – Wassermannova reakce) - průkaz protilátek proti původci syfilis
PBL (Paul – Bunnelova reakce) - průkaz protilátek proti původci infekční mononukleózy
WR (Widalova reakce) - průkaz protilátek proti původci břišního tyfu
EBV (virus Epsteina - Barrové): průkaz protilátek proti infekční mononukleóze
anti HIV: průkaz protilátek proti viru HIV
HbsAg (Hepatitits - B - surface antigen, australský antigen) průkaz protilátek proti původci sérové
hepatitidy B
CRP (C – reaktivní protein): pozitivní při zánětlivém procesu
revmatické testy
›
ASLO (antistreptolyzinový titr): průkaz protilátek proti streptokokové nákaze
›
ASTAL (antistafylokokový titr): průkaz protilátek proti streptokokové nákaze
›
Latex (LFR - latexová fixační reakce): pozitivní při revmatismu
CMV (cytomegalovirus): herpetický vir, nebezpečné infekce vyvolává u plodu, novorozenců a u lidí
s oslabenou imunitou
helikobakter pylori: stanovení protilátek ze séra
LABORATORNÍ VYŠETŘOVACÍ
METODY:
3.
• základní dělení
Makroskopické
fyzikální vyš. - množství, barva, zápach, vzhled
Mikroskopické
vyšetření odebraného materiálu pod mikroskopem
biochemie
vyšetření BM
hematologie
mikrobiologie
Laboratorní
sérologie
cytologie a
histologie
genetika a
imunologie
http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/
Klinická propedeutika
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
CYTOLOGIE A
HISTOLOGIE:
1.
• cytologie
vyšetření buněk získaných z lidského organismu z povrchu těla, z tekutiny, z orgánu
podle charakteru buněk lze usuzovat na stav
C:\Users\Eva Strnadová\Desktop\obr.IVr.ose\příčiny ca DH.jpg
orgánu a typ event. onemocnění
screeningové vyšetření
CYTOLOGIE A
HISTOLOGIE:
2.
• histologie
vyšetření vícebuněčných tkání
vyšetření vzorku lidského orgánu nebo tkáně
umožňuje stanovit přesnou diagnózu a rozsah onemocnění
získání vzorku
›
vzorek tkáně se odebírá punkcí nebo excizní
›
naslepo nebo za současné kontroly např. ultrazvukem
›
biopsie, nekropsie
http://www.mayoclinic.com/health/medical/IM04144
http://www.umm.edu/patiented/articles/liver_biopsy_000160.htm
http://www.bostonvascular.com/handler.cfm?event=practice,template&cpid=18761
LABORATORNÍ VYŠETŘOVACÍ
METODY:
3.
• základní dělení
Makroskopické
fyzikální vyš. - množství, barva, zápach, vzhled
Mikroskopické
vyšetření odebraného materiálu pod mikroskopem
biochemie
vyšetření BM
hematologie
mikrobiologie
Laboratorní
sérologie
cytologie a
histologie
genetika a
imunologie
http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/
Klinická propedeutika
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
GENETIKA A
IMUNOLOGIE:
1.
• genetika, popis
lékařská genetika je odvětví lékařské vědy,
které se zabývá lidským genomem a jeho
poruchami, a to s ohledem na jejich lékařské
důsledky, to jest vrozené či dědičné vady a
choroby
dědičné choroby vznikají z chybné informace,
která je uložena v každé buňce těla, takže se
nedají v běžném smyslu vyléčit. Dají se však
diagnostikovat a jejich projevy do jisté míry
mírnit
z
genetické
analýzy
lze
také
předvídat
pravděpodobnost výskytu jistých onemocnění
- tzv. predispozice
http://ehumanbiofield.wikispaces.com/Genetics+2+DB
GENETIKA A
IMUNOLOGIE:
1.
• alergologie, imunologie, popis
alergologie a imunologie je lékařský obor, který se
zabývá
›
diagnostikou
a
léčbou
poruch
imunity
-
alergických onemocnění, defektů imunity a
autoimunitních chorob
›
stavy přecitlivělostí organismu na některé
látky a poruchami řízení imunitního systému,
které vedou k nežádoucím reakcím
›
výzkumem, diagnózou a léčením pacientů s
onemocněními
vyvolávanými
poruchou
imunitních mechanismů
mezi
nemoci,
které
jsou
vyvolané
poruchou
imunitních mechanismů patří především alergie,
imunodeficience, autoimunitní onemocnění
samostatnou
problematiku
transplantační imunologie
http://zdravi.e15.cz/news/check-pro?id=413551&seo_name=postgradualni-medicina
tvoří
nádorová
a
NOVOTNÁ, J., UHROVÁ, J. a JIRÁSKOVÁ, J. Klinická propedeutika pro střední
zdravotnické školy. Praha. Fortuna. 2006. ISBN 80-7168-940-8.
VOKURKA, M., HUGO, J. Praktický slovník medicíny. Praha. Maxdorf. 1998.
ISBN 80-85800-81-0.
Mgr. Eva Strnadová
SZdŠ a OA Rumburk
Download

klp_vm_LV.pdf