KREVNÍ CHOROBY
176.
• krev
zizi.com
http://stemcellumbilicalcordblood.com/wp-content/uploads/feature-images/recent-blood-cell-news.jpg
krev:
červená, neprůhledná a vazká tekutina
tekutý orgán skládající se:
 z krevní plazmy (složena z organických
(bílkoviny
-
albuminy,
globuliny,
fibrinogen) a anorganických látek
 krevních buněk - krvinek
množství krve:
krev tvoří 1/13 hmotnosti těla
dospělý muž 5 - 6 litrů
ženy cca o 10% méně tj. okolo 4,5 litru
KREVNÍ CHOROBY
http://stemcellumbilicalcordblood.com/wp-content/uploads/feature-images/recent-blood-cell-news.jpg
177.
• funkce krve
zizi.com
transportní funkce:
převod dýchacích plynů
rozvod živin a zplodin látkové přeměny
rozvod tepla po těle
účast
na
látkovém
řízení
funkcí
organismu (transport hormonů,…)
specifické funkce:
schopnost udržovat stálé vnitřní prostředí
(pH, osmotický tlak, apod.)
obranné funkce
schopnost srážení krve
KREVNÍ CHOROBY
178.
• erytrocyty, červené krvinky
zizi.com
bezjaderné buňky
obsahují hemoglobin, na který se váže O2 a
CO2
http://singularityhub.com/wp-content/uploads/2008/08/red-blood-cells.bmp
v dospělosti vznikají ery pouze v kostní dřeni
v oběhu pouze asi 100 – 120 dní
tvorba je řízena erytropoetinem (hormon) -
vzniká v ledvinách
pro vznik ery je třeba dostatečný přísun
bílkovin, železa a vitamínu B12
opotřebované jsou likvidovány ve slezině
nevyužitelné součásti se v játrech přeměňují
na žlučová barviva
normální počet - m 4,3 – 5,3x1012/l,
4,8x1012/l
ž 3,8 –
KREVNÍ CHOROBY
http://www.sciencephoto.com/image/305849/large/P2760173-Neutrophil_white_blood_cells,_SEM-SPL.jpg
179.
• leukocyty, bílé krvinky
zizi.com
účastní se obranných reakcí organismu
- podílí na fungování imunitního systému
mají
schopnost
bakteriím
a
bojovat
jiným
proti
virům,
patogenům
či
částicím, ale i nádorovým buňkám a
vůbec
všem
organismu
cizím
materiálům
zrají především v kostní dřeni
pokud bílé krvinky nefungují tak, jak
mají, může to vyvolat vážná onemocnění
existuje mnoho typů bílých krvinek - viz
další
KREVNÍ CHOROBY
180.
• leukocyty, bílé krvinky
zizi.com
popis:
http://3.bp.blogspot.com/-5gizkccsMwI/UYzY3t2u4TI/AAAAAAAACMw/_IyqIyF3LQg/s320/white+blood+cells.jpg
normální počet leukocytů je 4 – 9 x109/l
dělení:
granulocyty, agranulocyty (dle tvaru jader,
barvitelnosti drobných hrudek v cytoplazmě a
velikosti)
granulocyty:
účastní se obranných reakcí organismu
typy - neutrofily, eozinofily, bazofily
agranulocyty:
lymfocyty, monocyty (lymfocyty vznikají z
lymfatických kmenových buněk v kostní
dřeni)
KREVNÍ CHOROBY
181.
• kmenové buňky
zizi.com
http://www.tyden.cz/obrazek/201305/51947a4dccffd/crop-416598-otv.jpg
nediferencované živočišné buňky, které mají
schopnost se dělit a přeměnit se na jiný
buněčný typ (diferencovat)
tato schopnost umožňuje tělu vytvořit nové
buňky a opravit tak poškozené části těla, které
se skládá např. z buněk, které se neumí dělit.
kmenové buňky jsou tělu vlastní buňky, které
se nacházejí v různých tkáních a orgánech
uplatňují se v obranných reakcích organismu
z kmenových buněk vznikají dvě odlišné řady
imunologicky
kompetentních
lymfocytů
T-
lymfocyty, B-lymfocyty
nejčastěji jsou izolovány z kostní dřeně nebo z
tukové tkáně
KREVNÍ CHOROBY
182.
• trombocyty, krevní destičky
zizi.com
malá tělíska nepravidelného tvaru
http://www.sciencephoto.com/image/305317/large/P2560045-Blood_platelets-SPL.jpg
bezjaderné
tělísko
se
schopností
přilnavosti a shlukování se, a tím se
podílí na procesu zástavy krvácení a
srážení
krve
(tromboplastin,
destičkové
faktory, viz koagulační kaskáda)
(vznikají
v
kostní
dřeni
odškrcováním
části
cytoplazmy obrovských buněk dřeně - nejde o
pravé buňky, ale o buněčné úlomky)
v krvi žijí asi 4 dny
dospělého člověka cca 100 – 300x109/l
trombocytů
KREVNÍ CHOROBY
183.
• výběr onemocnění
zizi.com
anémie
leukémie
http://www.infoglobe.cz/res/data/099/011349.jpg?seek=1219922466
krvácivé projevy
184.
• charakteristika
popis:
chorobný
stav,
charakterizován
který
je
sníženým
počtem
erytrocytů,
hemoglobinu
(Hb)
hematokritu (Ht)
typy:
sideropenická
megaloblastická
a
zizi.com
http://ri.rediffiland.com/homepimages/home2/871/32c03bd1593c6f9de73032a243fc8a17/homep/images/1221905695
KREVNÍ CHOROBY, ANÉMIE
SIDEROPENICKÁ ANÉMIE
185.
• charakteristika, příčiny
zizi.com
http://nomorningsickness.com/wp-content/uploads/2010/05/big-preg.jpg
popis:
nejčastější anémie
anemie z nedostatku železa
projeví se po vyčerpání zásob organismu
většinou jako sekundární onemocnění
příčiny SA:
nedostatečný
příjem
železa
potravou
(vegetariáni)
krvácivé stavy, chronické
zvýšená potřeba železa v některých obdobích
života (těhotenství, období růstu,…)
nedostatečné vstřebávání železa v GIT a jiné
SIDEROPENICKÁ ANÉMIE
186.
• příznaky
zizi.com
nespecifické, obecné, příznaky:
slabost, únava, spavost, apatie, podrážděnost
dušnost
kožní defekty
specifické, typické příznaky:
bledost kůže a sliznic
vlasy bez lesku, vypadávají nebo předčasně šedivějí
změny na nehtech – lámou se, třepí se, rostou pomalu
ragády ústních koutků
pálení jazyka, na špičce
laboratorně snížená hodnota Ery, Hb, Ht
zvětšení sleziny
sklon k atrofii kůže, jiné
http://21stoleti.cz/wp-content/uploads/shutterstock_75619216-486x324.jpg
dyspeptické potíže
SIDEROPENICKÁ ANÉMIE
• vyšetřovací metody
zizi.com
vyšetřovací metody:
anamnéza (OP, GA, stravování, menstruace,…)
fyzikální vyšetření
OBM
 hematologie (FW, KO – pokles Hb, Ht, malé ery)
 biochemie
(plazmatické
Fe,
bili
–
známka
zvýšeného rozpadu Hb, feritin - celulární zásoby
železa, resorpční křivka Fe – aplikace Ferronatu,
8 drg, odběr na Fe za 2 a další 4 hodiny)
 vyš. kostní dřeně (punkce sterna, lopaty kosti
kyčelní, u dětí tibie)
vyšetření GIT (žaludeční vředy?) a jiné
http://www.lifesafer.com/blog/wp-content/uploads/2012/10/DUI-DWI-Blood-Draw-Laws.jpg
187.
SIDEROPENICKÁ ANÉMIE
188.
• léčba
zizi.com
kauzální
–
léčba
příčiny
(žaludeční
doplnění
zásobního
vřed)
substituční,
do
https://ssl.adam.com/graphics/thomson/t102361f.jpg
množství železa - léky s obsahem Fe,
nejčastěji:
 po. - jsou bezpečnější, menší riziko
alergických r., podávat během jídla,
způsobují zažívací obtíže, pozor na
změnu barvy stolice
 iv.
transfuze krve
dietoterapie – pestrá strava
SIDEROPENICKÁ ANÉMIE
OŠETŘOVATELSKÁ
ČÁST
http://www.tdgnews.it/en/wp-content/uploads/2011/04/istockphoto_737671-blood-transfusion-bag2.jpg
189.
• sledujeme
zizi.com
základní FF (dušnost)
příznaky onemocnění
laboratorní vyšetření, kontrolní testy
účinnost léků
posttransfuzní reakce
SIDEROPENICKÁ ANÉMIE
OŠETŘOVATELSKÁ
ČÁST
190.
• biologické potřeby
zizi.com
poloha:
přirozená, v případě dušnosti zvýšená
hygienická péče:
http://images.inmagine.com/img/aspireimages/dv079/dv079094.jpg
zvýšená pozornost o dutinu ústní
výživa:
3,
+
vitamín
C,
železo
(játra,
ryby,
semena
slunečnice, švestky, meruňky), prevence zácpy tekutiny
vyprazdňování:
Fe preparáty mohou způsobit zácpu a změna barvy
stolice
SIDEROPENICKÁ ANÉMIE
OŠETŘOVATELSKÁ
ČÁST
191.
• psychosociální potřeby, domácí péče
psychosociální potřeby:
dostatek informací
potraviny obsahující železo
http://images.inmagine.com/img/aspireimages/dv079/dv079094.jpg
dostatečný příjem tekutin
pravidelné užívání léků
dostatek odpočinku a spánku
domácí péče:
dispenzarizace
úprava životosprávy
omezení zátěže
zizi.com
MEGALOBLASTICKÁ
ANÉMIE
192.
• charakteristika, typy
zizi.com
http://www.health-reply.com/img/do/symptoms-of-iron-deficiency-anemia/fotolia_2893311_xs.jpg
charakteristika onemocnění:
anémie z nedostatku vit B12, kyseliny listové (vit. sk. B),
nebo obou
ery jsou velké a nevyzrálé, mají narušenou syntézu DNA
nástup onemocnění je pozvolný, zásoby se vyčerpávají
pomalu
typy:
perniciózní anémie – zhoubná chudokrevnost
neperniciózní anémie
MEGALOBLASTICKÁ
ANÉMIE
193.
• příčiny
zizi.com
nedostatečný příjem B12 nebo kyseliny listové (nebo
http://www.onlinepharmaciescanada.com/IMAGES/Alcoholism.jpg
obou) potravou (vit B organismus získává z živočišných zdrojů maso, ryby, vejce, mléko, játra, kvasnice, zelená zelenina, k jeho
dostatečnému
vstřebávání
sekrece žaludečné sliznice)
je
zapotřebí
neporušená,
normální
- vegetariáni
onemocnění GIT - gastritida
stp. operační výkon na GIT – gastrektomie, resekce
střev a jiné
chronický alkoholismus
zvýšená potřeba organismu - těhotenství, pro správný
vývoj plodu
maligní onemocnění
působení léků a jiné
MEGALOBLASTICKÁ
ANÉMIE
194.
• příznaky
zizi.com
pomalý nástup
projevy
-
únava,
poruchy
koncentrace,
deprese, apatie
slabost
bledá kůže, mírná žloutenka (vyšší rozpad nezralých
ery)
pálení jazyka
dyspeptické
potíže
-
nechutenství,
nauzea,
úbytek hmotnosti
neuroanemický syndrom - neurologické projevy
-
parestezie rukou a nohou
-
poruchy chůze, rovnováhy
-
event. paraplegie
tachykardie
zvětšení sleziny
průjmy,
http://www.b12patch.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/32721mt2v4l5n9g.jpg
psychické
MEGALOBLASTICKÁ
ANÉMIE
195.
• vyšetřovací metody
zizi.com
anamnéza
fyzikální vyšetření
-
hematologie - KO, FW
-
biochemie (bilirubin), Schillingův
test (test sledující vstřebávání vitaminu
B12,
sleduje
se
vylučování
vitaminu
značeného radioizotopem kobaltu močí.
Klasický test na perniciózní anemii)
endoskopické vyš. – gastroskopie
s biopsií sliznice
sternální punkce
radionuklidové vyšetření
gamagrafie sleziny
http://thumbs.dreamstime.com/z/taking-blood-8379866.jpg
OBM
http://www.mujlekarnik.cz/3rd/pharmdata.fetch.klient.1.3b/obrazek.php?pdk=8594739054400
196.
• léčba
vit. B12, i.m.
acidum follicum, p.o. (kys. listová)
http://data.regiony24.cz/foto/clanky/stare/250908_injekce.jpg
MEGALOBLASTICKÁ
ANÉMIE
zizi.com
kauzální – léčba příčiny
substituční
LEUKÉMIE
197.
• charakteristika
zizi.com
popis:
nádorové
onemocnění,
které
vychází
z
krvetvorné tkáně a z lymfatických uzlin
zhoubné
krevní
onemocnění,
při
němž
dochází v kostní dřeni k bujení a hromadění
některých bílých krvinek leukocytů, zejm.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leukemie
jejich nezralých vývojových fází, které jsou
vyplavovány do krve a mohou se hromadit i
v některých jiných orgánech
198.
• dělení
dělení podle typu leuko:
podle krvetvorných buněk, ve kterých došlo ke zvratu v nádor, rozlišujeme leukémie z
lymfocytů (lymfocytární) a leukémie z myelocytů (myeloidní) a jejich podtypů.
podle průběhu:
akutní
-
Akutní lymfoblastická (lymfatická) leukemie (ALL - děti, staří lidé, bolesti kostí, rychlý průběh)
-
Akutní myeloidní leukemie (AML - málo častá, dospělí, zduřelé rty, rychlý průběh, horší
prognóza)
chronické
-
chron. myeloidní leukemie (CML - dospělí, Philadelphský chromozom (defektní malý lidský
chromozom, který vzniká mutací (konkrétně tzv. chromozomovou translokací) dvou lidských normálních
chromozomů, je onkogenní, jeho mutace v bílých krvinkách způsobuje v tomto případě rakovinné bujení.
Philadelphské chromozomy zapříčiňují až 85% myelogenních a akutních leukemií, jméno tento chromozom dostal
podle města Philadelphia, kde byl poprvé objeven), pomalejší průběh, blastický zvrat - přechod
stabilizované,
relativně
benigní
fáze
chronické
myeloidní
leukemie
(CML)
do
fáze
akcelerované,
charakterizované zhoršením klinických příznaků i odlišným chováním populace nádorových buněk. Nastává obv.
po několika letech, má špatnou prognózu a léčí se obv. jako akutní leukemie)
-
chronická lymfatická leukemie (CLL - nejčastější, dospělí, pomalý průběh, velké uzliny, velká
slezina)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Philadelphia_Chromosom.svg/500px-Philadelphia_Chromosom.svg.png
http://www.abctehotenstvi.cz/useruploads/images/normalni_karyotyp_muz.jpg
http://www.marconi.sk/UserFiles/Image/396132504004.jpg
http://biol.lf1.cuni.cz/navody/mito_karyo/include/2_mit.jpg
LEUKÉMIE
199.
• příčiny, rizikové faktory
příčiny:
nejsou vždy známé
genetika
důsledek vystavení se některým chemikáliím
záření
vzácně viry
porucha regulace buněčného dělení
rizikové faktory:
věk nad 50 let (ale leukemie samozřejmě postihuje i děti...)
kouření - především vinou benzenu, který je známý karcinogen
radiace
vystavení pesticidům
zizi.com
200.
• příznaky
zvýšený počet bílých krvinek, někdy i bizarně
vysoké počty
nadprodukce
nádorových
buněk
vede
k
potlačení tvorby normálních krevních buněk,
jejichž nedostatek způsobuje anemii, snížení
obranyschopnosti
s
četnými
infekcemi
(nádorové bílé krvinky jsou nezralé a neumí plnit obrannou
imunitní funkci, nedostatek funkčně zdatných leukocytů),
krvácivé projevy (tvorba modřin, krvácení z
nosu, nález krve ve stolici, nález krve v moči
apod.) z nedostatku trombocytů
http://img.mf.cz/763/765/7.jpg
mohou být postiženy i některé vnitřní orgány
nespecifické příznaky (únava, horečka, noční
pocení, bolesti kloubů, ztráta pocitu zdraví
aj.)
zvětšené nebolestivé uzliny, zvětšená játra,
zvětšená slezina, bolesti kostí
LEUKÉMIE
201.
• diagnostika
zizi.com
anamnéza
fyzikální
vyšetření
(varovný
nález
zvětšených
nebolestivých uzlin kdekoliv na těle (třísla, krk,
podpaží...), nález zvětšených jater a sleziny
OBM
http://www.mojemedicina.cz/files/moje-nemoc/obrazky/vysetremni-kostni-drene.jpg?h=04b
-
vyšetření KO, KO + diff.
-
vyš. kostní dřeně - sternální punkce
UZ, CT
speciální vyšetření cytochemická
stanovení povrchových molekul
molekulárně-genetické vyšetření
http://i.idnes.cz/09/043/gal/BAN2aa409_Novy_obrazek3.JPG
• sternální punkce
sternální punkce
LEUKÉMIE
202.
• léčba
zizi.com
chemoterapie
transplantace
krvetvorných
http://www.justcarehealth.com/wp-content/uploads/2010/10/chemotherapy.jpg
kmenových buněk
biologická terapie
genová terapie (léčebný postup, při němž
je do genomu pacienta vložena sekvence
DNA, přičemž tato sekvence kóduje nějaký
chybějící nebo nefungující protein)
symptomatická
terapie
(neléčíme
vlastní leukémii, ale jen její projevy)
-
TRF
-
důsledné
léčením
bakteriálních
infekcí pomocí ATB
-
destičkové TRF (trombonáplavy)
KRVÁCIVÉ PROJEVY
203.
• charakteristika, příčiny
zizi.com
krvácivé projevy:
stav, kdy pacient trpí nevysvětlitelným krvácením, podlitinami bez
zjevné příčiny, nebo velmi dlouho krvácí po zranění, chirurgickém
výkonu či po vytržení zubu
krvácivé stavy je možno pozorovat u onemocnění v souvislosti
s poruchou hemokoagulace
krvácení může vzniknout ve všech částech lidského těla, nejč.
http://www.barbacenaonline.com.br/noticias.php?c=352&inf=100

hemartróza - krvácení do kloubů (často u hemofilie)

hematurie - krvácení do vývodných močových cest

krvácení do střev - melena, enteroragie

krvácení do mozku, smrtelné
příčiny:
vrozené – např. hemofilie (vrozená nesrážlivost krve, klinické
příznaky - krvácení do měkkých tkání, svalů i kloubů)
získané – v souvislosti s jiným onemocněním (prasklé žaludeční
vředy, nádory střeva)
http://www.chorobycywilizacyjne.pl/hemofilia/
KRVÁCIVÉ PROJEVY
http://img.mf.cz/172/810/669a.jpg
• příznaky
http://www1.lf1.cuni.cz/~hrozs/elern01/Obrazy/sufuze2f.JPG
http://www.novoseven.cz/pict/img_ziskhem_big_1.jpg
204.
zizi.com
hematom
–
rozsáhlý,
uzavřený
krevní
výron
v hlubších tkáních
sufúze – rozsáhlejší, splývající krvácení do kůže
petechie – drobné tečkovité krvácení do kůže či
sliznic
Download

krevní choroby.pdf