Učebnice pro šk.rok 2010/2011
Prima:
Matematika
Prométheus, Herman:
Úvodní opakování ( opakování z obecné školy)
Kladná a záporná čísla
Dělitelnost
Osová a středová souměrnost
Racionální čísla a procenta
Český jazyk:
Český jazyk 6 (Alter) – Učivo o jazyce
Český jazyk 6 (Alter) - Komunikační a slohová výchova
Český jazyk 6 (Alter) - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení
Český jazyk 6 (Alter) – Čítanka 6
Anglický jazyk:
Upstream Elementary
Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída)
Francouzský jazyk:
Extra 1
Německý jazyk:
Pingpong 1,2,3
Fyzika
Fraus, Rauner, Havel
Fyzika 6 pro ZŠ a VG
Prometheus, Bohuněk
Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1. díl
Biologie:
Scientia., L.J. Dobroruka a spol.,
Přírodopis I
Zeměpis:
Červený, P: Zeměpis 6, Fraus
Dějepis:
H.Mandelová a kol.-Dějiny pravěku a starověku, Dialog
Občanský výchova:
Občanská výchova – Rodinná výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, FRAUS
Sekunda:
Matematika:
Prométheus, Herman:
Racionální čísla a procenta
Trojúhelníky a čtyřúhelníky
Hranoly
Výrazy I.
Rovnice a nerovnice
Český jazyk:
Český jazyk 7 (Alter) – Učivo o jazyce
Český jazyk 7 (Alter) - Komunikační a slohová výchova
Český jazyk 7 (Alter) - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení
( zakoupí si sami )
Český jazyk 7 (Alter) – Čítanka 7
Anglický jazyk:
Upstream Elementary
Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída)
Francouzský jazyk:
Extra 1
Extra 2
Německý jazyk:
Pingpong 1,2,3
Fyzika:matematická třída
Fraus, Rauner, Havel
Fyzika 7 pro ZŠ a VG
Prometheus, Bohuněk
Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl
Jazyková třída:
Prometheus, Kolářová
Fyzika pro 7.ročník ZŠ
Prometheus, Bohuněk
Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl
Biologie:
Scientia., L.J. Dobroruka a spol.,
Přírodopis II.
Zeměpis:
Červený, P: Zeměpis 6, Fraus
Dvořák, J.: Zeměpis 7, Fraus
Červený, P: Zeměpis 6, Fraus
Dějepis:
H.Mandelová a kol.-Dějiny středověku a poč.novověku, Dialog
Občanský výchova:
Občanská výchova – Rodinná výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 7, FRAUS
Tercie:
Matematika
Prométheus, Herman:
Rovnice a nerovnice
Kruhy a válce
Úměrnosti
Geometrické konstrukce
Výrazy II.
Český jazyk:
Český jazyk 8 (Alter) - Učivo o jazyce
Český jazyk 8(Alter) - Komunikační a slohová výchova
Český jazyk 8 (Alter) - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení
( zakoupí si sami )
Český jazyk 8 (Alter) – Čítanka 8, Čítanka Fortuna – doplnění
Anglický jazyk:
Upstream Elementary
Oxford Heroes II. Díl ( matematická třída)
Francouzský jazyk:
Extra 2
Německý jazyk:
Pingpong 1,2,3
Fyzika:
Prometheus, Macháček
Fyzika 8 pro ZŠ a VG
Prometheus, Bohuněk
Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl
Biologie:
Scientia., L.J. Dobroruka a spol.,
Přírodopis III.
Chemie:
SPN Praha 2000, H. Čtrnáctová a kol.,
Chemie pro 8. ročník ZŠ
Zeměpis:
Dvořák, J.:
Zeměpis 7, Fraus
Zeměpis 8, Fraus
Dějepis:
H.Mandelová a kol.-Dějiny novověku, Dialog
Občanský výchova:
Občanská výchova – Rodinná výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 8, FRAUS
Kvarta:
Matematika:
Prométheus, Herman:
Rovnice a jejich soustavy
Funkce
Podobnost a funkce úhlu
Jehlany a kužely
Český jazyk:
Český jazyk 9 (Alter) – Učivo o jazyce
Český jazyk 9 (Alter) – Sdělování a výměna informací, sloh
Český jazyk 9 (Alter) - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení
V. Martinková a kol.- Čítanka 1. Tripolia-Fraus
Anglický jazyk:
Upstream Pre-intermediate
Oxford Heroes II. Díl ( matematická třída)
Francouzský jazyk:
Extra 2
Extra 3
Německý jazyk:
Pingpong 1,2,3
Fyzika:
Prometheus, Macháček
Fyzika 9 pro ZŠ a VG
Prometheus, Bohuněk
Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl
Biologie:
Scientia., L.J. Dobroruka a spol.,
Přírodopis IV.
Chemie:
SPN Praha 2000, P.Novotný a kol.,
Chemie pro 9. ročník ZŠ,
Zeměpis:
Dvořák, J.:
Zeměpis 8, Fraus
Zeměpis 9, Fraus
Dějepis:
H.Mandelová a kol.-Dějiny 20. století, Dialog
Občanský výchova:
Občanská výchova – Rodinná výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 4, FRAUS
Matematické třídy:
kvinta, 1. ročník
Jazykové třídy:
kvinta
Matematika
Prométheus – Matematika pro gymnázia
Základní poznatky z matematiky
Rovnice a nerovnice
Planimetrie
Prométheus – Matematika pro gymnázia
Základní pozunatky z matematiky
Rovnice a nerovnice
Funkce
Český jazyk:
J. Kostečka, Český jazyk pro 1. ročník gymnázií
J.Soukal, Literatura pro 1.ročník gymnázií
J.Soukal, Čítanka pro 1.ročník gymnázií
V.Martinková, Dějiny literatury 1
V. Martinková, Čítanka 1
Anglický jazyk:
Maturita Solutions Intermediate,
Maturita Solutions Pre-intermediate
Oxford Heroes III. díl
Maturita Solutions Intermediate,
Francouzský jazyk:
Extra 3
Connexions 2
On y va 1
Ruský jazyk:
Raduga 1 – 3
Německý jazyk:
Sprechen Sie Deutsch? 1. díl
Ausblick 1,2
Fyzika:
Prométheus – Fyzika pro gymnázia
Mechanika
Prométheus – Fyzika pro gymnázia
Mechanika
Biologie:
Fortuna, Kincl
Biologie rostlin pro G
Chemie:
Nakladatelství Olomouc 1998, 2000
A. Mareček, J. Honza
Chemie pro čtyřletá gymnázia, I.díl,
Dějepis:
M. Popelka, V. Válková- Dějepis 1, SPN
P. Čornej- Dějepis 2, SPN
M. Popelka, V. Válková- Dějepis 1, SPN
Základy společenských věd:
Pro vyšší gymnázium jsou pouze doporučené učebnice pro každý ročník, volí je na začátku
školního roku každý vyučující individuálně.
Matematické třídy:
sexta, 2. ročník
Jazykové třídy:
sexta:
Matematika
Prométheus – Matematika pro gymnázia
Funkce
Goniometrie
Stereometrie
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Prométheus – Matematika pro gymnázia
Funkce
Planimetrie
Goniometrie
Stereometrie
Český jazyk:
J. Kostečka, Český jazyk pro 2. ročník gymnázií
V. Martinková, Dějiny literatury 2
V.Martinková, Čítanka 2
Anglický jazyk:
Maturita Solutions Intermediate,
Maturita Solutions Pre-intermediate
J.Kostečka: Český jazyk pro 2.r.gymn.
J.Soukal: Literatura pro 1., 2.r. gymnázií
V.Martinková: Čítanka 2
M.Sochrová: Čítanka 1-2
Maturita Solutions Intermediate,
Francouzský jazyk:
Connexions 2
On y va 1
Ruský jazyk:
Raduga 1 – 3
Německý jazyk:
Studio d1, d2
Fyzika:
Prométheus – Fyzika pro gymnázia
Molekulová fyzika
Mechanické kmitání a vlnění
Ausblick 1,2
Prométheus – Fyzika pro gymnázia
Molekulová fyzika
Mech. kmitání a vlnění
Elektřina a magnetismus
Biologie:
Scientia, Papáček
Zoologie
Chemie:
Nakladatelství Olomouc 1998, 2000, A. Mareček, J. Honza
Chemie pro čtyřletá gymnázia, I. a II: díl,
Dějepis:
P. Čornej- Dějepis 2, SPN
Hlavačka- Dějepis 3, SPN
P. Čornej- Dějepis 2, SPN
Základy společenských věd:
Pro vyšší gymnázium jsou pouze doporučené učebnice pro každý ročník, volí je na začátku
školního roku každý vyučující individuálně.
M.
Matematické třídy:
septima, 3. ročník
Jazykové třídy:
septima:
Matematika
Prométheus – Matematika pro gymnázia
Posloupnosti a řady
Analytická geometrie
Komplexní čísla
Prométheus – Matematika pro gymnázia
Stereometrie
Analytická geometrie
Kombinatorika,pravděpod.,statistika
Český jazyk:
J. Kostečka, Český jazyk pro 3. ročník gymnázií
V. Martinková, Dějiny literatury 3
V. Martinková, Čítanka 3
( příp. V.Prokop – Světová a česká literatura – teorie)
J. Kostečka, Český jazyk pro 3. r.G
V. Martinková, Dějiny literatury 3
V. Martinková, Čítanka 3
Anglický jazyk:
Maturita Solutions Intermediate,
Maturita Solutions Pre-intermediate
Maturita Solutions Intermediate,
Francouzský jazyk:
On y va 2
Ruský jazyk:
Raduga 1 – 3
Německý jazyk:
Studio d2
Fyzika:
Prométheus – Fyzika pro gymnázia
Elektřina a magnetismus
Ausblick 1,2
Prométheus – Fyzika pro gymnázia
Elektřina a magnetismus
Optika
STR
Fyzika mikrosvěta
Astrofyzika
Biologie:
Fortuna, Novotný
Biologie člověka
Fortuna, Šmarda
Genetika
Chemie:
Nakladatelství Olomouc 1998, 2000, A. Mareček, J. Honza
Chemie pro čtyřletá gymnázia, II.aIII. díl,
Dějepis:
M. Hlavačka- Dějepis 3, SPN
J. a J. Kuklíkovi- Dějepis 4, SPN
M. Hlavačka- Dějepis 3, SPN
Základy společenských věd:
Pro vyšší gymnázium jsou pouze doporučené učebnice pro každý ročník, volí je na začátku
školního roku každý vyučující individuálně.
Matematická třída:
oktáva, 4. ročník
Matematika
Diferenciální a integrální počet
Český jazyk:
J.Kostečka: Český jazyk pro 4.ročník gymnázií
V.Prokop: Světová literatura 20.století,
Česká literatura 20.století
V.Martinková: Dějiny literatury 4; Čítanka 4
M.Sochrová: Čítanka 3-4;
Anglický jazyk:
New Opportunities Pre-intermediate
New Opportunities Upper Intermediate
Maturita Solutions Intermediate
Jazyková třída:
oktáva:
Prométheus – Matematika pro gymnázia
Kombinatorika,pravděpod.,statistika
Posloupnosti a řady
Komplexní čísla
J.Kostečka: Český jazyk pro 4.r.G
J.Soukal: Literatura pro 4.ročník G
J.Soukal: Čítanka pro 4.ročník G
New Opportunities Upper Intermediate
Francouzský jazyk:
On y va 2
Ruský jazyk:
Raduga 1 – 3
Německý jazyk:
Studio d2, d3
Mittelpunkt
Fyzika:
Prométheus – Fyzika pro gymnázia
Optika
STR
Fyzika mikrosvěta
Astrofyzika
Dějepis:
J. a J. Kuklíkovi- Dějepis 4, SPN
Základy společenských věd:
Pro vyšší gymnázium jsou pouze doporučené učebnice pro každý ročník, volí je na začátku
školního roku každý vyučující individuálně.
Zpracovala Pecinová 30.8.2010
Download

Učebnice pro šk.rok 2010/2011 Prima: