AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM
škola hlavního města Prahy
Štěpánská 22, 110 00, Praha 1
tel.: +420 221 421 931, fax :+420 221 421 957
e-mail: [email protected]
http://www.agstepanska.cz
Učebnice pro 1. ročníky – školní rok 2013/2014
Český jazyk a literatura
 Sochrová M., Český jazyk v kostce (možno pořídit na burze učebnic)
 Martinková V, Čítanka 1 (částečně na burze učebnic)
 Literatura pro 1. ročník středních škol – nakl. Didaktis
(bude řešeno hromadnou objednávkou v září, nebo lze koupit na burze učebnic)
 Pravidla českého pravopisu (školní vydání)
Anglický jazyk
V září hromadný nákup učebnic s výhodnou slevou.
Německý jazyk
 Němčina s úsměvem nově
 Direkt: K nové maturitě bez obav – pouze pro pokročilé
 Direkt neu 1 – pouze pro začátečníky
Francouzský jazyk
a) Začátečníci:
 Le francais entre nous
A1.1, nakl. Fraus 2010
A1.2, nakl. Fraus 2011
b) Pokročilí
 ECHO A2, B1.1, nakladatelství Clé international 2010
Podle rozřazovacích testů v září.
Španělský jazyk
 Espanol en marcha – nivel basico, nivel 3
 Colores 1,2 (zatím s otazníkem)
Možnost hromadného nákupu v září se slevou.
Latina
 H. H. Ørberg, Lingua Latina per se illustrata: Familia Romana
 H. H. Ørberg, Lingua Latina per se illustrata: Familia Romana – Exercitia Latina I
Obě knihy hromadně objednáváme z Itálie; nedoporučujeme učebnice kupovat od starších spolužáků – bývají
vinou vpisování nepoužitelné.
Dějepis
 Pravěk a starověk (M. Popelka, V. Válková)
 Dějiny pravěku a starověku (Jan Souček, SPL Práce, 2005)
 Atlas světových dějin 1. díl – Pravěk a středověk (modrý, Kartografie Praha)
Matematika
 Janeček F., Matematika pro střední školy – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
Doporučené:
 Bušek I., Calda E., Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky
 Charvát J., Zhouf J., Boček L., Matematika pro gymnázia – Rovnice, nerovnice a jejich soustavy
 Matematické, fyzikální a chemické tabulky
Aktuální vydání učebnic doporučíme před burzou.
Literatura bude doplněna vyučujícími podle jejich individuálních požadavků na začátku školního roku.
Další povinné pomůcky:
 Kapesní kalkulátor bez grafického režimu
 Rýsovací potřeby
Fyzika
 Fyzika pro gymnázia – Mechanika (vyd. Prometheus)
Doporučené:
 Lepil, Sbírka úloh pro SŠ
 Bartuška K., Sbírka řešených úloh I.
 Svoboda E. a kol., Přehled středoškolské fyziky
Literatura bude doplněna vyučujícími podle jejich individuálních požadavků na začátku školního roku.
IVT
Literatura bude doporučena vyučujícími podle jejich individuálních požadavků na začátku školního roku.
Chemie
 Šrámek, Kosina: Obecná a anorganická chemie, nakl. FIN
 Blažek, Melichar: Přehled chemického názvosloví, nakl. SPN
 Šrámek, Kosina: Chemické výpočty a reakce, nakl. ALBRA
Biologie
 Kincl a kol.: Biologie rostlin (nakl. Fortuna)
 (učebnice Obecné biologie bude upřesněna v září 2013)
Zeměpis
 Příroda a lidé Země, Česká geografická společnost
 Školní atlas světa, Kartografie Praha
Poznámky:
Akademické gymnázium pořádá na začátku září v prostorách školy burzu učebnic, na které lze některé
použité učebnice zakoupit od starších ročníků.
Download

Povinné učebnice pro 1 - Akademické gymnázium, Štěpánská