Herman a kol.: Úvodní opakování, Osová a středová souměrnost,
Dělitelnost, Hranoly, Kladná a záporná čísla, Racionální čísla.
Procenta
Prima
Česenek a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník základní školy
Paralelní literatura
Odvárko, Kadleček: Matematika pro 6. ročník základní školy 1-3,
Sbírka příkladů z matematiky pro 6. ročník základní
školy
Herman a kol.: Racionální čísla. Procenta, Trojúhelníky a čtyřúhelníky,
Výrazy 1
Sekunda
Česenek a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník základní školy
Trejbal a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník základní školy
Paralelní literatura
Odvárko, Kadleček : Matematika pro 7. ročník základní školy 1-3,
Pracovní sešit z matematiky pro 7. ročník základní
školy
Herman a kol.: Rovnice a nerovnice, Úměrnosti, Hranoly, Kruhy a válce,
Geometrické konstrukce, Výrazy 2, Funkce
Tercie
Trejbal a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník základní školy
Bušek a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník základní školy
Paralelní literatura
Odvárko, Kadleček : Matematika pro 8. ročník základní školy 1-3,
Pracovní sešit z matematiky pro 8. ročník základní
školy
Hermann a kol.: Rovnice a jejich soustavy, Rovnice a nerovnice, Funkce,
Podobnost a funkce úhlu, Jehlany a kužely
Kvarta
Bušek a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník základní školy
Bušek a kol.: Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník základní školy
pro všechny ročníky NG: Tabulky pro základní školy
doporučená literatura pro všechny ročníky NG:
Běloun: Sbírka úloh z matematiky pro základní školy základní školu
Download

Prima Herman a kol.: Úvodní opakování, Osová a středová