MALOOBCHODNÍ CENÍK CHEMIKÁLIÍ
Platnost od 1. 7. 2010
i
Prodej chemikálií se řídí zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a zákonem č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví.
Použité zkratky a symboly:
p. a. (pro analýzu) – jednotlivé nečistoty jsou přítomny jen v tisícinách procenta.
Lékopisný – kvalita výrobku odpovídá požadavkům posledního vydání českého lékopisu, resp. lékopisu Ph. Eur.
Název
Aceton
Aceton
Amoniak – vodný roztok 25%
Amoniak – vodný roztok 25%
Benzin lékařský R
Dichlormethan
Ethylalkohol 96%
Ethylester kyseliny octové
Ethylester kyseliny octové
Ethylmethylketon
Ethylmethylketon
Fenolftalein
Formaldehyd 35%
Fosfor červený
Glycerin bezvodý
Hexan
Hexan
Hydroxid draselný, šupiny
Hydroxid draselný, šupiny
Hydroxid sodný, mikroperly
Hydroxid sodný, pecky
Chlorid amonný
Chlorid sodný
Chloroform, stabilizovaný
Isopropylalkohol
Isopropylalkohol
Jod
Jodid draselný
Jodid draselný
Kyselina citronová bezvodá
Kyselina citronová bezvodá
Kyselina dusičná 65%
Kyselina dusičná 65%
Kyselina o-fosforečná 85%
Kyselina o-fosforečná 85%
Kyselina chlorovodíková 35%
Kyselina chlorovodíková 35%
Kyselina octová 98%
Kyselina octová 99,8%
Kyselina sírová 96%
Další názvy
Dimethylketon; Propanon
Dimethylketon; Propanon
Čpavek
Čpavek
CAS
67-64-1
67-64-1
1336-21-6
1336-21-6
Methylenchlorid
Ethanol, Líh
Ethylacetát
Ethylacetát
Methylethylketon; Butan-2-on
Methylethylketon; Butan-2-on
75-09-2
64-17-5
141-78-6
141-78-6
78-93-3
78-93-3
77-09-8
50-00-0
7723-14-0
56-81-5
110-54-3
110-54-3
1310-58-3
1310-58-3
1310-73-2
1310-73-2
12125-02-9
7647-14-5
67-66-3
67-63-0
67-63-0
7553-56-2
7681-11-0
7681-11-0
77-92-9
77-92-9
7697-37-2
7697-37-2
7664-38-2
7664-38-2
7647-01-0
7647-01-0
64-19-7
64-19-7
7664-93-9
Methanal; Aldehyd mravenčí
n-Hexan
n-Hexan
Louh draselný
Louh draselný
Louh sodný, Louh žíravý
Louh sodný, Louh žíravý
Našater
Trichlormethan
Propan-2-ol; 2-Propanol
Propan-2-ol; 2-Propanol
Kyselina orthofosforečná
Kyselina orthofosforečná
Kyselina solná
Kyselina solná
Kvalita
čistý
p. a.
čistý
p. a.
lékopisný
p. a.
lékopisný
čistý
p. a.
čistý
p. a.
indikátor
lékopisný
čistý
p. a.
čistý
p. a.
čistý
p. a.
p. a.
p. a.
p. a.
p. a.
p. a.
čistý
p. a.
p. a.
čistý
p. a.
čistá
p. a.
čistá
p. a.
čistá
p. a.
p. a.
p. a.
čistá
p. a.
čistá
Balení
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
50 g
1000 ml
500 g
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 g
1000 g
1000 g
1000 g
1000 g
1000 g
1000 ml
1000 ml
1000 ml
500 g
500 g
500 g
1000 g
1000 g
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
5000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
Cena
120,123,79,103,154,229,566,136,156,190,227,220,115,1540,235,143,729,152,192,133,123,263,103,210,155,191,1380,768,828,160,183,86,114,207,254,104,380,127,177,116,-
Název
Kyselina sírová 96%
Kyselina šťavelová dihydrát
Methanol
Octan amonný
Peroxid vodíku 30%
Petrolether 40 - 65 °C
Petrolether 40 - 65 °C
Pufr pH 4
Pufr pH 7
Pufr pH 9
Silikagel bez indikátoru
Silikagel s indikátorem vlhkosti (oranž)
Síran draselný
Síran měďnatý pentahydrát
Síran sodný bezvodý
Toluen
Toluen
Toluen
Xylen (směs C8H10 isomerů)
Další názvy
Methylalkohol
Amonium-acetát
Oxid křemičitý
Oxid křemičitý
Draselná sůl
Methylbenzen
Methylbenzen
Methylbenzen
Dimethylbenzen
CAS
7664-93-9
6153-56-6
67-56-1
631-61-8
7722-84-1
101316-46-5
101316-46-5
7778-80-5
7758-99-8
7757-82-6
108-88-3
108-88-3
108-88-3
1330-20-7
Kvalita
p. a.
čistá
p. a.
p. a.
p. a.
čistý
p. a.
p. a.
p. a.
p. a.
čistý
p. a.
p. a.
čistý
p.a.
p.a.
p.a.
Balení
1000 ml
1000 g
1000 ml
1000 g
1000 ml
1000 ml
1000 ml
100 ml
100 ml
100 ml
1000 g
1000 g
1000 g
1000 g
1000 g
1000 ml
1000 ml
5000 ml
1000 ml
Cena
134,166,107,318,232,136,156,156,156,156,348,318,372,482,133,96,123,442,212,-
Prodejní místa
Prodejna Praha
VERKON s. r. o.
Kurta Konráda 18
190 00 Praha 9 – Libeň
tel.: 284 813 034
mobil: 777 913 387
e-mail: [email protected]
Prodejna Brno
VERKON s. r. o.
Cyrilská 14
602 00 Brno
tel.: 543 254 055
mobil: 777 913 383
e-mail: [email protected]
Prodejna Ústí
VERKON s. r. o.
Bozděchova 97/2
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 201 962
mobil: 777 913 382
e-mail: [email protected]
Download

MALOOBCHODNÍ CENÍK CHEMIKÁLIÍ i