EMFICOL NO/S
Emficol NO/S je stříkatelné kontaktní lepidlo na bázi polychloropenu a syntetických pryskyřic v
organických rozpouštědlech. Možné použití tužidla.
Užití: Emficol NO/S je určeno pro lepení polyesterových, polyetherových a latexových pěn mezi sebou či v
kombinaci s dalšími materiály, jako např. s lepenkou, plstí, textilií, dřevotřískovou deskou, dřevem, polyesterem,
kovem ( ocel, hliník ).
Použití Emficolu NO/S společně s tužidlem Hardener 500AE umožňuje lepení pryží a desek s vysokou tepelnou
odolností, např. laminaci desek a panelů z PU, dřeva, dýhy, dřevotřísky, sádrokartonu, překližky, minerální vlny,
kovu mezi sebou či v kombinaci,.
Vlastnosti:
Barva: světle béžová
Viskozita: 370 mPa.s +/- 30 ( Brookfield RVT, jehla 1, 20ot/min)
Hustota při 20oC: 0,83 +/- 0,02
Obsah sušiny: 15 - 17,5 %
Aplikační teplota: 10 - 30oC
Otevřený čas při 20oC: 45 min
Konečná pevnost: 48 – 72 hod
Tepelná odolnost lepeného spoje: cca 80oC bez použití tužidla
až 150oC s použitím tužidla Hardener 500AE
Životnost směsi lepidla s tužidlem: při 20oC 4 hod při použití 3% tužidla Hardener 500AE
Hořlavost: vysoce hořlavé, viz. Bezpečnostní list výrobku
Skladování: 12 měsíců při teplotě 5 až 25oC v uzavřených originálních obalech
Způsob použití:
Lepené plochy musí být čisté, zbavené prachu, mastnoty, rzi, hydrofobizačních prostředků ap. V případě nutnosti
odmaštění doporučujeme použít čistič EMFI 695, methylethylketon (MEK) nebo aceton. Použitá rozpouštědla
musíme nechat před lepením zcela odvětrat a před jejich použitím zkontrolovat jejich kompaktabilitu s lepeným
materiálem. V některých případech doporučujeme lepený materiál před lepením zdrsnit a poté očistit. Při práci s
hořlavinami vždy dbejte bezpečnostních pokynů daných jejich výrobcem.
Doporučujeme, aby teplota lepidla i lepených materiálů byla při aplikaci v rozmezí 10 a 30 oC. V případě aplikace
za vlhkého a chladného počasí je nezbytně nutné zajistit, aby lepidlo i lepené plochy měly požadovanou teplotu a
tím bylo zabráněno orosení materiálů, které by mohlo nepříznivě ovlivnit následné lepení.
V případě použití tužidla smíchejte 100 dílů lepidla NO/S se 3 díly tužidla 500AE a vyčkejte cca 5 minut před
aplikací směsi. Nepřekročte danou životnost této směsi ( 4 hod ).
Lepidlo nanášejte rovnoměrně ruční nebo automatickou stříkací pistolí na obě plochy ( průměr trysky 1,5mm, tlak
vzduchu 4-5 barů, tlak na lepidlo 1-2 bary), nechte 2-5 min zavadnout, tento čas je závislý na teplotě (2-5 min při
20oC), množství naneseného lepidla a poréznosti materiálů, teprve poté materiály spojte a po celé ploše alespoň
po dobu 2-3 sekund silně stlačte. Pevnost spoje je okamžitá.
ŘedidIo a odstraňovač skvrn: ředidlo 695 ( před vytvrzením v případě užití tužidla )
Spotřeba: 150-250 gr/m2 na obě lepené plochy
Balení: 6, 11 a 25 lt kovová plechovka, 200lt sud
Poznámka: Informace podané v tomto návodu jsou pouze základními informacemi. Spotřebitel musí před započetím práce zkontrolovat slučitelnost
materiálů a pracovní postup. Naše výrobky jsou vysoce kvalitní a nemohou být příčinou špatných výsledků, které byly způsobeny nesprávným
postupem uživatele při aplikaci tohoto výrobku. V případě nejistoty či při dotazech kontaktujte naše informační centrum.
Download

EMFICOL NO/S