STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Firma EMFI je jedním z největších světových
výrobců materiálů na bázi polyuretanu a MS
polymeru. Naše firma neustále vyvíjí nové výrobky
s důrazem na koncového uživatele. V poslední
době je jak u výrobních firem tak u uživatelů znát
zřetelný odklon od disperzních i rozpouštědlových
parketových lepidel. Disperzní lepidla jsou
omezena obsahem vody i nízkou pružností,
rozpouštědlová hlavně obsahem organických
rozpouštědel. A právě v době zvyšujících se
ekologických a technologických nároků na
stavební chemii vám můžeme nabídnout tyto dva
nové výrobky.
Obě lepidla mají několik společných vlastností:
– vytvrzují pomocí vlhkosti, kterou získávají z podkladu a krytiny,
– mají vysokou pružnost, takže se nepřenáší tahové
síly z krytiny do podkladu,
– neobsahují žádná rozpouštědla,
– jsou velmi dobře roztíratelné,
– mají vynikající stabilitu hřebínku i při nanášení
hrubší ozubenou stěrkou,
– neobsahují žádnou vodu, naopak část vlhkosti
z krytiny a podkladu spotřebují na své vytvrzení,
– jsou dodávány v novém typu velmi praktického
balení 3x6 kg,
– jsou jednosložková, odpadá nutnost přípravy směsi jako u dvousložkových polyuretanů,
– jako všechny naše výrobky pro podlahové systémy
jsou vhodné pro prostory s podlahovým vytápěním.
Emfiparquet PU mono R400
Jednosložkové polyuretanové lepidlo tuhnoucí vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí obsaženou v lepených materiálech. Klasifikace EC1 garantuje
minimální emise těkavých organických látek. Speciálně určeno na lepení parketových podlah masivních
i vrstvených, pochůzných dřevěných bloků, krytin
z impregnovaného a lakovaného dřevěného masivu, veškerých exotických dřevin a krytin s korkovou
vrstvou. Má vynikající adhezi bez penetrace na většinu podkladů jako např. dřevo, beton, kámen...
Základní technická data lepidla při 23 °C a 50 % r.v.:
firma EMFI představuje
dvě novinky pro pružné lepení parket
Emfiparquet PU mono R400
Emfiparquet MS1000
broušení podlahy:
po min. 24 hod
barva:
světle béžová
aplikační teplota:
+5 ± 35 °C
rychlost vytvrzování:
3,5 mm/24 hod
dlouhodobá tepelná odolnost:
-40 ± 90 °C
pochůznost :
po min. 12 hod
spotřeba :
600 – 1 200 g/m2
Emfiparquet MS 1000
Jednosložkové vysoce výkonné polymerové elastické lepidlo certifikováno zkušebnou CTBA (zkušební ústav pro dřevo a nábytek č. certifikátu 2006.185/
250). Klasifikace EC1 garantuje velmi nízký obsah
těkavých organických látek (méně než 500 µg/m3/10
dnů). Lepidlo neobsahuje žádné izokyanáty. Jeho použití je stejné jako u lepidla Emfiparquet PU mono
R400
Základní technická data lepidla při 23 °C a 50 % r.v.:
konzistence:
pastovitá
hustota při 20 °C:
1,7 ± 0,05
vytvoření povrchové kůry:
50 – 120 min*
konečná tvrdost:
cca 65 °Sh (ISO 868)
otevřený čas:
45 min*
broušení podlahy:
po min. 24 hod
pevnost ve smyku DIN281
cca 11 daN/cm2
barva:
světle béžová
konzistence:
pastovitá
aplikační teplota:
+5 ± 35 °C
hustota při 20 °C:
1,2 ± 0,05
rychlost vytvrzování:
více než 3 mm/24 hod
vytvoření povrchové kůry:
90 – 120 min*
dlouhodobá tepelná odolnost:
-40 ± 90 °C
konečná tvrdost:
cca 35 °Sh (ISO 868)
pochůznost :
po min. 12 hod
otevřený čas:
60 min*
spotřeba :
600 – 1200 g/m2
Obě lepidla mají hodně společných
vlastností, ale je mezi
nimi několik důležitých rozdílů. Přestože vývojově nejmladší polymerové lepidlo
MS100 má vyšší hustotu i větší tvrdost
spoje, je jeho viskozita nižší, a proto se příjemněji nanáší. Tato
nižší viskozita ale nemá vliv na vysokou
stabilitu hřebínku lepidlo se po nanese-
ní ozubenou stěrkou „ani nehne“. I při sebepečlivější
práci se může stát, že se parkety při lepení ušpiní lepidlem. Polyuretanová lepidla obecně, a to platí i pro lepidlo R400, mají po vytvrzení problémy s odstraněním
nežádoucích skvrn. U polymerového lepidla MS1000
jde i zaschlá skvrna poměrně dobře mechanicky očistit. Ale největší rozdíl je v chemickém složení lepidla.
Všechny jednosložkové polyuretany obsahují po vytvrzení jak vázané izokyanáty tak malé procento volných.
Volné izokyanáty se mohou postupně uvolňovat do interiéru a ve vyšší koncentraci mohou působit jako zdraví škodlivé. Polymerové lepidlo MS1000 neobsahuje
žádné izokyanáty ani rozpouštědla. Proto jeho použitím
v interiéru nemůže vzniknout žádné zdravotní riziko.
Za zmínku stojí i nové balení těchto lepidel. Dříve
používané balení, kovové nádoby 14 kg, se neukázalo
jako nejvhodnější. Lepidlo se z těchto obalů obtížně
odebíralo a po otevření plechovky se nepoužitý zbytek rychle znehodnocoval. Doba skladování v těchto
obalech byla pouze 9 měsíců.
Proto bylo po zkušenostech v praxi a konzultacích s koncovými zákazníky změněno balení těchto
výrobků na standard 3x6. Co to znamená? V praktickém hranatém plastovém kbelíku s víkem jsou tři
kusy sáčků, které obsahují 6 kg lepidla. Sáček je vyroben z mechanicky vysoce odolného pokoveného
plastu. Technologie plnění zaručuje, že v obalu je
pouze lepidlo bez vzduchových bublin. Otevření sáčku je možné odstřižením rohu nebo horního sváru.
Výhody nového balení:
– jednotlivé balení 6 kg je optimální pro manipulaci
při pokládce,
– načínáme vždy pouze balení 6 kg, takže se minimalizuje odpad po ukončení práce,
– lepidlo je možno po odstřižení rohu nanášet přímo
ze sáčku na podlahu,
– ve vyprázdněném obalu zůstává minimum nevyužitého lepidla a minimum odpadu,
– v případě, že lepidlo nemá doporučenou teplotu pro
pokládku, lze např. nalitím teplé nebo studené vody
do plastového obalu teplotu velmi rychle upravit,
– prodloužená skladovací doba. Nyní uváděných
12 měsíců bude po dokončení testů výrazně
prodloužena.
Naše další výrobky pro pokládku parket a masivních dřevěných podlah:
penetrace: Emfiprim HP, Emfiprim Epoxy,
Emfiprim Hydrofuge
stěrky:
Emfisol, Ibola SV, Ibola FS
nářadí:
ozubená stěrka B3, B11
ing. M. Pastyřík, EMFI Prag s.r.o.
Další bližší informace najdete na webových stránkách www.emfi.cz.
Vaše dotazy rádi zodpovíme:
EMFI Prag s.r.o.
e-mail: [email protected]
tel.: 602 350 379
20
Download

Emfiparquet PU mono R400 Emfiparquet MS1000