2EVDK
Strana
1
2
7
7
12
12
14
15
15
17
18
19
23
24
25
26
31
32
33
36
43
44
45
46
48
50
54
56
58
62
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Katalog chov skotu
Kategorie
Hygiena vemene před dojením
Hygiena vemene po dojení
Zasušování vemene
Proplachy mléčného potrubí
Pumpy - kohouty
Mytí dojíren
Dezinfektory
Omývače
Utěrky
Přípravky na ošetření vemene
Filtry
Separátory, konve, rukavice a příslušenství
Kartáče
Inseminace skotu
Porodní pomůcky
Péče o telata
Odrohování
Mulcové zábrany
Fixace
Péče o paznehty
Čištění a stříhání zvířat
Ošetřování skotu
Označování skotu
Pohaněče
Veterinární pomůcky
Dezinfekce
Dezinsekce
Deratizace
Napájení skotu
Žlaby, krmné doplňky
$SRO)LUVW
'HUPLVDQ
Špraní a dezinfekce textilních
utěrek
Š
dezinfekce strukových návleček
Š pro užití na papírové i látkové
utěrky
Š
okamžitá dezinfekční účinnost
Š
účinný v koncentraci 0,15%
Š
šetrný k pokožce struků
Š
každodenní použití
Š dezinfekční přípravek
Šje vhodný pro textilní utěrky
Šdávkování 5 až 10 ml na 1 litr
vody
Složení: Povrchově aktivní neiontová činidla15%, lauryl propyl
amin, etergenty šetrné k pokožce
personálu i zvířete
příprava roztoku 50 - 100 ml/ 10l vlahé vody
Hygiena vemene před dojením
Složení: didecyldimetylamonium chlorid 10%,
balení
10 kg
22 kg
alkyldimetylbenzylamonium chlorid 5%,
bis (3 – aminopropyl) dodecylaminý 10%
Spektrum účinnosti:
baktericidní (A), fungicidní (V) - mikroskopické
kvasinkovité a vláknité houby, omezené virucidní (B)
Šmožnost použití i na textilní utěrky
Šroztok 1 až 3% lze použít na
dezinfekci násadců
dez. struků před dojením 0,15 % 15 ml/10l vody
dez. utěrek a struk. návleček 0,5 % 50 ml/10l vody
kat. č.
P01371
P01372
Složení: Chlorhexidin glukonát
5 - 10%, Propan-2-ol 5%
cena
1089,3150,-
příprava roztoku
cena
2477,-
Složení: Anionické surfaktanty, glycerin,
sůl, kyseliny mléčné, deriváty
aminokyselin
'HUPDOLQH
Š rychlé
Š hygienické
Š ekonomické
Šzvláčňující pokožku
Šzabraňuje tvorbě mikrotrhlinek
Složení: Anionické surfaktanty 5 20%, Glycerol 1 - 5%,
Neionické surfaktanty
1 - 5%
dezinfekce struků
5 % roztok
balení
20 kg
60 kg
kat. č.
P01346
P013460
1
kat. č.
P01339
P01340
cena
1460,3425,-
cena
2180,5880,-
7ULRQHW
Š pro užití na papírové i látkové
utěrky
Složení: Didecyldimethylammoni
um chloride 5%, Propan2-ol 5%
dez. struků
balení
10 kg
25 kg
cena
1880,-
Šneředí se
Šaplikace pomocí zpěňovací
dezinfekční nádobky
Š doba působení cca 30s
Špěnivý přípravek na bázi kyseliny
mléčné s obsahem mastných
kyselin
Ethanol 1 - 5%
kat. č.
P01326
kat. č.
P01373
3UHIRDP
Složení: Kyselina mléčná 1 - 5%,
balení
20 kg
70 - 100 ml / 10l vody
balení
20 kg
%LRIRDP
Špoužití přírodních čistících přísad v
synergii se směsí kosmetických
komponentů
a
přírodních
vlastností mléčných kyselin.
Šaplikace pomocí zpěňovací
dezinfekční nádobky
Šneředí se
cena
1290,2838,-
'HSURVDQ3UHPL[
Apol First byl prověřen nezávislými laboratorními testy a terénními testy. Testován na kožní
snášenlivost ÚSKVBL Brno.
balení
5 kg
15 kg
kat. č.
P01347
P01348
balení
10 kg
25 ml/ 10l vody
kat. č.
P01325
cena
1610,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
$SRO$SRODNWLYiWRU
Složení Apol: Kyselina glykolová 1,75%,
glycerin, neionogenní tenzidy
Složení aktivátor: Chloritan sodný 8%
apol:
aktivátor:
balení
1 kg
5 kg
kat. č.
P01344
P01369
cena
160,680,-
balení
50 kg
200 kg
500 kg
1000 kg
kat. č.
P01346
P01368
P01341
P01375
cena
4900,16800,38500,65000,-
balení
20 kg
200 kg
kat. č.
P01309
P13090
cena
2800,25400,-
%OXDNWLY
Š bariérový přípravek
Š vysoce účinný proti bakeriím,
virům a plísním
Šobsahuje zvláčňující látky, které
udržují pokožku pružnou a
jemnou
Šneředí se
Složení: Chlorhexidin diglukonát < 1%
balení
15 kg
25 kg
50 kg
200 kg
kat. č.
cena
P01328 1485,P013281 2450,P013282 4650,P013283 17800,-
%ORFNDGH
Hygiena vemene po dojení
Švýrazně snižuje počet somatic kých buněk v mléce
Šna struku vytváří prodyšný film,
který chrání mléčnou žlázu před
vstupem mikroních kontaminantů
z vnějšího prostředí
Š zvláčňuje pokožku dojnic a reguluje lipidovou vrstvu
Špo smíchání obou složek je
připraven k okamžitému použití a
v uzavřené nádobě vydrží aktivní
po dobu 14 dní
Š
je účinný na původce mastitid E. coli, S. aureus, Streptococcus
agalactiae
Šbariérový přípravek na dezinfek
ci struků na bázi jódu.
Šk přímému použití
Š velká účinnost dezinfekce díky
vysoké hladině volného jódu
Švytváří pružnou tenkou vos
kovou vrstvu, která působí jako
bariéra vůči
Složení:Jód, změkčovadlo 5%
Jód má dezinfekční účinek na široké spectrum
mikroorganismů, které způsobují mastitidu.
Žádná bakteriální rezistence na jód, dokonce
ani po mnohaletém intenzivním používání.
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
2
'HSURVDQJHO
Šširokospektrální účinek, fialové
zbarvení, jednosložkový
Šbariérový přípravek na bázi
chlorhexidinu
Šneředí se
Složení: Chlorhexidin, Isopropanol
balení
20 kg
kat. č.
P01036
cena
1722,-
Hygiena vemene po dojení
'H]L%DULHU
Švytváří tvrdý oranžový film
Šudržuje pokožku struků ve
vláčném stavu
Špo nanesení neskapává
Složení: Kyselina mléčná 5%, Ethoxylované
alkoholy C12 - C15 1%
balení
15 kg
50 kg
200 kg
kat. č.
cena
P01386 1455,P013862 4650,P013861 18200,-
'H]L,R)LOP
Šbariérový přípravek s obsahem
polymerů
Švýborná dezinfekce bez vzniku
rezistencí
Šúsporný, veškerý přípravek zůstává
na strucích
Švysoká koncentrace hydratačních a
zvláčňujících látek
Šneředí se
Složení: PVP Jód 3%
balení
15 kg
50 kg
200 kg
kat. č.
P01378
P01352
P01353
cena
1845,5950,23000,-
'H]L-RGLQ
Šbariérový přípravek k ošetření
struků po dojení
Šna pokožce struku zanechává
červenohnědý ochranný film
Šdíky své viskozitě a kosmetickým
složkám udržuje pokožku vláčnou
Složení: PVP Jód 3%
balení
15 kg
50 kg
200 kg
3
kat. č.
P01269
P01322
P01265
cena
1215,4150,14600,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
'LSDO
Š koncentrovaný dezinfekční
řípravek na bázi jódu
Š vaplikace dezinfekční nádobkou
s nevratným průtokem nebo
formou spreje
Š
opracovní roztok se připraví
zředěním v poměru 1:4
(1 díl Dipal na 4 díly vody)
Složení: Jód, Alkoholy, C6-C12 ethoxy
lované 5 - 15%
balení
10 kg
kat. č.
P01317
cena
1530,-
)LOPDGLQH
Složení: Kyselina mléčná 5%
balení
kat. č.
cena
22 kg
P01330 3058,60 kg
P01337 8160,200 kg P013303 21800,1000 kg P013301 99000,-
*UHHQGLSS
Š bezprostřední účinek na
choroboplodné zárodky
Š
při aplikaci neodkapává
Š
dobře viditelná zelená barva
Š
prostředek vytváří na
ošetřovaných strukách hebký
nezasychající film
Š
obsahuje složky, které ošetřují
a ochraňují pokožku
Š
neředí se
Přehledové tabulky
Š širokospektrální účinek
Š
oranžové zbarvení
Š
jednosložkový
Složení: Isopropylalkohol, Propan-2-ol 10-25%
balení
20 kg
200 kg
kat. č.
cena
P013302 1380,P013300 13200,-
+09LUILOP
Š zvláčňuje a zároveň odstraňuje
odumřelou pokožku
Š
vytvoří na povrchu struku film
mléčné zelené barvy
Složení: Kyselina mléčná <5%
balení
22 kg
60 kg
kat. č.
P01363
P013631
cena
2880,8460,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
4
.HQRFLGLQ70
Špro hedvábně jemné struky
Šviskózní struková dezinfekce na
bází chlorhexidinu
Š obsahuje mátu, která působí na
struk protizánětlivě
Složení: Chlorhexidin
Hygiena vemene po dojení
balení
15 kg
25 kg
50 kg
200 kg
kat. č.
cena
P01126 1485,P011261 2450,P011262 4650,P011263 17800,-
/DFWRGLS
Š
Š
Š
Š
širokospektrální účinek
oranžové zbarvení
jednosložkový
přídavkem látek chránících a
ošetřujících pokožku vemene.
Složení: Sloučeniny kyseliny mléčné
balení
10 kg
30 kg
100 kg
kat. č.
P013570
P01357
P01358
cena
997,2870,9100,-
,R6KLHOG
Š
díky vysokému obsahu polymerů
vytváří mechanickou bariéru
Šizoluje a chrání kůži a povrchu
tvoří „druhou kůži“.
Složení: Směs anionaktivních tenzidů, jód
balení
10 kg
58 kg
kat. č.
P01312
P013123
cena
1420,7680,-
6KHOE\
Š
vysoce viskozní kapalina
Š
účinně chrání před mastitidou
Švytváří vysocebarierový pružný
ochranný film na povrchu struku
Složení: Kyselina mléčná,
laktát, lanolin,
glycerin, tenzidy
balení
10 kg
25 kg
200 kg
5
kat. č.
cena
P013652 972,P01365 2275,P013650 17200,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
+\JLHQDYHPHQHSĜHGGRMHQtP
Název
produktu
Apol First
Biofoam
Dermaline
Dermisan
Deprosan P.
Prefoam
Trionet
Účinná látka
Didecyldimetylamonium chlorid 10%, alkyldimetylbenzylamonium chlorid 5%
Kyselina mléčná 1 - 5%, Ethanol 1 - 5%
Anio. surfaktanty 5 - 20%, Glycerol 1 - 5%, Neio surfaktanty 1 - 5%
Neio činidla15%, lauryl propyl amin, etergenty
Chlorhexidin glukonát 5 - 10%, Propan-2-ol 5%
Anio. surfaktanty, glycerin, sůl kyseliny mléčné, der. aminokyselin
Didecyldimethylammonium chloride 5%, Propan-2-ol 5%
+\JLHQDYHPHQHSRGRMHQt
Účinná látka: KYSELINA MLÉČNÁ
Dezi Barier
Kyselina mléčná 5%, Ethoxylované alkoholy C12-C15 1%
Filmadine
Kyselina mléčná 5%
HM Vir film
Kyselina mléčná < 5%
Lacto dip
Sloučeniny kyseliny mléčné
Shelby
Kyselina mléčná, laktát, lanolin, glycerin,tenzidy
Název produktu
Účinná látka: JÓD
Blockade
Jód, změkčovadlo 5%
Dezi Io Film
PVP jód 3%
Dezi Jodin
PVP jód 3%
Dipal
Jód, Alkolholy, C6-C12 ethoxylované 5 - 15%
Io Shield
Směs anionaktivních tenzidů <5%, jód <5%
Název produktu
Účinná látka: CHLORHEXIDIN
Deprosan Gel
Chlorhexidin, Isopropanol
Apol+Apol aktivátor
Chlordioxid 8%, Kyselina glykolová < 2%, pomocné látky
Blu aktiv
Chlorhexidin diglukonát <1%, Propan-2-ol <5%, Etho. alk. 1 - 5%
TM
Kenocidin
Název produktu
Apol
Název produktu
Green dipp
Přehledové tabulky
Název produktu
Chlorhexidin diglukonát
Účinná látka: KYSELINA GLYKOLOVÁ
Kyselina glykolová < 2%, pomocné látky
Účinná látka: ALKOHOLY
Isopropylalkohol, Propan-2-ol 10 - 25%
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
6
Zasušování vemene
7+H[[GU\H
8GGHUJROGGU\
Ošetřující přípravek pro mléčnou žlázu, určený pro použití při
zaprahování dojnic. Fyzická bariéra zůstává na struku 4-6 dní.
Účinně zabraňuje vzniku mastitid po otelení. Díky vysoké viskozitě neskapává a je proto velmi úsporný. Velmi rychle zasychá
(1 minuta). Uzavírá použitá antibiotika uvnitř mléčné žlázy – díky
tomu mohou plně účinkovat.Barva tmavě modrá. Balení 0,95litru.
kat. č.
P144563
cena
1795,-
Proplachy mléčného potrubí
$JUL$$
kat. č.
P01366
cena
1985,-
$JUL..
Účinný čistící a dezinfekční
přípravek pro dojící zařízení,
tanky na mléko. Účinný při
odstraňování tukových a zejména bílkovinných zbytků
z vnitřních i vnějších ploch
potrubí a zařízení i při vysoké
tvrdosti vody. Aktivně působí
proti plísním, kvasinkám i bakteriím. Použití v koncentraci 0,5
Nepěnivý přípravek na bázi
kyseliny dusičné a fosforečné,
určený zejména k odstraňování
zbytků anorganických usazenin. Účinný při odstraňování
anorganických zbytků vodního
kamene. Použití v koncentraci 0,5
- 3% při teplotě 30 až 60 °C.
- 3% při teplotě 30 až 60 °C.
Složení: Hydroxid sodný 5 - 15%,
Složení: Kyselina dusičná 30%,
Roztok chlornanu sodného 30%,
Hydroxid draselný 5%,
balení
28 kg
240 kg
kat. č.
P011555
P011552
Kyselina fosforečná 5%,
cena
785,6300,-
'HP\UR$
balení
28 kg
230 kg
kat. č.
P011553
P011554
cena
795,6000,-
'HP\UR.
Alkalický čístící přípravek. Potrubní
systém se dokonale propláchne
pitnou vodou o teplotě 35°C a
vytře se molitanovým válcem.
Pak se v systému nechá cirkulovat
po dobu 10 až 20 minut.
Složení: Chlornan sodný 5-10%,
balení
23 kg
230 kg
kat. č.
P01155
P01175
Kyselý dezinfekční prostředek na
bázi kyseliny fosforečné a peroxidu vodíku. Účinný na čištění
anorganických usazenin (vodní
a mléčný kámen) při teplotě
asi 50 °C. Při aplikaci nepění.
Složení: Kyselina fosforečná 20-30%,
Hydroxid sodný 1-5%
7
Vytváří fyzickou bariéru na strucích zvířat již zaprahlých, nebo
určených k zaprahnutí. Aplikaci
je možno provádět buď při zaprahování zvířat, nebo v období asi
10 dnů před porodem. Při aplikaci doporučujeme použít levné
jednorázové dezinfekční nádobky. Přípravek okamžitě reaguje se
vzduchem a vytváří kvalitní film.
Barvasytěoranžová.Balení0,95litru.
Peroxid vodíku 1-2%
cena
598,5405,-
balení
23 kg
230 kg
kat. č.
P01156
P01176
cena
678,6325,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
'HP\UR$HIIHNW
'HP\UR.HIIHNW
Alkalický dezinfekční a čistící
prostředek na bázi aktivního
chlóru a tenzidů, určený k dennímu
čištění a dezinfekci. Zvýšené mycí
a čistící schopnosti při teplotě asi
40 °C. Vyšší šetrnost vůči pryžím.
Kyselý
dezinfekční
a
čistící
prostředek na bázi kyseliny
fosforečné a peroxidu vodíku. Pro
denní čištění a dezinfekci, zvýšené
mycí a čistící schopnosti při teplotě
asi 40 °C. Vyšší šetrnost vůči pryžím.
Složení: Chlornan sodný 5-10%,
Složení: Kyselina fosforečná 20-30%,
Hydroxid sodný 1-5%
Kyselina mravenčí 5-15%,
Peroxid vodíku 1-2%
kat. č.
P01158
P01177
cena
644,5865,-
balení
23 kg
230 kg
kat. č.
P01157
P01178
cena
756,7015,-
'HSURV.
'HSURV$
Čistící a dezinfekční prostředek.
Vynikající čistící účinky, zejména u
organických nečistot (oleje, tuky,
bílkoviny) Šetrný vůči materiálům.
Účinný zvláště při 40 – 50 °C. Při aplikaci
nepění a je účinný i ve tvrdé vodě. Pro
čištění a dezinfekci tanků, zásobníků,
nádrží, kontejnerů, mléčných cisteren, potrubních systémů, plastových
přepravek i myček.
Složení: Chlornan sodný 5-10%,
Složení: Peroxid vodíku 2%,
Hydroxid draselný 1-5%,
Křemičitan draselný
balení
25 kg
250 kg
Čistící prostředek s aktivním kyslíkem jako dezinfekční složkou.
Vynikající čistící účinky, zejména u
anorganických a alkalických úsazenin. Dezinfekční složka na bázi
peroxidu vodíku. Účinný zvláště
při 40–50 °C, čistí do vysokého
lesku pro čištění tanků, zásobníků,
nádrží, kontejnerů, mléčných cisteren, potrubních systémů i myček.
kat. č.
P01161
P01163
Kyselina fosforečná 15-25%,
Kyselina sírová 5-10%
cena
988,9500,-
'HVSRQ$
balení
25 kg
250 kg
kat. č.
P01162
P01164
cena
988,9500,-
'HVSRQ.
Alkalický koncentrát s obsahem
aktivního chloru min. 3%. Je určen
pro čištění a desinfekci zařízení v
prvovýrobě mléka a v potravinářském
průmyslu.
Přípravek
dokonale
rozpouští a uvolňuje organické usazeniny a povlaky.
Kyselý koncentrát s obsahem
kyseliny orthofosforečné a dalších
přísad. Je určen pro čištění a desinfekci zařízení v prvovýrobě mléka a
v potravinářském průmyslu. Smáčivý
účinek přípravku umožňuje přístup
k mastným a obtížně vodou rozpustným usazeninám a velmi rychle
působí i při silném znečištění.
Proplachy mléčného potrubí
balení
23 kg
230 kg
Složení: Hydroxid sodný 5%,
Chlornan sodný 5-10%,
Vodní sklo 5%,
Kyselina trikarbonová 1%
balení
28 kg
220 kg
kat. č.
P01149
P011491
Složení: Kyselina p-toluensulfonová 10%,
Kyselina orthofosforečná 27%
cena
943,5830,-
balení
28 kg
220 kg
kat. č.
P01148
P011492
cena
1000,6930,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
8
+\SURFORU('
+\SUDFLG
Kyselina, antipěnový, šetrný k
materiálům
Proplachy mléčného potrubí
Zásaditý s odmašťujícím, baktericidním a dezinfekčním
účinkem.
Složení: Hydroxid sodný 5%+5%,
Složení: Kyselina fosforečná 25%,
Hypochlorid sodný 10%
Kyselina sírová 1-5%
balení
25 kg
70 kg
230 kg
1200 kg
kat. č.
P01179
P01180
P01181
P01185
cena
750,2030,6210,27600,-
&KORUDVHSW'
kat. č.
P01182
P01183
P01184
P01186
cena
875,2380,7680,34800,-
3+RUROLWK
Kapalný alkalický čistící a
dezinfekční prostředek pro
dojící a chladící zařízení.
Neobsahuje fosfáty a silikáty. Má sníženou pěnivost a
šetří zařízení. Čistí a spolehlivě
dezinfikuje účinkem aktivního
chlóru. Beze zbytku odstraňuje
veškeré zbytky tuků a bílkovin.
Účinný i za nízké teploty.
Kyselý čistící prostředek pro
dojící a chladící zařízení.
Odstraňuje zbytky tuků a bílkovin. Šetří zařízení a přístroje
a má sníženou pěnivost a
zabraňuje tvorbě vápenatých, železnatých povlaků a
mléčného kamene.
Složení: Kyselina amidosírová 15-30 %
Složení: Chlornan sodný 5-10%,
Hydroxid sodný 5-10%
balení
25 kg
kat. č.
P01130
cena
925,-
0LNDO'
balení
25 kg
kat. č.
P01132
cena
925,-
0LNDVDQ'
Vysoce účinný zásaditý čistící
a dezinfekční prostředek, biologicky odbouratelný, netoxický, nehořlavý. Neobsahuje
fosfáty ani EDTA – odstraňuje
tuky, oleje, bílkoviny, saze,
pryskyřice, cukr, plísně. Může
se používat ručně otíráním,
ponorem v lázni, postřikem,
ultrazvukem, vysokotlakým
strojem.
Složení: Hydroxid sodný 10%,
balení
28 kg
220 kg
1200 kg
Kapalný silně kyselý čistící
prostředek určený k proplachování potrubních systémů
v dojírnách, který rozpouští
anorganické
usazeniny,
oxidačně ničí organické zbytky.
Přípravek se používá po alkalickém čištění jako neutralizační
prostředek. Při vysokých turbulencích tvoří řídkou pěnu ,
která velmi rychle opadá.
Složení: Kyselina orthofosforečná 25%,
Chlornan sodný 5%,
vodní sklo 2%
9
balení
25 kg
70 kg
240 kg
1200 kg
Kyselina sírová 5%,
Peroxid vodíku 1%
kat. č.
P01123
P01187
P01115
cena
924,6600,33600,-
balení
28 kg
220 kg
1200 kg
kat. č.
P01124
P01188
P01116
cena
980,7040,36000,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
0OH[$
0OH[.
Kapalný kyselý čistící přípravek.
Dokonale odstraňuje anorganické usazeniny (mléčný
a vodní kámen). Spolehlivě
čistí od organických nečistot
(bílkoviny, tuky). Neobsahuje
fosfáty a silikáty a je šetrný
vůči citlivým částem dojícího
zařízení. V aplikačním roztoku
nepění. Používaná koncentrace 0,3 - 0,5 %.
Kapalný alkalický čistící přípravek
na bázi aktivního chloru k sanitaci mléčného potrubí. Odstraňuje
organické nečistoty (tuk, bílkoviny). Spolehlivě účinkuje i v
podmínkách s tvrdou vodou.
V aplikačním roztoku nepění
a neobsahuje fosfáty a silikáty.
Je šetrný vůči citlivým částem
dojícího zařízení. Používaná
koncentace 0,3 - 0,5%
Složení: Kyselina orthofosforečná 25%,
Složení: Chlornan sodný 10%,
balení
kat. č.
24 kg
P01382
245 kg P013820
cena
672,5880,-
6DYDJUR$
balení
kat. č.
24 kg
P01383
245 kg P013830
cena
672,6000,-
6DYDJUR.'
Kyselý mycí a čistící prostředek,
určený pro zemědělskou
prvovýrobu a potravinářství.
Spolehlivě odstraňuje všechny
anorganické usazeneniny a
nánosy vodního, mléčného
kamene. Je účinný i v oblastech
s tvrdo vodou.
Koncentrovaný, nepěnivý, alkalický dezinfekční přípravek na
bázi aktivního chlóru. Pro dezinfekci, odmaštění a odstranění
organických nečistot z vnitřních
povrchů zařízení. Je neagresivní
na povrchy z nerezu, skla, porcelánu, gumy, pryže a plastických hmot. Neobsahuje silikáty a
fosfáty.
Složení: Kyselina fosforečná 10%,
Složení: Chlornan sodný 5%,
Kyselina dusičná 45 - 48%
Hydroxid sodný 8%
balení
5 kg
15 kg
50 kg
220 kg
1000 kg
kat. č.
P01141
P01142
P01143
P01159
P01196
cena
198,527,1494,6118,21300,-
7RS$)OXVVLJ
balení
5 kg
15 kg
50 kg
220 kg
1000 kg
kat. č.
P01144
P01145
P01166
P01165
P01195
cena
200,541,1751,7251,24000,-
7RS6)OXVVLJ
Alkalický
a
dezinfekční
prostředek s obsahem aktivního
chlóru.
Tento
prostředek
odstraňuje zbytky obsahující
tuky a bílkoviny. Hubí mikroorganismy. Používaná koncentrace je 0,5% až 2% (dle stupně
znečištění). Doba působení je
cca 10 minut při teplotě 40-60°C.
Složení: Hydroxid draselný 3-10%,
Složení: Kyselina orthofosforečná 10-25%,
Chlornan sodný 3-10%,
obsah aktivního chloru 13 %
balení
25 kg
250 kg
kat. č.
P013305
P013307
Kyselý prostředek, určený k
odstraňování vápenatých usazenin vodního a mléčného
kamene, včetně znečištění
tuky a bílkovinami. Používaná
koncentrace je 0,5% až 2%
(zcela běžně do 1% )při
teplotě 40-60°C.
Proplachy mléčného potrubí
Kyselina sírová 5%
Hydroxid sodný 5 - 10%
Kyselina sírová 10-25%
cena
700,6500,-
balení
25 kg
250 kg
kat. č.
P013306
P013308
cena
700,6500,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
10
6XSHU
&LG
Zabraňuje tvorbě usazenin
vápníku a železa. Garantuje
bakt. čistou vodu. Redukuje
množství vznikajícího amoniaku z výkalů.
Složení: Kys. fosforečná
10-20%,Kys. sírová
5-10%
Bezfosfátový, alkalický detergent na báze chlóru. Je
nejvhodnejší pro umývání
tam, kde je měkká až středně
Složení: Chlornan sodný1-5%
balení
25 kg
200 kg
kat. č.
P01189
P01190
cena
1012,7588,-
balení
25 kg
200 kg
0HUR[DNWLY0LGD&KULR[
kat. č.
P01191
P01192
cena
1193,8365,-
Přehledové tabulky
Peroctová kyselina určena k dezinfekci
ploch, povrchů a mléčného potrubí.
Složení: Kyselina Peroxyoctová 5-10%,
Peroxid vodíku 15-30%,
Kyselina octová 15-30%
balení
22 kg
30 kg
220 kg
kat. č.
cena
P013761 1012,P01376 1380,P013760 10120,-
ALKALICKÉ PROPLACHY
Název produktu
Účinná látka
Agri AA
Hydroxid sodný 5 - 15%, Roztok ch. sodného 30%,Hydroxid draselný 5%,
Demyro A
Chlornan sodný 5-10%, Hydroxid sodný 1-5%
Demyro A effekt
Chlornan sodný 5-10%, Hydroxid sodný 1-5%
Depros A
Chlornan sodný 5-10%, Hydroxid draselný 1-5%, Křemičitan draselný 10-20%
Despon A
Hydroxid sodný 5%, Chlornan sodný 5-10%,Vodní sk.5%, Kys. trikarbonová 1%
Hyproclor ED
Hydroxid sodný 5%+5%, Hypochlorid sodný 10%
Mikal 94D
Hydroxid sodný 10%, chlornan sodný 5%, vodní sklo 2%
Mlex A
Chlornan sodný 5 - 10%, Hydroxid sodný 5- 10%
Chlorasept D
Chlornan sodný 5-10%, Hydroxid sodný 5-10%
Savagro A
Chlornan sodný 5%, Hydroxid sodný 8%
Super
Chlornan sodný 1-5%
Top A Flussig
Hydroxid draselný 3-10%, Chlornan sodný 3-10%, obsah aktivního chloru 13 %
KYSELÉ PROPLACHY
Název produktu
11
Účinná látka
Agri KK
Kyselina fosforečná 5%, Kyselina dusičná 30%
Demyro K
Kyselina fosforečná 20-30%, Peroxid vodíku 1-2%
Demyro K effekt
Kyselina fosforečná 20-30%, Kyselina mravenčí 5-15%, Peroxid vodíku 1-2%
Depros K
Peroxid vodíku 2%, Kyselina fosforečná 15-25%, Kyselina sírová 5-10%
Despon K
Kyselina p-toluensulfonová 10%, Kyselina orthofosforečná 27%
Hypracid
Kyselina fosforečná 25%, Kyselina sírová 1-5%
Mikasan D
Kyselina orthofosforečná 25%, Kyselina sírová 5%, peroxid vodíku 1%
Mlex K
Kyselina orthofosforečná 20 - 25%, Kyselina sírová 5 - 10%,
P3-HOROLITH® N
Kyselina amidosírová 15-30 %
Savagro KD
Kyselina fosforečná 10%, Kyselina dusičná 45 - 48%
Cid
Kyselina fosforečná 10-20%, Kyselina sírová 5-10%
Top S Flussig
Kyselina orthofosforečná 10-25%,Kyselina sírová 10-25%
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
3XPSD
.RKRXW&,'/LQHV
název
kat. č.
5l kanystr
P016110
15l kanystr
P01612
50kg - 200kg sud P01613
cena
150,179,195,-
název
CID Lines
kat. č.
P01616
cena
96,-
3XPSDYtFH~þHORYi
název
kat. č.
15l - 200kg sud P016010
cena
2112,-
3XPSDQDVXGVDGDSWpUHP
název
220kg sud
8]iYČUVYêSXVWQêPNRKRXWHP
kat. č.
P01601
cena
1580,-
název
kat. č.
15l kanystr
P016060
50kg sud i 23kg kanystr P01606
220kg sud
P01605
cena
170,164,181,-
0HUD[$&
Přípravek je určen na
prostorovou zpěňující dezinfekci
na bázi kyseliny. Použití při koncentraci: 3-5%, doba působení
před oplachem 15-20 minut,
konečný vysokotlaký oplach pitnou vodou, bod mrznutí: -15 °C
Složení: Hyd. sodný 5%, Hyd. draselný 25%,
Složení: Kyselina fosforečná >= 25%
kat. č.
P012681
Pěnový čistící přípravek s
dezinfekcí pro čištění a dezinfekce prostorů, výrobních
zařízení,
přístrojů,
předmětů; odstranění tuků a
zbytků bílkovin, působí proti
sporám, plísním a bakteriím v
potravinářském průmysl.
Trifosforečnan pentadraselný 1 - 5%
cena
3080,-
balení
10 kg
23 kg
Mytí dojíren
'HSWDFLG60
název
28 kg
Pumpy - kohouty
dávkování 10 ml.
kat. č.
cena
P013851 566,P01385 1275,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
12
'HSWDO0&/
0HUD[
Tekutý kyselý čistící prostředek
na bázi kyseliny citronové
a fosforečné s přídavkem
tenzidů a dalších organických kyselin určený k odstranění
anorganických nečistot (např.
usazeniny z vody, rez, apod.)
s odmašťovacím účinkem.
Prostředek vytváří kompaktní
pěnu s velmi dobrou oplachovatelností. Používaná koncentrace je 0,5-4% dle stupně
znečištění, doba působení cca
15-20 minut.
Přípravek na prostorovou,
zpěňující dezinfekce s obsahem chlóru, koncentrace: 2
– 4 %, doba působení před
oplachem: 15-20 minut, vysokotlaký oplach pitnou vodou,
Bod mrznutí: -5 °C
Složení: Hydroxid sodný 5 + 5%,
Chlornan sodný 10 + 5%
Hydroxid draselný < 25%
balení
26 kg
kat. č.
P012680
cena
1430,-
Složení: Kyselina citronová 15 - 30%,
Trialkylaminoxid 1 - 5%
balení
22 kg
Mytí dojíren
7RS$7)OXVVLJ
Tekutý čistící prostředek s
dezinfekcí na bázi aktivního
chloru. Čištění a dezinfekce
sběrných
vozidel
mléka,
nádrží, trubkových rozvodů,
zmáselňovacích
zařízení,
nádob a uzrávačů smetany.
Velmi dobře rozpouští tuky a
bílkoviny. Výborné emulgační
vlastnosti.
Tekutý alkalický čistící a
dezinfekční prostředek s
obsahem aktivního chlóru k
pěnovému čištění podlah, stěn,
stropů a povrchů zařízení.
Tento prostředek vytváří kompaktní pěnu s velmi dobrou
oplachovatelností a spolehlivě
odstraňuje
různé
zbytky
nečistot a hubí mikroorganismy. Používaná koncentrace
0,2 - 2%
Chlornan sodný 2,5 - 10%
kat. č.
cena
P012263 825,P012264 8000,-
Složení: Hydroxid draselný 5 - 15%,
Chlornan sodný 5 - 10%,
Vodní sklo draselné 16%
balení
24 kg
0LNDO)RDP
Alkalický čistící prostředek s
obsahem dezinfekční složky na
bázi aktivního chlóru, určený
pro pěnové čištění. Vykazuje
výbornou stabilitu pěny i
chlórivé složky a obsažené
přísady zaručují bezproblémové použití ve tvrdé vodě.
Může být aplikován i ve formě
lázně.
Složení: Chlornan sodný 10%,
Hydroxid sodný 5 - 10%
balení
kat. č.
28 kg P012131
220 kg P012132
13
cena
1624,9900,-
cena
1458,-
0HUD[
Složení: Hydroxid draselný 2,5 - 10%,
balení
25 kg
250 kg
kat. č.
P01384
kat. č.
P01387
cena
936,-
0LNDO)RDP
Kyselý čistící prostředek na
bázi kyseliny fosforečné určený
pro pěnovou sanitaci vnějších
povrchů. Díky obsahu vysoce
účiných tenzidů tvoří stabilní přilnavou pěnu. Přítomná
kyselina fosforečná snadno
proniká i do silných anorganických usazenin a rychle a
beze zbytku je odstraňuje.
Složení: Kyselina orthofosforečná 25%,
Tenzidy
balení
28 kg
220 kg
kat. č.
cena
P012151 1596,P012152 11660,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Název produktu
Účinná látka
Merax 52
Kyselina fosforečná >= 25%
Hydroxid sodný 5+5%, Chlornan sodný 10+5%, Hydroxid draselný < 25%
Hydroxid draselný 2,5 - 10%, Chlornan sodný 2,5 - 10%
Hydroxid sodný 5%, Hydroxid draselný 25%, Trifosforečnan draselný 5%
Kyselina citrónová 15 - 30%, Trialkylaminoxid 1 - 5%
Merax 67
Hydroxid draselný 5 - 15%, Alkylaminoxid 5%, obsah aktiv. chlóru 13%
Mikal Foam
Hydroxid sodný 15%, Chlornan sodný 5%
Kyselina orthofosforečná 25%, Tenzidy
Deptacid SM
Deptal MCL
Top AT Flussig
Merax AC
Mikasan Foam
'H]LQIHNWRUVWUXNĤQHYUDWQê
Mytí dojíren
MYTÍ DOJÍREN
'H]LQIHNWRUVWUXNĤYUDWQê
kat. č.
P03009
kat. č.
P03007
cena
115,-
cena
144,-
'H]LQIHNWRUVWUXNĤ]SČĖRYDFt
'H]LQIHNWRUVWUXNĤVNDUWiþN\
Používá se k hygieně vemene před
dojením k aplikaci pěnových mycích
a dezinfekčních přípravků (např.
Biofoam, Prefoam aj.). Opakovaným
stlačením dezinfekční nádobky dojde
k vytvoření husté pěny v horní části
dezifektoru, kterou aplikujeme na
struk. Po cca. 30 vteřinách setřeme
suchou jednorázovou papírovou
utěrkou.
kat. č.
P030580
Standardní
desinfektor
bez
zpětného ventilu. Obsah zásobníku 300 ml.
Tento typ díky svým kartáčkům
“stáhne” přebytečnou část dezinfekce zpět do kelímku. Touto
metodou lze výrazně ušetřit
dezinfekční přípravku
kat. č.
P03150
Dezinfektory
Speciální “nevratný” ventil nedovolí použitému přípravku vtéci zpět
do zásobníku - hygienické, praktické a bezpečné. Po použití je třeba
přípravek vylít a pohárek znovu
naplnit čistým prostředkem stisknutím zásobníku. Obsah zásobníku
300 ml.
cena
222,-
cena
275,-
1iGRENDQiKUDGQt
Vhodná pro všechny výše uvedené typy.
kat. č.
P03009NL
cena
72,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
14
2PêYDþYHPHQHVSODVWYORåNRX
2PêYDþYHPHQHVPRVD]YORåNRX
Omývače
Vhodné
jak
pro
studenou,
tak
horkou
vodu. Tělo omývače je vyrobeno
z kovového odlitku. Aretace pro
nepřetržité stříkání. Nerezová
pružinka. Samonastavitelné
těsnění zabraňující protékání.
Včetně rychlospojky na hadici.
název
kat. č.
omývač
P03008
koncovka k omývači P03008k
cena
217,15,-
Vhodné
jak
pro
studenou,
tak
horkou
vodu. Tělo omývače je vyrobeno
z kovového odlitku. Odolný
mosazný ventil. Aretace pro
nepřetržité stříkání. Nerezová
pružinka. Samonastavitelné
těsnění zabraňující protékání.
Včetně rychlospojky na hadici.
název
omývač
kat. č.
P03078
cena
325,-
2PêYDþYHPHQH.RPIRUW
Pohodlná, ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzovým povrchem,
odolná proti odření plynule nastavitelná tryska od plného proudu až po
jemnou mlhu 3 třístupňová přípojka na hadici a přípojka na rychlospojku
je součástí.
název
omývač
8WČUN\SUDWHOQp)527e
Utěrky
kat. č.
P01609
P01611
P01619
cena
17,24,19,-
8WČUN\SUDWHOQp0(,.2
Utěrky určené k čištění
vemene. Jsou pratelné a lze je
vyvařit. Vydrží opakovaně až
300 použití. Balení obsahuje
50 ks utěrek. Vyrobeny z: 80%
viskóza, 20% polypropylen,
rozměry: 34 x 37 cm.
kat. č.
P01408
cena
300,-
8WČUN\SUDWHOQp'(50,6$1
Všestranně použitelná utěrka,
určená do potravinářství a
zemědělství. Utěrky nabízíme
v různých barvách.Silná sací
schopnost, trvanlivost, vhodná
na vyvářku. Rozměr: 38x40 cm.
Tloušťka materiálu: 1,8 mm
kat. č.
P01407
15
cena
253,-
8WČUN\SUDWHOQp683(5
Pro osušení vemene. Dodávají
se buď bílé nebo barevné.
Upřesněte
prosím
při
nahlašování objednávky. Cena
za 1 ks.
rozměry
35 x 30 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
kat. č.
P03079
cena
8,-
Krabicové balení obsahuje
16 balení po 10ks, Cena za 10
ks.
kat. č.
P01413
cena
99,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
8WČUN\MHGQRUi]RYp~WUåNĤ
8WČUN\MHGQRUi]RYp~WUåNĤ
Papírové, biologicky odbouratelné utěrky se středovou
trubkou, pro suchou hygienu.
Papírové, biologicky odbouratelné utěrky.Utěrky bez středové
trubky. Používají se v kompletu
s vědrem na mokré utěrky, kde
se ve středovém otvoru víka jednotlivé útržky oddělují. Uvedená
cena je za 1 kus.
kat. č.
P014101
cena
170,-
8WČUN\MHGQRUi]RYp62)7&(/~WUåNĤ
kat. č.
P014104
8WČUN\MHGQRUi]RYpNUHSRYp
Vhodné
pro
univerzální
použití ve firmách, v průmyslu,
v dojírnách a v chovech prasnic. Balení po 2 ks. Cena je za
1 kus.
Papírové, biologicky odbouratelné utěrky.Utěrky bez středové
trubky. Používají se v kompletu s
vědrem na mokré utěrky. Balení
po 6 ks. Uvedená cena je za 1 kus.
Barva: šedá
Materiál: 100 % recyklát
Návin: 475 m, 5 kg
Šířka:
30cm, bez perforace
Gramáž: 28 g/m2
cena
180,-
kat. č.
P01410
8WČUN\MHGQRUi]RYpMHPQp
cena
144,-
8WČUN\MHGQRUi]RYp==
Jednorázové papírové utěrky.
Šířka pásu v roli 33 cm, váha 1 ks
cca 3,4 kg, balení obsahuje 1 ks
role.
kat. č.
P014103
Utěrky
kat. č.
P14051
cena
160,-
Vhodné
pro
univerzální
použití
ve
firmách,
v průmyslu, v dojírnách a v
chovech prasnic.
Barva:
šedá, zelená
Materiál: 100 % recyklát,
Velikost: 25 x 23 cm
cena
181,-
Uvedená cena je za karton.
barva
šedá
zelená
balení
250 ks
250 ks
karton
kat. č.
5.000 ks P01405
5.000 ks P14050
cena
280,280,-
9ČGURQDXWČUN\
Vědro se používá na papírové vlhčené utěrky. Je uzavřeno víkem se středovým
otvorem, kterým se odmotávají a odtrhávají jednotlivé útržky papírových utěrek
zalitých mycím dezinfekčním roztokem.
kat. č.
P014102
cena
81,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
16
(XWUD*HOQDYHPHQR
(XWUD%DO]iPQDYHPHQR
Přípravky na ošetření vemene
S víčkem pro snadné dávkování.
Posiluje, regeneruje a zvyšuje
pružnost kůže. Se slunečním
filtrem, zvláště vhodný pro
mladé dojnice a během období
na pastvě. Dodávaný s plastovou smyčkou pro zavěšení.
obsah
500 ml.
5000 ml.
kat. č.
P13033
P130330
cena
189,1075,-
Originální švýcarská mast.
Zlepšuje kvalitu mléka.
Přirozená péče o struky a
vemeno. Pomáhá hojení
drobných ranek a odřenin.
kat. č.
P13015
P13024
P15058
cena
159,250,955,-
/XEURVDQ PDVWQDYHPHQR
®
Zelená aktivní mast pro
ošetření vemene. Dvojitý
účinek - rychle se vstřebávající
masážní gel, který zároveň
ošetřuje pokožku vemene
a struků. Působí okamžitě.
Balení 1 kg.
kat. č.
P130156
cena
312,-
=iWUDVWUXNRYiVSHUOLþNRX
20 zátek v balení. S vazelínou jako lubrikantem. Vkládá
se do kanálku v případě jeho
zúžení, poranění struku či po
operacích.
kat. č.
P03121
cena
249,-
kat. č.
P03041
obsah
1000 ml.
5000 ml.
kat. č.
P13035
P13036
cena
229,1075,-
/XEURVDQ®VSUHMQDVWUXN\
Vytváří na vemeni a strucích
ochranný film. Prach a další
nečistoty se na vemeni neudrží.
Vemeno i struky zůstavají čisté.
Film snižuje poškození vemene
stoupnutím. Odpuzuje patogenní bakterie. Obsah 400 ml.
kat. č.
P130157
cena
357,-
.HUED0LQWQDYHPHQR
Obsah 500 ml. S 35%-ním
čistým obsahem japonského
mentolového oleje. Díky svým
chladivým účinkům pomáhá
udržovat struky a vemeno v
dobrém zdravotním stavu. Čistí
vemeno, podporuje účinek v
případě léčby.
kat. č.
P130155
cena
310,-
.DQ\O\VWUXNRYpVH]iWNRX
20 kusů v balení. S vazelínou
jako lubrikantem. Vkládá se
do kanálku v případě jeho
zúžení, poranění struku či po
operacích.
17
kat. č.
P13016
3URI\PDVWHPXOVLR
cena
112,-
=iWNDVWUXNRYiVPDVWt&ROXPEXV
Cena za balení
obsah
500 ml.
Přípravek
na
povrchové
ošetření mléčné žlázy.
(XWUDPDVWQDYHPHQR
obsah
500 ml.
1000 ml.
5000 ml.
S víčkem pro snadné dávkování.
Posiluje, regeneruje a zvyšuje
pružnost kůže. Se slunečním
filtrem, zvláště vhodný pro
mladé dojnice a během období
na pastvě. Dodávaný s plastovou smyčkou pro zavěšení.
cena
107,-
10 ks v balení, vyrobeny z
plastu. Kanyly udržují strukové
kanálky otevřené. Používají
se při zranění struku či strukového bříška, připadně pro
rozšíření strukového kanálku.
Cena za balení
kat. č.
P03043
cena
94,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
(XYLWDOPDVWQDYHPHQR
&DL3DQ®PDVWQDYHPHQR
obsah
500 ml.
2500 ml.
nástavec
kat. č.
P130150
P130152
P130152n
Obsahuje japonský mátový
olej, chladivý účinek způsobuje
rychlé uvolnění a znovu aktivuje struky, zmírňuje pocity
podráždění a svědění a podporuje přirozenou obrannyschopnost
balení
kat. č.
500 ml. P130158
2500 ml. P130159
ýtSN\VWUXNRYp
Pro sklidnění poraněných
struků. Čípky jsou napuštěny
mazem podobným tomu,
který se přirozeně vyskytuje
ve strukovém kanálku. Balení
obsahuje 6 ks.
cena
446,1995,307,-
0DMRUILOWU\
cena
335,1495,-
kat. č.
P03090
Přípravky
Hlavní složkou masti je japonský
mátový olej se silným chladivým
účinkem, který stimuluje proudění
krve a tím zlepšuje zdravotní stav
vemene. Cai-pan mast nesnižuje
kvalitu mléka. Pokud je třeba, je
možné mast použít v kombinaci
s antibiotiky. Přípravek je
též vhodný pro ekologické
zemědělství. Výsledky výzkumů v
EU ukazují, že zhruba po 3 dnech
používání masti byly problémy
s mastitidou vyřešeny a to i bez
použití antibiotik.
cena
150,-
)LOWUQDPOpNR
- filtrační zařízení pro dojírny i
dojení na stání
- filtrace pomocí nerezových sít
(2 kusy – vnější a vnitřní síto),
- instalace za čerpadlem alespoň
2m
typ
vnejší
vnitřní
kat. č.
P03027
P03026
cena
1408,1604,-
Odolný proti varu, do 110°C.
S očkem pro zavěšení.
kat. č.
P14496
cena
263,-
název
filtr na mléko, nerez
sítko jemné 170 mm
sítko hrubé 170 mm
upínací kruh 170 mm
kat. č.
P03001
cena
39,-
cena
3499,364,263,209,-
kat. č.
P14408
cena
304,-
+XVWRPČUQDPOH]LYR
0LVNDWHVWRYDFtEtOi
Pro testování mléka. Do každé
misky odstříknětě vzorek cca 2 ml
z jednoho struku.
kat. č.
P03140
P03141
P03142
P03140k
Filtry
7HSORPČUQDPOpNRDVêU\
Filtr je určen
na chladící
tanky
a
máselnice.
Lze použít
kulaté vatové filtry o
průměru 170 mm. Všechny
součásti jsou z nerezu.
Hygienický, snadno čistitelný.
0LVNDWHVWRYDFtþHUQi
Pro testování mléka. Do každé
misky odstříknětě vzorek cca 2
ml z jednoho struku.
kat. č.
P03005
cena
36,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
18
Mléčné filtry, příslušenství
3ORãQpILWU\1HRWH[
velikost v mm
250 x 250
300 x 300
300 x 570
350 x 350
360 x 500
400 x 400
400 x 550
450 x 450
500 x 500
500 x 510
500 x 700
600 x 600
700 x 900
800 x 800
850 x 850
900 x 900
1000 x 1000
průměr 200
balení
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
5XNiYFRYpILOWU\/DNWD
kat. č.
P01504
P01505
P01534
P01506
P01509
P01507
P01511
P01508
P01512
P01513
P01515
P01514
P01516
P01517
P01518
P01519
P01520
P01503
cena
57,75,130,103,137,128,176,162,210,201,268,295,492,555,588,640,750,63,-
kat. č.
P01525
P01521
P01522
P01523
P01524
P01526
P015270
P01527
P01554
P01551
P01532
cena
271,246,265,256,272,283,283,309,335,335,417,-
5XNiYFRYpILWU\1HRWH[
velikost v mm
58 x 620
65 x 450
65 x 505
65 x 520
65 x 550
65 x 620
75 x 530
75 x 590
75 x 800
85 x 610
160 x 470
balení
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
100 ks
2GGRMRYDFtKUQHN
Pro kontrolu prvních odstřiků
mléka z každého struku. S
černou kontrolní destičkou.
název
kat. č.
hrnek
P03006
náhr. destička P03006d
cena
39,13,-
7HVWPOpND
balení
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
kat. č.
P01549
P01550
P01543
P01553
P01538
P01552
P01535
P01536
P01539
P01547
P01540
P01541
cena
175,191,478,177,219,189,192,202,216,156,288,277,-
6HSDUiWRUPOpNDREVDKOLWUĤ
Toto
zařízení
umožňuje
oddělit
nadojené
mléko
ze
struku,
které
dává
mléko kontaminované či s
vysokým počtem somatických
buněk. Nerezové madlo.
kat. č.
P030040
cena
899,-
6HSDUiWRUPOpNDREVDKOLWUĤ
Toto zařízení umožňuje oddělit
nadojené mléko ze struku, které
dává mléko kontaminované či
s vysokým počtem somatických
buněk.
Velmi
odolný,
jednoduše čistitelný.
název
kat. č.
separátor mléka
P03004
hadice k sep. 1 pár P03004h
těsnící kroužek víčka P03004tk
víčko na separátor P03004nv
cena
1490,266,51,305,-
5XNiYFHSURGRMLþH
Pro detekci somatických buněk
v surovém mléce. Zjistí změnu
stavu vemene dříve než mléko
začně vločkovat, vodnatět
nebo se v něm objeví krev.
název
kat. č.
roztok 1 litr P03002
roztok 5 litrů P03012
dávk. láhev P03003
19
velikost v mm
52 x 650
65 x 525
150 x 580
60 x 520
62 x 620
65 x 470
65 x 505
65 x 550
65 x 620
65 x 520
77 x 620
80 x 600
cena
110,450,146,-
Z PVC materiálu. S gumovými manžetami na koncích. 100% voděodolné. Odolné proti teplotám od
-25°C do + 70°C. Balení 1 pár. modré
kat. č.
P15050
cena
180,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
=iVWČUD
5XNDYLFHODWH[RYp
Velmi kvalitní voděodolný syntetický materiál
(polyester potažený plastovou vrstvou, 600g/m2).
Do určitého stupně odolný proti teplotě (-30°C až
+70°C) a kyselinám.
velikost
80 x 120 cm
80 x 120 cm
100 x 125 cm
100 x 125 cm
125 x 125 cm
barva
modrá
bílá
modrá
bílá
modrá
kat. č.
P15185
P15148
P15151
P15150
P15153
cena
290,333,323,333,352,-
Cena za balení
Nesterilní rukavice pro jednorázové použití. Neobsahují
latex, nepudrované. Balení 100
ks.
velikost kat. č.
cena
kat. č.
P12011
P12011
P12011l
P12011xl
cena
120,120,120,120,-
P12012s
P12012m
P12012l
P12012xl
150,150,150,150,-
.RQHYSODVWRYiREVDKOLWUĤ
Rukavice
určené
do
mlékařského provozu. Dlouhé
30 cm pro pohodlnější ochranu. Nesterilní, obouručné se
standardem kvality AQL 1,5.
Pro jednorázové použití.
Neobsahují latexa jsou nepudrované. Balení 50 ks.
Cena za balení
velikost
S
M
L
XL
kat. č.
P12017s
P12017m
P12017l
P12017xl
cena
375,375,375,375,-
.RQHYSODVWRYiREVDKOLWUĤ
kat. č.
P03134
cena
2150,-
kat. č.
P03132
9tNRNRQYHJXPRYp
Možné použít jak na plastovou tak
nerezovou konev.
kat. č.
cena
P03051
97,-
Víko konve dva vývody. Používá se
pro připojení dvou dojicích souprav
k jedné konvi. Ke konvi P03132
kat. č.
P03049
9tNRNRQYHVWĜPHQHP
Určeno pro nerez konev P03132
kat. č.
P030492
9tNRNRQYHVWĜPHQHPYêYRG\
cena
368,-
cena
2509,-
Příslušenství
Cena za balení
velikost
S
M
L
XL
5XNDYLFHQLWULORYp0LONPDVWHU
5XNDYLFHQLWULORYp
S
M
L
XL
Jemné a pružné, nesterilní.
Jemně pudrované. Pro vysokou citlivost. Balení 100 ks.
cena
428,-
7ČVQČQtYtNDSODVWRYpKRVWĜPHQHP
Toto těsnění je určeno pro víka
P03049, P030490 a P030492
9tNRSURSODVWRYpNRQYH
V
Víko pro plastové konve o objemu
3
30 litrů.
kat. č.
P030490
kat. č.
P03023
cena
71,-
cena
468,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
20
+DGLFHJXPRYiPOpþQi6SDJJLDUL
+DGLFHVLOLNRQRYiPOpþQi6SDJJLDUL
Cena uvedena za 1 m.
velikost v mm
10 x 20
13 x 23
15 x 27
16 x 27
kat. č.
P074911
P074912
P074913
P074914
Cena uvedena za 1 m.
cena
72,85,111,118,-
+DGLFHSODVWRYiWUDQVSDUHQWQt6SDJJLDUL
Příslušenství
Cena uvedena za 1 m.
velikost v mm
7 x 13
7,6 x 14,5
8 x 15
14,5 x 24,5
16 x 26
19 x 32
kat. č.
P074921
P074922
P074923
P074924
P074925
P074926
cena
35,35,37,64,77,159,-
Cena uvedena za 1 m.
cena
45,52,-
+DGLFHSODVWRYiWUDQVSDUHQWQt6SDJJLDUL
velikost v mm kat. č.
7 x 13
P074927
7,6 x 14,5
P074928
cena
65,66,-
+DGLFHJXPRYiSRGWODNRYi6SDJJLDUL
velikost v mm kat. č.
7 x 14
P074933
cena
73,-
+DGLFHIOH[LELOQt
Cena uvedena za 1 m.
21
cena
123,216,284,360,-
Cena uvedena za 1 m. Hadice
ve dvojitém provedení.
+DGLFHPOpþQi8OWUDFOHDQOLWH
velikost v mm kat. č.
13,5 x 23,8
P03151
16 x 28
P031511
kat. č.
P074915
P074916
P074917
P074918
Cena uvedena za 1 m. Hadice
ve dvojitém provedení.
+DGLFHJXPRYiSRGWODNRYi6SDJJLDUL
velikost v mm kat. č.
7 x 14
P074931
8 x 16
P074932
velikost v mm
9 x 16
13 x 23
16 x 27
19 x 32
Cena uvedena za 1 m.
cena
105,138,-
typ
JS 32
JS 40
kat. č.
P074934
P074935
cena
78,101,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
1iYOHþNDVWUXNRYiWĜtGUiåNRYi
+DGLFHVQHUH]RYRXVSLUiORX
Životnost je 850 - 1000 provozních hodin nebo 2500
cyklů.
Cena uvedena za 1 m.
typ
JS 32
JS 40
kat. č.
P030551
P03055
cena
199,234,-
1iYOHþNDVWUXNRYi
cena
73,-
1iYOHþNDVWUXNRYi
Průměr 25 mm pro nerezová
pouzdra
kat. č.
P03106
Pro naše zákazníky jsme připravili ucelenou
nabídku značek předních výrobců strukových
návleček.
značka
AGROMILK
LUKROM MILK
FARMTEC
WESTFALIA
BOUMATIC
DELAVAL
SURGE
cena
100,-
značka
GASCOIGNE MELOTTE
IMPULSA
MANUS
MIELE
SAC - CHRISTENSEN
STRANGKO
INTERPULS
3XO]iWRU,QWHUSXOV/
Pulzátor je ovládán pomocí
generátoru pulzů, pracuje
synchronně. Je destičkové konstrukce.
cena
1206,-
6EČUDþFFPV\QFKUDV\QFKURQQt
Sběrač asynchronní 195. Pro
tento sběrač jsou stejné náhradní díly jako pro sběrač synchronní 195ccm kromě spodku sběrače
kat. č.
P030671
P03067
P030472
P03127
P03047
P030471
P030475
P030474
P03070
P03146
P030473
kat. č.
P03017
cena
603,850,100,100,478,211,13,8,61,21,26,-
Pneumatický, asynchronní,
membránový systém, Počet
pulzů nastavitelný v rozsahu
30 - 180 p/min. Tovární nastvení je 60 pulzů při podtlaku 50 kPa. Pulzační poměr
je 60/40 , je možné dadat i s
pulzačním poměrem 50:50,
65:35 a 70:30. Tělo je vyrobeno z termoplastu.
kat. č.
P03157
Příslušenství
3XO]iWRUHOHNWURPDJQHWLFNê%3(
kat. č.
P03057
Průměr 23 mm pro nerezová
pouzdra
cena
99,-
1DEt]tPH
název
sběrač synchronní
sb
sběrač asynchronní
spodek od P030671
spodek od P03067
vršek sběrače s tryskou
vršek sběrače bez trysky
těsnění
hlavice
dřík
vložka zarážky
zarážka sběrače
kat. č.
P03019
cena
1635,-
6WUXNRYiXFSiYND
Struková záslepka do strukových gum CZ.
kat. č.
P03039
cena
8,-
6WUXNRYiXFSiYND
Struková záslepka do strukových gum EURO černá
kat. č.
P03014
cena
36,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
22
.DUWiþQDKDGLFHFP
.DUWiþP\FtQ\ORQRYê
Kartáč s bílými nylonovými
štětinami. S plastovým tělem.
kat. č.
P030250
cena
21,-
kat. č.
P03033
.DUWiþNXODWê
.DUWiþQDNRQYH
Vyroben z polyesteru,
modrým štětinami,
průměr: 120 mm
kat. č.
P44701
s
kat. č.
P44703
cena
210,-
.DUWiþSĜtPêQDVWUXNRYpJXP\
Plastový kartáč na konve s
bílým polyesterovým štětem o
celkové délce 40cm.
Příslušenství
Lze vyvářet. Modré štětiny z
polyesteru se širokým záběrem.
Plastové tělo.
cena
315,-
.DUWiþQDNRQYH
kat. č.
P030330
Cenově výhodná varianta
čistícího kartáče na strukové
gumy s dřevěným držadlem.
cena
249,-
.DUWiþUêåRYê
kat. č.
P03086
cena
22,-
.DUWiþQDVWUXNRYpJXP\VGUåDGOHP
Hrubé žluté štěniny. Dřevěné
tělo.
kat. č.
P07427
Standardní čistící kartáč na strukové gumy z pozinkovaného
drátu a s dřeveným madlem.
cena
27,-
.DUWiþNRQLFNê
kat. č.
P03034
cena
65,-
.DUWiþWRþHQêQDKDGLFH
Kartáč konický - prům. 11/21
mm
kat. č.
P03024
cena
28,-
.DUWiþQDGUiWČ
Kartáč točený na hadice prům. 10 mm
kat. č.
P03025
velikost v mm kat. č.
40/2000
P03075
80/2000
P03075v
cena
28,-
.DUWiþNRQLFNêQDGUiWČPP
kat. č.
P03144
23
cena
65,-
cena
73,-
cena
70,70,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny nalezn
naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
.U\FtSLSHW\
5XNDYLFHYHWHULQiUQtNV
Vhodné pro všechny typy
pejet. Absolutně těsní pejety.
Tvar špičky umožňuje citlivou
inseminaci Balení: 50 ks v
sáčku, 1000 ks v krabici.
Jednorázové rukavice vhodné pro
veterináře i inseminační techniky.
Zajišťuji komfort práci s vysokou
citlivostí. Délka 92 cm. Vyrobeny
z polyetylenu. Síla materiálu 25
mic.
kat. č.
P12003
kat. č.
P130510
cena
160,-
.HURODQVSUD\
cena
50,-
*HOOXEULNDþQt
Přípravek ke zvýšení kluzkosti
sliznic a rukavic při inseminaci
a veterinárních vyšetřeních.
Přípravek ke zvýšení kluzkosti
sliznic a rukavic při inseminaci a
veterinárních vyšetřeních.
kat. č.
P13065
typ
1 litr
5 litrů
cena
54,-
7HUPRVNDUR]PUD]RYDFt07
Elektronická kontrola teploty,
indikovaná pomocí kontrolky.
Nastavení teploty na +38°C,
podle požadavku je možno
nastavení upravit. Přesnost:
0,2°C. Napětí: 12V DC (se
zástrčkou do auta). Možno
dovybavit transformátorem na
230V.
Určeny k hygienickému provedení
inseminace, zabraňují zavlečení
vaginální mikroflóry do dělohy.
Převlečka se navlékne na krycí
pipetu a takto se nástroj zavede
těsně před krček, převlečku díky
perforaci lehce protrhnete, do
krčku pak vstupuje čistá krycí
pipeta. Balení 80 ks v krabičce.
kat. č.
P130511
cena
105,434,-
kat. č.
P13078
cena
228,-
4XLFN/RFN
cena
4448,-
4XLFN/RFN&ODVVLF
Malá rukojeť se snadnou fixací a uvolněním krycí pipety.
Určen pro všechny typy krycích
pipet a pejet. Snadno se čistí a
je možno jej sterilizovat.
Ergonomický tvar umožňuje
snadnou manipulaci, vhodný i
pro menší ruce. Universálně pro
všechny typy pejet a krycích
pipet. Optimální délka, pouze 1
cm je potřebný fixaci. Snadno se
čistí a je možno jej sterilizovat do
120°C.
kat. č.
P13076
kat. č.
P13077
cena
664,-
Inseminace skotu
3ĜHYOHþN\K\JLHQLFNpQDSLSHW\
kat. č.
P13042
P13043
cena
537,-
0LQL&XWWHU
K precisnímu ustřižení 0,5 ml a
0,25 ml minipejet.
kat. č.
P13079
cena
210,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
24
7\þWHOtFt9LQN
3XPSDUHVXVFLWDþQt
Vyrobena z nerezu. Tato tyč
dovoluje pohyb mechaniky
směrem dolů, nahoru i dozadu. Velmi pevná a odolná konstrukce. V případě komplikací
při porodu je možné mechaniku povolit okamžitě.
Resuscitační pumpa slouží
k odstraňování hlenu
z dutiny nosní a tlamy
čerstvě narozeného telete.
Oživuje krevní oběh telat
po komplikovaných porodech.
kat. č.
P09012
cena
2750,-
3XPSDUHVXVFLWDþQt
Porodní pomůcky
model
kat. č.
délka 160 cm
P090080
délka 180 cm
P09008
náhradní provázky P09008np
Resuscitační pumpa podle Dr.
Brona, slouží k odstraňování
hlenu z dutiny nosní a tlamy
čerstvě narozeného telete.
Oživuje krevní oběh telat po
komplikovaných porodech.
cena
6300,6500,180,-
7\þWHOtFt+.VERþQtPLRSČUNDPL
Model telící tyče s mechanismem 2020 je vylepšenou
variantou úspěšné řady 1900.
Mechanismus je vyroben
z velmi kvalitního hliníku.
Největším zlepšením je rychlé
uvolnění mechanismu i přes
extrémní napětí v tahu.
Ocelová trubka s hlubokým
závitem, pozinkovaná, 180 cm
dlouhá, ze 2 kusů.
model
HK 2020
kat. č.
P09002
cena
4200,-
Rovněž tato tyč slouží jako
pomocník pří komplikovaných
porodech. Délka tyče je 180
cm, je vyrobena z tvrzeného
hliníku, je velmi lehká a přesto
pevná a robustní. Hluboce
vyfrézované posuvné drážky
umožňují
bezproblémový
pohyb napínací mechaniky.
3URYi]N\SRURGQt
Praktická pomůcka při porodech. Provázky jsou ploché,
splétané. 2- a 3-dílné provázky jsou ve standardní kvalitě.
1-dílné jsou vyrobeny z velmi
kvalitního a jemného materiálu, šetrného ke kůži telete.
model
kat. č.
3-dílný - 2x nohy a hlava P09006
2-dílný - 2x nohy
P09017
1 dílný se 2 smyčkami 2m P09005
cena
90,68,29,-
cena
3200,720,78,-
Standardní kvalita, nylonové,
pratelné, napomáhají vstát
krávě po porodu, prevence
proti úrazu.
typ
standart kvalita
standart nastavitelné
kat. č.
P06018
P060180
cena
154,200,-
3RXWDQDQRK\ĜHWt]NRYi
Jsou
vyrobena
z
pozinkovaného kovového řetízku
s háčkem a průběžným
článkem s háčkem na druhou
končetinu..
kat. č.
P06020
25
cena
2250,-
3RXWDQDQRK\
7\þWHOtFt6HFXUSDUW
model
kat. č.
s kovovou hlavou
P09001
náhr. kovová hlava P09001k
náhrádní provázky P09001np
kat. č.
P090121
cena
150,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
3RXWDQDQRK\723
=YHGDþSiQHYQt
typ
top kvalita
top nastavitelné
kat. č.
P06082
P06083
cena
220,250,-
3RXWDQDQRK\NRåHQpVĜHWt]NHP
Usnadňuje kravám po otelení
vstát. Chrání před zraněním.
Otočné spojení na řetězu zabrání
zamotávání. Velmi pevná
kat. č.
P06018k
Určeno pro krávy, které se nemohou postavit
zpět na nohy. Pogumované svorky jsou nastavitelné pro všechny velikosti. S kladkou či
jiným zařízením je možné pomoci na nohy
každému zvířeti.
určeno pro plemeno nosnost kat. č.
střední a malé
900 kg P09014
velké a masné
1500 kg P09016
cena
1990,3350,-
Porodní pomůcky
zvýšená odolnost proti roztrhutí
a roztažení díky speciální metodě
tkaní, mimořádně silný popruh
pro extrémní použití.
cena
240,-
.OHFIL[DþQtQDWHODWD
.EHOtNQDSiMHFtSODVWRYê
Komplet s ventilem a červeným cucákem. Kovové držadlo. Odolný vůči kyselinám,
snadno čistitelný, zdravotně
nezávadný - bez kadmia.
Dobře čistitelný.
kat. č.
P06101
cena
9900,-
kat. č.
P05057
P05057k
P05057v
cena
119,95,49,-
'tO\QiKUDGQt
Náhradní díly k napájecím
kbelíkům.
.EHOtNQDSiMHFtVK\JLHQLFNêPYHQWLOHP
Namísto kuličkového mechanismu je ve ventilu použita klapka,
díky které lze ventil snadno čistit
jakýmkoliv kulatým kartáčem.
název
kbelík
cucák náhr.
kat. č.
P05147
P050331
cena
249,18,-
název
ventil náhradní
držák kovový
těsnění
kat. č.
P05057nv
P05057d
P05057p
Péče o telata
Klec je určena pro rychlejší a bezpečněšjší ošetření
telat např. odrohování. Výška 85 cm, šířka 55 cm,
délka sestavené klece 190 cm, rozložené 155 cm.
Váha cca. 34 kg.
název
kbelík komplet
kbelík samostatný
kryt plastový
cena
35,25,3,50
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
26
&XFiNSORYDFt
1iGREDNUPQi
Komplet s cucákem a plastovým držákem s kapacitou 4
litry. Pro telata od 2. dne až do
3 měsíců.
název
krmná nádoba
nádoba náhradní
náhradní cucák
cucák na mléko
kovový držák
kat. č.
P05037
P05037n
P05038
P05046
P05012dk
cena
180,145,35,35,147,-
Snadno
rozebíratelný
a
čistitelný. Velká plovoucí část
zabraňuje převrácení. S očkem
pro uchycení.
název
kat. č.
cucák komplet P05033
cucák náhr. P05034
&XFiN\WHOHFt
Pro napájecí kbelíky. S perforací tvaru X.
Správné upevnění:
= správně
1iGREDSR]LQNRYDQi
!
Péče o telata
Osvědčený, funkční způsob
napájení telat. Obsah 4 litry.
název
nádoba
cucák
cena
142,49,-
kat. č.
P05028
P05029
= špatně
cena
190,53,název
standard, žlutý
standard, žlutý
super, červený
super, červený
super, bílý
latex, žlutý
/iKYHNUPQp
délka
kat. č.
100 mm P05056
125 mm P050560
100 mm P05056c
125 mm P05057nc
100 mm
P1453
100 mm P05056l
cena
16,19,21,25,15,18,-
&XFiNWHOHFt
S perforací tvaru O
Láhve jsou opatřeny stupnicí. Určeny pro individuální krmení a podávání léčiv. Komplet
včetně cucáku. Láhve s praktickým držadlem
jsou s velmi odolným latexovým cucákem.
název
láhev kulatá
láhev hranatá
láhev s držadlem
láhev s držadlem
cucák pro P05039
obsah
1 litr
2 litry
2 litry
3 litry
-
kat. č.
P050392
P050390
P05039
P05074
P05032
cena
85,85,95,125,40,-
kat. č.
P14531
&XFiNPLVNRYêMHGQRGXFKê
Mnoho let osvědčený typ cucáku.
kat. č.
P05050
27
cena
28,-
cena
31,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
&XFiNSURNUPQpDXWRPDW\
'HNDQDWHOH
Určena pro telata do
věku jednoho měsíce.
Délka 80 cm
Pro krmné automaty.
kat. č.
P05030
cena
22,-
'UHQFKHUSURWHODWD
Pomůcka pro rychlou aplikaci
rehydratačních roztoků a léčiv.
Vyrobeno ze zdravotně nezávadného plastu. Obsah kanystru 2 l.
Dodáván ve dvou variantách.
cena
265,380,122,205,-
kat. č.
P05105
cena
400,-
2KĜtYDþPOpND
S praktickou rukojetí pro snadné
ovládání. Nastavitelný termostat.
Odolný proti ostřiku vodou (IP 44).
Vysoký výkon ohřevu. Pracuje již
při hladině 15 cm. Ohřívač s teflonovou úpravou je velmi dobře
čistitelný, absolutně odolný vůči
kyselinám, odolný vůči vysokým
teplotám.Maximální výkon 80°C,
teplota při objemu 8 litrů 62 °C
již za 20 minut.
kat. č.
P03022t
objem
5 ltr.
7 ltr.
10 ltr.
12 ltr.
15 ltr.
kat. č.
P07425
P074250
P07425m
P07425s
P07425v
cena
68,74,85,95,105,-
objem
5 ltr.
10 ltr.
12 ltr.
20 ltr.
kat. č.
P07426
P07426m
P07426s
P07426v
cena
23,26,28,47,-
9ČGURSR]LQN
9ČGURJXPRYp
'UHQFKHU(DV\
Ideální krmná láhev pro telata.
Kapacita 1,2 litru. Velké hrdlo
pro snadné plnění pevného i
tekutého krmiva. 12 cm dlouhý
nástavec na krmení.
cena
460,-
/DFWLIHUP%DVLF
Péče o telata
typ
kat. č.
s pevnou sondou
P05051
s pružnou sondou P05065
pevná sonda náhr. P05051s
pružná sonda náhr. P05066
kat. č.
P14155
Vícebarevné provedení
Doplňkové
krmivo
pro použití ke zvýšení
produkční účinnosti sypkých (negranulovaných)
kompletních krmných
směsí. Složení: 1 g
Lactiferm L-5 obsahuje 5
miliard zárodků Enterococcus
faecium. Nosné složky jsou
sacharóza a instantní sušené
mléko. Dávkování: Lactiferm
L-5 je přidáván do sypkých
(negranulovaných) krmných
směsí a mléčných náhražek v
dávce 100 - 2 000 g na tunu, v
závislosti na druhu, kategorii a
obsah
500g
kat. č.
P14217
cena
213,-
cena
4270,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
28
.RORVWUDQSXOYLV
5HK\PHG
Rehydratační přípravek pro
telata s vyváženou kombinací účinných látek obsahuje
potřebné elektrolyty zdroj
pohotovostní energie kolostrální imunoglobuliny, probiotikum Lactiferm, zdroj
oligosacharidů, karnitin aj.
Balení obsahuje 10 kusů.
Uvedená cena je za 1 balení.
obsah
kat. č.
10 x 75g P14434
cena
427,-
Stejné vlastnosti přípravku
jako kolostran pasta. Krabice
obsahuje 10 sáčků, uvedená
cena je za sáček.
obsah
50g
Péče o telata
obsah
100g
Mléčná krmná směs pro odchov
telat. Složení: sušená syrovátka, částečně delaktozovaná
sušená syrovátka, sušené
mléko odstředěné, sojoproteinový koncentrát, pšeničná
mouka, rostlinný olej (palmový-kokosový 4:1), pivovarské kvasnice, premix vitamínů
a stopových prvků.
balení
25kg
Probiotické doplňkové krmivo pro telata s kolostrem a
vitamíny, zajišťuje zvýšení
úrovně pasivní imunity telat,
urychlené utváření kvalitní
přirozené střevní mikroflóry,
urychlení rozvoje imunitního
systému mláďat (aktivní imunita), zvýšení odolnosti telat k
infekcím v období, kdy se jejich
vlastní obranné funkce teprve
vyvíjí a stabilizují. Omezení
výskytu bakteriálních sepsí,
respiračních a průjmových
onemocnění, zlepšení růstu
a zdravotní kondice telat,
zvýšení příjmu a zlepšené
využití krmiva, ekologickou a
zdravotní bezpečnost, nezanechává žádná rezidua.
kat. č.
P14305
cena
72,-
kat. č.
P14302
cena
966,-
$SURVDQPRGUê,,Ii]H
cena
1445,-
Mléčná krmná směs pro odchov
telat. Složení: sušená syrovátka, částečně delaktozovaná
sušená syrovátka, sušené
mléko odstředěné - min.50
%, sojoproteinový koncentrát, pšeničná mouka, rostlinný
olej (palmový, kokosový 4:1),
pivovarské kvasnice, premix
vitamínů a stopových prvků.
.RORVWUDQSDVWD
obsah
15g
29
kat. č.
P14235
cena
162,-
$SURVDQþHUYHQê,Ii]H
/DFWLIHUP:6
Vodorozpustná
forma
Lactifermu
pro
použití
v
napájecích
systémech.
Složení:
1 g přípravku
obsahuje 200 miliard zárodků
kmene Enterococcus faecium
Dávkování: Výkrm kuřat, nosnice, kachny, krůty, bažanti 0,5
- 1,5 g/den/1.000 ks; prasata
0,5 - 2,0 g/den/100 ks; telata
0,5 - 1,5 g/den/10 ks.
kat. č.
P14304
balení
25kg
kat. č.
P14301
cena
853,-
7HOPLONVSHF
Mléčná krmná směs pro
odchov telat. Složení: Složení:
dusíkaté látky, tuky, vláknina,
popel, laktóza, vápník, sodík,
fosfor, měď, mangan, zinek,
železo, lysin, methionin, vitamín A, D3, E, B1, B2, B6, B12,
C, Enterococcus faecium (CFU)
balení
25kg
kat. č.
P14313
cena
960,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
/DFQHO
%RXGD3UHPLXPVRSORFHQtP9HUWRIOH[
Mléčná krmná směs pro odchov
telat. Vyvážený poměr bílkovin a
tuků 21,5:17 je spojen s nízkým
rizikem zažívacích potíží u telat a
zároveň zajištujě dobrou kondici
a požadovaný přírůstek.
balení
25kg
kat. č.
P14315
cena
940,-
Bouda pro telata Premium s
vylepšeným tvarem a ventilací pro optimální klima po
celý rok. Boudy Premium
jsou vyrobeny z kvalitního
rovnoměrného sklolaminátu, díky čemuž jsou velmi
stabilní a odolné vůči UV
záření.
%RXGDQDWHODWD.OLPD3OXV
Hladká vnitřní strana pro snadné čištění.
Ohrádka VertoFLEX2 s velkými gumovými
kolečky. Separátní dveře ulehčují přistup k
uzavřenému teleti. Hrazení je vybaveno
držákem krmného a napájecího kbelíku.
Vzdálenost příček ohrádky do 10 cm. Práh
bránící vyhrnování slámy. Rozměry boudy: 190
x 114 x 135 cm. Rozměr ohrádky: 105 x 140 cm
Cena se odvijí od počtu objednaných ks.
název
bouda s ohrádkou
bouda bez ohrádky
ohrádka vertoflex 2
práh
rukojeť s příslušenstvím
kat. č.
P120225
P120225a
P120225b
P120225c
P120225d
Péče o telata
D Boudy pro telata Klima
Plus poskytují telatům
vynikající ochranu před
nepříznivými podmínkami počasí, jako je vedro,
studený vítr a déšť. Tím
se význačně podílí na
vytváření dobrých podmínek, které odpovídají fyziologickým potřebám
zvířat a dobrému zdraví.
• Vyrovnaná teplota díky větracímu systému bez
průvanu
• Hladký povrch ulehčuje udržování hygieny
• Vyrobeno z polyesteru, zesíleného pásy ze
sklolaminátu. Zesílení sklolaminátu na vchodu
boudy zlepšuje celkovou stabilitu boudy.
• Boudy jsou chráněny UV filtrem
• Součástí dodávka je ohrádka Vertoflex s
vertikálním hrazením a s kolečky
• Separátní vrátka ohrádky ulehčují přístup a
umožňují uzavření telete v boudě
• Transportní kolečka umožňují přesun hrazení i
s boudou
• Součástí dodávky je nově práh z odolného
materiálu, vč. montážní sady v hodnotě 728,Kč bez DPH
• Venkovní rozměry boudy: 166 D x 138 Š x 122 V
• Rozměr hrazení: Š 128 x D 135 cm
• Napájecí kbelík, krmítko, úchyt popř. další
příslušenství není součástí dodávky
cena
*
*
*
*
*
Cena se odvijí od počtu objednaných ks.
název
bouda s ohrádkou
bouda bez ohrádky
ohrádka vertoflex 1
kat. č.
cena
P120224 od 6900,P120224a
*
P120224b
*
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
30
2GURKRYDþ3RUWDVRO,,,SO\QRYê
2GURKRYDþ%XGGH[QDEtMHFt
Díky vysoké teplotě 700°C trvá
odrohování pouze několik
vteřin. Odrohovač se rozpálí
pouze při tlaku na roh. Během
7 vteřin na 700 °C! Tím, že je
odrohovač bez nástavce není
riziko popálení ošetřovatele.
Plně
nabitá
baterie
je
dostatečná k odrohování 15
telat. Včetně síťového adaptéru a adaptéru do autozásuvky.
název
odrohovač Buddex
hrot náhradní
kat. č.
P13101
P200404
cena
4200,1440,-
Odrohování
2GURKRYDþ(XUR)DUPVtĢRYê
Celková délka odrohovače je
cca 30 cm. Odrohovací hlava
o délce 15,5 cm. Včetně nerezového hrotu o průměru 18
mm. Operační teplota 620°C,
nahřívací čas 12 minut. Váha
630 g, délka kabelu 3 m.
Výkon 250 W.
název
kat. č.
230 V
P13118
24 V
P13107
hrot náhradní 15 mm P13107nh
hrot náhradní 18 mm P131070
cena
1680,4150,176,176,-
Nový model s vylepšeným
hrotem z nerezu pro rychlé
a efektivní odrohování telat
(ve věku 3 - 8 týdnů). Plynový
odrohovač s plnitelným zásobníkem a operační teplotou cca.
600°C (nahřátý do 30 - 40 vteřin).
Nový systém zapalování, na
jedno naplnění pracuje cca. 45
minut. Odrohovač je dodáván
v pevném plastovém pouzdře,
plyn není součástí dodávky.
název
kat. č.
odrohovač Portasol III
P13119
jednotka plyn. se zapalov. P13119j
hrot náhradní 18,5 mm P13119nh
hrot náhradní 15 mm
P13119h
plyn na doplnění 250ml
P13110
cena
3170,1250,480,480,59,-
2GURKRYDþ([SUHVV:SO\QRYê
Plynový odrohovač originál
Express 470W je dodáván v
praktickém plastovém kufříku
se dvěma plynovými náplněmi,
náhradní tryskou a servisním
klíčem. Plynový odrohovač
vhodný pro skot a také pro ovce
a kozy. Vysoce výkonný, 470
W, hmotnost 550 g, operační
teplota 600°C je dosažena
do 3 min. Operační čas jedné
náplně cca 90 min. Možnost
dokoupení náhradní náplně a
hrotu 15 mm. Modely: s oboustranným hrotem 17 a 21 mm.
2GURKRYDþ([SUHVVSO\QRYê
Dodáván v praktickém kovovém kufříku se dvěmi plynovými náplněmi, náhradní
tryskou a servisním klíčem.
Operační teplota 700°C je
dosažena do 3-4 minut.
Operační čas 1 náplně je díky
speciální náplni 3-5 hodin.
Odrohovač je vybaven piezoelektrickým zapalováním.
název
kat. č.
sada Express, hrot 15 mm P13116
sada Express, hrot 20 mm P131160
hrot náhradní 15 mm
P13116nh
hrot náhradní 20 mm
P13116h
plynová náplň náhradní
P13117
31
cena
4590,4590,395,390,120,-
název
kat. č.
odrohovač komplet
P13121
hrot náhradní 15 mm P13121nh
plyn náhradní
P13121a
cena
3890,*
145,-
%RYLRGURKRYDFtSDVWD
Tato pasta má vynikající
přilnavost
a
dlouhodobý
účinek. Po uplynutí 10 - 12
dnů se odumřelá kůže spolu
se zbytky pasty sloupne. Po
sloupnutí je kůže dostatečně
zhrublá, nekrvácí a nemůže se
infikovat.
kat. č.
P020822
cena
89,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
7\þLQN\ORXKRYp%HORW\
3LODGUiWRYi
balení
1 ks
5 ks
kat. č.
P13102
P13104
cena
80,378,-
Jednoduché a rychlé použití.
Rukojeti je nutné objednat
zvlášť. Určeno pouze k odrohování.
název
pila drátová 3,6 m
pila drátová 12 m
rukojeti, 1 pár
kat. č.
P13111
P13112
P13113
cena
60,130,100,-
3LODRGURKRYDFt7HFQDOO
Odrohování
Chemické odrohování až na 15
telat. Odrohování se provádí
u telat od 10. - 30. dne stáří.
Tyčinky jsou v plastovém obalu
s dětskou pojistkou. Jedná se o
silnou žíravinu, proto je nutné
dodržovat bezpečnostní, pracovní
a hygienické postupy.
Pro odrohování dospívajících telat. Napětí 230
V, 2200 V. Složeno z úhlové brusky a nástavce
pro odrohování. Průměr otvoru 8,5cm
název
kat. č.
cena
pila komplet
P13120
13977,nůž náhradní
P13120n
1080,nástavec náhradní P13120nn 6463,-
=iEUDQDGHVWLþNDVWUQ\
Zábrana mulcová Müller
Univerzální mulcová zábrana
TRHEM se vyrábí v 1 velikosti pro všechny typy dojnic a
jalovic.
název
jalovice, dojnice
název
malá, pro telata a mladé
střední, pro mladé a dospělé
velká, pro dospělé
kat. č.
P13304
P13305
P13306
cena
89,89,89,-
=iEUDQDPXOFRYi(.2YDULDQWD
EKO varianta střední velikosti
mulcové zábrany v zelené barvě.
Je vhodná pro jalovice a lehčí typ
krav.
kat. č.
P13311
cena
22,-
=iEUDQDKOLQtNRYiVKĜHE\
Určena pro jalovice a dojnice.
Je vyrobena z hliníkového plechu, v kterém je vlisováno 6
bodců. Po aplikaci do mulce
se čelisti fixují upínací matkou.
název
jalovice, dojnice
kat. č.
P13314
cena
43,-
Mulcové zábrany
Pružný materiál a fixační šroub
zajišťují jednoduché nastavení a
tím perfektní upevnění na nosní
přepážce. Je skoro nemožné
zábranu ztratit. Dostupné ve 3
velikostech.
název
kat. č. cena
jalovice a lehčí typ krav P133112 68,Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
32
=iEUDQDPXOFRYiNRYRYi
.URXåN\QRVQt7RS
Mulcové zábrany
Kovová mulcovka s hřeby pro
starší telata. Aplikují se pomocí
k tomu určených kleští P13310
velikost
malá
střední
velká
kat. č.
P13308
P13307
P13309
cena
.OHãWČDSOLNDþQtSURPXOFRYp]iEUDQ\
Kleště pro zábrany jsou vyrobeny z pevné hliníkové kompozice a mají plastové úchyty. Slouží k aplikaci i snímání
kovových mulcovek s hřeby.
kat. č.
P13310
Určena pro mladý dobytek a je
vyroben z ABS plastu, takže je
kvalitní a velmi odolný. Fixaci
v mulci zajišťuje silná pružina.
kat. č.
P133121
typ
poniklované
nerezové
cena
68,-
,PRELOL]pUVODELQRYê”Anti-kick”
kat. č.
P06088
P060880
Kleště slouží k nasazení nosního kroužku bez předchozího
propíchnutí nosní přepážky.
Vhodné pro kroužky o průměru
52-54 cm
kat. č.
P060881
cena
850,-
=iEUDQDPXOFRYi$/VSUXåLQRXDKĜHE\
Varianta mulcové zábrany
vyrobené z hliníkové kompozice, ale navíc se 6 hřeby.
Jeto důraznější řešení obdobné zábrany proti cucání.
typ
univerzální
kat. č.
P133122
cena
45,-
.OHãWČPXOFRYp+DUPV
Fixace
Odolný a pevný imobilizér.
Nastavitelný pro všechny
velikosti zvířat. Pokud je imobilizér správně nastaven, brání
zvířeti kopnout.
Nastavitelné pomocí pojezdu.
Vyrobeny z nerezu. Pružné.
Délka cca. 19 cm.
kat. č.
P06033
cena
189,-
.OHãWČPXOFRYpVSURYi]NHP
typ
pozinková úprava
pružinka náhradní
špička náhradní
kat. č.
P06009
P06009p
P06009g
cena
159,16,17,-
Pozinkované kleště s provázkem.
kat. č.
P06058
33
cena
72,145,-
.OHãWČQDQRVQtNURXåN\
cena
298,-
=iEUDQDPXOFRYiVWDYLWHOQiVSUXåLQRX
typ
malý dobytek
Vnitřní průměr po zavření je
52-54 mm. Speciální rozměry
na vyžádání.
cena
266,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
7\þYRGtFt
3URYD]QDWHODWD
Vyrobena z odolné ocelové trubky, lakovaná. Délka 145 cm. S
rukojetí ve tvaru D. S pevnou
pojezdovou zarážkou.
kat. č.
P13214
cena
890,-
2KOiYNDSURNUiY\DPODGpEêþN\
kat. č.
P12515
P06044
délka
2m
2,5 m
3m
4m
kat. č.
P06039
P06024
P06046
P06051
cena
21,26,29,33,-
2KOiYNDSĜHGYiGČFtQ\ORQRYiVWDYLWHOQi
Vysoká
kvalita
umožňuje
velkou
zátěž. Z jemného
materiálu nedráždící
kůži.Nastavitelné
pásky na hlavě i
chřípí. Namáhaná místa vyztužená kůží. S oválným článkem a D-kroužkem.
model
pro telata
pro krávy a mladé býčky
Průměr provazu 10 mm.
Provazy v délkách 2,5 m, 3 m a
4 m jsou vyrobeny z juty.
cena
200,200,-
Ohlávka pro dojnice
a jalovice umožňuje
velkou variabilitu
nastavení pomocí
průvlečných přezek.
Je
vyrobena
z
pevného nylonu a
vyztužena v okolí přezek.
kat. č.
P12511
cena
185,-
2KOiYNDVWDKRYDFtQ\ORQRYiVĜHWt]NHP
Vysoká
kvalita
umožňuje
velkou
zátěž. S nastavitelným páskem na hlavě
a řetízkem, který lze
útáhnout pro větší
kontrolu při vedení
zvířete. Namáhaná místa vyztužená kůží. S pevným
kováním.
Levnější
varianta
předváděcí ohlávky
se stahovacím pozinkovaným řetízkem
má zátylní a nánosní
díl vyroben z nylonu.
Je určena pro výcvik předváděných zvířat.
2KOiYNDSURNUiY\VĜHWt]NHPNRåHQi
2KOiYNDNRåHQiVWDKRYDFtVĜHWt]NHP
kat. č.
P06044r
kat. č.
P06079
cena
225,-
cena
690,-
kat. č.
P12512
Fixace
2KOiYNDSURVNRWVĜHWt]NHP
cena
200,-
Kvalitně provedená kožená
varianta předváděcí ohlávky
s
koženým
vodítkem
zakončeným stahovacím pozinkovaným řetízkem a vodítko
s řetízkem je dlouhé 140cm.
kat. č.
P06008
cena
480,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
34
2ERMHNVYD]iNHPSURNUiY\7RS
Komplet obojek 130 x 4 cm s pozinkovaným
D-kroužkem a kličkou. Síla článků 6 mm.
dvojřetězem s karabinou,
3
1
4
obr.
1
x
x
2
3
x
4
2
Fixace
2ERMHNVYD]iNHPSURPODGpEêþN\7RS
Komplet obojek 150 x 5 cm s
pozinkovaným 70 cm dlouhým
dvojřetězem s obrtlíkem,
D-kroužkem a kličkou. Síla
článků 7 mm.
typ
komplet s řetězem
pouze obojek
kat. č.
P06077
P06078
cena
550,285,-
2ERMHNVYD]iNHPSUREêN\7RS
Komplet obojek 170 x 7 cm s pozinkovaným
70 cm dlouhým dvojřetězem s obrtlíkem,
D-kroužkem a kličkou. Síla článků 7 mm.
typ
kat. č.
komplet s řetězem
P06034p
pouze obojek
P06034
náhr. řetěz - D kroužek P06035
35
cena
840,480,430,-
název
kat. č.
komplet s řetězem
P06006
komplet s popruhy
P060060
pouze obojek
P06006nř
náhr. řetěz - jednoduchý P06006r
náhr. řetěz - karabina
P06006k
náhr. řetěz - kličky
P060061
náhradní popruhy
P06006p
cena
280,*
*
*
*
*
*
2ERMHNVYD]iNHPSURWHODWD7RS
Pevné velmi kvalitní pozinkované kování a
řetězy. Pevný, avšak šetrný pásek pro kůži. Díky
speciální metodě tkaní je zvýšená odolnost
proti roztáhnutí či roztrhnutí. Pásek vyztužen
kůží. Dvě velikosti obojků, oba s řětězem o síle
5 mm, s obrtlíkem a kličkou.
typ
kat. č.
komplet s řetězem 85x4 cm
P06004
pouze obojek 85x4 cm
P06004nř
komplet s řetězem 100x4 cm P06067
pouze obojek 100x4 cm
P060670
náhr. řetěz - D-kroužek
P06004r
náhr. řetěz - karabinka
P060900
cena
200,104,220,120,110,170,-
.DUDELQDSR]LQNRYDQi
velikost
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
síla
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
kat. č.
P06040
P06089
P06041
P06047
cena
13,14,21,32,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
2ERMHNVYD]iNHP6WDQGDUW
ěHWČ]IL[DþQtSURWHODWDDNUiY\
Pásek vyztužen kůží. Kovové části jsou pozinkovány.
Vazáky pro teleta jsou s jednoduchým řetězem
o síle 4 mm s obrtlíkem, pro mladé býčky a býky
s dvojitým řetězem o síle 6 mm s karabinou.
Leštěné s obr-tlíkem, jednoduchý řetěz. Též
možná varianta s dvojitým řetězem.
typ (velikost v cm)
komplet pro teleta 85 x 4
komplet pro teleta 100 x 4
pouze obojek 65 x 4
pouze obojek 85 x 4
pouze obojek 100 x 4
komplet pro ml. býčky 150 x 5,5
pouze obojek 130 x 4
pouze obojek 150 x 5,5
kat. č.
P06005
P06090
P06003nř
P06005nř
P06090nr
P06091
P67064nř
P06091nř
cena
165,180,70,80,90,490,100,200,-
0DVNDNU\FtVHODVWLFNêPSRSUXKHP
4
5
6
7
síla
mm
mm
mm
mm
řetěz
krk
kat. č.
60 cm 80 cm P06030
65 cm 100 cm P06037
65 cm 110 cm P06023
70 cm 120 cm P06036
cena
165,150,160,190,-
ěHWČ]IL[DþQtMHGQRGXFKê
S kličkou, bez obrtlíku, pozinkovaná úprava.
síla
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
délka
kat. č.
50 cm P06092
60 cm P06093
60 cm P06094
65 cm P06095
70 cm P06096
cena
53,66,76,96,127,-
0DVNDNU\FtSOiWČQi
kat. č.
P42820
cena
370,-
Plátěná maska s koženými
pásky k uchycení.
kat. č.
P42810
.RWRXþHEUXVQpVHJPHQWRYp&87
kat. č.
P02011
P020110
P02011s
cena
215,-
.RWRXþEUXVQê0LENRNODVLN
Š ošetření až 700 zvířat
Š kotouč vyroben z lehkého
hliníku, jednoduchá obsluha,
vyšší životnost
Š segmenty jsou oboustranné,
lze je otočit, vyměnitelné
název
3 nože
6 nožů
nože 3ks
Fixace
Velice kvalitní, omyvatelná
maska. Uchycení pomocí elastických popruhů.
pro
tele
kráva
kráva
kráva
cena
2650,3393,870,-
Průměr 125 mm, 8 vyměnitelných segmentů, včetně šroubováku. Jedním kotoučem lze
ošetřit až 3000 zvířat.
název
kotouč
nůž náhr.
kat. č.
P02027
P02027s
cena
2950,210,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
36
.RWRXþEUXVQê0LENRSURIL
1RåHNRS\WQt$HVFXODS
Hliníkový
kotouč
se
4
vyměnitelnými
noži. Stavitelná výška břitu
určuje rychlost broušení.
Brousitelné nože, vhodný pro
profesionály.
název
kotouč
nůž náhr.
kat. č.
P02028p
P02028s
Čepel je ze speciální nerez
oceli s velmi dlouhou
životností. Délka 20 cm.
Dřevěná rukojeť.
cena
3950,395,1
Péče o paznehty
.RWRXþEUXVQê'HPRWHF
nější
ávan
nejprrodá
Hliníkové tělo se 7 vyměnitelnými noži. Nože lze obrátit či
vyměnit individuálně. Jsou z
velmi tvrdého kovu (Widia),
což zaručuje kvalitní a rychlý
zákrok.
název
kotouč
nůž náhr.
kat. č.
P020290
P020290s
cena
4390,263,-
2
3
obr.
typ
jednostranný, levý, úzký
jednostranný, pravý, úzký
jednostraný, levý, široký
2 jednostraný, pravý, široký
3
oboustranný, úzký
1
oboustranný, široký
kat. č.
P02019
P02017
P02020
P02018
P02021
P02022
cena
284,284,284,284,305,305,-
1RåHNRS\WQt6WDQGDUG
Nerezové provedení s dřevěnou rukojetí.
%UXVND~KORYi352722/$*3
Nabízíme 2 varianty
1200W a 1400W s regulací otáček.
název
1200W
1400W
kat. č.
SN038
P99533
cena
3608,4341,-
typ
jednostranný, levý, úzký
jednostranný, pravý, úzký
jednostraný, levý, široký
jednostraný, pravý, široký
oboustranný, úzký
oboustranný, široký
kat. č.
P500358
P500359
P35300
P02042
P02065
P500357
cena
79,79,79,79,79,79,-
.OHãWČSD]QHKWiĜVNp“Profi”
Kvalitní převodové kleště na úpravu paznehtů.
Možnost výměny nožů (pár).
%URXVHNQDQRåHNRYRYê
Pro rychlé a snadné nabroušení kopytních nožů
kat. č.
P1612
cena
380,-
%URXVHNQDQRåH
Oválný, plochý tvar.
kat. č.
P02003
37
cena
80,-
název
kat. č.
kleště
P02036
nože náhr. P02036nn
cena
2820,305,-
.OHãWČSD]QHKWiĜVNp“Profi”
S dvojitým převodem pro snad
nější práci. Kleště mají stavitelný šroub a vyměnitelné nože.
Délka 41 cm.
název
kat. č.
kleště
P02007
nože náhr. P02007nn
cena
600,250,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
âDEORQDSD]QHKWiĜVNi'HPRWHF
'HPRWHF
Užitečná pomůcka k provedení
správného zbroušení paznehtu.
Umožňuje kontrolu úhlu.
kat. č.
P020291
cena
96,-
5DãSOHQDNRS\WDVUXNRMHWtW\S$-$;
Vysoká kvalita. Rašple Ajax je opatřena jemným a
hrubým pilníkem.
délka
20 cm
35 cm
kat. č.
P16162
P16161
cena
150,310,-
5DãSOHQDNRS\WDW\S$-$;
rozměry
kat. č.
400x40x5,5mm P020900
400x40x7mm
P22970
cena
315,292,-
5DãSOHQDNRS\WDVUXNRMHWtW\S',&.
Hrubá rašple s plastovou rukojetí, velmi účinná s
ostrými a hlubokými zářezy na jedné straně, na
druhé straně s hrubým pilníkem.
délka
20 cm
kat. č.
P02005
cena
350,-
teplota
21°C
15°C
čas pro
doba tuhnutí
modelování
lepidla
1-2 min.
2-3 min.
~ 4 min.
~ 8 min.
doba tuhnutí
s urychlovačem
~ 2 min.
~ 4 min.
Nízká teplota obecně prodlužuje čas tvrdnutí
lepidlapři ošetření kopyt s dřevěnými bloky či
botami. Řešením je použití urychlovačem, který
má schopnost snížit čas tvrdnutí až na polovinu
(viz. přechozí tabulka).
název
pro 14 aplikací
pro 42 aplikací
urychlovač
prášek 1000g
tekutina 500g
dřevěný bloček
dřevěný bloček XL
kat. č.
cena
P020292 2332,P020297 6388,P020293 292,P020294 1293,P020295 681,P020296 21,P020923 29,-
7HFKQREDVH
Ihned po smíchání prášku s tekutinou je hmota
rukou tvarovatelná, což velmi usnadňuje práci,
přípravek při 20°C kompletně vytvrdne do 4
minut
Péče o paznehty
Rovný typ. Velmi ostré a hluboké břity. Rašple Ajax
má druhou stranu opatřenou hrubým pilníkem.
Š jednoduše míchatelné - jedna dávka v jednom
sáčku
Š snadná práce - dobře tvárná, na ruce se
nelepící hmota, po očistění paznehtu jej lze
ošetřit do 2-3 min.
Š rychleji navrací pazneht do zdravého stavu
9HW6SHFLiO
Vet Special se používá pro
ošetření paznehtu při kulhání.
Tento výrobek vyniká nízkou
cenou za 1 aplikaci.
použití
16x
kat. č.
P02093
cena
1959,-
název
sada pro 14 aplikací
sada pro 4 aplikace
Technobase prášek 1000g
Technobase tekutý 500 ml
dřevěný bloček
dřevěný bloček XL
dřevěná špachtle
míchací kelímek
odměrka na tekutinu
kat. č.
cena
P02092 1505,P020920 705,P020921 1130,P020922 605,P020923 21,P020923 29,P020924
3,P020925 12,P020926 22,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
38
7HFKQRYLW
%RYL%RQG
Bovi-Bond je moderní, rychleschnoucí lepidlo k lepení
dřevěných nebo gumových
špalíků na paznehty skotu.
Tato silná lepící hmota přilne
za třicet sekund a pevně drží.
Lepidlo Bovi-Bond lze skladovat na chladných i teplých
místech a jeho skladovatelnost
je jeden rok.
Péče o paznehty
Rychle tuhnoucí umělá pryskyřice Technovit
6091 k ošetření paznehtů. Podstatně zkracuje
často dlouhou dobu léčení. Okolní teplota
ovlivňuje dobu tuhnutí lepidla, následující tabulka ukazuje rozdíl při použití urychlovače:
teplota
poměr
+5°C
+10°C
+10°C
1:7
1 : 10
1 : 14
s urychlovačem bez urychlovače
cca. 13 min.
cca. 9min.
cca. 5min.
název
Technovit, 10x
Technovit s urychlovačem, 10x
Technovit, 12x použití
urychlovač
Technovit prášek 1000 g
Technovit tekutý 500 g
dřevěný bloček
dřevěný bloček XL
cca. 26 min.
cca. 15 min.
cca. 8 min.
kat. č.
P020443
P020442
P02049
P020441
P02044
P02045
P02043
P020923
cena
1900,1900,2130,520,1420,740,21,29,-
:DONHDVH
Kombinace polyuretanového bloku a jeho
přilnavosti zjednodušuje aplikaci. Pazneht
může být zatížen za 10 vteřin. Je potřeba
malé množství lepidla. Pohodlná aplikace, není
nutno lepidlo míchat
název
sada, střední 10 aplikací
sada, velké 10 aplikací
bloky malé, 10 ks (červené)
bloky střední, 10 ks (žluté)
bloky velké, 10 ks (modré)
bloky velké 20 ks + 2 ks lepidla
Walkease lepidlo, 20 ml
náhradní rašple
39
popis
kat. č.
cena
Bovi-Bond lepidlo, mini-náplň 20 ml s 2 malými aplikátory
P020819
590,-
Bovi-Bond startovací sada
1 obsahuje: 2 ks náplně
180 ml, aplikační pistoli,
24 velkých aplikátorů, 24
dřevěných špalíků
P02081
3800,-
Bovi-Bond startovací sada
2 obsahuje: 1 ks náplně
180 ml, aplikační pistoli,
12 velkých aplikátorů, 12
dřevěných špalíků
P020810
2900,-
Bovi-Bond náhradní sada
obsahuje: 1 ks náplně, 12
velkých aplikátorů, 12 dřevěných špalíků
P020820
1700,-
Bovi-Bond lepidlo, náplň
180 ml
P020811
1100,-
Bovi-Bond aplikační pistole
P020812
1395,-
Bovi-Bond aplikátor velký,
12 ks
P020813
260,-
Bovi-Bond aplikátor velký,
100 ks
P020814
1990,-
Bovi-Bond aplikátor velký,
50 ks
P020815
1400,-
Dřevěný bloček, 1 ks
P020816
21,-
Dřevěný bloček XL, 1 ks
P020923
29,-
Retail Pricelist
kat. č.
cena
P020980 1390,P020983 1390,P020982 790,P020984 790,P020985 790,P020987 1650,P020986 329,P02098 155,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
(DV\%RQG,,
6DPROHStFtREYD](TXL/DVWLF
Velmi odolná páska proti roztržení, vyrovnává
otřesy při namáhavé aktivitě. Při správné
aplikaci obvaz podporuje, ale přitom nebrání
prokrvení. Lehký, porézní pro zvíře příjemný
obvaz. Jednoduchá aplikace i na méně přístupná
místa. Není třeba svorek, obvaz je samolepící.
Nelepí se na srst, jednoduše sejmutelné pomocí
nůžek.
Nový systém na podlepení paznehtů pracuje na
bází dvou složek PU lepidla. Ve směšovacím
aplikátoru se složky lepidla optimálně promíchají.
popis
kat. č.
cena
Easy Bond startovací sada 1
obsahuje: 2 ks náplně 180 ml,
aplikační pistoli, 20 velkých
aplikátorů, 20 dřevěných
bločků
P02091
3700,-
Easy Bond náhradní sada 1
obsahuje: 1 ks náplně 180
ml, 10 velkých aplikátorů, 10
dřevěných bločků
P020910
Easy Bond lepidlo, náplň 180
ml
P02095
990,-
Easy Bond aplikační pistole
P020911
1400,-
Easy Bond aplikátor, 10 ks
P020912
209,-
Easy Bond aplikátor, 100 ks
P020814
1990,-
Dřevěný blok, 1 ks
P02043
21,-
Dřevěný blok XL, 1 ks
P020923
29,-
šíře
5 cm
7.5 cm
10 cm
kat. č.
P1690
P1692
P1695
cena
44,48,69,-
6DPROHStFt3iVNDQDSD]QHKW\9HW7DSH
Se silným kaučukovým lepidlem, velmi dobře přilne.
Osvědčená jako obvaz kopyt,
doporučená
veterináři.
Porézní. Šířka 50 mm, délka
50 m.
barva
bílá
kat. č.
P02097
cena
310,-
1600,-
3iVNDQDSD]QHKW\6LOEHUWDSH
Nepromokavá páska odolná
proti přetržení. S velmi dobrou
lepí-cí schopností. Jednoduše
aplikovatelná. Šířka 50 mm,
délka 50 m.
kat. č.
P02002
Péče o paznehty
Š
silný lepící účinek - již 3 mm vrstva lepidla
je dostačující k přilepení dřevěného bločku k
paznehtu.
Š
bloček drží již po 30 vteřinách, cca po 2 minutách je možno jej plně zatížít
Š
lepidlo se smísí samo v aplikátoru a je připraveno
k lepení
Šbloček drží již po 30 vteřinách, cca po 2 minu
tách je možno jej plně zatížít
cena
85,-
3iVNDGHKWRYi&HUWRSODVW
2EYD]QHVWHULOQt
Vhodný k levnému způsobu
bandáže ošetřených paznehtů.
Šířka obvazu 8 cm. Dodává se
vážený v balení 1kg.
Ochranná páska pro skot. Typ
Cer-toplast / Vorwerk. Šířka 45
mm,délka 25 m.
kat. č.
P02001
balení
1 kg
kat. č.
P02055
cena
177,-
cena
132,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
40
3iVNDQDSD]QHKW\.520%(5.
Chinoseptan® mast na paznehty
Dehtový obvaz Kromberk
na kopyta a paznehty šíře
45 mm - černý, délka 25 m,
bandážování a přikládání
ochranných obvazů u velkých
zvířat.
kat. č.
P020021
Mast pro ošetření defektů
rohoviny
u
paznehtů.
Zabraňuje hnilobě pod obvazem. Napomáhá zdravému
růstu rohoviny.
cena
206,-
kat. č.
P02094
cena
320,-
%RWDQDSD]QHKW\VWDQGDUG
Polyuretanová
paznehtní
návlečka s upínacími řemínky
tvoří pevnou
ochranu
léčeného paznehtu. Zabraňuje
průniku nečistot.
Péče o paznehty
kat. č.
P02029
cena
160,-
Hoof-fit Gel - 330ml
Hoof-fit gel je koncentrovaný účinný přípravek
pro léčbu mezipaznehtních zánětů, popř. vředů.
Obsahuje výtažek z Aloe
Vera, sloučeniny zinku a
mědi. Součástí je aplikační
štětec.
kat. č.
P02052g
Vana lavážní Suevia
cena
645,-
Vyrobena z velmi kvalitního polyetylenu, odolná proti UV záření. Dno s povrchem ve tvaru
včelí plástve zaručuje, že se desinfekčí roztok
dostane dobře mezi paznehty.
Objem: 200 litrů
Rozměry: 200x90x15 cm
kat. č.
P02082
cena
4660,-
Vana lavážní Kombi
Objem: 200 litrů
Rozměry: 250 x 81 x 17 cm
Solka - 330ml
Obsahuje velmi vysokou koncentraci aktivních složek.
Použitelný i při plísňových onemocněních a dalších mikrobiálních problémech. Výsledky
během 5 dnů. Součástí je aplikační štětec
kat. č.
P02051
cena
520,-
kat. č.
P020821
cena
5490,-
rozměry
objem kat. č.
245x77x20 cm 325 ltr P02039
210x80x21 cm 300 ltr P02036
154x57x14 cm 81 ltr P02035
cena
4200,3500,1350,-
Vana lavážní
Bukový dehet
Velmi kvalitní hustá kapalina, sloužící k ošetřování
kopyt a paznehtů. Pravidelné
používání vede k tvorbě
zdravé, pevné rohoviny a tím
funguje jako prevence chorob
paznehtů. Také se používá
proti okusování stromů.
balení
1 kg
5 kg
41
kat. č.
P02031
P02032
cena
94,340,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Skalice modrá 25 Kg
Pentahydrát síranu měďnatého.
Tradiční přípravek k prevenci
dermatitidy aplikovaný formou
průchozích
koupelí.
Doporučovaná koncentrace roztoku je 5 až 10%. Důležitá je zejména pravidelnost koupelí.
kat. č.
P02041
Běžné použití: 2% roztok do dezinfekčních
van nebo rohoží - obměňujte 1x týdně, nebo
je-li znečištěn. Sezónní použití: 5% roztok do
dezinfekčních van 5 dní po sobě jdoucích, 1x
měsíčně.
balení
kat. č.
cena
10 kg
25 kg
P020641
P02064
1810,4720,-
*DOFXS
Koncetrovaný přípravek neobsahuje formaldehyd. Lze použít
ve formě pěny nebo koupele.
Je účinný již při nízkých teplotách. Má širokospektrální
účinnost proti plísním a bakteriím, které jsou příčinou
mokvavých zánětů paznehtů.
cena
1390,-
Skalice bílá 25 Kg
Síran zinečnatý, heptahydrát, na
koupel paznehtů.
Složení: Laurylethoxysulfát
cena
690,-
balení
10 kg
25 kg
200 kg
Footbath solution 500
Doporučená koncentrace 5%.
Pro větší účinnost doporučujeme
opláchnutí paznehtů vodou před
vstupem do roztoku. Složení:
kyselina octová, glutaraldehyd,
modrá skalice, alkildimetil-benzil-amonium chlorid.
balení
25 kg
kat. č.
P02078
cena
2156,-
Formaldehyd roztok
Formaldehyd 35%,
Přepočet: 1000ltr = 1115 kg
Použití nad 10 °C
balení
55 kg
1115 kg
kat. č.
P01709
P017090
cena
525,8900,-
Pediline
Koncentrovaný přípravek je
netoxický pro lidi a zvířata (neobsahuje formaldehyd).Je aktivní
při nízké teplotě - lze použít celý
rok. Vykazuje širokospektrální
účinek proti virům, bakteriím a
plísním.
kat. č.
P020641
P02064
P02056
cena
1810,4720,31850,-
&RPIRUWIL[
Dezinfekční přípravek se
širokospektrálním účinkem
proti bakteriím, virům a plísním. Lze použít v roztoku i
pěně, v koncentraci od 1 %.
Je bezpečný pro zvířata i pro
lidi, neobsahuje formaldehyd
a je výborně bilogicky odbouratelný.
Účinný po celý rok
Péče o paznehty
kat. č.
P020410
sodný 10% ,
Glyoxal 10%, C10 alkohol alkoxylovaný 5%,
Glutaraldehyd 2-10%, Síran měďnatý 5%
Složení: peroxid vodíku 8- 10 % (80-100 g/kg),
didecyldimetylamonium chlorid méně než 1,6
% (16 g/kg), alkyldimetylbenzylamonium chlorid 2,3 % (23 g/kg)
balení
15 kg
50 kg
500 kg
kat. č.
P02075
P02076
P020790
cena
1950,6250,49000,-
Akutol Vet spray
Slouží k rychlému ošetření
drobných oděrek a řezných poranění u zvířat. Rychle zasychá
a stává se vodě odolný. Obsah
60 ml.
kat. č.
P1587
cena
59,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
42
Péče o paznehty
%OXH6SUD\
Aloxan® - stříbrný sprej
Š výborný baktericidní, fungicidní a virucidní účinek
Š také k rychlé a efektivní dezinfekci veterinárních
nástrojů
kat. č.
P1586
forma
sprej 200 ml
sprej 500 ml
rozprašovač 500 ml
kat. č.
P1590
P15900
P15901
Čištění a stříhání zvířat
cena
103,193,199,-
Chinoseptan - zinko-oxidová mast
Tato mast ve formě spreje pomáhá regeneraci kůže. Péče a
ochrana proti nepříznivým vlivům prostředí (pot, moč atd.).
Zabraňuje dehydrataci kůže
v namoženým místech, vrací
kůži zpět její pružnost. Odpuzuje hmyz. Obsah 200 ml.
kat. č.
P15802
cena
174,-
Chinoseptan® - pudr ve spreji
Jemný prášek ve spreji pro suchou dezinfekci. Účinný proti
bakteriím, virům. Chrání proti
škodlivým faktorům a přispívá
k ochraně proti patogenním
mikroorganismům.
kat. č.
P15840
cena
167,-
Drbadlo EuroFarm
cena
213,-
Drbadlo rotační na krávy Classic
Velmi pružné, vydrží
extrémní zátěž. Pružina
je stabilní. Speciální nylonové štětiny pro čištění a
kartáčování srsti.
název
drbadlo Eurofarm
kartáč náhr. 50x10 cm
horní část bez pružiny
kat. č.
P07301
P07301nk
P07301hd
cena
1995,315,1080,-
Drbadlo Texas
Silná konstrukce s
pružinou.
Kartáče
50
x
10
cm
s
dřevěnou základnou.
Horizontální
kartáč
se může hýbat všemi
směry.
název
drbadlo Texas
kartáč náhr. 50x10 cm
43
Aloxan vytvoří film obsahující
hliník, který odpuzuje vodu,
ale přitom je prodyšný. Chrání
před prachem, špínou a bakteriální kontaminací.
kat. č.
P07302
P07302nk
cena
1630,295,-
Klasické drbadlo s vyvážený, lehce
zdvihatelným kartáčovým válcem.
Léty ověřené drbadlo dokonale
masíruje a čistí zádové partie, hlavu i krk krávy. Drbadlo je vybaveno
bezpečnostním vypínáním
Technická data:
Kartáčový válec: d. 90 x š. 90 x v. 82 cm
Montážní výška: 130 cm (od spodního okraje motoru)
Hmotnost:
75 kg
Motor:
220 Volt, 50/60 Hz
Krytí:
IP55
Otáčky:
50 ot./min
kat. č.
cena
P447161 32552,-
Hřibílko kovové
Odolné, pozinkované,
8-řadé hřbílko. Díky
jemnějším zubům je
vhodné též pro koně.
kat. č.
P1811
cena
70,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Hřibílko plastové
Použitelné z obou stran. Díky
jemným zubům je též vhodné pro
koně.
kat. č.
P13402
S nastavitelným popruhem,
díky jemným zubům vhodný též
pro koně, vyrobeno z plastu.
Dodáváno v různých barvách.
cena
60,-
kat. č.
P1813
cena
40,-
Strojek stříhací Constanta 4
Hřibílko kovové EuroFarm
Díky
vylepšenému
chlazení
motoru a hlavy strojku se během
práce strojek nezahřívá. Nože
jsou vyrobeny ze speciální nástrojové oceli, díky níž vydrží déle
ostré. Motor 400 W, 2400 2kmitů/
min., hlučnost 87 dB, váha 1468 g.
8-řadé, 4-násobný drátěný závěs,
bezbarvý lak. Horní hřeben na hřívu.
Vhodný též pro koně.
kat. č.
P13403
cena
90,-
varianta
pro skot
kat. č.
P18920
cena
9780,-
Magnet
Zavaděč magnetů
Vyrobeno z plastu. Určeno pro zavádění magnetů
Zbavuje
zvířata
cizích
předmětů dráždících bachor.
Magnet uložen v plastovém
zeleném krytu.
cena
460,kat. č.
P13002
Magnet Cap Super II
Silný magnet vytahuje a sbírá
cizí kovové předměty, které
mohou poškodit stěnu bachoru.
Plastový obal byl navržen tak,
aby optimálně plnil svou funkci.
Aktivní feritový magnetický systém s velkou přitažlivou silou má
ještě lepší účinky.
kat. č.
P13074
cena
55,-
Roura jícní
Vyrobeno z plastu či nerezové
drátěné spirály potažené plastem. Rukojeť ve tvaru očka.
cena
247,-
Trokar
Používá se při řešení akutního
nadmutí u skotu. S kovovým
držadlem. Pochromováno. Včetně
dvou kanyl.
kat. č.
P13231
P13205
P13232
cena
195,231,267,-
kategorie materiál délka
telata
nerez 120 cm
skot
nerez 120 cm
telata
past
85 cm
skot
plast 160 cm
kat. č.
P130013
P13075
P13037
P13025
Ošetřování skotu
kat. č.
P13207
velikost jehly
9 cm, ø 5 mm
12 cm, ø 7 mm
15 cm, ø 10 mm
Čištění a stříhání zvířat
Hřibílko spirálové kulaté
cena
1095,1322,158,215,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
44
Sprej značkovací Unimark
Páska plastová “klasik”
trvanlivost
značení
Š
trysky nezasychají, vždy
se vystříká celý sprej
Š
vysoká vydatnost
Šv krabici po 12 ks i
jednotlivě
Označování skotu
Š nejdelší
barva
modrá
červená
zelená
modrá
červená
zelená
modrá
červená
zelená
obsah
200 ml
200 ml
200 ml
400 ml
400 ml
400 ml
500 ml
500 ml
500 ml
kat. č.
P04025
P04024
P04026
P04028
P04027
P04029
P04102
P04101
P04103
cena
59,59,59,66,66,66,70,70,70,-
Páska
se
používá
pro
dlouhodobé značení zvířat při
volném ustájení. Délka 35 cm.
Bez potisku.
Balení 10 ks.
barva
kat. č.
červená P04050c
modrá P04050m
žlutá
P04050l
zelená P04050z
Páska na suchý zip
Páska se zapínáním na suchý
zip se používá pro krátkodobé
značení (např. při mastitidě,
ošetření kopyt atd.). Délka 34
cm. Balení 10 ks.
barva
kat. č.
červená P04049c
modrá P04049m
žlutá
P04049l
zelená P04049z
Sprej značkovací Eurofarm
Alternativa spreje Unimark v
objemu 500 ml.
barva
modrá
červená
zelená
obsah kat. č.
500 ml P041020
500 ml P041010
500 ml P041030
cena
64,64,64,-
barva
obsah kat. č.
oranžová 400 ml P040301
žlutá
400 ml P040300
cena
10,10,10,10,-
Řemen krční pro značení skotu
Řemen s jednoduchou
sponou. Šířka 40 mm.
Délka 130 cm. Bílý s
černými pruhy.
Sprej značkovací Raidex
Určený pro označování zvířat,
na kterých je špatná viditelnost jiných barev. Obsah 400
ml.
cena
24,24,24,24,-
kat. č.
P04082
cena
52,-
Řemen krční pro značení skotu prodl.
Řemen v prodloužené
variantě. Šířka 40 mm.
Délka 160 cm.
cena
79,150,-
kat. č.
P04082P
cena
102,-
Křídy značkovací Raidex
Určeny
pro
rychlý způsob
značení skotu,
prasat a ovcí a
jsou vhodné do
každého počasí.
barva
modrá
červená
zelená
fialová
černá
žlutá
45
kat. č.
P04031
P04030
P04032
P04033
P04033c
P04033l
cena
25,25,25,25,25,25,-
Řemeny krční pro značení skotu
Řemeny jsou opatřeny
zapínací přezkou. Šířka
40 mm. Pro standardní
plastová čísla.
barva
černo-bílý
černo-bílý
zeleno-bílý
zeleno-bílý
modrý
délka
120 cm
135 cm
120 cm
135 cm
120 cm
kat. č.
P04120
P041200
P04120z
P041201
P041202
cena
68,70,72,75,72,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Čísla plastová pro krční řemeny
Těžítko ke krčnímu řemenu
Barva žlutá, pro nasunutí na
krční řemen. Kvalitní plast.
číslo
0-9
kat. č.
P04053:
kat. č.
P06024T
cena
9,-
cena
79,-
Tabulka stájová skot TS 110
Tabulka stájová skot TS 100
Praktické
plastové
stájové tabulky pro
skot určené k popisu křídou. Tabulka je
zhotovena z kvalitního
plastu, který je odolný
proti UV záření,
rozměr: 30 x 40 cm
kat. č.
P04046
Těžítko zabraňuje přetáčení
řemene, čísla tak zůstávají
čitelná.
cena
43,-
Rozměr: 30 x 40 cm
kat. č.
P04048
cena
43,-
Křída tekutá v peru bílá
Tato křída má vylepšené psací vlastnosti oproti
klasické křídě. Čistě bílá, velmi dobře viditelná. Jednoduše omyvatelná pomocí vlhkého
hadříku.
kat. č.
cena
P04153
Pohaněč elektrický Magic Shock Pro
115,-
Prodloužení k Magic Shock Pro
Tato prodloužení jsou vhodná pro elektrické
pohaněče Magic Shock Pro.
kat. č.
P11017a
P11017b
cena
535,560,-
Pohaněč elektrický Magic Shock Handy
Ergonomické tělo pro snadné zacházení. Výboj při stisknutí tlačítka je doprovázen
bzučivým zvukem. Možnost
dokoupení pouzdra za opasek. Velmi lehký, jen 200 g.
Dodáván včetně baterií.
kat. č.
P11029h
Pohaněče
Šspotřeba energie se snížila na minimum, životnost
baterií se tak prodloužila až na dvojnásobek
Šminimální výboj 6000
Švýborný výkon i při výkyvech teplot a při práci s
mokrými zvířaty
Šmotorek je chráněn proti nečistotám, prachu a
agresivním výparům
Škrytí IP 54 - proti tekoucí vodě
Šúčinek zvýšen o psychologický efekt pomocí tónu
Špohaněč je vybaven vypínačem
Šcelková délka 98 cm
Švšechny modely jsou dodávány včetně baterií
Šmodel 2500 Aku je vybaven 2,5 Ah NiCd
akumulátorem včetně nabíječky
název
kat. č.
cena
Magic Shock PRO 1500 P11018 1440,Magic Shock PRO 2000 P11029c 1630,Magic Shock PRO 2500 P11029 2350,nabíječka
P11029z 440,-
délka
57 cm
71 cm
cena
670,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
46
Pohaněč elektrický Kawe
Poháňka plastová “metla“
Jednoduchý, kompaktní a účinný přístroj k
pohá-nění zvířat. Pohaněč je napájen 2 ks standardních monočlánků, které nejsou součástí
balení.
Zvířata jsou díky zvukům vydávaným touto
poháňkou přesouvána šetrně a bezbolestně.
kat. č.
P11030
název
pohaněč Kawe
prodlužovací nástavec
kat. č.
P11009
P11010
cena
1090,365,-
Pohaněč elektrický Kawe 21
Poháňka plastová
Specifický chrastivý zvuk spolehlivě popohání zvířata. Je překvapivé, jak je použití této
poháňky ke zvířátům přes ohleduplnost efektivní.
Novější odolnější model elektrického pohaněče Kawe. Automatické vypínaní šetří baterii.
Baterie nejsou součástí balení.
Pohaněče
kat. č.
P110090
2
obr.
1
2
Pohaněč elektrický Picador
délka
104 cm
107 cm
kat. č.
P11019
P11032
cena
250,175,-
Zábrana dělící a naháněcí
Š účinná pomůcka pro citlivou manipulaci se
zvířaty
Š vyrobeny z polypropylénu
Š velmi dobrá odolnost a trvanlivost
Š možnost uchopení na šířku i na výšku
název
pohaněč Picador
prodlužovací nástavec
kat. č.
P11011
P11012
cena
915,490,-
Pohaněč elektrický Torero
Torero Klasik
Malý kapesní pohaněč na skot
a prasata. Rozměr 13 x 8 x 3
cm.
Torero 2000
Nová verze. Po 2 vteřinách se
automaticky vypíná. Rozměr
13 x 8 x 3 cm.
název
Torero Klasik
Torero 200
47
1
cena
1850,-
Jednoduchý a kompaktní
přístroj k pohánění zvířat,
zvláště prasat. Přístroj je
napájen 2 ks standardních
monočlánků (není součástí
dodávky).
cena
345,-
kat. č.
P11013
P11014
cena
915,490,-
rozměry v cm
92 x 76 x 2,5
125 x 76 x 2,5
kat. č.
P06063
P06062
cena
515,710,-
Zábrana dělící a naháněcí
Š velmi dobrá odolnost a trvanlivost
Š možnost uchopení na šířku i na výšku
rozměry v cm
92 x 76 x 2,5
125 x 76 x 2,5
kat. č.
P060621z
P06062z
cena
650,810,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Automat injekční TU-Master
Automat injekční M91
Š
Š
Š
Š
pro Luer-Lock jehly
lze sterilovat vyvařením či v autoklávu
plynulá regulace objemu dávky
součástí balení jsou náhradní díly a olej
Š lze dokoupit hadičku s adaptéry na malé a velké
lahvičky, díky tomu lze mít lahvičku při aplikaci
pohodlně v kapse
Vysoce přesné dávkování s
plynulou regulací. Zásobník
s
medikamentem
se
šroubuje seshora. Velikost
zásobníku max. 100 ml.
objem kat. č.
3 ml P14423
5 ml P144235
Poloautomat injekční Multi-matic
rychlé uchycení pro lahvičky
10-100 ml různých typů
Mechanika z hliníku.
Objem zásobníku: 25
a 50 ml. Minimální
dávka 0,5 ml (25
ml) a 1 ml (50 ml).
Dávkování s tolerancí
větší než 1 %.
držák pro standardní
upevnění lahviček
10-100 ml a 250 ml
ergonomický tvar
pro snadnější držení
kat. č.
P144200
P14425
cena
1190,1190,-
kat. č.
P70028
P70028a
cena
1493,1493,-
Poloautomat injekční Roux
Vyroben z pochromované mosazi a plastu.
Různé objemy zásobníků
Automat injekční TU-V-Master
objem
10 ml
30 ml
50 ml
kat. č.
P14426a
P14426k
P14426e
cena
962,962,962,-
Poloautomat s prodloužení Roux
Š univerzální pro práci s různými velikostmi lahviček
Š možnost upevnění lahvičky přímo na automatu
nebo přes hadičku
Tento typ injekčního poloautomatu umožňuje
injekční aplikaci bez nutnosti úplného kontaktu se zvířetem. Délka poloautomatu s
prodloužením činí cca. 50 cm.
Veterinární pomůcky
objem
25 ml
50 ml
kritická místa vyrobena z kvalitní oceli
objem
1,0 ml
2,0 ml
cena
1594,1594,-
Š pro Luer-Lock jehly
Š lze sterilovat vyvařením či v autoklávu
Š
Š
Š
Š
Š
Š
plynulá regulace objemu dávky
součástí balení jsou náhradní díly a olej
košíček pro rychlé uchycení 10-100 ml lahvičky
držák pro upevnění lahviček 10-100 ml a 250 ml
ergonomická V-rukojeť s jemnou částí na prsty
nastavitelný tlak pružiny pro snadnější vytlačení
medikamentu,
objem
kat. č.
1,0 ml P14425
6,0 ml P14425b
10,0 ml P14425c
cena
1470,1470,1470,-
název
velikost válce 50 ml
prodloužení k poloaut.
kat. č.
P14426c
P14426d
cena
1789,933,-
Aplikátor injekční
Vyroben z nylonu. Různé objemy válce: 10, 20, 30,
50 ml. S Luer-Lock závitem.
objem
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
kat. č.
P14429a
P14429
P14429b
P14429c
cena
110,115,134,155,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
48
Jehly injekční HSW Eko
Vyrobené z chrom-niklové nerez oceli. S Luer-lock
závitem. Balení obsahuje 12 ks jehel. Cena za balení.
rozměr v
mm
1,0 x 10
1,0 x 15
1,0 x 25
1,2 x 10
1,2 x 15
1,2 x 20
1,2 x 25
1,4 x 15
1,4 x 20
kat. č. cena
P14459
P14460
P14461
P14462
P14463
P14440
P14417
P14424
P36108
Jehly injekční HSW Premium
Dezinfekce
kat. č. cena
P14464
P14465
P36111
P14466
P14467
P14468
P14469
P14470
P14471
90,90,90,90,90,90,90,90,90,-
rozměr v
mm
1,8 x 30
1,8 x 35
2,0 x 20
2,0 x 30
2,0 x 40
2,0 x 50
2,2 x 20
2,2 x 35
2,4 x 35
kat. č. cena
P14472
P14473
P36113
P14415
P14474
P14475
P14476
P14477
P14478
cena
157,-
Š
Š
Š
Š
Š
Š
měří rektálně za 10 vteřin
signální tón po skončení měření
paměť poslední naměřené teploty
automatické vypnutí po cca 5 minutách
plastový ochranný obal součástí
vyměnitelná baterie
kat. č.
P14419
cena
205,-
Aplikátor perorální - 300 ml
Po stlačení spouště a ponoření nástavce do tekutiny
si drencher sám nasaje potřebné množství. Obsah
300 ml.
kat. č.
P050800
Teploměr digitální
Teploměr s digitálním
displayem
pro rychlé změření
teploty zvířat, v
plastovém pouzdře.
kat. č.
P144393
cena
621,-
S
plynule
nastavitelným
dávkováním. Manuální či automatické provedení. Samoplnící
ventil. Jednoduše rozebíratelný a proto dobře čistitelný.
Š rektální teploměr na měření
teploty zvířat
Š krátký čas měření - 10-15 vteřin
Š včetně baterií
kat. č.
P144390
provedení
manuál 70ml
manuál 200ml
manuál 300ml
cena
95,-
Teploměr Top digitální
Aplikátor perorální
kat. č.
P050803
P050804
P050805
cena
521,537,621,-
cena
650,-
Stetoskop
Speciální pomůcka k aktuálnímu vyšetření plic, kvality dýchání a srdečního rytmu
zvířat.
kat. č.
P05059
49
90,90,90,90,90,90,90,90,90,-
Teploměr Microlife 10s
Vyrobené z pružné tažené chromniklové nerez oceli. Silnostěnné
a přitom pružné. S Luer-lock
závitem. Rozměry vyznačeny přímo na jehle. Balení obsahuje 10
ks jehel.
Tyto jehly nabízíme pouze na objednávku.
90,90,90,90,90,90,90,90,90,-
rozměr v
mm
1,4 x 25
1,4 x 35
1,6 x 15
1,6 x 20
1,6 x 25
1,6 x 30
1,6 x 35
1,8 x 20
1,8 x 25
cena
490,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Chirox
Stalosan
Přípravek k desinfekci a zlepšení
stájového prostředí určený
k aplikaci za přítomnosti zvířat.
Šdesikační
Šdesinfekční
Šdesinsekční - likviduje larvy
much, ekto- a endoparazitů
kat. č.
P1226
cena
785,-
dezinfekce ploch, prostor,
vzduchu a povrchu těla zvířete
Širokospektrální práškový
dezinfekční přípravek na bázi
PEROXOSLOUČENIN
Pro jednofázovou dezinfekci a mytí ploch ve
všech oblastech zemědělské prvovýroby.
Účinná látka: monopersíran draselný, tenzidy,
pomocné látky
Staldren
balení
50 g
1 kg
3 kg
Přípravek k desinfekci a zlepšení
stájového prostředí určený
k aplikaci za přítomnosti zvířat.
kat. č.
P012432
P012431
P01243
cena
25,435,134,-
Fogit
kat. č.
P012261
cena
460,-
dezinfekce ploch a prostor
postřikem a plynováním
Mistral
Desikátor prostředí – účinný
přírodní přípravek na udržení
suchého a hygienického prostředí
pro všechna zvířata
kat. č.
P01287
balení
15 kg
50 kg
cena
690,-
kat. č.
P01565
P012990
cena
1643,5245,-
Dikonit
Scan - HYG
Vysušující
podestýlka
s
dezinfekčním
efektem
pro
všechny druhy zvířat. Pohlcuje
zápach, má vynikající absorbční
kapacitu, neutrální pH, velmi
účinná proti bakterií
kat. č.
P01216
cena
660,-
Hemastal
Univerzální práškový přípravek,
protiskluzový účinek, vytváření
dezinfekčních zón, zabraňuje
výtokům u prasnic použití v
jalovárnách, předvýkrmu, porodnách.
kat. č.
P01289
Dezinfekce
Je koncentrovaný kapalný
dezinfekční přípravek na bázialdehydů k dezinfekci ploch a
povrchů.
Účinné látky: glyoxal, formaldehyd, benzalkonium chlorid,
tenzidy
Granulovaný vysoce účinný
dezinfekční přípravek na bázi
aktivního chloru.
Určen pro nejširší použití.
Účinné látky: 1-mononatrium3,5-dichloro-s-triazin-2,4,6trion, obsah aktivního chloru:
min. 55%.
balení
9 kg
50 kg
kat. č.
P012320
P01233
cena
1478,7299,-
cena
375,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
50
Desam GK
Chloramin T
Univerzální práškový dezinfekční
přípravek na bázi aktivního
chloru
dezinfekce ploch a povrchů
dezinfekce a bělení textílií,
dezinfekce pitné vody, dezinfekce po likvidaci následků živelných katastrof
Účinné látky: tosylchloramide
sodium, obsah aktivního chlóru 25 %
balení
kat. č.
1 kg dóza
P012272
1 kg sáček
P01245
6 kg vědro P012270
25 kg pytel P012300
cena
146,130,742,2662,-
dezinfekce ploch a prostor
postřikem a omýváním
Kapalný dezinfekční přípravek
na bázi aldehydů (neobsahuje
formaldehyd) účinný při všech
teplotách celoroční použití bez
ztráty dezinfekční účinnosti.
Obsahuje ve 100g glyoxal 63,6 g/l, glutardialdehyd 37,1 g/l, alkyldimetylbenzylamonium chlorid 24,4 g/l.
Nabízíme i ve variantě DESAM GK s vůní.
balení
1 ltr.
5 kg
kat. č.
P012412
P01248
cena
150,595,-
Desam OX
Dezinfekce
Chloramin TS
Práškový dezinfekční přípravek s
odmašťovacími účinky
Zejména vhodný na povrchy
mastné a znečištěné biologickým materiálem. Působí proti
bakteriím a virům. Při používání přípravku nedochází ke
vzniku rezistentních kmenů
mikroorganizmů.
Účinná látka: p-toluensulfochloramid ve formě sodné
soli , obsah aktivního chloru:
min. 12 %
balení
1 kg
kat. č.
P01237
dezinfekce ploch a prostor
postřikem a omýváním
Kapalný dezinfekční přípravek
využívajícího kombinovaného
účinku aktivního kyslíku a kvartérních amonnych solí pro dezinfekci ploch a povrchů.
Účinné látky: peroxid vodíku, kombinace kvartérních amoniových sol
balení
1 ltr.
5 kg
kat. č.
P012441
P01244
cena
121,546,-
cena
99,-
Desam EFFEKT
dezinfekce ploch a prostor
postřikem a omýváním
Chloramin TM
Práškový dezinfekční přípravek
Práškový chlorový dezinfekční
přípravek s příměsí povrchově
aktivních látek. Dezinfekční
přípravek určen k jednofázové dezinfekci omyvatelných
ploch.
balení
0,5 kg
51
kat. č.
P012273
cena
67,-
Tekutý dezinfekční přípravek
na bázi kombinovaného účinku
KAS, aminu a biguanidu. Kombinace účinných látek se vyznačuje vysokou účinností proti
mikroorganismům. Dezinfekce
bez výraznější pachové stopy.
Účinný již od 0,25% koncentrace.
V nabídce naleznete také DESAM EXTRA
balení
1 ltr.
5 kg
kat. č.
P012442
P012445
cena
242,1112,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
0HUR[DNWLY0LGD&KULR[
Savo Original
sanace pitné vody
dezinfekce povrchů a předmětů
likviduje choroboplodné zárodky,
bakterie a viry (včetně HIV a HBV),
řasy a nižší houby, odstraňuje pachy. Je schválený i pro dezinfekci vody v bazénech a jako jediný
i pro pitnou vodu ve studních.
Předměty a plochy, které jsou ve
styku s potravinami, je nutno po
30 minutách opláchnout pitnou
vodou. V nabídce také Savo PRIM.
balení
1 kg
5 kg
15 kg
50 kg
kat. č.
P01234
P01264
P01262
P01259
cena
27,117,329,1035,-
Peroctová kyselina určena k
dezinfekci ploch, povrchů a
mléčného potrubí.
Složení: Kyselina Peroxyoctová5-10%,
Peroxid vodíku 15-30%
Kyselina octová 15-30%
balení
22 kg
30 kg
220 kg
kat. č.
cena
P013761 1012,P01376 1380,P013760 10120,-
9LURFLG®
účinná dezinfekce ve velmi
nízkém ředění proti všem
mikroorganizmům
Virkon S
univerzální a účinná dezinfekce
balení
1 kg
10 kg
kat. č.
P01288
P012880
cena
650,5500,-
Ivasan Farm
Působí dlouhodobě a tím
zabraňuje mikrobiologické rekontaminaci.
Špoužití při teplotách 4-50°C
Šv přítomnosti organického
materiálu
Špři vysoké sluneční aktivitě
Šv tvrdé vodě
Aplikace: postřikem,pěnováním a fogováním
balení
5 ltr.
10 ltr.
20 ltr.
kat. č.
P01255
P012520
P01252
cena
1766,3289,6314,-
Dezinsekce
Dezinfekce
pro
bezpečnou
a účinnou ochranu proti všem
typům virů, bakterií, kvasinek a
plísní. Virkon S je vyvážená stabilizovaná směs peroxidových
sloučenin, surfaktantů, organických kyselin a anorganických
pufrů. Lze ho použít i k dezinfekci povrchů těl zvířat. pracovního
roztoku. Vhodný pro postřik,
mlžení i fogování.
&LG
čistí - okyseluje - sanituje
univerzální a účinná dezinfekce
Dezinfekční vodou ředitelný
přípravek určený pro dezinfekci
a hygienickou sanitaci povrchů,
prostor i technologických zařízení
v chovech hospodářských zvířat a
dezinfekci dopravních prostředků
sloužících k převozu zvířat. Použití
již od 0,25% koncentrace
balení
10 kg
kat. č.
P144236
cena
2880,-
Čístí vodovodní řád, odstraňuje
veškeré organické a anorganické usazeniny, zabraňuje
usazování vápníku a železa ve
vodovodním řádu. Okyseluje
pitnou vodu, Nezanechává
rezidua, proto jej lze používat
opakovaně.
balení
10 kg
25 kg
kat. č.
P01257
P01295
cena
2541,6243,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
52
Bio gel
Kick - Start
inaktivuje většinu druhů mikroorganismů okamžitě, bez ohledu
na teplotu a přítomnost
organického materiálu
Spolehlivost: efektivní ve
studených podmínkách, v
přítomnosti
organi-ckého
materiálu a v tvrdé vodě.
Unikátní složení je velmi
dobře pufrováno a stabilizováno, takže je zajištěna stabilita dva roky (v
orig. balení) bez ztráty účinnosti a po naředění,
je tak stabilní, že jej lze používat delší dobu
(dezinfekce obuvi, dezinfekční vany).
Bezpečnost: rozkládá se na kyslík, vodu a
oxid uhličitý, které minimálně zatěžují životní
prostředí a proto je vhodný i do ekologického
zemědělství
Aplikace: postřik, fogování
Dezinfekce
balení
10 ltr.
20 ltr.
kat. č.
P012560
P01258
cena
2910,5445,-
Cid 20
Je vynikající výrobek pro dezinfekci ve všech zemědělských
provozech. Obsahuje 5 rozdílných aktivních dezinfekčních
složek. Bez vzniku rezistence
účinně likviduje bakterie,
viry a houby. Je vhodný pro
použití pomocí rozprašovačů
či fogovačů, neboť obsahuje
isopropanol.
balení
25 kg
kat. č.
P012570
cena
5225,-
Silně alkalický přípravek, je
určen speciálně k odstranění
mastnoty, připálenin, dehtu
a cukru. Přípravek může být
používán v potravinářském
průmyslu.Aplikace se provádí
běžným způsobem.
Složení: Neionizující tensidy, Hydroxid sodný,
Komplexní složky, Smáčedla
balení
10 kg
25 kg
kat. č.
P012190
P01219
cena
1100,2640,-
Desident spray
Přípravek k dezinfekci veterinárních přístrojů a ploch.
Není vhodná kombinace s
oxidujícími látkami, alkálie ruší
dezinfekční účinek Desidentu.
Obsah 210 ml.
kat. č.
P01705
cena
94,-
Více informaci naleznete na
www.profarm.eu
Bioclean
Dezinfekční prostředek na
bázi kvartérních amoniových
solí určený na plošnou dezinfekci stájových prostor.
Širokospek-trální přípravek
proti původcům virových,
bakteriálních a plísňových
onemocnění zvířat.
balení
10 kg
30 kg
53
kat. č.
P01210
P01209
cena
2315,5789,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Agita 10 WG
2[\IO\
Insekticidní přípravek na hubení dospělých much, účinná látka
thiamethoxam, atraktant Muscamone.
Aplikace nátěrem: 250g přípravku rozmícháme s 200 ml vlažné
vody. Pastu nanášímev pruzích
na plochu odpovídající cca 2,5%
celkové plochy. Toto množtví stačí na ošetření cca
200-300m2 stěn.
Aplikace postřikem: 500g přípravku rozmícháme s
4 litry vlažné vody. Postřikuje se cca 30 % plochy.
Množství stačí na cca 200-300m2.
Oxyfly je určen k likvidaci much
a jiného hmyzu (např. potemník v drůbežárnách) ve stájích
metodou postřiku. Díky speciální mikrokapsulární formě se
vyznačuje nízkou akutní toxicitou a vysokou účinností při
aplikaci na různé povrchy. Obsahuje vysoce účinný pyretroid
lambda-cyhalotrinu.
Výhody přípravku:
Š dlouhotrvající účinek s rychlým nástupem
Š univerzální přípravek bez zápachu
Š nízká toxicita pro osobu provádějící aplikaci
balení
100 g
400 g
kat. č.
P072720
P07272
cena
160,590,-
balení
250 ml
vydatnost
1000 m2
kat. č.
P07273
cena
660,-
1HSRUH[6*
Sheila RB1
Použití: Používejte tak aby přípravek nepřišel do styku se zvířaty. Na 100 m2 povrchové plochy rozsypte 200 g přípravku Sheila v
jemné vrstvě.
balení
125 g
500 g
2000 g
kat. č.
P072721
P072722
P072723
cena
101,350,1297,-
Růstový regulátor, který působí
negativně na vývoj larev much.
Používá se k hubení much v
objektech živočišné výroby i za
přítomnosti zvířat. NEPOREX je
larvicidní přípravek, který jako
regulátor růstu a vývoje hmyzu
negativně ovlivňuje svlékání
muších larev tak, že nedojde k
jejich přeměně v kuklu a dospělce Působí v podestýlce,hnoji, kejdě i ve fermentujících zbytcích krmiv. NEPOREX jsou ve vodě rozpustné
granule, které se aplikují přímo suché, nebo po
rozpuštění ve vodě kropením, nebo postřikem
ručními i motorovými postřikovači.
Obsahuje: účinnou látku 2% cyromazinu t. j.
2-cyclopropylamino-4,6-diamino-s-triazin(20
g/1 kg)
Dezinsekce
insekticidní přípravek určený do
stájí skotu, koní, prasat a drůbeže v podobě granulované nástrahy k okamžitému použití obsahuje 1% azamethiphosu vhodné
pro střídání s přípravky na mouchy s jinou účinnou látkou
FlyGold Ultra
Nástraha k hubení mouchy domácí
ve všech typech živočišné výroby.
Lze použít přímo ve formě granulí nebo ve formě nátěru.Působí
i na populaci much, které jsou
rezistentní k organofosfátům a
pyrethroidům.
balení
350 g
vydatnost
200 m2
kat. č.
P29967
cena
405,balení
1000 g
5000 g
kat. č.
P07289
P07286
cena
350,1350,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
54
Bio kill
Mucholapka okenní
Biokill, přípravek na ničení ektoparazitů domácích zvířat.
Je netoxický antiparazitický a
insekticidní. S dlouhodobým
účinkem ve spreji. Přípravek
je bez zápachu, neškodný pro
člověka a teplokrevné živočichy, účinný proti všem známým
druhům hmyzu a jeho zárodkům. Je účinný proti švábům,
rusům, mouchám, komárům,
štěnicim, blechám, molům šatním, mravencům,
vosám, rybenkám, roztočům, škůdcům potravin
a tkanin.
balení
kat. č.
cena
sprej (450ml)
náhr. balení (200ml)
náhr. balení (450ml)
náhr. balení (1000ml)
náhr. balení (5000ml)
P07223
P07224
P07225
P07226
P07227
92,51,82,147,640,-
Lepový proužek průhledné folie o rozměrech 60 x 200 mm
se připevňuje na okenní tabuli
- hmyz je lákán slunečním světlem a teplem.
rozměry
okenní mucholapka (2 ks)
kat. č.
P07230
cena
14,-
Hubiče much elektrické -Beaumont
Elektrický přístroj sloužící k odchytu much je vyroben z aloxovaného plechu; zářivky vydávají
speciální světlo, které láká mouchy k vnitřní
vysokonapěťové mřížce, kde je výboje usmrtí.
Dezinfekce
Roleta lepová na mouchy
neobsahuje žádné insekticidy
Lepový prostředek určený pro redukci populaceobtížného létavého hmyzu. Hmyz je lákán
grafickými symboly na lepové ploše.
typ
dosah
kat. č.
cena
15W
P07245
1200,-
40W
60W
2
do 150 m do 210 m2
P072452
1500,-
P07242
1900,-
Hubič much EcoKill Inox 2040 nerez
balení
lepová roleta - 20 x 500 cm
lepová roleta - 30 x 500 cm
lepová roleta - 30 x 900 cm
kat. č.
P07228
P07241
P07226
cena
92,117,155,-
Nerezový box s matným povrchem, praktický
úzký design, snadná údržba, ochranná mřížka,
odolný proti korozi a poškrábání, speciální UV
zářivky.
Arch lepový na mouchy
neobsahuje žádné insekticidy
Lepový arch se po stažení krycího silikonovaného papíru vyvěsí doprostoru, hmyz je lákán
grafickými symboly na lepové ploše. Účinnost
1 archu je cca. 100-150 m3.
dosah
do 200 m2
kat. č.
cena
P640140 2490,-
Cena za balení
rozměry
45 x 20 cm
34 x 60 cm
55
počet
3 ks
4 ks
kat. č.
P07236
P07276
cena
43,85,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Liquid Bag Profi
Lanirat G®
Obsahuje nejúčinnější vybrané
vůně, které hlodavce lákají k
okamžitému sežrání a olivový
olej, který konzervuje a zaručuje velkouodolnost proti vlhkosti.
Lanirat G® - Nástraha je vysoce
účinná proti všem druhům
hlodavců, včetně druhů
rezistentních
proti
jiným
rodenticidům.
Rodenticid 2.
generace na bázi bromadiolonu,
obsahuje 0,005% účinné látky.
Výhody: řízený likvidační efekt PCC - po 7
příchuť
cukr
cukr
cukr
cukr
masokost
masokost
masokost
masokost
ryba
ryba
ryba
ryba
kat. č.
P07207
P07267
P7217
P07205
P07214
P07213
P07243
P07206
P072140
P072141
P072430
P07219
cena
153,289,572,1539,160,306,599,1528,160,319,625,1654,-
850 g P072701 315,4400 g P072702 1340,7700g P072703 2200,-
Liquid Farm
vodě odolná nástraha
Liquid Farm zaručuje velmi
účinnou likvidaci ve všech venkovních i vnitřních prostorách.
Kumatox S
Vysoce účinný jemný práškový
modře zbarvený koncentrát k přípravě otravných návnad pro hubení hlodavců (potkani, krysy a
myši domácí) ve vnitřních prostorách uzavřených objektů. Požitím
snižuje srážlivost krve a vyvolává
vnitřní krvácení. Musí být hlodavci v potravě přijímán po několik
dní.
balení
5000 g
kat. č.
P072001
cena
534,-
Výhody: řízený likvidační efekt PCC - po 7
dnech, nezvlhne, neplesniví a neroznáší se, životnost 5 let
Likviduje: potkany, krysy, myši, hraboše polní,
hryzce, hryzce vodní, rejsky
Použití: na pole, kolem nor, k východům z nor,
kanalizací, močůvek atd.
balení
850 g
4400 g
Liquid Mix Plus
Mix obsahuje nejžádanější vybrané druhy obilovin s příchutí vanilky,
olejů, fíků a slunečnice.
Výhody: řízený likvidační efekt - po 7 dnech, živ.
5 let
Likviduje: potkany, krysy, myši, hraboše, hryzce
Použití: do rohů, kolem nor, k východům z nor, kolem děr
balení
850 g
kat. č.
P07281
cena
150,-
kat. č.
P07282
P07287
Deratizace
balení
2,5 kg
5 kg
10 kg
30 kg
2,5 kg
5 kg
10 kg
30 kg
2,5 kg
5 kg
10 kg
30 kg
dnech,
nezvlhne, neplesniví a neroznáší se, životnost
5 let
Zlikviduje: potkany, krysy, myši, hraboše, hryzce
Použití: do rohů, do zákoutí, kolem nor, k východům z nor, ke stavebním otvorům, kolem
děr.
balení
kat. č.
cena
cena
377,1512,-
Rodilon Pasta
Působí na všechny běžné druhy
hlodavců. Obsahuje difethialon - antikoagulant druhé generace, k dosažení rodenticidního účinku stačí jednorázový
příjem nástrahy. Je použitelný ve všech prostorách kde se
hlodavci vyskytují. Speciálně
ochucená nástraha ve formě
pasty na bázi cukru a rostlinného oleje.
balení
5000 g
kat. č.
P07279
cena
995,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
56
Hubex L
Stop gel
Nástraha ve tvaru hvězdice či válečku. Je ideální pro použití v potravinářském a zemědělském
průmyslu. Účinná látka bromadilion.
Univerzální gel na spolehlivou,
rychlou a snadnou likvidaci krtků, hrabošů, hryzců, potkanů,
krys a myší. Stop GEL krtky zahubí po 4. dnu od požití v návaznosti na množství gelu, které škůdce pozře. Účinná látka:
Bromadiolone 0,05g v 1000g
gelu.
balení
300 g
balení
1 kg (váleček)
5 kg (váleček)
1 kg (hvězda)
5 kg (hvězda)
kat. č.
P072154
P072150
P072152
P072153
cena
120,570,120,570,-
největší likvidační efekt
Gel se přilepí na packy, ulpí na
srsti a jak se hlodavci budou
umývat, tak gel vždy sežerou.
Řízený likvidační efekt - po 7
dnech. Po instalaci jednotlivých nástrah hlodavci vysílají
nejslabší jedince a čekají 3 až
4 dny na reakci. Pokud vyslaní
jedinci přežijí 4. den, začnou
nástrahu žrát samci i samice.
Likviduje: potkany, krysy, myši,
hraboše, hryzce
Deratizace
Tuhá,
červeně
zbarvená
požerová návnada, dodává se
ve tvaru salámů o hmotnosti
150 g. Ve vodě nerozpustná,
proto je vhodná do prostředí
se zvýšenou vlhkostí.
kat. č.
P07215
balení
60 g
300 g
cena
30,-
kat. č.
P07270
P072700
cena
58,165,-
Stanice jedové
Stop sáčky EXTRA
Sáčky na likvidaci myší, potkanů, krys, hryzců,
hrabošů. Aromatický gel v samostatných dávkách. Vhodné do domácností, venkovních prostor, skladů, vepřínů atd. Je možné použít i v
prašnějších provozech. Jeden sáček obsahuje
cca 14 g nástrahy, baleno v uzavíratelném plastovém kbelíku. Účinná látka: brodifacoum
Umožňují bezpečnou a efektivní aplikaci nástrahy.
Jedové stanice se staly nutnou pomůckou při kladení
nástrah.
3
2
1
balení
500 g
1000 g
5000 g
57
cena
119,-
Liquid Gel Rat
Hubex L - špalek s očkem
balení
špalek 130g s očkem
kat. č.
P07283
kat. č.
P072831
P072832
P072833
cena
125,234,1083,-
obr.
1
1
2
3
typ
kartónová malá
kartónová velká
plastová malá
plastová velká
kat. č.
P07255
P07268
P07269
P07266
cena
7,13,99,199,-
Pastička plastová
velikost
malá
velká
kat. č.
P07250
P072501
cena
53,191,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Napáječka litinová
Napáječka G51, nezámrzná
Stále nejpoužívanější misková
napáječka pro skot. Vyrobena z
litiny, jazyk hliníkový nebo plastový.Napáječku lze průběžně
repasovat celou škálou náhradních dílů.
kat. č.
P05016
P05015
P05015jp
P05015h
P05019
P05022
P05017
P05020
P05021
P05014
P05013
cena
120,59,14,56,27,16,10,76,5,222,178,-
Napáječka 2215
balení
kat. č.
cena
G 51
P051323 730,G 51 nezámrzná
P051324 1764,montážní spojka, pár P051323a 102,-
Napáječka H10, nezámrzná
Š
vnitřní část vyrobena z
kvalitní šedé litiny
Š
spodní část litina, povrch
prášková barva
Š
ventil s regulací průtoku
Špřipojení 1/2“ shora i zespodu
Šochrana proti zamrznutí do - 20°C
kat. č.
P051325
cena
3295,-
Napáječka EL70, nezámrzná
Šs nerezovým jazykem
Šz šedé litiny, povrch je ošetřen
kvalitní práškovou barvou
Š1/2” připojení shora i zespodu
kat. č.
P051321
cena
372,-
Š
napáječka
je
vybavena
topnou patronou.
Š
sochrana proti zamrznutí do
- 10°C
kat. č.
P051327
cena
1971,-
Napáječka G16
Šs nerezovým jazykem
Šz šedé litiny, kvalitní smalt
Š1/2” připojení shora i zespodu
kat. č.
P051322
cena
537,-
Napáječka Suevia 25R
Tento model určen především
pro dojnice. Vyroben z litiny,
kompletně smaltovaný. Horní
i spodní 1/2” vstup na vodu.
Mosazný ventil s plynulým nastavení průtoku z přední strany.
Napájení skotu
název
hlavice s hlin. jazykem
hlavice s plast. jazykem
jazyk plastový
hlavice k ventilu
kuželka mosazná
kuželka plastová
pružina k ventilu
tělo ventilu
límec k ventilu
ventil s hlin. jazykem
ventil s plast. jazykem
Škvalitní smalt
Špřipojení 1/2“ shora i
zespodu
Šprůtok 8 litrů/min při 3 Atm.
Napáječka Suevia 46, nezámrzná
Vyhřívaná misková napáječka
pro upevnění na zeď nebo
na trubku. Vyrobena z velmi
kvalitní smaltované litiny.
Plynule nastavitelný průtok
z vnější části. Snadný přístup
k výhřevnému prvku mezi
dvěma částmi misky, avšak
nedostupný pro zvířata. 1/2”
vstup pro vodu ze shora i zdola. Ohřev o výkonu 80W/24V
kat. č.
P05127
cena
3732,-
název
kat. č.
cena
napáječka Suevia 25R P05111 1483,montážní spojka, pár P05111s 169,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
58
Napáječka Suevia 41A, nezámrzná
Napáječka je vyrobena z litiny,
vnitřní část s bílým smaltem.
Nezamrzá až do -25°C. Jazyk
s plynulých chodem. Zpětný
ventil s vysokým průtokem až
20 lit./min. Průtok lze snadno
nastavit pomocí trysky. Ventil je navržen tak, aby se pomalu zavíral při
zvýšeném tlaku, tím brání nárazům ve vodovodním řádu. Pro tlak max. 6 barů. Pracuje
spolehlivě i při železité či agresivní vodě. Jedna
napáječka je vhodná pro 15-25 zvířat. Napájení
pomocí transformátoru 230/24 V.
kat. č.
P05129
Napáječka Suevia 12P
Vhodné pro citlivá zvířata.
Vyrobeno z velmi kvalitního plastu. Jemný a plynulý
mosazný ventil s 1/2” horním i
dolním šroubením. Pro vysoký
a nízký tlak. Plynule nastavitelný průtok vody, lze ovládat
z venku.
kat. č.
cena
P05110
Napáječka Suevia 10P
Velmi
kvalitní
plastová
napáječka. Mosazný ventil s
1/2” horním šroubením. Pro
vysoký a nízký tlak.
cena
4737,-
Napájení skotu
Napáječka Suevia 43A, nezámrzná
Vyhřívaná napáječka s plovacím ventilem je vyrobe-na z
litiny, vnitřní část je opatřena
bílým smaltem. Mrazuodolná
až do -20°C. Nastavitelná hladina vody. Díky nainstalovanému
plovacímu ventilu by tlak vody
neměl přesáhnout 5 barů. Průtok 4-5 litrů/min.,
v závislosti na tlaku vody. Jedna napáječka je
vhodná pro 15-20 zvířat.
kat. č.
P05128
cena
4905,-
kat. č.
P05129t1
P05129t2
P05129t3
P05129t4
P05129t5
cena
935,1343,1683,2176,2754,-
kat. č.
P05109
cena
723,-
Napáječka plastová
Velké miskové napáječky vyrobené z kvalitního a odolného plastu. Připevnění pomocí 4
šroubů. Horní i spodní vstup na vodu. Vhodné
pro upevnění jak na zeď, tak na trubku. Bez
montážních spojek. Zelená napáječka je se
zamykatelným jazykem. Tento typ napáječky je
vhodný též pro koně.
Transformátor
název
100 W
200 W
300 W
400 W
500 W
název
zelená
modrá
mont. spojka, pár
S tlustostěnnou izolací. Pro upevnění do země.
Podstavec 80 cm vysoký má navíc 30 cm dlouhou
část pro zabetonování.
kategorie
telata, kozy a ovce
telata, kozy a ovce
skot a koně
kat. č.
P05130
P05131
P05132
cena
469,469,220,-
Velké miskové napáječky vyro-beny z vysoce
kvalitního plastu. S vysokým průtokem a kapacitou. Montáž pomocí 4 šroubů. 1/2” horní i dolní
výstup na vodu. Vhodné na zeď i na trubku.
Model F 20 je vybaven pro zvířata jednoduše
ovladatelným mosazným ventilem s vnější regulací tlaku.
1
výška
40 cm
60 cm
80 cm
kat. č.
P22501
P22500
P22500s
Napáječka plastová La Buvette
Podstavce k napáječkám Suevia
59
794,-
cena
1796,2192,2985,-
název
F 20 (obr 1)
Forstal (obr. 2)
2
kat. č.
P05107
P05108
cena
1425,1030,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Napáječka hladinová Suevia WT80
Napáječka Suevia 130P
Plastová napáječka s hladinovým
ventilem chráněným nerezovým
krytem. Zátka pro vypuštění a
snadné čištění. Jednoduše nastavitelná hladina vody. 1/2”
přívod vody zprava, na vyžádání
též zleva.
kat. č.
P05114
Koryto určené pro pastviny či volné ustájení.
Velmi kvalitní plast, odolnému vůči UV-záření.
Vnitřně zahnutý kraj snižuje ztráty vody.
Plovákový ventil s vysokým průtokem 25 litrů/
min.při tlaku 5 barů. Rychlé čištění díky velké
díře. Obsah 80 litrů.
cena
1113,kat. č.
P05116
Napáječka hladinová S522
Cenově dostupná napáječka
z polypropylenu, vstup pro
hadici 1/2” z levé i pravé
strany, kapacita až 3 litry
kat. č.
P051326
cena
454,-
cena
2772,-
Napáječka hladinová Suevia FT80
Dvojitá napáječka pro instalaci na cisternu.
Plast odolný vůči UV-záření. Vysoký průtok i
při nízkém tlaku. Včetně pozin-kovaného uchycení napáječky. Obsah 80 l.
Robustní napájecí koryto vyrobe-né
z plastu odolného proti nárazu a
rozkousání. S účinným hladinovým
ventilem nastavitelným od 5 do 8
litrů. Ventil je chráněn krytem z
nerez oceli. 1/2” vstup vede zleva
doprava. Odtok se zátkou pro snadné čištění. Upevňuje se pomocí 4
šroubů. Vhodné zejména pro skot
a koně.
kat. č.
cena
P05113
1010,-
Koryto napájecí hladinové Suevia WT30
Napáječka určená pro volné
ustájení. Vyrobeno z velmi
kvalitního, UV-stabilního
polyetylénu. Pro upevnění
na zeď. Plovákový ventil
“Maxiflow” s průtokem až
50 litrů/min. při tlaku 5
barů.Obsah 30 litrů. Velká
zátka pro rychlé vypuštění. 3/4” přípojka. Vhodná
zejména pro místa, kde se rodí telata. Pro malá
zvířata a ustájení pro nemocná zvířata.
kat. č.
P05118
kat. č.
P05117
cena
4490,-
Koryto napájecí výklopné
Švnitřní výklopné mělké koryto z nerezu, stojan pozink
Šsnadné a rychlé čištění díky výklopnému
mechanizmu
Šplovákový ventil s 1/2“ připojením
Šprůtok 30l/min., při 3 barech (max. do 6 barů)
Štopné těleso opatřeno krytem
Šmožno přiobjednat výpusť
Napájení skotu
Koryto napájecí hladinové
cena
3399,-
Pro více informací volejte 495 404 110
kat. č.
P051326
cena
*
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
60
Napáječka míčová Suevia
Nádrž pastevní Suevia
Vyrobeno z velmi kvalitního plastu s dvojitou
izolací. Vysokotlaký plovací ventil. 1/2” spodní
přívod vody. Studená voda v letním období, v
zimním nezamrzá.
Vyrobeno z velmi kvalitního UV stabilního
plastu. Vnitřně zahnuté lemy snižují ztrátu
vody. Oválný tvar umožňuje přístup většímu
počtu zvířat. Díky velké výpustní zátce je
jednoduše a rychle čistitelná. Je možné dokoupit
vysokoprůtokový hladinový ventil (24 l/min.)
pro automatické napouštění, popř. u modelu WT 1500 ventil „Maxiflow“ (40 l/,min.)
model počet míst kapacita
kat. č.
630
1
10-20 zvířat P05133
640
2
20-40 zvířat P05134
cena
9795,13 877,-
Napájení skotu
Napáječka míčová Mirafount
Míčová termonapáječka MIRAFOUNT pracuje
na principu dobře izolované termoláhve bez
přívodu energie na vyhřívání. Vysoce kvalitní
polyuretanová izolace uchovává vodu uvnitř
napáječky nad bodem mrazu i v chladných
zimních měsících. Ideální pro celoroční použití
na pastvinách, protože konstrukce s míčovými
uzávěry omezuje růst zelených řas v letních
měsících a nabízí chladnou vodu pro zvířata.
počet míst
kapacita
kat. č.
cena
1
25-50 zvířat P050940 11200,2
40-100 zvířat P050941 13 675,-
Ventil plovákový
Vyroben z nerezu. Pro snadnou instalaci na otevřená
koryta či jiné nádrže.
Komplet plovákový ventil
včetně nerezového krytu.
Vhodný pro venkovní i
vnitřní použití.
kat. č.
P05115
cena
360,-
model
objem
WT 400
400 l
WT 600
600 l
WT 1000 1000 l
WT 1500 1500 l
hladinový ventil
ventil “Maxiflow”
kat. č.
P05123
P05124
P05125
P05126
P05123v
P05126v
Napájecí termo vana Suevia
Dvoustěná napájecí vana
vyplněná izolací je vyrobena z vysoce kvalitního plastu s ochranou
proti UV záření. Vana
poskytuje
čerstvou
vodu v létě a ochranu
proti zamrznutí v zimě.
Vana je tvarovaná pro
rychlé a snadné vypouštění. Standardně je vybavena Suevia hladinovým ventilem maxiflow s
průtokem až 40 l /min. Je možno doplnit plováky při použiti ohřáté vody z chlazení mléka.
Izolovaný kryt plovákového ventilu lze snadno
odejmout při čištění nebo údržbě. Délka 2,3 m,
obsah 150 l.
Dvě možnosti použití:
1) Pomocí přídavného ohřevu: instalovat
přídavném topení mod. 6069, 24V, 180W, transformátor model 392 a venkovní termostat.
Přívodní vedení je nutno opatřit 2m (24V, 20W)
topného kabele, který se paralelně připojí k
transformátoru.
2) Ochrana proti zamrznutí pomocí tekoucí
vody: Pomocí ventilu proti zamrznutí. Ventil
obsahuje termostat, v případě nebezpečí zamrznutí propouští nastavené množství vody, malý
proud vody do vany brání zamrznutí.
kat. č.
P07303
61
cena
4770,5184,6984,9856,558,875,-
cena
16675,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Pumpa pastevní Suevia
Napáječky kuličkové AquaGlobe
Ideální zdroj pitné vody pro zvířata. Velmi jednoduché ovládání díky pákovému systému. Kvalitní
membrána zajišťuje čerpání vody z hloubky až 8
m. Robustní koryto vyrobeno z litiny. Namáhané
součástky jsou vyrobeny z prvotřídní nerez oceli.
kat. č.
P18004
cena
4975,-
Pumpa pastevní Aquamat II
ŠPumpuje vodu z hloubky až 7 metrů nebo
ze vzdálenosti až 70ti metrů
ŠPro 10 - 15 zvířat
název
Aquamat II
Aquamat II MK
kat. č.
cena
P05075 5690,P05075t 6750,-
Koryto krmné Suevia
Š vyrobeno
ze
silného
kvalitního
a proti UV
záření odolného plastu.
Š zakulacené rohy proti
poranění zvířat
Š zahnuté
okraje
proti
ztrátám krmiva
Š
výpusť pro snadné čištění
tvar
rozměry
obsah kat. č.
rohové
hrana 40 cm 22 l P05143
čtyřhranné 60 x 40 cm
26 l P05144
cena
985,985,-
vel. materiál kat. č.
1/2“ BR/SS P05135
1/2“ BR/SS P05136
3/4“ BR/SS P05137
1“
BR/SS P05138
1/2“ SS/OP P05139
cena
183,287,287,398,178,-
Žlab krmný pro koně a skot
Objem 11,5 litrů.
Hmotnost 1,4 kg.
kat. č.
P32594
cena
207,-
Žlab krmný závěsný
Žlab s objemem 11 litrů je
určen pro zavěšení do boxů
se svislými tyčemi. Žlab s
objemem 30 litrů má 4 úchyty na zavěšení.
Žlab krmný pro hříbata a skot
Objem 7 litrů.
Hmotnost 1,2 kg.
kat. č.
P7015
kategorie
pro telata
pro mladý skot
pro mladý skot
pro dospělé
pro výkrm
Napájení skotu - Žlaby
U modelu Aquamat II
MK může pít kráva i tele
současně
Šminimální ztráty vody, dobrá hygiena
napájení
Šodpovídá anatomickým a fyziologickým
potřebám zvířat
Šsnadno se používá, zvířata se naučí
rychle a snadno vodu přijímat
Šzlepšení mikroklimatu ve stáji
Šspolehlivost a odolnost
Špohyblivé části z kvalitní nerezové oceli
Katalog s kompletním sortimentem a bližšími
informacemi zašleme na vyžádání.
Materiál: BR/SS = mosaz/nerez, SS/OP = celonerez
cena
166,-
objem
11 l
13 l
30 l
kat. č.
P7002
P630113
P630018
cena
210,250,410,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
62
Liz solný Biosaxon
Žlab krmný s tyčkami
Objem
7
litrů.
Hmotnost 1,3 kg.
Žlab je vybaven
tyčkami,
které
zamezují přístup
dospělým zvířatům.
kat. č.
P32593
cena
369,-
Liz z čisté vakuové soli, pro
ideální a jednoduchý způsob,
jak doplnit krmení hovězího
dobytka, ovcí, koz, koní, srnčí
a vysoké zvěře o soli a přírodní
minerální látky. Obsah sodíku
39%. Balení: 5kg válec je po
4 ks v kartonu, balení 10 kg
kostka jednotlivě.
balení
5 kg
10 kg
Žlab závěsný
kat. č.
P14101
P14102
cena
87,117,-
Žlaby - Krmné doplňky
Liz solný Lisal
Vhodný pro skupiny telat a ovcí. Obsah 50 litrů.
Hmotnost 5,8 kg
kat. č.
P05040
cena
1190,-
Složení:
NaCl 97% min
Obsah vody 0,5% max
Nerozpustné části 3% max
balení
10 kg
kat. č.
P14128
cena
73,-
Nádoby odměrné
Odměrná lopatka má objem 3
litry. Odm. hrnek pak 2 litry s
ryskami po 0,5 litru.
typ
lopatka
hrnek
kat. č.
P420290
P42029
cena
131,36,-
Držák na liz s vnitřním kruhem
Moderní držák lizu z pevného
plastu pro různé typy hranatého či kulatého lizu. Doplněn
vyjímatelnou vložkou pro
kulaté solné lizy do hmotnosti 3 kg. Rozměry délkaxšířka:
18,5 cm x19 cm.
kat. č.
P32480
cena
95,-
Liz minerální Biosaxon
Minerální liz obsahující čistou
vakuovou sůl se zvýšeným obsahem selenu. Slouží k průběžnému
přísunu mine-rálních látek a soli
ve stájích i na pastvinách, díky
stále volnému přístupu k lizu. Díky
optimálnímu složení upevňuje
Biosaxon u zvěře dlouhou schopnost chovu, vede k lepší plodnosti a zvyšuje rozhodně
výkonové schopnosti jedince. Současně slouží k
předcházení některých specifických onemocnění
dobytka. Obsahuje: chlorid sodný, oxid hořečnatý,
hydrogenfosforečnan vápenatý monohydrát, sodík,
hořčík, fosfor, zinek, mangan, jód, selen, kobalt.
Balení: 5kg válec je po 4ks v kartonu, balení 10kg
kostka jednotlivě.
balení
kat. č.
cena
5 kg
P14103
109,10 kg
P14104
155,-
Liz solný Multi-Lisal Se
Držák na liz
Držák lizu hranatý 230x220mm
je velmi pevný a umožňuje
vkládat 5 i 10kg krmné lizy jak
hranaté, tak i kulaté.
barva
černá
zelená
63
kat. č.
P70160
P7016
cena
66,73,-
Složení:
NaCl 94% min, MgO 2000 mg/
kg, MnO2 830 mg/kg, ZnO 810
mg/kg, Ca(IO3)2 100 mg/kg,
Na2SeO3 10 mg/kg, CoSO4 x
7H2O 18 mg/kg, Barvivo E-172
Fe2O3.
balení
10 kg
kat. č.
P14129
cena
85,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Cal - Gel
Liz solný minerální SOLSEL Extra
Solný minerální liz Solsel Extra
pro koně a dobytek 10 kg - schváleno pro využití v ekologickém
zemědělství. Solný liz obohacený minerály pro hospodářská
zvířata. Obsah látek v 1 kg:
sodík 37%, hořčík 0,6%, vápník
1,1%, zinek 8250 mg, mangan 6600 mg, železo
700 mg, selen 25 mg, měď 1650 mg, jód 100 mg,
kobalt 25 mg. Vlhkost méně než 1 %.
balení
10 kg
kat. č.
P14130
Vápník ve vodorozpustné,
velmi dobře vstřebatelné
formě, doplněný komplexem
vitamínů je určen k prevenci
a podpoře léčby onemocnění
vznikajících
v
důsledku
nedostatku vápníku. CalGel obsahuje vápník, hořčík,
kobalt, panthotenan vápenatý
a vitamíny D3, E, B1, B2 a B12.
Krabice obsahuje 10 balení po
400ml. Cena za 1 balení.
cena
152,-
balení
400 ml
Porod plus - nápoj
balení
1 kg
25 kg
kat. č.
P140011
P140016
cena
89,1375,-
Krystalická glukóza
Osvědčený posilující přípravek pro
slabá, vyčerpaná, zesláblá selata.
Podává se rozpuštěná orálně pomocí
dávkovače nebo prostřednictvím
pitné vody.
cena
118,-
Keto - Gel
Optimální zdroj pohotovostní
energie a vysoká koncentace
vitamínů umožňuje rychlé
vyrovnání negativní energetické bilance. Je určen k prevenci a podpoře léčby ketóz.
Obsahuje propandiol, kyselinu
nikotikovou, listovou, panthotenan vápenatý a vitamíny
A, D3, E, B1, B2, B6 a B12..
Krabice obsahuje 10 balení po
400ml. Cena za 1 balení.
balení
400 ml
kat. č.
P14210
cena
102,-
Kyselina ascorbová
Krmný doplněk
balení
1 kg
25 kg
kat. č.
P14432
P14432v
cena
58,718,balení
25 kg
kat. č.
P14124
Napájení skotu - Žlaby
Dobrovolný nápoj pro dojnice
po otelení, prevence poporodních komplikací. Příprava roztoku: 1 000 g rozpusťte ve 20–40
l vlažné vody. Složení (g): Ca 34,
P 24, Na 15, Mg - 10, K 15.
kat. č.
P14129
cena
2750,-
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
64
Poznámky
CHOVSERVIS a.s., PROFARM®, Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 404 110
e-mail: [email protected], internetový obchod na www.profarm.eu
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen v průběhu roku vyhrazena. Aktuální ceny naleznete na www.profarm.eu * Ceny na vyžádání.
Download

Chov skotu (.pdf)