CZ-TPIS & BTKlastr
Katalog vědeckých a technických
služeb pro bezpečnost průmyslu
Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
3M Česko, spol. s r. o.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
724 330 388
Ing. Aleš Rozenský, MBA
www.3m.com
Stručný popis činnosti organizace:
3M je výrobní společnost působící v řadě oblastí po celém světě: za použití jejích
špičkových technologií vzniká na 50 000 různých produktů a výrobků pro kancelář,
komerční grafiku, elektro a telekomunikace, zdravotnictví, automobilový průmysl
či bezpečnost a ochranu. 3M je nadnárodní společnost, jejíž divize vzájemně
spolupracují na vývoji, výrobě a marketingové podpoře všech produktů.
Aktivity a technologie společnosti 3M jsou založeny převážně na vědě.
Vyrábíme tisíce nápaditých produktů a jsme lídrem v mnoha segmentech
trhu – od zdravotnictví a bezpečnosti provozu na dálnicích, přes kancelářské
produkty, až lepidla a brusiva. Náš úspěch vychází ze schopnosti uplatňovat
naše technologie – často v kombinaci – při řešení nespočetných praktických
potřeb zákazníků. To vše je samozřejmě možné díky odborníkům společnosti
3M a jejich soustředěnému odhodlání usnadňovat a zkvalitňovat život lidem
po celém světě.
Produkty a služby:
Naši zákazníci nás inspirují. Výzvy, jimž čelí a problémy, které musejí
překonávat, stojí u zrodu každého našeho produktu či systémového řešení.
Nabízíme produkty v těchto oblastech:
Komerční grafika a projekční systémy
Grafika Scotchprint™ pomáhá budovat a chránit vaši značku. 3M
nabízí úplné grafické řešení pro umístění reklamy na dopravní prostředky,
fasády budov a podlahy.
3
Elektrotechnický a elektronický průmysl a telekomunikace
Jsme předním dodavatelem moderních řešení ve výrobě elektrických
zařízení, v elektronickém průmyslu a v oblasti telekomunikací.
Zdravotnictví
Více než sto let se lidé obracejí na firmu 3M, když hledají nové výrobky
a řešení pro své zdravotní problémy. V oblasti péče o zdraví využíváme
široké spektrum rozmanitých technologií a svoje rozsáhlé zkušenosti.
Bezpečnost, zabezpečení a ochrana
Jsme výrobcem produktů, které zvyšují bezpečnost, zabezpečení
a produktivitu pracovníků, zařízení a systémů na celém světě.
Automobilový průmysl
Dodáváme vysoce kvalitní brusné materiály, pásky, fólie, lepidla a speciální
materiály pro výrobu, opravu a servis automobilů, letadel, lodí a dalších
vozidel.
Výroba a průmysl
Naše inovativní výrobky a služby pomáhají výrobcům zkvalitňovat jejich
práci. Disponujeme celosvětovou sítí, která nám umožňuje uspokojovat
potřeby nadnárodních korporací i místních firem.
Výrobky pro kancelář
Neustále zdokonalujeme naše výrobky pro kancelář. Jako příklad můžeme
uvést značku Post-it - samolepicí bločky, záložky, mazací tabule a další
výrobky. K dnešnímu dni prodáváme více než 1.000 Post-it produktů ve
více než 100 zemích.
Domácnost a volný čas
Naše produkty se vyznačují prvotřídní kvalitou s důrazem na Vaše pohodlí
a potřeby. Lidé ze společnosti 3M dělají vše pro to, aby se Vám žilo lépe
a snadněji.
4
5 Points Group, a. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
Českobratrská 2227/7
702 00 Ostrava
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
555 558 250, 606 746 701
Ing. Bc. Josef Pravda
www.5 pg.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Společnost 5 Points Group, a. s. (5PG) začala působit na trhu komerční
bezpečnosti v roce 2008. Hlavním předmětem činnosti firmy je zajišťování
bezpečnostních služeb, a to v celém jejím rozsahu na té nejvyšší možné
úrovni.
Management firmy má na základě dlouholetých zkušeností při poskytování
bezpečnostních služeb dostatečně vysoký potenciál k řešení i složitých
individuálních požadavků klientů a po svých zaměstnancích vyžaduje
příkladné plnění pracovních povinností k plné spokojenosti zákazníka. Při
plnění úkolů úzce spolupracujeme s Policií ČR, Městskou policií i dalšími
subjekty v oblasti zajišťování ochrany osob a majetku.
Produkty a služby:
Bezpečnostní služby:
–– fyzická ostraha objektů a majetku
–– fyzická ochrana osob, doprovody
–– doprovodné převozy peněz, cenností
–– pořadatelská a pořádková služba včetně zajištění požární hlídky,
–– zdravotnické služby a catering
–– služba hostesů a hostesek pro VIP, jazyková vybavenost
–– recepční služby, jazyková vybavenost dle potřeb zákazníků
Detektivní služby (služby soukromých detektivů):
–– prověrka osob – shromažďování informací
5
–– pátrací a vyhledávací služby pro firmy, úřady, fyzické osoby
–– monitoring osob
–– doručování zásilek do vlastních rukou s audio a video záznamem
–– detektivní ochrana (např. detektiv v hotelu, obchodu apod.)
–– služby bodyguardů, jazyková vybavenost dle potřeb zákazníků
–– prověrka věrohodnosti důkazních prostředků (PČR, soudy)
Technické služby:
–– zpracování projektu technické ochrany včetně dodání technického
zařízení a realizace
–– napojení na PCO, včetně montáže zařízení a výjezdové činnosti
–– dodání a realizace satelitních a monitorovacích systémů vozidel
AUTOAWACS.CZ
–– dálkový monitoring objektů
Poradenské služby:
–– zpracování
bezpečnostních
auditů,
bezpečnostních
analýz,
bezpečnostních projektů
–– poradenská činnost, konzultace v oblasti komerční bezpečnosti
–– posuzování současných bezpečnostních opatření a zpracování
optimalizací
Speciální služby firmám a občanům:
–– diskrétní služby detektivního a bezpečnostního charakteru dle zadání
zákazníka
–– odhalování a deaktivace odposlechů apod.
–– pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti při vzdělávání zájemců
o získání odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci strážný a detektiv
koncipient
Realizované/připravované projekty:
Odborný rozvoj vedoucích zaměstnanců v oblasti vzdělávání
v bezpečnostních službách - 14denní výjezd na studijní pobyt do Anglie
Ukončené projekty:
Vzdělávání zaměstnanců
Stáže ve firmách
Přehled publikací, licencí a patentů:
ISO 9001
6
Odborné týmy:
Odborné týmy pro zpracování bezpečnostních analýz:
–– hudební festival Colours of Ostrava
–– Dny NATO
Členství v profesních organizacích:
–– Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
–– Asociace soukromých bezpečnostních služeb
7
ABB, s. r. o.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
E-mail:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
234322235
Dr. Miroslav Šilar
www.abb.cz
Stručný popis činnosti organizace:
ABB je přední světová společnost poskytující technologie pro energetiku
a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům
zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní
prostředí. ABB má 150 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích.
V České republice působí ABB prostřednictvím svých výrobků již od roku
1970 a v současné době má téměř 3 300 zaměstnanců. České ABB má
možnost využití mezinárodního know-how a nejnovější výsledky výzkumu
a vývoje globální společnosti. Svým zákazníkům nabízí přidanou hodnotu
v podobě silného zázemí vlastních inženýrských a servisních center
a dlouhodobých zkušeností tradičních českých výrobců.
Hlavní oblasti podnikání společnosti ABB jsou divize: Výrobky pro energetiku,
Systémy pro energetiku, Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého
napětí, Procesní automatizace.
Produkty a služby
Výrobky pro energetiku:
klíčové komponenty pro přenos a rozvod elektrické energie, výroba
a dodávky transformátorů, rozváděčů, vypínačů, a souvisejících zařízení.
Systémy pro energetiku:
systémy a služby na klíč pro přenosové a distribuční sítě a elektrárny,
rozvodny a systémy automatizace rozvoden, flexibilní systém přenosu
8
střídavého proudu (FACTS), přenos stejnosměrného proudu velmi vysokým
napětím (HVDC).
Automatizace výroby a pohony:
výrobky, řešení a služby, které zvyšují průmyslovou produktivitu
a energetickou účinnost, motory, generátory, měniče frekvence a řízené
usměrňovače, programovatelné automaty (PLC), výkonovou elektroniku
a robotické celky.
Výrobky nízkého napětí:
jističe, spínače, výrobky pro řídicí aplikace, domovní elektroinstalační
materiál, rozvodnice, montážní skříně a rozváděče zajišťující bezpečnost
osob a elektrických přístrojů před přetížením, systém KNX/EIB pro
inteligentní budovy.
Procesní automatizace:
instrumentace, automatizace a optimalizace průmyslových procesů.
Technologické vybavení
Výrobky, systémy a řešení ABB šetří energii, omezují emise a snižují
náklady, a to jak u zákazníků, tak i ve výrobních závodech naší společnosti.
Přehled publikací, licencí a patentů
Publikace:
Profil společnosti
Výhody efektivního využití energie
Technologie ABB, které změnily svět
ABB News
Patenty:
Polovodičová součástka pro usměrnění střídavého proudu velkého výkonu
Výkonová polovodičová součástka pro obvody s rychlými spínacími součástkami
Členství v profesních organizacích
Asociace exportérů
Českomoravská elektrotechnická asociace
Svaz průmyslu a dopravy
Nordic Chamber of Commerce
American Chamber of Commerce
Swiss Chamber of Commerce
IEC
9
Czech Testing Laboratories Association
Association of high voltage laboratories
Czech Office for standards, metrology and testing
ČKAIT
IEEE PES
Business Leaders Forum
10
Ansell Healthcare Europe NV
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Ansell Healthcare Europe NV
Ing. Jaroslav Tomasek
Riverside business park
Bld. International 55, B-1070
Brussels, Belgium
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
739 357 724
Michal Buček
http://www.ansell.eu
Stručný popis činnosti organizace
Ansell Healthcare je vůdčí světová firma v oblasti ochrany rukou pro
průmyslové oblasti.
Jako inovativní výrobce máčených, máčených vyztužených a pletených
rukavic, nabízíme kompletní portfolio produktů a služeb, které pokrývá
kompletní škálu průmyslových řešení pro všechny sektory včetně:
Společnost Ansell Healthcare vždy dláždila cestu vpřed ve výrobě rukavic:
Ansell propagoval směřování k ergonomičtějším rukavicím, od šitých k pleteným.
Pro optimální ergonomiku pletených, máčených rukavic vyvinul Ansell
revoluční technologii 3D/AKL, která se používá u sortimentu HyFlex.
V kategorii rukavic s podšívkou Ansell neustále zkoumá nové materiály
a vyrábí ještě tenčí rukavice nabízející ještě vyšší ochranu.
U jednorázových rukavic bez podšívky určil Ansell cestu pro snižování
nebo prevenci rizika latexových alergií pro uživatele. Společnost Ansell je
neoddiskutovatelným vůdcem v oblasti syntetických rukavic.
Produkty a služby
Vyrábíme špičkové rukavice pro níže uvedená odvětví:
Automobilový průmysl, doprava, kovovýroba, sklářství, strojní průmysl
a vybavení
–– Slévárna, lití pod tlakem
11
–– Strojové obrábění
–– Lisování a řezání plechů, lisování a vstřikování, šrotování
–– Základní montáž, svařování surové karoserie
–– Montáž strojů
–– Laboratorní práce
–– Ošetřování povrchů, lakování, odmašťování, čištění
–– Dokončovací práce a kontrola
–– Finální montáže
Potravinářský průmysl
–– Potravinářský průmysl
–– Služby v potravinářském průmyslu
Průmysl zpracování odpadů
–– Sběr odpadů z domácností a průmyslu
–– Třídění odpadů z domácností a průmyslu
–– Demontáž vraků
–– Demontáž použité elektroniky a elektrických spotřebičů
–– Recyklace baterií
–– Recyklace chemikálií, olejů a odpadních vod
–– Vykládka odpadů
Chemický průmysl
–– Extrahování surových materiálů
–– Skladování
–– Vývoj v laboratořích/výzkumu
–– Zpracování a výroba
–– Reakce na nebezpečnou situaci
–– Oprava a údržba
–– Odbavování zboží a doprava
Stavebnictví
–– Zednické práce
–– Pokrývačské práce
–– Obkladačské práce
–– Omítání a tesařské práce
–– Malování a dekorační práce
–– Veřejné práce
–– Instalatérské a topenářské práce
–– Elektrikářské práce
Údržbářský průmysl
–– Čistění kanceláří
–– Práce venkovního čištění
12
–– Ostatní čisticí činnosti
–– Čistění veřejných provozoven
–– Čistění výrobního vybavení a průmyslových provozoven
Technologické vybavení
Nový standard pro výkon úchopu
Jak funguje Ansell Grip Technology™
Tato nová, inovativní technologie „mokrého úchopu“ se chová podobně
jako, když pneumatika projíždí skrz vodu. Ansell Grip Technology™
aktivně odpuzuje oleje a další maziva pryč ze stlačovaného povrchu přes
mikroskopické kanálky v povrstvení. Výsledkem je výrazná kontaktní
plocha, která zůstává suchá a zachovává téměř stejný úchop jako v suchých
podmínkách.
Setrvalá vlastnost mokrého úchopu
Ansell Grip Technology™ představuje konzistentní úchop předmětů
pokrytých mazivy s velmi rozdílnými viskozitami. Vaši pracovníci možná
manipulují se součástkami pokrytými minerálními oleji, mazivy na vodní
bázi nebo jinou mastnotou. Ať už čelí jakémukoliv typu maziva, můžete si
být jisti, že Ansell Grip Technology™ poskytne nejlepší úchop – vždy.
Obsáhlé testování ukazuje zlepšený úchop
Obsáhlé testování prováděné společností Ansell ukazuje, že Ansell Grip
Technology™ poskytuje lepší úchop v mokrých nebo zaolejovaných
podmínkách, než srovnatelné rukavice dostupné dnes na trhu. Jak
laboratorní testování, tak praktické studie ukazují, že úchop potřebný k držení
kluzkých předmětů je zřetelně nižší u rukavic s Ansell Grip Technology™,
než u běžných rukavic. Čím byl předmět použitý v testu těžší, tím lepší bylo
jeho držení poskytované rukavicemi s Ansell Grip Technology™.
13
ArcelorMittal Ostrava, a. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Vratimovská 689
707 02 Ostrava – Kunčice
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
595 686 012
Ing. Pavel Mück
www.arcelormittal.com/ostrava
Stručný popis činnosti organizace
Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování
surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby
tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje
z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti
jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody.
Produkty a služby
Dlouhé výrobky
Užití tyčové oceli a nosníků:
Ocelové konstrukce, stropní překlady, stožáry elektrických rozvodů, různé
výrobky strojírenství, výkovky, zábradlí, díly pro schodiště, stojany a další.
Užití betonářské oceli:
výroba armovacích sítí a armatur pro výztuž do betonu
Užití válcovaného drátu:
výroba taženého drátu, výroba armovacích sítí, po tažení za studena: plotové
dílce, pletivo, nákupní vozíky, hřebíky, spojovací součásti, vázací dráty
Speciální profily:
lehké jeřábové a důlní tratě, pro výrobu vysokozdvižných vozíků
14
Výroba dvojkolí
Provádíme výrobu náprav, celistvých a obručových kol pro železniční kolejová
vozidla a tramvaje dle standardů EN, UIC a ČSN. Provádíme sestavování
a opravy dvojkolí pro železniční kolejová vozidla. Jsme vlastníkem certifikátů
technické způsobilosti pro dodávky na České a Slovenské dráhy.
Tenkostěnné ocelové profily otevřené
Ocelové otevřené profily se používají v mnoha různých průmyslových
odvětvích. Nejdůležitějšími jsou strojírenství, stavebnictví, těžký
automobilový průmysl a doprava.
Ploché výrobky
Užití plochých výrobků:
Žluté zboží (bagry, buldozery, manipulátory), výroba svařovaných trubek
pro rozvody vody, plynu a ropy – tzv. produktovody, svodidla, ocelové
konstrukce, výpalky, tenkostěnné profily.
Strojírenské výrobky a služby
Jedná se víceméně o kusovou a malosériovou výrobu pro kompletaci
výrobků vyráběných v ArcelorMittal Ostrava, údržbu a opravy vlastního
zařízení společnosti a dále o výrobu nebo zpracování zákazníkova materiálu
dle konkrétních požadavků podle projektové dokumentace.
Slévarenské výrobky
Odlitky z šedé a tvárné litiny:
Kokily a příslušenství, stojany, lože obráběcích strojů, stoly, základové
desky, upínací desky, lisovadla, skříně převodovek, setrvačníky, ozubená
kola a řetězová kola, kladky, závaží atd.
Kalírna
Tepelné zpracování
Tepelné zpracování provádíme v plynových a elektrických pecích. Pece
jsou opatřeny šamotovou vyzdívkou, nebo vyzdívkou z vláknitých materiálů.
Technologický proces je řízen počítačem a dokládán záznamem o průběhu
tepelného opracování.
Opravy elektrických strojů
Servis provádíme pro všechny druhy a provedení elektrických strojů
točivých synchronních a asynchronních, s kotvou nakrátko a kroužkovou,
stejnosměrné a vysokonapěťové. Dále opravy strojů netočivých – tlumivek
a břemenových elektromagnetů. Nabízíme měření elektrických strojů
vč. točivých zkoušek, elektrické zkoušky ochranných pomůcek, provozní
diagnostiku, vypalování vinutí a dynamické vyvažování.
15
Soustružna válců
Soustružna válců se zabývá výrobou nových válců a renovacemi válců pro
válcování profilů a pásů za tepla. Provoz s více než padesátiletou tradicí
a zkušenostmi s obráběním legovaných výkovků a odlitků z litiny i ocelolitiny
s tvrdostí do 90 HSh, včetně zkušeností s obráběním válců ze slinutých
karbidů, nabízí i výrobu kontrolních či kopírovacích šablon.
Důlní výztuže
Důlní ocelová výztuž má rozsáhlé uplatnění při zakládání dlouhých důlních
děl, uhelných a rudných šachet a při ražení tunelů a štol.
Výrobky pro ocelářství
Jedná se o výrobu strojního zařízení a dílů pro technologické celky
používané v těžkém hutním průmyslu.
Silniční svodidla
Vedlejší produkty
Koks
Surový černouhelný dehet
Surový koksárenský benzol
Kapalná síra
Zpevňované ocelárenské surové železo
Zpevňované slévárenské surové železo
Vysokopecní granulovaná struska
Vysokopecní struska upravená - štěrkodrť
Technologické vybavení
Závod 10 - Koksovna
Závod Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice.
Dvě koksárenské baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorová
koksárenská baterie se sypným provozem mají roční produkci cca 1,5 mil.
tun koksu.
V chemické části závodu jsou vyráběny chemické produkty (surový
černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, koksárenský plyn,
kapalná síra), které jsou úspěšně expedovány na domácí i zahraniční trhy.
Technologie Koksovny je vysoce ekologizována. Proces výroby koksu
a koksochemických výrobků je certifikován společností TÜV NORD
a splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001. Od roku
2000 je závod 10 oprávněn používat označení „Bezpečný podnik“.
Závod 12 - Vysoké pece
Závod Vysoké pece disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Obvykle je pro
16
naplnění požadavků odběratelů surového železa dostatečný provoz tří
vysokých pecí s roční kapacitou výroby přes 3 miliony tun surového železa.
Tři čtvrtiny produkce tekutého surového železa jsou spotřebovány
závodem Ocelárna, přibližně pětina výroby je dodávána do akciové
společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a objemově nejmenší podíl
produkce surového železa je při přebytku kapacity zpevňován na licím
stroji, a to v několika sortimentech dle požadavků zákazníků na chemické
složení těchto pevných, převážně slévárenských surových želez.
Vysokopecní rudná vsázka je ze tří čtvrtin zajišťována spékáním prachových
rud ve vlastním provoze Aglomerace, zbývající část rudné vsázky tvoří pelety,
kusové rudy a rovněž druhotné suroviny. Vysokopecní koks je dodáván
sousedním závodem Koksovna, část metalurgického koksu a tekutá paliva jsou
nakupována z externích zdrojů. Mimo výrobu surového železa a aglomerátu,
který je pouze pro vlastní spotřebu, jsou externím zákazníkům prodávány
výrobky z vysokopecní strusky, a to jednak struskové kamenivo v několika
granulometrických sortách vyráběných zejména pro stavební účely a dále
vysokopecní granulát pro další zpracování v cementárnách a sklárnách.
Sortiment výroby surového železa i struskových výrobků splňuje požadavky ČSN
ISO 9001 a je pravidelně od roku 1998 certifikován Technickým a zkušebním
ústavem stavebním Praha, s. p. Tento certifikační orgán potvrdil shodu systému
řízení jakosti pro výrobu a dodávání ocelárenského a slévárenského surového
železa a výrobků z vysokopecní strusky s normou ČSN EN ISO 9001 : 2001.
Závod 13 - Ocelárna
Závod Ocelárna je největším výrobcem oceli v České republice. Ocel
se vyrábí kyslíkovým pochodem ve čtyřech tandemových pecích s roční
produkcí přes 3 mil. tun. Po odpichu se ocel dohotovuje na cílové parametry
pro lití na pánvových pecích. Dále se tekutá ocel odlévá v sekvencích na
třech zařízeních ZPO do sochorů, bram či bramek.
Veškerý sortiment výroby oceli a kontislitků splňuje požadavky EN
ISO 9001:2000, závod je již dlouhodobě certifikován dle EMS auditorskou
společností TÜV NORD podle EN ISO 14001. Český úřad bezpečnosti práce
v roce 2003 oprávnil závod Ocelárna používat označení „Bezpečný podnik“.
Závod 14 - Válcovny
Závod 14 vyrábí a dodává dlouhé a ploché válcované výrobky určené
pro stavby a konstrukce na tuzemském i zahraničním trhu. Hotovní tratě
prezentují dvě profilové tratě, jedna pásová a drátová trať, které zajišťují
široký sortiment profilů, pásů a drátů.
Válcovací trať HCC vyrábí střední a hrubou profilovou ocel od jednoduchých
tyčí kruhových přes tvarové profily až po profily speciálních průřezů. Tato trať
vyrábí také profily ocelových výztuží a plochou ocel šířky 130 až 170 mm.
Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla o průměrech 5,5 –
14 mm a tyče pro výztuž do betonu menších průměrů.
17
Středojemná válcovna vyrábí široký sortiment za tepla válcovaných dlouhých
výrobků - jemnou a střední profilovou ocel základních tvarů, tyče pro výztuž
do betonu v žebírkovém provedení, tyče průřezu I, IPE do rozměru 140 mm
a U profil do rozměru 120 mm a některé speciální profily.
Pásová trať P1500 vyrábí pás z ocelí konstrukčních, konstrukčních se
zvýšenou pevností, konstrukčních pro tváření i pro hluboké tváření za
studena, konstrukčních uhlíkatých, konstrukčních nízkolegovaných (se
zvýšenou odolností proti atmosférické korozi; pro elektrotechnické účely),
mikrolegovaných. V rozměrech: tloušťka od 1,5 do 15 mm, šířka od 740 do
1550 mm s hladkým povrchem, nebo s oválnými výstupky (slzičkový).
Závod Údržba
Závod Údržba představuje opravárenský a údržbářský komplex, zajišťující
potřeby závodů společnosti ArcelorMittal Ostrava při údržbě, opravách,
modernizacích výrobního zařízení a investiční výstavbě.
Zajišťuje poruchové služby a operativní odstraňování poruch v rámci
celého ArcelorMittal Ostrava. Poskytuje služby závodům a útvarům akciové
společnosti, ale taktéž partnerům v rámci skupiny ArcelorMittal, případně
tuzemským a zahraničním zákazníkům.
Pro provádění opravárenských a údržbářských činností je Závod Údržba
certifikován řadou renomovaných společností, přičemž jeho celková
způsobilost je pravidelně prověřována společností TÜV NORD.
Závod Údržba vytváří podmínky a klade důraz na tvorbu systému bezpečné
práce a mezi nejdůležitější priority patří dodávka služeb nejvyšší kvality dle
požadavků zákazníka.
Závod 5 - Doprava
Závod Doprava zajišťuje služby v oblasti interní železniční a silniční dopravy
a přepravy pro jednotlivé organizační útvary společnosti, pro společnost
jako celek a pro externí podnikatelské subjekty sídlící v areálu společnosti.
Závod Doprava se člení na jeden úsek (Technika), provoz kolejové dopravy
a provoz silniční dopravy.
K základním funkcím dopravního závodu patří provozování dráhy a drážní dopravy
dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a jeho prováděcích vyhlášek na základě
udělených úředních povolení a licencí, obchodní činnost v oblasti tuzemské železniční
přepravy, komerční a celní služby, metodika nakládkové činnosti a hospodaření
s ložným prostorem, koordinace zaměstnanecké dopravy v rámci, a. s., péče
o základní majetkové fondy (dopravní prostředky, dopravní infrastruktura, ostatní
majetek), výkon funkce operativního správce hlavních komunikací v areálu, a. s.,
a výkon správce studeného odvalu, a. s. Železniční dopravní cestu tvoří celkem
199 km kolejiště a 52,5 km silnic, nacházejících se v areálu společnosti.
Činnost dopravního závodu v oblasti provozování dráhy a drážní
dopravy
je
zajišťována
odborně
a zdravotně
způsobilými
a speciálně vyškolenými zaměstnanci a dozorována orgány státní
18
správy – Drážním úřadem a Drážní inspekcí. Bezpečnost drážní
dopravy je zajišťována instalovaným zabezpečovacím zařízením.
V oblasti silniční dopravy provádí dopravní závod rovněž opravy a údržbu
silničních vozidel včetně speciálních a poskytuje další služby jako
např. kontrolu emisí, technické prohlídky, přípravu na technickou kontrolu
vozidla, mytí vozidel apod.
Závod Doprava je členem zájmových svazů a sdružení ČR v oblasti dopravy
a zapojuje se do řešení rozličných dopravních projektů.
ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s. r. o.
ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s. r. o. je výrobněopravárenským závodem. Poskytuje služby závodům a útvarům akciové
společnosti, ale taktéž partnerům v rámci skupiny ArcelorMittal, případně
tuzemským a zahraničním zákazníkům.
Závod sdružuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. Základní sortiment
strojírenských výrobků tvoří výroba strojních dílů a zařízení, ocelových
konstrukcí a výroba železničního dvojkolí. V oblasti slévárenství je závod
zaměřen na výrobu odlitků z oceli a litiny.
Dalšími významnými činnostmi závodu jsou opravy elektrických strojů;
projektování, dodávky, montáž a údržba elektrických zařízení; opravy
mechanizačních prostředků; provádění, rekonstrukce a údržba staveb;
provádění a údržba žáruvzdorných vyzdívek hutních, koksárenských
a energetických zařízení.
Neméně významnou činností závodu je tepelné zpracování (odlitků,
výkovků, válcovaného materiálů, svařenců) na velké a malé kalírně.
Pro technickou podporu uvedených činností, ale i mimo ně závod zajišťuje
diagnostická měření, nedestruktivní zkoušky, inspekce a zkoušky strojních
a elektrických zařízení včetně staveb. Součástí závodu je metrologické
středisko s akreditovanou kalibrační laboratoří a pracoviště pro školení
svářečů nebo nabídka ubytovacích služeb.
Závod je pro provádění výrobních a opravárenských činností certifikován
řadou renomovaných společností, přičemž jeho celková způsobilost je
pravidelně prověřována společností TÜV NORD.
ArcelorMittal Energy Ostrava, s. r. o.
ArcelorMittal Energy Ostrava, s. r. o. představuje složitý a rozsáhlý komplex
průmyslové energetiky se speciálním zaměřením na potřeby hutního
průmyslu. V oboru vodního hospodářství, teplárenství, plynárenství, elektroenergetiky a výroby technických plynů je tento závod svými fyzickými výkony
plně srovnatelný s jednoúčelovými energetickými subjekty podnikajícími na
energetickém trhu České republiky.
Převážná část dodávek energetických médií směřuje z ArcelorMittal Energy
Ostrava, s. r. o. do ostatních závodů akciové společnosti, část je určena
externím kupujícím.
19
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a. s.
Je největším výrobcem trubek v České republice. Nosným výrobním
programem závodu jsou bezešvé trubky válcované na dvou tratích Stiefel
v provedení trubek hladkých, závitových, přírubových a olejářských. Trubky
na tratích St 4-10“ a St 140 jsou vyráběny pouze z plynule odlévaných
předlitků. Nejnáročnějším výrobkem jsou bezešvé trubky olejářské pažnicové, čerpací, vrtné a naftovodné. Od roku 1957 je závod oprávněn
označovat olejářské trubky monogramem Amerického Petrolejářského
Institutu – API. Kromě běžných API závitů dodává závod i pažnicové
a čerpací trubky s plynotěsným závitovým spojem.
Z ocelového pásu válcovaného za tepla jsou v provoze „Svařovna trub“
vyráběny svařované trubky se šroubovicovým svarem jak v černém
provedení, tak pro potřeby plynárenství v provedení s třívrstvou izolací
PE, popř. vláknito-cementovou vnější izolací typu FZM. Závod je vybaven
nezbytnou kontrolní a zkušební technikou. Při kontrole jakosti se používá
moderních nedestruktivních metod, které garantují požadovanou kvalitu
dodávaných trubek.
ArcelorMittal Ostrava, divize Tubular Products v roce 1992 úspěšně
certifikovala systém jakosti podle normy ISO 9001 jako první v České
republice, systém řízení ekologie podle normy ISO 14001 byl poprvé
certifikován v roce 1999. Firma v letošním roce získala osvědčení Bezpečný
podnik, které potvrzuje shodu s předpisy ILO-OSH 2001 a OHSAS
18001:1999.
ArcelorMittal Ostrava je rovněž držitelem certifikátů předních externích
aprobačních společností Lloyd’s Register of Shipping (1988), Bureau Veritas
(1992) a Det Norske Veritas (1996) a dalších. Bezešvé a šroubovicově
svařované trubky určené pro tlaková zařízení byly certifikovány dle evropské
směrnice 97/23/ES společností RW TÜV v roce 2001.
20
Bata Nederlande B. V.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Europaplein 1
5684 ZC Best
The Netherlands
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
732 771 273
David Hulínský
http://www.bataindustrials.com
Stručný popis činnosti organizace
Společnost BAŤA, akciová společnost se řadí mezi významné české firmy
s dlouholetou tradicí. Její úspěch je v České republice i ve světě spojovaný
zejména s výrobou a prodejem obuvi.
Baťa, jehož síť tvoří v současnosti sedm desítek prodejen, patří mezi
největší české prodejce obuvi. Mnoho prodejen, které jsou součástí naší
maloobchodní sítě, byly baťovskými obchody již ve 20. a 30. letech.
Mnohé z nich prošly nebo aktuálně procházejí rozsáhlými rekonstrukcemi
a modernizacemi, neboť cílem naší firmy je vybudovat pro své zákazníky
prvotřídní pohodlí moderního designu, která se týká jak uspořádání
prodejen, tak i poskytovaní kvalitních služeb.
Všechny společnosti Baťovy světové organizace si kladou za cíl rozvíjet
a podporovat myšlenky a hodnoty, které u naší firmy vznikly před více než
sto lety.
Cíle a poslání firmy
Všechny společnosti Baťovy světové organizace si kladou za cíl rozvíjet
a podporovat myšlenky a hodnoty, které u naší firmy vznikly před více než
sto lety.
Známé a po celém světě rozšířené heslo „Náš zákazník, náš pán“ platí
stále a my všichni se jej snažíme svou prací naplňovat, abychom mohli
tvořit novodobé dějiny firmy Baťa. Snažíme se poskytovat zákazníkům
špičkové a bezkonkurenční služby ve všech úrovních její činnosti.
21
Výsledkem výrobních i obchodních aktivit firmy je kvalita na světové úrovni,
kterou denně přinášíme milionům svých zákazníků. Podrobnější informace
k historii firmy, popřípadě k soudobým číslům z činnosti mezinárodní
organizace, naleznete na našich internetových stránkách.
Produkty a služby
Baťa je přední světový výrobce obuvi.
22
Bezpečnostně technologický klastr, o. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Lumírova 630/13
700 30 Ostrava – Výškovice
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
+420 597 329 061
Ing. Robert Chlebiš
www.btklastr.cz
Stručný popis činnosti organizace
Bezpečnostně technologický klastr, o. s. (dále jen BTKlastr) se zaměřuje
především na aktivity v oblasti výzkumu, vývoj a inovací, marketingu
a propagaci, posilování vazeb mezi členy a podporuje aktivity vedoucí
k efektivnímu vzdělávání a rozvoji zaměstnanců členů klastru.
BTKlastr vznikl v roce 2010 na základě podnětů ze strany představitelů
vybraných průmyslových podniků, univerzit, technologické platformy
a subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji.
Vizí BTKlastru je stát se centrem výzkumně vývojových aktivit v ČR, vzájemné
podpory a sdílení nových technologií a aplikací v oblasti bezpečnosti
(Safety & Security) a podporovat praktické uplatnění bezpečnosti na
regionálních, národních i globálních trzích.
Produkty a služby
–– rozvoj bezpečnostně technologického výzkumu v regionu prostřednictvím
silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých škol,
vědecko-výzkumných institucí, technologické platformy bezpečnosti
průmyslu a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru
–– propojení požadavků aplikační sféry s akademickým a vědeckovýzkumným prostředím za účelem vytváření podmínek pro zvyšování
úrovně konkurenceschopnosti členů a plné využití místních lidských
i technických kapacit k posílení image a bezpečnosti Moravskoslezského
kraje jako perspektivního regionu.
–– zvýšení konkurenceschopnosti členů BTKlastru v oblastech bezpečnosti,
zajištění implementace progresivních systémů sdílení know-how a kapacit,
23
–– spolupráce BTKlastru a CZ-TPIS pro společné řešení problémů
a využívání příležitostí v odvětví bezpečnosti průmyslu, s cílem zvýšit
v regionu reprezentativnost členské základny a schopnost týmové
spolupráce pro dosahování výsledků,
–– posílení lidských i technických kapacit výzkumně vývojové základny
v regionu prostřednictvím realizovaných projektů:
–– Mobilní měřicí akreditovaná laboratoř pro měření imisí,
–– Expertní pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže
v pracovním procesu,
–– Informační centrum,
–– Centrální dohledové, poplachové a výcvikové centrum,
–– Akreditovaná zkušební laboratoř pro testování a výzkum nových
bezpečnostních zámků,
–– Technická a informační podpora ochrany kritické infrastruktury,
–– dosažení tzv. klastrové excelence – kvality managementu a růstu
klastru dle metodiky Evropské iniciativy pro klastrovou excelenci ESCA.
Bezpečnostně technologický klastr se aktuálně bude ucházet o známku
Cluster Management Excellence Label Bronze s cílem získání známky
Cluster Management Excellence Label Gold v horizontu 3-5 let.
–– vybudování funkční klastrové organizace, která by byla důvěryhodným
partnerem pro všechny členy, ale i regionální autority z odborné sféry,
státní správy i samosprávy.
Technologické vybavení
–– mobilní měřící pracoviště na měření znečištění ovzduší
–– expertní pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním
procesu
Realizované /připravované projekty
Přeshraniční česko-polská bezpečnostní inovační a technologická síť
Hlavním cílem projektu je navazování spolupráce a rozvoj vzájemných
vztahů v oblasti průmyslové bezpečnosti, podpora vzájemné výměny
informací a sdílení zkušeností na obou stranách hranice (v českém
i polském příhraničí) a zvýšení nejen úrovně bezpečnosti průmyslu, ale
zároveň i konkurenceschopnost tohoto regionu.
Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastr
Bezpečnostně technologický klastr je sofistikovaným nástrojem
k implementaci vize bezpečnostně technologického výzkumu soustředěného
do Moravskoslezského kraje. Projekt je rozdělen do oblasti bezpečnosti
Safety a Security, kde budou realizovány dílčí projekty s cílem vytvořit
infrastrukturu pro bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace, která bude sloužit
24
k realizaci společných projektů členů klastru za účelem rozvoje vzájemné
znalosti členů a jejich výzkumně - vývojového potenciálu.
Ukončené projekty
Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu v ČR
Bezpečnostně technologický klastr je sofistikovaným nástrojem (cestou)
k implementaci vize bezpečnostně technologického výzkumu soustředěného
do Moravskoslezského kraje, který má velmi vhodnou infrastrukturu
a historii spojenou s těžkým průmyslem a hutnictvím. Navazuje také na
poslání a činnosti České technologické platformy bezpečnosti průmyslu,
které má za primární cíl posilovat úroveň bezpečnosti průmyslu v ČR. BTK
je propojen s dalšími projekty, které přispějí k dosažení celé vize.
Nadace OKD – Program pro Evropu
Kvalitní zpracování a podání registrační a plné žádosti o dotaci do
Operačního programu podnikání a inovace – Spolupráce – Klastry – Výzva
II – prodloužení a tím získání dotace pro BTKlastr na dobu 23 měsíců.
Členství v profesních organizacích
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.
Národní klastrová asociace, o. s.
European Technology Platform on Industrial Safety
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Hospodářské komory ČR – Moravskoslezský kraj
25
CENTR GROUP, a. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
Nám. J. Gagarina 2046/1 b
710 00 Slezská Ostrava
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected], [email protected]
731 425 533, 736 650 930
RSDr. Zoltán Bedeč, Mgr. David Wilczek
www.centr.cz
Stručný popis činnosti organizace
V současné době, kdy moderní společnosti využívají outsourcing pro
zajištění svých vedlejších činností, nabízíme komplexní řešení bezpečnosti
ve formě integrované bezpečnostní služby. CENTR GROUP, a. s. se řadí
mezi největší společnosti na trhu komerční bezpečnosti.
Produkty a služby:
Jsme společností, která využívá svých bohatých zkušeností více než
patnáctiletým působením. Naši pracovníci, dosazováni z řad profesionálů,
odvádí vysoce kvalifikovanou práci, a to zejména v těchto oblastech:
–– Fyzická ostraha
–– Technická ostraha a ochrana objektů
–– Detektivní činnost
–– Dohledové centrum
–– Instalace, servis, revize a obsluha elektronické a mechanické ostrahy
–– Bezpečnostní poradenství
–– Facility management
–– Kontrolní a operativní skupiny (výjezdové skupiny)
–– Převoz cenin a finanční hotovosti
–– VIP security service
–– Další doplňkové bezpečnostní a úklidové služby
26
Technologické vybavení:
Systém zajištění ostrahy objektů bez nutnosti fyzické přítomnosti pracovníka
ostrahy v hlídané lokalitě s využitím elektronických zabezpečovacích
systémů (EZS) a kamerových systémů (CCTV). Výstupy jsou napojeny na
pult centrální ochrany (PCO) a dispečink Dohledového centra (DC), který
nepřetržitě monitorují pracovníci dispečinku. V případě narušení aktivuje
centrální dispečink zásahovou jednotku.
Realizované/připravované projekty:
Těžiště činnosti CENTR GROUP, a. s. v roce 2014 spočívá v rozšiřování
klientely v oblasti poskytování bezpečnostních služeb. Všechny
bezpečnostní služby v ČR musí mít za cíl poskytování profesionálních
služeb v oblasti ochrany osob a majetku.
Služby CENTR GROUP, a. s. jsou využívány širokým spektrem oborů,
institucí ve všech oblastech ekonomického, společenského a kulturněsportovního života.
Největší potenciál dalšího rozvoje naší společnosti vidíme v poskytování
profesionálních služeb směřujících k dosahování spokojeností našich
klientů.
V roce 2014 je cílem společnosti CENTR GROUP, a. s. poskytovat kromě
svých standardních služeb rovněž zabezpečování a pořadatelské služby
na různých kulturně společenských akcích. Také náš speciálně vyškolený
tým dovede zabezpečit a ochránit VIP osobnosti.
Přehled publikací, licencí a patentů:
ISO 9001 Management systému řízení jakosti
ISO 14001 Management systému environmentální ochrany
ISO 27001 Management systému ochrany informací
OHSAS 18001 Management systému bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci
Národní bezpečnostní úřad ČR – stupeň „TAJNÉ“
Členství v profesních organizacích:
Hospodářská komora České republiky
Česká komora služeb ochrany majetku a osob
Kanadská obchodní komora v České republice
27
Centrum dopravního výzkumu, v. o. s.
Kategorizace subjektu:Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: ANO
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
www:
Ing. Jiří Jedlička
[email protected]
721 222 994
www.cdv.cz
Stručný popis činnosti organizace
Centrum dopravního výzkumu, v. o. s. (CDV) je veřejnou výzkumnou
institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti
Ministerstva dopravy (MD). Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce
českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině.
Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost
s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční
sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace
státního, veřejného i soukromého sektoru.
CDV zaměstnává přes sto padesát odborných pracovníků v klíčových
oblastech dopravy: rozvoje dopravy, dopravní infrastruktury a životního
prostředí, bezpečnosti a dopravního inženýrství a také lidského faktoru
v dopravě a dopravního modelování. CDV je významně zapojeno do
mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Prostřednictvím svého
informačního střediska i pořádáním konferencí, seminářů a školení pomáhá
CDV rozšiřovat výsledky výzkumu i nejnovější zahraniční poznatky mezi
dopravní veřejnost.
Produkty a služby:
–– analýzy pro zavádění alternativních paliv a pohonů ve vozových parcích,
–– zajištění služeb autorského a investorského dozoru v průběhu realizace
stavebního díla,
–– hodnocení akustické zátěže, měření hluku z povrchů vozovek,
–– provádění zkoušek v akreditované laboratoři pro zkoušení zemin, kameniv,
28
betonů a malt, nedestruktivní metody (georadar, FWD),
–– měření kvality ovzduší,
–– analýza mikrostruktury pevných materiálů,
–– bezpečnostní poradce ADR a školení,
–– hloubková analýzy dopravních nehod,
–– audit bezpečnosti, bezpečnostní inspekce.
Technologické vybavení
Akreditovaná laboratoř č. 1506, provádí zkoušky:
–– stavebních materiálů
–– betonů, malt, kameniv a zemin
–– stavebních konstrukcí
–– podkladních vrstev a vozovek pozemních komunikací
–– betonových a zděných konstrukcí
Laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí (LDIZP) jsou
akreditovány pro zkoušení zemin, kameniv, betonů a malt a dále pro
provádění vybraných zkoušek podkladních vrstev a vozovek pozemních
komunikací.
Dále LDIZP nabízí provádění dalších zkoušek a měření v neakreditovaném
režimu a konzultační a poradenské služby zaměřené na problematiku
materiálů a konstrukcí staveb dopravní infrastruktury a hodnocení vlivů
dopravy na životní prostředí.
–– elektronový rastrovací mikroskop (SEM) tescan Vega LSU včetně
energiově-disperzního analyzátoru (EDX)
–– ICP/MS hmotnostní spektrometr
–– FTIR spektrometr
–– měřicí radary (Sierzega, Falcon), speciální meřicí vozidlo pro pasport
pozemních komunikací
–– TRIPOD – stacionární videozařízení pro záznam provozu na křižovatkách
Realizované /připravované projekty
–– Dopravní výzkumné a vývojové centrum CDV PLUS www.cdvplus.cz
–– Vícekanálový georadar jako nástroj pro monitorování poruch pozemních
komunikací a mostních konstrukcí gpr.cdvinfo.cz
–– Observatoř bezpečnosti silničního provozu www.czrso.cz
–– Rozvoj aplikačního potenciálu www.raplus.eu
–– Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky
přírodními hazardy trisk.cdvinfo.cz
–– Efektivní řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS
29
congman.cdvinfo.cz
–– Program zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu dotace.
cdvinfo.cz
–– Hloubková analýza dopravních nehod
Ukončené projekty
–– Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu
a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu
–– Defektoskopie železobetonových dílců a konstrukcí metodami nelineární
akustické spektroskopie
–– Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými
částicemi
–– Optimalizace technických opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí
pozemních komunikací
–– Celostátní sčítání dopravy
–– Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí při výstavbě
a rekonstrukcích silniční a žel. sítě v ČR
–– Možnosti efektivního řízení dopravního proudu při kongescích na D a R
pomocí ITS
Přehled publikací, licencí a patentů
Bezpečnost silničního provozu — aktuální poznatky (1. díl)
Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, postupy monitorování
a vyhodnocení koroze výztuží v betonu metodou akustické emise
Doporučení pro využívání gabionových konstrukcí v dopravním stavitelství
Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací
Systém hospodaření s pozemními komunikacemi TP 184
Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních
komunikací TP 171
Zkušební dráhy pro zrychlené zatěžovací zkoušky vozovek v Evropě
Odborné týmy
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA – ředitel CDV
Ing. Rudolf Cholava – ředitel výzkumu a vývoje
Ing. Martin Pípa – ředitel divize rozvoje dopravy
Ing. Jiří Jedlička – ředitel divize dopravní infrastruktury a životního prostředí
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. – ředitel divize bezpečnosti a dopravního inženýrství
Ing. Petr Šenk, Ph.D. – ředitel divize lidského faktoru v dopravě a dopravního
modelování
30
Členství v profesních organizacích
European Conference of Surface Transport Research Institutes
Forum of European Road Safety Research Institutes
Forum of European National Highway Research Laboratories
European Transport Safety Council
European Long-Life Pavement Group
European Logistics Infrastructure and Transport Expertise Network
European Long-Life Pavement Group
31
ČEMAT trading, spol., s. r. o.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: ANO
ul. Čs. Armády 184
735 51 Bohumín-Pudlov
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
596 013 541
Bc. Michal Džupin
http://www.cemat.cz
Stručný popis činnosti organizace
Společnost ČEMAT, v České republice registrovaná pod obchodním
názvem ČEMAT trading, spol. s r. o., je předním distributorem doplňků pro
manipulační a stavební techniku v České a Slovenské republice. Sídlo firmy
se nachází na okraji Bohumína na ulici Čs. armády 184, 735 51 BohumínPudlov, cca 8 km od Ostravy. IČO firmy je 25379470 a DIČ CZ 25379470.
Zákazníci společnosti vědí, že v rozsáhlém portfoliu ČEMAT naleznou také
širokou nabídku servisních služeb pro manipulační a stavební techniku.
Naše rozsáhlá síť obchodních zástupců pokrývá celou českou i slovenskou
republiku, denně jsme s našimi zákazníky v kontaktu prostřednictvím našich
výdejních skladů v Bohumíně a Praze-Uhříněvsi.
Čemat dlouhodobě a stabilně zastupuje světové výrobce prověřených
značek, jakými jsou BOLZONI AURAMO, MSE-FORKS, CAMOPLAST
SOLIDEAL, ATG, RÄDER VOGEL, CASCADE, DCL, SEAT či INTERSOFT
NEXO. Jako jediní na trhu navíc dodáváme teleskopické vidlice výrobní
řady TELESCOPICFORKS® a ROLLERFORKS® společnosti MSEFORKS. Kromě značek, které má ČEMAT ve výhradním zastoupení, nabízí
v sekcích nosných vidlic, zvedacích stolů a sedaček také produkty vlastí
výroby – CMT Forks, CMT Lifts, CMT Seats. V naší rozsáhlé nabídce
naleznete vzdušnicové pneumatiky určené na vysokozdvižné vozíky,
stavební a zemědělské pneumatiky, lesnické pneumatiky, OTR pneumatiky,
superelastická kola (plná kola), přídavná zařízení, zvedací stoly, pryžové
pásy, EM pláště, sedačky, kola a kladky a řadu dalších výrobků.
Ke každému produktu poskytujeme odborné poradenství, montáž
a samozřejmě záruční i pozáruční servis. Nabízíme také doplňkové služby
32
přidané hodnoty, jakými je půjčovna nových a repasovaných přídavných
zařízení pro vysokozdvižné vozíky, plnění pneumatik polyuretanovou
hmotou RELY® nebo montáž a lisování kol v místě určeném zákazníkem.
Moderní, flexibilní a cenově přijatelné služby v oblasti manipulace – to je to,
co u nás naleznete.
Produkty a služby
–– Portfolio příslušenství a služeb určených pro manipulační a stavební
techniku
–– Lisování super-elastických pneumatik, montáž přídavných zařízení,
půjčovna repasovaných přídavných zařízení, plnění pneumatik hmotou
RELY
–– Zdvihací zařízení – práce, půjčovna, prodej
–– Prodej příslušenství k vysokozdvižným vozíkům
–– Stavební stroje – prodej servis
–– Prodej příslušenství ke stavební technice
–– Montáže přídavných zařízení, výkup a repasování
Ukončené projekty
Školicí středisko manipulační techniky – OPPI – I. Výzva
Nákup nových výrobních technologií – Rozvoj – Výzva III.
Nákup informačního systému a IT vybavení – ICT v podnicích – Výzva III.
Rekonstrukce výrobní haly – Nemovitosti – Výzva II.
Podpora exportních aktivit společnosti ČEMAT trading, spol. s r. o. –
Marketing – Výzva II.
Organizační inovace společnosti ČEMAT trading, spol. s r. o. – Poradenství I.
Výzva
Vzdělávání
33
Česká asociace hasičských důstojníků – CAHD
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Výškovická 40
700 30 Ostrava – Zábřeh
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
950730021
Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
www.cahd.cz
Stručný popis činnosti organizace
Občanské sdružení bylo založeno v roce 1996 za účelem vytvoření
odborné platformy vedoucích představitelů tehdejších Hasičských sborů
okresů a měst k prosazení vysoce odborného názoru na požární ochranu
ve vztahu k orgánům státní správy i samosprávy, jakož i ve vztahu k Vládě
ČR a Parlamentu ČR.
V průběhu doby se činnost v Asociaci otevřela všem důstojníkům HZS
ČR. Aktivita ČAHD je směřována k uznání požární ochrany jako vysoce
humanitárního systému pomoci v krizových situacích, který přinese při dané úrovni
managementu, organizace, výcviku, legislativy a hasičské výzbroje a zejména
lidského potenciálu nejefektivnější, nejprogresivnější a nejekonomičtější výsledky
pro zmírnění ztrát a následků na životech a zdraví lidí, na majetku a ekonomice
v souvislosti s požáry a jinými mimořádnými událostmi.
Občanské sdružení má působnost na území celé České republiky.
Organizace ČAHD je zastoupena Sněmem ČAHD, Radou ČAHD
a Prezidentem ČAHD. Vrcholným orgánem ČAHD je Sněm, který se schází
minimálně jedenkrát ročně.
Realizované /připravované projekty
Česká republika:
Flashover kontejner
Flashover kontejner (trenažér) je soubor prvků sestavených do systému,
který dovoluje simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru.
Jde o systém sestavený z běžných ISO kontejnerů (12 m, 6 m), ve
34
kterých mohou jednotky PO nacvičit taktiku a vedení zásahu při požárech
v podmínkách celkového vzplanutí.
Vyprošťování
Česká asociace hasičských důstojníků z. s. a nezasahuje do řízení
a kompetencí MV – GŘ HZS ČR, pouze nabízí svou spolupráci. V oblasti
vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel se ČAHD, o. s.
podílí zejména na tvorbě příslušné metodiky a předpisů, odborné přípravě
a výcviku hasičů, odborné přípravě a výcviku rozhodčích pro soutěže ve
vyprošťování a na organizaci jednotlivých soutěží a mistrovství. Historie
soutěží ve vyprošťování sahá zejména do roku 1994 (vydána první pravidla),
účasti družstev na mezinárodních (i světových) soutěžích a postupném
vývoji soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.
V roce 2004 došlo k přepracování stávajících pravidel a vydání nových.
ČAHD z. s. na webových stránkách umísťuje i informace pro podporu „oblasti
vyprošťování“, mezi které patří i seznam rozhodčích včetně kontaktů,
kalendář soutěží, výstupy – hodnocení soutěží a další. Dále ČAHD z. s.
spolupracuje s diplomanty, kteří se ve svých bakalářských a diplomových
pracích zabývají problematikou vyprošťování. Asociace vydává za podpory
grantů MV – GŘ HZS ČR odborné a tematická CD a ostatní materiály, které
slouží k odborné přípravě hasičů. Členové asociace se podílí na zpracování
konspektů odborné přípravy, metodických listů bojového řádu apod.
ČAHD z. s. také zajistilo „plošné“ proškolení rozhodčích pro postupová kola
a zajištění I. mistrovství ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných
vozidel v rámci Slovenské republiky.
V roce 2009 dle požadavku MV – GŘ HZS ČR členové ČAHD z. s. provedli
mimo jiné také školení z problematiky dopravních nehod (tři dvoudenní běhy)
v zařízeních MV pro vybrané příslušníky Policie ČR. Současně se ČAHD
z. s. také spolupodílí při zajišťování výuky na IMZ ve Škodě Auto, a. s.,
organizované MV – GŘ HZS ČR.
Metodické pomůcky pro JPO
Česká asociace hasičských důstojníků z. s. ve spolupráci s MV – generálním
ředitelstvím HZS ČR a s HZS Olomouckého kraje pravidelně vytváří v rámci odborné
přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“.
Toto CD obsahuje aktuální a souhrnný přehled předpisů z oblasti Cvičebního
a Bojového řádu, Řádů odborných služeb, Konspektů odborné přípravy,
typových činností a ostatní metodiky pro činnost hasičů na místě zásahu.
V uvedeném aktuálním vydání jsou provedeny změny:
Na CD je rovněž doplněna „Pomůcka velitele jednotky požární ochrany“.
Jedná se o karty, které lze zalaminovat a dále používat jako „rychlou“
nápovědu pro velitele a ostatní hasiče z jednotek PO na místě zásahu.
Všechny soubory jsou jednotně zpracovány s možností jejich stažení ve
formátu PDF dokumentů.
35
Ministerstvo vnitra ČR také podporuje tento projekt grantem, z něhož je
zajištěno bezplatné předání tohoto souhrnu předpisů pro potřeby HZS ČR.
Pro ostatní potřebu je zpracování a distribuce CD zajištěna prostřednictvím
České asociace hasičských důstojníků z. s. nebo on-line přístupem
prostřednictvím www.cahd.cz.
Hasiči před a za objektivem
Hasiči Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního
odboru Bruntál, společně s Českou asociací hasičských důstojníku pořádají
už od roku 2003 každým rokem fotografickou soutěž „Hasiči před i za
objektivem“. Cílem tohoto ojedinělého projektu je přiblížení náročné práce
hasičských záchranářů laické veřejnosti a také zvýšení úrovně propagace
záchranných složek.
Soutěže se může zúčastnit každý fotoamatér z řad profesionálních
i dobrovolných hasičů v následujících kategoriích:
–– Požáry
–– Ostatní zásahy
–– Výcvik
–– Život na stanicích
Rallye Hamry
Rallye Hamry je soutěž pro dobrovolné hasiče, která se snaží přivést
dobrovolné hasiče do situací maximálně se blížících reálnému zásahu.
Soutěž vznikla v roce 2003, kdy se plynule rozvinula z odborné přípravy
jednotek SDH obcí okresu Prostějov. Rallye Hamry pořádá Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje a Česká asociace hasičských
důstojníků.
Slezská Harta
Jednou z nejtěžších nejen profesních, ale i životních zkoušek pro příslušníky
našeho sboru byly ničivé povodně v letech 1996 a 1997. Při záchranných
pracích si tehdy mnozí sáhli až na dno svých sil. Tato zkušenost ukázala,
že je co zlepšovat, jak na materiálním a technickém vybavení hasičů tak na
samotné odborné přípravě hasičů v této problematice. Reakcí na daný stav
byla myšlenka uspořádat soutěž ve vodním záchranářství pro JPO. A tak se
v roce 1998 pod názvem „Soutěž ve vodním záchranářství Slezská Harta“
konal historicky 1. ročník této soutěže. Po povodních v roce 2002 získala
soutěž od GŘ HZS ČR kredit neoficiálního Mistrovství republiky posádek
HZS ČR ve vodním záchranářství, což jen podtrhlo úroveň této soutěže.
Soutěž se každoročně koná na vodním díle Slezská Harta u Bruntálu.
Přehrada vznikla přehrazením toku řeky Moravice, která zde protékala
úzkým údolím. Samotné místo konání soutěže se nachází v místě bývalého
soutoku řeky Moravice a Černého potoka vzdáleném asi 6 km od Bruntálu.
Námětem soutěže je poskytnutí první pomoci a záchrana osob z vodní hladiny
36
a břehů, základní ošetření a transport pomocí motorového člunu. Tento
námět vychází z osvědčeného modelu obdobných soutěží pořádaných ILS
(International life saving) a VZS ČČK, doplněn o spolupráci s ÚSZS Bruntál
a VZS ČČK Bruntál, ČAHD a AČR. Soutěž, která má časový limit, začíná
na pokyn startéra, který vysílá soutěžní družstvo 1+3 od startovacího mola
ke splnění devíti disciplín, ve kterých musí soutěžící prokázat dostatek
teoretických a praktických znalostí z dané problematiky. Během uplynulých
třinácti ročníků byly postupně odstraněny negativní zjištění, což vedlo ke
zkvalitnění celé soutěže, která je ideální příležitostí k řešení problematiky
spojené se záchranou tonoucích osob, předávání si cenných zkušeností
a sledování nových trendů, např. v oblasti technických prostředků,
s ohledem na co možná nejrychlejší a nejbezpečnější provedení záchrany.
Každoročně se soutěže účastní až 25 soutěžních družstev z celé republiky,
Polska a Maďarska. Soutěžící se mohou těšit po předvedeném výkonu
a sportovních zážitcích také na velmi pěkné věcné ceny. Poslední dva
ročníky vytvořily zároveň kvalitní zázemí pro společné mezinárodní
cvičení WASAR týmů což je pilotní projekt tří členských zemí Evropské
Unie Holandska, Velké Británie a České Republiky, jehož cílem je vycvičit
záchranné týmy předurčené pro práci na vodě při živelních pohromách.
Projekt FIRESAFE
Hlavním cílem projektu je vytvoření přehledné metodiky pro specifické
posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti. Tato metodika
bude definovat vhodné návrhové metody pro nestandardní postupy
prokazování požární bezpečnosti staveb s využitím nástrojů požárního
inženýrství. Předložený projekt má přispět ke zvýšení bezpečnosti a eliminaci
rizik při návrhu požární ochrany pro nově navrhované či rekonstruované
stavby s vysoce rizikovými podmínkami požární bezpečnosti, pro které
nejsou stávající normové postupy dostatečně průkazné. Navrhovaná
metodika umožní užití přesnějších výpočtových metod analyzujících
podrobněji podmínky posuzovaného objektu s ohledem na vznik a rozvoj
požáru, podmínky bezpečné evakuace a zásahu požárních jednotek
s akceptováním specifik při užívání a provozu objektu.
Řešitelem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Fakulta bezpečnostního inženýrství. Česká asociace hasičských důstojníků
je účastníkem projektu.
Ochrana proti únikům plynů a požárům
Osm desítek zástupců ústavů sociální péče, domovů důchodců a penzionů
pro seniory z celého Moravskoslezského kraje se zúčastnilo čtvrtečního
(17. 4. 2014) semináře, zaměřeného na problematiku ochrany těchto
zařízení před nebezpečnými plyny a požáry. Připravil jej Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) v budově Vyšší odborné školy
sociální v Ostravě.
37
Zahraniční projekty:
SafeHotel
Projekt „Safehotel“ se zabývá problematikou standardizace požární
bezpečnosti hotelů a ubytovacích zařízení. „Safehotel“ klade důraz nejen
na zajištění požární bezpečnosti staveb, ale i výcvik personálu. Nedílnou
součástí tohoto systému je strategie pro vyhodnocování hotelů z hlediska
zabezpečení požární ochrany (obdobně jako dnes vyhodnocování hotelů
z hlediska kvality cestou přidělení „hvězdiček“), což by mělo jednoznačný
dopad na zákazníka – hotelového hosta, jakož i na majitele (provozovatele)
hotelu. Hotel, který splní definovaná kritéria požární bezpečnosti, obdrží
mezinárodní certifikát a může se pyšnit držením hvězdy Safehotel.
HELI4Rescue
Projekt HELI4Rescue dává záchranným složkám a organizacím působící
v oblasti ochrany obyvatelstva a humanitární pomoci možnost definovat
požadavky na zařízení nazývané VTOL (Vertical Take Off and Landing),
což je vlastně dopravní prostředek s kolmým vzletem a přistáním (vrtulník,
vzducholoď, bezpilotní letoun, apod.). Tento technický prostředek by měl
být využitelný pro transport týmů a těžkých nákladů v místech mimořádných
událostí k překonání tzv. “poslední míle”, což může být v reálné situaci
i vzdálenost několika stovek kilometrů.
Aby bylo možno definovat požadavky na takovéto dopravní zařízení,
je nezbytné analyzovat možnosti nasazení VTOL při různých typech
mimořádných události. Proto se projektu formou spolupracujícího partnera
účastní zástupci širokého spektra evropských organizací, působících
v oblasti záchranářských týmů, ochrany obyvatelstva a zajišťování
humanitární pomoci. Zkušenosti těchto odborníků a jejich požadavky jsou
rozhodující pro definování finálních požadavků a pro samotný úspěch
projektu.
Výstupem projektu HELI4Rescue by pak měla být definice technických
požadavků na VTOL, jakož i systém organizačního zajištění takovéto
přepravy. V této souvislosti je v rámci projektu velkou výzvou definování
požadavků na speciální helikoptéru těžké hmotnostní kategorie s pracovním
názvem FTH (Future Transport Helicopter), jež by měla být schopna
přepravit až 50 osob, resp. 15 t materiálu na vzdálenost přesahující
1.000 km. Tento technický prostředek by se měl dostat do výrobního
programu v následujících letech, a v této chvíli je zde unikátní možnost
podílet se specifikací technických požadavků takovéhoto zařízení.
EUSR
FireComp
Multicom 112
38
Česká pojišťovna, a. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Spálená 75/16
113 04 Praha 1
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
542 593 909
Ing. Oldřich Volejníček
www.ceskapojistovna.cz
Stručný popis činnosti organizace
Jsme univerzální pojišťovnou s více než 185letou bohatou tradicí poskytování
životního i neživotního pojištění. Po znovuzavedení konkurenčního prostředí
v roce 1991 zůstáváme největší pojišťovnou na českém pojistném trhu.
Poskytujeme jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro
malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik
a zemědělství. Přibližně 3900 zaměstnanců a 5600 obchodních zástupců
se na více než 4500 obchodních místech stará o maximální spokojenost
klientů.
Celkové předepsané pojistné podle metodiky České asociace pojišťoven
v roce 2012 činilo 32 miliardy korun. Česká pojišťovna spravuje téměř osm
milionů pojistných smluv a její tržní podíl na domácím trhu dosahuje 25,3
procent.
Česká pojišťovna zůstává i nadále nejdůvěryhodnější pojišťovnou v ČR.
Vyplývá to z výsledků průzkumu, který každoročně provádí společnost
Reader’s Digest. Česká pojišťovna v anketě o nejdůvěryhodnější značku
své vítězství v kategorii pojišťoven znovu obhájila, a navázala tak na
prvenství z předchozích ročníků.
39
Česká technologická platforma bezpečnosti
průmyslu, o. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v BTKlastru: ANO
Lumírova 630/13
700 30 Ostrava - Výškovice
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
597 329 061
Ing. Robert Chlebiš
www.cztpis.cz
Stručný popis činnosti organizace
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. je občanské
sdružení, založené na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
a jejím posláním je sdružování členů na základě společného zájmu. Členem
platformy se mohou stát jak průmyslové podniky či malé a střední firmy
nebo fyzické osoby, tak i výzkumné instituce zřízené státem, vysoké školy,
oborové svazy a sdružení nebo orgány státní správy na jakékoli úrovni.
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. (CZ-TPIS) byla
zapsána do registru občanských sdružení u Ministerstva vnitra 5. 6. 2007 a to
na základě usnesení valné hromady iniciované Fakultou bezpečnostního
inženýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Vznik
tohoto občanského sdružení lze připsat skutečnosti, že na evropské úrovni
existuje Evropská technologická platforma bezpečnosti průmyslu (ETPIS)
a ve všech členských státech Evropské unie by měly fungovat národní
platformy (NTPIS), které ETPIS zastřešuje. Tyto již existují například ve
Francii, Polsku, Itálii, Španělsku či dalších zemích.
Produkty a služby
Posláním CZ-TPIS je posilovat a rozvíjet bezpečnost v průmyslu v ČR,
podporovat organizace ve prospěch rozvoje bezpečnosti průmyslu v České
republice, společně identifikovat národní zájmy v oblasti průmyslové
bezpečnosti a jednotně prosazovat tyto zájmy na evropské úrovni
prostřednictvím ETPIS, která úzce spolupracuje s Evropskou komisí.
CZ-TPIS má svou činností zastřešit propojování průmyslových podniků,
40
univerzit, výzkumných a veřejnosprávních organizací a vytvořit tak most
mezi vědou, výzkumem a aplikační sférou v oblasti bezpečnosti průmyslu.
Hlavním cílem národní platformy je vytvářet sítě a partnerství, posilovat
spolupráci v oblasti bezpečnosti průmyslu, prosazovat zájmy oborových
organizací na české a evropské úrovni a vyhledávat finanční zdroje na
podporu investic i výzkumu.
Mezi dílčí cíle CZ-TPIS v současnosti patří:
–– Zapojení CZ-TPIS do realizace hlavních činností ETPIS
–– Vypracování Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního
akčního plánu (IAP)
–– Iniciace, podpora a propagace realizovaných vědecko – technických
záměrů z oblasti bezpečnosti průmyslu
–– Vytváření vazeb mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti
průmyslu
–– Zvyšování bezpečnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu
–– Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v průmyslu
–– Zapojení do stávajících sítí spolupráce a vytváření nových
K realizaci navržených cílů vytvořila CZ-TPIS Strategickou výzkumnou
agendu, která je základním dokumentem mapujícím vize rozvoje bezpečnosti
průmyslu v ČR z pohledu VaVaI. Jeho cílem je identifikace vyváženého
a dynamického rozvoje bezpečnosti průmyslu.
Na základě Strategické výzkumné agendy byl připraven Implementační
akční plán, který shrnuje konkrétní aktivity a odpovědnosti navržené pro
plnění střednědobých cílů CZ-TPIS.
Realizované /připravované projekty
SAF€RA
Cílem projektu je zlepšení spolupráce a koordinace národních výzkumných
programů zaměřených na průmyslovou bezpečnost, včetně větší interakce
s rámcovým programem a NMP témat, zejména s cílem vytvoření
společného plánování iniciativy pro průmyslovou bezpečnost. Projekt
je zaměřen na zlepšení úrovně bezpečnosti v evropském průmyslu
prostřednictvím koordinovaného výzkumu k dosažení udržitelného růstu
a posílení konkurenceschopnosti.
Safety AGENT
Cílem projektu je zvýšení spolupráce a vzájemných vztahů v oblasti
průmyslové bezpečnosti mezi univerzitami a výzkumnými ústavy na
jedné straně a podnikatelskými subjekty a veřejnou správou na straně
druhé. Přínosem zlepšení partnerství mezi příslušnými subjekty v oblasti
bezpečnosti průmyslu bude intenzivnější komunikace, identifikace potřeb,
přenos poznatků a zvýšená spolupráce, což celkově přispěje k lepší
konkurenceschopnosti českých výzkumných i podnikatelských subjektů.
41
Důraz bude kladen na vytvoření mezinárodní spolupráce v evropském
měřítku a transfer znalostí prostřednictvím Evropské technologické platformy
bezpečnosti průmyslu a národních platforem v jednotlivých státech EU.
Rozvoj aplikačního potenciálu (RAPlus)
Hlavním cílem projektu je rozšíření současné spolupráce a navázání nových
partnerství a sítí směřujících k většímu uplatnění, především v aplikační
sféře. Cíle bude dosaženo stážemi a odbornou praxí pro získání nových
zkušeností s vytvářením sítí v zahraničí i v ČR, identifikací a iniciací nových
témat spolupráce (odborná setkání, kulaté stoly), školením a systematickým
vzděláváním, interaktivním portálem a proaktivním párováním nabídek
a poptávek a vytvořením projektové kanceláře.
Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR
Projekt vychází z předchozího projektu s názvem Podpora rozvoje
bezpečnosti průmyslu v ČR (reg. Č. 5.1 SPTP01/002) podpořeného
z programu OPPI – Spolupráce, v rámci kterého byly zpracovány dokumenty
Strategická výzkumná agenda (SVA) a Implementační akční plán (IAP).
Vzhledem k dynamicky se rozšiřující členské základně platformy a s tím
spojeným nárůstem požadavků na iniciaci nových společných projektů
bude nezbytná aktualizace SVA i IAP, ve kterých budou nově zohledněny
strategie EU Horizont 2020 a strategie Evropské technologické platformy
bezpečnosti průmyslu (ETPIS).
Náplní projektu je praktická implementace strategických dokumentů
prostřednictvím propojení výzkumné, akademické a podnikatelské sféry,
iniciace a realizace výzkumných a vývojových projektů a aktivit směřujících
k rozvoji bezpečnosti a posílení inovací a konkurenceschopnosti průmyslu
v ČR.
V projektu bude dále rozvíjena již dobře nastavená spolupráce s ETPIS
a podpořeno větší zapojení členů CZTPIS do další spolupráce s evropskými
partnery.
Ukončené projekty
Přeshraniční česko-polská bezpečnostní inovační a technologická síť –
Nadace OKD
Podpora a rozvoj bezpečnosti průmyslu v MSK – Nadace OKD
Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR – OPPI
Nadace ČEZ
Další vzdělávání zaměstnanců členů CZ – TPIS ke zvýšení jejich adaptability
jako most mezi krizí a rozvojem konkurenceschopnosti členských firem CZTPIS - OPVK
42
Členství v profesních organizacích
Bezpečnostně technologický klastr, o. s.
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Hospodářská komora ČR – Moravskoslezský kraj
Evropská technologická platforma bezpečnosti průmyslu
43
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Partyzánská 7
170 00 Praha 7
Email:
[email protected]
Telefon:
266 753 589, 602 309 052
Kontaktní osoba: Ing. Jana Malá
www:http://www.csze.cz/
www.casopisenergetika.cz
www.csze-bozp.cz
Stručný popis činnosti organizace
Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou
a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti
výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech, jakož
i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky, a odborné školy
zaměřené na energetiku. Je živnostenským společenstvem ve smyslu
příslušných právních předpisů.
Svaz rozvíjí svoji činnost a působení na území ČR a zájmově spolupracuje
s obdobnými organizacemi mimo území ČR.
Produkty a služby
Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české
energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho
členů, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské
a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR,
vládou České republiky, politickými stranami a hnutími a dalšími národními
a mezinárodními institucemi.
Svaz zastupuje své členy při kolektivním vyjednávání a jejich jménem
uzavírá kolektivní smlouvy vyššího stupně s příslušnými odborovými svazy
ECHO, ČOSE a OSZJE.
Český svaz zaměstnavatelů v energetice je rovněž vydavatelem časopisu
44
ENERGETIKA - recenzovaného neimpaktovaného měsíčníku pro
elektrárenství, teplárenství a užití energie, který vychází od roku 1951.
Časopis se zabývá problematikou výroby a distribuce elektřiny a tepla
a souvisejícími oblastmi a věnuje se zejména těmto tématům: energetické
hospodářství, elektroenergetika, energetické strojírenství, nové technologie,
obnovitelné zdroje energie, zásobování teplem, úspory energie, věda
a výzkum, životní prostředí.
Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti
energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi. Je
ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení,
neboť oslovuje představitele státní správy, TOP manažery z energetických
a dalších společností, výrobní firmy a další nejen v České republice, ale
i na Slovensku, kam je rovněž distribuován. Odebírají ho také některé
zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA,
Francii nebo Nizozemsku. Vychází 11× ročně (v ročníku je dvojčíslo 8-9)
v nákladu 3 000 ks.
Ukončené projekty
ESF ČR – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost: projekt „Další
vzdělávání zaměstnanců v odvětví energetiky“
Leonardo da Vinci projekt CETRAEL – certifikace v odvětví elektrotechniky
Leonardo da Vinci projekt EURCERT – certifikace v odvětví elektrotechniky
Přehled publikací, licencí a patentů
Časopis ENERGETIKA
JIROUŠ, František. Efektivní spalování paliv. 1. vyd. Praha: ČSZE, 2013.
ISBN 978-80-260-5393-4.
KOL. AUTORŮ VFN a ČSZE. Ochrana zdraví zaměstnanců
v elektroenergetice a teplárenství. 3. vyd. Praha: ČSZE 2012.
KUBÍN Miroslav. Proměny české energetiky. Praha: ČSZE, 2009.
ISBN 978-80-254-4524-2.
Odborné týmy
Komise pro elektroenergetiku
Komise pro krizové situace
Komise pro teplárenství
Komise pro energetické školství
Komise pro objektivizaci náhradových řízení
Komise pro kolektivní vyjednávání
Komise bezpečnosti práce
45
Členství v profesních organizacích
Svaz průmyslu a dopravy ČR
EURELECTRC
Live Working Association (LWA)
ISSA (Mezinárodní sdružení pro sociální bezpečnost) – Sekce Elektřina
46
ENVIFORM, a. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Závodní 814
739 65 Třinec
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
558 533 878
Ing. Jaroslav Ligocki
www.enviform.cz
Stručný popis činnosti organizace
Společnost poskytuje prostřednictvím outsourcingu či dílčích objednávek
poradenské a speciální laboratorní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), pracovního prostředí,
ekologie, systému jakosti, metrologie, zkušebnictví, revizí vyhrazených
i nevyhrazených technických zařízení a osobních ochranných pracovních
prostředků (OOPP).
Pomůžeme Vám se zavedením a udržováním systému QMS dle
ČSN EN ISO 9001:2009, EMS dle ČSN ISO EN 14001:2005 a ČSN
OHSAS 18001:2008, zpracujeme Vám hlukovou mapu, žádost o vydání
integrovaného povolení či Vám pomůžeme při plnění legislativních
povinností ve výše zmiňovaných oblastech.
Při své činnosti se opíráme o naše akreditované a autorizované
laboratoře či certifikované osoby. Součástí nabízených služeb společnosti
ENVIFORM, a. s. je výroba, prodej a distribuce OOPP včetně praní
a nehořlavé úpravy prádla.
Produkty a služby
poradenské a speciální laboratorní služby v oblasti:
–– bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
–– požární ochrany (PO)
–– pracovního prostředí
–– ekologie
–– systému jakosti
47
–– metrologie
–– zkušebnictví
–– revizí vyhrazených i nevyhrazených technických zařízení a osobních
ochranných pracovních prostředků (OOPP)
zavádění a udržování systému:
–– QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009, EMS dle ČSN ISO EN 14001:2005
a ČSN OHSAS 18001:2008
zpracování hlukové mapy
–– výroba, prodej a distribuce OOPP
–– praní a nehořlavé úpravy prádla
Technologické vybavení
Centrum Laboratoří
Prostory jednotlivých laboratoří jsou zmodernizovány a nově vybaveny.
Všechny laboratoře jsou vybaveny kvalitními měřidly a přístroji, tak aby
bylo možno zajistit požadovanou kvalitu a úroveň prováděných zkoušek.
Technické vybavení je dle potřeby dále obnovováno a rozšiřováno, tak aby
vyhovovalo současným technickým požadavkům.
Velmi důležitým článkem jsou také zaměstnanci pracující v laboratořích.
Jsou to zaměstnanci s odpovídajícím odborným vysokoškolským nebo
středoškolským vzděláním a mnohaletou zkušeností z měření a zkoušení
v oblastech, ve kterých pracují jednotlivé laboratoře. Pro každou oblast
měření a zkoušení tu najdete specialisty, kteří jsou zaměřeni na získávání
teoretických znalostí, praktických zkušeností a odborné způsobilosti
v jednotlivých oblastech. K protokolům z měření je potom možno zpracovat
odborné zhodnocení, vypracované na základě četných zkušeností
a znalostí současné legislativy. Kvalitu práce laboratoře pravidelně
kontrolují a porovnávají s jinými laboratořemi formou mezilaboratorních
porovnávacích zkoušek.
Zkušební laboratoř pracovního a životního prostředí
Základní parametry pracovního prostředí se v této hygienické laboratoři
začaly měřit už v roce 1964. V letech 1980-1989 byla ustanovena
referenční jednotkou pro všechny ostatní hygienické laboratoře působící
pod tehdejším generálním ředitelstvím hutnictví železa. V roce 2001 byla
laboratoř vyčleněna z TŽ, a. s. a přešla pod firmu Třinecký Vkus, s. r. o.
dnes ENVIFORM, a. s. a začala s přípravou na získání akreditace
u Českého institutu pro akreditaci (ČIA). V roce 2002 bylo provedeno
prověření laboratoře Českým institutem pro akreditaci a laboratoř získala
na 3 roky osvědčení o akreditaci pro 8 zkušebních metod v oblasti stanovení
koncentrace prachu, měření hluku, měření vibrací a měření osvětlení.
48
V roce 2005 byla akreditace rozšířena o postup – odběry vzorků prachu
a byla obhájena akreditace všech metod na období dalších 5 let. Dále pak
v roce 2006 byla akreditace rozšířena o další zkušební metodu v oblasti
měření mikroklimatických parametrů prostředí.
Laboratoř provádí akreditovaná měření pro kategorizaci prací, technická
měření pro kolaudační účely při uvádění zařízení do zkušebního a trvalého
provozu, technická měření pro účely navržení opatření k odstranění rizik,
měření pro zpracování hlukových studií a další.
Laboratoř vod
V roce 2003 byla laboratoř vyčleněna z TŽ, a. s. a spolu s oddělením životního
prostředí přešla pod firmu Třinecký Vkus, s. r. o. dnes ENVIFORM, a. s.
V té době laboratoř již udržovala osvědčení o správné činnosti laboratoře
vydané střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB, VÚV
T.G.M. v Praze) a to od roku 1989. V roce 2008 se Laboratoř vod přihlásila
a následně získala akreditaci u Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Tento
krok byl učiněn pro jednotnost akreditací v celé firmě. V současné době
má laboratoř 18 akreditovaných metod (analýz) z původních 12 v době
přechodu do firmy ENVIFORM, a. s.
Laboratoř měření emisí
V roce 2002 byla laboratoř měření emisí vyčleněna z TŽ, a. s. a přešla pod
firmu Třinecký Vkus, s. r. o., dnes ENVIFORM, a. s. V roce 2006 začala
laboratoř s přípravou na získání akreditace, kterou získala začátkem roku
2007 pro zkušební metody obsahující měření plynných emisí a emisí
tuhých znečišťujících látek. V roce 2008 laboratoř svou akreditaci rozšířila
o měření emisí persistentních organických látek, těžkých kovů a těkavých
organických látek. V současnosti autorizovaná laboratoř měření emisí
provádí stanovení 12 parametrů dle akreditovaných metod.
Zkušební laboratoř mechanických a technologických vlastností
V roce 2007 byla laboratoř vyčleněna ze společnosti VVT- Vítkovice
válcovna trub, a. s. (nynější VÁLCOVNA TRUB TŽ, a. s.) a přešla pod firmu
ENVIFORM, s. r. o. (nyní ENVIFORM, a. s.).
V témže roce provedla společnost ENVIFORM, a. s. ve zkušební laboratoři
rozsáhlou investici pořízením nového špičkového trhacího stroje TTM 1000
pro tahové zkoušky do 1000 kN švýcarské společnosti Walter Bai a zajištěním
dvou Charpyho kladiv pro zkoušky rázem v ohybu podle evropských norem
či norem pro olejářský průmysl. V roce 2008 modernizace pokračovala
rekonstrukcí trhacího stroje Amsler 20 s počítačovým vyhodnocováním
výsledků zkoušek.
V roce 2008 zkušebna splnila požadavky jakostní normy ČSN EN ISO/
IEC 17025:2005 a úspěšně ukončila náročný proces akreditace u Českého
institutu pro akreditaci, v. o. s. (ČIA). V současné době má laboratoř 7
49
akreditovaných metod, mezi které spadá např. Zkouška tvrdosti dle Brinella,
Zkouška tahem, Zkoušky rázem v ohybu a další.
Realizované /připravované projekty
Partnerství a spolupráce s institucemi.
S vědomím společenské odpovědnosti podporuje firma ENVIFORM, a. s.
mateřské, základní a střední školy při rozvoji pohybových aktivit žáků,
přístupu k ochraně zdraví a ekologii. Dále podporuje handicapované
občany, zejména děti.
Mezi nejúspěšnější realizované projekty patří cvičení dětí předškolního věku
a atletické soutěže žáků. Pro děti předškolního věku a nižších tříd základní
školy firma vydala ve spolupráci s autorkou Zuzanou Jakešovou knihu
s názvem „Rady malého rozumbrady“ a stolní hru s názvem „Bezpečná
školka“ uvádějící problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví, požární
ochrany a hygieny, která se setkala u dětí ve školkách, školách, dětských
domovech i nemocnicích s velkou oblibou.
Členství v profesních organizacích
VŠB-TU - Fakulta bezpečnostního inženýrství
50
ENVItech Bohemia, s. r. o.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Ovocná 34
161 00 Praha 6
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
257 312 750
Ing. František Němec
www.envitech-bohemia.cz
Stručný popis činnosti organizace
Poskytnout zákazníkovi co největší sortiment zboží a služeb v co nejvyšší
kvalitě, to je hlavní strategie společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. Kdo
jsou naši zákazníci? Od roku 1992, kdy byla společnost založena, je jich
několik stovek. Jsou to všichni ti, kteří chtějí monitorovat venkovní ovzduší,
realizovat havarijní systém pro bezpečnost svých provozů, naplňovat
vyhlášku o měření emisí, ale také ti, kteří si od nás koupí jediné čidlo pro
měření teploty.
Všichni se mohou spolehnout, že naše dodávky a servisní služby jim
zabezpečí výhodu perspektivního řešení na několik let dopředu a stabilního
partnera. Od svého vzniku společnost postupně rozšiřovala sortiment dodávek
a služeb. V dnešní době projektujeme a dodáváme např. kompletní detekční
systémy pro průmyslové provozy, které chrání zdraví zaměstnanců a zajišťuje
prevenci kolizních stavů výrobních zařízení. Trvale udržené zvyšování
výnosů společnosti znamenalo a znamená i organizační rozvoj od jediného
zaměstnance po strukturu splňující požadavky norem ISO 9001 a 14001.
Produkty a služby
–– monitorovací systémy
–– systému pro kontinuální měření emisí
–– kalibrační systémy
–– detekční systémy pro průmyslové provozy
–– služby v oblasti životního prostředí
–– zpracování a přenos dat
51
–– další specializace
–– vzdělávání, pořádání kurzů a školení
52
ERGOWORK, s. r. o.
Kategorizace subjektu: Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru:NE
Raichlova 2659/2
155 00 Praha 5 – Stodůlky
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
+420 777 828 865, +420 731 955 361
RNDr. Petr Skřehot, Ph.D.
www.ergowork.cz
Stručný popis činnosti organizace
Společnost ERGOWORK, s. r. o. je dynamicky se rozvíjející ryze česká
odborná firma specializující se na oblast ergonomie, prevence rizik, BOZP,
požární ochranu, nebezpečné chemické látky a nanobezpečnost. Našim
cílem je vždy vyhovět potřebám zákazníka a uspokojit jeho požadavky.
Naše činnost vychází z bohatých, dlouholetých zkušeností získaných jak
v akademické sféře, tak i ve firmách z výrobní či nevýrobní sféry nebo
z institucí veřejné správy.
Naši specialisté jsou absolventy prestižních českých vysokých škol,
jako například Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava,
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty chemického
inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze či Fakulty
životního prostředí České zemědělské univerzity.
Produkty a služby
Kromě poskytování služeb v oblasti BOZP a PO se společnost ERGOWORK, s. r. o.
zaměřuje na některé speciální činnosti, jejichž rozsah je následující:
– Inženýrská ergonomie
– Posuzování spolehlivosti lidského činitele v pracovních systémech
– Nebezpečné chemické látky a prevence závažných havárií
– Bezpečnost práce na staveništích (koordinátor BOZP na staveništi)
– Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a žáků škol
– Nanobezpečnost
53
Technologické vybavení
–– Systém pro měření aerosolů Grimm 1.109 + Nanocheck 1320
–– Kulový teploměr Delta-Ohm TP875
–– Luxmetr Testo 540
–– Termický anemometr TA 888
–– Měřič hluku CEM DT-8852
–– Měřič CO2 Lutron MCH 383SD a další přístroje
–– Vyhodnocovací, modelovací a organizační software
Realizované /připravované projekty
Vývoj informační databáze SafetyNET v rámci řešení projektu 5.1
SPTP01/002 „Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu
v ČR“
Spolupráce na řešení projektu TD020017: „Hodnocení vlivu pracovního
prostředí blokových dozoren průmyslových provozů na spolehlivost výkonu
operátorů“
Přehled publikací, licencí a patentů
Dušátko, A. a kol. Skladové objekty a jejich provoz z pohledu
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. 1. vyd. Olomouc :
Anag, 2012. 415 s. ISBN 8978-80-7263-356-0.
Skřehot, P. Kapitola 5.1, Skladování chemických látek a chemických
směsí, s. 193-216.
SKŘEHOT, P. a kol. Praktické aspekty ergonomie pracovišť. Portál
BOZPinfo [online], 9. 5. 2013. Dostupný na www: <http://www.bozpinfo.
cz/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/ergonomie_pracovist130506.
html>. ISSN 1801-0334.
Odborné týmy
RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D.
RNDr. Ing. Marcela Skřehotová
Ing. Petr Civiš, Ph.D.
Ing. Šárka Vlková, Ph.D.
RNDr. Martin Civiš, Ph.D.
Mgr. Petr Kožmín
Mgr. Jan Píšala
Mgr. Jan Svoboda
Bc. Jakub Hrnčiřík
54
Členství v profesních organizacích
Česká ergonomická společnost
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu
Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Česká aerosolová společnost
Prointegrity – sdružení specialistů na management a psychologii práce
55
F.S.C. – BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s.
Kategorizace subjektu: Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
Vítkovická 1994/22
702 00 Moravská Ostrava
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected], [email protected]
595 693 960, 731 505 894, 731 443 090
Jindřich Štalcer
www.fsc-ov.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Společnost F. S. C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s. je ryze českou
a největší poradenskou firmou v České republice v oblasti ochrany osob,
majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu. Firma má
téměř patnáctiletou tradicí v oblasti analýz a řešení bezpečnostních rizik,
poskytování komplexního bezpečnostního servisu, auditů, vzdělávání,
implementačních a konzultačních činností.
Ve své práci se opírá o profesionální tým pečlivě vybraných, zkušených
specialistů, autorizovaných inženýrů, auditorů a soudních znalců
z nejrůznějších bezpečnostních oborů.
F. S. C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s., se nezabývala a nezabývá
dodávkami, montážemi a servisem bezpečnostních technologií a nemá
žádné kapitálové nebo personální vazby na dodavatele těchto systémů.
Proto může svým partnerům nabídnout nezávislé projekční a inženýrské
služby při realizaci a poté správě těchto důležitých investic.
Produkty a služby:
– Outsourcing pracovní pozice security managerů, specialistů, obdobných
činností nebo části jejich pracovní náplně.
– Poskytování konzultačních bezpečnostních služeb
– Zpracování analýz bezpečnostních rizik a bezpečnostních analýz (studií).
– Zpracování veškerých návrhů a projekce bezpečnosti a bezpečnostních
systémů.
56
–– Správa systémů technické ochrany a elektrické požární signalizace
–– Bezpečnostní audity, posouzení bezpečnosti a penetrační testování
–– Zpracování dokumentací krizového řízení, ochrany kritické infrastruktury
a kontinuity činností a podnikání
–– Vzdělávací a lektorská činnost
–– Zajišťování obranných technických prohlídek.
Technologické vybavení:
Společnost je držitelem několika certifikátů, mimo jiné „Osvědčení
podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Tajné“, certifikátu
managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 pro poradenství v oblasti
bezpečnosti, projektové činnosti ve výstavbě a projektování elektrických
zařízení a certifikátu ISO 27001:2005 – osvědčení o managementu systému
ochrany informací.
Realizované/připravované projekty:
Na základě smlouvy mezi F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s.
a Úřadem pro normalizaci a státní zkušebnictví vykonává naše společnost
funkci sekretariátu technické komise CEN/TC 325 - Prevence kriminality
prostřednictvím navrhování budov, objektů a území. F.S.C. zabezpečuje,
v souladu s vnitřními předpisy a pokyny orgánů CEN a CENELEC, činnost
sekretariátu evropské technické komise CEN/TC 325 (Crime prevention
through building, facility and area design)
Ukončené projekty:
Program Prevence, připravenosti a zvládání následků teroristického
a dalších typů útoků byl realizován na základě rozhodnutí Komise 2007/124/
EC, Euratom, na období 2007 -2013 jako součást hlavního programu
„Bezpečnosti a ochrany svobod“. Program rozvíjí „Evropský program
ochrany kritické infrastruktury (EPCIP)“.
Doba realizace a název projektu
–– 2009 – 2010 - Studie ochrany rozhodujících objektů elektrizační soustavy
před terorismem a návrh bezpečnostních standardů
–– 2010 – 2011 - Ochrana kritické infrastruktury energetiky
–– 2012 – 2013 - Metodika hodnocení fyzické ochrany prvků Kritické
infrastruktury proti napadení teroristickým útokem a dalšími formami útoků
–– A dále v rámci programu „Národní politika výzkumu, vývoje a inovací
České republiky na léta 2009 až 2015 byly realizovány další níže uvedené
projekty.
57
Doba realizace a název projektu
–– 2010-2013 - Posouzení a standardizace fyzické ochrany objektů veřejných
vysokých škol
–– 2011-2013 - Objektivizace hrozeb a rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny
Přehled publikací, licencí a patentů:
Odborníci FSC je aktivně podíleli na přípravě následujících publikací:
Ochrana kritické infrastruktury
Publikace dává ucelený přehled o základních požadavcích na zajištění
ochrany infrastruktury v jednotlivých odvětvích, jejíž narušení by ohrozilo
bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva,
zdraví osob nebo ekonomiku státu (kritická infrastruktura)
Bezpečnost pro manažery, podnikatele a politiky
Publikace obsahuje nejdůležitější informace o bezpečnosti, kterými by měl
disponovat každý manažer, podnikatel a politik a také potřebné postupy
a metody, které mohou uživatelé aplikovat pri zvyšování úrovně bezpečnosti
ve všech oblastech a kategoriích. Kniha upozorňuje na nejzávažnější
problémy bezpečnosti v ČR v návaznosti na současná bezpečnostní rizika
a změny navazující na vstup ČR do EU.
Odborné týmy:
Ve své práci se FSC opírá o profesionální týmy pečlivě vybraných,
zkušených specialistů, autorizovaných inženýrů, auditorů a soudních
znalců z nejrůznějších bezpečnostních oborů.
Členství v profesních organizacích:
Bezpečnostně technologický klastr, o. s.
Hospodářská komora ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Česká asociace bezpečnostních manažerů
Spolupráce:
Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního
inženýrství
Institut ochrany obyvatelstva - Ministerstvo vnitra,
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
58
FITE, a. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: ANO
Výstavní 2224/8
709 51 Ostrava – Mariánské Hory
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
596 633 411
Ing. Pavel Bartoš
www.fite.cz
Stručný popis činnosti organizace
Historie vzniku akciové společnosti FITE se datuje do období padesátých let,
kdy byla založena tehdejším vedením Ostravsko-karvinských dolů (OKD)
odborná skupina pracovníků pro řešení problematiky báňské mechanizace
a automatizace. Tato skupina se postupně rozrůstala a nabývala různých
organizačních forem. Po roce 1989 pak byl založen odštěpný závod
OKD s názvem Báňská vývojová základna s počtem asi 120 pracovníků,
převážně technického charakteru. Hlavním předmětem činnosti byl rozvoj
báňských technologií, technologií úpravy a zpracování uhlí, oblast báňské
bezpečnosti a oblast rekultivace území postižených báňskou činností. Nově
byly rozvíjeny především ekologické technologie a nakládání s odpady.
V rámci restrukturalizace OKD, a. s. byla Báňská vývojová základna, jako
samostatná součást OKD určena k prodeji včetně movitého i nemovitého
majetku a veškerého vlastního know-how. Za účelem odkoupení nabízeného
majetku byla v závěru roku 1993 založena akciová společnost FITE, a. s.,
která se k 1. 1. 1994 stala vlastníkem bývalé Báňské vývojové základny.
V současné době má FITE, a. s. asi 65 zaměstnanců.
Produkty a služby
Báňské technologie
–– vývoj, konstrukce, výroba, servis a prodej báňských technologií,
především pro hlubinné dobývání uhlí, zejména zařízení na dopravu
a úpravu fragmentace hmot a speciálních důlních zařízení
59
Ekologie – ekoinženýring
–– systémy nakládání s odpady
–– koncepce, studie a plány odpadového hospodářství
–– ekologizace průmyslových procesů
–– pořádání ekologických konferencí a výstav
–– využívání opuštěných průmyslových areálů
–– poradenská činnost v oblasti ekologie, energetiky a báňské činnosti
–– výzkum a vývoj v oblasti nakládání s odpady a řešení krizových situací
Ekologie – nakládání s odpady
–– využívání odpadů a produktů z odpadů, především ze spalování uhlí
a z jiných tepelných procesů ve stavebnictví, v rekultivačně asanačních
akcích, terénních úpravách apod.
–– likvidace starých ekologických zátěží a rekultivace území postižených
báňskou činností a likvidace jam hlubinných dolů
Oblast obchodu a služeb
–– pronájem nebytových prostor
–– provoz F-clubu v provozní budově FITE, a. s. na Výstavní ul. č. 2224/8
v Ostravě – Mariánských Horách
–– skladování, prodej a doprava průmyslových trhavin
Realizované /připravované projekty
2009-2011 : Výzkum a vývoj víceúčelového robotického transportéru
pro záchranu osob a zásahy v krizových situacích, ve zvláště obtížných
terénních a/nebo klimatických podmínkách
–– Grant: MPO, TIP, FR-TI1/572/2009-2011
–– Trvání projektu: 2009 - 2011
–– Řešeno pro:FITE, a. s., Moravský výzkum, s. r. o.
–– Řešitel: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Přehled publikací, licencí a patentů:
V zájmu trvalého zvyšování kvality svých výrobků a poskytovaných
služeb se neustále ve FITE, a. s. rozvíjí zákaznický přístup. V průběhu
roku 2002 společnost získala pro většinu svých činností certifikaci podle
mezinárodních norem jakosti řady ISO 9001 a tvorby, řízení, udržování
a zlepšování environmentálně orientovaného systému řízení organizace
dle mezinárodních norem a předpisů ISO 14 001. Tato certifikace je
každoročně úspěšně obhajována. Akciová společnost FITE je aktivním
členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Hospodářské
komory ČR a je zastoupena ve vrcholových orgánech těchto uskupení, jak
na úrovni kraje, tak na úrovni České republiky.
60
Další rozvoj firmy FITE, a. s. se opírá především o trvalé rozšiřování
a specializaci ve stávajících oborech činností s důrazem na export báňských
technologií a rozvoj v oblasti ekologie, především ve vazbě na likvidaci
starých ekologických zátěží a na využívání odpadů. FITE, a. s. je firmou,
která se zajímá, podporuje a sama se aktivně podílí na řešení palčivých
problémů Moravskoslezského kraje. Je dlouholetým a aktivním členem
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Hospodářské komory ČR.
Členství v profesních organizacích:
Asociace výzkumných organizací
61
Fyzikálně technický zkušení ústav, s. p.
Kategorizace subjektu:Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava - Radvanice
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
595223113
Ing. Jaromír Hrubý
ftzu.cz
Stručný popis činnosti organizace
Samostatný, komerčně zcela nezávislý institut poskytující služby v oblasti
zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jsme
vlastněni státem. Nejsme dotováni ze státního rozpočtu a pracujeme na
principu neziskové organizace, kdy se veškerý zisk reinvestuje zpět do
firmy.
Jediná instituce v ČR autorizovaná pro zkoušení a certifikaci zařízení
do prostředí s nebezpečím výbuchu podle nařízení vlády č. 23/2003 Sb.
a notifikovaná pro směrnici 94/9/EC (ATEX 100).
Produkty a služby
Certifikace
–– Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
–– Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
–– Ochranné systémy
–– Elektrická zařízení z hlediska elektrické bezpečnosti
–– Elektromagnetická kompatibilita elektrických zařízení
–– Výrobky z hlediska statické elektřiny
–– Detektory (analyzátory) plynu a kyslíkoměry
Zkoušení
Zkušební laboratoře jsou schopny provádět všechny zkoušky, potřebné
pro účely certifikace podle norem, harmonizovaných ke směrnici 94/9/EC.
62
Pouze ve výjimečných případech jsou zkoušky zajišťovány externě a to
případ od případu při zachování principů, požadovaných normou IEC EN
17025 pro hodnocení způsobilosti zkušebních laboratoří.
Jsou to především:
–– zkoušky elektrických a neelektrických zařízení ve výbušné atmosféře
–– zkoušky ochranných systémů pro potlačení, oddělení a odlehčení výbuchu
–– oteplovací zkoušky elektrických zařízení s měřením teplot kontaktní
metodou a bezkontaktní IR metodou při předepsaných zatěžovacích
parametrech
–– měření průběhů rychlých výbuchových tlaku plynů par a prachů se
vzduchem uvnitř zařízení a při funkčních zkouškách ochranných systémů
a to i za zvýšeného počátečního tlaku
–– elektrické zkoušky a měření napětí, proudů, výkonu, unikajících proudů,
elektrických odporů, elektrické pevnosti a odolnosti
–– zkoušky analyzátorů a detektorů plynů
–– zkoušky povrchových a průchozích odporů nekovových materiálů
a zkoušky nabíjení elektrostatickým nábojem
–– měření velmi vysokých odporů a velmi malých odporů
–– zkoušky hořlavosti
–– zkoušky za abnormálních podmínek (teplota, vlhkost), klimatické zkoušky
–– měření rozměrů spár
–– zkoušky elektromagnetického vyzařování
–– zkoušky elektromagnetické odolnosti
Speciální zkoušky:
–– odolnosti tlakových láhví proti plamenům
–– odolnosti automobilových nádrží LPG a CNG
–– odlehčovacích ventilů výbuchu v klikových skříních spalovacích motorů
–– zjišťování rychlých kinetických dějů pomocí velmi rychlé kamery
–– stanovení koncentrace prachu ve vzduchotechnických rozvodech
–– zkoušky dle požadavků zákazníka v závislosti na technických možnostech
laboratoře.
Inspekce a další aktivity
–– nezávislé inspekce instalací elektrických a neelektrických zařízení
a ochranných systémů v prostředí s nebezpečím výbuchu podle NV
č. 406/2004 Sb. (ATEX 137)
–– stanovování prostředí s nebezpečím výbuchu a vnějších vlivů prostředí
–– nezávislé prověřování způsobilosti firem, provádějících opravy
nevýbušných zařízení
–– posouzení úrovní EMC v provozech
–– poradenství pro komplexní zajištění instalací proti výbuchu
–– provádění školení pracovníků, zabývajících se konstrukcí, instalací
a provozováním zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
63
–– poradenství při aplikování legislativních požadavků na prokazování shody
podle NV č. 23/2003 Sb. (ATEX 95)
–– poradenství při aplikování legislativních požadavků podle NV 406/2004
Sb. (ATEX 137)
–– poradenství při výkladech konstrukčních a instalačních technických norem
a předpisů pro zařízení a ochranné systémy do prostředí s nebezpečím
výbuchu
–– tvorba technických norem a předpisů do prostředí s nebezpečím výbuchu
(ČSN, CEN, CENELEC, IEC) a zastupování ČR v mezinárodních
normalizačních systémech
–– zpracovávání nezávislých soudně znaleckých posudků týkajících se
aspektů ochrany protivýbuch
64
GUARD 7, v., o. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v BTKlastru: NE
Členství v CZ-TPIS: ANO
Divišova 235
530 03 Pardubice
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
605 246 604
Bc. Miloš Eichler
www.guard7.cz
Stručný popis činnosti organizace
Společnost byla založena v roce 1991. Zabýváme se komplexní činností
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany
(PO) a životního prostředí (ŽP) po celém území České republiky. Naším
hlavním produktem ja komplexní zajištění BOZP a PO formou outsourcingu
pro všechny typy a druhy firem.
V současné době dlouhodobě zajišťujeme služby pro více než 100
klientů od živnostníků až po nadnárodní firmy jako například Kooperativa
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Česká podnikatelská
pojišťovna, a. s., obchodní řetězec Sportisimo, Dek, a. s., atd.
Pro podporu poskytovaných služeb vyvíjíme vlastní softwarové produkty
včetně e-learnigového prostředí, informačních portálů a virtuálních tříd.
Produkty a služby
Provádíme služby a práce po celém území České republiky. Našimi
zákazníky jsou společnosti všech velikostí i zaměření. Jsme držiteli systému
řízení ISO 9001 certifikovaného Bureau Veritas.
Zajištění BOZP a PO pro firmy (outsourcing)
Komplexní dodavatelské zajištění bezpečnosti práce (BOZP) a požární
ochrany (PO) pro firmy i živnostníky. Zajistíme plnění všech povinností,
které vyplývají z legislativy České republiky a i něco navíc. Vyhněte se
sankcím a vysokým pokutám.
Na rozdíl od nepřetržitého zajištění firmy outsourcingem BOZP a PO se
65
jedná o jednorázový balíček služeb. Je určen pro zavedení BOZP a PO ve
firmách, kde není zajištěna vůbec nebo nedostatečně. Cílem je uvedení
BOZP a PO ve firmě do stavu požadovaného legislativou.
Zavedení BOZP a PO
Zpracujeme vše potřebné pro bezpečnost práce a požární ochranu ve vaší
společnosti.
Na rozdíl od nepřetržitého zajištění firmy outsourcingem BOZP a PO se
jedná o jednorázový balíček služeb. Je určen pro zavedení BOZP a PO ve
firmách, kde není zajištěna vůbec nebo nedostatečně. Cílem je uvedení
BOZP a PO ve firmě do stavu požadovaného legislativou.
E-learningové kurzy
Garantovaná e-learningová školení z oblasti bezpečnosti práce (BOZP)
a požární ochrany (PO). Součástí naší nabídky jsou také kurzy pro řidiče
referentských vozidel, kurz hospodaření s odpady, kurz první pomoci
a mnoho dalších. K dispozici jsou také anglické verze základních kurzů
BOZP, PO a řidičů referentů.
Naše e-learningové kurzy je možné rychle a levně modifikovat. Ze
standardního školení tak získáte produkt přesně odpovídající podmínkám
ve vaší společnosti.
Bezpečnostní analýzy
Identifikace a vyhodnocení rizik, kategorizace prací, začlenění činností do
kategorie podle požárního nebezpečí atd.
Vyhledávání a zhodnocení rizik je stanoveno pro všechny zaměstnavatelel
v § 102, odst. 3 Zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce
Podle Zákoníku práce je provedení identifikace rizik základním úkonem
potřebným pro správné řízení BOZP. Z něho vychází všechny další činnosti
a je podkladem pro systém řízení i veškerou dokumentaci BOZP.
Riziko vyjadřuje pravděpodobnost a míru hrozící škody, vyplývajících ze
všech nebezpečí v organizaci.
Identifikaci rizik by měla zpracovávat a hodnotit odborně způsobilá osoba
v prevenci rizik, tj. držitel osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik
(Podle Zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci). Rizika se musí pravidelně přehodnocovat
a je nutné přijímat opatření k jejich odstranění nebo alespoň omezení na
přijatelnou míru.
66
R
HOBES, spol. s r. o.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
K luhům 151
793 12 Horní Benešov
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
554 748 320, 602 711 169
Bc. Pavel Jachymčák, DiS.
www.hobes.cz
Stručný popis činnosti organizace
Naše firma navazuje na významnou tradici, která sahá do roku 1950, kdy
byla v Horním Benešově zahájena výroba zadlabacích zámků ještě pod
jménem Brano. Novodobá historie firmy začíná privatizací státního podniku
v roce 1992 a založením firmy HOBES, spol. s r. o. se 100% soukromým
vlastnictvím. Následující období je charakterizováno rozsáhlými investicemi
do technologického zařízení, informatiky a expanzí na zahraniční trhy.
Hlavní výrobní činností naší společnosti je výroba zadlabacích zámků,
kde jsme největšími výrobci v České republice a výhradními dodavateli
největším tuzemským výrobcům dveří.
Dalšími výrobními činnostmi je výroba dílů pro autoprůmysl, strojírenská
výroba – výroba dílů z velkoformátových plechů, výroba ocelových
zárubní, galvanické zinkování, konstrukce a vývoj střižných nástrojů.
V současnosti naše firma zaměstnává 184 zaměstnanců. Celkový obrat za
rok 2013 dosáhl výše cca 210 mil. Kč, z něhož více než 19% představoval
vývoz (především na Slovensko, do Polska, Maďarska, Litvy, Lotyšska,
Estonska). Stabilitu zahraničního obchodu zabezpečuje i dceřiná společnost
v Polsku. Úspěšná výrobní kooperace probíhá také se zahraničními firmami.
Výrobní plocha společnosti je cca 6 600 m2, skladová plocha: krytá 810 m2
+ volná plocha 400 m2.
Produkty a služby:
–– Zámky do dveří
–– Díly pro autoprůmysl
67
–– Strojírenská výroba
–– Nástrojárna
–– Galvanovna
–– Výroba ocelových zárubní
Technologické vybavení:
Výrobní zařízení
Výroba výlisků pro autoprůmysl se provádí převážně na plně
automatizovaných postupových lisech Heilbronn 220, PME 100, PME 250,
PME 500.
Veškeré nástroje, nářadí a kontrolní přípravky si vyrábíme ve vlastní
nástrojárně. Kromě běžných strojů máme k dispozici 2 CNC obráběcí centra
MCV 1000 SPEED a MCV 750. Jsme rovněž vybaveni třemi drátovými
řezačkami Hitachi 470R a elektrojiskrovou hloubičkou EIH 8M.
Výrobní zařízení - strojírenská výroba
Vysekávací lisy:
Výrobu 2D výseku realizujeme na CNC vysekávacích lisech FINN POWER
Ohraňovací lisy:
Ohyb rozvinutých tvarů provádíme na hydraulických ohraňovacích lisech
Ruční svařování:
Ruční svařovna vybavena technologií pro MIG/MAG svařování, pulzním
svařovacím zdrojem LORCH S5 SPEEDPULSE a ručním plazmovým
zdrojem. Svařovací boxy jsou plně odsávány.
Automatizovaného svařovacího pracoviště: Vybaveno svařovacím robotem Motoman, dvěma pevnými stoly a jedním
polohovadlem, plně odsáváno pomocí tří digestoří.
Ukončené projekty:
Dne 9. 1. 2013 byl ukončen dvouletý vzdělávací program –
Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti HOBES, spol. s r. o., č. p.
CZ.1.04/1. 1. 04/60.00363. Cílem tohoto dvouletého projektu bylo zvýšení
odborné kvalifikace zaměstnanců naší společnosti a posílení nejen adaptability
jednotlivých pracovníků, ale rovněž zvýšení konkurenceschopnosti celého
podniku. Přínosem projektu je zvýšení odbornosti zaměstnanců jak v oblasti
výroby zámků tak v oblasti zvýšení efektivnosti výroby konkrétních produktů
značky HOBES.
68
Přehled publikací, licencí a patentů:
Strategickou orientací firmy je spokojený zákazník. O vysoké kvalitě
našich výrobků svědčí udělení certifikátu systému řízení kvality ČSN EN
ISO 9001:2002, ISO 14001, ISO TS 16 949. Výsledkem jsou různá ocenění
jako například CZECH MADE. Rozšiřováním výrobního sortimentu,
přípravou nových výrobků a aktivním zapojením marketingu chceme
vyjít vstříc rostoucímu zájmu po výrobcích naší firmy a zvýšit úroveň
poskytovaných služeb.
Členství v profesních organizacích:
Profesní cech Mechanických zámkových systémů
MEZA
69
HP-Pelzer, k. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Pod Kyjovem 18
322 00 Plzeň
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
724602785
Ing. Jan Brož
www.pelzer.de
Stručný popis činnosti organizace
Společnost HP-Pelzer, s. r. o. vyrábí v České republice především textilní
obložení, izolace a další materiály pro automobilový průmysl. Firma
vybudovala své závody v Žatci, v Plzni, v Mladé Boleslavi a v Ostravě.
HP-Pelzer, s. r. o. vznikl v roce 1991 na zelené louce. Jeho prvním
zákazníkem byla automobilka BMW v Německu. Poté společnost pronikla
na anglický a později i na španělský trh. Příchod skupiny Volkswagen Group
do České republiky znamenal také orientaci na domácí klientelu.
HP-Pelzer Group s hlavním sídlem v německém Wittenu představuje
jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců akustických systémů
v oblasti automotive. Společnost vyrábí vnitřní vybavení a obložení do
osobních automobilů s ohledem na izolaci proti hluku a koberce do
automobilů. Výrobky se dělí do čtyř kategorií: motor, zavazadlový prostor,
interiér a exteriér. Zákazníky jsou všichni významní výrobci osobních
automobilů na světě.
Firmu HP-Pelzer založil v roce 1969 v německém Wittenu Helmut
Pelzer. V uvedeném místě má HP-Pelzer Group dodnes svou centrálu.
Za posledních třicet let, se skupina HP-Pelzer rozrostla na 43 výrobních
závodů a pět technických center. Společnost zaměstnává ve své výrobní
síti v Evropě, Asii i Severní a Jižní Americe kolem osmi tisíc pracovníků.
Obchodní skupina Východní Evropa má šest závodů, Západní Evropa 14
závodů, Severní Amerika osm závodů, Jižní Amerika čtyři a Asie 11 závodů.
V poslední době došlo k velkému rozvoji výroby v Číně. Každý kontinent
má svou centrálu. Střediska výzkumu a vývoje jsou situována do Německa,
USA a Koreje.
70
Produkty a služby:
Plzeňská továrna produkuje hlavně koberce a má 492 zaměstnanců.
Výrobní program žateckého závodu tvoří především izolační materiál.
Pracuje v něm 522 lidí. V Mladé Boleslavi, kde je zaměstnáno kolem stovky
osob, a v ostravské fabrice, v níž počet zaměstnanců vrostl až na 354,
výrobní sortiment představují především koberce. V Ostravě HP-Pelzer
postavila novou logistickou halu.
V rámci celosvětové skupiny HP-Pelzer Group má žatecký závod největší
obrat a Plzeň je třetí v pořadí. Plzeňské fabrice ale obrat neustále roste,
takže se výrazně přiblížil továrně v Žatci a všechno nasvědčuje tomu, že
Plzeň se do třech let stane ve skupině číslem jedna.
V Plzni se vyrábí koberce pro interiéry vozidel, polyuretanové díly pro
hlukovou a tepelnou izolaci motorového prostoru a dalších částí hnacího
soustrojí. Do výrobního programu patří také textilní výplně podběhů.
Žatecký závod produkuje hlavně zvukové i tepelné izolace hnacích
agregátů, podlah a mezistěn vozidel, dále izolační pakety pro zavazadlový
prostor. Izolační materiál tvoří polyuretan nebo textil.
Mladá Boleslav dodává své výrobky výhradně pro Škodovku. Jedná se
hlavně o koberec do kabiny vozidla nebo zavazadlového prostoru a textilní
podběhy. Interiérové koberce a obložení kufru má svém výrobním programu
rovněž ostravská továrna.
Koberce a textilní podběhy do vozů se vyrábí tvarováním termoplastických
textilií za studena a vysokofrekvenčním svařováním. K výrobě izolací se
používá otevřené i uzavřené polyuretanové vypěňování a řezání vodním
paprskem. Tyto technologie jsou poměrně náročné na manuální práci.
Společnost si sama vyrábí EPDM fólii a polyuretan. Kromě toho skupina HPPelzer vyvinula vlastní, patentovanou technologii HMP na výrobu izolace
podlahy automobilů. Jak podotkl Foldyna, v zásadě se jedná o flokovací
proces, kdy se bikomponentní materiál za tepla spojí a vytvaruje.
Zhruba asi polovina výroby je automatizovaná a v její druhé polovině
hraje velmi důležitou úlohu lidský faktor. Mezi největší zákazníky HPPelzer, s. r. o. kromě Škody Auto, Hyundai a KIA patří Volkswagen Group,
Audi, BMW, Ford, Opel, Daimler a Suzuki.
71
IBEX – Libor Pindur
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
Hasičská 52
700 30 Ostrava - Hrabůvka
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
595 953 782, 724 200 958
Libor Pindur
www.ibex-sbs.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Soukromá bezpečnostní služba IBEX Ostrava je profesionální bezpečnostní
agentura s činností od roku 1996. Máme bohaté zkušenosti v oblasti ochrany
osob a majetku. O našem zodpovědném přístupu se již přesvědčily desítky
významných klientů.
Kvalitu našich služeb zaručuje tým specialistů a kvalifikovaných zaměstnanců,
kteří splňují požadavky na bezpečnostní vzdělání s Osvědčením o odborné
způsobilosti pro potřebnou dílčí kvalifikaci. Velká pozornost je věnována jak
vlastnímu výběru zaměstnanců, kde samozřejmostí je čistý trestní rejstřík,
tak jejich dalšímu vzdělávání a odbornému růstu.
Produkty a služby:
Základní služby:
–– fyzická ostraha objektů (individuální stavby, průmyslová výstavba a areály)
–– technická ostraha objektů (vlastní pult centrální ochrany typ „NAM
GLOBAL“)
–– specializovaná zásahová jednotka (vlastní výjezdová skupina)
–– ochrana osob a majetku
–– převoz hotovostí a cenin (doprovody)
–– úklidové služby
Speciální služby:
–– montáž a servis elektronických zabezpečovacích a monitorovacích
systémů (EZS, EPS, CCTV)
72
–– zajištění pořadatelských akcí a ochrana VIP
–– služby soukromých detektivů
–– controlling (penetrační testy, kontrolní nákupy aj.)
–– bezpečnostní poradenství a konzultace
Realizované/připravované projekty:
V roce 2014 účast na projektu „ Nový začátek pro 50plus“ v rámci realizace
grantů poskytovaného MPSV ČR na posílení aktivit politik zaměstnanosti
a to ve spolupráci ze společností PRISCO, s. r. o.
–– v rámci projektu zařazeno 7 uchazečů
Ukončené projekty:
V roce 2013 účast na projektu „Safety AGENT“ realizace stáže studentů
formou praxe a to ve spolupráci s CZ-TPIS a VŠB-TU Ostrava Fakultou
bezpečnostního inženýrství
–– v rámci projektu prošlo formou praxe 6 studentů
Odborné týmy:
Odborník v oblasti Výcviku služebních psů – trenér, cvičitel a psovod
(reprezentant ČR v mondioringu) – člen kynologického klubu Frýdlant nad
Ostravicí
Zkoušky: ZVV3, IPO3, ZPO2, ZPS1, Mondioring1, KCHBO
Členství v profesních organizacích:
spolupráce s kynologickým centrem AIGON Ostrava
spolupráce s, BPA Ostrava – zprostředkování zkoušek a kurzu odborné
způsobilosti - profesní kvalifikace Strážný
73
IHAS, s. r. o.
spolupráce s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: ANO
Stodolní 1785/13
702 00 Ostrava
Korespondenční adresa:
Borovského 262/98
734 01 Karviná-Ráj
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
596 111 085, 739 056 035
Ing. Tadeáš Podstawka
www.ihas.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Společnost IHAS byla založena před 10 lety s cílem poskytovat informace
a technickou pomoc všem zájemcům o problematiku spojenou s rizikem
výbuchu. Všude tam, kde se manipuluje s hořlavými látkami, jsme připraveni
s týmem odborníků nabídnout naše služby. Sdružili jsme opravdu špičkový
tým expertů z řad soudních znalců, inspekčních orgánů a vysokoškolských
odborných pracovišť.
Včasná implementace veškerých nařízení a zákonných požadavků dané
problematiky v průmyslových podnicích je dnes jedinou šancí jak obstát
v konkurenci na sjednoceném evropském trhu.
Produkty a služby:
–– Zpracování Protokolů o určení vnějších vlivů
–– Zpracování a vedení kompletní dokumentace o ochraně před výbuchem
–– Zpracovávání znaleckých posudků z hlediska výbuchu hořlavých prachů,
plynů a par soudním znalcem
–– Zpracování analýzy rizik dle ČSN EN 13463 a ČSN EN 1127 a posouzení
projektových dokumentací z hlediska rizik výbuchu
74
–– Pořádání školení a seminářů ve vztahu k EX prostředí včetně vydání osvědčení/
certifikátu o absolvování, provádění pravidelných školení ve firmách
–– Zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP odborně způsobilou
osobou dle zákona č. 309/2006 Sb.
–– Pomoc při naplňování opatření z dozorových akcí orgánů dozoru (OIP, PO.)
–– Služby Akreditovaného inspekčního orgánu č. 4024 ve vztahu k ATEX
100a - nařízení vlády č. 23/2003 Sb.
–– Příprava společností na certifikaci systému jakosti dle EN ISO 9001
–– Měření prašnosti
–– Měření úniků hořlavých plynů a par
–– Měření požárně technických charakteristik látek
–– Měření oteplení a úniků tepla
–– Měření antistatických vlastností
Technologické vybavení:
–– Akreditovaný inspekční orgán
–– Laboratoř statiky
–– Laboratoř hořlavosti a výbušnosti materiálu
–– Laboratoř prašnosti
Realizované/připravované projekty:
Od 1. 7. 2013 zahájila společnost IHAS, s. r. o. řešení projektu
CZ.1.07/3. 2. 07/030035 pod názvem „Hodnocení průmyslových
rizik“ v rámci globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání
v Moravskoslezském kraji“ z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Jedná se vývoj komplexního systému vzdělávání a ověření nových
vzdělávacích modulů pro potřeby lektorů, kteří školí v podnicích
Moravskoslezského kraje problematiku hodnocení průmyslových rizik.
Projekt bude řešit problematiku metod hodnocení rizik a s praktickým
zaměřením na výrobu energie z bioplynu a s tím spojených rizik.
Ukončené projekty:
K 14. 6. 2013 byl ukončen projekt společnosti IHAS, s. r. o.
CZ.1.07/3. 2. 07/02.0056 pod názvem „Nové kompetence lektorů dalšího
vzdělávání pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků MSK“. Projekt byl
vybrán Moravskoslezským krajem pro financování z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu na podporu
dalšího vzdělávání.
Šlo o vývoj komplexního systému vzdělávání a ověření nových vzdělávacích
modulů pro potřeby lektorů, kteří školí v podnicích Moravskoslezského kraje
75
problematiku průmyslových rizik v oblasti protivýbuchové ochrany.
Cca dalších 100 projektů /rok z oblasti analýzy rizik (DOPV, protokoly
o určení vnějších vlivů…)
Odborné týmy:
–– Leadr HAZOP, SIL
–– Soudní znalec v oblasti chemie, protivýbuchová ochrana, průmyslové
prachy, plyny a páry kapalin
–– Protivýbuchová ochrana
–– Inspekce zařízení
Členství v profesních organizacích:
Česká bioplynová asociace
Asociace pro vodu ČR
76
IPO SECURITY, s. r. o.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
Kalvodova 816/8
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected], [email protected]
596 693 601, 603 790 296
Ing. Radim Nováček
www.ipo.eu
Stručný popis činnosti organizace:
Společnost poskytuje soukromé bezpečnostní služby (ostraha majetku
a osob - fyzická bezpečnost, technické služby k ochraně majetku a osob
- montáže bezpečnostní techniky včetně kamerových systémů) a úklidové
služby. Společnost je držitelem certifikátu jakosti dle ISO 9001:2001, členem
sdružení zaměstnavatelů „Security Club“ a členem Hospodářské komory
ČR. Pojištění na 100 mil. Kč.
Produkty a služby:
–– Fyzická ochrana
–– Technická ochrana
–– Úklidová služba
–– Správa a údržba
Členství v profesních organizacích:
–– Komora podniků komerční bezpečnosti ČR
–– Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
–– Security Club
–– Hospodářská komora ČR
77
K2 atmitec, s. r. o.
Kategorizace subjektu: Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
Koksární 1097/7
702 00 Ostrava – Přívoz
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
595 135 111, 602 740 117
Mgr. Marek Kučera
www.k2.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Jsme společnost K2 atmitec, s. r. o., přední výrobce informačních systémů.
Naše jedinečná 4D filozofie vám přináší kompletní ICT řešení šitá na míru
vašim potřebám. Nabízíme širokou škálu služeb od projektových činností
přes softwarová a hardwarová řešení po cloudové služby.
K2 atmitec vznikla v roce 1991 jako společnost s ryze českým kapitálem.
Po dlouholetém působení na trhu informačních technologií jsme se zařadili
mezi přední výrobce a dodavatele informačních systémů. Svou působnost
jsme dále rozšiřovali a v současnosti jsme špičkovým dodavatelem
komplexních ICT řešení na míru vaší firmě.
Víme, že výběr toho pravého ICT řešení je pro každou firmu strategickým
krokem, důležitým pro její úspěšné fungování na trhu. Cílem K2 atmitec je
poskytnout takové řešení, které vám přinese dostatečnou konkurenční
výhodu a stabilitu.
Produkty a služby:
Našimi hlavními činnostmi jsou zejména vývoj, implementace a servis
Informačního systému K2 a provoz vlastního Datového centra K2. Kompletní
produktové portfolio je zastřešeno 4D filozofií, jež vám přináší optimální
ICT řešení.
Portfolio služeb K2 atmitec:
K2 management
Představujeme první dimenzi portfolia společnosti K2 atmitec. Cílem K2
78
management je navrhnout účelné a efektivní ICT řešení, včetně garance
jeho kvality a dostupnosti. Zastřešuje čtyři základní služby: Architekturu,
Projektový management, Inovační management a Management kvality.
K2 solution
Druhá dimenze portfolia společnosti K2 atmitec nabízí řešení na úrovni
konektivity, telekomunikací, zabezpečení a hardwarových zařízení.
Garantujeme optimální výkon, vysokou spolehlivost a kvalitní servis. K2
solution zastřešuje čtyři základní oblasti: Softwarová řešení, Hardwarová
řešení, Konektivita a Koncová zařízení.
K2 software
Základem třetí dimenze je Informační systém K2. Ten ve svých modulech
provázaně řídí firemní procesy, zpřehledňuje činnosti firmy a poskytuje
podklady pro rozhodování. Jeho využití lze rozdělit do čtyř základních
skupin: Řešení pro výrobní firmy, Řešení pro obchodní firmy, Řešení pro
služby a Specializovaná řešení.
K2 cloud
Služby spojené s naším vlastním Datovým centrem K2 vám přináší
čtvrtá dimenze – K2 cloud. Díky němu získáte technologickou svobodu
a bezstarostnost. Zodpovědnost za funkčnost a dostupnost řešení je
přenášena přímo na nás. K2 cloud poskytuje čtyři základní modely: SaaS
- software jako služba, PaaS - platforma jako služba, IaaS - infrastruktura
jako služba, Housingové služby.
Technologické vybavení:
Datové centrum K2
Datové centrum K2 je vybudováno s parametry Tier IV, což je nejvyšší úroveň
v kategorizaci Tier dle Uptime Institute. Je konstruováno pro nepřetržitý
provoz se sofistikovaným systémem dohledových a environmentálních čidel.
Pro možnost servisu a pokrytí případných výpadků je centrum vybaveno
redundantními trasami datových i elektrických rozvodů a chlazení tak,
aby bylo možné, paralelně provádět údržbu bez výpadku poskytovaných
služeb. Našim zákazníkům garantujeme základní dostupnost v hodnotě
99,982 % s možností dalšího rozšíření. Tato dostupnost znamená výpadek
maximálně po dobu 8 minut měsíčně.
Aktuální kapacita outsourcingového centra K2 connect je 100 RACKových
míst s RACKy velikosti 42U, což představuje celkovou kapacitu 4200U na
rozloze 250 m2. RACKové stojany jsou postaveny na zdvojené podlaze se
základní nosností 1 250 kg na 1 RACKové místo, opět s možností rozšíření.
Datové centrum disponuje vlastními redundantními vysokonapěťovými
(VN) trasami a trafostanicemi. Mezi trafostanicemi je nastaven sofistikovaný
79
mechanismus přepínání, který preferuje napájení OC. V praxi to znamená,
že při výpadku větve VN je OC napájeno ze sekundární větve bez výpadku
služeb. Celkový využitelný příkon OC dosahuje 1 MW přičemž maximální
uchladitelný příkon na jeden RACK je 10 kW.
Ukončené projekty:
Celkem realizováno více než 500 projektů. Vybrané zajímavé projekty:
Implementace informačního systému ve společnosti REDA, a. s.
Implementace informačního systému ve společnosti Lybar, a. s.
Implementace informačního systému ve společnosti D A S, spol. s r. o.
Implementace informačního systému ve společnosti PEBAL, s. r. o.
Implementace informačního systému ve společnosti TART, s. r. o.
Implementace informačního systému ve společnosti TRIDO, s. r. o.
Implementace informačního systému ve společnosti S & K Label, spol. s r. o.
Implementace informačního systému ve společnosti Alca plast, s. r. o.
Implementace informačního systému ve společnosti BV elektronik, s. r. o.
Implementace informačního systému ve společnosti ISOTRA, a. s.
Implementace informačního systému ve společnosti KASPER KOVO, s. r. o.
Implementace informačního systému ve společnosti Pacific Direct, s. r. o.
Implementace informačního systému ve společnosti SVITAP
J.H.J., spol. s r. o.
Implementace informačního systému ve společnosti Bohemians Praha
1905, a. s.
Přehled publikací, licencí a patentů:
Technologie K2 CBI (Compact Business Items), která v Informačním
systému K2 zajišťuje propojení položek jednotlivých dokladů, a tím také
správnost dat a rychlejší přístup k jejich dalšímu zpracování.
Odborné týmy:
Pět implementačních týmů, které mají na starost zavádění Informačního
systému K2 do společností, a dva technické týmy, které zavádí u zákazníků
řešení v oblasti hardwaru a cloud computingu.
Členství v profesních organizacích:
IT Cluster
ICT unie, s. r. o.
Franchise Club
UX asociace
80
Koyo Bearings Česká republika, s. r. o.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Pavelkova 253/5
779 00 Bystrovany
okr. Olomouc
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
585126520
Mgr. Jana Kopecká
www.koyobearings.cz
Stručný popis činnosti organizace
Korporace JTEKT se sídlem v Japonsku je předním světovým výrobcem
ložisek, systémů řízení, náprav, strojů a nářadí. Pomocí trvale vysoké
úrovně kvality a výkonu svých výrobků a také prvenstvím ve vývoji
elektrických a hydroelektrických řídících systémů si JTEKT získal uznání
a důvěru výrobců automobilů a průmyslových výrobců na celém světě.
Ve svých čtyřech výrobních divizích bude nadále pokračovat v pěstování
dokonalosti kvality a spolehlivosti výrobků. Cílem JTEKTu je být v první
desítce světových dodavatelů automobilových dílů.
Korporace JTEKT sídlí v Japonsku, ve městech Nagoya a Osaka. Její roční
obrat činí 11 miliard dolarů, základní kapitál 400 miliónů dolarů a se svými
85 výrobními závody a 37 000 zaměstnanci se řadí k významným světovým
průmyslovým výrobcům.
Koyo představuje jednu z divizí JTEKTu. Tato divize se řadí mezi světové
špičky ve výrobě ložisek. Díky udržování trvale vysoké kvality a výkonu
svých výrobků se Koyo prosadila mezi průmyslovými výrobci a výrobci
automobilů na celém světě a získala certifikaci ISO/TS 16949. Koyo nabízí
inovativní řešení původním výrobcům zařízení i koncovým uživatelům
náhradních dílů, přičemž se soustředí na klíčové trhy / automobilový,
zemědělský, stavební, těžký průmysl (výroba oceli a větrných mlýnů), trh
obráběcích nástrojů, elektrických motorů a všeobecného strojního zařízení.
Technologická a výrobní způsobilost společnosti Koyo sahá od extrémně
velkých ložisek s vnějším průměrem sedm metrů až po miniaturní ložiska
s vnitřními průměry o velikosti jeden milimetr. Společnost Koyo vyvinula
81
s pomocí nových materiálů a nejnovějších výrobních technologií hybridní
keramická ložiska a širokou škálu extrémních ložisek pro speciální
prostředí, která splňují stále přísnější a náročnější požadavky moderních
průmyslových odvětví.
Ať je prostředí aplikace sebenáročnější, ať musí vaše výrobky pracovat
v jakémkoliv prostředí, společnost Koyo dokáže zvolit vhodná ložiska
případně navrhnout novou konstrukci a vyrobit je ve svých závodech po
celém světě.
Společnost Koyo představuje soulad nejvyšší kvality, spolehlivosti a servisu
a pro výrobce je jménem, na které se mohou spolehnout.
Závod v Olomouci byl postaven v roce 2001 na zelené louce. Do jeho výstavby
bylo investováno 865 miliónů korun. Výrobní program je zaměřen na výrobu
jehličkových, válečkových a axiálních ložisek a kladek do dieselových motorů
určených nejen pro automobilový, ale i strojírenský průmysl. Mezi přední
zákazníky olomouckého závodu patří například VW, Audi, Renault, VOLVO,
PSA PEUGEOT CITROËN, SCANIA, ZF, BOSCH a další.
Výrobní závod je certifikován dle ISO TS 16949, ISO 14001 a ISO 18001.
V současné době zaměstnává téměř 400 pracovníků. Společnost obdržela
ocenění zaměstnavatele roku a regionu. Aktivně se podílí na životě v místní
komunitě, kde v uplynulých 10 letech podpořila řadu charitativních projektů,
na které bylo přerozděleno přes 17 miliónů Kč.
Produkty a služby:
Válečková ložiska
Ve válečkových ložiscích jsou jako valivá tělíska použity válečky. Ty mají
cylindrický tvar, ale jejich profil není zcela přímý. Místo toho mají tyto válečky
lehce soudkovitý tvar, případně jsou ještě na koncích zúžené, díky čemuž
se podstatně snižuje koncentraci namáhání. Tato mikrogeometrie má za
následek nízké tření a umožňuje využití u vysokorychlostních aplikací.
Charakteristickou vlastností válečkových ložisek je velká kapacita radiálního
zatížení, jelikož válečky jsou v lineárním kontaktu s oběžnou dráhou.
Tato ložiska jsou proto vhodná pro aplikace, které vytváří vysoké radiální
a nárazové zatížení. Jsou také vhodná pro vysokorychlostní aplikace,
protože mohou být vzhledem ke své struktuře vyráběna ve vysokých
přesnostech. Díky dělitelnému vnitřnímu nebo vnějšímu kroužku lze tato
ložiska snadno montovat a demontovat.
Jehličková ložiska
V jehličkových ložiscích jsou jako valivá tělíska použity jehličky, které bychom
mohli popsat jako válečky, které mají vzhledem ke své délce relativně malý
průměr. Jehličková ložiska jsou poměrně krátká, jsou tudíž vhodná všude
tam, kde je třeba zmenšit hmotnost a rozměry strojních zařízení. Tento typ
ložiska se používá v široké škále zařízení, jako jsou automobily, motocykly,
82
elektrické stroje, obráběcí nástroje, letectví a kancelářské vybavení.
Jehličková ložiska jsou kompaktní, s velkou tuhostí a v porovnání s ostatními
typy ložisek mají vynikající parametry dovoleného zatížení. Jsou rovněž
vhodná pro oscilující zatížení.
Jehličková ložiska jsou dostupná v provedení s vnitřním kroužkem nebo
bez něj. U všech jehličkových ložisek, s výjimkou montovaných jehličkových
ložisek, jsou jehličky vedeny paralelně k ose pomocí rozměrově stabilní
klece.
Axiální a speciální ložiska
Axiální ložiska tvoří tuhá uložení a jsou schopna přenášet velké axiální
zatížení. V axiální směru vyžadují minimální prostor a jejich použití je
tam, kde kuličková ložiska již nemají potřebnou únosnost. Konstrukčně
jsou vytvořena tak, že jsou rozebíratelná a jednotlivé díly se dají montovat
samostatně. Samostatně se dají rovněž objednat samostatné axiální klece
s válečky, stejně jako hřídelové kroužky (WS) a tělesové kroužky (GS).
V případech, kdy je zapotřebí ložisko „na míru“, přichází na řadu speciály.
Jedná se ložiska konstrukčně uzpůsobená dané aplikaci, speciálně
navržené dle požadavků zákazníka.
83
Krajská hospodářská komora
Moravskoslezského kraje
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
597 479 333
PhDr. Magda Habrmanová, CSc.
www.khkmsk.cz
Stručný popis činnosti organizace
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) vznikla
na základě zákona č. 301/1992 Sb. Od roku 1993 pracuje jako samostatný
právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky, je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV,
vložka 558.
Komora vznikla k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně
zájmů svých členů a podnikatelské veřejnosti daného regionu. V rámci
své působnosti zejména poskytuje poradenské, konzultační a vzdělávací
služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností. Organizuje
vzdělávací akce, poskytuje informační servis profesního vzdělávání a forem
rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými institucemi
v tuzemsku a zahraničí, a další.
Produkty a služby
Informační servis:
informace a konzultace k podnikatelské činnosti členů a další podnikatelské
veřejnosti kraje
Služby celní a certifikační:
vystavování certifikátů o původu zboží a karnetů ATA, vydávání osvědčení
o skutečnostech důležitých pro právní vztahy v mezinárodním obchodě,
poradenství
84
CzechPOINT:
ověřené výpisy z rejstříků veřejné správy
Premid Point:
služby autodopravcům/elektronické mýtné
Vzdělávání:
odborné semináře, kurzy, workshopy, konference na aktuální témata,
projekty z oblasti DV
Podpora exportu:
Centrum mezinárodního obchodu MSK, Kontaktní centrum česko-polské
spolupráce, Klub exportérů
Podpora podnikání na evropských a světových trzích:
poradenská síť Enterprise Europe Network
Přehled publikací, licencí a patentů:
http://www.khkmsk.cz/dokumenty-ke-stazeni/#aktuality-pro-podnikatele
85
Lučební závody Draslovka, a. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Havlíčkova 605
280 99 Kolín
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
602733682
Ing. Petr Bulíček
www.draslovka.cz
Stručný popis činnosti organizace
Historie
Desítky let byla hlavním podnikáním závodu výroba kyanidu sodného
a draselného, kapalného kyanovodíku, sazí, síranu amonného a kyanovodík
z tzv. melasových výpalků dodávaných lihovary. Téměř všechen kyanid
sodný se exportoval do jižní Afriky, kde se používal k těžbě zlata. Od 50. let
je ve společnosti provozována výroba diphenylguanidinu.
Současnost
V současnosti tvoří hlavní výrobní program firmy výroba syntetického
kyanovodíku/HCN a jeho zpracování do nosných produktů: kyanid
sodný/NaCN – pro těžbu zlata a galvanotechniku, kyanid draselný – pro
galvanotechniku, diphenylguanidin/DPG – jako urychlovač vulkanizace
v gumárenském průmyslu. Dalšími nosnými produkty Draslovky jsou
výrobky nekyanové chemie chlorcholinchlorid/RTC, který se používá jako
morforegulátor růstu v zemědělství a SAM 19N+5S, který se používá jako
kapalné dusíkaté hnojivo s obsahem síry. V blízké budoucnosti se stanou
nosnými produkty EDN (fumigant) a řada chemických specialit na bázi
HCN. Více jak 90% produkce Draslovky míří na světové trhy. V produktu
diphenylguanidin/DPG je Draslovka významným celosvětovým výrobcem.
Integrovaný systém řízení (IMS)
Společnost má v současnosti funkční integrovaný systém řízení (IMS)
zahrnující QMS (certifikovaný), EMS (certifikovaný), OHSAS, Kyanidový
management (certifikovaný), systém Responsible Care a Systém prevence
86
závažných havárií a je v souladu s požadavky norem EN ISO 9001:2008,
EN ISO 14001:2005, EN OHSAS 1801:2008 a vyhlášenou politikou IMS.
Budoucnost
Rozvoj je jedním z nejdůležitějších pilířů, na kterých je stavěn úspěch
a budoucnost společnosti. Je především zaměřen na budování stabilního
portfolia vycházejícího z nových látek, jejichž vývoj je založen na využití
základních produktů společnosti, jako jsou HCN, EDN (ethandinitril)
a ClCN. S využitím silné výzkumné základny jsou studovány a zaváděny
do provozu jak nové syntetické cesty, tak i optimalizované známé procesy
pro výrobu nových sloučenin požadovaných zákazníkem, kdy se využívá
jedinečných zkušeností a znalostí z dlouhodobé historie ve zpracování
HCN. Základem úspěchu firmy z pohledu budoucnosti je mimo jiné
i vysoká operabilita ve smyslu rychlé změny výrobního procesu podpořená
nově vystavěnou výrobní jednotkou a čtvrtprovozní jednotkou, které jsou
určeny pro syntézy chemických specialit. Tato zařízením umožňují výrobu
v širokém spektru organických syntéz nejen z pohledu zpracování primárních
aduktů z klíčových surovin ale i jejich modifikaci (substituční a funkční
deriváty karboxylových kyselin), nebo využití pro nekyanovou chemii
jako např. substituční deriváty nasycených a nenasycených uhlovodíků,
aromatických a heteroaromatických uhlovodíků, aldehydů a ketonů.
Produkty a služby:
–– Agroprogram Regulátor růstu
–– RETACEL EXTRA R 68Dusíkatá hnojiva s obsahem síry SAM Síran
amonAkrylátová disperzeDisapol M1-40
–– Akrylátové pryskyřice - SolakrylySolakryly - charakteristika
–– Solakryl BMXSSolaČpavková voda
–– Denax DPG
–– Dezinsekce, deratizace, fumigace URAGAN D2
–– Na4EDTA - Syntron B 39% roztok
–– Kyanidy Kyanid sodný
–– Kyanid draselnýSpeciality na bázi HCN
Veškeré obaly uváděné na trh a do oběhu společností Lučební závody
Draslovka, a. s. KOLÍN splňují požadavky zákona o obalech č. 477/2001
Sb. o obalech v platném znění a vyhlášek s ním souvisicích. Povinnosti
zpětného odběru a využití odpadu z obalu jsou plněny prostřednictvím
autorizované obalové společnosti EKOKOM.
Realizované/připravované projekty:
http://www.draslovka.cz/CMSPage.jsp?id=f7610842-1099-416d87
a33f-3333de716b5c & context=79844cbe-01d9-49fd-9bb4dc5ea0aa6453.9f97207a-ad8e-4c8e-b530-d9d775db2c2f.0925e7ad2a6d-4ac9-97b5-bef6678b0d7b.f7610842-1099-416d-a33f-3333de716b5c
88
NAM system, a. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
U Pošty 1163/13
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
596 531 140, 731 184 379
Ing. Roman Němec
www.nam.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Společnost NAM system, a. s. je významným a respektovaným českým
výrobcem hardwarových a softwarových řešení. Na trhu působí od roku
1990 a zaměřuje se především na bezpečnostní aplikace.
NAM system, a. s. poskytuje technologie a služby určené pro střežení
a monitorování stacionárních a mobilních objektů. Jedná se o vlastní
produktová řešení - pulty centrální ochrany, systémy monitorování polohy
mobilních objektů a komunikační zařízení pro přenosy dat v nejrůznějších
aplikacích.
Veškeré produkty jsou pečlivě navrhovány, testovány a certifikovány dle
příslušných norem a homologací. Nedílnou součástí služeb je i vysoce
kvalifikovaná expertní a technická podpora 24 hodin denně.
Za kvalitu a vysokou technickou vyspělost svých výrobků byla společnost
několikrát oceněna na odborných výstavách a veletrzích, jichž se pravidelně
účastní.
Produkty a služby:
Mezi hlavní produktová řešení patří:
NAM®technology
technologie pro provozovatele pultů centrální ochrany
1Box® - nejnovější generace pultu centrální ochrany
Skládá se ze špičkových HW komponentů předních světových IT firem
v kombinaci s vlastním monitorovacím softwarem NET-G. Umožňuje nejen
89
střežit objekty, ale i nahrávat hovory, provádět video verifikace, navigovat
zásahová vozidla na hlídané objekty a mnoho dalších funkcí. Všechna PCO
jsou dodávána s vysokou dostupností a napojením na servisní dohledové
centrum NAM system,a.s. které funguje 24 hodin denně.
Síť NSG
–– poplachový přenosový systém pro GPRS a LAN komunikaci.
–– V síti jsou napojeny komunikátory vlastní konstrukce se zabezpečenými
datovými přenosy.
Rádiová síť GLOBAL
rádiový poplachový přenosový systém v pásmu privátních frekvencí 400470 MHz
Komunikátory a vysílače
vyráběny jsou různé typy rádiových vysílačů, GPRS a IP komunikátorů
nebo zabezpečovacích ústředen
Webové aplikace
speciální aplikace pro zákazníky bezpečnostních agentur poskytované
formou služeb přes web
ONI system
systém pro monitorování mobilních objektů
ONI web
webový monitorovací portál
Moderní webový portál, který zobrazuje online polohy a stavy mobilních
objektů. Důležitou vlastností jsou bezpečnostní funkce neoprávněné
manipulace s vozidlem, nehody na parkovišti a detekce nehody s přivoláním
pomoci eCALL.
Unikátní funkcí je i vyhodnocení stylu jízdy řidiče nebo rozbor práce stroje.
Ve spojení s nonstop dispečinkem a kvalitní technickou podporou se jedná
o jeden z nejkomplexnějších systémů v ČR a SR.
Jednotky sledování a střežení
různé typy vlastních jednotek určené pro pevnou instalaci pod palubní
desku nebo instalaci Plug & Play.
Jednotky mají autonomní detektory pohybu a jsou připojitelné na
komunikační sběrnici vozidel.
Pomocí měřících tyčí zabudovaných v nádržích je možné měřit a detekovat
krádež paliva.
90
Technologické vybavení:
NAM system, a. s. kontinuálně investuje mnohamiliónové částky nejen do
kvalitních odborníků, ale i do nejmodernějších technologií určených pro
vlastní vývoj a výrobu.
V moderní laboratoři je k dispozici sestava přístrojů pro měření
vysokofrekvenční techniky a klimatické testy odolnosti hardware.
Pro vývoj mikroaplikací se využívají HW emulátory a speciální simulátory
budoucích výrobků.
V oblasti databází a vývoje software je společnost vybavena výkonným
serverovým systémem s virtualizovaným prostředím.
Pro podporu výroby hardware jsou vyvíjeny sofistikované testery, které
umožňují s vysokou přesností ověřovat hodnoty elektrických veličin
a jednotlivých funkcí firmware již ve fázi oživování a kompletace výrobku.
Realizované/připravované projekty:
Projekt 7. rámcového programu Future SME
FutureSME je významný celoevropský projekt 7. rámcového programu, do
kterého je zapojeno 26 účastníků z 8 zemí Evropy, resp. Irska, Spojeného
království, Itálie, Turecka, Polska, Švédska, České republiky a Slovenska.
Partnerství se skládá z přibližně 13 malých podniků všech odvětví a typů
a 13 výzkumných partnerů. Hlavním koordinátorem projektu je University of
Strathclyde (Glasgow, Spojené království).
S grantem ve výši 6 mil. EUR bude tento projekt rozvíjet praktické nástroje
umožňující malým a středně velkým podnikům (small and medium size
enterprises, SME) přežít a uspět při měnícím se konkurenčním prostředí.
Projekt poskytne strategický a operační rámec k podpoře společností
zainteresovaných v komplexních zásobovacích řetězcích k optimalizaci
jejich obchodních procesů - vhodného načasování, cen, kvality a trvalé
udržitelnosti. Jako výsledek přinese model úspěšného malého podniku
v budoucnosti.
Ukončené projekty:
Řízení dodávek tepla
Inteligentní řízení MHD v Olomouci
Řízení veřejného osvětlení v Havířově
Členství v profesních organizacích:
Český klub bezpečnostních služeb
Bezpečnostně technologický klastr
IT klastr
91
NEW ELTOM Ostrava, s. r. o.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: ANO
Čujkovova 30
700 30 Ostrava - Zábřeh
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
596 743 342, 777 580 804
Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D.
www.neweltom.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Společnost NEW ELTOM Ostrava, s. r. o. vznikla 18. 3. 1997, má sídlo
v Ostravě a má zřízenou pobočku v Praze 10 – Hostivaři a detašované
pracoviště v Brně.
Společnost NEW ELTOM Ostrava, s. r. o. zajišťuje a provádí revize
vyhrazených technických zařízení na základě „oprávnění“ vydaných
Technickou inspekcí České republiky.
Již od roku 1997 se naše firma věnuje „prohlášení o shodě“ v rámci kterého
provádíme posouzení dovezených nebo zhotovených výrobků včetně jejich
průvodní dokumentace.
Naše společnost se podílí na výuce studentů Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství.
V roce 2007 jsme získali akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí
k provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování
úkolů v prevenci rizik a v roce 2010 jsme úspěšně absolvovali reakreditaci
k provádění těchto zkoušek na dalších 10 let. V roce 2008 jsme dále získali
akreditaci k provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob
k činnosti koordinátora BOZP na staveništi a v roce 2011 jsme úspěšně
absolvovali reakreditaci k provádění těchto zkoušek na další 3 roky.
Produkty a služby:
–– Bezpečnost práce a hygiena práce
–– Požární ochrana
–– Prohlášení os hodě
92
–– Zkoušky z odborné způsobilosti a školení
–– Koordinátor BOZP na staveništi
–– Revize a kontroly
–– Krizové řízení a havarijní plánování
–– Otázky týkající se životního prostředí
Technologické vybavení:
K provádění revizí a zkoušek využíváme přístroje a zařízení, která jsou
v předepsaných lhůtách kalibrována.
Realizované/připravované projekty:
Zpracování odborný informací – studijních opor pro výuku na TU-VŠB
Ostrava:
Bezpečnost práce ve stavebnictví
Případové studie
Zpracování vzdělávacího modulu „Preventiva BOZP“ s problematikou
prevence rizik z pohledu bezpečnosti práce.
Vedoucí odborných týmů:
Šetření pracovních úrazů - Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D.
Zdvihací zařízení a tlakové nádoby stabilní - Ing. Petr Andiel
Koordinace BOZP na staveništi a analýza pracovních rizik - Jiří Bohuš
Koordinace BOZP na staveništi, skladování a manipulace s materiálem Ing. Pavel Čermák
Koordinace BOZP na staveništi, prohlášení o shodě výrobků - Ing. Ondřej
Macháček
Havarijní plánování a krizové řízení - Ing. Bc. Petra Pfeilerová
Životní prostředí a zkoušky odborně způsobilých osob - Ing. Bc. Michaela
Poledníková
Koordinace BOZP na staveništi, školství - Ing. Martin Slíva
Doprava a provozy velkoobchodů - Bc. Pavel Smidžár
Hygiena práce - Jarmila Mikesková
93
OKD, HBZS, a. s.
Kategorizace subjektu: Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: ANO
Lihovarská 10/1199
716 03 Ostrava - Radvanice
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
596 258 220, 596 258 221
Ing. Zdeněk Pavelek, Ph.D.
www.hbzs-ov.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její
postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého
báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným
Českým báňským úřadem.
Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné
zásahy k:
záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první
pomoci v podzemí
zdolávání havárií
odstraňování následků havárií.
Kromě těchto úkolů báňská záchranná služba:
vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí
a další speciální a rizikové práce, např. ve výšce, nad volnou hloubkou
nebo pod vodní hladinou
spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí
namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání
havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců
plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních právních předpisů.
94
Produkty a služby:
Hlavní úkoly HBZS:
- zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky
- zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí
- provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů
- opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje,
oživovací přístroje a záchranářskou techniku
- metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS
- kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní
plány
- školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních
a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky
plynových laboratoří
- dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové laboratoře
Další prováděné činnosti:
- opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasících přístrojů
- provoz, servis a údržba důlních svítidel
- otryskávání kovových výrobků
- trhání prostého betonu, železobetonu, skla bez použití trhací práce pomocí
hydraulického zařízení
- měření úniků tepla termovizní kamerou
- servis a tlakové zkoušky tlakových lahví
- chromatografické rozbory ovzduší
- fotodokumentace a videozáznamy
- technicko-poradenská a konzultační činnost
- zkušebnictví a testování
95
P. U.L.E.C.E
Kategorizace subjektu: Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
Velká 2984/23
702 00 Moravská Ostrava
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
739 086 617, 775 722 537
Petr Belas
www.pulece.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Narušenou zaměstnaneckou integritu chápeme nejen jako problém,
představující pro společnosti a jednotlivce příčinu zásadních funkčních rizik, ale
především jako nevyužitý zdroj rezerv, který je ukryt ve formě nerealizovaného
potenciálu jejich lidského pracovního a osobního kapitálu.
„Přitom stačí tento potenciál (kvalitu a kvantitu) měřit, porovnávat s mírou
jeho skutečného využití, odhalit hlavní příčiny, které jej v čase ovlivňují,
účinnou intervencí aktivovat jejich schopnosti a aktivity, v činnostech, které
budou efektivně podporovat růst a výkon celé organizace a jich samých.“
Aplikujeme nové cesty, které se mohou vymykat stupni dosavadního poznání
a v některých případech jej dokonce popírat (společenská dogmata). Tento
přístup nám umožňuje aplikovat řešení, která pomohou výrazně zvyšovat
tempo růstu našich zákazníků. Pomáháme tak nejen posouvat dimenze
jejich osobního vědění a chápání, přinášet nové vhledy a poznání, nově
aktivovat jejich realizační schopnosti, ale i předvést způsob jak účinně
využít tyto novoty ve finanční či jinak hodnotné benefity.
Produkty a služby:
Nabídka služeb v oblasti evaluace zaměstnanecké integrity.
Školení: sociální inženýrství a kultura bezpečnosti ve firmách.
Poskytujeme bodyguarding, fyzickou ostrahu objektů, speciální technickou
ochranu majetku.
Posudky a vyjádření především z oblasti materiálového a bezpečnostního
inženýrství.
96
Členství v profesních organizacích:
Bezpečnostně technologický klastr
Česká komora služeb ochrany majetku a osob
Hospodářská komora České republiky
97
REACONT, a. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected], [email protected]
596 425 620
Mgr. Veronika Krejčová
www.reacont.com
Stručný popis činnosti organizace:
Společnost se zaměřuje na vysoce specializovaný aplikovaný výzkum
a vývoj v oblasti strojírenství, zejména energetiky. Řeší komplexní projekty
velkého rozsahu, jejichž součástí jsou složité technologie a konstrukční
celky spadající do výše uvedených oblastí. Projekty standardně zahrnují
vytvoření návrhu, zpracování modelové a výrobní dokumentace, realizaci
prototypu, provedení funkčních zkoušek a optimalizaci.
Produkty a služby:
–– Vývoj zcela nových technických systémů včetně prototypu dle požadavků
zákazníka
–– Spolupráci na společných výzkumných a vývojových projektech
–– Realizaci prací na dílčích částech zákazníkových projektů jako
subdodavatelé
–– Provedení analýzy existujícího zařízení, identifikaci problému a vytvoření
návrhu jeho odstranění
–– Provedení optimalizace existujícího zařízení – ve fázi výrobní dokumentace
nebo zhotovení prototypu
Služby v podobě zpracování:
–– Technických návrhů
–– Modelové a výrobní dokumentace
–– Zhotovení dílčích částí zařízení a technologií
98
–– Zpracování kompletní přihlášky patentu, užitného nebo průmyslového
vzoru
Technologické vybavení:
Firma využívá špičkové softwarové a hardwarové technologie a disponuje
vlastními prostory pro montáž, finalizaci a funkční zkoušky prototypů.
Realizované/připravované projekty:
Výzkum a vývoj přečerpávací vodní elektrárny v hlubinném dole – č. FRTI3/533
Ukončené projekty:
Podíl na řešení projektu „Využití geotermální energie hlubinných dolů
v souladu s trendy udržitelného rozvoje“ – reg. č. FT-TA4/040
Přehled publikací, licencí a patentů:
Podané přihlášky patentů a užitných vzorů:
–– Důlní přečerpávací elektrárna se samostatným turbínovým soustrojím
a samostatným čerpacím systémem
–– PV 2012-470
–– PUV 2012-26382
–– Gravitační systém akumulace a okamžitého výdeje energie PV 2012-471
–– PUV 2012-26383
–– Důlní přečerpávací elektrárna, s generátorem oboustranně osazeným
dvěma turbínovými stroji, se samostatným čerpacím systémem PV 2012-472
–– PUV 2012-26384
Odborné týmy:
Výzkumné a vývojové aktivity jsou realizovány zkušenými řešitelskými
týmy, přičemž jsou do řešení projektů zapojovány akademické subjekty,
zejména výzkumná pracoviště vysokých škol. Propojení akademického,
podnikatelského a uživatelského sektoru v jednom odvětví poskytuje
nejen potenciál zajímavé spolupráce, ale také příležitost odpovědně
a profesionálně definovat skutečně žádané cíle pro výzkum a vývoj.
99
RENOMIA, a. s
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Holandská 8
639 00 Brno
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
724132610
Ing. Tomáš Tragan, Ph.D.
www.renomia.cz
Stručný popis činnosti organizace
RENOMIA, a. s., je vedoucí českou pojišťovací makléřskou společností.
Již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu
a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. RENOMIA úspěšně rozvíjí
své aktivity nejen v České republice, ale má své pobočky na Slovensku,
v Maďarsku a v Bulharsku. Jako partner největších světových pojišťovacích
makléřů zajišťuje služby ve 135 zemích světa.
Díky vedoucí pozici na trhu a rozsáhlým odborným zkušenostem přináší
RENOMIA svým klientům nadstandardní podmínky pojistného krytí,
flexibilní likvidaci škod a výhodnou cenu pojištění.
RENOMIA je transparentní a nezávislou společností, která vždy hájí zájmy
svých klientů a jedná v jejich prospěch. Zaměřuje se zejména na pojištění
průmyslových a podnikatelských rizik a nabízí komplexní služby.
Specializované oddělení RENOMIA BENEFIT poskytuje služby
managementu a zaměstnancům firemních klientů. Důležitým segmentem
jsou klienti z oboru zemědělství, o které pečuje oddělení RENOMIA AGRO.
RENOMIA je také zakladatelem a manažerem sítě pojišťovacích makléřů
působících v ČR pod značkou RENOMIA NETWORK.
Produkty a služby
Risk management
–– identifikace a analýza rizik
–– rizikové prohlídky
–– doporučení na konkrétní opatření pro snížení rizika vyplývající
100
z rizikových prohlídek
–– audit stávajícího zabezpečení proti odcizení
–– plány kontinuity provozu a havarijní plány
–– individualizovaný katalog rizik, včetně preventivních a nápravných
opatření
–– vzdělávání v oblasti risk managementu
–– program snižování škodného průběhu
Správa pojistného programu
–– zohlednění individuálních potřeb a požadavků klienta
–– analýza a prezentace rizik s cílem získat pro klienta nejvýhodnější
cenovou nabídku
–– kvalitní rozsah pojistného krytí, včetně stanovení odpovídajících
pojistných částek a přiměřených spoluúčastí
–– prosazení nadstandardních smluvních ujednání ve prospěch klienta
–– předložení variantních nabídek pojištění
Informační technologie
Pomocí webového extranetu Contact.RENOMIA získá klient:
–– přehled pojistných smluv
–– kontakty na členy týmu RENOMIA, který spravuje pojistný program
–– informace o splatnosti pojistného
–– možnost hlášení pojistných událostí a stav vyřízenosti pojistných událostí
–– statistické přehledy (např. škody, informace k flotile vozidel), apod
Mezinárodní služby
Mezinárodní zázemí RENOMIA našim klientům umožňuje:
–– asistenci v případě pojistné události v zahraničí
–– konkurenční nabídku ze světových zajišťovacích trhů v případě pojištění
velkých nebo speciálních rizik
–– komplexní pojištění v zahraničí (např. pojištění pohledávek, pojištění
investic, pojištění přepravy, cestovní pojištění aj.)
–– možnost celosvětového pojistného krytí pro společnosti s působností
a aktivitami v zahraničí
–– přístup k aktuálním informacím o vývoji světového pojišťovacího trhu
a místní právní legislativě
–– rozvoj odborného know-how, semináře, vzdělávání v zahraničí
–– servis mezinárodních pojistných programů dle mezinárodních standardů
a pravidel
–– zajišťování rizikových prohlídek v zahraničí a účast při samotných
prohlídkách
––
Likvidace pojistných událostí
–– pojistné plnění v maximálně možné výši
101
–– rychlé řešení škod
–– osobní přístup
–– HOT LINE – telefonní číslo pro řešení škod: +420 226 219 945
–– dostupnost našich služeb 24 hodin 7 dní v týdnu
–– přesnou a detailní evidenci škod
–– vyhodnocení škodného průběhu
–– analýzu příčiny škod s cílem optimalizovat pojistný program
–– on-line přístup k informacím řešených škod
–– metodiku a školení v oblasti řešení škod
Zaměstnanecké programy
–– programy mzdových úspor pro zaměstnance i zaměstnavatele
–– programy zaměstnaneckých výhod bez příspěvku zaměstnavatele
–– skupinové pojištění, např. cestovní nebo odpovědnosti
–– individuální poradenský servis, pojištění životní i soukromého majetku či
odpovědnosti
Odborné týmy
RENOMIA disponuje vlastními oborníky v oblastech správy pojištění, risk
managementu, likvidace škod a další. Kontakty na konkrétní specialisty
naleznete na: www.renomia.cz/kontakty
Členství v profesních organizacích
RENOMIA je platným členem řady profesích a odborných organizací,
například:
Asociace českých pojišťovacích makléřů - AČPM
Slovenská Asociácia Risk Managamentu - SARM
Worldwide Broker Network – WBN
Lockton Global
102
RESPECT OSTRAVA, s. r. o.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: ANO
Přívozská 134/6
702 00 Ostrava
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected], [email protected]
603 164 958, 603 528 613
Ing. Karel Antošík, Ing. Zdeněk Schwarz
www.respect.cz
Stručný popis činnosti organizace
RESPECT GROUP je česká a slovenská pojišťovací makléřská skupina
společností s 20letou tradicí, která působí především v sektoru pojištění
středních a velkých průmyslových a komerčních rizik. Svým obratem,
rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb se řadí mezi přední makléřské
firmy působící v České a Slovenské republice.
RESPECT disponuje stabilizovaným týmem 260 pojišťovacích odborníků
a specialistů.
Je zakládajícím členem Asociace českých a slovenských pojišťovacích
makléřů. Zároveň je členem mezinárodní sítě pojišťovacích makléřů UNiBA
a jejím prostřednictvím poskytuje oddělení RESPECT International servis
svým klientům na 5 světových kontinentech.
Produkty a služby
–– Na míru šitý profesionální pojišťovací servis
–– Poradenská
–– Konzultační činnost
–– Profesionální risk management
–– Zajišťovací úpisy na zahraničních pojišťovacích trzích
–– analýza pojistitelných rizik
–– revize a přezkoumání současných pojistných smluv
–– asistence při likvidaci pojistných událostí a kontrola výše plnění
–– audit stávajících pojistných smluv
–– rizikové studie
103
Členství v profesních organizacích
Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM)
Bezpečnostně technologický klastr BTKlastr, o. s.
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. (CZ-TPIS)
Slovenská asociácia sprostredkovatel‘ov v poisťovníctve (SASP)
The International Insurance Brokers Association (UNiBA)
104
RSBP, spol. s r. o.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: ANO
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava - Radvanice
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
+420596252170
doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
www.rsbp.cz
Stručný popis činnosti organizace:
RSBP, spol. s r. o. již více než 20 let poskytuje svým zákazníkům
široký okruh produktů a služeb pro protipožární a protiexplozní ochranu
průmyslových zařízení. Firma komplexně řeší bezpečnost průmyslových
provozů a jednotlivých technologií z hlediska protipožární a protiexplozní
prevence a ochrany, analýzy rizik, engineeringu, vypracování dokumentů
dle směrnice ATEX 137.
Dodávky jsou řešeny od projekce, dodávky materiálu, instalace až po
uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy.
RSBP provádí engineering se zřetelem na bezpečnostní normy, předpisy,
vyhlášky a směrnice mající platnost v České republice i zahraničí, jakož i na
aktualizovaný stav techniky. Komplexní návrh protiexplozní ochrany je řešen
formou odborného posouzení, v němž je uveden typ a počet pojistných prvků
a další aspekty jako např. bezpečnostní předpis technologického procesu,
bezpečnostní zóna, opatření z pohledu elektriky a elektrostatiky, technická
řešení stávajících strojů a zařízení, signalizace a blokace, znovuuvedení
do provozu po případné explozi a další bezpečnostní a technická opatření
s protiexplozní ochranou související.
Odborným posouzením a prozkoumáním konkrétního technologického
procesu a jeho zařízení prostřednictvím našich odborníků, může provozovatel
eventuálně projektant určit míru rizika vzniku exploze, jakož i její eliminaci nebo
úplné vyloučení možnosti výbuchu návrhem vhodného opatření. Odborné
posouzení je vhodné řešit již v rámci projektové dokumentace s možností
aktivně se podílet na technickém řešení pro ochranu proti explozi nejvhodnějším
způsobem s dodržením veškerých technologických požadavků.
105
Neodborné navržení protiexplozních a protipožárních prvků do technologie
totiž může v mnoha případech vést i ke zvýšení účinku exploze místo jejího
potlačení.
Produkty a služby:
–– Vypracování požárně - technických a výbuchových charakteristik látek
(PTCH)
–– Měření prašnosti a koncentrace plynů a par
–– Vypracování návrhu protokolu o stanovení vnějších vlivů
–– Měření iniciačních zdrojů
–– Určení zdrojů rizika a vyšetřování příčin vzniku výbuchu v praxi
–– Zpracování dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) včetně její
pravidelné aktualizace
–– Projednání dokumentace o ochraně před výbuchem s veřejnoprávními
orgány
–– Zpracování znaleckých posudků z hlediska výbuchu hořlavých prachů
–– Kontrola a vyznačení zón v projektové dokumentaci u stávajících provozů
–– Pořádání školení a seminářů ve vztahu k EX prostředí pro státní správu
a provozovatele
–– Projekční návrhy ochrany technologických zařízení proti výbuchu
–– Softwarové simulace tlakové odolnosti stávající technologie
–– Praktická měření tlakové odolnosti strojních zařízení (filtry, sila.)
–– Komplexní návrhy organizačních a technických opatření ke snížení nebo
minimalizaci rizika nebezpečí výbuchu
–– Realizační a servisní činnost v oblasti požární a výbuchové ochrany
106
RWE Česká republika, a. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Limuzská 3135/12
100 98 Praha - 10
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
267 975 434
Mgr. Petr Kaňka
www.rwe.cz
Stručný popis činnosti organizace
RWE Česká republika, a. s. řídí činnost všech společností skupiny RWE
v ČR.
Všechny společnosti skupiny RWE v ČR včetně RWE Česká republika, a. s.
organizačně patří pod RWE EAST, která je podřízena RWE AG.
RWE patří mezi pět největších evropských elektrárenských a plynárenských
společností. Díky našim odborným znalostem v oblasti produkce ropy, zemního
plynu a hnědého uhlí, výstavby a provozu konvenčních elektráren a elektráren
na bázi zdrojů obnovitelné energie, obchodu s komoditami, přepravy a prodeje
elektřiny a plynu pokrýváme celý energetický hodnotový řetězec.
Prostřednictvím našich společností zajišťuje více než 70.000 zaměstnanců
dodávky elektřiny přibližně 16 milionům zákazníků a téměř 8 milionům
zákazníků dodávky zemního plynu. V hospodářském roce 2012 jsme
zaznamenali výnosy přesahující 53 miliard EUR.
Naším trhem je Evropa: jsme třetím největším dodavatelem elektřiny
a pátým největším dodavatelem plynu. V Německu, Nizozemí a Velké
Británii patříme mezi největší dodavatele obou komodit. Jsme
největším hráčem na trhu s plynem v České republice. Přední pozice
zaujímáme také na dalších trzích ve střední a jihovýchodní Evropě.
Naše portfolio elektráren a náš investiční program pro výstavbu nových,
k životnímu prostředí šetrných elektráren a pružná výrobní kapacita jsou
základem pro zvyšování příjmů v budoucnu. Náš celoskupinový program na
výstavbu nových elektráren s celkovou instalovanou kapacitou pohybující
se okolo 12 gigawattů probíhá dle časového harmonogramu a právě se
nachází v poslední třetině své realizační fáze.
107
Kromě výkonnějších a k životnímu prostředí šetrných elektráren na
spalování fosilních paliv hraje klíčovou úlohu obnovitelná energie. Naše
vedoucí postavení v rámci evropského obchodu s energiemi nám pomáhá
optimálně využívat našich elektráren na trhu. Reagujeme na změny
v potřebách zákazníků nabídkou nových produktů pro domácnosti, obchod
a průmysl. V této souvislosti na důležitosti společně s energetickou účinností
nabývá i ochrana klimatu.
Naše podniky vyrábějící zemní plyn a ropu vykazují nadprůměrný růst. Na
základě dlouhodobého celosvětového vzestupu poptávky po zemním plynu
plánujeme další zvyšování objemu vlastní produkce.
-
-
-
-
hlavní činností je obchodování se zemním plynem a elektřinou
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Produkty a služby
prodej a zajištění dodávky zemního plynu
prodej elektrické energie
poskytování telekomunikačních služeb
Technologické vybavení
- provoz distribuční soustavy zemního plynu
- provoz sítě čerpacích stanic CNG
- kombinovaná výroba tepla a el. energie Teplárna Náchod
- provoz bioplynových stanic
Realizované /připravované projekty
- bezpečnost řidičů - program Drife Safe
- interaktivní systém požární ochrany
- mentoring BOZP
- projekt „Nekuřácký podnik“
Ukončené projekty
- minuty bezpečnosti v BOZP
- kontrolní nástroj „Selfaudit“
- metodika PLS
- metodika údržby a provozu TZB
- dny Zdraví
- ergonomická osvěta
108
Odborné týmy
- odborný tým Facility
- odborný tým PLS
- odborný tým požární prevence
109
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Kategorizace subjektu: Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: ANO
Výstavní 2224/8
709 51 Ostrava – Mariánské Hory
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
595 693 880
Ing. Radúz Mácha
www.msunion.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je zájmovým sdružením
právnických osob, které působí v Moravskoslezském kraji od roku 1990.
Sdružuje členy, kterými jsou průmyslové a obchodní podniky, distribuční
společnosti a další podnikatelské subjekty, oborové klastry, města a obce,
vysoké a střední školy, projektové a poradenské organizace, zdravotnické
organizace a pojišťovny, personální, vzdělávací a rozvojové agentury.
Sdružení dlouhodobě prosazuje zájmy svých členů v souladu s rozvojovou
strategií Moravskoslezského kraje v oblastech ekonomického rozvoje,
životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů
a podporuje vnitroregionální diskusi.
K hlavním programovým okruhům činnosti patří:
– Rozvoj dopravní infrastruktury, logistiky a systémů
– Revitalizační a rozvojové záměry v oblasti energetiky, odpadů a životního
prostředí
– Podpora vědy, výzkumu, školství a růstu odborností
– Zlepšování investičního a podnikatelského prostředí kraje a jeho
konkurenceschopnosti
– Širší komunikace a spolupráce v rámci regionu, České republiky
i Evropské unie
Produkty a služby:
– Pořádání odborných konferencí a odborných diskusí zaměřených
110
na aktuální témata související se zájmy členů sdružení a prioritami
Moravskoslezského kraje (např. Investment & Business Forum, Kongres
starostů a primátorů, Odpady, Transport, Průmyslová krajina aj.)
–– Pořádání odborných seminářů
–– Činnost odborných sekcí a pracovních skupin pro oblast dopravy,
energetiky, životního prostředí, zaměstnanosti, vzdělávání, podpory
umisťování investic v Moravskoslezském kraji, apod.
Realizované/připravované projekty:
Baltic-Adriatic Transport Cooperation
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Společný akční plán „Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj“
Pilotní projekt Společného akčního plánu „Brána k technické kariéře“
(v přípravě)
Členství v profesních organizacích:
IT CLUSTER, o. s.
Klastr HYDROGEN-CZ, o. s.
Knowledge Management Cluster, o. s.
Moravskoslezský automobilový klastr, o. s.
Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení
Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení
Národní strojírenský klastr, o. s.
111
Mgr. Ivana Slováčková
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Bezručova 194/34
737 01 Český Těšín
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
775 022 032
Mgr. Ivana Slováčková
www.kirschstein.org/cz/
Stručný popis činnosti organizace:
Jsme experty v oblasti změn lidského chování. Specializujeme se na
bezpečnost práce a ochranu zdraví.
Zaměřujeme se na safety leadership, zvyšování povědomí o bezpečnosti
a aktivní zapojení pracovníků. Tento přístup má pozitivní vliv jak na
bezpečnost, tak i na kvalitu a celkovou firemní kulturu.
Hodně firem dosáhlo značných úspěchů na poli bezpečnosti práce a ochrany
zdraví, ale i přes zavedení nejrůznějších opatření stále existují otázky, na
které je těžké najít odpověď:
„Jak zajistit, aby společně přijaté zásady byly dodržovány v každodenní
práci?“
„Jak zabezpečit trvalé změny chování?“
„Jak motivovat pracovníky k dodržování předpisů?“
„Jak ve firmě vytvořit kulturu bezpečnosti?“
Produkty a služby:
Vnitrofiremní semináře firmy Kirschstein & Partner
Jestliže chcete ve své společnosti zlepšit kulturu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, je nutné odpovědět si na následující otázky:
Chceme zásadně změnit povědomí všech pracovníků v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
Chceme motivovat pracovníky k dodržování bezpečnostních předpisů?
Chceme provádět speciální školení a semináře pro vytipované cílové
skupiny pracovníků zaměřené na změny chování?
112
Chceme změnit již zavedené nástroje tak, aby byly orientované na
chování?
Jestliže jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ano, znamená to, že Vám
ve Vaší práci mohou pomoci psychologové z firmy Kirschstein & Partner.
113
Společná vize: Bezpečnost na staveništi, o. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Ondráčkova 946/95
628 00 Brno
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
733 625 979
Bc. Vladimír Mílek
www.spolecnavize.cz
Stručný popis činnosti organizace
Sdružení bylo založeno dne 16. 12. 2008 s názvem: SPOLEČNÁ VIZE :
BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI, o. s. jako profesní seskupení fyzických
osob, které sdružuje zájem o zkvalitnění bezpečnosti práce na staveništích.
Působí na území celé ČR republiky se sídlem v Brně.
Sdružení je samostatnou právnickou osobou a je proto oprávněno
jednat v právních vztazích svým jménem a na svou vlastní majetkovou
odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislé Na svých členech, orgánech
státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných občanských
sdruženích a iniciativách, spolupracuje s nimi však při uskutečňování
společných záměrů a prosazování společných zájmů.
Cílem sdružení je zvýšení bezpečnosti práce na staveništích a vytvoření
standardů pro jednotný, srozumitelný a ucelený systém činností,
odpovědností a pravomocí koordinátora BOZP na staveništi.
Profesní seskupení je založeno za jiným účelem než podnikání. Majetek
sdružení je určen výhradně k plnění jeho cíle a zajišťování těchto činností,
které k cíli směřují.
VIZE je profesní seskupení právnických a fyzických osob, které sdružuje
snaha o zvýšení bezpečnosti na staveništi, pomoci osvěty, vzděláváním
na společných seminářích, workshopech a konferencích, všech účastníků
výstavby. Mezi členy se řadí koordinátoři BOZP na staveništi, bezpečnostní
technici, projektanti, stavbyvedoucí, projektoví manažeři ale i investoři
a majitelé objektů a jejich správci budov (facility management).
Cílem je provést investora (zadavatele stavby, stavebníka) od záměru
výstavby, přes bezpečnou realizaci až po užívání a bezpečnou údržbu
114
objektu. K tomu využíváme legislativu, sjednocování pojmosloví,
zpracovávání metodiky a využíváme příkladů správné praxe k předávání
zkušeností ostatním členům.
Produkty a služby:
vzdělávání a semináře v oblasti BOZP
115
SIEMENS, s. r. o.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
Siemensova 1
155 00 Praha 13 - Stodůlky
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
602 507 863
Ing. Drahomír Zbořil
www.siemens.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Přes 120 let
je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních
a inovativních technologií. Se svými 10,5 tisíci zaměstnanci patří mezi
největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby
dodává zákazníkům ze soukromého i veřejného sektoru v oblasti energetiky,
zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií.
Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce
2012 obrat 32,5 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 21,5 miliard
Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry.
SIEMENS AG
Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického
koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové
technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení
v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví a infrastrukturních řešení pro
města a jejich okolí. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií
šetrných k životnímu prostředí, které generují 40 % jeho celkového obratu.
Ve finančním roce 2012 dosáhl Siemens obratu 78,3 miliard EUR s čistým
ziskem 5,2 miliard EUR a zaměstnával zhruba 370 tisíc zaměstnanců po
celém světě.
116
Produkty a služby:
Díky výjimečné inovativní síle, celosvětové působnosti a schopnosti
nacházet řešení, která jsou v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje,
jsme schopni nacházet odpovědi na nejobtížnější otázky současného
světa.
Automatizace
–– Industry Automation & Drive Technologies Homepage
–– Automatizační systémy
–– Spínací technika
–– Rozvod energie
–– Napájecí zdroje
–– Průmyslová komunikace
–– Průmyslová identifikace
–– Průmyslová instrumentace
Technologie budov
–– Building Technologies Homepage
–– Synco Living
–– Total Building Solutions – Integrované systémy na klíč
–– Produkty pro měření a regulaci
–– Snižování energetické náročnosti budov
–– Produkty pro požární a bezpečnostní systémy
Zdravotnictví
–– Healthcare Homepage
–– Laboratorní diagnostika
–– Clinical Products
–– Imaging & Therapy Systems
–– Sluchadla
Industry Services
–– Industry Services
Technika pohonů
–– Industry Automation & Drive Technologies Homepage
–– Měniče
–– Motory
–– Decentralizované pohony
–– Mechanické pohony
–– Generátory
–– Software pro pohony
117
Energetika
–– Energy Homepage
–– Energetika
–– Industrial Turbomachinery
Doprava a logistika
–– Rail System & Mobility and Logistics Homepage
–– Automatizace dálkové, příměstské a městské dopravy
–– Infrastruktura pro logistiku
–– Kolejová vozidla
–– Komplexní řešení dopravních systémů
Pro koncové spotřebitele
–– Řízení domácnosti – Synco Living
–– Domácí spotřebiče
–– Sluchadla
Ostatní
–– Siemens Audiologická Technika
–– Siemens Product Lifecycle Management Software
–– Siemens Convergence Creators 118
SLEZSKÁ MECHATRONIKA, a. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
596 412 101
prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
www.slezskamechatronika.cz
Stručný popis činnosti organizace:
SLEZSKÁ MECHATRONIKA, a. s. se zabývá zejména řešením
projektových koncepcí a prováděním konstrukčních návrhů a prací
včetně řešení složitějších konstrukčních celků. Společnost dlouhodobě
spolupracuje na řešení projektů z oblasti mechatroniky, automatizace
a energetiky. Disponuje rozsáhlými zkušenostmi s realizací
výzkumných a vývojových projektů v oblasti konstrukčních návrhů
a prací včetně konstrukčních řešení pokročilých technologií. Rovněž má
zkušenosti s montáží a výrobou prototypů. Ve spolupráci s dalšími subjekty
se firma podílí na výzkumných a vývojových aktivitách, které vedly k výrobě
prototypů, jež jsou úspěšně zaváděny na trh. V rámci činnosti firmy byla
podána řada přihlášek patentů a užitných vzorů.
Produkty a služby:
–– Řešení projektových koncepcí
–– Provádění konstrukčních návrhů a prací
–– Spolupráce na společných výzkumných a vývojových projektech
–– Realizace prací na dílčích částech zákazníkových projektů jako
subdodavatelé
–– Provedení analýzy existujícího zařízení, identifikaci problému a vytvoření
návrhu jeho odstranění
–– Provedení optimalizace existujícího zařízení – ve fázi výrobní dokumentace
nebo zhotovení prototypu
119
Služby v podobě zpracování:
–– Technických návrhů
–– Modelové a výrobní dokumentace
–– Zhotovení dílčích částí zařízení a technologií
Technologické vybavení:
Firma využívá špičkové softwarové a hardwarové technologie a disponuje
prostory pro montáž, finalizaci a funkční zkoušky prototypů.
Realizované/připravované projekty:
Realizovaný projekt:
„Partnerství v oblasti energetiky“ – reg. č. CZ.1.07/2. 4. 00/31.0080
Připravovaný projekt:
„Výzkum a vývoj vysoce progresivního energetického generátoru tepelné
energie, na bázi exotermické reakce kovu s vodíkem, s možností využití
katalyzátoru“
Přehled publikací, licencí a patentů:
Redukční planetová excentrická převodovka s vysokou účinností PV 2010363
Energetický systém kogenerační jednotky s generátorem ionizované PV
2011-48
plynné směsi vodíku a kyslíku pro řízené dávkování paliv a směsi PUV
2011-23862
vodíku a kyslíku do spalovacího prostoru motoru kogenerační jednotky
Automatizovaný interface pro řiditelné mechanické propojení PV 2011-231
PUV 2011-24237
Generátor tepelné energie na bázi nízkoenergetických jaderných zdrojů PV
2012-455
PUV 2012-26355
Jednotka nízkoenergetických jaderných zdrojů na bázi exotermické PV
2012-456
reakce kovu s vodíkemPUV 2012-26356
Odborné týmy:
Výzkumné a vývojové aktivity jsou realizovány zkušenými řešitelskými
týmy, specializovanými zejména na oblast mechatroniky a automatizace.
120
Členství v profesních organizacích:
Partner projektu Partnerství v oblasti energetiky – s Moravskoslezským
dřevařským klastrem
121
Společenství průmyslových podniků Moravy
a Slezska
Kategorizace subjektu: Podnikatelská asociace, zaměstnavatelský svaz
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
Na Obvodu 1085/37
703 00 Ostrava - Vítkovice
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
596 781 177
Marcela Vlčková, vedoucí sekretariátu
www.sppms.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Společenství je zaměstnavatelským svazem a kolektivním členem Svazu
průmyslu a dopravy ČR, členem Hospodářské komory ČR a členem
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Společenství je právnickou
osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990Sb o sdružování občanů ve
znění pozdějších předpisů.
Posláním Společenství je spoluvytvářet optimální podmínky pro dynamický
rozvoj podnikání, vyvíjí svoji činnost na území České republiky, zejména
pak v rámci územních celků Moravy a Slezska.
Činnost Společenství není cílově zaměřena na zisk. Cílem vyvíjené činnosti
Společenství je podpora a spolupráce členů při zajišťování jejich potřeb
v podnikatelské činnosti, v přípravě a realizaci koncepcí v přechodu a plné
integrace sdružených členů na vyšší stupně podnikatelské činnosti.
Působení Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska v úzké
spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky směrem
k realizaci investičních, restrukturalizačních a revitalizačních záměrů
a celkové oživení ekonomiky regionů Moravy a Slezska.
Členství ve Společenství je dobrovolné. Členy Společenství jsou právnické
i fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku na Moravě a ve Slezsku,
případně i na dalším území České republiky.
Společenství je založeno na demokratických principech. Rozhodnutí orgánů
Společenství, týkající se plnění jeho poslání a způsobu plnění jeho úkolů,
včetně programového prohlášení, mají charakter stanovisek a doporučení.
122
Produkty a služby:
–– PROJEKCE A KONSTRUKCE
–– STAVEBNÍ ČINNOSTI
–– REALIZACE A MODERNIZACE TECHNOLOGIÍ
–– ZAMĚŘENÍ NA ELEKTRO A ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKU
–– SYSTÉMY
–– CERTIFIKACE ISO 9001 A ISO 14001
–– PORADENSTVÍ
Ukončené projekty:
„Komplexnost - naše přednost“
Dne 28. 12. 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vydalo Společenství
průmyslových podniků Moravy a Slezska Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. OPLZZ/1. 1. /52/1/00137 na projekt „Komplexnost - naše přednost
CZ.1.04/1. 1. 06/52.00137“ týkající se zvyšování adaptability zaměstnanců
a konkurenceschopnosti podniků.
Cílem tohoto projektu bylo zvýši odborné znalosti, dovednosti a kompetence
zaměstnanců firem sdružených ve Společenství, udržet současné
zaměstnance v pracovním procesu a zvýšit konkurenceschopnost firem
zapojených do projektu.
Odborné týmy:
Odborníci dle skupin ve Společenství:
–– PROJEKCE A KONSTRUKCE
–– STAVEBNÍ ČINNOSTI
–– REALIZACE A MODERNIZACE TECHNOLOGIÍ
–– ZAMĚŘENÍ NA ELEKTRO A ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKU
–– SYSTÉMY
–– CERTIFIKACE ISO 9001 A ISO 14001
–– PORADENSTVÍ
Členství v profesních organizacích:
Hospodářská komora ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Vysoká škola podnikání, a. s.
Vysoká škola sociálně-správní, Havířov
VŠB-TU Ostrava
123
STARLIFT, s. r. o.
Kategorizace subjektu: Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
K Červenému dvoru 2132/24
130 00 Praha 3
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
596 012 961
Vlasta Šutaríková
http://www.starlift.cz
Stručný popis činnosti organizace
Společnost STARLIFT v České republice registrovaná pod obchodním
názvem STARLIFT, s. r. o., je zástupcem pro prodej a servis vysokozdvižných
vozíků a skladové manipulační techniky značek ATLET a Maximal.
Zaštiťujeme celou Českou republiku. Sídlo firmy se nachází na adrese
K Červenému dvoru 2132/24, 130 00, Praha 3. Pobočka společnosti se
nachází na adrese Čs. armády 184, 735 51, Bohumín – Pudlov. IČO firmy
je 25913 654 a DIČ CZ 259 13 654.
STARLIFT dodává nejen vysokozdvižné vozíky, ale také originální
náhradní díly. Provozujeme také bazar a prodej použitých a repasovaných
vysokozdvižných vozíků. Zajišťujeme každodenní kontakt výdejních skladů
v Bohumíně a v Úvalech.
STARLIFT dlouhodobě a stabilně zastupuje světové výrobce prověřených
značek Atlet a Maximal. Kromě značek, které má STARLIFT ve výhradním
zastoupení, nabízí v sekcích vysokozdvižných vozíků náhradní díly,
manipulační techniku a příslušenství značek Atlet, Doosan, Caterpillar,
Jungheinrich, Linde, Still, Toyota, Hyster a Yale. Prodáváme také starší
vysokozdvižné vozíky všech značek.
Produkty a služby
– Prodej nové a použité manipulační techniky
– Pronájem vysokozdvižných vozíků a manipulačních zařízení
– Dodávka originálních náhradních dílů pro vysokozdvižné vozíky
124
–– Autorizovaný záruční a pozáruční servis vysokozdvižných vozíků ATLET
a MAXIMAL
–– Servis vysokozdvižných vozíků jiných značek
–– Poradenství v oblasti manipulačních činností a techniky
–– Servisní smlouvy
–– Finanční služby
–– Přídavná zařízení k manipulační technice
–– Technické prohlídky
Ukončené projekty:
ICT v podnicích 2.2 ITP03/533 – Výzva III. Nákup informačního systému.
Marketing 6.2 M02/503 – Výzva II. Vstup NA zahraniční trh společnosti
STARLIFT.
125
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Kategorizace subjektu:Akademická sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
602 222 087
Ing. Karel Klouda, M.B.A., CSc., Ph.D.
www.sujb.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost je ústředním orgánem státní správy ve
smyslu zákona č. 2/1969 Sb. (úplné znění z. č. 122/1997 Sb. - § 2). V jeho
čele stojí předseda, který je jmenován vládou ČR. Úřad má samostatný
rozpočet a je přímo podřízen vládě ČR.
Produkty a služby:
SÚJB vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie
a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné,
chemické a biologické ochrany. Do jeho působnosti, dané zákonem
č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon), zákonem č. 19/1997 Sb., a zákonem č. 281/2002 Sb.,
zejména patří:
–– výkon státního dozoru nad jadernou bezpečností, jadernými položkami,
fyzickou ochranou jaderných zařízení, radiační ochranou a havarijní
připraveností v prostorách jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji
ionizujícího záření;
–– povolování výkonu činností podle zákona č. 18/1997 Sb., např. k umísťování
a provozu jaderného zařízení a pracoviště s velmi významnými zdroji
ionizujícího záření, nakládání se zdroji ionizujícího záření a radioaktivními
odpady, přepravě jaderných materiálů a radionuklidových zářičů;
–– schvalování dokumentace, vztahující se k zajištění jaderné bezpečnosti
a radiační ochrany, stanovené atomovým zákonem, limitů a podmínek
provozu jaderných zařízení, způsobu zajištění fyzické ochrany, havarijních
řádů k přepravám jaderných materiálů a vybraných radionuklidových
126
zářičů, vnitřních havarijních plánů jaderných zařízení a pracovišťě; se
zdroji ionizujícího záření;
–– stanovení podmínek a požadavků radiační ochrany obyvatel a pracovníků
se zdroji ionizujícího záření (např. stanovení limitů ozáření, vymezení
kontrolovaných pásem), stanovení zóny havarijního plánování
a požadavků havarijní připravenosti držitelů povolení dle atomového
zákona;
–– sledování stavu ozáření obyvatelstva a pracovníků se zdroji ionizujícího
záření;
–– koordinace činnosti radiační monitorovací sítě na území České republiky
a zajišťování mezinárodní výměny dat o radiační situaci;
–– vedení státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů, státních
systémů evidence držitelů povolení, dovážených a vyvážených vybraných
položek, zdrojů ionizujícího záření, evidence ozáření obyvatelstva
a pracovníků se zdroji ionizujícího záření;
–– odborná spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii;
–– poskytování údajů o hospodaření s radioaktivními odpady obcím
a okresním úřadům na jimi spravovaném území a přiměřených informací
o výsledcích činnosti úřadu veřejnosti a vládě ČR;
–– poskytování údajů o měření a hodnocení účinků jaderných, chemických
a biologických látek na člověka a prostředí včetně hodnocení stupně
ochrany individuálních a kolektivních prostředků ochrany člověka před
těmito látkami;
–– koordinace a zabezpečování činností při plnění úkolů plynoucích z Úmluvy
o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní
a jejich zničení ve smyslu zákona č. 19/1997 Sb., a Úmluvy o zákazu
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní ve smyslu zákona
č. 281/2002 Sb.
–– výkon působnosti národních úřadů podle Smlouvy o všeobecném
zákazu zkoušek jaderných zbraní, Úmluvy o zákazu bakteriologických
(biologických) a toxinových zbraní a Úmluvy o zákazu vývoje, výroby,
hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení.
V souladu s věcným zaměřením a vykonávanými činnostmi je organizační
členění úřadu následující:
Úsek jaderné bezpečnosti
zahrnuje odbor hodnocení jaderných zařízení, odbor kontroly jaderných
zařízení a odbor jaderných materiálů,
Úsek radiační ochrany
zahrnuje odbor zdrojů, odbor usměrňování expozic, odbor radiační ochrany
palivového cyklu a samostatné oddělení hodnocení činností v radiační
ochraně,
127
Úsek řízení a technické podpory
zahrnuje odbor mezinárodní spolupráce, ekonomický odbor a kancelář
Úřadu. V jeho rámci rovněž působí Národní úřady pro kontrolu zákazu
chemických zbraní, bakteriologických a toxinových zbraní a všeobecný
zákaz zkoušek jaderných zbraní.
Předsedovi Úřadu je přímo podřízeno samostatné oddělení Krizové
koordinační centrum, které zajišťuje výkon státního dozoru nad havarijní
připraveností, činnost pracoviště krizového řízení (ve smyslu zákona
č. 240/2000 Sb.) a řízení Radiační monitorovací sítě ČR, Europracoviště,
které zajišťuje koordinaci aktivit úřadu spojených s přípravou na vstup do
EU, interní audit a bezpečnostní ředitel.
Součástí SÚJB jsou Regionální centra SÚJB (RC) v Praze, Plzni, Českých
Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě a dvě lokalitní
pracovi ště na JE Dukovany a JE Temelín, zajišťující plnění úkolů SÚJB
v přímé vazbě na regiony, v nichž se nacházejí jaderná zařízení a velmi
významné zdroje ionizujícícho záření. Úřad řídí rozpočtovou organizaci Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) se sídlem v Praze a je zřizovatelem
veřejné výzkumné instituce - Státní ústav jaderné, chemické a biologické
ochrany, v. o. s. (SÚJCHBO, v. o. s.) se sídlem v Příbrami - Kamenné.
SÚJB plní ve smyslu zákona č. 19/1997 Sb., a ve znění zákona č. 249/2000
Sb., úkoly v oblasti dozoru nad zákazem chemických zbraní.
Ve smyslu usnesení vlády ČR č. 306/2000 vytváří SÚJB národní orgán vůči
úmluvě o zákazu biologických (bakteriologických) a toxinových zbraní.
Usnesením vlády č. 834 ze dne 1. září 2004 plní koordinační a informační
funkci vůči úřadu předseda vlády.
128
TESO
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ
OSTRAVA, spol. s r. o.
Kategorizace subjektu: Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
Janáčkova 1020/7
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
596 124 897, 602 418 360
Ing. Libor Obal
www.teso-ostrava.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Společnost Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, spol. s r. o. byla
založena v roce 1994 jako druhá součást firem sdružených pod ochrannou
známkou TESO a její hlavní činností bylo provádění autorizovaných
a technických měření emisí na zdrojích znečišťování ovzduší v oblasti
bývalého Severomoravského kraje.
K výše uvedené činnosti společnost ještě v omezeném rozsahu prováděla
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č 244/1992 Sb.
V současnosti naše společnost má 16 zaměstnanců s tím, že šest provádí
autorizovaná a technická měření emisí a čtyři se věnují poradenským
činnostem v oblasti zpracování posuzování vlivů na životní prostředí,
odborných posudků, rozptylových studií, hlukových studií a ověřování
emisí skleníkových plynů. Jeden pracovník zabezpečuje ekonomický
a organizační chod celé společnosti a jeden zabezpečuje chod technického
a dodavatelského střediska.
Nedílnou podporou poradenské skupiny je široká databáze emisních hodnot
měřených zdrojů od energetických zdrojů přes technologie, které nakládají
s těkavými organickými látkami, až po složitější chemické technologie,
které usnadňují odborný pohled a zpracování posouzení z hlediska emisí
ve vztahu k okolnímu ovzduší.
129
Společnost v současné době disponuje dvěma plně vybavenými měřicími
vozy pro autorizovaná měření emisí s kontinuálními analyzátory pro měření
těchto znečišťujících látek:
–– oxid siřičitý (SO2)
–– oxid dusnatý (NO)
–– oxid uhelnatý (CO)
–– těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík
(TOC)
–– oxid uhličitý (CO2)
–– kyslík (O2)
–– metanu (CH4)
–– vodíku (H2)
Dále je v měřicí skupině k dispozici jeden měřicí vůz pro měření emisí
speciálních látek a technologií jako PCDD/F, PAH, PCB a těžkých kovů
a speciálních organických a anorganických sloučenin.
V rámci poradenství jsou posuzovány vlivy záměrů staveb a technologií
na životní prostředí, a to jak formou oznámení či dokumentace EIA, tak
též zpracováním odborných posudků a rozptylových a hlukových studií pro
posouzení stacionárních, liniových a plošných zdrojů.
Pro zpracování rozptylových studií má naše společnost v současné době
k dispozici program pro výpočet znečištění ovzduší SYMOS’97 verze 2013,
který je referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.
V rámci poradenské činnosti na životní prostředí poradenský tým
spolupracuje s mnoha externisty pro oblast chemických látek a odpadů
a posouzení vlivů na ochranu přírody a krajiny.
Naše společnost též zpracovává hlukové studie pomocí moderních
výpočetních metod, které zahrnují 3D modelování šíření hluku včetně
zahrnutí vlivu terénu.
Oddělení certifikace emisí skleníkových plynů se zabývá pravidelným
každoročním ověřováním vykázaných emisí skleníkových plynů a ověření
formulářů žádostí o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek
na emise skleníkových plynů v rozsahu daném akreditací a přílohou
k akreditaci.
Produkty a služby:
–– Technické oddělení a dodávky emisních měřicích systémů
–– Měření emisí a imisí
–– Rozptylové studie
–– Hlukové studie
–– Odborné posudky
–– Posouzení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.
–– Ověřování emisí CO2
130
Technologické vybavení:
Poradenství:
Programové vybavení pro výpočet imisní zátěže SYMOS 97 verze 2013
Programové vybavení pro výpočet emisí motorových vozidel MEFA 13
Programové vybavení pro výpočet hlukové zátěže Hluk+ verze 10 profi
Realizované/připravované projekty:
V současnosti společnost realizuje projekt „Výzkum fyzikálních a chemického
charakteru mikročástic v emisích“ jako spoluřešitel s VŠB-TU Ostrava
v rámci projektů Technologické agentury České republiky.
Ukončené projekty:
Poradenství – významné zakázky (výběr):
–– Kontejnerové překladiště Paskov, III. etapa, Oznámení EIA, prosinec 2013
–– Snížení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice, Oznámení EIA, prosinec 2013
–– CROMODORA WHEELS, s. r. o. - rozšíření výrobního závodu,
Dokumentace EIA, září 2012
–– Čistírna odpadních vod pro cukrovar České Meziříčí, Dokumentace EIA,
listopad 2011
–– Multimodální Cargo Ostrava Mošnov, Dokumentace EIA, únor 2011
–– Ekologizace kotlů K8, K9, K10 teplárny AMEO za účelem snížení emisí
NOx včetně instalace nových hořáků, Oznámení EIA, červenec 2012
–– Ekologizace kotlů K12, K13, K14 v Elektrárně Třebovice, Oznámení EIA,
listopad 2012
–– Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o., Nošovice – Výroba
převodovek II. etapa – rozšíření, Oznámení EIA, červenec 2009
–– KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
v Moravskoslezském kraji, rozptylová studie, březen/září 2009
–– Odborný posudek k územnímu a stavebnímu řízení dle zákona
č. 86/2002 Sb. „Hyundai Motor Manufacturing Czech“, Nošovice, duben
– listopad 2006
–– Rozptylová studie k územnímu řízení dle zákona č. 86/2002 Sb. „Hyundai
Motor Manufacturing Czech“, Nošovice, červenec 2006
Ověřování emisí skleníkových plynů a měření emisí a imisí např. ve
společnostech:
–– Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o., Nošovice
–– Komterm, a. s.
–– OKK Koksovny, a. s.
–– BorsodChem MCHZ, s. r. o.
–– DEZA, a. s.
131
–– CS Cabot, s. r. o.
–– Moravskoslezské cukrovary, a. s.
Dodávky emisních systémů pro následující subjekty:
–– DEZA, a. s. – Energetika
–– VŠB – TU, Centrum ENET – monitoring pyrolýzních plynů
–– VŠB – TU, Centrum IET – monitoring plynů
–– VŠB – TU, Centrum IET – kontrola kvality spalovacího procesu
–– Arrow Line, a. s. – monitoring pyrolýzních plynů
Přehled publikací, licencí a patentů:
Přihláška užitného vzoru na Úřadu pro průmyslové vlastnictví č. j. PUV
2013-29022 s názvem „Víceúčelový zachycovač částic“.
Odborné týmy:
Poradenství
Ing. Libor Obal, jednatel a ředitel společnosti
–– Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č. j. 1633/279/OPV/93 ke
zpracování dokumentací a posudků posuzující vlivy technologií, staveb
a činností na životní prostředí
–– Osvědčení o autorizaci k vydávání odborných posudků, MŽP, č. j.:
1694/820/08/IB ze dne 14. 5. 2008 (odpovědný zástupce)
Ing. Milan Číhala
–– Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií, MŽP, č. j.
1693/820/08/DK ze dne 6. 6. 2008 (odpovědný zástupce)
Ing. Kateřina Novotná, Ph.D.
Ing. Silvie Purmenská
Ing. Zdenek Sklenář
Měření emisí a imisí:
p. Martin Šmídl, vedoucí zkušební laboratoře
Bc. Václav Kubát
p. Roman Halata
Technická skupina:
p. Ladislav Blahout
Členství v profesních organizacích:
ALME – Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí
ČSCHI – Česká společnost chemického inženýrství, pracovní skupina pro
pachové látky
132
TLP, spol. s r. o.
Kategorizace subjektu: Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: ANO
Nučická 1746/9
100 00 Praha 10
Hlavní provozovna:
Bělocerkevská 16
100 00 Praha 10
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
353 997 041, 603 148 025
Bc. Miroslav Dítě, prokurista
www.tlp-emergency.com
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
272 739 211, 776 681 003
Zdeněk Čejka, jednatel
www.tlp-emergency.com
Stručný popis činnosti organizace:
TLP, spol. s r. o. vznikla v roce 1991 jako česká inženýrská a konzultační
společnost zabývající se havarijním a krizovým řízením. Svým klientům
nabízíme komplexní servis v oblasti analýzy rizik a prevence havárií,
přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Nabízíme
i zabezpečení kontinuity a obnovy činností a služby IT.
Produkty a služby:
–
–
–
–
Komplexní servis v oblasti průmyslové bezpečnosti
Havarijní a krizové řízení
Vývoj informačních systémů
Řízení podnikových rizik
133
Technologické vybavení:
TLP vyvinula a vyvíjí vlastní software pro oblast průmyslové bezpečnosti,
například ROZEX 2001 a ROZEX Alarm 2003 pro oblast modelování
následků havárií, systém ZAPOS 2001 pro podporu plnění požadavků
zákona o prevenci závažných havárií, IS ZKP pro oblast obnovy činnosti
provozu. TLP používá pro modelování následků havárií nejnovější program
EFFECTS 8.0 nizozemského Institutu průmyslové bezpečnosti (TNO).
Ukončené projekty:
TLP ve spolupráci s pracovníky KÚ a zástupci složek IZS a obcí zpracovala
vnější havarijní plány pro zóny havarijního plánování provozovatelů:
Spolana, a. s., UNIPETROL DOPRAVA, a. s., Synthos Kralupy, a. s.,
Draslovka, a. s., Bohemia, a. s. Poděbrady, Explosia, MERO, ČEPRO,
TRADIX COLOR, PVK, a. s. úpravna vody Želivka, Sellier & Bellot, Shell
Gas, a. s. Diamo, s. p. a další. Stanovení zón havarijního plánování
a vyhodnocení možných dominoefektů v zóně bylo zpracováno pro i zóny
HP v Karlovarském kraji a Jihomoravském kraji, Středočeském kraji,
Pardubickém kraji a Libereckém kraji.
Bezpečnostní zprávy a programy prevence, které již byly příslušnými správními
orgány schváleny – COLORLAK, a. s., SIAD, s.r. o (provozy Rajhradice a Braňany),
Air Products, s. r. o. (provozy Litvínov, Děčín a Brno), BP GAS – plnírna PB Dýšina,
Prazdroj, a. s., Frantschach Pulp & Paper Czech, a.s, Barum Continental, s. r. o.,
Česká rafinérská, a. s. (rafinérie Litvínov a Kralupy), Synthos Kralupy, a. s.
(+ bezpečnostní program nové stavby výrobny etylbenzénu) v Litvínově,
Spolana, a. s. Neratovice, Lach-Ner, s. r. o., Air Products, s. r. o. – výrobní areál
v Litvínově, Prazdroj, a. s., Lybar, a. s., UNIPETROL DOPRAVA, a. s.– provozy
Litvínov, Neratovice, Kralupy, Aliachem a Paramo, areály LINDE GAS, a. s. (13
areálů), LINDE Sokolovská, s. r. o., Galvanovna MEP, a. s., HEXION, a. s., Spolek
pro chemickou a hutní výrobu, a. s. Cray Valley, s. r. o. VITOGAZ ČR, s. r. o. (areál
Kralupy, Hněvice a Horka), Synthos PBR, s. r. o., Butadien Kralupy, ČEZ, a. s. – el.
Prunéřov, Mělník, Chvaletice a další
Z klientů v oblasti státní správy a samosprávy byly zpracovány projekty
například pro Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Jihočeský kraj, pro OkÚ –
Pardubice, Sokolov, Karlovy Vary, Cheb, Liberec, Ústí nad Labem, Jindřichův
Hradec, Svitavy, České Budějovice, Hradec Králové, Mělník. Dále například
pro Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Zlín, Ministerstvo
vnitra ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR.
Členství v profesních organizacích:
TLP je členem Svazu chemického průmyslu, Sdružení požárního
a bezpečnostního inženýrství při VŠB v Ostravě, Bezpečnostního klastru
134
a České technologické platformy bezpečnosti průmyslu.
TLP má uzavřeny dohody o spolupráci s ředitelstvím hasičského
záchranného sboru ČR, a MV ČR.
TLP byla na základě výběrového řízení vybrána jako posuzovatel
bezpečnostní dokumentace provozovatelů skupiny A nebo B. Proto detailně
zná požadavky kladené na rozsah a obsah dokumentace zpracovávané
dle zákona č. 59/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky MŽP č. 256/2006 Sb.
135
Univerzita Pardubice,
Fakulta chemicko-technologická
Kategorizace subjektu:Akademická sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Studentská 95
532 10 Pardubice
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
466 038 504
Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.
www.upce.cz/fcht
Stručný popis činnosti organizace
Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR
založených ze zákona. Je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního
typu v Pardubickém kraji.
Co do počtu studentů patří se svými téměř 11 tisíci studenty do skupiny
středně velkých veřejných vysokých škol ČR.
Má sedm fakult:
–– Fakultu chemicko-technologickou- FChT (založenou v roce 1950 jako
VŠChT),
–– Fakultu ekonomicko-správní - FES (založenou v roce 1991),
–– Dopravní fakultu Jana Pernera - DFJP (založenou v roce 1993)
–– Fakultu filozofickou - FF (v roce 1992 založen Ústav
cizích
jazyků,
později
přejmenován
na
Ústav
jazyků
a humanitních
studií,
který
byl
přetransformován
na samostatnou Fakultu humanitních studií v roce 2001, přejmenována
v prosinci 2005 na Fakultu filozofickou),
–– Fakultu restaurování - FR (založenou v roce 2005),
–– Fakultu zdravotnických studií - FZS (v roce 2002 byl založen Ústav
zdravotnických studií, který byl přetransformován na samostatnou Fakultu
zdravotnických studiív lednu 2007),
–– Fakultu elektrotechniky a informatiky - FEI (založenou v roce 2002 jako
Ústav informatiky, přejmenován v roce 2004 na Ústav elektrotechniky
a informatiky, který byl přetransformován na samostatnou fakultu v lednu
2008)
136
Produkty a služby
Historicky nejstarší fakulta univerzity, Fakulta chemicko-technologická, je
fakultou s pětapadesátiletou tradicí a vysokým kreditem v České republice
i zahraničí. Vyspěla ve významné centrum výuky chemie a technické chemie,
materiálového inženýrství, chemických technologií, ale i biologických
a biologicko-chemických oborů, manažerských a řídících procesů.
Studenti doktorského studia se mohou podílet na řešení výzkumných
projektů, získávat zkušenosti na zahraničních vysokých školách
a vědeckých konferencích. Vědecká činnost fakulty je zaměřena jak na
základní, tak aplikovaný výzkum. Fakulta se může pochlubit mnohými
unikátními projekty realizovanými ve spolupráci s průmyslem, rozsáhlou
publikační činností, každoročním pořádáním řady vědeckých konferencí,
vědeckými školami, mezinárodními projekty a významnými osobnostmi,
které působily a působí na její půdě.
Svými vědeckovýzkumnými aktivitami si fakulta a její pracoviště trvale udržují
vysoké renomé v mezinárodní akademické a vědecké obci. Absolventi
fakulty jsou žádanými odborníky v chemických, potravinářských, textilních,
polygrafických, papírenských, dřevozpracujících a dalších průmyslových
a obchodních společnostech, českých i s mezi-národní účastí. Řada z nich
působí ve výzkumných ústavech a vzdělávacích institucích.
Technologické vybavení
Skenovací elektronový mikroskop
JEOL JSM-5500LV s rentgenovým energiově disperzním (EDX)
mikroanalyzátorem IXRF Systems (detektor GRESHAM Sirius 10)
Nedestruktivní rentgenová mikroanalýza může být prováděna na
vzorcích o objemech v řádu mm3. Průměr analyzované oblasti
lze nastavit od 0.05 mm do 3 mm. Pomocí užitého detektoru lze
analyzovat prvky s atomovými čísly 5 - 92, tj. od bóru až po uran.
Povrchová charakterizace vodivých i nevodivých materiálů (JEOL)
s rozlišením až 4 nm. Zvětšení 18 - 300 000x (136 kroků), pozorování ve
zpětně odražených elektronech (rozlišení různých fází či nehomogenit).
Možnost práce v nízkém vakuu 1-270 Pa (možnost pozorování nevodivých
vzorků bez nutnosti jejich pokovení).
OLYMPUS BX 60 s ohřívacím stolkem LINKAM THMS
Zvětšení v rozsahu 50 - 500x, reflexní a transmisní mód, v BF, DF
a polarizovaném světle. Optický stolek je snadno vyměnitelný za ohřívací
stolek LINKAM THMS 600. Ohřívací stolek je opatřen programovatelnou
jednotkou s možností regulace v teplotním rozsahu od - 196 °C do
+600 °C s rychlostí chlazení resp. ohřevu 0.01-130 °C/min. Izotermní
měření s možností nastavení až 9 prodlev. Mikroskop i stolek jsou spojeny
s počítačem, fotografickým aparátem a CCD kamerou.
137
R. M.I. - DTA03 (R. M.I. Elecronic Measuring Instruments, ČR)
Diferenciální termická analýza
Rozsah měření 25 - 1000 oC.
Použitelné rychlosti ohřevu/chlazení 1-25 oC/min.
Měření v křemenných ampulkách.
DSC Perkin-Elmer (Diamond)
Diferenciální skenovací kalorimetrie (kompenzační)
Rozsah měření -70 – +600 oC.
Použitelné rychlosti ohřevu/chlazení 0.5 – 500 oC/min.
Měření v hliníkových kelímcích.
Nicolet NEXUS (FAR - NEAR IR)
BioRad FTS 175C (MID - NEAR IR)
BioRad FTS 45 (FAR)
FTIR spektroskopie
Možnost měření propustnosti (samonosné vzorky, KBr resp. nujol),
zrcadlové a difuzní reflektivity (směs v KBr, PE resp. obrus na SiC discích)
pevných látek v infračervené oblasti (od 200 mm do 0.9 mm - tj. FAR, MID
a NEAR-IČ).
Měření teplotní závislosti propustnosti na He-kryostatu
DMA - DX04TH
PERKIN-ELMER Lambda 12UV - VIS spektroskopie
Měření reflektivity a transmise v oblasti vlnových délek 400-1100 nm,
rozlišení až 0.2 nm.
Možnost měření teplotní závislosti optické propustnosti v optickém kryostatu.
DSC 12E Mettler Toledo
Diferenciální skenovací kalorimetrie
(teplotně-vodivostní)
Rozsah měření 25 – 400 oC.
Použitelné rychlosti ohřevu/chlazení 1 - 25 oC/min.
Používané technologie pro přípravu studovaných materiálů
Balzers BAE 250
Vysokoteplotní superkanthalová pec CLASIC
Programovatelná kývací trubková pec
Vertikální
půlená
pec
pro
přípravu
monokrystalických
vzorků Bridgmanovou metodou
Laboratoř elektronové mikroskopie a rentgenové analýzy
Přístrojové vybavení:
Elektronový mikroskop JEOL JSM-5500LV a rentgenovýho energiově
disperzní mikroanalyzátor IXRF Systems (detektor GRESHAM Sirius 10).
Mikroskop OLYMPUS BX 60 s vyhřívacím a chladícím stolkem LINKAM
THMS 600.
138
Prováděná měření:
Fotografie povrchu vzorků v sekundárních (SE) a zpětně odražených (BSE)
elektronech.
Bodová kvalitativní a kvantitativní analýza anorganických látek (bor - uran).
Určení průběhu koncentrace vybraných prvků na zvolené přímce.
Zhotovení koncentrační rentgenové mapy na vybrané části povrchu
Laboratoř FTIR spektroskopie
Přístrojové vybavení:
FT-IR spektrofotometr Nicolet NEXUS (FAR - NEAR IR) a BioRad FTS
175C (15 000 - 10 cm-1), optický kryostat OptistatCF-V.
Prováděná měření:
Měření spekter (propustnosti, zrcadlové a difuzní odrazivosti) materiálů
a jejich zpracování a interpretace s využitím širokého firemního i vlastního
programového vybavení (určování některých materiálových parametrů,
možnost kvantitativní analýzy). Spektrální rozsah 15 000 - 10 cm-1. Možnost
měření teplotní závislosti optické propustnosti. Standardně -195 °C do
+400 °C. Lze měřit i od kapalného helia (reálně -265 °C).
Laboratoř termické analýzy
Přístrojové vybavení:
DSC
Mettler
12E,
DSC
Diamond
Perkin-Elmer,
DTA
RMI
03,
Olympus
DX
60 s teplotním
stolkem
Linkam.
Prováděná měření:
Diferenciální skenovací kalorimetrie (heat flow), Mettler DSC 13E, oboru
teplot 25 - 400 °C a rychlostí ohřevu 1 - 20 K/min s možností pracovat
v různých typech atmosfér. Měření je prováděno v hliníkových kelímcích.
Navážky se pohybují kolem 10 mg. Stanovení teploty fázových transformací,
teplot skelného přechodu a velikosti odpovídajících entalpických změn.
Diferenciální skenovací kalorimetrie (power compensated), Diamond DSC
PE, v oboru teplot -70 -600 °C s rychlostí ohřevu 1- 500 K/min. Měření je prováděno
v hliníkových kelímcích. Navážky od 1 mg. Vybaven technikou StepScan DSC
umožňující oddělení pomalých a rychlých dějů a přímého měření teplotní závislosti
tepelné kapacity a rovněž stanovení teploty fázových transformací, teplot skelného
přechodu a velikosti odpovídajících entalpických změn.
Diferenciální termická analýza (DTA), DTA-RMI 03, v oboru teplot 25850 °C a rychlostí ohřevu 1 - 50 °C/min. Měření je prováděno v evakuovaných
zatavených křemenných ampulkách. Navážky se pohybují kolem 50 mg.
Metoda vhodná zejména pro stanovení teplot krystalizace a taní.
Optický mikroskop,Olympus BX 60, je možno použít v transmisním
i reflexním modu s maximálním zvětšením 500x. Mikroskop je vybaven
polarizátorem a Nomarského technikou. Je doplněn CCD kamerou
a fotoaparátem přímo spojeným s počítačem. Optický stolek, je možno
nahradit teplotním stolkem Linkam.
139
Laboratoř AFM mikroskopie
Přístrojové vybavení:
Modulární (AFM, AFAM, STM) SPM mikroskop Solver Pro M (NT-MDT,
Rusko) vybavený optickou kamerou pro přiblížení. V rozsahu 0,5 x 0,5 mm2
po plochu 100x100 mm2 zobrazuje prostou topologii, mapuje mechanické,
elektrické a magnetické vlastnosti. Na vodivých, rovných vzorcích lze v STM
modu měřit s atomárním rozlišením.
Prováděná měření:
–– Detekce povrchu vzorku s maximálními rozměry 100 x 20 mm2, popřípadě
vysušených suspenzí v intervalu velikostí od nanočástic až po jednotky
mm.
–– Mapování mechanických vlastností (Youngův modul pružnosti),
elektrických (povrchový potenciál, kapacitance.) a magnetických
vlastností.
–– Měření pod kapalinou, vhodné zejména pro biologické vzorky či materiály
na vzduchu degradující.
–– Statistické zpracování dat z pohledu topologie (hrubost, histogram
velikostí částic, detekce a vzdálenosti defektů.).
Realizované /připravované projekty
vědecké projekty:
Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická bohatá vědecká
a výzkumná činnost, jíž si univerzita a její fakulty získaly respekt u domácí
i mezinárodní vědecké obce. Je uskutečňována v rozsahu od činností
badatelských v základním výzkumu až po aplikovaný výzkum ve vazbě
na potřeby praxe. V oblastech základní dlouhodobé orientace se jedná
zejména o řešení projektů v rámci grantových soutěží a agentur, národních
a mezinárodních. Partnery při řešení projektů jsou podniky a společnosti
zabývající se aplikací dosažených poznatků v praxi a vědeckovýzkumná
pracoviště jiných institucí, případně společně vytvořená pracoviště ve
spolupráci s dalšími subjekty. Do vědecké práce jsou tradičně zapojováni
studenti doktorských programů.
http://www.upce.cz/vvr/ved-projekty/res-projekty.html
rozvojové programy MŠMT 2006-2013:
http://www.upce.cz/fei/rozvoj/projekty/rp-msmt.html
Přehled publikací, licencí a patentů
Patenty:
Hrdina R., Burgert L., Hrdinová M., Andrová J., Dušek L., Dolník M., Lufakis
K., Koukiotis C., Loutsopoulou E., Boutris K., Malliou N.:
140
Liposome of a Textile Auxiliary Agent, Method of Its Preparation and
a Preparation Containing It
Patent č. WO 2008/089707.
Hrdina R., Hrdinová M., Burgert L., Šuláková R., Bureš V., Lewandowski
H.:
Complex Compounds of Boric Acid, Salicylic Acid or Its Derivatives and
Silver, Method of Their Preparation and a Preparation Containing These
Compounds for Killing Moulds, Fungi and Ligniperdous Insects
Patent č. WO 2008/058490.
Hrdina R., Burgert L., Lewandowski H., Hrdinová M., Bureš V.:
Komplexní sloučeniny kyseliny borité, kyseliny salicylové, nebo jejích
derivátů a stříbra, způsob jejich přípravy a přípravek pro hubení plísní, hub
a dřevokazného hmyzu, obsahující tyto sloučeniny.
PV 2006-716.
Publikace:
Vědecká, výzkumná a vývojová činnost je zásadní a nedílnou součástí
aktivit univerzity zejména v kontextu s ambicí Univerzity Pardubice být
výzkumnou univerzitou. Tvůrčí činnost se rozvíjí v rámci
jednotlivých součástí univerzity v souladu s dlouhodobě pěstovanými
vědními obory a je reprezentována zejména řešením výzkumných záměrů,
projektů na národní i mezinárodní úrovni a aktivní spoluprací s externími
pracovišti.
Jedním z výsledků vědecko-výzkumných aktivit, které řeší akademičtí
pracovníci, je rozsáhlá publikační činnost. Jedná především o mezinárodní
a národní články v recenzovaných časopisech, impaktovaných časopisech,
knihy, kapitoly v knize, příspěvky ve sbornících z konferencí a další.
http://www.upce.cz/vvr/publikace.html
Členství v profesních organizacích
Kolektivní členství:
Univerzita Pardubice je kolektivním členem a aktivní zejména v těchto
mezinárodních společnostech sdružujících vysoké školy.
EUA – European University Association
EUNIS – European University Information Systems
IGIP - International Society for Engineering Education
FEANI - Fédération Européenne d’Assotiations Nationales d’Ingénieurs
Členství sdružující české vysoké školy:
Česká konference rektorů
Rada vysokých škol
141
Asociace knihoven vysokých škol
Partneři fakulty:
Italian Proteomic Society
Non-Oxide Glass Society
IEEE Control Systems Society
European Photochemistry Association
Slovenská farmaceutická společnost
The Mediterranean Separation Science Foundation Research and Training
Center
CEGSS - Central European Group for Separation Sciences
IUPAC - The International Union of Pure and Applied Chemistry
FATIPEC - Federation of Paint Chemists and Technicians Associations for
Continental Europe
The Society for Imaging Science and Technology
Technical Association of the Graphics Arts
International Association of Research Organisations for the Printing,
Information and Communication Industries
International Thermoelectric Academy
IUPAC - The International Union of Pure and Applied Chemistry,
Subcommittee on Sructural and Mechanistic Chemistry (Organic and
Biomolecular Division)
International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry
The European Membrane Society
European Federation of Chemical Engineering, Working Party on
Membranes
The Filtration Society
Technical Association of Pulp and Paper Industry
ACS - American Chemical Society
International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry
International Union for Crystalography
ACS - American Chemical Society
OCCA - Oil and Colour Chemists Association
FATIPEC - Federation of Paint Chemists and Technicians Associations for
Continental Europe
IPCG - International Polymer Colloids Group, University of Technology,
Eindhoven
European Federation of Catalytic Societies
IUPAC - The International Union of Pure and Applied Chemistry
International Society of Explosives Engineers
ACS - American Chemical Society
European Federation of Explosives Engineers
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
Canadian Aeronautics and Space Institute
142
European Chemical Society
European Membrane Society
European Optical Society
FEANI - Fédération Européenne d’Assotiation Nationales d’Ingénieurs
Filtration Society
INTERANTICOR
International Biographical Centre
International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts, Technology
and Management
International Mass Sepctrometry Foundation
International Materials Institute Pensylvania
International Society of Electrochemistry
Literati Club
Materials Research Society
Science Foundation Research and Training Center
Slovak Association for Surface Alterations
143
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Kategorizace subjektu: Výzkumná sféra, Akademická sféra
Členství v CZ-TPIS: NE
Členství v BTKlastru: ANO
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
576 035 255; 606 777 211
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
www.fai.utb.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Vznik fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné
součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bylo logickým vyústěním
snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Fakulta
aplikované informatiky (FAI) byla založena k 1. 1. 2006 transformací
existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (IRPI) při
Fakultě technologické. Tento institut byl založen v první polovině roku
2004 a vznikl restrukturalizací Institutu informačních technologií. Základem
zmiňovaných institutů byl Ústav (dříve katedra) automatizace a řídicí
techniky, který na Fakultě technologické v té době existoval již více než
14 let (Katedra automatizace vznikla 1. 9. 1986).
Produkty a služby:
Na Fakultě aplikované informatiky je možno studovat studijní obory ve
všech stupních vysokoškolského studia ve smyslu Boloňské deklarace.
Studenti mají možnost absolvovat:
–– bakalářské studium
–– navazující magisterské studium
–– doktorské studium
–– habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.
Fakulta aplikované informatiky poskytuje vysokoškolské vzdělání v celkem
144
9 studijních oborech v akreditovaném studijním programu Inženýrská
informatika.
Vedle bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů mohou
studenti v doktorském studijním programu „Inženýrská informatika“ studovat
obory „Inženýrská informatika“, „Automatické řízení a informatika“
a dále zaměření „Bezpečnostní technologie, systémy a management“
a „Softwarové inženýrství“. Na Fakultě aplikované informatiky lze konat
habilitační řízení docentů a jmenovací řízení profesorů v oboru „Řízení
strojů a procesů“.
Struktura ústavů na FAI
Fakulta aplikované informatiky je tvořena celkem devíti ústavy, z toho sedm
ústavů zajišťuje kromě výzkumné činnosti vzdělávání studentů, dva ústavy
jsou výzkumného charakteru. Výuka je zajišťována těmito ústavy:
–– Ústav matematiky
–– Ústav elektroniky a měření
–– Ústav informatiky a umělé inteligence
–– Ústav počítačových a komunikačních systémů
–– Ústav bezpečnostního inženýrství
–– Ústav automatizace a řídicí techniky
–– Ústav řízení procesů.
Ústav bezpečnostního inženýrství
Ústav bezpečnostního inženýrství byl na Fakultě aplikované informatiky
vytvořen k 1. 1. 2010. Pracovníci ústavu zajišťují výuku předmětů studijního
oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management. Obor je
koncipován jako mezioborové studium, teoretický a aplikovaný základ
studijního oboru tvoří studijní předměty elektrotechnického a informatického
zaměření. Studijní plán tohoto oboru umožňuje studentům získat potřebné
znalosti i z oblastí bezpečnostních a manažerských. Studium je rozděleno
na bakalářský, navazující magisterský a doktorský stupeň.
Pracovníci ústavu zajišťují ve výše zmiňovaném studijním oboru
předměty Technologii komerční bezpečnosti, Technické prostředky
bezpečnostního
průmyslu,
Mechanické
zábranné
systémy,
Elektronické bezpečnostní systémy, Projektování bezpečnostních
systémů, Nadstandardní prvky objektové bezpečnosti, Speciální
bezpečnostní technologie, Modelování krizových situací, Systemizace
bezpečnostního průmyslu, Kriminalistické technologie a systémy,
Technologie detektivních činností a Informační systémy.
V současné době jsou na Fakultě aplikované informatiky pro podporu výuky
v oboru BTSM vybudovány laboratoře „Mechanických zabezpečovacích
systémů“ a „Laboratoř pokročilých bezpečnostních technologií“, na nichž
probíhají cvičení ze studijních předmětů „Mechanické zábranné systémy“,
„Technické prostředky bezpečnostního průmyslu“ a částečně i „Elektronické
145
bezpečnostní systémy“. Připravuje se rozšíření možností laboratoří
o perspektivní technologie, kamerové systémy, biometrické identifikační
prvky a systémy, tyto budou na nově připravované „Laboratoři pokročilých
biotechnických systémů“. Uvedené laboratoře také slouží k výzkumným
aktivitám pracovníků ústavu.
Vědecká a výzkumná činnost pracovníků ústavu je zaměřena zejména do
oblastí:
–– biometrické identifikace,
–– přístupových systémů,
–– pokročilých autentizačních prvků a systémů,
–– psychosomatických vyšetřování osobnosti.
Hlavními oblastmi vědecké a výzkumné činnosti ústavu jsou zejména:
–– Ochrana majetku a osob.
–– Technické prostředky bezpečnostního průmyslu.
–– Technologie komerční bezpečnosti.
–– Informační a krizový management.
–– Bezpečnostní management.
–– Modelování krizových situací.
–– Ochrana obyvatelstva.
–– Ochrana kritické infrastruktury.
–– Odolnost kritické infrastruktury.
–– Analýza funkčnosti a penetrační testy systémů technické ochrany.
–– Projektování systémů technické ochrany.
–– Analýza rizik.
Ústav v současnosti spolupracuje s následujícími institucemi:
–– Společnost ADI-OLYMPO - Honeywell, spol. s r. o., při tvorbě výukových
materiálů, laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských
prací.
–– Společnost Continental Barum, s. r. o. Otrokovice, v procesu optimalizace
objektové bezpečnosti společnosti, při tvorbě výukových materiálů,
laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
–– Společnost ČEZ, a. s., v oblasti hodnocení odolnosti kritické infrastruktury
pro prvky výroby elektrické energie.
–– Společnost ČEPS, a. s., v oblasti hodnocení odolnosti kritické infrastruktury
pro prvky přenosové soustavy.
–– Společnost Delloitte, s. r. o., při tvorbě metodiky zajištění ochrany kritické
infastruktury v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie.
–– Společnost F.S.C., a. s., v oblasti postavení fyzické bezpečnosti
v problematice ochrany kritické infrastruktury.
–– Společnost MRP-Informatics, spol. s r. o., při tvorbě výukových materiálů,
laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
146
–– Společnost NAM systém, a. s., v oblasti realizace výzkumného projektu
„Technická a informační podpora ochrany KI/EKI“, při tvorbě výukových
materiálů, laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských
prací.
–– Společnost Sicurit CS, spol. s r. o., při tvorbě výukových materiálů,
laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
–– Společnost Siemens, s. r. o., při tvorbě výukových materiálů, laboratorních
cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
–– Společnost T-Soft, a. s., v oblasti modelování a simulace krizových situací,
přípravy a realizace výzkumných projektů, při tvorbě výukových materiálů,
laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
–– Společnost TTC Marconi, s. r. o., vývoj sw nástroje pro on-line hodnocení
odolnosti vybraných prvků kritické infrastruktury.
–– Společnost Tyco Fire & Integrated Solutions, s. r. o., při tvorbě výukových
materiálů, laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských
prací.
–– Společnost VARIANT plus, spol. s r. o., při tvorbě výukových materiálů,
laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
Mezinárodní spolupráce
Část spolupráce se zahraničními partnerskými pracovišti probíhá v rámci
programu Socrates/Erasmus. Z těchto pracovišť lze zmínit následující:
–– Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico, Lisbon,
Portugal
–– University of Catania, Italy
–– University of Malta, Malta
–– Yasar Universtitesi Izmir, Turkey
–– Instituto Politecnico de Beja, Portugal
–– Politécnido do Porto, Porto, Portugal
–– University of Bielsko-Biala, Polsko
–– Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko
–– University of Security Management in Kosice, Slovensko
–– Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Španelsko,
––
Na uvedených pracovištích byla realizována řada pobytů učitelů a studentů
doktorského i magisterského studia. Našimi pracovníky byly v rámci pobytů
předneseny přednášky pro pracovníky a studenty partnerských organizací,
naopak učitelé z části zmíněných partnerských pracovišť uvedli své
přednášky pro naše pracovníky a studenty.
Další část spolupráce se zahraničními i domácími pracovišti je orientována
na problémy vědy, výzkumu a pedagogiky. Jde zejména o vzájemnou
prezentaci výsledků výzkumu, posuzování doktorských prací, spolupráci při
147
řešení konkrétních výzkumných problémů, společné publikace, vzájemnou
účast při řešení grantů, vytváření speciálních sekcí na významných
mezinárodních konferencích, přednášky pro studenty doktorského
a magisterského studia a některé další činnosti.
Ze zahraničních (včetně slovenských) pracovišť lze uvést:
–– Joint Research Centre – The European Commission’s in-house Science
Service, EU
–– European Reference Network for Critical Infrastructure Protection
(ERNCIP), EU
–– Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN), EU
–– Ministerstvo vnútra SR, Slovensko
–– Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, SR
–– The City University of New York, USA
–– Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko
–– University of Security Management in Kosice, Slovensko
–– Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
Slovensko
Technologické vybavení:
Výhradně vědecko – výzkumný charakter mají tyto odborné ústavy:
Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
Vědecko – technický park „Informační a komunikační technologie“.
Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
(CEBIA-Tech) představuje dynamickou příležitost pro další rozvoj výzkumu
a vývoje ve zlínském regionu v oblasti aplikované informatiky, bezpečnostních
technologií a alternativních zdrojů energie. Svou organizační strukturou je
z velké části pokryt pracovníky Fakulty aplikované informatiky Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně.
Stěžejními cíli tohoto projektu jsou:
–– zajištění kvalitního přístrojového a laboratorního vybavení Centra; rozvoj
spolupráce s regionálními firmami působícími v předmětných oborech
Centra – spolupráce je zaměřena na nárůst smluvního i kolaboratorního
výzkumu založeného na řešení společných projektů, které vychází
z potřeb firem a jsou řešeny za finanční podpory státu a EU;
–– nárůst nově vytvořených pracovních příležitostí pro absolventy VŠ,
zejména úspěšné absolventy doktorských studijních programů, tedy
představitelů nově nastupující „vědecko-výzkumné“ generace;
–– propojení výzkumných aktivit Centra se vzdělávacím procesem v rámci
magisterských technických oborů realizovaných na FAI a tím zkvalitnění
148
výuky založené na využití moderního přístrojového a laboratorního
vybavení Centra;
–– přímá účast studentů doktorských studijních programů a oborů ve
výzkumných aktivitách Centra a z toho vyplývající zvýšení kvality
obhajovaných disertačních prací, zvýšení počtu úspěšných absolventů
doktorského stupně studia a možnost absolventů pokračovat ve
výzkumných aktivitách Centra na pozici vědecko-technických pracovníků;
–– celkové zvýšení „atraktivity“ studia doktorských studijních programů
realizovaných na integrovaném pracovišti FAI;
–– kvalitativní a kvantitativní nárůst publikační činnosti, zejména ve všech
kategoriích deklarovaných Radou pro vědu a výzkum u pracovníků Centra
všech kategorií – od „Ph.D. student“ až po „senior researcher“.
Klíčovými směry Centra jsou:
–– grid computing a aplikace metod umělé inteligence;
–– inteligentní výrobní systémy;
–– inteligentní budovy;
–– embedded systémy;
–– vývoj malých mobilních datových a telekomunikačních sítí pro zásahové
jednotky;
–– vývoj systému pro detekci a analýzu nebezpečných látek s využitím THz frekvencí;
–– vývoj technických postupů pro ochranu elektronických systémů proti
rušení vnějšími i vnitřními elektromagnetickými poli;
–– alternativní zdroje energie - biopaliva.
Tyto klíčové směry jsou realizovány v rámci tří hlavních výzkumných
programů, přičemž každý je zabezpečován týmem vědecko-výzkumných
pracovníků různých kategorií (vedoucí výzkumného programu, senior
researcher, junior researcher, Ph.D. student). Management celého projektu
je v kompetenci realizačního týmu.
Nové výzkumné pracoviště vzniklo nejenom ve stávajících prostorách Fakulty
aplikované informatiky, ale také v prostorách nového Vědeckotechnického
parku informačních a komunikačních technologií (VTP ICT), jehož činnost
je zaměřena na oblast informačních a komunikačních technologií. Stavba
Vědeckotechnického parku byla zahájena v těsné blízkosti FAI v březnu
roku 2011, v říjnu 2012 byl poté park slavnostně otevřen.
Realizované/připravené projekty:
–– OP VaVpI ED2. 1. 00/03.0089 Centrum bezpečnostních, informačních
a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) (řešitel prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.)
OP VaVpI ED2. 1. 00/03.0089 Centrum bezpečnostních, informačních
a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) (řešitel prof. Ing. Vladimír
Vašek, CSc.)
149
Ukončené projekty:
Projekty řešené v roce 2011:
–– Prediktivní řízení nelineárních systémů pomocí sítí lokálních modelů
(Novák Jakub)
–– Nanokrystalické heterogenní sluneční články (Schauer František)
–– Výzkumný záměr MSM 7088352102 Modelování a řízení zpracovatelských
procesů přírodních a syntetických polymerů - dílčí část Instrumentace
a senzorika technologických procesů (hl. řešitel prof. Ing. Vladimír
Vašek, CSc., odp. řešitel za výzkumnou skupinu doc. RNDr. Vojtěch
Křesálek, CSc., 2005 - 2011)
Projekty řešené v roce 2012:
–– OPVK CZ.1.07/2. 4. 00/12.0024 Systémová podpora spolupráce
zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje (řešitel
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., 2009 / 2012)
–– OPVK CZ.1.07/2. 4. 00/12.0024 Systémová podpora spolupráce
zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje (řešitel
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., 2009 / 2012)
Mezinárodní projekty:
Rok 2012:
Eurostars – projekt – Lipidiesel (Kolomazník Karel)
NAEP – projekt – Leonardo da Vinci (Jašek Roman)
Rok 2011:
Eurostars – projekt – Lipidiesel (Kolomazník Karel)
NAEP – projekt – Leonardo da Vinci (Jašek Roman)
Přehled publikací, licencí a patentů:
[1] Kubalčík, M., Bobál, V.: In: Proc. IMechE Vol. 220 Part I: J. Systems and
Control Engineering, 2006, 220(I7), 641-654.
[2] Kubalčík, M., Bobál, V., Chalupa P. : In: Proc. 16th IFAC World Congress,
Prague, Czech Republic, 2005, Paper Code: FR-A22-TO/4.
[3] K
ubalčík, M., Bobál, V.: In: IEEE Conference on Computer Aided Control
Systems Design, Taipei, Taiwan, 2004, 101 - 106.
[4] K
ubalčík, M., Bobál, V.: In: Proc. IEEE Mediterranean Conference
Control and Automation, Rhodos, Greece, 2003, Paper No. IV05 - 03.
[5] K
ubalčík, M., Bobál, V.: In: Proc. 7th Portuguese Conference on Automatic
Control CONTROLO, Lisbon, Portugal, 2006, Ma - 6 - 1.
[6]HROMADA, M., LUKAS L., Metodika hodnocení odolnosti vybraných
prvků a systému prvků kritické infrastruktury, Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, Zlín, 2013, 75 s.
[7] LUKÁŠ, Luděk a kolektiv. Teorie a praxe ochrany majetku a osob.
Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd. Luděk
150
Lukáš. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2011, ISBN 978-80-87500-05-7
[8]LUKÁŠ, Luděk a kolektiv. Teorie a praxe ochrany majetku a osob.
Bezpečnostní technologie, systémy a management II. 1. vyd. Luděk
Lukáš. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2012, ISBN 978-80-87500-19-4
[9]LUKÁŠ, Luděk a kolektiv. Teorie a praxe ochrany majetku a osob.
Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd. Luděk
Lukáš. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2013, ISBN 978-80-87500-35-4
[10] HROMADA M., a kol. Systém a způsob hodnocení odolnosti kritické
infrastruktury/The system and approach to critical infrastructure
resilience evaluation, 1. vyd., Ostrava: SPBI, 2014, str. 177,
ISBN 978-80-7385-140-8.
[11] HROMADA, M., LUKAS L., The Status and Importance of Robustness
in the Process of Critical Infrastructure Resilience Evaluation, The 13th
annual IEEE Conference on Technologies for Homeland Security (HST
’13), held 12-14 November 2013 in Greater Boston, Massachusetts.
Pp. 589-594, ISBN 978-1-4799-1533-0.
[12] HROMADA, M., LUKAS L., Multicriterial Evaluation of Critical
Infrastructure Element Protection in Czech Republic,In. International
Conferences, ASEA and DRBC 2012, Held in Conjunction with
GST 2012, Jeju Island, Korea, November 28-December 2, 2012.
Proceedings, pp 361-368, ISBN 978-3-642-35266-9.
[13] HROMADA, M., LUKAS L., Conceptual Design of the Resilience
Evaluation System of the Critical Infrastructure Elements and Networks
in Selected Areas in Czech Republic, The twelfth annual IEEE
Conference on Technologies for Homeland Security (HST ’12), held
13-15 November 2012 in Greater Boston, Massachusetts. Pp. 353358, ISBN 978-1-4673-2707-7.
[14] LUKAS, L., HROMADA, M. Perspective of Information Support of
CR Critical Infrastructure Protection, 3rd International Conference on
Development, Energy, Environment, Economics (DEEE ’12) Held
in Paris, France 2. – 4. December 2012. Proceedings, pp. 251-258,
ISBN 978-1-61804-139-5
[15] NECESAL Lubos, HROMADA Martin, “Physical Protection Systems
and Critical Infrastructure Protection in the Czech Republic” 1st
International Conference on Automatic Control, Soft Computing and
Human-Machine Interaction (ASME ’12), Recent Researches in
Automatic Control, Systems Science and Communications, Portugal,
Porto, pp. 149-153, July 2012
[16] HROMADA, M., Význam „knowledge sharing“ v problematike ochrany
kritickej infraštruktúry, In. The science for population protection, Sborník
konference Krizový management 2012, analýza rizika a ekonomika
prevence, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 25. –
26. června 2012, pp 33-39, ISSN 1803-568X, ISBN 978-80-87544-16-7
[17] LUKÁŠ, L., HROMADA, M. Simulation and Modelling in Critical
151
Infrastructure Protection, In: INTERNATIONAL JOURNAL of
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, Issue 1, Volume
5, p. 386-394, 2011, ISSN 1998-0159, dostupné tiež z Www:
http://www.naun.org/journals/mcs/
[18] LUKÁŠ, L., HROMADA, M. Resilience as Main Part of Protection
of Critical Infrastructure, In: INTERNATIONAL JOURNAL of
MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES,
Issue 1, Volume 5, p. 1135-1142, 2011, ISSN 1998-0140, dostupné tiež
z Www: http://www.naun.org/journals/m3as/
[19] LUKÁŠ, L., HROMADA, M. Utilization of the EASI model in the matters
of critical infrastructure protection and its verification via the OTB SAF
simulation tool, In: 13th WSEAS International Conference on Automatic
Control, Modelling & Simulation (ACMOS’11), Recent Researches
in Automatic Control, Lanzarote, Canary Islands, Spain, p. 131-136,
2011, ISBN 978-1-61804-004-6
[20] LUKÁŠ, L., HROMADA, M. Management of Protection of Czech
Republic Critical Infrastructure Elements, In: 13th WSEAS International
Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation (ACMOS’11),
Recent Researches in Automatic Control, Lanzarote, Canary Islands,
Spain, p. 306-309, 2011, ISBN 978-1-61804-004-6
[21] L
UKAS, Ludek, HROMADA, Martin. Risk analysis in context of Critical
Infrastructure Protection, In: 22nd International DAAAM Symposium
„Inteligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and
Creativity“, Vienna, Austria, p. 1469-1470, 2011, ISSN 1726-9679
[22] VALOUCH J., Integrated alarm systems. In. International Conferences,
ASEA and DRBC 2012, Held in Conjunction with GST 2012, Jeju
Island, Korea, November 28-December 2, 2012. Proceedings, pp 369379, ISBN 978-3-642-35266-9.
Členství v profesních organizacích:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je členem řady mezinárodních organizací.
K nejvýznamnějším patří členství v EUA (European University Association),
jež sdružuje téměř 800 univerzit z 46 zemí Evropy. Prostřednictvím EUA
má univerzita možnost podílet se na všech jejích významných aktivitách
podporujících vyšší vzdělávání v Evropě a prezentovat se tím v celé
akademické obci Evropy.
www.eua.be
UTB je také signatářem boloňské Magna Charta Universitatum, která kromě
jiného klade důraz na rozvoj a svobodu vědy a nutnost odstranění hranic
při poznávání a předávání vědění. Signatáři charty se zavazují vytvářet
podmínky pro mobilitu vyučujících i studentů.
www.magna-charta.org
152
Z dalších významných organizací je univerzita kromě jiného členem Danube
Rectors‘ Conference, která sdružuje na padesát univerzit podunajského
regionu.
www.d-r-c.org.
Partnerské instituce:
http://www.utb.cz/fai/mezinarodni-spoluprace/spoluprace-fakulty
153
Ústav analytické chemie AV ČR, v. o. s.
Útvar analytické chemie životního prostředí
Kategorizace subjektu:Akademická sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Veveří 967/97
602 00 Brno
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
532290168
Ing. Zbyněk Večeřa, CSc.
http://www.iach.cz
Stručný popis činnosti organizace
Předmětem hlavní činnosti Ústavu analytické chemie AV ČR, v. o. s. je
vědecký výzkum v oblasti analytické chemie, zejména výzkum analytických
a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení
stopových koncentrací látek a vývoj přístrojové techniky jako základu ke
zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních disciplín včetně
genomiky, proteomiky, biotechnologií, průmyslové činnosti a ochrany zdraví
a životního prostředí.
Svou činností pracoviště přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti
a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Výsledky výzkumu
publikuje ve vědeckých časopisech a knihách a patentuje. Pracoviště
poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační
a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje
doktorské a magisterské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky.
Podílí se na výuce formou přednáškové činnosti, vedení laboratorních
cvičení a přípravou výukových materiálů. Pořádá domácí i mezinárodní
vědecká setkání, konference a semináře.
Produkty a služby:
–– Automatizace v analytické chemii
–– Flow analýzy, plynová a kapalinová chromatografie, metody atomové
154
absorpční spektroskopie
–– Předkoncentrační a separační techniky
–– Stopová a ultrastopová analýza životního prostředí (vzduch, voda
a analýza potravin)
–– Nanočástice v životním prostředí
Realizované/připravované projekty:
–– Studie transportu inhalovaných nanočástic (Pb, Cd) a jejich alokace
v orgánech P503/11/2315 (2011-2013) Grantová agentura České
republiky
–– Ochrana knižního fondu a dokumentů aplikací esenciálních olejů NAKI
DF11P01OVV028 (2011-2015) Ministerstvo kultury
–– Centrum studií toxických vlastností nanočástic P503/12/G147 (20122018) Grantová agentura České republiky
–– Mechanismy toxicity pevných emisí z biopaliv P503/13/1438 (2013-2015)
Grantová agentura České republiky
Přehled publikací, licencí a patentů:
Motyka, Kamil - Onjia, A. - Mikuška, Pavel - Večeřa, Zbyněk Flow-injection
chemiluminescence determination of formaldehyde in water. Talanta 71 [2]
900-905 (2007)
Krejčí, Pavel - Dočekal, Bohumil - Hrušovská, Zuzana Trapping of
hydride forming elements within miniature electrothermal devices. Part 3.
Investigation of collection of antimony and bismuth on a molybdenum foil
strip following hydride generation. Spectrochimica Acta B 61 [4] 444-449
(2006)
Lazaridis, M. - Eleftheriadis, K. - Smolík, Jiří - Colbeck, I. - Kallos, G. Drossinos, Y. - Ždímal, Vladimír - Večeřa, Zbyněk - Mihalopoulos, N. Mikuška, Pavel - Bryant, C. - Housiadas, C. Dynamics of Fine Particles and
Photo-Oxidants in the Eastern Mediterranean (SUB-AERO). Atmospheric
Environment 40 [32] 6214-6228 (2006)
Motyka, Kamil - Mikuška, Pavel - Večeřa, Zbyněk Continuous
chemiluminescence determination of formaldehyde in air based on TrautzSchorigin reaction. Analytica Chimica Acta 562 [2] 236-244 (2006)
Viana, M. - Chi, X. - Maenhaut, W. - Cafmeyer, J. - Querol, X. - Alastuey,
A. - Mikuška, Pavel - Večeřa, Zbyněk Influence of sampling artefacts on
measured PM, OC, and EC levels in carbonaceous aerosols in an urban
area. Aerosol Science and Technology 40 [2] 107-117 (2006)
Viana, M. - Chi, X. - Maenhaut, W. - Querol, X. - Alastuey, A. - Mikuška,
Pavel - Večeřa, Zbyněk Organic and elemental carbon concentrations in
carbonaceous aerosols during summer and winter sampling campaigns in
Barcelona, Spain. Atmospheric Environment 40 [12] 2180-2193 (2006)
155
Dočekal, Bohumil - Řezáčová-Smetková, V. - Dočekalová, H. Effect of
humic acid on metal uptake measured by diffusive gradients in thin film
technique. Chemical Papers - Chemicke zvesti 59 [5] 298-303 (2005)
Mikuška, Pavel - Večeřa, Zbyněk Aerosol counterflow two-jets unit for
continuous measurement of the soluble fraction of atmospheric aerosols.
Analytical Chemistry 77 [17] 5534-5541 (2005)
Motyka, Kamil - Mikuška, Pavel Přehled stanovení formaldehydu a dalších
karbonylových sloučenin v ovzduší. [A survey of methods for determination
of formaldehyde and other carbonyl compounds in atmosphere.] Chemické
listy 99 [1] 13-20 (2005)
Řezáčová-Smetková, V. - Dočekal, Bohumil - Dočekalová, H. Použití techniky
difuzního gradientu v tenkém filmu při charakterizaci půd. [Application of
diffusive gradients in thin film technique to soil characterization.] Chemické
listy 99 [8] 594-599 (2005)
Večeřa, Zbyněk - Bartošíková, Anna - Sklenská, Jana - Mikuška, Pavel
A large volume injection procedure for GC-MS determination of PAHs and
PCBs. Chromatographia 61 [3/4] 197-200 (2005)
Odborné týmy:
Ing. Zbyněk Večeřa, CSc.
Ing. Lukáš Čapka, Ph.D.
doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc.
Ing. Michaela Dufka, Ph.D.
Ing. Kamil Křůmal, Ph.D.
RNDr. Pavel Mikuška, CSc.
Zlatka Týnová
156
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. o. s.
Kategorizace subjektu:Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
241062675
Ing. Jan Topinka, DrSc.
www.iem.cas.cz
Stručný popis činnosti organizace
Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, v. o. s. je uznávaným
centrem základního biomedicínského výzkumu v České republice, zvláště
v oblasti buněčné biologie a patologie, neurobiologie, neurofyziologie,
neuropatologie, vývojové toxikologie a teratologie, molekulární
epidemiologie, molekulární farmakologie, imunofarmakologie, výzkumu
rakoviny, molekulární embryologie, kmenových buněk a tkáňových
náhrad.
Výsledky výzkumu jsou vysoce hodnoceny i na mezinárodní úrovni - svědčí
o tom udělený status Centra excellence EU – MEDIPRA, účast pracovníků
ústavu v projektech 6. a 7. rámcového programu EU a rozsáhlá domácí
a mezinárodní spolupráce. V ústavu pracují zahraniční postgraduální
studenti financovaní z grantů EU i ze mzdových prostředků ústavu a jsou
podporováni mladí vedoucí skupin. Ústav je zařazen do projektu Evropské
unie ENI-NET, který sdružuje excelentní evropské ústavy v oblasti neurověd
a je také sídlem komise biomedicíny pro obhajoby titulu, DSc. ÚEM má
procentuálně největší množství doktorandů z ústavů AV ČR. Výsledkem
výzkumu probíhajícím na půdě ústavu jsou již aplikovatelné výsledky
v oboru ochrany životního prostředí, neurověd, regenerativní medicíny,
farmakologie a diagnostických metod.
V současné době má ústav 10 samostatných vědeckých oddělení a jednu
laboratoř.
157
Produkty a služby
Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v. o. s.,
je vědeckou institucí, která funguje zejména na bázi grantových projektů
v oblasti základního a aplikovaného výzkumu v biomedicíně.
Technologické vybavení
Technologie, laboratorní a strojní vybavení:
–– HPLC systém Waters sestávající z: HPLC pumpa typ 600, Diode-array
detektor typ 966, Autosampler typ 717
–– Fluorescenční mikroskop Axio Imager Z1 (Zeiss) ve spojení s Metaferem
(MetaSystems)
–– Fluorescenční mikroskopy (vysoká rozlišovací schopnost při zvětšení
1.000 x): Axioskop (Zeiss); Olympus BX 51), sada fluorescenčních filtrů
pro DAPI, FITC, Cy3 (mono, double, triple-band)
–– Illumina BeadArray Reader, BeadStudio 2.0 software
–– 7900 HT Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems)
–– Konfokální mikroskop s laserem Zeiss LSM510DUO
Realizované /připravované projekty
http://www.iem.cas.cz/institute/international-research-projects/
Ukončené projekty
http://www.iem.cas.cz/institute/international-research-projects/archiv.html
Přehled publikací, licencí a patentů
http://www.iem.cas.cz/research/publications/
http://www.iem.cas.cz/research/patents/
Odborné týmy
Oddělení neurověd
Laboratoř difúzních studií a zobrazovacích metod
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA
Laboratoř tkáňových kultur a kmenových buněk
RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
Laboratoř biomateriálů a biofyzikálních metod
PharmDr. Šárka Kubínová, Ph.D.
158
Laboratoř histochemie a farmakologie oka
doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc.
Oddělení neurofyziologie sluchu
Laboratoř fyziologie a patofyziologie sluchu
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
Laboratoř synaptické fyziologie
RNDr. Rostislav Tureček, CSc
Oddělení buněčné neurofyziologie
Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Oddělení molekulární neurofyziologie
Dr. Govindan Dayanithi, Ph.D.
Oddělení farmakologie
RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc.
Oddělení genetické ekotoxikologie
Laboratoř molekulární epidemiologie
MUDr. Radim J. Šrám, DrSc.
Laboratoř genetické toxikologie
Ing. Jan Topinka, DrSc.
Laboratoř genomiky
RNDr. Pavel Rössner, Jr., Ph.D.
Oddělení teratologie
Laboratoř embryogeneze
doc. MUDr. Miroslav Peterka, DSc.
Laboratoř odontogeneze
MUDr. Renata Peterková, CSc
Oddělení molekulární biologie nádorů
Laboratoř genetiky nádorů
MUDr. Pavel Vodička, CSc.
Laboratoř DNA reparací
RNDr. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Oddělení mikroskopie
RNDr. Jan Malínský, Ph.D.
Oddělení transplantační imunologie
prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Oddělení tkáňového inženýrství
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Oddělení technologického transferu
Ing. Petr Bažant, CSc., MBA
Členství v profesních organizacích
Společná pracoviště:
–– Společné pracoviště oddělení neurověd ÚEM a Ústavu neurověd UK 2.LF
–– Společné pracoviště regenerativní medicíny ÚEM AV ČR, IKEM a UK
159
–– Společné pracoviště Neuroregenerace a biomedicínského výzkumu –
ÚEM AV ČR a Krajské zdravotní, a. s. (Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem).
–– Spolupráce s nadací DANA
–– (http://www.iem.cas.cz/institute/dana-foundation-brochures/)
160
Ústav jaderného výzkumu (ÚJV) Řež, a. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Hlavní 130
250 68 Husinec – Řež
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
266 172 167
Jaroslav Holý
http://www.ujv.cz
Stručný popis činnosti organizace
Akciová společnost Ústav jaderného výzkumu Řež má dlouhodobou vizi být
špičkovou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením
na využití jaderných technologií v různých oborech a na dlouhodobě
udržitelnou energetiku se šetrným vlivem na životní prostředí.
Služby poskytované provozovatelům jaderných elektráren v Dukovanech
a Temelíně významně přispívají k bezpečnému, spolehlivému
a ekonomickému provozu jaderných elektráren, a kbezpečnému nakládání
s radioaktivními odpady.
Ústav se rovněž významně podílí projekčně-inženýrskou činností na obnově
klasických elektráren a přípravě výstavby jaderných elektráren. Nukleární
medicína je dalším nosným oborem činnosti Ústavu zejména v oblasti
diagnostiky různých onemocnění.
Všechny prováděné činnosti a poskytované služby jsou dodávány v nejlepší
kvalitě. Ta je zabezpečena tradicí, vynikajícími referencemi a udržováním
a rozvíjením znalostního potenciálu zaměstnanců. Principy bezpečnosti,
jakosti a ochrany životního prostředí jsou základními pilíři pracovních
postupů a jsou potvrzeny příslušnými certifikáty.
Ústav se účastní řady mezinárodních projektů v oblasti jaderného výzkumu,
u nichž uplatňuje své odborné kvality a posiluje svoji mezinárodní prestiž
a významně se podílí na výchově mladých odborníků na vysokých školách.
ÚJV Řež, a. s., je společnost poskytující širokou škálu služeb – především
aplikovaný výzkum a inženýrskou činnost. Působení společnosti představuje
zejména převedení výzkumných a vývojových projektů do praxe.
Akciová společnost ÚJV Řež patří k vyhledávaným dodavatelům
161
v takových oborech a činnostech, jako jsou např. bezpečnostní analýzy,
modelování, termohydraulické výpočty, analýzy vážných havárií nebo
podklady pro technické změny projektů jaderných elektráren, projektování
v klasické i jaderné energetice. Patří sem také tvorba dokumentace v rámci
povolovacích procesů, projekty LTO a zvyšování výkonu jaderných elektráren,
likvidace radioaktivních odpadů a celá řada dalších. ÚJV Řež, a. s., vyrábí
i radiofarmaka důležitá pro diagnostiku nemocí.
Jako jediná společnost v ČR nabízí certifikovanou likvidaci
tzv. institucionálního odpadu z nemocnic a průmyslu. Společnost se
dlouhodobě podílí na desítkách zahraničních projektů v zemích EU,
v Americe, Asii a východní Evropě, až po Sibiř. Patří mezi přední evropská
výzkumná centra. Svou aktivní účastí v řadě projektů a aktivit si vydobyla
zaslouženou mezinárodní prestiž.
Pracoviště a laboratoře ÚJV Řež, a. s., mají certifikaci na národní
i mezinárodní úrovni. Společnost patří mezi uznávané a respektované
členy tří desítek mezinárodních organizací a sdružení. ÚJV Řež, a. s., je
zapojena do řady technologických platforem v rámci nadnárodních struktur.
Produkty a služby
Bezpečný, spolehlivý a ekonomický provoz jaderných elektráren a bezpečné
nakládání s radioaktivními odpady
Obnova klasických elektráren a příprava výstavby jaderných elektráren
Nukleární medicína (diagnostika onemocnění)
Projektování a inženýrské činnosti
Podpora provozu klasických elektráren a tepláren
Podpora provozu jaderných elektráren
Radioaktivní odpady
Radiofarmaka
Další produkty a služby
Přehled publikací, licencí a patentů
Certifikáty
http://www.ujv.cz/cz/o-spolecnosti/integrovany-system-rizeni/certifikaty-aopravneni
162
Vítkovice HTB
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Ruská 2887/101
703 00 Ostrava-Vítkovice
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
596 664 790
Ing. Jan Gajda
www.vitkovice-htb.cz
Stručný popis činnosti organizace
VÍTKOVICE HTB, a. s. jakožto přímý následovník společnosti ETS
Ostrava, a. s. je společností s více jak 30letou tradicí.
Jsme výrobci hasicích přístrojů, provádíme komplexní servis hasicích
přístrojů a požárních vodovodů.
Našim cílem je být ekonomicky prosperujícím dodavatelem, zejména
v oblasti hasicí techniky, poskytovatelem komplexní servisní služby
a zvyšovat tak podíl produkce na našem i mezinárodním trhu a být zároveň
vyhledávaným partnerem pro vysokou úroveň jakosti našich výrobků.
Produkty a služby
Zabýváme se:
–– prodejem veškerého sortimentu požární ochrany
–– zpracováváme dokumentaci PO
–– provádíme distribuci medicinálních, potravinářských a technických plynů
Sortiment:
Práškové hasicí přístroje
Univerzální hasicí přístroje určené k hašení požárů třídy A, B i C s širokým
uplatněním, a to nejen v průmyslu, dopravě, veřejných prostorách, ale
i v domácnostech.
Hasicí přístroje s hmotností hasiva do 4 kg najdou uplatnění všude tam,
kde je požadován malý a skladný univerzální hasicí přístroj, umožňující
163
rychlou a efektivní likvidaci případného zahoření, a to jak v domácnostech,
tak dílnách. Především jsou ideální výbavou osobních automobilů (typ
P1B / ETS, P1Pa / ETS, P1Fp / ETS, příp. P2F /MM).
Hasicí přístroje s hmotností vyšší než 4 kg jsou určeny k použití zejména
v průmyslu, energetice, důlním hornictví, ale také v železniční přepravě,
v nákladních automobilech, kancelářích, chatách či domácnostech. Jde
o výkonné, spolehlivé univerzální hasicí přístroje, které mají vzhledem ke
svým užitným parametrům velmi příznivou cenu. Hasicí přístroj typ P6Fp
/ ETS (34 A, 233 B, C) plně vyhovuje podmínkám vyhlášky 23/2008
Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb spolu s hlásiči
kouře, které rovněž najdete v širokém sortimentu společnosti VÍTKOVICE
HTB, a. s.
Motorová plovoucí čerpadla řady NIAGARA
Plovoucí čerpadla řady NIAGARA mají širové uplatnění nejen u HZS
a SDH, ale těší se velké oblibě rovněž mezi pracovníky komunálních
služeb, lesů, stavebnictví a všude tam, kde je potřebné zajištění čerpání
vody. Díky poměru velikost x hmotnost x výkon jsou ideálními pomocníky
v nouzových situacích, ve kterých je brán zřetel přdevším na čas a efektivitu
práce. Spalovací motor umožňuje použití i v místech bez možnosti připojení
k elektrické síti.
Hydrantové systémy se stálotvarou hadicí
Esteticky laděná, bílá prosklená hydrantová skříňka se zajímavě řešeným
natáčecím bubnem pro stálotvornou hadici zakončenou proudnicí překvapí
každého. Uzamykatelnost systému s jeho přehledností jsou další výhody.
Hydrantová technika
ventily, spojky, přechody, víčka, požární porudnice - hydrant D 25, C 52,
sací a tlakové požární hadice, hydrantové nástavce, hydrantové klíče, sací
koše, rozdělovače, sběrače
Skříňky a držáky pro ruční hasicí přístroje
Lékárničky
Bezpečnostní značení
bezpečnostní a požární tabulky dle nových předpisů, samolepky, smalty,
fotoluminiscenční únikové systémy
Hasicí zařízení a příslušenství
speciální práškové a pěnotvorné zařízení a proudnice, vysokotlaká
zařízení pro rychlý zásah, požární hadice, armatury, proudnice, hydrantový
sortiment, sací a tlakové hadice, sací koše, rozdělovače, spojky apod.
Analyzátory plynů a kapalin
detekční přístroje, indikátory, doplňky
Prostředky pro záchranný systém
protipovodňové prostředky, víceúčelová záchranná zařízení, prostředky pro
první pomoc a transport osob, prostředky pro práci ve výškách a nad volnými
hloubkami, hasicí deky a roušky, pytlovačky písku s dopravníkem apod.
Prostředky pro likvidaci ekologických havárií
164
těsnící vaky na zeminu, norné stěny, hradící stěny, veškeré druhy sorbetů,
vapex apod.
Kovové, plastové, nerezové skříňky
výroba na zakázku, podle konkrétních potřeb, např. k uskladnění sorbetu,
k uskladnění hydrantového příslušenství, pro umístění většího počtu
hasicích přístrojů ve venkovním prostředí apod.
Autonomní hlásiče kouře
Elektrocentrály
Revize hasicí techniky
Středisko SERVIS provádí kompletní servis všech vyhrazených druhů
věcných prostředků požární ochrany i některých vyhrazených druhů
požárně bezpečnostních zařízení. Technologicky vybavená vozidla umožní
pružné provádění služeb na místě u zákazníka po celé ČR.
KOMAXIT
Nástřik provádíme v plně automatické průběžné lakovně, nebo individuálně
v ruční stříkací kabině práškovými barvami ve všech odstínech RAL od
různých výrobců - obvykle AKZO NOBEL Coatings CZ, a. s.; SIGMA
KALON (Polsko); PCT ČR, s. r. o.; SAVA TRADE, spol. s r. o.; a jiné dle
přání zákazníka.
Plnění a distribuce plynů
Již tradičně se naše firma věnuje oblasti prodeje plynů. Jsme obchodními
zástupci největšího tuzemského a světového výrobce a distributora
technických a potravinářských plynů koncernu Linde GAS. Rovněž se
zabýváme prodejem ocelových tlakových láhví na oxid uhličitý (CO2) pro
potravinářství.
V areálu střediska SERVIS společnosti VÍTKOVICE HTB, a. s. na ulici
Nádražní 3113 / 128, 702 00 v Ostravě – Mor.Ostravě provádíme plnění
ocelových lahví oxidem uhličitým a stlačeným vzduchem. Provádíme
prodej veškerých potravinářských a technických plynů, zajišťujeme jejich
rozvoz k smluvním zákazníkům v oblasti Českého Těšína, Frýdku – Místku,
Bohumína a samozřejmě v Ostravě a blízkém okolí.
Přehled publikací, licencí a patentů:
Společnost VÍTKOVICE HTB, a. s. má zavedený systém zajišťování
jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Systém jakosti je průběžně
prohlubován a zlepšován. Společnost je vlastníkem certifikátu managementu
jakosti nepřetržitě od roku 2001.
165
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
U Vodárny 137
537 01 Chrudim 2
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
602353137
Ing. Lubomír Kříž, Ph.D.
http://www.vz.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Firma Vodní zdroje Chrudim navazuje na působení hydrogeologického
oddělení podniku Vodní zdroje Praha – závodu Bylany (resp. podniku
Neptun Chrudim, který vznikl transformací bylanského závodu). Jako
pokračovatel “vodnozdrojové” tradice byla naše firma založena v roce 1991
a začala působit 1. ledna 1992.
Podnikáme ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí (viz co
nabízíme) a vyvíjíme rovněž aktivity kulturní (viz kultura). Sídlíme ve
vlastních prostorách v Chrudimi. Odborný pracovní kolektiv je tvořen
geology, hydrogeology, hydrochemikem, techniky a laborantkami. Ke své
práci využíváme moderní metody, k dispozici máme vlastní rozsáhlou
hydrogeologickou databázi (více než 40 000 objektů), kterou systematicky
budujeme už 15 let. Kvalifikace zaměstnanců a vybavení společnosti
umožňují řešit zakázky na špičkové úrovni.
Našimi zákazníky jsou vodohospodářské společnosti, lázeňská zařízení,
orgány státní správy a samosprávy, těžařské společnosti, výrobci, přepravci,
skladovatelé a prodejci pohonných hmot, provozovatelé skládek odpadů,
energetici, železniční dopravci, průmyslové závody, investoři ve stavebnictví
a také zájemci o získání individuálního zdroje zásobování podzemní vodou.
Produkty a služby:
Havarijní služba
Náhlé úniky závadných látek ohrožují životní prostředí. Pro ochranu
166
podzemních vod a hornin nabízí firma Vodní zdroje Chrudim ve dvou
variantách svou havarijní službu:
a) trvalá havarijní pohotovost pro zákazníka, při níž zabezpečujeme:
preventivní vypracování zásahového postupu pro konkrétní lokalitu
(např. areál firmy), pro větší plochu (např. území okresu) nebo pro
liniovou stavbu (např. produktovod), trvalou pohotovostní službu, příjezd
na místo havarijního úniku do určeného časového limitu, primární zásah,
koordinaci dalších složek integrovaného systému, jednání s orgány
státní správy, určení sanačních limitů, případnou dlouhodobou sanaci.
b) v ýjezdy k havarijním únikům závadných látek na konkrétní výzvu
realizujeme ihned po oznámení – v takovém případě zajistíme:
primární zásah k omezení škod na životním prostředí (včetně vzorkování,
zaměření a jiných nutných úkonů), projednání sanačních limitů, eventuální
dlouhodobou sanaci.
Ochrana životního prostředí
ANALÝZY RIZIKA
Analýzy rizika zpracováváme podle metodického pokynu MŽP ze září 2005.
Řešíme analýzy rizika pro skládky, strojírenské provozy, úložiště ropných
produktů, obalovny živičných směsí, místa úniků znečišťujících látek při
haváriích atd.
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzování vlivů staveb na životní prostředí provádíme podle zákona
ČNR č. 244/1992 Sb. ve smyslu procedury EIA (Environmental Impact
Assessment). Nositeli osvědčení MŽP ČR o odborné způsobilosti pro
posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí podle
zákona ČNR č. 244/1992 Sb. jsou RNDr. R. Pavliš a Ing. J. Blažek.
Provádíme hodnocení staveb, skládek, dobývacích prostorů, těžby
nerostů, obalovny živičných směsí atd. z dosud provedených prací
uvádíme následující lokality: Blučina, Bohdalov, Bystřec, Čeperka, Česká
Třebová,Dolany, Hněvice, Kamenná Horka, Kostelecké Horky, Kratonohy,
Linhartice, Markovice, Nasavrky, Podhorní Újezd, Pardubice, Rtyně,
Tuněchody, Zakřany, Žichlínek atd.
Vzorkovací práce
Odběr reprezentativních vzorků je základem pro získání správných
výsledků pro analýzu životního prostředí. Kvalifikovaní a certifikovaní
vzorkaři firmy Vodní zdroje Chrudim provádějí vzorkování v souladu
s příslušnými normami, legislativními předpisy a metodickými
pokyny. Používají moderní vzorkovací techniku a terénní přístroje.
Provádíme odběry vzorků:
–– pitných, surových a balených vod
–– podzemních vod (statickým i dynamickým způsobem)
167
–– bazénových vod
–– povrchových vod
–– závlahových vod
–– odpadních vod (prostých i směsných)
–– zemin a zemědělsky využívané půdy (včetně vrtání mobilní vibrační
soupravou)
–– kalů používaných na zemědělské půdě
–– recyklovaných stavebních materiálů
–– odpadů a jejich výluhů
––
Laboratorní služby
Součástí firmy Vodní zdroje Chrudim je analytická laboratoř. Laboratoř
je nositelem osvědčení o správné činnosti, vydaného Střediskem
pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB. V případě potřeby
spolupracujeme s dalšími akreditovanými laboratořemi.
Hydrogeologie
–– běžné hydrogeologické posudky
–– soudní znalecké posudky (soudním znalcem v oboru vodní hospodářství
– hydrogeologie a ochrana přírody je RNDr. R. Pavliš)
–– vyjádření osob s odbornou způsobilostí
Hydrologie
Firma Vodní zdroje Chrudim nabízí práce v oboru hydrologie povrchových
a podzemních vod. Ty souvisejí s pracemi hydrogeologickými, které tvoří
nosnou část činnosti firmy, nebo jsou tématicky odlišné. Prováděna jsou
hydrometrická měření a monitorování včetně vyhodnocování výsledků
z těchto činností. Dále jsou zpracovávány hydrologické a hydrotechnické
posudky, hydrologické studie a povodňové plány:
–– hydrometrická měření a monitorování (měření okamžitých průtoků
v hydrologických profilech a kontinuální sledování vývoje průtoků ve
vodních tocích a vydatností pramenů v hydrologických stanicích účelových
monitorovacích sítí s využitím moderní měřící techniky)
hydrologické posudky:
–– vodní bilance odtoku z povodí (hodnocení vlivů lidské činnosti na změny
ložisek nerostných surovin a na hospodaření s vodou v soustavě malých
vodních nádrží)
–– posuzování vlivů vodních staveb a důlních činností na změny vodních
poměrů v jejich okolí
–– posuzování aktuálního geomorfologického vývoje koryta vodního
toku v důsledku samovolných nebo uměle vyvolaných příčin a návrhy
ochranných opatření
168
hydrotechnické posudky:
–– výpočty průtočných kapacit otevřených koryt vodních toků a jejich
uzavřených úseků
–– stanovení záplavových čar v záplavových územích obcí nebo jejich částí
–– výpočty N-letých průtoků pro malá povodí
–– studie odtokových poměrů vodních toků (zhodnocení krajinotvorných
množství pro zadržení vody v území v málovodných obdobích a návrhy
na zvýšení protipovodňové ochrany zastavěných území)
–– povodňové plány (zpracování povodňových plánů obcí nebo stavebních
objektů).
––
Inženýrská geologie
Firma Vodní zdroje Chrudim nabízí práce v oboru inženýrská geologie,
zejména:
–– inženýrskogeologický průzkum pro zakládání staveb malých vodních
nádrží, budov a pozemních komunikací
–– geotechnické posudky hodnotící deformační změny staveb a jejich příčiny
–– geotechnické posudky hodnotící stabilitu svahu při zakládání staveb
s návrhem ochranných opatření
Informatika, archiv, GIS
Firma Vodní zdroje Chrudim má pro svou činnost k dispozici odbornou
hydrogeologickou databázi, budovanou systematicky 15 let, s více než
40 000 objekty v ploše celé republiky. Databáze je budována v prostředí
SQL, pomocí programového vybavení gdBase 5 (firma GDSOFTWARE
Praha). Databáze je začleněná do firemního informačního systému, který
provozujeme v GISu a který slouží pro rychlé vyhledávání potřebných informací.
Archiv firmy obsahuje nepublikované zprávy – projekty, posudky, studie,
závěrečné zprávy (více než 5 000 svazků). Údaje z archivu mohou být po
dohodě k dispozici zájemcům či obchodním partnerům, pokud tomu nebrání
zvláštní důvody.
Při zpracování speciálních úkolů spolupracujeme s firmou T-mapy Hradec
Králové a také se zahraničními firmami.
Nabízíme modelování:
–– proudění podzemních vod
–– šíření kontaminace (migrace znečištění)
–– zásahů do režimu podzemních vod
–– odborné aplikace geografického informačního systému GIS
Vrty
Firma Vodní zdroje Chrudim připravuje projekty a ve spolupráci s vrtařskými
firmami realizuje a vyhodnocuje vrtné práce různého druhu, zejména:
–– vrty pro individuální spotřebitele (obvykle do hloubek kolem 30 m)
–– vrty pro hromadné zásobování (bez omezení hloubek)
169
–– vrty a sondy pro účely geologického,
a inženýrskogeologického průzkumu
170
hydrogeologického
VÚJE Česká republika, s. r. o.
Kategorizace subjektu: Aplikační sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Dukovany 269
675 50 Dukovany - elektrárna
Email:
[email protected]
Telefon:
777 828 865, 603 447 665
Kontaktní osoba: RNDr. et Mgr. Petr Adolf Skřehot,
Ph.D., Ing. Radek Říha
www:
www.vuje.cz
Stručný popis činnosti organizace:
VÚJE Česká republika, s. r. o. – dříve odloučené pracoviště Výzkumného
ústavu jaderných elektráren, je dceřinou společností VUJE, a. s. Trnava.
Obě organizace vzájemně spolupracují při spouštění reaktorových
energetických bloků a řešení celé řady náročných projektů z oblasti jaderné
energetiky. Hlavním cílem aktivit společnosti VÚJE Česká republika, s. r. o.
je vytváření vědecko-technického zázemí pro spolehlivý a bezpečný provoz
jaderně energetických zařízeních na území České republiky a Slovenska.
Společnost disponuje širokým řešitelským zázemím, které vychází
z dlouhodobé seriozní vzájemné technické spolupráce nejen z prostředí
mateřské VUJE, a. s., Trnava, ale i z prostředí renomovaných firem, agentur,
vzdělávacích institucí a spolupráce s významnými osobnostmi.
VÚJE Česká republika, s. r. o. v současnosti působí ve dvou lokalitách
- v JE Dukovany a v JE Temelín. Činnost obou pracovišť navazuje na
úspěšné plnění úloh při přípravě a spouštění obou jaderných elektráren
soustředěných na oblast přípravy realizace a vyhodnocení experimentální
části energetického spouštění jednotlivých energetických bloků.
V současnosti je získané know-how z tohoto procesu využíváno v přípravě
a řešení výzkumných a vývojových projektů s cílem posílit pozici jaderné
energetiky v České republice a na Slovensku. Společnost má zastoupení
také v Praze, kde provozuje kontaktní pracoviště.
171
Produkty a služby:
VÚJE Česká republika, s. r. o. je inženýrská společnost, která vyvíjí aktivity
v těchto oborech činností:
–– příprava, realizace a koordinace prací při uvádění jaderných elektráren do
provozu a řešení úloh z oblasti provozu jaderných a klasických elektráren
a tepláren
–– zprostředkovatelská činnost pro organizace v oblasti klasické a jaderné
energetiky
–– provádění zkoušek nedestruktivními metodami a potvrzování technické
dokumentace zařízení na vyhrazených technických zařízeních jaderných
elektráren s reaktory VVER 440, VVER 1000
–– výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských
věd s cílem zvyšovat spolehlivost a bezpečnost provozu energetických
zařízení.
VÚJE Česká republika, s. r. o. provádí tyto specializované služby:
–– Příprava, realizace a koordinace prací při uvádění jaderně - energetických
bloků do provozu
–– Vývojová činnost v oblasti provozních režimů technologických procesů
JE bloků
–– Ověřování funkce zařízení a bloků JE za provozu
–– Technickou podporu dozorným orgánům a projektovým, výzkumným,
investorským, dodavatelským a provozním organizacím
–– Zpracování analýz, studií a posudků týkající se bezpečnosti provozu
jaderně energetických zařízení, spolehlivosti provozního personálu
a bezpečnosti práce v provozu JE
–– Vypracovávání návrhů koncepcí pro zvyšování jaderné a provozní
spolehlivosti
–– Zpracovávání technických výkresů a technologické projektové
dokumentace
–– Poradenství v oblasti jaderné a klasické energetiky
–– Provádění odborných školení personálu JE, návrhy strategií pro rozvoj
lidských zdrojů
–– Zprostředkovatelskou činnost pro organizace v oblasti klasické a jaderné
energetiky
–– Zahraniční vědecko-technickou spolupráci při řešení úloh, souvisejících
s projektováním a bezpečností jaderných elektráren
–– Specializované činnosti a poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a pracovního prostředí v průmyslových objektech
–– Statické a dynamické analýzy fyzikálních procesů metodou konečných
prvků z oblastí přenosu tepla a chemických reakcí pomocí výpočtového
prostředku COMSOL Multiphysics
–– Statické a dynamické analýzy strukturálních úloh (pružnost a pevnost,
172
lineární i nelineární úlohy) pomocí výpočtového prostředku ANSYS
Mechanical
–– Analýzy systémů kontroly a řízení pomocí výpočtového prostředku
MATLAB Simulink
–– Poskytnutí výsledků vědy a výzkumu zájemcům o jejich komerční využití
Ukončené projekty:
VÚJE Česká republika, s. r. o. se v minulosti účastnil dynamických
a režimových testů fyzikálního a energetického spouštění čtyř bloků JE
Dukovany (1981 - 1985) a dvou bloků JE Temelín (1999 – 2003)
Mezi další významné zakázky z historie společnosti VÚJE Česká
republika, s. r. o. patří:
Hodnocení následků nárazu malého letadla do objektu (pro JE Mochovce
3., 4. blok a JE Jaslovské Bohunice, 3., 4. blok
Analýza klínu rychločinné armatury VELAN
Termodynamické analýzy programem RELAP
Simulace regulačních a procesních pochodů programy MATLAB
a SIMULINK
Analýzy pro režimovou podporu bezpečnostní dokumentace JE Dukovany
Analýzy pro režimovou podporu bezpečnostní dokumentace JE Temelín
Vypracování dokumentace pro provádění dynamických a režimových testů
včetně jejich praktické realizace při spouštění JE Dukovany a JE Temelín
Analýza možností předejít SZB při úniku chladiva do hermetické zóny
reaktorového bloku VVER 440
Kontrola úplné aplikovatelnosti výsledků řešení problematiky mechanického
namáhání rychločinných armatur DN 450 a DN 500 v JE Dukovany
v průběhu havarijního uzavírání
Podklady pro režimovou podporu havarijních předpisů v oblastech řešení
kompenzátoru objemu, výpadku el. napájení (BLACKOUT), zaplavení
hermetické zóny, problematika boxu parogenerátoru, vychlazování
odseknuté smyčky poškozeného parogenerátoru
Tvorba uživatelských manuálů pro použití nestandardních měření (STDAS)
Termohydraulická analýza procesu BLACKOUT s vychlazováním bloku
Tvorba provozních předpisů jaderně-energetických zařízení
Vývoj speciálního software (grafický systém pro vyhodnocování
a dokumentaci provozních veličin)
Výzkum a vývoj
VÚJE Česká republika, s. r. o. se v posledních letech úspěšně zapojil
do programů výzkumu a vývoje podporovaných Ministerstvem průmyslu
a obchodu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Technologickou
agenturou ČR.
173
V rámci těchto programů byly anebo jsou řešeny tyto projekty aplikovaného
výzkumu:
Výzkum vlastností prostředí v hermetické zóně (kontejnmentu) jaderných
elektráren s reaktory typu VVER během poruchových stavů s malým únikem
chladiva z primárního nebo sekundárního okruhu (projekt FF-P/111, 20022004)
Výzkum a vývoj pokročilého pravděpodobnostního modelu s akumulovanou
znalostní bází zkušeného operátora v průmyslovém provozu se zaměřením
na provoz jaderných elektráren typu VVER (projekt FF-P/114, 2002-2004)
Výzkum a vývoj matematického modelu šíření aktivity v hermetických
prostorech jaderných elektráren s reaktorem VVER (projekt FI-IM3/181,
2006-2009)
Bezpečnostní aspekty vzniku vodíku v I.O za provozu JE (projekt FRTI1/401, 2009-2011)
Výzkum nástrojů a metod řízení pro zvyšování spolehlivosti lidského činitele
v provozu JE (projekt 2 A-3TP1/144, 2009-2011)
Systém inteligentních alarmů v energetickém provozu jaderných elektráren
(projekt TA02021449, 2012-2014)
Hodnocení vlivu pracovního prostředí blokových dozoren průmyslových
provozů na spolehlivost výkonu operátorů (projekt TD020017, 2014-2015)
V rámci programu Výzkum-Vývoj-Inovace 2005 podporovaného Fondem
Vysočina byl řešen projekt „Programový systém pro podporu vyhodnocení
přechodových procesů na jaderné elektrárně“.
Společnost VÚJE Česká republika, s. r. o. se účastní také projektu „Tým pro
řešení mezních stavů jaderně-energetických zařízení“, který je financován
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (projekt
EE2. 3. 09.0127, 2009-2012).
174
VVUÚ, a. s.
Kategorizace subjektu:Aplikační sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: ANO
Pikartská 1337/7
716 00 Ostrava - Radvanice
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
596 252 200
Romana Kubíková
www.vvuu.cz
Stručný popis činnosti organizace:
Vědeckovýzkumný uhelný ústav byl založen před více jak 60lety s posláním
řešit především problematiku bezpečnosti a technologií používaných
v hlubinných dolech.
V současné době VVUÚ, a. s. je úspěšně se rozvíjející společnost podnikající
v oborech: Certifikace výrobků, Zkušebnictví, Posuzování shody, Certifikace
systémů managementu kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
Certifikace systémů environmentálního managementu, Analýza rizik výbuchu,
Inspekční činnost, Engineering, Strojírenská výroba a Obchodní činnost.
Produkty a služby:
Akreditované zkušební laboratoře
Certifikace výrobků
AO 214, NB 1019
Certifikace systémů managementu
Strojírenská výroba a CNC obrábění
Analýza rizik, měření a expertní posudky v oblasti požáru a výbuchu
Obchod
Výzkum a vývoj
Centrum technické normalizace
Školící centrum
Inspekční a revizní činnost
Kancelářské, skladové a výrobní prostory k nájmu
Poradenství při přípravě investic a hledání partnerů v České republice
175
Technologické vybavení:
Požární štola – unikátní prostor pro realizaci hořlavostních zkoušek
v rozměru 1:1
Pokusné štoly ve Štramberku - unikátní prostor pro realizaci výbuchových
zkoušek
PULSE 3560-B-110 – analyzátor v oblasti měření a analýzy hluku a vibrací.
Otevřený aerodynamický tunel s uzavřenou měřící komorou typu Eiffel – pro
kalibraci měřidel - anemometrických čidel, rychlostních sond v současné
době využíván pro neakreditovaný výstup.
VA-20L – výbuchový autokláv – Výbuchové parametry (pmax, Kst, LEL,
LOC),
MIKE3 – Zařízení pro stanovení minimální iniciační energie
Inspectra LASER – přenosný detektor plynu – určený k pochůzkové kontrole
plynovodních sítí zemního plynu, k detekci a lokalizaci úniků.
Tiratest 2850 - Trhací stroj – tahové zkoušky
Zařízení pro zkoušky slaňovacích zařízení
CNC obráběcí centrum SBL 500
CNC obráběcí centrum LYNX 220 LMC
hydraulické nůžky 3000 x 10 mm, 2000 x 6 mm
skružovačka plechů 3000 x 10 mm
skružovačky profilů
ohýbačky plechů 2000 x 2 mm, 1000 x 4 mm
univerzální soustruhy, fréza, vrtačky sloupové (MAS 050 a další)
svářečky MIG, TIG, bodová svářečka stojanová
pásové pily (i automat)
Ukončené projekty:
Školící centrum
V prosinci 2005 podala naše společnost žádost o dotaci na projekt
vybudování školicího střediska pro oblast provozní, požární a protivýbuchové
bezpečnosti, hrazený z operačního programu „Průmysl a podnikání“
na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou
CZECHINVEST.
Dne 05. 04. 2006 byl předložený projekt schválen pro spolufinancování
z rozpočtu ČR s uvedením do provozu v září 2006. Toto školící centrum
získalo ocenění za nejlepší podnikatelský projekt v kategorii Školící projekt
roku 2007.
Rozvoj profesního vzdělávání v oblasti průmyslových rizik
Z grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
v rámci operačního programu rozvoje lidských zdrojů spolufinancovaného
z rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu reprezentovaného
176
Moravskoslezským krajským úřadem, byl zahájen od 01. 09. 2006 projekt
Rozvoje nabídky dalšího profesního vzdělávání v oblasti průmyslových
rizik a byl ukončen 30. 04. 2008.
Cílem projektu byl vývoj a pilotní ověření modulárního vzdělávacího
programu zaměřeného na rozvoj dalšího profesního vzdělávání v oblasti
průmyslové bezpečnosti, se zaměřením na eliminaci vzniku výbuchu
a požáru v technologických zařízeních. Šlo hlavně o podporu vzdělávání
zaměstnanců v podnicích s cílem prohlubovat znalosti a dovednosti
v daných oborech. Dílčím cílem bylo dosažení vyššího stupně bezpečnosti
v průmyslových provozech, ke snížení počtu havárií a ochraně zdraví
a života zaměstnanců před účinky výbuchu a požáru.
Marketing
Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti českých firem na
zahraničních trzích formou získávání marketingových informací, tvorby
propagačních materiálů, účast na výstavě, veletrhu v zahraničí.
Adaptabilita a konkurenceschopnost
Společnost VVUÚ, a. s. klade velký důraz na profesionalitu a odbornost
celého pracovního týmu. Obsahem a cílem výše uvedeného projektu bylo
zvýšení kvality vzdělávání zaměstnanců společnosti VVUÚ, a. s. za účelem
zvýšení jejich adaptability nejen na trhu v ČR, ale i v rámci celé EU. Cílovou
skupinou byli všichni zaměstnanci z různých pracovních pozic: vrcholový
management, střední a technický management, zaměstnanci v dělnických
profesích. Získané znalosti a dovednosti jsou klíčové pro každodenní práci
jednotlivých zaměstnanců a současně jsou uplatnitelné a vyhledávané na
trhu práce i v dalších oborech.
Program TIP
Cílem projektu byl výzkum a vývoj systémů specifických bezpečnostních
prvků pro průmyslové provozy (bezpečnostní prvky ochrany proti výbuchu,
bezpečnostní prvky ochrany proti požáru, senzor ke kontinuálnímu
měření prašnosti, uzavírací klapa PDIO - nadlimitních rozměrů), rozšíření
dosavadní výzkumné činnosti společnosti VVUÚ, a. s. o plánovitý výzkum
v oblasti dílčích částí složitých bezpečnostních systémů a vytvoření
podmínek pro budoucí výrobu a vzájemné propojení těchto dílčích částí.
Dotace přispěla ke zvýšení efektivnosti a výkonnosti společnosti a ke
zvýšení její konkurenceschopnosti v rámci států EU a tím zmenšení rozdílů
hospodářské úrovně ČR a států EU. Výsledky projektu budou využity v ČR
i mimo ČR
EDUCA
Projekt byl zaměřen na interní specifické školení vybraných zaměstnanců
společnosti. Předmětem školení bylo i školení interních lektorů, kteří své
177
vědomosti a zkušenosti předávali dalším zaměstnancům, což mimo jiné
také vedlo k udržení a rozvoji stávajících pracovních pozic a upevnění
pozice společnosti na trhu.
Hlavní cíle projektu byly zaměřeny na zajištění specifického vzdělávání
zaměstnanců VVUÚ, a. s., které přispělo k jejich odbornému rozvoji,
zkvalitnění práce na daných pozicích a také zvýšení možností zastupitelnosti
mezi jednotlivými vybranými pracovními pozicemi. Realizace projektu byla
zaměřena na oblasti zkušebnictví, analýzy rizik a strojírenské výroby.
Hlavním cílem projektu bylo předávání si zkušeností formou specifického
školení mezi personálem společnosti.
Projekt DIEPE
Obsahem projektu je provedení výzkumu v rámci implementace
akčního plánu Evropské unie na posílení bezpečnosti výbušnin.
První část projektu je zaměřena na výbušniny pro civilní použití definované
Směrnicí Rady 93/15/EHS a možnost jejich před/po výbuchové detekce. Tato
část legislativně navazuje na Směrnici Komise 2008/43/ES o identifikaci
a sledovatelnost civilních výbušnin.
Přehled publikací, licencí a patentů:
http://www.vvuu.cz/publikace-p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkyodborn%C3%A9-%C4%8Dl%C3%A1nky
Odborné týmy:
Centrum technické normalizace (licence ÚNMZ)
protivýbuchová ochrana, hořlavost:
Ing. Petr Šelešovský, Ing. Jakub Zdebski, Ing. Robert Pilař, Petr Starzyczny,
Ing. Monika Papiková
prašnost, proudění:
Jaromír Matějů
výbušniny a prostředky trhací techniky:
Ing. Jindřich Jarosz, CSc., Ladislav Cihlář
výbušnost:
(výbuchové charakteristiky průmyslových prachů, požárně technické
charakteristiky tuhých hmot, prachů, plynů a par hořlavých kapalin,
palivářské charakteristiky)
Ing. Ladislav Mokoš, Petr Starzyczny
analyzátory a metanscreening:
Miroslava Ševčíková, Miroslav Fleišinger
OOP a důlní stroje:
Bc. Aleš Rajský
Analýza rizik:
178
Ing. Martin Kulich, Ing. Ilona Šimoníková, Ing. Stanislav Cáb
Certifikace systémů managementu:
Ing. Sylva Kazárová
Členství v profesních organizacích:
Sdružení důlních a strojírenských technologií
TNK
Hospodářská komora
Sdružení pro rozvoj MSK
Tech. komise pro akreditaci zkušebních laboratoří v oblasti požárního
zkoušení, ČIA
ZSDNP (zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, Společenství
těžařů)
AVO
TAČR – Ing. Petr Šelešovský (hodnotitel projektů BETA)
AAAO
179
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Kategorizace subjektu:Akademická sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: ANO
Lumírova 630/13
700 30 Ostrava-Výškovice
Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
www:
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
[email protected]
+420 597 322 803
http://www.fbi.vsb.cz
Stručný popis činnosti organizace
Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakultou VŠB – Technické
univerzity Ostrava. Její vznik 1. 8. 2002 je reakcí na narůstající požadavky
praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti
bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činnost.
Zřízení nové fakulty představuje pokračování dlouhodobého procesu
rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných
na bezpečnost a požární ochranu na Vysoké škole báňské Technické
univerzitě Ostrava. Uplatnění absolventu je všestranné jako příslušníků
hasičských záchranných sborů, projektantů, bezpečnostních techniků
v různých organizacích aj. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání
autorizace uplatní i v soukromém podnikání.
Produkty a služby
Fakulta bezpečnostního inženýrství se zabývá:
–– pedagogickou činností,
–– vědecko-výzkumnou činností,
–– znaleckou a poradenskou činností,
–– řešením zakázek na základě smluvního výzkumu.
Uvedené služby fakulta poskytuje zejména v oblastech výzkumu
a managementu rizik, požární ochrany, bezpečnosti práce a procesů,
bezpečnosti průmyslu, prevence závažných havárií, bezpečnostního
180
plánování, ochrany obyvatelstva při přírodních katastrofách, ochrany
kritické infrastruktury, bezpečnostních služeb, environmentální bezpečnosti
a bezpečnosti nanomateriálů a nanotechnologií.
Veškerá výše uvedená odborná činnost je realizována jak na národní, tak
mezinárodní úrovni.
Fakulta bezpečnostního inženýrství uskutečňuje tzv. strukturované studium
a nabízí studium ve všech třech typech studijních programů – bakalářském,
magisterském a doktorském. Nabízí prezenční i kombinovanou formu
studia:
–– ve čtyřletých bakalářských oborech Technika požární ochrany
a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnost práce a procesů, Havarijní plánování
a krizové řízení, Technická bezpečnost osob a majetku.
–– ve dvouletých magisterských oborech Technika požární ochrany
a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnostní inženýrství, Bezpečnostní
plánování, Technická bezpečnost osob a majetku.
–– Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačních střediscích v Praze
a Lázních Bohdaneč.
V odborné oblasti fakulta poskytuje zpracování znaleckých posudků
v oborech požární ochrany a bezpečnost práce, poradenskou službu
v oblasti bezpečnostního inženýrství a realizaci odborných zakázek formou
smluvního výzkumu.
Technické zázemí fakulty umožňuje stanovovat a ověřovat požárně
technické parametry pevných materiálů a kapalných látek, dolní a horní
meze výbušnosti prachovzdušných a plynovzdušných směsí, složení
materiálů pomocí termogravimetrické analýzy, složení zplodin hoření,
parametry EPS a EZS a parametry vodních hasicích zařízení.
Technologické vybavení
Fakulta bezpečnostního inženýrství disponuje moderním a vysoce kvalitním
přístrojovým vybavením, které zahrnuje:
–– autokláv o objemu 250 litrů pro stanovení výbuchových tlaků,
–– speciální zkušební prostor pro ověřování parametrů vodních hasicích
zařízení,
–– požárně technickou komoru pro zkušební ohně s limitním výkonem
požáru 10 kW,
–– zařízení pro stanovení dolní a horní meze výbušnosti,
–– zařízení pro měření tlakové vlny ve volném prostředí s rychloběžným
kamerovým záznamem.
181
Projekty a granty
Pracovníci fakulty se aktivně podílejí na přípravě, řešení a využívání
výsledků vědecko-výzkumných a rozvojových projektů a grantů.
Pravidelně se účastní řešení projektů Grantové agentury ČR, Technologické
agentury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva
vnitra ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního
prostředí ČR a dalších resortních ministerstev a grantových agentur.
V oblasti rozvoje se orientují na řešení projektů Fondu rozvoje vysokých
škol, projektů v rámci rozvojových programů MŠMT a projektů v rámci
operačních programů financovaných z fondů EU.
Podílí se rovněž na řešení zahraničních projektů 7. rámcového programu
EU, Programu TEMPUS a NATO-Russia Scientific Cooperation.
Podrobný přehled a popis jednotlivých projektů:
http://www.fbi.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty/
Přehled publikací, licencí a patentů
Vědeckovýzkumná činnost pracovníků fakulty je značně rozsáhlá a za dobu
existence fakulty zahrnuje cca 1500 výsledků publikačního i nepublikačního
charakteru. Jedná se zejména o:
–– články v časopisech indexovaných v prestižních databázích (Web of
Science a Scopus),
–– odborné knihy,
–– patenty, funkční vzorky a průmyslové vzory,
–– certifikované metodiky,
–– software.
Odborné týmy
V současné době je Fakulta bezpečnostního inženýrství tvořena
následujícími pracovišti:
–– Katedra požární ochrany,
–– Katedra bezpečnosti práce a procesů,
–– Katedra ochrany obyvatelstva,
–– Katedra bezpečnostních služeb,
–– Laboratoř výzkumu a managementu rizik,
–– Provoz laboratoří a výpočetní techniky.
182
Členství v profesních organizacích
–– European Virtual Institute for Integrated Risk Management – European
Economic Interest Grouping,
–– European Technology Platform on Industrial Safety,
–– European Association for Security,
–– Český národní výbor Mezinárodního technického výboru pro prevenci
a hašení požárů,
–– Český národní výbor pro omezování následků katastrof,
–– Evropský výbor pro normalizaci CEN - TC 127/ TG 1 – Fire Safety
Engineering
183
VŠB – TU Ostrava, Centrum nanotechnologií
Kategorizace subjektu:Akademická sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
596991554
doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
www.vsb.cz/9360/cs/
Stručný popis činnosti organizace
Centrum nanotechnologií (CNT) vzniklo z Vysokoškolského ústavu chemie
materiálů (VÚCHEM) 1. února 2007 na základě schválení nového statutu
VŠB-TUO Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 28. 12. 2006.
Založení Centra nanotechnologií odráží změny, které nastaly v jeho vědeckém
a výzkumném zaměření v souvislosti s výzkumným záměrem MŠMT
z oblasti nanomateriálů a nanotechnologií. Založení CNT také reflektuje
akreditaci a zavedení nového studijního programu Nanotechnologií na
VŠB-TUO od akademického roku 2007/8. CNT bude zajišťovat podstatnou
část výuky tohoto studijního programu. CNT jako nástupnická organizace
VÚCHEM přebírá jeho závazky ve výuce a analytické činnosti. Výzkum
v oblasti nanotechnologií je zaměřen do těchto oblastí:
–– příprava a charakterizace vrstevnatých silikátů a hydrotalcitů
interkalovaných organickými molekulami,
–– příprava a charakterizace nanočástic kovů, jejich oxidů a sulfidů ukotvené
na povrchu silikátových matric, nanokompozitních povlaků na silikátových
matricích,
–– příprava nanočástic kovů s využitím biotechnologií a jejich charakterizace,
–– příprava a charakterizace nanočástic silikátů kombinací mechanických
a fyzikálně-chemických postupů pro nanokompozitní materiály,
–– analýza a charakterizace nanočástic vznikajících při frikčních procesech,
–– studium toxicity a zdravotního rizika nanočástic.
Nanomateriály připravujeme pro následující aplikace - katalýza,
fotokatalýza, sorpce a degradace organických polutantů, nanokompozity
184
jako ochranné povlaky, fotofunkční a antibakteriální nanokompozity.
Experimentální
metody
využívané
pro
studium
připravených
nanomateriálů zahrnují rentgenovou práškovou difrakci, rentgenovou
fluorescenční spektroskopii, atomovou absorpční a emisní spektroskopii,
IR spektroskopii, plynovou, kapalinovou a iontovou chromatografii,
AFM
mikroskopii,
elektronovou
mikroskopii
a rentgenovou
mikroanalýzu. Pro počítačový design nanomateriálů, využíváme metodu
molekulárního modelování v modelovacím prostředí Materials Studio.
CNT dále poskytuje podporu výzkumné a vývojové činnosti jiných pracovišť
VŠB-TUO a dalších partnerů z vědeckovýzkumné a průmyslové sféry
v oblasti chemické, strukturní a fázové analýzy materiálů, složek životního
prostředí a odpadů. Centrum nanotechnologií je umístěno v budově „N“
VŠB - Technické univerzity Ostrava.
Produkty a služby
CNT zajišťuje analytické práce pro vlastní výzkumný program, pro
spolupracující fakulty, pro průmyslové závody a orgány státní správy
v následujících oblastech:
–– Fyzikálně chemické analýzy průmyslových odpadů a výluhů podle
požadavků platné legislativy ČR.
–– Chemické a fázové analýzy materiálů různých typů, pevných a kapalných
paliv, zemin, hornin a základních stavebních materiálů.
–– Chemický a fyzikální rozbor vod.
–– Měření a analýzu emisí zachycených do sorpčních roztoků nebo na
filtrech.
–– Analýzu povrchu materiálů mikroskopií atomárních sil a elektronovou
mikroskopií.
V případě potřeby je prováděna také příprava analytických vzorků aktuálními
postupy (drcení, mletí, sítování, sušení, atd.) s využitím moderní techniky.
Měření emisí (vložit odkaz na oddělní zkoušení materiálů, bod měření
emisí)
Oblast anorganické analýzy
–– příprava výluhů za atmosferického i zvýšeného tlaku, extraktů,
mineralizace (nízkotlaká i vysokotlaká)
–– stanovení vybraných fyzikálně-chemických parametrů (pH, měrné
vodivosti, rozpuštěných a nerozpuštěných látek, podílu látek nerozpustných
v kyselinách, kyselinové neutralizační kapacity, alkality i acidity apod.)
–– kvalitativní a kvantitativní stanovení majoritních, minoritních a stopových
prvků
–– stanovení aniontů, anionaktivních tenzidů, amonných iontů
–– stanovení forem síry
185
Oblast organické analýzy
–– příprava analytických vzorků pro organickou analýzu
–– stanovení těkavých organických látek, například BTEX, těkavých
chlorovaných uhlovodíků, metanolu, etanolu, butanolu, acetaldehydu
–– stanovení polotěkavých organických látek, například PAH, PCB, fenolů,
chlorfenolů
–– stanovení NEL v pevné i vodné matrici pomocí infračervené spektroskopie
Oblast strukturní a fázové analýzy
–– identifikace pevných látek rtg.difrakční analýzou
–– strukturní analýza krystalických látek
–– identifikace a kvantitativní stanovení látek metodou infračervené
spektroskopie
–– analýza povrchu materiálů mikroskopií atomárních sil a elektronovou
mikroskopií, včetně stanovení mikrodrsnosti
Oblast měření emisí a zkoušení materiálů
–– stanovení tuhých znečišťujících látek, oxidů síry, dusíku, oxidu uhelnatého,
uhličitého, kyseliny sírové z malých, středních a velkých zdrojů
–– měření vzduchotechnických a vztažných veličin, koncentrace kyslíku
a vlhkosti
–– stanovení emisí fluoru, sirouhlíku, chloru, chlorovodíku ze stacionárních zdrojů
–– stanovení emisí polotěkavých a těkavých organických látek
–– hodnocení třecích vlastností kompozitních materiálů
Pedagogická činnost
Pracovníci CNT zajišťují výuku celé řady předmětů pro fakulty FAST, FMMI,
HGF a především UPS. Výrazně byla zkvalitněna výuka laboratorních
cvičení chemicky zaměřených předmětů díky nově zrekonstruované
a vybavené posluchačské laboratoři. Ústav se na výuce podílí také vedením
bakalářských, diplomových a doktorských prácí.
Výuka pro Univerzitní studijní program Nanotechnologie
Od akademického roku 2007/08 CNT zajišťuje výuku následujících
předmětů pro bakalářský studijní program:
–– Úvod do studia nanotechnologie
–– Základní výpočty v chemii
–– Chemie II – Fyzikální chemie
–– Laboratorní cvičení z fyzikální chemie
–– Chemie III – Organická chemie
–– Laboratorní cvičení z organické chemie
–– Systém managementu kvality v laboratořích
–– Chemie IV – Analytická chemie
–– Laboratorní cvičení z analytické chemie
186
–– Úvod do studia materiálů (ve spolupráci s FMMI)
–– Nanotechnologie II - Metody přípravy nanočástic
–– Úvod do kvantové fyziky a chemie (ve spolupráci s IF HGF)
–– Experimentální metody a nástroje - chemické
–– Laboratorní cvičení z experimentálních metod studia nanomateriálů
–– Nanomateriály na bázi přírodních materiálů
–– Laboratorní cvičení k bakalářské práci I a II
–– Metody strukturní a fázové analýzy nanomateriálů
–– Molekulární modelování a design nanomateriálů
–– Laboratorní cvičení z charakterizace nanomateriálů
–– Mikroskopie rastrovací sondou a el. mikroskopie
–– Laboratorní cvičení z mikroskopie
–– Nanomateriály na bázi vrstevnatých silikátů
–– Bionanotechnologie
–– Biologické nanostruktury
–– Nanokompozitní materiály
–– Uhlíkaté nanomateriály
–– Molekulární a supramolekulární nanostroje
–– Měření k diplomové práci I, II a III.
Výuka pro fakulty VŠB - TUO
Bakalářské a navazující magisterské studium
FAST
–– Chemie
–– Pojivové systémy
–– Chemie stavebních látek
FMMI
–– Anorganická analýza
–– Analytická chemie odpadních materiálů
–– Instrumentální analýza
–– Rentgenologické diagnostické metody
HGF
–– Toxikologie
–– Kontaminanty životního prostředí
Ostravská univerzita
–– Rtg. strukturní analýza pevných látek
Doktorské studium
FAST
–– Chemie silikátů
187
HGF
–– Chemie pevných látek
–– Instrumentální analytické metody a jejich využití při úpravě nerostných
surovin
–– Hodnocení a zneškodňování odpadů
FMMI
–– Chemie a fyzika uhlíkatých materiálů
–– Struktura uhlíkatých materiálů
–– Metody komplexního hodnocení odpadů
Technologické vybavení
http://www.vsb.cz/9360/cs/pristrojove-vybaveni/
Realizované /připravované projekty
Projekty, řešené na CNT, kde pracovník CNT je hlavním řešitelem nebo
spoluřešitelem s vlastním rozpočtem:
Grantová agentura České republiky
Projekt: Příprava, struktura a vlastnosti nanokompozitů vodivý polymer/
fylosilikát
Projekt: Studium a hodnocení struktur vermikulitů modifikovaných ve funkci
nanoplniv a podložek
Projekt: Jílové minerály jako hostitelské matrice pro funkční nanostruktury“
Projekt: Frikční materiály na bázi polymerů s obsahem kovů a jejich vliv na
životní prostředí“
Projekt: Mechanická příprava a charakterizace definovaných částic
s využitím tryskového mlýna
Projekt: Kvalitativní a kvantitativní analýza minerálů v sedimentárních
hornináchpomocí FTIR spektroskopie a multivariačních statistických metod
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Projekt: Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace
Projekt: Optimalizace složení a vlastností frikčních kompozitních materiálů
Projekt: Využívání biomasy a směsí pro produkci plynu
Projekt: Význam jílových minerálů a jejich vliv na třecí mechanismus ve
frikčních kompozitech pro automobilový průmysl.
Projekt: Syntéza, struktura a vlastnosti nanomateriálů na bázi interkalovaných
fylosilikátů a feromagnetik
Projekt: Vybavení posluchačských laboratoří pro nový studijní obor
„Nanotechnologie“
Přeled VaV projektů, kde výzkumný pracovník CNT není hlavní řešitel
188
(spoluřešitel) dle smlouvy nebo v CEPu, ale významně se podílí na VaV
projektech svou spoluprací.
Projekt: Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků studentů
technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních
technologií.
Projekt: Nové talenty pro vědu a výzkum
Projekt: „Procesy snižování emisí CO2 - DeCOx procesy“
Projekt: Interviron
Projekt: Výzkum možností získávání oxidu titanu z minerálních surovin
a odpadů po jejich těžbě a úpravě
Projekt: Příprava nanokompozitních materiálů v proudění s extrémní
dynamikou
Projekt: Komplexní systém krátkodobé a dlouhodobé antikorozní ochrany
materiálů hutní produkce
Projekt: Afinita prvků, fázové a texturní složení uhlí: jejich vztah k vyluhování
popelů, těkavosti a k adsorpci prvků uvolněných při spalování uhlí
Přehled publikací, licencí a patentů
http://www.vsb.cz/9360/cs/publikacni-cinnost/
Odborné týmy
http://www.vsb.cz/9360/cs/zamestnanci/
189
VŠB-TU Ostrava
INEF- Inovace pro efektivitu a životní prostředí
Kategorizace subjektu: Akademická sféra, Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
603 565 926
Ing. Jiří Horák, Ph.D.
http://vec.vsb.cz/cz/centrum-inef
Stručný popis činnosti organizace
Výzkumné energetické centrum vzniklo 2. března 1999 díky pochopení
a podpoře vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě
a účelové dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky na projekt „Využití energetických zdrojů“ v rámci programu
„Posílení výzkumu na vysokých školách“. Pracoviště navázalo
na dlouholeté zkušenosti Katedry energetiky, neboť část pracovníků katedry
přešla na nově zřízené pracoviště. VEC je od ledna 2002 vysokoškolským
ústavem ve smyslu Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Náplní
jeho činnosti je výzkum a vývoj zejména v oblasti spalování a zplyňování
tuhých paliv, zejména biomasy, obecně oblast modernizace zařízení,
efektivní energetiky a jejích environmentálních vlivů. Další významnou
činností je zkoušení kotlů a spalovacích zařízení a to jak ve vlastní
zkušebně, tak u provozovatele. Součástí VEC je akreditovaná zkušební
laboratoř č. 1166.3 pro měření tepelně-technických veličin, pracoviště má
autorizaci MŽP ČR pro měření emisí škodlivin a pověření pro vzdělávání
pracovníků v oblasti měření emisí ve všech kvalifikačních úrovních.
VEC má statut školícího pracoviště doktorského studijního programu
„Energetické stroje a zařízení“. Organizace všech činností pracoviště,
preferující zapojení doktorandů je zárukou dalšího rozvoje pracoviště.
VEC využívá pro svou činnost tři budovy. První byla vybudována zásadní
rekonstrukcí objektu garáží. V současnosti slouží zejména jako sídlo
vedoucích pracovníků. Ve zdejší učebně probíhá také pravidelná výuka
190
a v zadní části objektu se nachází laboratoř a menší zkušebna s velínem,
který je využíván jako operátorské stanoviště pro jednotku zplyňovače
umístěnou na krytém dvorku. Druhá budova byla postavena v průběhu
roku 2005 a její velkou část zaujímá zkušebna energetických zařízení.
Postavením druhé budovy byly výrazně rozšířeny prostorové dispozice
pracoviště, což umožnilo další rozšíření výzkumně vývojové a zkušební
činnosti. V roce 2012 pak byla realizována přístavba pavilonu VEC 3,
který disponuje zkušebnou o rozloze 620 m2. Tím bylo vytvořeno zázemí
pro experimentální výzkum technologií pro zplyňování biomasy včetně
výroby kapalných paliv II. generace a dále pro inovaci zařízení uplatnitelných
v oblasti decentralizované výroby tepla a elektřiny (kogenerace).
Technologické vybavení
Výzkumné energetické centrum používá pro měření následující zařízení:
Mobilní stanice měření emisí (měřící vůz) SO2, NOx, N2O, O2, CO, CO2,
CxHy
Odběrové aparatury pro stanovení tuhých znečišťujících látek (TSP)
a jednotlivých částí PM10 a PM2,5, perzistentních organických látek
a těžkých kovů
Realizované /připravované projekty
Seznam projektů, které jsou v tomto roce řešeny nebo na jejichž řešení se
VEC podílí jako spoluřešitel:
Inovace pro efektivitu a životní prostředí, CZ.1.05/2. 1. 00/01.0036 (MŠMT
2009–2014)
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny (TAČR 2012-2019)
Výzkum a vývoj separačního dochlazovače paroplynové směsi za
separačním parogenerátorem (MPO 2011-2013)
Krbová kamna se sníženou produkcí prachu, FR-TI1/178 (MPO 2008–
2013)
Přehled publikací, licencí a patentů
Horák, J., Kubesa, P., Hopan, F., Krpec, K., Kysučan, Z. Co nejvíce ovlivní
Tvůj kouř? TZB-info, leden 2013, ISSN 1801-4399.
Horák, J., Kubesa, P., Dvořák, J., Hopan, F., Krpec, K., Mikulová, Z., Kysučan,
Z. Jak si doma změřit účinnost spalovacího zařízení a lze účinnost nějak
zvětšit? TZB-info, prosinec 2012, ISSN 1801-4399.
Horák, J., Krpec, K., Martiník L., Kubesa, P., Michnová L., Hopan, F, Kubesa
P. Jak si doma stanovit vlhkost a výhřevnost dřeva? TZB-info, listopad 2012,
ISSN 1801-4399.
191
Noskievič, P. Energetická zamyšlení. VŠB-TU Ostrava, 2012,
ISBN 978-80-248-2614-1.
Koloničný, J., Kupka, D., Chlond, R. A. Kvalita ovzduší v Hanušovicích
a možnosti jeho zlepšení. VŠB-TU Ostrava, 2012, ISBN 978-80-248-2786-5.
Kubesa, P., Horák, J. Proces hoření kusového dřeva. TZB-info, červen 2012,
ISSN 1801-4399.
Horák, J., Kubesa, P. O spalování tuhých paliv v lokálních topeništích (2)
aneb palivo, tvorba znečišťujících látek a spalování jako vztah muže a ženy.
TZB-info, květen 2012, ISSN 1801-4399.
Horák, J., Kubesa, P. O spalování tuhých paliv v lokálních topeništích (1)
aneb palivo, tvorba znečišťujících látek a spalování jako vztah muže a ženy.
TZB-info, květen 2012, ISSN 1801-4399.
Krpec, K., Horák, J., Hopan, F. Měření emisí znečišťujících látek z kotlů malých
výkonů. TZB-info, leden 2012, ISSN 1801-4399.
Horák, J., Krpec, K., Hopan, F., Dej, M., Pekárek, V., Šyc, M., Ocelka, T.,
Tomšej, T. Návrh emisních faktorů znečišťujících látek pro spalování tuhých paliv
v malých spalovacích zařízeních. Topenářství - instalace, 2012, č. 1/2012, s. 42-46,
ISSN 1211-0906.
Horák, J., Hopan, F., Krpec, K. Může jedna obec vyprodukovat tolik dioxinů jako
velká spalovna odpadů? Ochrana ovzduší, 1/2012, s.36-38, ISSN 1211-0337.
Paluska, R.; Bojko, M.; Horák, J. Evaluation of thermokinetic parameters
influence on pulverized coal burnout in drop tube. Rynek Energii, 2010, roč.
2010, č. 2, s. 113-117. ISSN 1425-5960.
Petránková Ševčíková, S., Koloničný, J., Horák, J. Parameters of design
and technical solutions of tiled stove. Rynek Energii, 2010, roč. 2010, č. 5
(90), s. 130-134. ISSN 1425-5960.
Branc, M., Horák, J., Ochodek, T. Fine Particle Emissions from Combustion
of Wood and Lignite in Small Furnaces. Environment Protection Engineering,
2011, roč. Vol.37, č. No.2, s. 123-132, ISSN 0324-8828
Šyc, M., Horák, J., Hopan, F., Krpec, K., Tomšej, T., Ocelka, T., Pekárek, V. The
Effect of Fuels and Domestic Heating Appliances Types on Emission Factors
of Selected Organic Pollutants. Environmental Science & Technology,
2011, roč. 2011, č. 45, s. 9427-9434. ISSN 1520-5851.
Horák, J., Hopan, F., Machálek, P., Šyc, M., Krpec, K., Ocelka, T., Tomšej,
T. Bilance emisí znečišťujících látek z malých zdrojů znečišťování se
zaměřením na spalování tuhých paliv. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. 11,
s. 851-855. ISSN 0009-2770.
Dej, M., Chłond, R., Ochodek, T. TSP in the Gas and their Removing in
Biomass Gasification Process with Cogeneration Unit. Transactions of the
VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series, Ostrava, 2010,
č. 2, s. 57-63, ISSN 1210-0471.
Kupka, D., Koloničný, J. Decarbonizing technology for zero emission steam
cycle. Rynek energii. 2010, vol. 5, s. 135-140. ISNN 1425-5960.
Najser, J. Sesuvný zplyňovač s řízeným podáváním paliva. Energetika,
192
ČSZE, 2010, roč. 60, č. 12/2010, s. 720-722, ISSN 0375-8842.
Ocelka, T., Tomšej, T., Horák, J., Šyc, M., Krpec, K., Hopan, F., Stáňa, M.
Emission of PCDD/Fs from domestic combustion using various woods,
biofuel and coals. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava,
Mechanical Series., Ostrava, 2010, č. 2, s. 149-154, ISSN 1210-0471.
Kupka, D., Koloničný, J. Mathematical model of film-wise condensation for
evaluation of heat transfer coefficient. Transactions of the VŠB – Technical
University of Ostrava, Mechanical Series. 2010, vol. LVI, no. 2, s. 99-107.
ISSN 1210-0471.
Burya, P., Skoblia S., Ochodek, T., Najser, J., Beňo, Z. Distribuce tuhých
částic v plynu ze zplynění biomasy. Energetika, ČSZE, 2011, roč. 61,
č. 5/2011, s. 299-303. ISSN 0375-8842.
Najser, J., Chłond, R. Analiza technologii oczyszczania gazu z procesu
zgazowania biomasy na przykładzie pracy filtru ceramicznego. Rynek
Energii, Kaprint, Lublin, 2010, č. 3, s. 107-112, ISSN 1425-5960.
Obalová, L., Borovec, K., Dej, M., Lacný, Z. N2O emissions from production
of HNO3. Chemical and Process Engineering - Inzynieria Chemiczna
I Procesowa, Technical University of Wrocław, 2010, roč. 31, č. 2, s. 253259, ISSN 0208-6425.
Jabłońska, M., Cieplińska, A., Szymanek, A., Ochodek, T. Use of Geothermal
Energy to Produce Clean Energy in the Stirling Engine. Chemical and
Process Engineering - Inzynieria Chemiczna I Procesowa, Technical
University of Wrocław, 2010, roč. 31, č. 4, s. 905-917, ISSN 0208-6425.
Koloničný, J., Bogoczová, V., Horák, J. Postupy správného topení.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 130 s.,
ISBN 978-80-248-2255-6
Ochodek, T., Najser, J., Chlond, R. Technical Aspects in Heat and Electric
Energy Production by Waste Biomass Gasification in South Moravia Sawmill.
Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical
Series. Ostrava, 2011, č. 1, s. 207-220, ISSN 1210-0471.
Koloničný, J., Petránková Ševčíková, S., Horák, J. Technologie krbových
kamen a krbových vložek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava, 2010, 120 s., ISBN 978-80-248-2254-9.
Modlík, M., Horák, J., Hopan, F. Problematika inventarizace emisí z malých
spalovacích zdrojů v domácnostech. Ochrana ovzduší, č. 3/2011, s. 3-6.
ISSN 1211-0337.
Odborné týmy
http://vec.vsb.cz/cz/o-nas/lide.html
193
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. o. s.
Kategorizace subjektu:Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: ANO
Jeruzalémská 9
116 52 Praha
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
221 015 845
RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
www.vubp.cz; www.bozpinfo.cz
Stručný popis činnosti organizace
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. o. s. je podle zákona č. 341/2005
Sb., o veřejných výzkumných institucích, veřejnou výzkumnou institucí,
zřizovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Účelem zřízení
VÚBP, v. o. s. je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci a plnění úkolů, vyplývajících z Úmluv
Mezinárodní organizace práce, z platných právních předpisů v oblasti
BOZP, z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské
agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Eurostatu, a z potřeb
zřizovatele a inspekce práce.
Předmětem hlavní činnosti VÚBP, v. o. s. je vědecký výzkum, ověřování
a aplikace metod a prostředků v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví
a životů osob, životního prostředí a hmotných statků, vyplývajících
z pracovních činností a zlepšování pracovní pohody a kvality pracovního
života.
VÚBP, v.v.i se zabývá také operačním výzkumem, tj. monitorováním stavu
a vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, udržováním dat a statistik
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
VÚBP, v. o. s. plní funkci analytického a koncepčního pracoviště v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Předmětem další činnosti VÚBP, v. o. s. je rozvoj a provoz faktografických,
bibliografických a zpravodajských informačních systémů v oblasti BOZP,
plnění úkolů v oblasti normalizace, posuzování shody a certifikace, plnění
úkolů odborného pracoviště pro prevenci závažných průmyslových havárií,
plnění úkolů v oblasti vzdělávání, osvěty a propagace BOZP, plnění funkce
194
poradenského a konzultačního střediska a znalecká činnost v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Ve výše uvedených oblastech může instituce provádět i odborně publikační
a obchodní činnost.
Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem o veřejných
výzkumných institucích.
Předmětem jiné činnosti VÚBP, v. o. s. jsou činnosti navazující na vědeckou,
výzkumnou, vývojovou činnost a dále činnosti sloužící k účinnějšímu
využití lidských zdrojů a majetku instituce. Jedná se zejména o odborné
poradenství, konzultace a informační činnost v oblastech působení ústavu,
vydavatelskou činnost, školící a vzdělávací činnost, průzkumy a poradenství
v oblasti BOZP a personalistiky, o certifikaci a posuzování kvality programů
a služeb z oblasti působení ústavu, zajišťování a organizování odborných
a osvětových akcí. Rozsah a podmínky jiné činnosti určují příslušná
podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.
Svou činností VÚBP, v. o. s. přispívá ke zvyšování úrovně poznání
a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává,
zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace
(monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky,
stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost.
Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studium
a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti
rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného
výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny
vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká
setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje
infrastrukturu pro svůj výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci
s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Uvedené aktivity VÚBP, v. o. s. realizuje:
–– sledováním a předvídáním trendů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci
–– komplexním a systémovým přístupem
–– kvalitou služeb a produktů.
Produkty a služby
Zkušebnictví a certifikace
Státní zkušebna č. 235 začala působit v rámci Výzkumného ústavu
bezpečnosti práce v roce 1968. Předmětem její činnosti bylo zkoušení
vybraných osobních ochranných prostředků (OOP), později i dočasných
stavebních konstrukcí (DSK) - lešení.
Zkušební laboratoř VÚBP-ZL č. 1040 je od roku 1993 akreditována ČIA, od
roku 1999 zde působí i akreditovaný certifikační orgán VÚBP-COV č. 3068
pro certifikaci výrobků.
195
VÚBP je od roku 1997 rovněž autorizován ÚNMZ k činnostem při
posuzování shody výrobků podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, s právem
používat označení Autorizovaná osoba 235. Rozhodnutím č. 35/2001 ze
dne 18. 6. 2001 byl VÚBP rovněž oprávněn používat označení notifikovaná
osoba č. 1024, což znamená, že jeho certifikáty a výsledky posuzování shody
jsou uznávány v zemích Evropské unie. Tato autorizace a notifikace byla
aktualizována v roce 2007 rozhodnutím číslo 1/2007 a v roce 2012
rozhodnutím číslo 4/2012.
Prevence závažných havárií
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. o. s., byl v roce 2000 na základě
žádosti ministra životního prostředí Miloše Kužvarta pověřen 1.
místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí Vladimírem
Špidlou výkonem funkce odborného pracoviště pro potřeby státní správy
v oblasti dokumentace vypracované podle zákona o prevenci závažných
havárií (v době rozhodnutí zákon č. 353/1999 Sb., v současnosti zákon
č. 59/2006 Sb.).
Analýzy a prognózy BOZP
Provádí operační výzkum zahrnující:
–– monitorování stavu a vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
–– analýzy příčin pracovní úrazovosti, neschopnosti a nehodovosti,
–– prognózování vývoje vybraných ukazatelů úrovně BOZP v závislosti na
ekonomicko-sociálních změnách,
–– tvorbu nástrojů podporujících realizaci a prosazování politiky bezpečnosti
práce v malých, středních a velkých podnicích,
–– zajišťuje znaleckou činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
–– Poskytuje poradenství, informační a konzultační činnost.
Prevence rizik a ergonomie
Oddělení prevence rizik a ergonomie zajišťuje a odpovídá zejména za
výzkumnou a odbornou činnost při řešení úkolů vyplývajících z koncepce
výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále
nabízí komerční služby v oblasti prevence rizik, průmyslové bezpečnosti,
ergonomie, pracovní psychologie atd. a podílí se na vzdělávací, výcvikové
a konzultační činnosti ve zmíněných oblastech.
Odborná knihovna VÚBP, v. o. s.
Odborná knihovna VÚBP, v. o. s., je odbornou knihovnou pro oblast BOZP.
Nabízí ucelenou řadu informací týkající se této oblasti.
Návštěva knihovny je možná pouze po individuální dohodě – není zavedena
výpůjční doba.
196
Vzdělávání a osvěta
Národní informační, vzdělávací a osvětové středisko (NIVOS)
V rámci hlavní činnosti řeší výzkumné úkoly v oblasti výchovy, osvěty
a propagace v oblasti BOZP a prevence pracovních rizik.
Směrem k odborné a další veřejnosti NIVOS zajišťuje služby spojené se
vzděláváním, osvětou a propagací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a prevence pracovních rizik, jako jsou např.:
–– organizace a zajišťování odborných a osvětových akcí,
–– organizace kurzů, seminářů a přednášek,
–– publikační a vydavatelská činnost,
–– obchodní činnost.
Rovněž zajišťuje odborné poradenství, konzultační a informační činnost.
Konkrétní nabídku produktů a služeb NIVOS najdete v rubrikách Kurzy
a školení a Produkty.
Portály a informační systémy
VÚBP, v. o. s., v rámci své výzkumné a další činnosti vyvíjí a provozuje
řadu systémů zaměřených na informační podporu v oblasti BOZP. Jedná
se o systémy určené jak pro odborníky v oboru BOZP, tak pro laickou
veřejnost.
Technologické vybavení
Autorizovaná osoba 235
VÚBP-AO 235 je v současné době notifikován, autorizován a akreditován
ke zkouškám a certifikaci osobních ochranných prostředků (OOP) pro
ochranu:
–– hlavy,
–– dýchacích orgánů,
–– těla (ochranné oděvy),
–– rukou.
Jako autorizovaná a notifikovaná osoba pro tyto OOP provádí posuzování
shody v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády
č. 21/2003 Sb., přičemž výsledné certifikáty jsou platné v celé Evropské
unii.
VÚBP, v. o. s. prostřednictvím VÚBP-ZL provádí zkoušky pomocných
stavebních konstrukcí. Jedná se především o tyto výrobky:
–– fasádní lešení,
–– pojízdná a volně stojící lešení,
–– podpěrná lešení,
–– podpěrné stojky, nosníky a věže,
–– lešeňové spojky,
197
–– podlahové dílce na lešení,
–– lešeňové kozy,
–– doplňkové součásti lešení,
–– žebříky.
VÚBP, v. o. s. tyto konstrukce rovněž posuzuje a vydává certifikáty potvrzující
shodu s požadavky norem.
Naše laboratoř se zabývá mimo jiné měřením retroreflexních vlastností
osobních ochranných prostředků i jiných výrobků, např. dopravního
značení. Poskytujeme rovněž konzultační činnost v oblasti bezpečnosti
strojů a bezpečnosti elektrických zařízení. Po dohodě můžeme posoudit
uvedená zařízení a spolupracovat při kompletaci potřebné dokumentace
a vydání prohlášení o shodě.
Pracovníci VÚBP, v. o. s. jsou zapojeni do činnosti technických normalizačních
komisí (TNK), které mají na starosti zapracování evropských norem do
systému ČSNI. Jedná se o TNK č. 3 pro OOP a TNK č. 92 pro lešení. Díky
těmto činnostem je zajištěn přímý přístup ke vznikajícím evropský normám,
jejichž požadavky jsou aktuálně zařazovány do zkušebních a certifikačních
postupů. VÚBP, v. o. s. je Centrem technické normalizace s působností pro
OOP a některé oblasti bezpečnosti strojních zařízení.
VÚBP-AO 235 zajišťuje koordinaci mezi všemi autorizovanými osobami,
které působí v České republice v oblasti osobních ochranných prostředků.
Má navázány kontakty i na evropské zkušebny a její činnost je kompatibilní
s požadavky evropských směrnic pro OOP.
Realizované /připravované projekty
http://www.vubp.cz/index.php/projekty-resene-nebo-spoluresene-vubp-vvi
Ukončené projekty
http://vubp.cz/index.php/projekty-resene-nebo-spoluresene-vubp-vvi
Přehled publikací, licencí a patentů
http://www.vubp.cz/index.php/publikacni-cinnost
Odborné týmy
–– http://vubp.cz/index.php/kontakty
198
Členství v profesních organizacích
http://www.vubp.cz/index.php/partnerstvi-a-spoluprace
199
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Kategorizace subjektu: Výzkumná sféra
Členství v CZ-TPIS: ANO
Členství v BTKlastru: NE
Partyzánské náměstí 7
702 00 Ostrava
Email:
Telefon:
Kontaktní osoba:
www:
[email protected]
604 203 768
Ing. Karel Lach, CSc.
www.zuova.cz
Stručný popis činnosti organizace
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZUOVA) byl zřízen v roce 2003
transformací hygienických stanic, kdy došlo ke sloučení odborného
laboratorního a podpůrného hodnotitelského zázemí pro podporu činností
v oblasti ochrany veřejného zdraví. ZUOVA v rámci hlavní činností
provádí vyšetřování klinického materiálu pacientů pro potřeby lékařů,
zavádí nejmodernější diagnostické metody v laboratorní praxi, vzdělává
zdravotníky, nabízí poradenství a konzultace, monitoruje složky životního
prostředí, řeší ekologické havárie v součinnosti se státní správou, provádí
dozorovou činnost pro hygienické stanice, hodnotí dopad kvality životního
prostředí na zdraví obyvatel, pro účely ochrany zdraví pracovníků při práci
měří chemické a fyzikální parametry pracovního prostředí, testuje zdravotní
nezávadnost potravin a výrobků běžného užívání, provádí vyšetření
pro účely kolaudací, sleduje kvalitu vnitřního prostředí ve vzdělávacích
zařízeních, na sportovištích, v nemocnicích atd., vytváří rozsáhlé studie za
měřené na hluk ve městech, zdravotní rizika v celorepublikovém měřítku,
účastní se evropských projektů zaměřených zejména na životní prostředí,
spolupracuje se zahraničními partnery.
Mimo jiné reprezentuje ZUOVA veřejnou výzkumnou instituci působící
v oblasti ochrany veřejného zdraví včetně ochrany zdraví při práci. Provádí
měření a hodnocení škodlivých faktorů pracovního a životního prostředí,
zejména chemických škodlivin, tuhých částic a fyzikálních faktorů.
200
Produkty a služby
–– Analýzy vod
–– Analýzy zemin, sedimentů, písku
–– Analýzy odpadů, kalů
–– Analýzy ovzduší - vnější, vnitřní, pracovní
–– Měření kvality medicinálního vzduchu a dalších stačených plynů
–– Analýzy potravin, potravinových doplňků, krmiv
–– Měření fyzikálních faktorů (hluk, vibrace, osvětlení, mikroklima,
elektromag. pole, vzduchotechnické parametry)
–– Testování materiálů pro kontakt s potravinami, analýzy materiálů použitých
pro výrobky pro děti ve věku do 3
–– Testování zdravotní nezávadnosti zdravotnických prostředků
–– Kontrola účinnosti sterilizátorů
Technologické vybavení
Hygienické laboratoře:
http://www.zuova.cz/Home/Sluzby/Hygienicke-laboratore
Realizované /připravované projekty
Ve vztahu k nanočásticím a nanobezpečnosti je aktivní projekt
CZ.1.02/5. 1. 00/10.06301 „Monitoring nanočástic v životním prostředí“
Odborné týmy
Ing. Karel Lach, CSc.
Ing. Vladimír Mička
Ing. Lucie Hellebrandová
Členství v profesních organizacích
VŠB-TU Ostrava
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
201
Poznámky:
202
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.
www.cztpis.cz
Download

Katalog vědeckých a technických služeb pro