Monitoring energií
Integrace do systému řízení budov
-
bu d
o v
y
-
e
n
e
r
g
i
e
-
ú
s
p
o
r
y
k
o
m
r t
f o
Integrace monitoringu energií do systému řízení budov TAC
Monitoring spotřeb energií se s rostoucími cenami energií stává nedílnou součástí elektroinstalace každé budovy.
Tento monitoring může být realizován samostatně, nebo může být s výhodami integrován do systému řízení
budovy. Do systému lze integrovat jakékoliv přístroje Schneider Electric vybavené komunikací Modbus (multimetry,
analyzátory sítě, spouště jističů, nadproudové ochrany, PLC, ….).
Hlavní přínosy monitoringu:
• možnost propojení měření elektrické energie se systémem měření a regulace TAC Vista v budovách
• znalost rozložení spotřeb umožní cíleně směřovat investice do úsporných opatření
• fakturace nákladů jednotlivým nájemníků podle skutečných spotřeb
• sledování efektivity při realizaci úsporných opatření
• analýza odběrových křivek pomáhá hledat příčiny plýtvání energiemi
• sledování systému elektroinstalace v reálném čase umožní rychlé odstranění poruch
1. Typická topologie sítě pro integraci měření el. energie do systému TAC
TAC Vista
Ethernet
LonWorks
Xenta 511-B
Xenta 731
Xenta 913
Xenta 280 / 300 / 400
Modbus
Měřící přístroj
s impulsním
výstupem
2. Doporučené měřící přístroje Powerlogic pro měření spotřeby a kvality
elektrické energie
Montáž
Přesnost měření výkonu
Okamžité hodnoty I, U, F, W
(kW, kVAR, kVA), účiník
Energie
THDi, THDu
Alarmy
Vstupy (max.)
Výstupy (max)
Jednotlivé harmonické
Paměť
Aplikace
PM9C
Na DIN lištu
1%
X
PM710
Do panelu
1%
X
PM750
Do panelu
0,5 %
X
PM820
Do panelu
0,5 %
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
9
Ano
80 kb
Přesnější měření
spotřeby se základní
analýzou kvality el.
energie
2
1
Základní
měření
spotřeby
Základní
měření
spotřeby
Přesnější měření
spotřeby
s možností
připojenení vstupů
Pozn.: všechny uvedené přístroje jsou učeny pro nepřímé měření proudu, tzn. že je s nimi nutné použít proudové transformátory X/5 A, které
najdete v katalogu „Systémy Powerlogic“. V tomto katalogu najdete také zapojení jednotlivých měřících přístrojů.
3. Přístroje pro komunikaci přes Modbus
Ethernet
RS485
RS232
Optický port
LON port
Web server
Xenta 511-B
Ano
Ano
Ano
Ano
Uživatelský
Xenta 731
Ano
Ano
Ano
Ano
Uživatelský
Xenta 913
Ano
Ano
Ano
Ano
Servisní
4. Zapojení přístrojů s Modbus komunikací
Zapojení dvěma vodiči typu „daisy-chain“ (RS485).
5. Vizualizace měření v prostředí TAC Vista
Pro integraci protokolu Modbus do systému TAC Vista se nejčastěji používá komunikační podstanice Xenta 913.
Propojení mezi touto bránou (Gateway) a PC se SW TAC Vista je Ethernet 10BaseT s konektory RJ45. Je možné
použít přímý i křížený kabel.
SW vybavení PC:
TAC Vista 5 Standalone
TAC Vista 5 Standard
TAC Vista 5 Workstation
TAC Vista 5 Manager
TAC Vista 5 Hardwarový klíč
Ref. číslo
000882000
000882010
000882200
000882020
000857510
Popis
pro 1 pracoviště obsluhy
síťová verze SW
další pracoviště v síti
obsahuje generátor reportů
USB klíč pro zajištění licence
V případě potřeby jednoho pracoviště obsluhy je nejvhodnější použít TAC Vista 5 Standalone. Tento systém nelze
v budoucnosti rozšířit o další pracoviště. Licence obsahuje 1 TAC Vista 5 Server a 1 pracovní stanici TAC Vista 5
Workstation. Vše je instalováno na jednom PC.
Je-li požadován systém s více pracovišti, je třeba použít TAC Vista 5 Standard. Licence obsahuje opět 1 TAC Vista
5 Server a 1 pracovní stanici TAC Vista 5 Workstation. Je však možné tyto aplikace instalovat zvlášť na 2 PC
propojené sítí Ethernet. Zakoupením libovolného počtu licencí TAC Vista 5 Workstation je možné systém rozšiřovat
o další pracovní stanice propojené sítí Ethernet.
TAC Vista 5 Manager je síťová verze TAC Vista 5 (Standard) rozšířená o generátor reportů, který se používá pro
automatický export dat do tabulkových procesorů (např. MS Excel) k dalšímu zpracování (MS Excel není součástí
licence, je nutné zajistit zvlášť).
Licence TAC Vista 5 je při instalaci vázána buď na HW počítače (MAC adresa síťové karty), nebo na TAC Vista 5
Hardwarový klíč (připojený do USB), který je možné zvlášť objednat. Výhodou řešení s HW klíčem je možnost
výměny PC, případně jeho součástí bez nutnosti žádat o změnu licence (např. při poruše nebo morálním zastarání).
HW klíč zajišťuje licenci TAC Vista 5 Serveru i všech pracovních stanic v systému (objednává se vždy pouze 1 ks
pro celý systém).
6. Programování systému
Komunikace Modbus je prostĜednictvím brány Xenta 913 plnČ integrovaná do systému a pro vizualizaci se
používají standardní prostĜedky TAC Vista 5. Tyto prostĜedky jsou souþástí vývojového prostĜedí TAC Vista 5 a
není nutné, aby koncový uživatel vlastnil licenci na toto vývojové prostĜedí.
K vlastnímu programování se používají následující nástroje:
TAC Vista 5 Workstation – konfigurace struktury a sítí LonWorks systému
TAC XBuilder 5 – konfigurace brány Xenta 913 a programování rozhraní mezi protokolem Modbus a LonTalk
TAC TGML Editor – tvorba uživatelského rozhraní a grafiky systému
PĜíklady vytváĜení reportĤ a grafického zobrazení
Kontakty:
P. Borský, aplikaþní specialista MaR
tel.: 605 207 402, [email protected]
Schneider Electric CZ, s. r. o.
S721
J. Mikulec, aplikaþní specialista Monitoringu energií
tel.: 731 421 886, [email protected]
Thámova 13 – 186 00 Praha 8
www.schneider-electric.cz
06-2008
Download

Monitoring energií - Elektronický katalog Schneider Electric