HARMON K F LTRE REAKTÖRLER M Z
400 V HARMON K F LTRE REAKTÖRLER N N ÖZELL KLER
•
ebeke frekansı fn = 50 Hz
•
Maksimum harmonik akımı In = 0,3 I1
•
Temel harmonik akımı I1 = ...Amper
•
Isınma sınır akımı Ith = 1,1 I1 (p=%7) 1,2 I1 (p=%5,67)
•
Doyma akımı Ilin = 1,8 I1 (Demir Çekirdekli)
•
Maksimum akım Imax = 2I1 (60 saniye)
•
•
•
zolasyon sınıfı F ( 155°C )
Koruma derecesi IP00
zolasyon dayanma voltajı = 3000 Vac 1 dakika
AVANTAJLARI
•
Ekipman ve kondansatörlerin uzun ömürlü olmalarını sa larlar
•
Yüksek kısa devre kuvvetlerine kar ı mükemmel mekanik dayanım
•
Sınırlanmı sıcaklık yükselmesi özelli iyle daha uzun ömür
•
UV ve kirlilik sınıfı IV olan bölgelerde üstün koruma özellikleriyle maksimum performans.
•
Bakım gerektirmeyen dizayn
Standart : IEC 289 ve VDE 0532
TEKN K ÖZELL KLER
•
Hava ve demir çekirdekli
•
Kuru tip
•
Montaj alına ba lı olarak yan yana, üçgen veya dikey montaj
•
Harici veya dahili
•
Talep halinde kabin içerisine montaj
•
Talep halinde yükseltici ayaklar
•
Alüminyum ya da bakır sargı
•
RAL 7032 ya da di er renkler
•
- 40 ºC / + 55 ºC ortam sıcaklıklarında kullanılabilirlik
HARMON K F LTRE REAKTÖRLER M Z
•
F sınıfı (155 ºC)
•
Talep halinde kademeli
•
Gerekti inde so umayı kolayla tırması için fiberglas reçine çubuklar üzerine sargı
•
Tabii hava so utmalı
•
Demir lamine çekirdek malzemesi
•
Bakır veya alüminyum sargı.
•
Bakır veya kalay kaplı bakır kablo giri terminalleri.
•
Vakum altında emdirmeli ve thermo-setting reçineli
•
Sabitleme delikleri topraklamaya uygun.
•
Plaka 15 yıl çalı maya kar ı okunabilirlilik.
•
Plaka üzerinde Un , f1 , Qnet,Ln,p,Ith,a ırlık ,standartı ,seri numarası ,üretim tarihive tipi yazısı
•
Endüktans de eri anma akım ve frekansta ve 20 C ortam sıcaklı ında +,- % 3 de i ecektir.
•
Endüktans de eri doyum akımı ve frekansta ve 20 C ortam sıcaklı ında + % 3 - % 5 de i ecektir.
•
Reaktör imalatında belirtilen harmonik gerilim akım seviyelerine dayanabilecektir.
•
Sargıları arasına 1 dakika süre ile 3 kV verilerek test edilmi olacaktır.
•
IEC 289 ve VDE 0532 ‘ ye göre imal edilmi olacaktır.
•
ebekedeki Harmonik Gerilim de eri ;
U3/U1 = % 0.5
U5/U1 = % 6
U7/U1 = % 5
U11/U1 = % 3.5
U13/U1 = % 3
THDU : % 8
THDU : % 12 ve % 17 özel uygulamalar için mevcuttur.
Reaktör akımı ebekenin % 10 gerilim artı ı göz önüne alınarak hesap edilecektir.
ZOLASYON
•
Emaye Tel veya F sınıfı (155 ºC) film izolasyon malzemesi veya epoksi reçineli cam elyaf.
•
Korozyona dayanıklı epoksi bazlı boya ve izolasyon verni i.
HARMON K F LTRE REAKTÖRLER M Z
MONTAJ
Reaktörlerin yüksekli i ve çapı montaj alanları göz önünde bulundurularak dizayn edilmektedir.
DESTEK AYAKLARI
Alüminyum, sıcak daldırma galvanizli metal ya da beton destek ayakları özel uygulamalar için gerekti inde
mü terilere sunulmaktadır.
TESTLER
Tüm rutin testler IEC 289 ve VDE 0532’a göre yapılmaktadır.
Test programımız a a ıda belirtilen testlerin tamamını ya da bazılarını içerir:
• Rutin Testler (Endüktans, Rezistans, Darbe Dayanım Testi, zolasyon Dayanımı)
• Kısa Devre Dayanım Testi
• Sıcaklık Yükselmesi Testi
• Ses Seviyesi Testi
• Sismik Test
SERT F KALAR
HARMON K F LTRE REAKTÖRLER M Z
REAKTÖR BOYUTLARI
3UI114/62
3UI132/72
3UI150/75V
3UI150/75
3UI150/90
3UI150/90L
3UI150/103 LL
3UI210/100L
Item
UN/V
fN/Hz
Nc/kvar
Type of core
Coil material
Weight/kg
A
[mm]
230
265
300
300
300
300
300
420
B
[mm]
205
240
240
270
270
300
330
410
C
[mm]
140
155
170
180
195
195
210
230
D
[mm]
176
200
224
224
224
224
224
316
D‘
[mm]
150
150
150
150
150
150
150

E
[mm]
95
102
119
119
134
134
147
176
E‘
[mm]
114
132
147
147
162
162
175
206
∅1
[mm]
7
10
10
10
10
10
10
13
∅2
[mm]
11
11
11
11
11
11
11

1
2
3
4
5
6
3 x 400
50
50,0
3UI132/72
Al
28
3 x 400
50
25,0
3UI114/62
Al
18
3 x 400
50
60,0
3UI150/75V
Al
34
3 x 400
50
30,0
3UI120/71
Al
22
3 x 400
50
75,0
3UI150/90
Al
44
3 x 400
50
100,0
3U210/100L
Al
58
HARMON K F LTRE REAKTÖRLER M Z
HARMON K AKIM UYGULAMALI TEST GRAF K E R LER
SARGI & ÇEK RDEK MONTAJI
HARMON K F LTRE REAKTÖRLER M Z
M MAR TEKN KLER
- Uygun Sıcaklık Kontrolü Sistemi
•
Sargı so utma delikleri
•
Çekirdek so utma delikleri
•
Hava bo luk kontrolü
•
Akı yo unluk kontrolü
- Alçak Duyulabilir Gürültü Sistemi
•
Güvenli kenetleme
•
Sargı deste i
•
Akı yo unluk kontrolü
B LG SAYAR KONTROLLÜ ALÜM NYUM SARGI TEKNOLOJ S
Download

Reactor Hans von Mangold