BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v SR
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
P.O. Box 372, 814 99
www.mBank.sk
mLinka: 0850 60 60 50
VLADIMÍR BORSKÝ
[email protected]
VÝPIS Z ÚČTU
Za obdobie: 01.12.2012 - 31.12.2012
Vyhotovené: 02.01.2013
Periodicita zasielania: mesačne
Spôsob zasielania: elektronicky
Typ účtu:
mKONTO
Mena účtu:
EUR
Číslo účtu:
520700 - 4203422033 / 8360
IBAN:
SK9783605207004203422033
SWIFT (BIC) kód:
BREXSKBX
Dátum nasledujúceho pripísania úrokov: 31.01.2013
Ročná úroková sadzba:
0,00 %
Prehľad obratov na účte
Počet operácií
Suma
Kreditné operácie
1
1 217,00 EUR
Debetné operácie
0
0,00 EUR
Spolu
1
1 217,00
Počiatočný zostatok:
Uskutočnené
Zaúčtované
14.12.2012
14.12.2012
Popis transakcie
0,00 EUR
Suma transakcie
PRIJATÁ PLATBA MEDZIBANKOVÁ
*SLOVENSKÁ POŠTA, A.
002014-0015805012/0200
KS:0998 VS:1034800001 SS:6010007821
Konečný zostatok:
Prosíme Vás o kontrolu uvedených údajov. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nás kontaktujte.
Správa z banky:
Referenčné číslo e-mailu: S00AE1617.
1 217,00 EUR
Účtovný zostatok
po transakcii
1 217,00 EUR
1 217,00 EUR
Download

01.12.2012 - 31.12.2012